Top 20 # Xem Nhiều Nhất Tra Cứu Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Thuận / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Đề Án 920 Của Ubnd Tỉnh Bình Thuận / 2023

Đề án 920 Của Ubnd Tỉnh Bình Thuận, Chỉ Thị Số 40 Của Tỉnh ủy Bình Thuận, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Đề Thi 19 4 Tỉnh Bình Thuận 2016, Kế Hoạch 72 Của Tỉnh ủy Bình Thuận, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bình Thuận, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Chương Trình Tình Nguyện Bảo Tồn Rùa Biển Hòn Cau, Bình Thuận, Ubnd Tỉnh Triển Khai Thỏa Thuận Quy Trình Nhập Cảnh, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Ubnd Tỉnh Bình Dương, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Ubnd Tỉnh Ninh Bình, Công Văn Ubnd Tỉnh Bình Dương, “ubnd Tỉnh Bình Dương” 2018, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Ubnd Tỉnh Bình Dương Công Văn Số 3090, 686/ubnd-kt Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Bình Dương, Văn Bản Số 686/ubnd-kt Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Bình Dương, Mẫu Số 40-ds Quyết Định Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn Và Sự Thỏa Thuận Của Các Đương Sự, 2a/24a Khu Phố Bình Đức P. Bình Hòa Tx. Thuận An Bình Dươngtctw 98, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Đáp án Đề Bình Thuận, Bình Thuận, Thủ Tục Làm Passport Tại Bình Thuận, Bình Thuận 2014, Thông Báo Tuyển Dụng Tại Bình Thuận, Danh Sách Đại Lý Phân Bón Bình Thuận, Danh Sách Các Công Ty ở Thuận An Bình Dương, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Một Mạch Dao Động Lc Có Điện Trở Thuần Bằng Không Gồm Cuộn Dây Thuần Cảm (cảm Thuần)và Tụ Điện Có Đi, Một Mạch Dao Động Lc Có Điện Trở Thuần Bằng Không Gồm Cuộn Dây Thuần Cảm (cảm Thuần)và Tụ Điện Có Đi, Thủ Tục Xin Ly Hôn Thuận Tình, Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình, Mẫu Đơn Thuận Tình Ly Hôn, Mẫu Đơn Yêu Cầu Thuận Tình Ly Hôn, Đơn Xin Thuận Tình Ly Hôn, Mẫu Đơn Xin Yêu Cầu Thuận Tình Ly Hôn, Đơn Thuận Tình Ly Hôn, Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình, Đơn Xin Yêu Cầu Thuận Tình Ly Hôn, Thủ Tục Ly Hôn Thuận Tình, Thủ Tục Rút Đơn Ly Hôn Thuận Tình, Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình 2020, Hướng Dẫn Thủ Tục Thuận Tình Ly Hôn, Thủ Tục Ly Hôn Không Thuận Tình, Thủ Tục Ly Hôn Thuận Tình 2020, Mẫu Đơn Ly Hôn Thuận Tình Viết Sẵn, Thủ Tục Ly Hôn Thuận Tình Cần Giấy Tờ Gì, Mẫu Đơn Ly Hôn Thuận Tình 2017, Chỉ Thị 61 Của Tỉnh ủy Ninh Thuận, Đơn Yêu Cầu Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn, Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Thuận Tình Ly Hôn, Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn, Thủ Tục Yêu Cầu Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn, Giấy Đề Nghị Thuận Tình Ly Hôn, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Ubnd Bình Dương 2018, 2845/ubnd-kt Binh Duong, Đơn Yêu Cầu Công Nhận Việc Thuận Tình Ly Hôn, Cac Nha Ma Dien Mat Troi Tinh Ninh Thuan, Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Việc Thuận Tình Ly Hôn, 3090 Ubnd Bình Dương 2018, 434/qd-ubnd Ngày 26/02/2019 Bình Dương, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Danh Sach Dien Mat Troi Tinh Ninh Thuan, Mot So Nha May Dien Mat Troi Tinh Ninh Thuan Dang Hoat Dong, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Đánh Giá Công Chức Năm 2019 Của Tỉnh Bình Phước, Tình Hình Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Tỉnh Quảng Bình, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Bình Dương Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Bình Dương Năm 2018, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Quảng Bình Năm 2019, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Kon Tum, Chỉ Thị Của Ubnd Tỉnh, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Mẫu Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh Phú Thọ, Văn Bản Ubnd Tỉnh Gia Lai, Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 06 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Văn Bản Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai,

Đề án 920 Của Ubnd Tỉnh Bình Thuận, Chỉ Thị Số 40 Của Tỉnh ủy Bình Thuận, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Đề Thi 19 4 Tỉnh Bình Thuận 2016, Kế Hoạch 72 Của Tỉnh ủy Bình Thuận, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bình Thuận, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Chương Trình Tình Nguyện Bảo Tồn Rùa Biển Hòn Cau, Bình Thuận, Ubnd Tỉnh Triển Khai Thỏa Thuận Quy Trình Nhập Cảnh, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Ubnd Tỉnh Bình Dương, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Ubnd Tỉnh Ninh Bình, Công Văn Ubnd Tỉnh Bình Dương, “ubnd Tỉnh Bình Dương” 2018, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Ubnd Tỉnh Bình Dương Công Văn Số 3090, 686/ubnd-kt Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Bình Dương, Văn Bản Số 686/ubnd-kt Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Bình Dương, Mẫu Số 40-ds Quyết Định Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn Và Sự Thỏa Thuận Của Các Đương Sự, 2a/24a Khu Phố Bình Đức P. Bình Hòa Tx. Thuận An Bình Dươngtctw 98, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Đáp án Đề Bình Thuận, Bình Thuận, Thủ Tục Làm Passport Tại Bình Thuận, Bình Thuận 2014, Thông Báo Tuyển Dụng Tại Bình Thuận, Danh Sách Đại Lý Phân Bón Bình Thuận, Danh Sách Các Công Ty ở Thuận An Bình Dương, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Một Mạch Dao Động Lc Có Điện Trở Thuần Bằng Không Gồm Cuộn Dây Thuần Cảm (cảm Thuần)và Tụ Điện Có Đi, Một Mạch Dao Động Lc Có Điện Trở Thuần Bằng Không Gồm Cuộn Dây Thuần Cảm (cảm Thuần)và Tụ Điện Có Đi, Thủ Tục Xin Ly Hôn Thuận Tình, Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình, Mẫu Đơn Thuận Tình Ly Hôn, Mẫu Đơn Yêu Cầu Thuận Tình Ly Hôn, Đơn Xin Thuận Tình Ly Hôn, Mẫu Đơn Xin Yêu Cầu Thuận Tình Ly Hôn, Đơn Thuận Tình Ly Hôn,

Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định / 2023

Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Ubnd Tỉnh Bình Dương, Văn Bản Ubnd Tỉnh Ninh Bình, Đề án 920 Của Ubnd Tỉnh Bình Thuận, “ubnd Tỉnh Bình Dương” 2018, Công Văn Ubnd Tỉnh Bình Dương, Ubnd Tỉnh Bình Dương Công Văn Số 3090, 686/ubnd-kt Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Bình Dương, Văn Bản Số 686/ubnd-kt Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Bình Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quy Định 08 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai Năm 2017, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quy Định 01 Của Tỉnh ủy Quảng Bình, Đề Thi 9 Lên 10 Môn Toán Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Tỉnh Bình Định, Quyet Dinh 691 Của Tinh Binh Duong, Mau Don Xin O Lai Trai Cai Nghien Tinh Binh Dinh, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2019, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Uy Định Số 01/qĐi/tu Ngày 01/6/2018 Của Tỉnh ủy Quảng Bình ( ), Quy Định Số 01/qĐi/tu Ngày 01/6/2018 Của Tỉnh ủy Quảng Bình,

Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Ubnd Tỉnh Bình Dương, Văn Bản Ubnd Tỉnh Ninh Bình, Đề án 920 Của Ubnd Tỉnh Bình Thuận, “ubnd Tỉnh Bình Dương” 2018, Công Văn Ubnd Tỉnh Bình Dương, Ubnd Tỉnh Bình Dương Công Văn Số 3090, 686/ubnd-kt Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Bình Dương, Văn Bản Số 686/ubnd-kt Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Bình Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quy Định 08 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai Năm 2017, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam,

.:: Cục Thống Kê Tỉnh Bình Thuận ::. / 2023

Thực hiện quyết định số 300/TCTK/NLTS của Tổng cục Thống kê ngày 19/7/1996 về chế độ báo cáo và điều tra thống kê nông, lâm nghiệp, thủy sản. Th ực hiện “Phương án điều tra hợp tác xã và trang trại” số 307/TCTK/NLTS của Tổng cục Thống kê ngày 21 tháng 5 năm 2004 với qui mô điều tra toàn diện. Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức điều tra với mục đích, yêu cầu và các chỉ tiêu điều tra như sau:

– Thu thập những thông tin cơ bản về tình hình phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác xã và Trang trại nông lâm nghiệp và thuỷ sản. Phục vụ cho việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế tập thể và trang trại tại địa phương.

– Yêu cầu thu thập số liệu đầy đủ, chính xác, đúng phạm vi đối tượng cuộc điều tra.

► Với các chỉ tiêu điều tra cụ thể như sau:

– Lao động của trang trại bao gồm: lao động của hộ chủ trang trại, lao động thuê ngoài thường xuyên, lao động thuê ngoài thời vụ không thường xuyên qui đổi có đến thời điểm điều tra.

– Diện tích đất canh tác đang sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, số lượng gia súc gia cầm có đến thời điểm điều tra.

– Tổng số vốn sản xuất của trang trại: bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và nguồn chiếm dụng vốn của trang trại hiện có đến thời điểm điều tra.

– Thu nhập của trang trại trong năm: là thu nhập từ 1/7 năm trước đến 1/7 năm điều tra, bao gồm tổng thu trừ chi phí vật chất của sản xuất trang trại.

– Giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ trang trại đã bán ra từ 1/7 năm trước đến 1/7 năm điều tra.

Sau khi kiểm tra, xử lý tổng hợp, Cục Thống kê Bình Thuận xin gởi đến các địa phương, các ngành, các cấp báo cáo “Kết quả Điều tra HTX và trang trại năm 200 4 tỉnh Bình Thuận” để nghiên cứu, phục vụ cho việc đánh giá CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và Theo “Chương trình Thực hiện Nghị quyết 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang trại” của tỉnh Bình Thuận .

CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Bình Dương Năm 2022 Văn Bản Số 686/Ubnd / 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2020 ban hành theo văn bản số 686/UBND-KT. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 20/02/2020

Cơ sở Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2020

Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Dương mới nhất năm 2020 ban hành hướng dẫn xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020

Căn cứ văn bản số 388/UBND-ĐTXD ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 68 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Văn bản số 686/UBND-KT đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Dương

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Dương được điều tra và khảo sát tại thời điểm. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

1. Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng

Bảng giá đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD; Hướng dẫn tại văn bản 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương

2. Áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo hướng dẫn Thông tư 11/2019/TT-BXD. Xác định các khoản mục như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác, chi phí nhiên liệu và năng lượng

Nhân công lái máy được xác định theo hướng dẫn văn bản 686

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638