Soạn Văn 7 Sông Núi Nước Nam Tóm Tắt

--- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam
 • Bài Thơ: Sông Núi Nước Nam
 • Nội Dung Bài Sông Núi Nước Nam
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Sông Núi Nước Nam ( Nam Quốc Sơn Hà)
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Hay Nhất
 • 1. Bố cục bài thơ

   Chia làm 2 phần

   • Phần 1: (Hai câu đầu): Khẳng định tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ
   • Phần 2: (Hai câu cuối): Quyết tâm chống lại những điều phi nghĩa của kẻ thù.

  2. Hướng dẫn soạn văn Sông núi nước Nam

  Câu 1: Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thể thất ngôn tứ tuyệt ở chú thích để nhận dạng thể thơ của bài Sông núi nước Nam về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần.

  • Về số câu: có 4 câu thơ.
  • Về số chữ: mỗi câu có 7 chữ.
  • Cách hiệp vần: những chữ cuối câu 1. 2. 4 hiệp vần với nhau (cư, thư, hư).

  Câu 2: Sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Vậy thế nào là một tuyên ngôn độc lập? Nội dung tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này là gì?

  • Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền đất nước, khẳng định chủ quyền quốc gia.
  • Nội dung Tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này:
   • Nước Nam có chủ quyền là của người Nam.
   • Khi giặc ngoại bang xâm chiến nhất định sẽ gánh lấy thất bại.

  Câu 3: Sông núi nước Nam là một bài thơ thiên về sự biểu ý (bày tỏ ý kiến). Vậy nội dung biểu ý đó được thể hiện theo một bố cục như thế nào? Hãy nhận xét về bố cục và cách biểu ý đó?

  • Bố cục: tham khảo ở mục 1.
  • Bài thơ được biểu ý dựa theo cách lập luận của bài văn nghị luận, các ý được sắp xếp một cách logic và chặt chẽ.

  Câu 4: Ngoài biểu ý, Sông núi nước non có biểu cảm (bày tỏ cảm xúc) không? Nếu có thì thuộc trạng thái nào? (lộ rõ, ẩn kín). Hãy giải thích tại sao em chọn trạng thái đó?

   Ngoài biểu ý, bài Sông núi nước Nam còn biểu cảm. Điều đó không được bộc lộ trực tiếp mà kín đáo qua lời khẳng định, ngôn từ đanh thép, mãnh liệt, quyết tâm.

  Câu 5: Qua các cụm từ “tiệt nhiên”, “định phận tại thiên thư”, “hành khan thủ bại hư”, hãy nhận xét về giọng điệu của bài thơ.

   Giọng điệu hùng hồn, đanh thép, thể hiện quyết tâm chiến thắng kẻ thù và niềm tự hào kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Đọc Hiểu Văn Bản Sông Núi Nước Nam
 • Đọc Hiểu Văn Bản: Sông Núi Nước Nam
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Sông Núi Nước Nam
 • Đọc Hiểu Văn Bản Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Phân Tích Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn 7 Sông Núi Nước Nam Tóm Tắt
 • Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam
 • Bài Thơ: Sông Núi Nước Nam
 • hoạt động dạy và học:

  1. Ổn định:

  2. Kiểm tra:

  Đọc thuộc lòng 1 bài ca dao mà em yêu thích, Nội dung

  3. Bài mới

  Hoạt động của thầy

  HĐ1 :

  HDHS đọc và tìm hiểu

  chú thích.

  Hoạt động của trò

  HS đọc văn bản.

  Nội dung cần đạt

  I- Đọc – chú thích

  * ĐọcG – Đọc 2 bài thơ SGK giới

  thiệu thể hiện thơ thất ngôn tứ

  tuyệt . Bài thơ 1 cần đọc với

  giọng như thế nào? – Nêu hoàn cảnh ra đời 2 bài

  thơ

  ?Giải nghĩa 1 số từ khó

  – 4 câu mỗi câu 7 tiếng

  Kết cấu 4 phần, hợp vần

  1,2,4

  – 4 câu – 5 chữ

  – Dõng dạc, trang nghiêm

  Học sinh đọc bản phiên âm

  và dịch thơ * Chú thích Hoạt động 2:

  HDHS Tìm

  hiểu

  văn bản

  – Học sinh – đọc 2 câu đầu

  II / Tìm hiểu văn

  bản

  1. Sông núi nước

  Nam

  ? Nhận xét giọng điệu 2 câu

  thơ đầu ?

  ? ”Đế”,trong bả

  n phiên âm

  – Đanh thép, dõng dạo,

  đường hoàng

  Vua – tượng trưng cho

  Sông núi nước

  nam vua Nam ở/

  Vằng vặc sách trời

  có nghĩa là gì?

  quyền lực tối cao của cộng

  đồng, đại biểu, đại diện cho

  nhân dân.

  chia xứ sở.

  ? Tại sao ở đây tác giả dùng

  “Nam đế cư” ? Em hiểu “

  Vằng vặc sách trời

  chia xứ sở” hay “định phận

  tai thiên thư”

  là ntn?

  Dùng sao để giải thích.

  ? Hai câu đầu nói lên điều gì ?

  – Nước Nam là của Vua

  Nam ở. Ngang bằng với vua

  Phương Bắc, nước có vua là

  có chủ quyền có nền độc

  lập . Điều đó ta được sách

  trời định sẵn, rõ ràng. Là

  chân lý lịch sử khách quan,

  không ai chối cãi được .

  đ Khẳng định 1 niềm tin, 1

  ý chí về chủ quyền quốc gia Khẳng định tính

  độc lập, chủ quyền

  của Đại Việt.

  ? Hỏi “

  cớ sao

  ” và gọi “

  nghịch

  lỗ

  “? nhà thơ đã bộc lộ thái độ

  gì ?

  – Răn đe bằng 1 câu hỏi tu

  từ, đ khẳng định 1 cách

  đanh thép ý chí quyết tâm

  bảo vệ độc lập dân tộc và

  ? Câu cuối bài thể hiện nội

  dung gì?

