Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 10

--- Bài mới hơn ---

 • Nghe Văn Bản Đọc To Bằng Trình Tường Thuật
 • Đổi Trình Đọc Pdf Mặc Định Trên Windows 10
 • Lỗi Máy Tính Không Đọc Được Tiếng Trung Trong Winxp, Win7, Win8 Win10
 • Cách Cài Đặt Máy In Canon 2900 Trên Windows 10
 • Soạn Bài Văn Bản Đầy Đủ Hay Nhất Lớp 10
 • Luận Văn Hoạt Động Của Kiểm Sát Viên Trong Việc Kiểm Sát Bản án, Quyết Định Của Tòa án, Bảng Kiểm Điểm Học Sinh Qay Cọp Trong Giờ Kiểm Tra, Bảng Xác Định Kết Quả Tiết Kiệm Chi Trong Năm 2022 Trong Trường Học, Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cop Trong Bài Kiểm Tra, Bài Kiểm Tra Trọng âm, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Pdf, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 10, Cách Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7, Thuan Loi Trong Kiem Ke Dat Dai, Tìm Kiếm Tài Liệu Trong Win 7, Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Văn Bản, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Kho Khan Trong Kiem Ke Dat Dai, Quay Cóp Trong Kiểm Tra, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Word, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Máy Tính, Phần Mềm Tìm Kiếm Từ Trong Văn Bản, Bản Kiểm Điểm Trong Truyện Anh Em Sai Rồi, Biên Bản Kiểm Tra Quy Chế Dân Chủ Trong Trường Học, Bản Kiểm Điểm Trong Tình Yêu, Bảng Kiểm Điểm Trong Lớp, Biên Bản Kiểm Tra Dạy Thêm Trong Nhà Trường, 6 Tiêu Chí Đàn ông Tìm Kiếm Trong Tình Yêu, Tìm Kiếm 1 Đoạn Văn Bản Trong Word, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Quân Đội, Bieu Mau Kiem Tra 5s Trong San Xuất, Biên Bản Kiểm Tra Dạy Thêm Học Thêm Trong Nhà Trường, Kiểm Tra Trong Lĩnh Vực Du Lịch, Tìm Kiếm Nội Dung Văn Bản Trong Win7, Cách Tìm Kiếm Văn Bản Trong Máy Tính, Bài 2 Kiểm Tra Máy Biến áp Trong Vận Hành, Biên Bản Kiểm Tra Rừng Trồng, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Bản Kiểm Điểm Vị Phạm Trong Công An, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Quá Trình Công Tác, Y Kiến Cua Phu Huynh Trong Ban Kiem Diem, Tham Luận Về Kiểm Tra Giám Sát Trong Chi Bộ, Mẫu ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Trong Thăng Cấp Bậc Hàm, Mẫu Bản Kiểm Điêm Cong Tác Trong Cand Một Năm, Đề Kiểm Tra Dòng Điện Trong Các Môi Trường, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trong Máy Tính, Viết Bảng Kiểm Diem Ngu Trong Gio Hoc, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word, Xu Ly Trong Kiem Dich Y Te Bien Gioi, Y Kên Phu Huynh Trong Bang Kiêm Điêm Cua Con, Kiem Diem Trong Cong Viec, Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật, Kiểm Điểm Trong Cong Tac Tham Mưu, Ban Kiem Diem Ca Nhan Trong Nien Han Thang Cap Bac Ham, Mẫu Bảng Số Ngẫu Nhiên Trong Kiểm Toán, Hs Kiến Của Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm, Vận Dụng Bảy Nguyên Tắc Dạy Tốt Trong Giảng Dạy Môn Học Kiểm Toán, Những ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Bảng Số Ngẫu Nhiên Trong Kiểm Toán, Bảng Xác Định Kết Quả Tiết Kiệm Chi Trong Năm 2022, Tham Luan Cong Tac Kiem Tr Giam Sat Trong Chi Bo, Đề Kiểm Tra Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word 2010, Bản Kiểm Điểm Sử Dụng Điện Thoại Trong Giờ Học, Bài 12 Kiểm Tra An Toàn Mạng Điện Trong Nhà Violet, Kiểm Điểm Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa Trong Nội Bộ, Kiểm Định Phương Sai Thay Đổi Trong Stata, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Thời Gian Giữ Chức Vụ, ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Của Học Sinh Lớp 8, Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Sát Viên Trong Luật Tố Tụng Dân Sự, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác, Cách Viết Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật, Cach Viet Y Kiến Phụ Huynh Trong Ban Kiểm Điểm , Biên Bản Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Trường Học, Bản Kiểm Điểm Cuối Năm Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Trong Công An Nhân Dân, Quy Định Số 77-cv/tw Của Ban Bí Thư Về Thực Hành Tiết Kiệm Trong Việc Tặng Hoa, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Hông Tư Của Bộ Quốc Phòng Về Giảm Trừ Tiết Kiệm Trong Đấu Thầu, Vai Trò Của Hiến Pháp Trong Việc Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước, Biên Bản Cuộc Họp Kiểm Điểm Đại Phạm Trong Quản Lý Đất Đai Tại Xã,phường, Kiểu Nhân Vật Kiếm Tìm Trong Tiểu Thuyết Rừng Na Uy Của Haruki Murakami , Bài Thuyết Trình Về Cách Tiết Kiệm Và Bảo Vệ Nguồn Nước Trong Trường, Lớp Mầm Non, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm Khi Bị Thầy Giáo Phạt, Tóm Tắt 5 Bước Trong Dạy Học Và Kiểm Tra Đánh Giá Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Dọn Xin Miễn Kiếm Trả Điều Lệnh Võ Thuật Và Rèn Luyện Thể Lực Chiến Sỹ Công ăn Khỏe Trong Công ăn Nh, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Hs Bị 0 Điểm, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Thông Tư Số 46/2017/tt-bca Quy Định Về Kiểm Tra, Tập Huấn Nghiệp Vụ Kiểm Tra An Toàn Về Pccc Của Lực, Thông Tư Số 46/2017/tt-bca Quy Định Về Kiểm Tra, Tập Huấn Nghiệp Vụ Kiểm Tra An Toàn Về Pccc Của Lực, Thông Tư Số 46/2017/tt-bca Quy Định Về Kiểm Tra Tập Huấn Nghiệp Vụ Kiểm Tra An Toàn Về Pccc, Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Đơn Yêu Cầu Kiêm Giấy ủy Quyền Lĩnh Tiền Thừa Kế Thẻ Tiết Kiệm, Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy, Ban Kiem Diem Qua Trinh Cong Tac 5 Nam Tram Pho Kiêm Lâm Viet Nam, Biên Bản Kiểm Tra Hoạt Động Của Tổ Chức Tiết Kiệm Và Vay Vốn, Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cóp Bài Khi Kiểm Tra Bằng Tiếng Nhật,

