Top 17 # Xem Nhiều Nhất Tải Nghị Định 20 Giao Dịch Liên Kết / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết / 2023

Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Số 83 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 11 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm, Báo Cáo Giao Dịch Liên Kết, Mẫu Báo Cáo Giao Dịch Liên Kết, Mẫu Sổ Tay Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm 2017, Tờ Khai Giao Dịch Liên Kết, Thông Tư Giao Dịch Liên Kết, Việt Nam Ban Hành Nghị Định Mới Về Giá Giao Dịch, Nghị Định 83/2010/nĐ-cp Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Thông Tư Hướng Dẫn Giao Dịch Liên Kết, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, F. Chi Phụ Cấp Giao Dịch, Đi Lại Để Liên Hệ Công Tác: Đối Với Thành Viên Của Công T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quy Định Giao Dịch Sàn Hnx, Nghị Định Dịch Vụ Bảo Vệ, Nghị Định Dịch, Tại Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Nghị Định 49, Giam Định Thương Tật Liên Quan Tan Nạn Giao Thông, Nghị Định Dịch Vụ Công, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Giấy Đề Nghị Sử Dụng Chữ Ký Trong Giao Dịch Vietinbank, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán, Nghị Định Quy Định Về Chứng Nhận Chủng Loại Gạo Thơm Xuất Khẩu Sang Liên Minh Châu âu, Nghị Định Phòng Chống Dịch, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Định Nghỉ Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định Dịch Vụ Công Trực Tuyến, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Quy Chế 66 Quy Chế Số 67 Ngày 2/3/2018 Quy Định Giao Dịch Trên Sàn Hose, Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt & Hướng Dẫn Dịch Vụ Cho Gia Đình, Quy Định Về Cho Thuê Liên Danh Liên Kế Tại Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Biểu Phí Và Hạn Mức Giao Dịch áp Dụng Cho Dịch Vụ Bidv Smart Banking, Hướng Dẫn Hồ Sơ Giao Dịch Chuyển Tiền Theo Một Số Mục Đích, Liên Hệ ở Cương Vị Công Tác Của Mình Đồng Chí Cần Làm Gì Để Góp Phần Đấu Tranh Chống Địch Lợi Dụng V, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng, Danh Mục Hàng Hoá Giao Dịch Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Pdf, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Nghị Định Giáo Dục, Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Xu Lý Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Số 43 Về Giao Quyền Tự Chủ, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Giáo Dục Tại Xã Phường Thị Trấn, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông 2020, Biên Bản Bàn Giao Theo Nghị Định 99, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Theo Nghị Định 151, Phân Tích Nhận Định Lười Biếng Là Kẻ Địch Của Cần , Lười Biếng Cũng Là Kẻ Địch Của Dân Tộc, Văn Bản Đề Nghị Của Liên Đội, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông,

Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Số 83 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 11 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm, Báo Cáo Giao Dịch Liên Kết, Mẫu Báo Cáo Giao Dịch Liên Kết, Mẫu Sổ Tay Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm 2017, Tờ Khai Giao Dịch Liên Kết, Thông Tư Giao Dịch Liên Kết, Việt Nam Ban Hành Nghị Định Mới Về Giá Giao Dịch, Nghị Định 83/2010/nĐ-cp Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Thông Tư Hướng Dẫn Giao Dịch Liên Kết, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, F. Chi Phụ Cấp Giao Dịch, Đi Lại Để Liên Hệ Công Tác: Đối Với Thành Viên Của Công T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quy Định Giao Dịch Sàn Hnx, Nghị Định Dịch Vụ Bảo Vệ, Nghị Định Dịch, Tại Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Nghị Định 49, Giam Định Thương Tật Liên Quan Tan Nạn Giao Thông, Nghị Định Dịch Vụ Công, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Giấy Đề Nghị Sử Dụng Chữ Ký Trong Giao Dịch Vietinbank, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán, Nghị Định Quy Định Về Chứng Nhận Chủng Loại Gạo Thơm Xuất Khẩu Sang Liên Minh Châu âu, Nghị Định Phòng Chống Dịch, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Định Nghỉ Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định Dịch Vụ Công Trực Tuyến, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Quy Chế 66 Quy Chế Số 67 Ngày 2/3/2018 Quy Định Giao Dịch Trên Sàn Hose, Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt & Hướng Dẫn Dịch Vụ Cho Gia Đình, Quy Định Về Cho Thuê Liên Danh Liên Kế Tại Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Biểu Phí Và Hạn Mức Giao Dịch áp Dụng Cho Dịch Vụ Bidv Smart Banking, Hướng Dẫn Hồ Sơ Giao Dịch Chuyển Tiền Theo Một Số Mục Đích, Liên Hệ ở Cương Vị Công Tác Của Mình Đồng Chí Cần Làm Gì Để Góp Phần Đấu Tranh Chống Địch Lợi Dụng V, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục,