  ?Văn bản được coi là bản

  tuyên ngôn độc lập, Em hiểu

  thế nào là 1 tuyên ngôn độc

  lập

  niềm tin vào sức mạnh của

  dân tộc.

  đ Giống bản tuyên ngôn độc

  lập

  ? Đây là bài thơ thiên về biểu

  ý được thể hiện theo bố cục

  như thế nào?

  là Lời tuyên bố về chủ

  quyền của đất nước .

  – Chân lý lịch sử, chủ quyền

  đất nước

  đ Trái với chân lý trên đ

  Thất bại là tất yếu đ Sắp

  xếp theo lôgic chặt chẽ

  ? Thái độ và cảm xúc của tác

  giả qua bài thơ?

  – Niềm tự hào về chủ quyền

  dân tộc, căm thù, giặc, tin

  tưởng vào chiến thắng đ

  biểu cảm: chính xác ẩn kín

  đằng sau cách nói mạnh mẽ,

  khẳng định.

  * Bài thơ được mệnh danh

  “thơ thần” là tiếng nói yêu

  nước và tự hào dân tộc biểu

  thị ý chí sức mạnh Việt Nam. Gọi HS đọc ghi nhớ H – Đọc ghi nhớ * Ghi nhớ

  Hoạt động 3:

  ? 2 câu đầu nói về điều gì ?

  ? Nói chiến thắng Chương

  Dương trước có ý nghĩa như

  thế nào?

  Học sinh đọc bài thơ

  2 câu đầu tác giả nhắc 2

  chiến thắng

  – Chiến thắng Chương

  Dương sau nhưng nói trước

  là bởi đang sống trong

  không khí chiến thắng Hàm

  Tử.

  2. Phò giá về

  kinh

  a) 2 câu đầu

  ? Tác giả bộc lộ thái độ như

  thế nào khi nói về 2 chiến

  – Tự hào mãnh liệt, vui

  sướng đ kể c

  2

  bộc lộ được

  tình cảm đ tự sự c

  2

  có thể

  Niềm vui, niềm tự

  hào kể về 2 chiến

  thắng ? biểu lộ được tình cảm. thắng

  ? Nhận xét giọng thơ 2 câu

  sau so với 2 câu đầu.

  – Sâu lắng, thâm trầm như

  một lời tâm tình, nhắn gửi:

  b) 2 câu sau

  ? 2 câu sau có nộ

  i dung gì?

  Thái độ tình cảm được thể

  hiện trong bài thơ ?

  ?Nhận xét về cách biểu ý và

  biểu cảm của bài thơ ?

  – Câu thơ hàm chứa 1 tư

  tưởng vĩ đại. Khi TQ đứng

  trước hoạ xâm lăng, anh em

  đồng lòng đánh giặc, khi

  hòa bình ai ai cũng phải “tu

  trí lực” tự hào về QK oanh

  liệt của ông cha, mọi người

  phải nghĩ về tương lai của

  đất nước để sống và lao

  động sáng tạo.

  – Lối diễn đạt giản dị, chính

  xác trữ tình thể hiệnt trong

  ý tưởng.

  – Lời động viên,

  xây dựng, phát

  triển đất nước

  trong hoà bình và

  niềm tin sắt đá vào

  sự bền vững muôn

  đời của đất nước.

  Hoạt động 4:

  Kết luận chung về 2 bài thơ.

  – 2 bài thơi thể hiện bản

  lĩnh, khí phách của dân tộc

  * Ghi nhớ

  D. HDVN :

  – Đọc thuộc lòng

  phiên âm, dịch thơ

  -Làm BT 5 – SBT.

  ta.

  – Nêu cao chân lý vĩnh viễn

  – Khí thế chiến thắng, khát

  vọng thịnh trị

  Học sinh đọc ghi nhớ HS tự bộc lộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Hiểu Văn Bản: Sông Núi Nước Nam
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Vnen Văn7 Bài 5: Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn Lớp 7 Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Soạn Văn Bài: Sông Núi Nước Nam
 • Văn Bản (Ngữ Văn 7) Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Cảm Nhận Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Của Lí Thường Kiệt
 • Cảm Nhận Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Bài Lớp 7: Sông Núi Nước Nam
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Ngữ Văn 7 Bài Sông Núi Nước Nam
 • Văn bản (ngữ văn 7) Sông núi nước nam

  giúp mình với

  1. Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thơ thất ngôn tứ tuyệt để nhận dạng thể thơ của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần

  2.. Sông núi nước Nam được coi như là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Vậy thế nào là một Tuyên ngôn Độc lập? Nội dung Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ này là gì?

  3.Sông núi nước Nam là 1 bài thơ thiên về sự biểu ý (bày tỏ ý kiến). Vậy nôi dung biểu ý đó được thể hiện theo một bố cục như thế nào? Hãy nhận xét về bố cục và cách biểu ý đó

  4. Ngoài biểu ý, Sông núi nước Nam có biểu cảm( bày tỏ cảm xúc) không? Nếu có thì thuộc trạng thái nào? (lộ rõ, ẩn kín)

  chúng tôi cụm từ Tiệt nhiên,định phận tại thiên thư,hành khan thủ bại hư,hãy nhận xét về giọng điệu của bài thơ

  2.. Sông núi nước Nam được coi như là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Vậy thế nào là một Tuyên ngôn Độc lập? Nội dung Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ này là gì?

  Tuyên ngôn độc lập dùng để khẳng định độc lập chủ quyền của một quốc gia..

  Sở dĩ Bài thơ Sông núi nước Nam được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta vì Bài thơ đã khẳng định những cơ sở thiết yếu về chủ quyền của đất nước.Phạm vi lãnh thổ không ai có thể xâm phạm được.