  Luận Văn Hoạt Động Của Kiểm Sát Viên Trong Việc Kiểm Sát Bản án, Quyết Định Của Tòa án, Bảng Kiểm Điểm Học Sinh Qay Cọp Trong Giờ Kiểm Tra, Bảng Xác Định Kết Quả Tiết Kiệm Chi Trong Năm 2022 Trong Trường Học, Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cop Trong Bài Kiểm Tra, Bài Kiểm Tra Trọng âm, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Pdf, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 10, Cách Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7, Thuan Loi Trong Kiem Ke Dat Dai, Tìm Kiếm Tài Liệu Trong Win 7, Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Văn Bản, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Kho Khan Trong Kiem Ke Dat Dai, Quay Cóp Trong Kiểm Tra, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Word, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Máy Tính, Phần Mềm Tìm Kiếm Từ Trong Văn Bản, Bản Kiểm Điểm Trong Truyện Anh Em Sai Rồi, Biên Bản Kiểm Tra Quy Chế Dân Chủ Trong Trường Học, Bản Kiểm Điểm Trong Tình Yêu, Bảng Kiểm Điểm Trong Lớp, Biên Bản Kiểm Tra Dạy Thêm Trong Nhà Trường, 6 Tiêu Chí Đàn ông Tìm Kiếm Trong Tình Yêu, Tìm Kiếm 1 Đoạn Văn Bản Trong Word, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Quân Đội, Bieu Mau Kiem Tra 5s Trong San Xuất, Biên Bản Kiểm Tra Dạy Thêm Học Thêm Trong Nhà Trường, Kiểm Tra Trong Lĩnh Vực Du Lịch, Tìm Kiếm Nội Dung Văn Bản Trong Win7, Cách Tìm Kiếm Văn Bản Trong Máy Tính, Bài 2 Kiểm Tra Máy Biến áp Trong Vận Hành, Biên Bản Kiểm Tra Rừng Trồng, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Bản Kiểm Điểm Vị Phạm Trong Công An, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Quá Trình Công Tác, Y Kiến Cua Phu Huynh Trong Ban Kiem Diem, Tham Luận Về Kiểm Tra Giám Sát Trong Chi Bộ, Mẫu ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Trong Thăng Cấp Bậc Hàm, Mẫu Bản Kiểm Điêm Cong Tác Trong Cand Một Năm, Đề Kiểm Tra Dòng Điện Trong Các Môi Trường, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trong Máy Tính, Viết Bảng Kiểm Diem Ngu Trong Gio Hoc, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word, Xu Ly Trong Kiem Dich Y Te Bien Gioi, Y Kên Phu Huynh Trong Bang Kiêm Điêm Cua Con, Kiem Diem Trong Cong Viec, Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật, Kiểm Điểm Trong Cong Tac Tham Mưu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Cách Để Máy Tính Đọc Văn Bản Cho Bạn Nghe
 • Cách Sửa Lỗi Windows Cannot Access Trong Mạng Lan
 • Top 10 Phần Mềm Gõ Văn Bản Trên Máy Tính Tốt Nhất Hiện Nay
 • 7 Phần Mềm Soạn Thảo Văn Bản Tốt Nhất Cho Dân Văn Phòng
 • Ứng Dụng Thay Thế Công Cụ Notepad Trên Windows 10 Tốt Nhất
 • Lỗi Máy Tính Không Đọc Được Tiếng Trung Trong Winxp, Win7, Win8 Win10

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cài Đặt Máy In Canon 2900 Trên Windows 10
 • Soạn Bài Văn Bản Đầy Đủ Hay Nhất Lớp 10
 • Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận Ngắn Gọn Nhất
 • Soạn Bài: Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận
 • Bài Soạn Lớp 7: Liên Kết Trong Văn Bản
 • DỊCH VỤ MỞ THẺ NGÂN HÀNG TQ CHÍNH CHỦ

  LỊCH LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ TRỌN GÓI TUẦN TIẾP THEO

  Ngày

  Số chỗ

  còn lại

  Đường đi

  Tổng Time

  đi về

  Yêu cầu

  Lịch trình

  cụ thể

  9/3/2019

  3

  Lạng Sơn

  Trong ngày

  Thông hành

  Tại đây

  10/3/2019

  5

  Lạng Sơn

  Trong ngày

  Thông hành

  Tại đây

  11/3/2019

  4

  Cao Bằng

  2.5 Ngày

  Visa

  Tại đây

  NHỮNG LỢI ÍCH KHI LÀM THẺ TRUNG QUỐC CHÍNH CHỦ:

  (Vui lòng đọc kỹ bài phân tích Tại đây trước khi làm thẻ)

  1. Thẻ chính chủ tên mình, không cần mượn nhờ người khác

  2. Thanh toán trực tiếp tiền hàng Taobao/1688…mà không cần qua trung gian

  3. Thanh toán hộ tiền hàng Taobao/1688 cho người khác

  4. Xác thực nick tài khoản Alipay chính chủ

  5. Xác thực nick ví tiền Wechat chính chủ

  6. Chuyển tiền tệ, nạp tiền tệ và tài khoản ngân hàng Trung Quốc cho người khác

  7. Nạp tiền điện thoại TQ, mua thẻ game TQ…..

  …………………………………………………………………………………………

  HOTLINE HỖ TRỢ WECHAT 微信 & ALIPAY 支付宝 TỪ NGÀY 1/7/2018

  Thông báo: Kể từ ngày 1/7/2018, Số điện thoại Hotline tư vấn, giải đáp các vấn đề về Wechat và Alipay thay đổi như sau:

  +86 571 95017

  1. Hotline hỗ trợ Wechat (腾讯海外热线)

  2. Hotline hỗ trợ Alipay (支付宝海外热线)

  +86 571 95188

  Thứ tư – 11/05/2016 23:15

  Bạn đang có nhu cầu sử dụng tiếng Trung đọc các văn bản Word, Excel hay email bằng tiếng Trung mà máy tính của bạn không đọc được tiếng Trung Quốc mặc dù đang cài và chạy các hệ điều hành mới nhất WinXP, Win7, Win8, Win10 và không bị nhiễm virus nhưng các chữ tiếng Trung chỉ hiện ra dạng các ô vuông.

  Bạn có thể giải quyết bằng phương pháp cài đặt tiếng Trung cho máy tính của bạn, xem bài:Gõ tiếng Trung Quốc trong Win 7, Win8, Win10 với Phần mềm SoGou

  Thêm nữa bạn cũng cần chú ý việc cài đặt ngôn ngữ máy tính của bạn là Tiếng Trung như sau:

  Mở control panel và vào Start menu

  Nguồn tin: gotiengviet.com.vn

  Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

  QUY TRÌNH THANH TOÁN HỘ TIỀN HÀNG TAOBAO/1688

  QUY TRÌNH NẠP TIỀN TỆ VÀO TÀI KHOẢN ALIPAY/WECHAT/NGÂN HÀNG TQ

  BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN VNĐ TIỀN SANG TỆ (WECHAT/ALIPAY)

  BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN TỆ (WECHAT/ALIPAY) SANG VNĐ

