Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Soạn Thảo Văn Bản Quyết Định Tăng Lương Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương

Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022

Giấy Khen Thưởng Tiếng Anh

Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh

Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ

Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ

Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Biên Bản Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Cơ Sở 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quyết Định Tăng Tiền ăn Ca, Mai Táng Phí Quyết Định Số 142/2008/qĐ-ttg, Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 49, Mẫu Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142, Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142/ttcp Ngày 27//, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Quyết Định Tặng Bằng Khen Của Thủ Tướng Chính Phủ Năm 2022, Quyết Định Lương, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Hệ Số Lương, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Mẫu Bản Khai Của Thân Nhân Đề Nghị Hưởng Chế Độ Mai Táng Phí Theo Quyết Định Số 49/2015, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Nâng Lương, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Yếu Tố Nào Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Yếu Tố Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Và Xếp Lương, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 48, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 15, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Đơn Xin Tăng Lương, Đơn Xin Xem Xét Tăng Lương, Đơn Xin Tăng Lương, Mẫu Phụ Lục Tăng Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tờ Trình Tăng Lương, Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Tờ Trình Xin Tăng Lương, Nâng Lương Tăng Cấp Bậc Hàm, Mẫu Tờ Trình Tăng Lương, Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Văn Bản Đề Nghị Tăng Lương, Đơn Xin Tăng Lương 2022, Mẫu Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Tăng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Giấy Đề Nghị Tăng Lương, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tăng Lương, Đơn Kiến Nghị Tăng Lương, Chính Sách Tăng Lương, Tờ Trình Đề Xuất Tăng Lương, Ban Khai Mang Táng Phí Theo Quyết Định 142/2008- Ttcp Ngày 27/10/2008, 3 Phương án Tăng Lương Tối Thiểu Năm 2022, Cách Viết Email Xin Tăng Lương, Hiện Tượng Tăng Giảm Mất Trọng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Chính Sách Tăng Lương Cho Nhân Viên Của Công Ty, Tăng Cường Tính Chủ Động Và Chất Lượng Tham Mưu Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, 3 Bí Quyết Tăng Cân, Bí Quyết Tăng Cân,

Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Biên Bản Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Cơ Sở 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quyết Định Tăng Tiền ăn Ca, Mai Táng Phí Quyết Định Số 142/2008/qĐ-ttg, Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 49, Mẫu Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142, Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142/ttcp Ngày 27//, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Quyết Định Tặng Bằng Khen Của Thủ Tướng Chính Phủ Năm 2022, Quyết Định Lương, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Hệ Số Lương, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Mẫu Bản Khai Của Thân Nhân Đề Nghị Hưởng Chế Độ Mai Táng Phí Theo Quyết Định Số 49/2015, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Nâng Lương, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Yếu Tố Nào Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Yếu Tố Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Và Xếp Lương, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 48, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương,

Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng

Nhận Xét Sự Thay Đổi Về Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Quy Định Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2008 So Với Năm 1996 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2002)

Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương Theo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2022

Tích Cực Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Tài Nguyên, Môi Trường

Thiết Lập Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Nguyên Và Môi Trường

Mẫu Quyết Định Tăng Lương

Quyết Định Tăng Lương Chậm Có Được Truy Lĩnh?

Có Được Truy Lĩnh Tiền Lương Và Các Chế Độ Liên Quan

Truy Lĩnh Tiền Lương Khi Được Tăng Lương Quy Định Thế Nào?

Có Được Truy Lĩnh Chênh Lệch Khi Nâng Lương?

Truy Lĩnh Tiền Lương Công Chức Trong Thời Gian Bị Tạm Giam.

1. Tại sao lại cần đến mẫu quyết định tăng lương?

Mẫu quyết định tăng lương không đơn thuần là ý kiến một chiều do một người quyết định mà trong thực tế khi bạn đi làm cho bất cứ một công ty nào bạn hãy để ý đến mục quyền lợi cho nhân viên.

Ở mục quyền lợi cho nhân viên có ghi về thời hạn tăng lương cho nhân viên trong khoảng thời gian là bao lâu? Và mức lương được tăng lên là như thế nào? Chính vì vậy mà khi để đảm bảo quyền lợi cho chính mình thì việc người lao động nên làm trước tiên đó là hiểu luật.