  3.Sông núi nước Nam là 1 bài thơ thiên về sự biểu ý (bày tỏ ý kiến). Vậy nôi dung biểu ý đó được thể hiện theo một bố cục như thế nào? Hãy nhận xét về bố cục và cách biểu ý đó

  Bố cục :

  Câu đầu : khẳng định phạm vi chủ quyền lãnh thổ

  Câu 2 : cơ sở của sự khẳng định chủ quyền

  Câu 3 và 4 : tuyên bố sự thất bại tất yếu của kẻ thù khi chúng dám xâm phạm bờ cõi nước ta

  4. Ngoài biểu ý, Sông núi nước Nam có biểu cảm( bày tỏ cảm xúc) không? Nếu có thì thuộc trạng thái nào? (lộ rõ, ẩn kín)

  Thái độ cương quyết

  5.Qua cụm từ Tiệt nhiên,định phận tại thiên thư,hành khan thủ bại hư,hãy nhận xét về giọng điệu của bài thơ

  Giọng điệu chắc nịch, cương quyết, mạnh mẽ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Của Lí Thường Kiệt.
 • Phân Tích Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Hay Nhất
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam (Siêu Ngắn)
 • Bài 5. Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà) Bai 5 Song Nui Nuoc Nam Nam Quoc Son Ha Doc
 • Bài 5. Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)
 • Đọc Hiểu Văn Bản: Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Hiểu Văn Bản Sông Núi Nước Nam
 • Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Phân Tích Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn 7 Sông Núi Nước Nam Tóm Tắt
 • Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam
 • SÔNG NÚI NƯỚC NAM (Nam quốc sơn hà)

  ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

  PHÂN TÍCH TÁC PHẨM

  Bài thơ tuy làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt bằng chữ Hán, nhưng lời giản dị và chắc nịch như ngạn ngữ. Với kết câu gọn, bài thơ gồm hai vấn đề :

  – Hai câu đầu nêu lên một nguyên lí khách quan, tất yếu, có giá trị như lời tuyên ngôn. Nguyên lí đó là : quyền độc lập và tự quyết vốn có của dân tộc ta tự ngàn xưa.

  – Hai câu sau nêu lên một nguyên lí có tính chất hệ quả của nguyên lí trên, nguyên lí hệ quả này có giá trị như một lời hịch, đó là truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân ta để bảo đảm quyền độc lập, tự quyết nói trên.

  Và như vậy, bất cứ kẻ địch nào xâm phạm quyền độc lập, tự quyết đó nhất định sẽ thất bại thảm hại.

  1. Quyền độc lập và tư quyết của dân tộc ta

  Từ hai câu thơ :

  Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

  toát lên một ý chí sắt đá của một dân tộc có bản lĩnh, có truyền thống đấu tranh. Hai câu thơ có giá trị mở đầu cho một bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn của nước Đại Việt hùng cường ở thế kỉ XI.

  Núi sông này thuộc quyền vua nước Nam, người đại diện cho dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ chế độ phong kiến. Cương vực nước Nam đã rõ ràng, được ghi trong sách trời (thiên thư ) tức trong phạm vi phân dã (ở đây chỉ phân dã các sao Dực, Chẩn,…) trong sơ đồ của 28 sao trên trời (Nhị thập bát tú), không dính líu đến cương vực các nước khác.

  Một nước ở ngoài ngũ phục như nước Văn Lang thì Hùng Vương có cương vực riêng theo như phân dã quy ước trong hệ thống Nhị thập bát tú ; mà bài thơ “thần” trong sách T ân đính hiệu bình Việt điện u linh đã đề cập tới :

  Nam Bắc phong cương các biệt cư, Tinh phân Dực, Chẩn tại thiên thư…

  và dân tộc ta có cư dân riêng, tiếng nói riêng, phong tục riêng tóm lại là một nền văn hiến riêng, như về sau Nguyễn Trãi đã nhắc lại ở phần đầu bài Bình Ngô đại cáo :

  Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã chia Phong tục Bấc Nam cũng khác…

  Nước Đại Việt ta từ nghìn xưa đó, quê hương của trống đồng Đông Sơn nổi tiếng, của anh hùng làng Gióng kiên cường…

  2. Truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta

  Hai câu sau là hai câu luận và kết của bài thơ :

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

  nêu lên một nguyên lí có tính chất hệ quả đối với hai câu thơ trên của bài thơ “thần” bất hủ này. Hai câu sau này vừa có ý nghĩa một lời hịch thúc đẩy quân dân ta tiến lên tiêu diệt địch, vừa có ý nghĩa tuyên ngôn cảnh cáo bọn xâm lược là : chớ có làm điều phi nghĩa, trái với lẽ phải mà chuốc lấy tai vạ !

  Quả vậy, nắm được truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân ta, triều đình nhà Lí đã bình tĩnh trước âm mưu xâm lược của nhà Tống. Năm 1075, đối nội, thì triều đình cho mỏ khoa thi Tam trường đầu tiên để chọn nhân tài, đối ngoại, thì Lí Thường Kiệt cho truyền đi bài hịch gọi là Lộ bố văn cho nhân dân phía nhà Tống ở sát biên giới biết chủ trương của phía ta là chỉ trừng trị bọn chủ mưu xầm lược, “quét sạch dơ bẩn hôi tanh để cho nơi nơi được hưởng cảnh thanh bình, chứ không nhằm vào dân chúng” và bài hịch đó dọn đường cho đại quân ta tấn công vào các ổ tập kết của giặc Tống ở Khâm châu, Ung châu.

  Đến năm 1076, khi quân Tống sang xâm lược nước ta, bài thơ “thần” từ thời Ngô Quyền lại dõng dạc vang lên giữa không trung, khơi dậy trong lòng toàn quân, toàn dân ta “truyền thống đấu tranh bất khuất” hàng nghìn năm của dân tộc ta. Câu thơ : Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm nêu lên một mệnh đề dưới dạng nghi vấn, để rồi câu thơ tiếp theo Nhữ đắng hành khem thủ bại hư là một mệnh đề khẳng định, trả lời câu thơ trên một cách đanh thép. […]

  (Theo Bùi Văn Nguyên, Giảng văn, tập I, NXB ĐH & THCN, Hà Nội, 1982)

  VĂN BẢN ĐỌC THÊM

  BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

  (Trích)

  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã chia Phong tục Bắc Nam cũng khác Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau Song hào kiệt đời nào cũng có.