  LIÊN HỆ 0947.898.797 – 0907.898.797 (ZALO, WECHAT, FB)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Trình Đọc Pdf Mặc Định Trên Windows 10
 • Nghe Văn Bản Đọc To Bằng Trình Tường Thuật
 • Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 10
 • 5 Cách Để Máy Tính Đọc Văn Bản Cho Bạn Nghe
 • Cách Sửa Lỗi Windows Cannot Access Trong Mạng Lan
 • Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Cách Tìm Kiếm Trong Win 10 Nhanh Và Tiện
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cài Đặt Máy In Cho Máy Tính, Laptop
 • Cách Cài Máy In Cho Laptop Và Máy Tính Qua Mạng Lan Hoặc Wifi
 • Làm Sao Để Kết Nối Laptop Với Máy In Qua Wifi?
 • Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết
 • Luận Văn Hoạt Động Của Kiểm Sát Viên Trong Việc Kiểm Sát Bản án, Quyết Định Của Tòa án, Bảng Kiểm Điểm Học Sinh Qay Cọp Trong Giờ Kiểm Tra, Bảng Xác Định Kết Quả Tiết Kiệm Chi Trong Năm 2022 Trong Trường Học, Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cop Trong Bài Kiểm Tra, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 10, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Pdf, Bài Kiểm Tra Trọng âm, Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Văn Bản, Tìm Kiếm Tài Liệu Trong Win 7, Kho Khan Trong Kiem Ke Dat Dai, Thuan Loi Trong Kiem Ke Dat Dai, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Word, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Máy Tính, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Quay Cóp Trong Kiểm Tra, Phần Mềm Tìm Kiếm Từ Trong Văn Bản, Cách Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7, Tìm Kiếm Nội Dung Văn Bản Trong Win7, Tìm Kiếm 1 Đoạn Văn Bản Trong Word, Bảng Kiểm Điểm Trong Lớp, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Quân Đội, Bài 2 Kiểm Tra Máy Biến áp Trong Vận Hành, Kiểm Tra Trong Lĩnh Vực Du Lịch, Biên Bản Kiểm Tra Dạy Thêm Trong Nhà Trường, Biên Bản Kiểm Tra Dạy Thêm Học Thêm Trong Nhà Trường, Bieu Mau Kiem Tra 5s Trong San Xuất, Biên Bản Kiểm Tra Rừng Trồng, 6 Tiêu Chí Đàn ông Tìm Kiếm Trong Tình Yêu, Cách Tìm Kiếm Văn Bản Trong Máy Tính, Bản Kiểm Điểm Trong Tình Yêu, Bản Kiểm Điểm Trong Truyện Anh Em Sai Rồi, Biên Bản Kiểm Tra Quy Chế Dân Chủ Trong Trường Học, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Trong Thăng Cấp Bậc Hàm, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trong Máy Tính, Mẫu ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Tham Luận Về Kiểm Tra Giám Sát Trong Chi Bộ, Mẫu Bản Kiểm Điêm Cong Tác Trong Cand Một Năm, Bản Kiểm Điểm Vị Phạm Trong Công An, Y Kên Phu Huynh Trong Bang Kiêm Điêm Cua Con, Xu Ly Trong Kiem Dich Y Te Bien Gioi, Kiem Diem Trong Cong Viec, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Quá Trình Công Tác, Đề Kiểm Tra Dòng Điện Trong Các Môi Trường, Viết Bảng Kiểm Diem Ngu Trong Gio Hoc, Kiểm Điểm Trong Cong Tac Tham Mưu, Y Kiến Cua Phu Huynh Trong Ban Kiem Diem, Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật, Những ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Bảng Xác Định Kết Quả Tiết Kiệm Chi Trong Năm 2022, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word 2010, Bài 12 Kiểm Tra An Toàn Mạng Điện Trong Nhà Violet, Bản Kiểm Điểm Sử Dụng Điện Thoại Trong Giờ Học, Mẫu Bảng Số Ngẫu Nhiên Trong Kiểm Toán, Tham Luan Cong Tac Kiem Tr Giam Sat Trong Chi Bo, ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Của Học Sinh Lớp 8, Đề Kiểm Tra Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian, Bảng Số Ngẫu Nhiên Trong Kiểm Toán, Ban Kiem Diem Ca Nhan Trong Nien Han Thang Cap Bac Ham, Vận Dụng Bảy Nguyên Tắc Dạy Tốt Trong Giảng Dạy Môn Học Kiểm Toán, Kiểm Điểm Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa Trong Nội Bộ, Kiểm Định Phương Sai Thay Đổi Trong Stata, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Trọng Chi Bộ, Hs Kiến Của Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Thời Gian Giữ Chức Vụ, Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Sát Viên Trong Luật Tố Tụng Dân Sự, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác, Cách Viết Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật, Cach Viet Y Kiến Phụ Huynh Trong Ban Kiểm Điểm , Vai Trò Của Hiến Pháp Trong Việc Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước, Biên Bản Cuộc Họp Kiểm Điểm Đại Phạm Trong Quản Lý Đất Đai Tại Xã,phường, Quy Định Số 77-cv/tw Của Ban Bí Thư Về Thực Hành Tiết Kiệm Trong Việc Tặng Hoa, Hông Tư Của Bộ Quốc Phòng Về Giảm Trừ Tiết Kiệm Trong Đấu Thầu, Bản Kiểm Điểm Cuối Năm Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Trong Công An Nhân Dân, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Biên Bản Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Trường Học, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Kiểu Nhân Vật Kiếm Tìm Trong Tiểu Thuyết Rừng Na Uy Của Haruki Murakami , ý Kiến Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm Khi Bị Thầy Giáo Phạt, Bài Thuyết Trình Về Cách Tiết Kiệm Và Bảo Vệ Nguồn Nước Trong Trường, Lớp Mầm Non, Tóm Tắt 5 Bước Trong Dạy Học Và Kiểm Tra Đánh Giá Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh, Kiểm Điểm Trách Nhiệm Của Người Đứng Đầu Trong Việc Thực Hiện Kế Hoạch Công Tác Năm 2022, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Dọn Xin Miễn Kiếm Trả Điều Lệnh Võ Thuật Và Rèn Luyện Thể Lực Chiến Sỹ Công ăn Khỏe Trong Công ăn Nh, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Hs Bị 0 Điểm, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Thông Tư Số 46/2017/tt-bca Quy Định Về Kiểm Tra, Tập Huấn Nghiệp Vụ Kiểm Tra An Toàn Về Pccc Của Lực, Thông Tư Số 46/2017/tt-bca Quy Định Về Kiểm Tra Tập Huấn Nghiệp Vụ Kiểm Tra An Toàn Về Pccc, Thông Tư Số 46/2017/tt-bca Quy Định Về Kiểm Tra, Tập Huấn Nghiệp Vụ Kiểm Tra An Toàn Về Pccc Của Lực, Đơn Yêu Cầu Kiêm Giấy ủy Quyền Lĩnh Tiền Thừa Kế Thẻ Tiết Kiệm, Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy, Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Ban Kiem Diem Qua Trinh Cong Tac 5 Nam Tram Pho Kiêm Lâm Viet Nam,