Sửa Đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết / 2023

Mời Quý vị xem phần nội dung trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà với báo Reatime về câu chuyện sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 trong 3 ngày.

Câu hỏi: Mới đây, Bộ Tài chính đã gợi mở hướng sửa đổi Nghị định này. Theo đó, có thể nghiên cứu nới mức khống chế chi phí lãi vay thuần lên 25% hoặc 30% với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ông đánh giá sao về điều này?

Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

Quy định trên dường như chưa nghiên cứu tổng thể điều kiện thực tiễn của Việt Nam và cũng chưa có đánh giá toàn diện tác động của quy định này đến môi trường đầu tư và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Dẫn đến khối doanh nghiệp tư nhân trong nước bị tăng lợi nhuận ảo, dẫn đến phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn và lợi nhuận thật của doanh nghiệp bị giảm đáng kể, không ít doanh nghiệp bị lỗ nặng. Trong khi đó quy định này lại không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do họ ít phải vay. Do đó, việc nới mức khống chế chi phí lãi vay thuần lên 25% hoặc 30% với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết là hợp lý.

Câu hỏi: Được biết, Bộ tài Chính lấy ý kiến sửa đổi trong 3 ngày http://reatimes.vn/bo-tai-chinh-lay-y-kien-sua-khoan-3-dieu-8-nghi-dinh-20-trong-3-ngay-20191215172726981.html. Theo Luật sư, quy trình sửa đổi các văn bản quy phạm luật (cụ thể là sửa nghị định 20) thì thường mất bao nhiêu lâu? Việc lấy ý kiến trong 3 ngày như thế đã thỏa đáng hay chưa?

Quy trình sửa đổi các văn bản pháp luật, cụ thể là nghị định đã được quy định rõ tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, các quy trình từ soạn thảo, thẩm định, lấy ý kiến sẽ mất từ 30 đến 90 ngày. Những bất cập trên phải sửa và quá trình này cần làm khẩn trương nhưng phải thận trọng. Chính phủ soạn thảo một Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP theo hình thức rút gọn. Trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản là cần thiết để góp phần giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoặc kịp thời thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Câu hỏi: Thưa ông, nếu mất nhiều thời gian, sửa chậm thì ảnh hưởng thế nào đến các doanh nghiệp trong kỳ quyết toán thuế cuối năm 2019?

Trong bối cảnh, càng đến gần thời điểm quyết toán thuế cuối năm, nhiều doanh nghiệp lớn trong nước càng như “ngồi trên đống lửa” khi đứng trước nguy cơ từ lãi thành lỗ vì bị áp trần lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, động thái sửa đổi này của Bộ Tài chính được đánh giá là tín hiệu đáng mừng đối với các doanh nghiệp khi mức trần được nâng lên, nới rộng khả năng vay vốn của các doanh nghiệp liên kết.