  (Nguyễn Trãi)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Vnen Văn7 Bài 5: Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn Lớp 7 Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Soạn Văn Bài: Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)
 • Tìm Hiểu Chi Tiết Văn Bản: Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghệ Thuật Và Nội Dung Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh
 • Đọc Văn Bản Sau Và Trả Lời Câu Hỏi Từ 1 Đến 4: (1)Sông Núi Nước Nam, Vua Nam Ở Rành Rành Định Phận Tại Sách Trời Cớ Sao Lũ Giặc Sang Xâm Phạm Chúng Bay Sẽ Bị Đ
 • Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 7 Môn Ngữ Văn: Trình Bày Nghệ Thuật Và Nội Dung Chính Của Văn Bản “sông Núi Nước Nam” (Lí Thường Kiệt) ?
 • Hướng Dẫn Soạn Văn Lớp 7 Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Nhất
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam (Ngắn Gọn)
 • – Lý Thường Kiệt – một danh tướng đời vua Lý Nhân Tông – là tác giả. Ông viết bài thơ để động viên tinh thần tướng sĩ trong cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến nam sông Cầu năm 1076 – 1077. Đêm đêm cho người lẻn vào đền thơ hai anh em họ Trương, đọc vang bài thơ – như lời phán truyền.

  – Theo PGS Bùi Duy Tân, thì chưa rõ tác giả, có thể là vô danh.

  Sông núi nước Nam được sáng tác khoảng năm 1077, trong cuộc kháng chiến chống Tống do Lý Thường Kiệt chỉ huy dưới thời vua Lý Nhân Tông.

  – Thơ Trung đại Việt Nam được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, có nhiều thể thơ: thơ Đường luật, song thất lục bát, lục bát… Trong đó, đường luật là luật thơ có từ thời Đường ở Trung Quốc; Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật là một thể thơ đường luật quy định mỗi bài có bốn câu thơ, mỗi câu có bảy tiếng, có niêm luật chặt chẽ.

  – Sông núi nước Nam được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

  – Phần 1: 2 câu đầu: Nước Nam là của người Nam. Điều đó được sách trời định sẵn.

  – Phần 2: 2 câu cuối: Kẻ thù không được xâm phạm, nếu không sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại.

  – Hai câu đầu nên lên 1 nguyên lý khách quan, tất yếu, có giá trị như lời tuyên ngôn: Nước Nam là của người Nam, điều đó đã được sách trời định sẵn, rõ ràng.

  – Đế là vua, vương cũng là vua, nhưng đế được coi lớn hơn vua, chỉ có đế mới được phong vương cho vua.

  – Âm điệu bài thơ hùng hồn, rắn rỏi diễn tả sự vững vàng trong tư tưởng, niềm tin sắt đá của một dân tộc có bản lĩnh, có truyền thống đấu tranh.

  – Giọng thơ đanh thép, lạnh lùng.

  Bài thơ Sông núi nước Nam thể hiện niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa của dân tộc ta. Bài thơ có thể xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta.

  – Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn, xúc tích để tuyên bố nền độc lập của đất nước.

  – Dồn nén cảm xúc trong hình thức thiên về nghị luận, trình bày ý kiến.

  – Lựa chọn ngôn ngữ góp phần thể hiện giọng thơ dõng dạc, hùng hồn, đanh thép.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5. Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà) Song Nui Nuoc Nampho Gia Ve Kinh Ppt
 • Song Nui Nuoc Nam Tuan 5 Ppt
 • Cảm Nghĩ Của Em Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Của Lý Thường Kiệt
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)
 • Soạn Văn Bài: Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Văn Lớp 7 Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Soạn Vnen Văn7 Bài 5: Sông Núi Nước Nam
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Sông Núi Nước Nam
 • Đọc Hiểu Văn Bản: Sông Núi Nước Nam
 • Đọc Hiểu Văn Bản Sông Núi Nước Nam
 • Soạn văn bài: Sông núi nước Nam

  Đọc hiểu văn bản

  Câu 1: Căn cứ vào lời giới thiệu ta có thể khẳng định đây là thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, có đặc điểm:

  • Số câu: 4 câu trong mỗi dòng thơ (tứ tuyệt)

  • Số chữ: mỗ câu 7 chữ (thất ngôn)

  • Hiệp vần: ở chữ cuối cùng của câu và ở những câu 1 – 2 – 4 đều cân bằng.

  Câu 2:

  Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập ấy. Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ Sông núi nước Nam thể hiện ở các khía cạnh:

  – Tác giả khẳng định nước Nam là của người Nam. Đó là điều đã được ghi tại “thiên thư” (sách trời). Tác giả viện đến thiên thư vì ngày xưa người ta vẫn còn coi trời là đấng tối cao. Người Trung Quốc cổ đại tự coi mình là trung tâm củavũ trụ nên vua của họ được gọi là “đế”, các nước chư hầu nhỏ hơn bị họ coi là “vương” (vua của những vùng đất nhỏ). Trong bài thơ này, tác giả đã cố ý dùng từ “Nam đế” (vua nước Nam) để hàm ý sánh ngang với “đế” của nước Trung Hoa rộng lớn.

  – Ý nghĩa tuyên ngôn còn thể hiện ở lờ khẳng định chắc chắn rằng nếu kẻ thù vi phạm vào quyền tự chủ ấy của nước ta thì chúng thế nào cũng sẽ phải chuốc lấy bại vong.

  Câu 3: Nội dung biểu ý của bài thơ:

  – Hai câu đầu: chủ quyền dân tộc.

  Như vậy tuyên bố chủ quyền dựa trên chân lí cuộc đời, chân lí đất trời, dựa trên lẽ phải. Chủ quyền nước Nam là không thể chối cãi, không thể phụ nhận.

  – Hai câu cuối: quyến tâm bảo vệ chủ quyền.

  • Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm là lời hỏi tội kẻ đã dám làm điều phi nghĩa “nghịch lỗ”, dám làm trái đạo người, đạo trời.

  • Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời là lời cản cáo đối với kẻ phi nghĩa – gieo gió tất yếu sẽ gặp bão.Thảm bại là điều không thể tránh khỏi đối với những kẻ xấu, tàn bạo, đồng thời đó còn là sự quyết tâm sắt đá để bạo vệ chủ quyền của đất nước đến cùng. Chính điều này đã tạo nên được niềm tin sự phấn khích để tướng sĩ xông lên diệt thù.

  – Nhận xét bố cục: Bố cục rất chặt chẽ giống như một bài nghị luận. Hai câu đầu nêu lên chân lí khách quan, hai câu sau nêu vấn đề có tính chất hệ quả của chân lí đó.

  Câu 4:

  Bài thơ tuy chủ yếu thiên về biểu ý song không phải vì thế mà trở thành một bài luận lí khô khan. Có thể nhận thấy rằng, sau cái tư tưởng độc lập chủ quyền đầy kiên quyết ấy là một cảm xúc mãnh liệt ẩn kín bên trong. Nếu không có tình cảm mãnh liệt thì chắc chắn không thể viết được những câu thơ đầy chí khí như vậy.

  Câu 5:

  Qua các cụm từ tiệt nhiên (rõ ràng, dứt khoát như thế, không thể khác), định phận tại thiên thư (định phận tại sách trời) và hành khan thủ bại hư (chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại), chúng ta có thể nhận thấy cảm hứng triết luận của bài thơ đã được thể hiện bằng một giọng điệu hào sảng, đanh thép, đầy uy lực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam, Nam Quốc Sơn Hà, Dàn Ý, Ý Nghĩa, Phân Tích
 • Câu Hỏi Của Nguyễn Thị Huyền Trâm
 • Văn Bản Sông Núi Nước Nam Đã Bồi Đắp Cho Em Những Tình Cảm Gì
 • Ôn Tập Văn Bản “sự Tích Hồ Gươm”
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà) (Chi Tiết)
 • Soạn Bài : Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)
 • Hướng Dẫn Đọc Hiểu Văn Bản Sọ Dừa Ngữ Văn Lớp 6
 • Soạn Bài Sọ Dừa (Chi Tiết)
 • Văn Bản Sọ Dừa Có Bao Nhiêu Sự Việc Chính Câu Hỏi 37126
 • Soạn bài Sông núi nước Nam

  * Bố cục: 2 phần :

  – Hai câu đầu: Nước Nam là của ngưòi Nam. Điều đó đã được sách trời định sẵn, rõ ràng.

  – Hai câu cuối: Kẻ thù không được xâm phạm, nếu xâm phạm sẽ chuốc lấy bại vong.

  Câu 1 (trang 64 sgk ngữ văn 7 tập 1)

  Bài thơ Sông núi nước Nam được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, gồm 4 câu và bảy chữ

  + Các câu 1, 2, 4 hoặc chỉ câu 2 và 4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối

  Câu 2 (trang 64 sgk ngữ văn 7 tập 1)

  Bài thơ Sông núi nước Nam được coi là bản “Tuyên ngôn Độc lập” đầu tiên của nước ta:

  – Nước Nam có chủ quyền riêng, có hoàng đế trị vì

  – Ranh giới, địa phận nước Nam được ghi nhận ở “sách trời” không thể chối cãi được

  – Kẻ thù nếu tới xâm phạm sẽ bị đánh tơi bời

  Câu 3 (trang 64 sgk ngữ văn 7 tập 1)

  Sông núi nước Nam là bài thơ thiên về biểu ý:

  – Hai câu thơ đầu: Khẳng định chủ quyền độc lập, tự chủ của dân tộc

  + Nước Nam có lãnh thổ riêng, bởi đất Nam có vua Nam ở

  + Giới phận lãnh thổ của người Nam được quy định ở sách trời, điều này trở thành chân lý không thể chối cãi được (với người Việt và người Trung tôn thờ thế giới tâm linh, thì trời chính là chân lý)

  – Hai câu thơ cuối: Khẳng định quyết tâm bảo vệ dân tộc trước kẻ thù ngoại bang

  + Tác giả chỉ rõ, những kẻ xâm lược là trái đạo trời, đạo làm người- “nghịch lỗ”

  + Cảnh cáo bọn giặc dã tất sẽ thất bại vì dân tộc ta sẽ quyết tâm đánh đuổi, bảo vệ chủ quyền đất nước đến cùng.

  Câu 4 (trang 64 sgk ngữ văn 7 tập 1)

  Nghĩa biểu cảm của bài thơ:

  – Sự khẳng định đanh thép, cảm xúc mãnh liệt, tinh thần sắt đá, ý chí quyết tâm không gì lay chuyển, khuất phục nổi

  – Cảm xúc và ý chí ấy không được bộc lộ trực tiếp mà kín đáo qua hình tượng và ngôn ngữ

  Câu 5 (trang 64 sgk ngữ văn 7 tập 1)

  Bài thơ có giọng điệu đanh thép, hùng hồn

  – Khẳng định chủ quyền thông qua “thiên thư” sách trời có nghĩa là chân lý không thể phủ nhận được

  – Cảnh cáo bọn giặc khi gây ra tội ác chắc chắn sẽ phải chuốc bại vong

  Luyện tập

  Bài 1 (trang 65 sgk ngữ văn 7 tập 1)

  Bài thơ nói ” Nam đế cư” mà không nói “Nam nhân cư (người Nam ở)

  – Nói Nam đế cư để khẳng định sự ngang hàng giữa Việt Nam với Trung Quốc. (Trung Quốc luôn cho rằng mình là quốc gia lớn, chỉ có vua của họ mới được gọi là Thiên tử, còn các vị vua ở các nước khác chỉ được phép xưng vương)

  – Khẳng định nền độc lập của quốc gia dân tộc, khi tuyên bố nước Nam do vua Nam đứng đầu

  → Ý thức, lòng tự tôn dân tộc và sức mạnh ngoan cường được khẳng định chắc chắn, đầy tự hào.