  Luận Văn Hoạt Động Của Kiểm Sát Viên Trong Việc Kiểm Sát Bản án, Quyết Định Của Tòa án, Bảng Kiểm Điểm Học Sinh Qay Cọp Trong Giờ Kiểm Tra, Bảng Xác Định Kết Quả Tiết Kiệm Chi Trong Năm 2022 Trong Trường Học, Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cop Trong Bài Kiểm Tra, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 10, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Pdf, Bài Kiểm Tra Trọng âm, Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Văn Bản, Tìm Kiếm Tài Liệu Trong Win 7, Kho Khan Trong Kiem Ke Dat Dai, Thuan Loi Trong Kiem Ke Dat Dai, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Word, Tìm Kiếm Văn Bản Trong Máy Tính, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Quay Cóp Trong Kiểm Tra, Phần Mềm Tìm Kiếm Từ Trong Văn Bản, Cách Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7, Tìm Kiếm Nội Dung Văn Bản Trong Win7, Tìm Kiếm 1 Đoạn Văn Bản Trong Word, Bảng Kiểm Điểm Trong Lớp, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Quân Đội, Bài 2 Kiểm Tra Máy Biến áp Trong Vận Hành, Kiểm Tra Trong Lĩnh Vực Du Lịch, Biên Bản Kiểm Tra Dạy Thêm Trong Nhà Trường, Biên Bản Kiểm Tra Dạy Thêm Học Thêm Trong Nhà Trường, Bieu Mau Kiem Tra 5s Trong San Xuất, Biên Bản Kiểm Tra Rừng Trồng, 6 Tiêu Chí Đàn ông Tìm Kiếm Trong Tình Yêu, Cách Tìm Kiếm Văn Bản Trong Máy Tính, Bản Kiểm Điểm Trong Tình Yêu, Bản Kiểm Điểm Trong Truyện Anh Em Sai Rồi, Biên Bản Kiểm Tra Quy Chế Dân Chủ Trong Trường Học, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Trong Thăng Cấp Bậc Hàm, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Trong Máy Tính, Mẫu ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Tham Luận Về Kiểm Tra Giám Sát Trong Chi Bộ, Mẫu Bản Kiểm Điêm Cong Tác Trong Cand Một Năm, Bản Kiểm Điểm Vị Phạm Trong Công An, Y Kên Phu Huynh Trong Bang Kiêm Điêm Cua Con, Xu Ly Trong Kiem Dich Y Te Bien Gioi, Kiem Diem Trong Cong Viec, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Quá Trình Công Tác, Đề Kiểm Tra Dòng Điện Trong Các Môi Trường, Viết Bảng Kiểm Diem Ngu Trong Gio Hoc, Kiểm Điểm Trong Cong Tac Tham Mưu, Y Kiến Cua Phu Huynh Trong Ban Kiem Diem, Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Tìm Kiếm Nhanh Hơn Trong Windows 10
 • Kích Hoạt Bộ Gõ Bàn Phím Tiếng Trung ⇒ Win 7, 8, 10, Mac (Update 2022)
 • Cách In Thử Máy In Trên Windows 7, Windows 10
 • Cách Đọc, Mở File Đuôi .shs Trên Windows 7,8 Dễ Dàng
 • Hướng Dẫn Tìm Kiếm File, Tập Tin Dữ Liệu Trên Windows 7
 • 6 Cách Tìm Kiếm Trong Win 10 Nhanh Và Tiện

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cài Đặt Máy In Cho Máy Tính, Laptop
 • Cách Cài Máy In Cho Laptop Và Máy Tính Qua Mạng Lan Hoặc Wifi
 • Làm Sao Để Kết Nối Laptop Với Máy In Qua Wifi?
 • Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết
 • Những Đặc Điểm (Dấu Hiệu) Cơ Bản Của Pháp Luật Trong Khoa Học Pháp Lý
 • Tìm kiếm một file hoặc một ứng dụng nào đó bằng cách nhớ chính xác tên file của mình đang ở đâu, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cũng có khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm đơn giản và nhanh trên Windows 10 vì nó giúp bạn mở file nhanh hơn so với việc phải đi qua rất nhiều lớp thư mục.

  6 cách tìm kiếm trong Windows 10 nhanh và tiện

  1/ Tìm kiếm bằng chữ cái đầu tiên

  Nếu bạn đang muốn tìm một phần mềm hay file nào đó mà có tên quá dài, bạn không cần phải gõ hết tên của nó ra. Vừa mang lại kết quả nhanh chóng hơn, cách làm này cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm các file có kết quả không khớp. Ví dụ: Bạn muốn tìm ứng dụng Word Mobile bạn chỉ cần gõ w m. Tất nhiên giữa các kí tự cần có dấu cách nếu không bạn sẽ không đạt được một kế hoạch như ý muốn của mình.

  2/ Gắn thanh tìm kiếm trên Taskbar để tìm nhanh hơn

  Ở một số trường hợp, có thể thanh tìm kiếm của Windows 10 sẽ không hiện sẵn ra Taskbar cho bạn. Bạn vẫn có thể bấm vào Start Menu để bắt đầu gõ chữ và tìm kiếm, tuy nhiên giao diện Start menu đã có quá nhiều thứ chứa trong đó rồi. Để hiển thị ô tìm kiếm Taskbar, bạn làm như sau:

  • Bấm phải chuột vào chỗ trống trên Taskbar
  • Chọn vào dòng Search (nếu không có chữ search thì hãy tìm chữ Cortana)
  • Chọn Show search box.

  3/ Dùng bộ lọc để giới hạn tìm kiếm

  Khi bạn bung ô tìm kiếm lên, bạn sẽ thấy ở cạnh trên có một loạt icon nhỏ nhỏ. Đó chính là filter hay còn gọi là bộ lọc, chúng sẽ giúp bạn có thể tìm chính xác hơn bằng cách chỉ hiển thị kết quả đúng với loại nội dung mà bạn đã chọn mà thôi. Ví dụ: Nếu bạn bấm vào hình biểu tượng nốt nhạc thì Windows 10 sẽ chỉ tìm kiếm những bài nhạc khớp với từ khóa do bạn nhập vào. Một vài bộ lọc khác mà bạn có thể sử dụng đó là: apps, settings, file, folder, hình ảnh, video và web.

  Một thủ thuật nhỏ nữa là bạn lười nhấn chuột, đó là gõ thêm loại bộ lọc vào trước từ khóa của bạn theo cú pháp.

  Ví dụ: Nếu bạn muốn tìm kiếm bài nhạc có tên All Out Of Love, bạn sẽ gõ music: All Out Of Love.

  4/ Tùy biến vị trí mà Windows sẽ tìm kiếm

  Nếu bạn không muốn Windows tìm kiếm một vài thư mục nào đó, bạn có thể bỏ chúng ra khỏi danh sách. Việc bỏ một số vị trí không quan trọng cũng sẽ giúp tăng tốc độ tìm kiếm cho hệ điều hành bởi nó sẽ không còn phải đi tìm ở những chỗ không cần thiết.

  Ví dụ: Bạn muốn bỏ qua thư mục Documents bằng cách sử dụng thư mục khác để lưu tài liệu. Bạn thực hiện các bước như sau:

  • Bấm vào ô tìm kiếm, gõ chữ Indexing Options.
  • Chọn kết quả tìm kiếm tương ứng hiện ra
  • Ở đây bạn sẽ thấy một danh sách các vị trí tìm kiếm đã được Windows đánh chỉ mục
  • Bấm tiếp nút Modify
  • Bỏ chọn các Folder nào mà bạn không muốn Windows mò tới.
  • Nhấn OK khi đã hoàn tất.