Gỡ Khó Quy Định Khống Chế Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết / 2023

Nghị định 20 đã “điểm trúng huyệt” các doanh nghiệp FDI liên tục mở rộng kinh doanh nhưng báo lỗ triền miên. Ảnh: Thuỳ Linh.

Nghị định 20 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực từ 1/5/2017, được đánh giá đã “điểm trúng huyệt” các doanh nghiệp FDI liên tục mở rộng kinh doanh nhưng báo lỗ triền miên…

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, ngay từ khi Nghị định 20 ra đời, số lượng doanh nghiệp tự nguyện kê khai giao dịch liên kết đã tăng lên qua các năm. Đến nay, các đơn vị đã có sự chuyển biến, thay đổi rõ rệt về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ trong việc kê khai về đối tượng áp dụng và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Tại kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra từ năm 2017 đến nửa đầu năm 2019, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra và truy thu trên 41.000 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 5.000 tỷ đồng, giảm lỗ 86.000 tỷ đồng. Đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra xác định lại giá giao dịch liên kết đã phát huy hiệu quả, truy thu trên 1.400 tỷ đồng, giảm lỗ trên 13.700 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 12.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, quy định về khống chế lãi vay tại Nghị định này đang gặp một số vướng mắc đến từ nhiều doanh nghiệp trong nước. Theo đó, tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20 quy định: Tổng chi phí lãi vay được khấu trừ cho mục đích tính thuế không vượt quá 20% chỉ số EBITDA (lợi nhuận thuần trước thuế và lãi). Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, quy định này sẽ tạo ra nhiều khó khăn, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế tư nhân với mô hình công ty mẹ, công ty con.

Trước những ý kiến này, nhiều chuyên gia về lĩnh vực thuế cho rằng, việc khống chế chi phí lãi vay đối với hoạt động giao dịch liên kết là phù hợp với thông lệ quốc tế. Quy định này là nhằm tránh tình trạng chuyển giá, chuyển lợi nhuận. Ngay từ khi xây dựng Nghị định 20, nhằm mục tiêu ngăn chặn hành vi chuyển giá thông qua chi phí lãi vay cũng như các khoản chi phí có tính chất tương tự, OECD và G20 đã khuyến nghị áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay đối với các tập đoàn, công ty mẹ con, doanh nghiệp có giao dịch liên kết với ngưỡng giới hạn nằm trong khoảng từ 10% – 30% EBITDA. Đối với Việt Nam, quy định khống chế ở mức 20% là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), qua nghiên cứu và tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, quy định khống chế chi phí lãi vay tại Nghị định 20 ở mức dưới 20% đúng là còn một số vướng mắc đối với doanh nghiệp nội.

“Hiện nay đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Nghị định 20 không gây khó khăn, vướng mắc hay tác động tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng đối với các doanh nghiệp Việt Nam lại có vướng mắc phát sinh trong quá trình khai quyết toán thuế năm, trong đó có yếu tố loại trừ chi phí lãi vay theo mức trần khống chế làm tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, rõ nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở xã hội. Lĩnh vực này đang được hưởng ưu đãi về chính sách thuế”, bà Cúc nhận định.

Chủ tịch VTCA lấy ví dụ, thực tế các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có thể có nhiều chi nhánh, hoặc hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Khi công ty mẹ điều hành công ty con trong cùng hệ thống, sẽ có giao dịch liên kết. Khi đã có giao dịch liên kết thì bất cứ khoản vay nào, kể cả vay của cổ đông, vay dưới hình thức phát hành trái phiếu, vay tín dụng… đều bị khống chế 20%. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở xã hội đang có chính sách ưu đãi thuế (hưởng mức thuế Thu nhập doanh nghiệp 10%), được vay nguồn vay ưu đãi của Chính phủ thông qua ngân hàng.