Hiểu luật ở đây có nghĩa là khi bắt đầu làm việc ở bất kỳ một công ty nào đó bạn nên nắm được những luật lệ, quy định trong công ty đồng thời phải có sự hiểu biết và kiến thức về pháp luật.

Cụ thể, trong trường hợp bạn đang là bạn vừa nhận lời làm cho một công ty nhưng chính sách của họ về mức lương dành cho người lao động rất thấp và thấp hơn cả mức lương tối thiểu mà người lao động được hưởng.

Theo như thông tin của nghị định số 141 năm 2022 và sự thay đổi sau đó vào năm 2022 đã quy định rõ mức lương tối thiểu vùng mà các doanh nghiệp cần phải chi trả cho người lao động phải đạt được mức như sau

Sẽ có 4 mức lương tối thiểu vùng:

Mức lương tối thiểu vùng loại 1,2,3 và 4 lần lượt là 4.180.000, 3.710.000, 3.250.000, 2.920.000/người/ tháng. Điều này có nghĩa là khi mức lương trong công ty mà bạn đang làm việc thấp hơn so với mức lương mà pháp luật quy định thì việc mà bạn cần làm đó chính là:

Thứ nhất bạn nên đọc thật kỹ hợp đồng lao động trước khi thực hiện ký kết hợp đồng lao động. Việc làm này sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong việc phát hiện và kịp thời có những thắc mắc đối với nhà tuyển dụng về mức lương và đưa ra quyết định đúng đắn trước khi vào làm việc tại công ty.

Thứ hai bạn nên đề nghị với bộ phận nhân sự và bộ phận kế toán của công ty đó về tình trạng của bạn và việc tăng lương

Thứ ba bạn nên đưa ra quyết định rằng có nên làm việc tại công ty đó nữa hay không để đảm bảo quyền lợi của mình, và tránh để cho các công ty lạm dụng sức lao động của bản thân bạn cho công ty họ mà mức lương mà bạn nhận được lại không xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

Mẫu quyết định tăng được áp dụng theo như hợp đồng lao động và điều lệ cũng như các chính sách của một công ty đối với nhân viên. Trong thực tế, pháp luật không có quy định nào về thời hạn để tăng lương mà chỉ có một số quy định khác về mức lương cho người lao động.

Tăng lương và mẫu quyết định tăng cho nhân viên là một trong những cách thức của công ty hay doanh nghiệp để có thể giữ lại được những nhân tố tiềm năng cho công ty. Bởi tính cạnh tranh trong công việc giữa các công ty về nhân lực là rất lớn chính vì vậy mà các công ty phải thực hiện chính sách tăng lương cho công ty trước tiên là để thu hút nhân tài vào làm việc tại công ty, thứ hai là để giữ lại được những nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm kỹ năng làm việc và cống hiến cho công ty.

2. Nội dung của mẫu quyết định tăng lương bao gồm những gì?

Vậy làm thế nào để có thể làm mẫu quyết định tăng lương một cách chuẩn xác nhất? Soạn mẫu quyết định tăng lương như thế nào là đầy đủ? Các lưu ý khi làm mẫu quyết định tăng lương là gì? để trả lời cho những câu hỏi trên chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm kiếm các thông tin trên trong những phần nội dung tiếp theo ngay sau đây:

2.1. Cách trình bày phần mở đầu của mẫu quyết định tăng lương

Trong bất kỳ công ty nào việc sử dụng các biểu mẫu, mẫu đơn là điều vô cùng quan trọng và xảy ra một cách thường xuyên, các mẫu đơn không phải là một trở ngại lớn đối với những người làm hành chính văn phòng, tuy nhiên không phải ai cũng biết đến các mẫu đơn này.

Chính vì vậy mà các bạn có thể theo dõi các bước để trình bày mẫu quyết định tăng lương ngay sau đây:

Phần mở đầu bao gồm các phần nội dung như quốc hiệu tiêu ngữ, thời gian thực hiện mẫu đơn quyết định tăng lương ở phía bên trái của mẫu quyết định tăng lương, phần này cần được trình bày một cách rõ ràng nhất và đầy đủ nhất trong mẫu quyết định đơn xin việc.

Đối diện với phần nội dung về quốc hiệu tiêu ngữ ở góc phía bên tay trái đó chính là phần tên công ty.