  5/ Tìm kiếm trong file Explorer

  Việc tìm kiếm trong file Explorer không còn mới, tuy nhiên đây cũng là một cách mà các bạn xài Windows 10 nên nghĩ đến khi cần tìm cục bộ trong một thư mục nhất định nào đó. Bằng cách này, tốc độ tìm kiếm sẽ nhanh chóng hơn và kết quả trả về cũng nhanh hơn hẳn so với việc bắt Windows phải đi tìm trên tất cả các ổ đĩa, tất cả các thư mục hiện có.

  Và cũng đừng quên dùng Tab Search trong Explorer khi bạn bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Trong tab này bạn sẽ có tùy chọn chỉ tìm trong thư mục hiện tại hoặc tìm sâu trong cả thư mục con, sắp xếp kết quả theo ngày tạo, kích cỡ file, loại file… một thứ rất là hữu ích nữa là nút Recent searches, nó sẽ hiện ra những từ khóa tìm kiếm mà bạn đã dùng nhập trước đó và cho phép tái sử dụng lại. Thậm chí, nếu bạn rất hay tìm kiếm một cụm từ nào đó, bạn có nút Save Search để lưu nó lại và xài trong những lần sau.

  6/ Dùng cụm từ logic: AND, OR, NOT, dấu ngoặc,…

  Khi tìm kiếm trong file Explorer, bạn có thể dùng thêm những toán tử logic như thế này để kết quả tìm kiếm được chính xác hơn. AND mang ý nghĩa là và, OR là hoặc, NOT là không, còn dấu nháy kép thì biểu thị là tìm đúng cụm từ mà bạn gõ.

  Ví dụ:

  • taylor AND Swift: Tìm các file chứa cả chữ “taylor” và “swift” ngay cả khi hai chữ này nằm ở hai nơi khác nhau trong tên. Hầu hết các trường hợp kết quả trả về sẽ giống với khi bạn dùng “Taylor swift” viết liền.
  • taylor NOT swift: Tìm các file chứa chữ “taylor” nhưng không có chữ “swift”
  • taylor OR swift: Tìm các file chứa chữ “taylor” hoặc chữ “swift” cứ có 1 trong 2 chữ này hoặc có cả 2 thì hiện hết ra cho bạn.
  • system.FileName:~=”taylor”: Tìm các file có tên chứa chữ taylor. System.FileName có nghĩa là chỉ tìm trong file mà thôi, không màn tới nội dung. Dấu ~= có nghĩa là có chứa, còn dấu ngoặc có nghĩa là đúng cụm từ này thôi.

  Với những thủ thuật Windows 10 này hy vọng sẽ hữu ích cho bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7
 • Mẹo Tìm Kiếm Nhanh Hơn Trong Windows 10
 • Kích Hoạt Bộ Gõ Bàn Phím Tiếng Trung ⇒ Win 7, 8, 10, Mac (Update 2022)
 • Cách In Thử Máy In Trên Windows 7, Windows 10
 • Cách Đọc, Mở File Đuôi .shs Trên Windows 7,8 Dễ Dàng
 • Download Unikey Cho Win 10, Win 7 Để Gõ Tiếng Việt Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Và Nêu Cảm Nghĩ Về Bài Ôn Dịch Thuốc Lá
 • Giáo Án Ngữ Văn 8 Tiết 45 Bài 12: Ôn Dịch, Thuốc Lá (Nguyễn Khắc Viện)
 • Tìm Hiểu Văn Bản: Ôn Dịch, Thuốc Lá – Nguyễn Khắc Viện
 • Cách Copy Paste Văn Bản Tránh Lỗi Định Dạng Trong WordPress
 • Hướng Dẫn Làm Cách Nào Di Chuyển/ Sao Chép Các Trang Sang Một File Văn Bản Khác Trong Word
 • Tải Unikey 4.3 RC5 miễn phí – Download UniKey 2022 mới nhất cho Win 10, Win 7

  Website có hỗ trợ HTTPS (giao thức bảo mật với SSL), nếu muốn bạn có thể truy cập https://unikey.vn/vietnam/

  HTTPS nhằm đảm bảo file không bị chuyển hướng, thay đổi hoặc chỉnh sửa ngay cả đối với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

  Kể từ phiên bản Unikey 4.3 sẽ có chứng thực số (certificate) để đảm bảo tính nguyên vẹn và an toàn hơn khi sử dụng

  Download, tải về & cài đặt phần mềm Unikey 4.0 tương thích Win XP: Unikey 4.0 RC2 (cho Windows XP)

  Khuyến cáo: Bạn nên chọn download bản cài đặt (Setup) để việc chạy Unikey được ổn định. Chỉ dùng bản chạy trực tiếp (Portable) nếu không có tài khoản Admin / Administrator để cài đặt. Ngoài ra bạn cần chú ý tới phiên bản Windows đang sử dụng là 64bit hay 32bit để chọn bản cài đặt tương ứng. Việc lựa chọn đúng phiên bản sẽ giúp cho chương trình luôn chạy ổn định, không xảy ra lỗi, xung đột với các chương trình khác. Để xác định nhanh hệ điều hành bạn đang sử dụng là 64bit hay 32bit, hãy xem hướng dẫn ở phía dưới.

  Cảnh báo: Trên mạng hiện có nhiều trang cung cấp phần mềm Unikey. Tuy nhiên vì lý do an toàn cho máy tính của chính bạn và tất cả mọi người, chúng tôi khuyến cáo chỉ tải Unikey từ website chúng tôi hoặc từ website dự án Unikey (tại sourceforge.net). Nếu bạn tải Unikey từ những nguồn không rõ ràng khác, bạn sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm các phần mềm độc hại.

  CHECKSUM để đảm bảo tính toàn vẹn của file (đảm bảo file không bị thay đổi, chỉnh sửa so với file gốc)

  Filename

  MD5

  SHA1

  unikey43RC5-200929-win32.zip

  d13701d99e8dc2a2d9e8b1f68297227e

  554f2f6ee30c35ef1b42fa68a6961506bc0e15fe

  unikey43RC5-200929-win64.zip

  966bb4a6fae69e4a708a8ec4b713dea8

  ade4b159ffd7d2944e576ab1079e3232ab65c264

  UniKey-4.2RC4-140823-Setup_x32.exe

  9a9d61f40a753391500703e253ab9e16

  9834b3b0f71971e2ad85fc21f89686526da52da4

  UniKey-4.2RC4-140823-Setup_x64.exe

  22c0034407b6ddebfe87a8d19dccfc39

  c698a001358459252c089bfe55f591f80d141e17

  UniKey-4.0RC2-1101-Setup.exe

  9a39220195cd696b570c92c1dd7b7d12

  b631c80eeec701d2bd72261061b5eddb01794abe

  Tại sao tải Unikey tại website này lại an toàn?