  Bài 2 (trang 65 sgk ngữ văn 7 tập 1) Học thuộc bài thơ

  Bài giảng: Sông núi nước Nam – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài : Sự Tích Hồ Gươm
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 6: Văn Bản Sự Tích Hồ Gươm
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm (Chi Tiết)
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm
 • Soạn Bài Sơn Tinh, Thủy Tinh
 • Bài Thơ Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn 7 Sông Núi Nước Nam Tóm Tắt
 • Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam
 • Bài Thơ: Sông Núi Nước Nam
 • Nội Dung Bài Sông Núi Nước Nam
 • Bài thơ: Sông núi nước Nam

  Bài giảng: Sông núi nước Nam – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

  Nội dung Bài thơ: Sông núi nước Nam

  – Phiên âm:

  – Dịch nghĩa:

  – Dịch thơ:

  I. Đôi nét về tác phẩm Sông núi nước Nam

  1. Hoàn cảnh ra đời

  Bài thơ chưa rõ tác giả là ai và có nhiều lời kể về sự ra đời của bài thơ, trong đó có truyền thuyết: Năm 1077, quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược nước ta. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, bỗng một đêm, quân sĩ nghe từ trong đền thờ hai anh em Trương Hống và Trương Hát có tiếng ngâm bài thơ này

  2. Bố cục (2 phần)

  – Phần 1 (hai câu thơ đầu): Lời khẳng định chủ quyền của đất nước

  – Phần 2 (hai câu còn lại): Quyết tâm bảo vệ chủ quyền, độc lập của dân tộc

  3. Giá trị nội dung

  “Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược

  4. Giá trị nghệ thuật

  – Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn, súc tích

  – Ngôn ngữ dõng dạc, giọng thơ mạnh mẽ, đanh thép, hùng hồn

  II. Dàn ý phân tích tác phẩm Sông núi nước Nam

  I. Mở bài

  Giới thiệu khái quát về bài thơ “Sông núi nước Nam” (hoàn cảnh ra đời, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật,…)

  II. Thân bài

  1. Hai câu thơ đầu: Lời khẳng định chủ quyền của đất nước

  – Nam đế: hoàng đế nước Nam – ngang hàng với hoàng đế các nước phương Bắc, qua đó thể hiện lòng tự hào dân tộc

  – Thiên thư: sách trời – Giới phận lãnh thổ của người Nam được quy định ở sách trời, điều này trở thành chân lý không thể chối cãi và không bất cứ ai có thể thay đổi được điều đó (với người Việt và người Trung tôn thờ thế giới tâm linh, thì trời chính là chân lý)

  ⇒ Khẳng định niềm tin, ý chí về chủ quyền dân tộc, tinh thần tự lập, tự chủ, tự cường của dân tộc

  2. Hai câu còn lại: Quyết tâm bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của dân tộc

  – Kết cấu câu hỏi nhằm mục đích khẳng định nền độc lập dân tộc, khẳng định niềm tin chiến thắng của dân tộc ta

  – Tác giả chỉ rõ, những kẻ xâm lược là trái đạo trời, đạo làm người- “nghịch lỗ”

  – Cảnh cáo bọn giặc dã tất sẽ thất bại không chỉ vì trái đạo trời mà còn vì dân tộc ta sẽ quyết tâm đánh đuổi, bảo vệ chủ quyền đất nước đến cùng.

  III. Kết bài

  – Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ:

  + Nội dung: khẳng định chủ quyền của dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền ấy trước mọi kẻ thù xâm lược

  + Nghệ thuật: thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ hùng hồn, đanh thép,..

  – Cảm nhận về bài thơ: Bài thơ khẳng định đanh thép, cảm xúc mãnh liệt, tinh thần sắt đá, ý chí quyết tâm không gì lay chuyển, khuất phục nổi. Cảm xúc và ý chí ấy không được bộc lộ trực tiếp mà kín đáo qua hình tượng và ngôn ngữ.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Các bài Soạn văn lớp 7 siêu ngắn được biên soạn bám sát câu hỏi sgk Ngữ Văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 giúp bạn dễ dàng soạn bài Ngữ Văn 7 hơn.

  tac-gia-tac-pham-lop-7.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Hiểu Văn Bản Sông Núi Nước Nam
 • Đọc Hiểu Văn Bản: Sông Núi Nước Nam
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Vnen Văn7 Bài 5: Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn Lớp 7 Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Bài Thơ: Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung Bài Sông Núi Nước Nam
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Sông Núi Nước Nam ( Nam Quốc Sơn Hà)
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Hay Nhất
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Sông Núi Nước Nam (Bài 2)
 • – Phiên âm:

  – Dịch nghĩa:

  – Dịch thơ:

  1. Hoàn cảnh ra đời

  Bài thơ chưa rõ tác giả là ai và có nhiều lời kể về sự ra đời của bài thơ, trong đó có truyền thuyết: Năm 1077, quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược nước ta. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, bỗng một đêm, quân sĩ nghe từ trong đền thờ hai anh em Trương Hống và Trương Hát có tiếng ngâm bài thơ này

  2. Bố cục (2 phần)

  -Phần 1 (hai câu thơ đầu): Lời khẳng định chủ quyền của đất nước

  -Phần 2 (hai câu còn lại): Quyết tâm bảo vệ chủ quyền, độc lập của dân tộc

  3. Giá trị nội dung

  “Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược

  4. Giá trị nghệ thuật

  -Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn, súc tích

  -Ngôn ngữ dõng dạc, giọng thơ mạnh mẽ, đanh thép, hùng hồn

  I. Mở bài

  Giới thiệu khái quát về bài thơ “Sông núi nước Nam” (hoàn cảnh ra đời, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật,…)

  II. Thân bài

  1.Hai câu thơ đầu: Lời khẳng định chủ quyền của đất nước

  -Nam đế: hoàng đế nước Nam – ngang hàng với hoàng đế các nước phương Bắc, qua đó thể hiện lòng tự hào dân tộc