Tiếp đến đó là phần tên của mẫu quyết định tăng lương của công ty. Thông thường, quyết định về mẫu quyết định tăng lương của công ty này đều là do tổng giám đốc quy định cho nên phần tên của mẫu quyết định này có thể được trình bày như sau:

Quyết định của tổng giám đốc về việc tăng lương cho công ty, Tổng giám đốc công ty…(tên công ty)

Người có vị trí, chức vụ cao nhất trong công ty sẽ chịu trách nhiệm cho việc điều chỉnh lương của nhân viên trong công ty như tăng lương, giảm lương hay phạt thưởng,..công ty cần có sự phê duyệt của tổng giám đốc thì mới có thể được thông qua và thực hiện sự thay đổi này.

2.2. Cách trình bày phần thân của mẫu quyết định tăng lương

Đối với phần nội dung chính của mẫu quyết định tăng lương này được chia làm hai phần chính đó là:

Phần thứ nhất: Các thông tin bao gồm các dẫn chứng cho việc dẫn đến quyết định thực hiện tăng lương cho nhân viên này cụ thể dựa vào các hợp đồng lao động mà người lao động đã ký kết với công ty trước đó, thông qua quá trình làm việc và năng lực làm việc của cá nhân đó đối với công ty, và cuối cùng là căn cứ vào các điều lệ/chính sách của công ty,… để có thể thực hiện quyết định và xét duyệt cuối cùng của tổng giám đốc đối với các công ty đó.

Phần thứ hai: đây chính là phần để đưa ra quyết định của tổng giám đốc về việc tăng lương đối với các cá nhân hoặc tập thể các nhân viên trong công ty. quyết định tăng lương của tổng giám đốc cần đảm bảo đầy đủ các thông tin

– Các điều khoản trong quyết định cần đảm các thông tin về thời gian và mức lương cụ thể(viết ràng bằng số và cả bằng chữ)

3. Cách trình bày phần kết trong mẫu quyết định tăng lương

Sau khi hoàn thành việc điền các thông tin đầy đủ được trình bày như trên, tổng giám đốc sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho các thông tin trên, chính vì vậy ở góc phía bên tay phải chính là phần chữ ký của tổng giám đốc và có đóng dấu của công ty. Phía bên trái của mẫu quyết định tăng lương chính là phần các thông tin về nơi chịu trách nhiệm cho quyết định trên.

4. Những điều cần lưu ý khi viết mẫu quyết định tăng lương

Quyết định tăng lương với các thông tin rất đơn giản không quá phức tạp tuy nhiên trong quá trình thực hiện rất có thể bạn sẽ mắc phải các lỗi khi trình bày cả về mặt nội dung lẫn hình thức. Chính vì vậy, khi thực hiện mẫu báo cáo này các bạn cần phải lưu ý các vấn đề sau:

Đảm bảo trình bày các nội dung một cách rõ ràng, đầy đủ cả về mặt nội dung lẫn hình thức trình bày.

Ngôn ngữ trình bày trong mẫu quyết định tăng lương cần chọn lọc, đúng văn phong, không trình bày quá dài dòng, lan man, không đúng trọng tâm trong biểu mẫu.

Mức lương được điều chỉnh đối với nhân viên cần được ghi rõ ràng bằng cả chữ và số.

Cân nhắc giữa việc tăng lương hay giảm lương phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các quy định và chính sách của công ty, và đặc biệt hơn nữa là phải đảm bảo được quyền lợi cho nhân viên/ người lao động trong công ty.

Tăng lương là điều mà bất cứ nhân viên nào cũng muốn khi đi làm tại bất kỳ công ty nào. Việc được tăng lương sẽ giúp bạn có thêm động lực làm việc có thêm niềm đam mê và đi vươn xa hơn tại các vị trí cao hơn trong công ty. Vậy nên, nếu bạn đang là người lao động tại một công ty nào đó mà cảm thấy có sự bất ổn về mức lương thì việc bạn nên làm trước tiên đó là hiểu luật. Một khi bạn đã nắm chắc được các thông tin về luật rồi thì việc thực hiện đòi lại quyền lợi cho mình cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Mẫu quyết định tăng lương chính là một bằng chứng cho sự nỗ lực của bạn và đó cũng chính là một sự thực thi pháp luật dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động một cách văn minh và công bằng nhất. Mẫu quyết định tăng lương có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định trong các công việc hành chính, được xem như là một bằng chứng xác thực nhất về sự thay đổi về mức lương theo như quy định của công ty.