  Với những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi luôn cập nhật các bản cài đặt mới nhất, an toàn, tương thích tốt và chạy ổn định trên mọi máy tính. Máy chủ của Unikey chỉ cho phép chạy giới hạn các tệp tin tĩnh (HTML, CSS, JS, PNG/JPG) và chứa một số file cài đặt (.exe, .zip) để download mà không chạy bất cứ CMS hay script nào khác. Website chúng tôi cũng luôn phối hợp và nhận được sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên gia bảo mật để kiểm tra thường xuyên, nhằm ngăn chặn, phát hiện và loại trừ mọi sự xâm nhập, can thiệp đảm bảo sự an toàn của hàng triệu máy tính đang sử dụng bộ gõ tiếng Việt Unikey trên lãnh thổ Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Úc, Canada, Đức, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Đánh Văn Bản Uy Tín Tại Hà Nội
 • Chuyển File Hình Ảnh Sang Văn Bản
 • Hướng Dẫn Cách Chỉnh Sửa File Pdf Online Trực Tuyến
 • Top 5 Phần Mềm Dịch Tiếng Nhật Chuẩn Xác Nhất Hiện Nay
 • Chuyển Đổi Các Tập Tin Âm Thanh Sang Định Dạng Mp3, Wav, Mp4, M4A, Ogg Hoặc Nhạc Chuông Iphone
 • 10 Cách Chọn Văn Bản Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Quantri24H.com Biến Kiến Thức Thành Trải Nghiệm
 • Các Phần Mềm Nhận Dạng Văn Bản Chất Lượng
 • Tổng Hợp Các Dạng Đề Đọc Hiểu Văn Bản Chắc Chắn Có Trong Đề Thpt Qg
 • 10 Dạng Câu Hỏi Đọc Hiểu Thường Gặp Giúp Bạn Ăn Trọn 3 Điểm
 • Các Dạng Câu Hỏi Thường Gặp Và Gợi Ý Cách Làm Bài Đọc Hiểu
 • Đây là cách thường được sử dụng nhất, bạn chỉ việc bấm chuột vào đầu vùng chọn rồi bấm giữ chuột và rê con trỏ chuột đến cuối vùng chọn.

  2. Shift + phím mũi tên hoặc Ctrl + Shift + phím mũi tên

  Nếu ngại bấm chuột, bạn có thể đặt con trỏ chuột vào vị trí bắt đầu chọn (hoặc dùng phím mũi tên di chuyển đến) rồi bấm giữ phím Shift và bấm các phím mũi tên để chọn văn bản từ trái sang phải hoặc ngược lại, hoặc từ trên xuống dưới và ngược lại. Nếu bạn bấm thêm phím Ctrl thì sẽ chọn được từ bên trái hoặc bên phải con nháy soạn thảo đang đứng, hoặc chọn cả hàng phía trên hoặc phía dưới tương ứng với phím mũi tên.

  3. Shift + PageUp/PageDown

  Khi bạn bấm giữ phím Shift rồi bấm tiếp phím PageDown, văn bản sẽ được chọn theo từng trang màn hình xuống, hoặc lên khi bấm PageUp.

  4. Bấm đúp chuột vào một từ

  Cách làm này sẽ giúp bạn chọn nhanh một từ vừa bấm đúp chuột. Nếu bạn bấm chuột thêm 1 lần nữa, cả đoạn văn bản chứa từ đó sẽ được chọn.

  5. Home + Shift + End

  Một khi bạn bấm giữ lần lượt các phím Home, Shift rồi End, hàng có con nháy soạn thảo đang đứng sẽ được chọn. Ngoài ra, nếu con nháy soạn thảo ở đầu hàng, bạn chỉ cần bấm giữ phím Shift và phím mũi tên hướng xuống.

  6. Ctrl + A

  Khi bạn bấm 2 phím này, toàn bộ văn bản sẽ được chọn.

  7. Ctrl và bấm chuột

  Thao tác này giúp bạn chọn được nhiều từ hoặc nhiều đoạn văn bản hoặc nhiều trang văn bản ở những vị trí cách xa nhau.

  8. Bấm chuột và Shift

  Muốn chọn một vùng văn bản liền nhau, bạn bấm chuột ở vị trí đầu vùng chọn rồi bấm giữ phím Shift và bấm chuột vào vị trí cuối vùng chọn.

  9. Alt và rê chuột

  Tại vị trí con nháy soạn thảo đang đứng, nếu bạn bấm giữ phím Alt rồi bấm giữ và rê chuột sẽ được các vùng chọn hình vuông hoặc chữ nhật.

  10. Ctrl + Shift + Alt + PageDown

  Qua thao tác này, bạn sẽ chọn được vùng văn bản từ vị trí con nháy soạn thảo đang đứng đến cuối màn hình đang xem; nếu thay bằng phím PageUp thì sẽ chọn đến vùng đầu màn hình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Trích Dẫn Văn Bản Pháp Luật ? Cung Cấp Văn Bản Pháp Luật
 • Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản, . Kiến Thức Cơ Bản 1. Về Khái Niệm Đoạn Văn A) Văn Bản Sau Có Mấy Ý
 • Xác Định Cấu Trúc Văn Bản, Hỗ Trợ Kỹ Năng Đọc Hiểu
 • Sao Y Bản Chính Lấy Ngay Tại Hà Nội
 • Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính Các Giấy Tờ, Văn Bản
 • Best Strategies To Win Uno

  --- Bài mới hơn ---

 • 1 Bộ Bài Uno Có Bao Nhiêu Lá? Hướng Dẫn Cách Chơi Bài Uno
 • Bài Uno Là Gì? Cách Đánh Bài Uno Chuẩn Dễ Hiểu Cho Newbie
 • Cách Chơi Uno Siêu Đỉnh Dành Cho Những Người Mới Bắt Đầu
 • Luật Chơi Bài Uno Dành Cho Người Mới In Other Of Marketplace
 • Chia Sẻ 6 Cách Chơi Bài Uno Hiệu Quả Dễ Thắng
 • Count cards

  Keeping track of what cards have been played will require you to pay attention to what is going on around you.

  • If a player has put down quite a few cards of the same color then you need to change the color being played as soon as you can. You don’t want them to be able to get rid of their cards so quickly.
  • If a player has to keep drawing cards on the same color each turn, then do your best not to have the color changed. This will keep that player continually drawing cards until they draw one that can be played but also gives them an additional amount of cards in their hand.
  • You can also try to control the color in play. The best way to change the color you want is with Wild cards (Wild Draw 4 and Wild). You can also change the color by laying down the same number of the card played but with a different color. For example, if there is a green 2, you can play a red 2 to have the color changed.

  Skip/Reverse/Draw-Two Cards

  Using your Skip and Reverse cards strategically will aid you in the one calling Uno instead of another player. You also have to pay attention to the number of cards each player has left in their hand.

  • If you’re playing a game with just one other opponent and they are getting low on cards, hit them with any Skips and Reverses you have to lower your card count. This also works if a player next to you is getting low on cards.
  • Let’s say the player two down from you is on their last card and you have a Skip and a Reverse card. It would be better to play the Reverse card. If you play the Skip card, then the person next to you will be skipped over allowing the second person to win if they are able to lay their last card down.