Thực tế cho thấy, hầu hết các nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội có vốn mỏng, nên họ vay từ các nguồn vay ưu đãi để triển khai dự án, để bán giá thấp cho người dân. Khi vay, thì tỷ lệ lãi vay sẽ vượt trần 20%. Số vượt trần này, theo quy định Nghị định 20, cơ quan Thuế phải loại trừ khỏi chi phí tính thuế. Điều này có nghĩa doanh nghiệp vay thực, chi phí thực, nhưng không được tính chi phí đầu vào để xác định giá trị tính thuế.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Quản lý thuế 2019, trong đó, riêng đối với Nghị định 20, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện tổng kết 2 năm thực hiện Nghị định 20 và tiến hành rà soát, đánh giá tính phù hợp của quy định về giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp với các quy định, thông lệ quốc tế và thực tiễn công tác quản lý thu thuế. Tổng cục Thuế sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp của các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp về Nghị định 20 nói chung và Khoản 3 Điều 8 nói riêng, sẽ báo cáo Chính phủ và xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 20 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế 2019.

Góp ý cho Nghị định này, bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng, nên nghiên cứu lại cơ sở tính, mức khống chế lãi vay. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới cũng cần nghiên cứu kỹ hơn, cần lấy thêm ý kiến của các chuyên gia, các công ty tư vấn thuế, tài chính quốc tế… để có cơ sở tính thuế, tỷ lệ khống chế lãi vay cho phù hợp.

“Chính sách thuế cần đồng bộ, bình đẳng, công bằng với mọi đối tượng. Nghị định 20 hiện nay chỉ khống chế lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trong khi các doanh nghiệp không có giao dịch liên kết thì Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện nay chưa quy định mức khống chế. Trong tương lai, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung quy định khống chế lãi vay đối với tất cả các doanh nghiệp, đảm bảo bình đẳng về thuế, chứ không chỉ áp dụng đối với giao dịch liên kết”, bà Cúc nhấn mạnh.

Theo Tổng cục Thuế, hiện có hơn 37.000 doanh nghiệp FDI là các công ty con của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam, tuy nhiên hiện nay chưa có một văn bản kiến nghị nào của các doanh nghiệp FDI về Nghị định 20.

Bảo Minh

Hồ Sơ Xác Định Giá Giao Dịch Liên Kết / 2023

Quy định về Hồ sơ giao dịch liên kết theo Nghị định 20

Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 20, Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (hay gọi tắt là “Hồ sơ giao dịch liên kết”) gồm:

Quy định về Tờ khai giao dịch liên kết theo Nghị định 20

Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (Mẫu số 01 của Nghị định 20);

Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (Mẫu số 04 của Nghị định 20).

Các trường hợp được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ giao dịch liên kết

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 20, người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ theo mẫu quy định tại Nghị định 20 (vẫn phải nộp Mẫu số 01 Phụ lục với các nội dung tại mục I và mục II).

Các trường hợp miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nhưng vẫn phải lập Tờ khai giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 – Nghị định 20

Người nộp thuế thuộc các trường hợp sau được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (tuy nhiên vẫn cần kê khai giá giao dịch liên kết) theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 20:

Doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng trong kỳ tính thuế; hoặc

Đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá; hoặc

Thực hiện chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu như sau:

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần theo quy định thì vẫn phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Thời hạn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và nộp Tờ khai giao dịch liên kết

Tờ khai giao dịch liên kết cần được nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được lập theo hàng năm và lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Hồ sơ này phải được cung cấp cho cơ quan thuế cho mục đích tham vấn trước thanh tra, kiểm tra thuế và cho mục đích thanh tra, kiểm tra thuế. Trong trường hợp cung cấp cho mục đích tham vấn trước thanh tra, kiểm tra thuế thì thời hạn người nộp thuế phải cung cấp hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế (có thể gia hạn thêm 15 ngày làm việc). Trong trường hợp cung cấp cho mục đích thanh tra, kiểm tra thì thời hạn nộp hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan thuế.