Bạn nên dành thế chủ động bởi vì chính bạn sẽ là người chịu trách nhiệm đối với chính công việc mình làm, chính bạn là người đưa ra quyết định tiếp tục làm việc hay dừng lại mọi việc.

mau-quyet-dinh-tang-luong-cho-nhan-vien chúng tôi

Tải Mẫu Quyết Định Tăng Lương Chuẩn Nhất,

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Tập Thể Chuẩn Xác Nhất

Mẫu Quyết Định Tăng Lương (Tải Miễn Phí)

Lương Cơ Sở Sẽ Tăng Lên 1,49 Triệu Đồng Năm 2022

Từ 1/1/2020, Người Lao Động Được Tăng Lương Nếu Có Văn Bằng Chứng Chỉ Sau

Định Mức Chi Soạn Thảo Văn Bản Văn Bản Pháp Luật

Về Việc Trang Trí, Khánh Tiết Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Nhiệm Kỳ 2022

Chuong Trinh Dai Hoi Chi Bo

Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2022

Quy Định Về Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Kỷ Luật Của Đảng

Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Các Văn Bản Của Trung Ương, Của Tỉnh Về Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Và Công Tác Quản Lý Đất Đai

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Việt Phương, có mail là vietphuong***@gmail.com gửi về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi: Cụ thể: Định mức chi soạn thảo văn bản văn bản pháp luật được quy định như thế nào?

Định mức chi soạn thảo văn bản văn bản pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

a) Đối với luật, pháp lệnh:

Dự án luật, pháp lệnh mới hoặc thay thế: mức chi 12.000.000 đồng/dự thảo văn bản;

Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 7.500.000 đồng/dự thảo văn bản.

b) Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghị định của Chính phủ.

– Văn bản mới hoặc thay thế: mức chi 7.500.000 đồng/dự thảo văn bản;

– Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 4.500.000 đồng/dự thảo văn bản.

c) Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

– Văn bản mới hoặc thay thế: mức chi 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản;

– Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 4.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

d) Đối với thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

– Văn bản mới hoặc thay thế: mức chi 4.000.000 đồng/dự thảo văn bản;

– Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 3.500.000 đồng/dự thảo văn bản.

đ) Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;

– Văn bản mới hoặc thay thế: mức chi 3.200.000 đồng/dự thảo văn bản;

– Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 2.700.000 đồng/dự thảo văn bản.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Hướng Dẫn 36 Thể Thức Văn Bản Của Đảng

Thể Thức Trình Bày Văn Bản Của Đảng

Hướng Dẫn Thể Thwcs Vb Của Đảng

Hướng Dẫn Thể Thức Văn Bản Của Đảng

Cách Trình Bày Tên Cơ Quan Ban Hành Văn Bản Trong Văn Bản Của Đảng

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Giúp “giữ Chân” Người Lao Động

Quyết Định Tăng Lương Có Giá Trị Pháp Lý Như Phụ Lục Hđlđ Không?

Quyết Định Luân Chuyển Công Tác

Phân Biệt Quyết Định Luân Chuyển Và Điều Động Công Tác Đối Với Công Chức, Viên Chức ?

Những Điều Cần Biết Về Quyết Định Thuyên Chuyển Công Tác

Quyết định tăng lương cho nhân viên

1. Ý nghĩa của việc tăng lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

2. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 1

TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty …..

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………………………………. sẽ là: …….. (Bằng chữ:………..).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…………………. căn cứ quyết định thi hành.

3. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 2

QUYẾT ĐỊNH

V/v tăng lương………………………………. Giám đốc điều hành công ty………………………

– Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

– Căn cứ quy chế lương của công ty.

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

4. Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Nhân Viên Hiện Nay

Thủ Tướng Chính Phủ Đồng Ý Chủ Trương Quy Hoạch Chung Đô Thị Chơn Thành

Nâng Cấp Toàn Bộ Huyện Lên Thị Xã Chơn Thành

Thủ Tướng Đồng Ý Chủ Trương Quy Hoạch Chung Đô Thị Chơn Thành

Bình Phước: Khu Vực Dự Kiến Thành Lập Thị Xã Chơn Thành Đạt Tiêu Chí Đô Thị Loại Iv

🌟 Home
🌟 Top