  Advertisement

  As with the Skip and Reverse card, the Draw-Two card also has to be played strategically. They are a perfect way to keep a player low on cards from winning that round.

  • If the player that has just gone before you is left with only a few cards, play a reverse followed by a Draw Two card on your next turn. They may be able to play another card from the Reverse but the Draw Two will give them an extra card.
  • If the player who goes after you has one card left, play a Draw Two card to keep them from saying Uno.
  • If 4 or more players are playing, you will find that oftentimes, you can “team up” with the player opposite of you (in the circle of players) in hitting the players to your left or right with either a couple of Draw Two cards, or Skip cards. When a Draw Two is played on someone, they also need to skip their turn. So in this way, you can “cooperate” with the player opposite of you, albeit temporarily.

  Wild/Draw-Four Wild cards

  Wild and Draw-Four Wild cards can make or break a winning round.

  • Both cards will cost 50 points each if you still hold them in your hand at the end of the round so it is best to know when to hold onto them and when to get rid of them.
  • Try to hold onto the Wild card as long as you are able and not use it so soon for it may be wasted. Wild cards can be used at any point in the game no matter what has been played.
  • A Wild Draw Four card will benefit you if you are able to play it when you are down to a few cards in your hand and are still able to say Uno. The cards the other players have to draw will count towards the points you get.
  • If another player is low on cards and it seems they will definitely be the one saying Uno, get rid of your Wild or Draw Four Wild cards as soon as possible. You want to give them as little points as you can.

  Playing Your High Score (Action) Cards Early

  Scoring

  • Cards 1-9: Valued at their face amount
  • Draw-Two: 20 points
  • Reverse: 20 points
  • Skip: 20 points
  • Wild: 50 points
  • Draw-Four Wild: 50 points

  The higher the points in your hand, the more points the winner gets from you.

  • Keep in mind that when you are discarding your number cards, (as a rule of thumb) play the highest number card you can each turn. This is unless you have a large amount of cards that match the color in play.
  • It is also important to try to discard your 20 point cards. This also comes into play with what strategy you use to best discard them.

  Additional Tips

  • When another player lays down a card don’t give them a hint as to what you have or don’t have. This would include groaning, acting disappointed, or making a face. File this away under “Dirty Tricks”. 🙂
  • Players new to Uno normally concentrate on playing their cards according to color. Sometimes it is the best idea to play a card based on its number instead.
  • At the beginning of the round, you may want to switch up the colors around if you have a choice to play two or more colors of the same number, in order to “test” your opponents and get an idea of what they have or don’t have.
  • Make sure Uno is called by those other players who are left with one card. If a player does not say Uno when they have one last card, you can challenge them and they will have to draw two more cards. You need to be quick; because you can only issue a challenge before the next player’s turn comes and he/she draws or puts down a card.

  Additional tips for the Uno Mobile App game:

  This new mobile app by Mattel163 mainly has a four player mode, and what is nice about it are the doubles matches called 2v2, where you partner with a friend or random person to beat another pair. In these doubles matches, you and your partner can view each other’s cards and therefore the strategies are a little different. Below are some additional tips pertaining to the Classic Uno mode.

  • Always aim or look for situations where you can play a Skip or Draw Two in tandem with your partner, assuming your partner also has some Skips or Draw Twos on hand. By so doing, you can BOTH get rid of your cards faster while your opponents will have to skip their turns due to being subject to those Skips and Draw Twos.
  • It is vital to keep track of the cards the opposing pair are playing, and mentally take note of any cards they do not have. By playing a color they do not have, you can force them to draw new cards and buy time for yourself and your partner while slowing them down.
  • Recognize when to use your Wild cards or Wild Draw Four cards and do not hold them for too long. Many make the mistake of holding onto their Wild cards for too long, and then in the end they never get the chance to use it because they got Skipped or were thrown a Draw Two or Wild Draw Four by the opposing pair, who then goes on to win.
  • If your partner has played a Wild Draw Four or a Skip/Draw Two and is left with a single numbered or colored Action card, and it’s your turn and you have number cards of the same color, it is often best NOT to play those number cards on your turn (although you could). Instead, draw a new card. This is because, if the next player after you has another similar number card but with a different color, he/she could then change the color and your partner will not be able to win. Basically, this tactic is to limit the opponent’s options, and either force them to play the same color (your partner will then win), or force them to waste any Wild/Action cards they possess as a last ditch attempt to change the color or to thwart your partner. Of course, if you have a Skip or Draw Two of the same color, by all means use it to “skip” the next player and enable your partner to win straight away.
  • If you have a Wild Draw Four card and your partner is about to win with one card left, you can help your partner by sacrificing yourself on your turn. You can simply play your Wild Draw Four to change to the color your partner needs, regardless if you have cards with the same color. The next player may challenge you and win (they often will as there is no better option), forcing you to draw four new cards. Take note, that this only works if the next player does not have a Wild card to change the color, or any other suitable Action card to pvent your partner from winning, because if they challenge you and win – their turn is not skipped and they can certainly use it.

  Uno is a fun game that can be played for hours of enjoyment. But if you have your heart set on winning, try out a few well-played strategies in your next game. I think you will be pleased with your results.

  Share This:

  --- Bài cũ hơn ---

 • An Introduction To Arduino Uno Pinoutblog Postanat Zaitapril 22, 2022
 • Cách Chơi Bài Uno, Luật Chơi Bài Uno Chi Tiết Cho Người Mới
 • Bài Uno Là Gì? Bí Mật Nào Bạn Cần Biết Về Chơi Game Bài Uno
 • Cách Chơi Uno Chiến Thắng Dễ Dàng Không Phải Ai Cũng Biết
 • Luật Chơi Bài Uno Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Ban Hành 34 Văn Bản Qppl Trong Tháng 9, 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Dân Cần Nâng Cao Ý Thức Trong Phòng Cháy, Chữa Cháy
 • Tập Huấn Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn Cứu Hộ Cho Đối Tượng 5
 • Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13
 • Chỉ Thị Của Tỉnh Có Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật: 4 Điểm Mới Nổi Bật
 • Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9 và tháng 10-2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 28 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Trong đó, Nghị định số 103-2020/NĐ-CP ngày 04-9-2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Nghị định được ban hành nhằm quy định chi tiết các nội dung về chứng nhận chủng loại gạo thơm theo điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA), tạo cơ chế cho các tổ chức, cá nhân được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

  Nghị định số 105-2020/NĐ-CP ngày 08-9-2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mần non gồm có 06 chương và 16 Điều, trong đó, quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non; chính sách đối với trẻ em mầm non; chính sách đối với giáo viên mầm non.

  Nghị định số 106-2020/NĐ-CP ngày 10-9-2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; khắc phục những vướng mắc, hạn chế của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08-5-2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Nghị định số 109-2020/NĐ-CP ngày 15-9-2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-TTg ngày 29-5-2020.

  Nghị định số 112-2020/NĐ-CP ngày 18-9-2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm 05 chương và 45 Điều, trong đó quy định: nguyên tắc xử lý kỷ luật; các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật; các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; các hành vi vi phạm; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức.