  -Thiên thư: sách trời – Giới phận lãnh thổ của người Nam được quy định ở sách trời, điều này trở thành chân lý không thể chối cãi và không bất cứ ai có thể thay đổi được điều đó (với người Việt và người Trung tôn thờ thế giới tâm linh, thì trời chính là chân lý)

  ⇒Khẳng định niềm tin, ý chí về chủ quyền dân tộc, tinh thần tự lập, tự chủ, tự cường của dân tộc

  2.Hai câu còn lại: Quyết tâm bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của dân tộc

  -Kết cấu câu hỏi nhằm mục đích khẳng định nền độc lập dân tộc, khẳng định niềm tin chiến thắng của dân tộc ta

  – Tác giả chỉ rõ, những kẻ xâm lược là trái đạo trời, đạo làm người- “nghịch lỗ”

  – Cảnh cáo bọn giặc dã tất sẽ thất bại không chỉ vì trái đạo trời mà còn vì dân tộc ta sẽ quyết tâm đánh đuổi, bảo vệ chủ quyền đất nước đến cùng.

  III. Kết bài

  -Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ:

  +Nội dung: khẳng định chủ quyền của dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền ấy trước mọi kẻ thù xâm lược

  +Nghệ thuật: thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ hùng hồn, đanh thép,..

  -Cảm nhận về bài thơ: Bài thơ khẳng định đanh thép, cảm xúc mãnh liệt, tinh thần sắt đá, ý chí quyết tâm không gì lay chuyển, khuất phục nổi. Cảm xúc và ý chí ấy không được bộc lộ trực tiếp mà kín đáo qua hình tượng và ngôn ngữ.

  Các bài Soạn văn lớp 7 siêu ngắn được biên soạn bám sát câu hỏi sgk Ngữ Văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 giúp bạn dễ dàng soạn bài Ngữ Văn 7 hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn 7 Sông Núi Nước Nam Tóm Tắt
 • Phân Tích Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Đọc Hiểu Văn Bản Sông Núi Nước Nam
 • Nội Dung Bài Sông Núi Nước Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Soạn Bài Sông Núi Nước Nam ( Nam Quốc Sơn Hà)
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Hay Nhất
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Sông Núi Nước Nam (Bài 2)
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Sông Núi Nước Nam Của Lí Thường Kiệt
 • Nội Dung Bài Sông Nước Cà Mau, Nội Dung Bài Sông Núi Nước Nam, Quy Phạm Quan Trắc Mực Nước Và Nhiệt Độ Nước Sông, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Trên Đường Bộ, Người Lái Xe ô Tô Có Được Phép Dừng Xe, Đỗ Xe Song Song Với Một Xe Khác, Sông Nước Cà Mau, Văn Bản Sông Nước Cà Mau, Dap An Vo Bai Tap Ngu Vau Lop 6 Bai Song Nuoc Ca Mau, Bài Thơ Sông Núi Nước Nam, Câu Hỏi Tự Luận Bài Sông Nước Cà Mau, Đáp án Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp6 Bài Sông Nước Cà Mau, Truyện Ma Sông Nước, Văn Khấn Thần Sông Nước, Bài Giảng Sông Nước Cà Mau, Tiểu Luận Nhà Nước Xhcn Và Vấn Đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Sự Cần Thiết Xây Dựng Giá Dịch Vụ Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải, Dự án Đầu Tư Nước Ngoài Kcn Sông Công I, Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Nước Sông Đáy, Hãy Giải Thích Vì Sao ếch Thường Sống ở Nơi ẩm ướt Gần Bờ Nước, Sóng Điện Từ Khi Truyền Từ Không Khí Vào Nước Thì, Câu Thơ Nào Trong Bài Sông Núi Nước Nam Là Lời Hỏi Tội Quân Xâm Lược, Hãy Giải Thích Vì Sao ếch Thường Sống ở Nơi ẩm ướt Gần Bờ Nước Và Bắt , Mức Sống Của Dân Cư Một Nước Có Thể Được Phản ánh Bằng Chỉ Tiêu, Sách Hướng Dẫn Về Đời Sống Dành Cho Người Nước Ngoài, Đánh Giá Nhận Thức Của Người Dân Về ô Nhiễm Nguồn Nước Sông, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Sống Theo Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Sông Sài Gòn Đoạn Từ Rạch Cầu Ngang Đến Khu Đô Thị Thủ Thiêm, Tiêu Chuẩn Leed áp Dụng Cho Sử Dụng Nước Công Trình, Quy Chế Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Tiền Gửi Tại Ngân Hàng Nhà Nước Và Tổ Chức Tín Dụng, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Tiêu Chuẩn Leed áp Dụng Cho Sử Dụng Nước, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nội Dung Bài Sóng, Nội Dung Khổ 5 Bài Sóng, Nội Dung Bài Mây Và Sóng, Nội Dung Bài Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở, Nội Dung Bài Người Lái Đò Sông Đà, Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Vi Sóng, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Nội Dung Bài Dòng Sông Mặc áo, Lối Sống Tiêu Dùng, Nội Dung Bài Dòng Sông Mặc áo Lớp 4, Nội Dung Bài Văn Sống Chết Mặc Bay, Nội Dung Bài Sông Hương, Giảng Bài 9 Sóng Dừng, Nội Dung Bài Sống Chết Mặc Bay, Em Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Luôn Sống Theo Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn, Nhận Định Nào Sau Đây Về Sóng Dừng Là Sai, Rút Ra Giá Trị Sống Sau Khi Học Tập Và Vận Dụng Tư Tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh, Nội Dung Bài Ca Huế Trên Sông Hương, Định Nghĩa Sóng Dừng, Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Vi Sóng Sharp, Nội Dung Bài Phú Sông Bạch Đằng, Các Máy Sau Đây, Máy Nào Sử Dụng Sóng Vô Tuyến Điện, Phương Trình Sóng Dừng, Bài Tham Luận Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Vi Sóng Electrolux, Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Nội Dung Bài Vẽ Về Cuộc Sống An Toàn, Nội Dung Bài Sóng Xuân Quỳnh, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa ở Khu Dân Cư, Văn Bản Thuyết Minh Có Vai Trò Và Tác Dụng Như Thế Nào Trong Đời Sống, Hướng Dẫn Sử Dụng Kích Sóng Wifi, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Đời Sống Văn Hóaluận Về Phổ Cập Bơi, Xây Dựng Nếp Sống Chính Quy Trong Quân Đội, Chi Tiết Thể Lệ Cuộc Thi Nước Và Cuộc Sống, Sắp Sếp Nào Sau Đây Là Đúng Theo Trình Tự Giảm Dần Của Bước Sóng, Hướng Dẫn Sử Dụng ăng Ten Kích Sóng Tiện Lợi Clear Tv Key, Tại Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Hiện Sóng Oscilloscope, Báo Cáo Thực Hành Khảo Sát Sóng Dừng Trên Sợi Dây, Dùng Mode 7 Giải Bài Tập Giao Thoa Sóng, Trong Dụng Cụ Nào Dưới Đây Có Cả Máy Phát Và Máy Thu Sóng Vô Tuyến?, Tham Luận Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Hãy Kể Tên Và Nêu Công Dụng Của Các Nhiệt Kế Thường Gặp Trong Đời Sống, Hãy Kể Tên 5 Trường Hợp Dùng Máy Cơ Đơn Giản Trong Cuộc Sống Mà Em Biết, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Nội Dung Bài Phú Sông Bạh Đằng, Học Thuyết âm Dương – Ngũ Hành Và ứng Dụng Của Nó Trong Cuộc Sống, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Nội Dung Chính Trong Khổ 1 Của Bài Thơ Sóng, Đáp án Nào Sau Đây Đúng Khi Nói Về Tương Tác Giữa Hai Dòng Điện Thẳng Song Son, Câu Thơ Đề Từ Bâng Khuâng Trời Rộng Nhớ Sông Dài Chuyển Tải Nội Dung Gì, Mẫu Đơn Xin Tạm Dừng Cấp Nước, Nội Dung Bài Đất Nước, Báo Cáo Tham Luận Phong Trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Tại Sao Cậy Trội Dùng Để Làm Giống Phải Có Hoàn Cảnh Sống Đồng Đều, Báo Cáo 20 Năm Thực Hiện Phong Trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn H, Tóm Tắt Xin Đừng Lãng Phí Nước, Xây Dựng Đơn Giá Xử Lý Nước Thải, Yêu Cầu Nội Dung Văn Bản Quản Lý Nhà Nước, Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng, Tác Dụng Trái Dừa Nước, Hướng Dẫn Sử Dụng Nước Hoa, Hướng Dẫn Sử Dụng Bàn Là Hơi Nước, Công Dụng Cơm Dừa Nước, Nội Dung Bài Nước Đại Việt Ta, Nội Dung Bài Lòng Yêu Nước, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân,