  Nghị định số 115-2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Đảng về công tác cán bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2020) và sửa đổi, bổ sung chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, viên chức người dân tộc thiểu số.

  Nghị định số 116-2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định được ban hành nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm quy định tại Luật Giáo dục năm 2022.

  Nghị định số 119-2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07-10-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định ban hành nhằm quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản theo Luật Báo chí năm 2022, Luật Xuất bản năm 2012 và khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành của Nghị định số 159-2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

  Nghị định số 123-2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-10-2020 quy định về hoá đơn, chứng từ gồm 05 chương và 61 Điều, trong đó, quy định chung đối với hóa đơn; quy định về hóa đơn điện tử; hóa đơn do cơ quan thuế đặt in; quy định chung đối với chứng từ; quy định về chứng từ điện tử; quy định về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in; xây dựng thông tin hóa đơn, chứng từ; tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn chứng từ.

  Theo chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2022
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2022 (Tiếp Theo)
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2022
 • Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl
 • Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Kích Hoạt Bộ Gõ Bàn Phím Tiếng Trung ⇒ Win 7, 8, 10, Mac (Update 2022)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẹo Tìm Kiếm Nhanh Hơn Trong Windows 10
 • Tìm Kiếm Văn Bản Trong Win 7
 • 6 Cách Tìm Kiếm Trong Win 10 Nhanh Và Tiện
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cài Đặt Máy In Cho Máy Tính, Laptop
 • Cách Cài Máy In Cho Laptop Và Máy Tính Qua Mạng Lan Hoặc Wifi
 • Mặc định bàn phím (Bộ gõ) tiếng Trung cũng có sẵn trong các phiên bản hệ điều hành Windows như Win 7, Win 8.x và Win 10.

  Phần #1: Hiển thị Bàn phím Windows 10

  Trong cửa sổ Windows Setting chọn mục ” Times & Language ” như hình dưới

  Khởi động lại máy tính của bạn, bộ gõ tiếng Trung sẽ hiển thị dưới phần Taskbar (Nhấp vào ENG góc phải bên dưới màn hình của bạn để hiển thị như hình dưới)

  Bước 1, 2, 3, 5: Giống như Giản thể khác ở chọn ngôn ngữ là Chinese Traditional Taiwan

  Bước #4: Tìm kiếm ngôn ngữ “Chinese” rồi chọn ngôn ngữ “中文 Chinese ( Traditional Taiwan)” rồi nhấn “Next”

  Khởi động lại máy tính của bạn, bộ gõ tiếng Trung sẽ hiển thị dưới phần Taskbar (Nhấp vào ENG góc phải bên dưới màn hình của bạn chọn Chinese ( Traditional Taiwan) để gõ chứ Hán phồn thể trên máy tính

  Xem video hướng dẫn

  Hết phần hướng dẫn kích hoạt bàn phím bộ gõ cho Win 10

  Phần #2: Hiển thị Bàn phím Windows 7

  Bước #6: Trong thanh tác vụ bên phải góc dưới màn hình của bạn nhấp chọn và chọn CH Chinese (Simplified, PRC)

  Các thao tác cũng giống Bước 1, 2, 3 chỉ khác bước 4 chọn

  Bước #4: Kéo con lăn xuống dưới Nhấp chọn Chinese (Traditional Taiwan) (chọn tô mầu xanh)

  Nhấp để xổ xuống và Tích chọn các ô bạn muốn sử dụng và nhấn

  Bước #5: Nhấp chọn và Nhớ bấm phím trên bàn phím để chuyển qua lại bộ gõ mặc định và tiếng Trung tạm thời

  Bước #3: Tìm kiếm trong ô Search hoặc kéo xuống tìm ” Chinese, Simplified” ⇒ Nhấp chọn Add

  Mở bất cứ ô soạn thảo nào và gõ tiếng Trung thử thôi ạ !

  Ví dụ ta muốn gõ dòng:

  Bạn gõ chữ nishentihaoma (viết liền không dấu) nó ra ni’shen’ti’hao’ma rồi gõ phím 1 trên bàn phím chọn giống với dòng 1 ở ví dụ trên 你身体好吗 là được.

  Một cách khác để gõ nhanh hơn là dùng phần mềm gõ tiếng Trung có dấu

  Nguồn bài viết: Kích hoạt bàn phím tiếng Trung trên Máy tính và Macbook

  Hướng dẫn này dành cho cộng đồng. Các bạn copy bài lên site khác vui lòng để nguồn như trên. Cám ơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách In Thử Máy In Trên Windows 7, Windows 10
 • Cách Đọc, Mở File Đuôi .shs Trên Windows 7,8 Dễ Dàng
 • Hướng Dẫn Tìm Kiếm File, Tập Tin Dữ Liệu Trên Windows 7
 • Tệp Được Lưu Vào Onedrive Theo Mặc Định Trong Windows 10
 • Tránh Những Va Chạm Vô Tình Với Touchpad Trong Khi Đánh Văn Bản
 • Ban Hành 34 Văn Bản Qppl Trong Tháng 9, 10/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Phó Bí Thư Huyện Ủy Sơn Tây
 • Có Gì Mới Trong Word 2022 Dành Cho Windows
 • Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp
 • Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Xuất Nhập Khẩu
 • Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 6/2019
 • (Chinhphu.vn) – Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9 và tháng 10 /2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 28 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Trong đó, Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Nghị định được ban hành nhằm quy định chi tiết các nội dung về chứng nhận chủng loại gạo thơm theo điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA), tạo cơ chế cho các tổ chức, cá nhân được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

  Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mần non gồm có 06 chương và 16 Điều, trong đó, quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non; chính sách đối với trẻ em mầm non; chính sách đối với giáo viên mầm non.

  Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; khắc phục những vướng mắc, hạn chế của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-TTg ngày 29/5/2020.

  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm 05 chương và 45 Điều, trong đó quy định: nguyên tắc xử lý kỷ luật; các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật; các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; các hành vi vi phạm; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức.

  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Đảng về công tác cán bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) và sửa đổi, bổ sung chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, viên chức người dân tộc thiểu số.

  Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định được ban hành nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm quy định tại Luật Giáo dục năm 2022.

  Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định ban hành nhằm quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản theo Luật Báo chí năm 2022, Luật Xuất bản năm 2012 và khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành của Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

  Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ gồm  05 chương và 61 Điều, trong đó, quy định chung đối với hóa đơn; quy định về hóa đơn điện tử; hóa đơn do cơ quan thuế đặt in; quy định chung đối với chứng từ; quy định về chứng từ điện tử; quy định về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in; xây dựng thông tin hóa đơn, chứng từ; tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn chứng từ.

  Chí Kiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Chính Sách Có Hiệu Lực Từ Tháng 8
 • Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 11/2020
 • Một Số Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Trong Tháng 9/2020 Và Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Trong Tháng 10/2020
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Dương
 • Luật Phòng Cháy Chữa Cháy 2022 Quan Trọng Ai Cũng Cần Phải Biết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100