  Nội Dung Bài Sông Nước Cà Mau, Nội Dung Bài Sông Núi Nước Nam, Quy Phạm Quan Trắc Mực Nước Và Nhiệt Độ Nước Sông, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Trên Đường Bộ, Người Lái Xe ô Tô Có Được Phép Dừng Xe, Đỗ Xe Song Song Với Một Xe Khác, Sông Nước Cà Mau, Văn Bản Sông Nước Cà Mau, Dap An Vo Bai Tap Ngu Vau Lop 6 Bai Song Nuoc Ca Mau, Bài Thơ Sông Núi Nước Nam, Câu Hỏi Tự Luận Bài Sông Nước Cà Mau, Đáp án Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp6 Bài Sông Nước Cà Mau, Truyện Ma Sông Nước, Văn Khấn Thần Sông Nước, Bài Giảng Sông Nước Cà Mau, Tiểu Luận Nhà Nước Xhcn Và Vấn Đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Sự Cần Thiết Xây Dựng Giá Dịch Vụ Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải, Dự án Đầu Tư Nước Ngoài Kcn Sông Công I, Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Nước Sông Đáy, Hãy Giải Thích Vì Sao ếch Thường Sống ở Nơi ẩm ướt Gần Bờ Nước, Sóng Điện Từ Khi Truyền Từ Không Khí Vào Nước Thì, Câu Thơ Nào Trong Bài Sông Núi Nước Nam Là Lời Hỏi Tội Quân Xâm Lược, Hãy Giải Thích Vì Sao ếch Thường Sống ở Nơi ẩm ướt Gần Bờ Nước Và Bắt , Mức Sống Của Dân Cư Một Nước Có Thể Được Phản ánh Bằng Chỉ Tiêu, Sách Hướng Dẫn Về Đời Sống Dành Cho Người Nước Ngoài, Đánh Giá Nhận Thức Của Người Dân Về ô Nhiễm Nguồn Nước Sông, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Sống Theo Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Sông Sài Gòn Đoạn Từ Rạch Cầu Ngang Đến Khu Đô Thị Thủ Thiêm, Tiêu Chuẩn Leed áp Dụng Cho Sử Dụng Nước Công Trình, Quy Chế Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Tiền Gửi Tại Ngân Hàng Nhà Nước Và Tổ Chức Tín Dụng, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Tiêu Chuẩn Leed áp Dụng Cho Sử Dụng Nước, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nội Dung Bài Sóng, Nội Dung Khổ 5 Bài Sóng, Nội Dung Bài Mây Và Sóng, Nội Dung Bài Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở, Nội Dung Bài Người Lái Đò Sông Đà, Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Vi Sóng, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Nội Dung Bài Dòng Sông Mặc áo, Lối Sống Tiêu Dùng, Nội Dung Bài Dòng Sông Mặc áo Lớp 4, Nội Dung Bài Văn Sống Chết Mặc Bay, Nội Dung Bài Sông Hương, Giảng Bài 9 Sóng Dừng, Nội Dung Bài Sống Chết Mặc Bay, Em Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Luôn Sống Theo Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thơ: Sông Núi Nước Nam
 • Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn 7 Sông Núi Nước Nam Tóm Tắt
 • Phân Tích Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100