Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Văn Bản Pháp Luật Ueh
 • Cẩm Nang Mở Nhà Hàng Kinh Doanh Ăn Uống
 • Xin Giấy Phép Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống Thành Công 99%
 • Đăng Ký Kinh Doanh Ăn Uống
 • Kinh Doanh Ăn Uống Tại Nghệ An Như Nào Cho Đúng Luật?
 • Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Hộ Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh, Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Quán Lý Dự án Đầu Tư Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Về ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Rủi Ro Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Tiểu Luận Mô Hình Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bài Tiểu Luận Về Nghiên Cứu Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữa, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cà Phê, Tiểu Luận Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, ài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Nhập Môn Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp, Luận án Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng, Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp 2014, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tré, Các Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1 Hubt, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Hubt, Tiểu Luận Luật Hình Sự Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3 Hubt, Tiêu Chí Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ở Việt Nam Về Vốn Đăng Kí Kinh Doanh Là, Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Tiêu Chí Kinh Doanh, Tiểu Lập Cấm Kinh Doanh Mại Dâm, Tiểu Luận Vai Trò Của Kinh Tế Thị Trường Đối Với Việc Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Việt Nam Hiện Nay, Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Các Tiêu Chí Đánh Giá ý Tưởng Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh, Luận Văn Kinh Doanh, Luận Văn Dự án Kinh Doanh, Luận Văn Lý Luận Về Tiêu Thụ Khoáng Sản Trong Các Doanh Nghiệp, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh, Tiêu Chí Đánh Giá Nhân Viên Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh Thương Mại, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Luật Bảo Hiểm Kinh Doanh, Luận Văn ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tham Luận Kinh Doanh, Luận Văn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Tham Luận Về Kinh Doanh, Luận Văn Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Tham Luận Kinh Doanh, Luận án Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Bài Thảo Luận Văn Hóa Kinh Doanh, Luận Văn Quản Lý Kinh Doanh, Bài Thảo Luận Tâm Lý Kinh Doanh, Tham Luận Kinh Doanh, Kế Hoạch Kinh Doanh Hang Tiêu Dùng Nhanh, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm,

  Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Hộ Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh, Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Quán Lý Dự án Đầu Tư Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Về ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Rủi Ro Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Tiểu Luận Mô Hình Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bài Tiểu Luận Về Nghiên Cứu Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữa, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cà Phê, Tiểu Luận Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, ài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Nhập Môn Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp, Luận án Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng, Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp 2014, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tré, Các Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1 Hubt, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Hubt, Tiểu Luận Luật Hình Sự Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3 Hubt, Tiêu Chí Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ở Việt Nam Về Vốn Đăng Kí Kinh Doanh Là, Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Doanh
 • Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Doanh Nghiệp
 • 102 Câu Hỏi Bán Trắc Nghiệm Luật Doanh Nghiệp (Có Đáp Án)
 • Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thi Khối Gì, Trường Nào Tốt?
 • Kinh Doanh Quốc Tế Thi Khối Nào
 • Sách Văn Bản Pháp Luật Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cẩm Nang Mở Nhà Hàng Kinh Doanh Ăn Uống
 • Xin Giấy Phép Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống Thành Công 99%
 • Đăng Ký Kinh Doanh Ăn Uống
 • Kinh Doanh Ăn Uống Tại Nghệ An Như Nào Cho Đúng Luật?
 • Tóm Tắt Của Luật Kinh Doanh K45
 • Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Sách Văn Bản Pháp Luật Ueh, Sách Pháp Luật, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Chính Sách Pháp Luật, Chính Sách Pháp Luật Mới, Chính Sách Pháp Luật Là Gì, Sách Tham Khảo Pháp Luật, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật, Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật, Hoàn Thiện Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật Võ Khánh Vinh, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Bài Thu Hoạch Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nư, Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Nội Dung Cơ Bản Của Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Dương Lói, Quan Diểm, Chính Sách, Pháp Luạt Của Nha Nươc Ve Quoc Phong An Ninh, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi , Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Luat Phap Cua Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, * Chuyen De Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Ve Quan Diem, Dương Lio, Chinh Sach, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Bài Giảng Powerpoint Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Vi, Chuyên Đề Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Chuyên Đề 5: Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về, Bài Thu Hoạch Về Quan Điểm Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ni, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh , Mẫu Tham Luận HĐnd Xã Tuyên Truyền Đường Lối Chính Sách Của Đảng, Pháp Luật Của Nhà Nước, Bài Thu Hoạch Về Quan Điểm Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ni, * Chuyen De Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Chuyên Đề 5: Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về , Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, Bài Thu Hoạch Trình Bày Quan Điểm Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòn, Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach, Phap Luat Cua Nha Nuoc Viet Nam Ve Quoc Phong An Ninh., Đồng Chí Phân Tích Những Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Cua, Trình Bày Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Về Chính Sách, Pháp Luật Cuat Nhà Nước Về Quốcmphong, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng Toàn Dân,, Bài Thu Hoạch Trình Bày Quan Điểm Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòn, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Quốc Phòng, A, Bài Giảng Powerpoint Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Vi, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Quốc Phòng Và, Bài Giảng Powpoi Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Noi Dung Duong Loi, Quan Diem, Chinh Sach Cua Dang, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Quan Điểm Của Đảng Về Đường Loói Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Quốc Phòng Và, Trình Bày Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Về Chính Sách, Pháp Luật Cuat Nhà Nước Về Quốcmphong, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Quốc Phòng, A, Mẫu Tham Luận HĐnd Xã Về Việc Tuyrn Truyền Đường Lối Chính Sách Của Đảng, Pháp Luật Của Nhà Nước, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Phát Triển Ki, Bài Giảng Powpoi Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Phát Triển Ki, Bài Thu Hoạch Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng Toàn Dân,, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Bối Cảnh Kinh Tế Của Chính Sách Và Pháp Luật Cạnh Tranh, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Cong Tác Lanh Đao Thuc Hiện Chu Trường Cua Đảng Chinh Sách Pháp Luật Của Nha Nước Trong Cong Tác Gia, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hieenjchur Trương Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Nhà Nwowcsvaf Thực Hiện Chỉ T, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội,

  Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Sách Văn Bản Pháp Luật Ueh, Sách Pháp Luật, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Chính Sách Pháp Luật, Chính Sách Pháp Luật Mới, Chính Sách Pháp Luật Là Gì, Sách Tham Khảo Pháp Luật, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật, Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật, Hoàn Thiện Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật Võ Khánh Vinh, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Bài Thu Hoạch Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nư, Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Nội Dung Cơ Bản Của Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Dương Lói, Quan Diểm, Chính Sách, Pháp Luạt Của Nha Nươc Ve Quoc Phong An Ninh, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi , Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Luat Phap Cua Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, * Chuyen De Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Ve Quan Diem, Dương Lio, Chinh Sach, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Bài Giảng Powerpoint Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Vi, Chuyên Đề Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Chuyên Đề 5: Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về, Bài Thu Hoạch Về Quan Điểm Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ni, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh , Mẫu Tham Luận HĐnd Xã Tuyên Truyền Đường Lối Chính Sách Của Đảng, Pháp Luật Của Nhà Nước, Bài Thu Hoạch Về Quan Điểm Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ni, * Chuyen De Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Chuyên Đề 5: Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về , Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh
 • Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Doanh
 • Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Doanh Nghiệp
 • 102 Câu Hỏi Bán Trắc Nghiệm Luật Doanh Nghiệp (Có Đáp Án)
 • Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thi Khối Gì, Trường Nào Tốt?
 • Ngành Mới: Thạc Sĩ Luật Kinh Tế (Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngành Luật Kinh Tế Tại Uef
 • Uef Chính Thức Tuyển Sinh Ngành Luật Kinh Tế
 • Ngành Luật Kinh Tế Uef: Nổi Bật Với Mô Hình Đào Tạo Song Ngữ
 • Uef Công Bố Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Của Phương Thức Xét Kết Quả Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Học Ngành Luật Kinh Tế Theo Chuẩn Quốc Tế Tại Uef
 • Cùng với sự chuyển mình của TPHCM và các tỉnh phía Nam hướng tới một trung tâm kinh tế năng động và phát triển trong khu vực, các dịch vụ pháp lý đã ngày càng trở nên sôi động. Hàng ngàn luật sư tư vấn kinh doanh đồng hành cùng giới kinh doanh nhận biết và quản trị các rủi ro, hóa giải các xung đột, góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và đáng tin cậy.

  Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về pháp luật kinh doanh, nhiều cơ sở đào tạo luật phía Nam đã ra đời, trong đó có Khoa Luật UEH. Từ tháng 8/2014, Khoa Luật UEH bắt đầu tuyển sinh Cao học Luật kinh tế, chuyên sâu về các khía cạnh pháp luật quản trị công ty, giao kết thực hiện các hợp đồng cũng như các giao dịch thương mại quốc tế.

  Chương trình Cao học Luật kinh tế, viết tắt là UEH-LLM, được thiết kế linh hoạt dành cho người học đang đi làm, với lịch học vào các buổi tối hoặc học vào cuối tuần. Thời gian đào tạo tối thiểu là 2 năm. Với số môn học tối thiểu là 12 môn và Luận văn tốt nghiệp, học viên cần tích lũy đủ 60 tín chỉ, trong đó có 20 tín chỉ tự chọn, người học từng bước sẽ được trang bị các kỹ năng nhận biết các vấn đề pháp lý, kỹ năng phân tích và lựa chọn các giải pháp, các kỹ năng viết và trình bày các giải pháp dựa trên một khối kiến thức được định hướng cho bối cảnh hành nghề trong một thị trường dịch vụ pháp lý ngày càng mở rộng và hội nhập với khu vực.

  Vì lẽ đó, chúng tôi hướng tới sáu tiêu chuẩn đầu ra cho UEH-LLM, bao gồm chuẩn đầu ra về kiến thức, về kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tư duy, các kỹ năng truyền thông, giao tiếp với khách hàng, trong đó có yêu cầu ngày càng nâng cao đối với ngoại ngữ (Anh văn), cuối cùng là từng bước xây dựng một thái độ trách nhiệm của người hành nghề luật đối với cộng đồng và xã hội. Chương trình UEH-LLM cũng như đề cương tất cả các môn học được thiết kế để từng bước giúp học viên tốt nghiệp đạt được ở mức độ phù hợp nhất các chuẩn đầu ra kể trên.

  Chương trình UEH-LLM được thiết kế với sự hỗ trợ của Trường Luật Melbourne (Australia). Giáo sư Carolyn Evans (Dean of Melbourne Law School), Giáo sư Pip Nicolson đã hỗ trợ Khoa Luật UEH trong việc giới thiệu tầm nhìn về toàn cầu hóa trong đào tạo luật học và giới thiệu kinh nghiệm của Hiệp hội các trường luật Australia trong xây dựng chuẩn đầu ra ngành luật. Không thể so sánh với Trường Luật Melbourne, đang được xếp hạng trường luật đứng thứ 5 trên toàn thế giới về đào tạo thạc sĩ luật (thạc sĩ luật theo hệ course work cần tích lũy tối thiểu 8 môn với tổng số 64 tín chỉ, tương ứng số học phí tối thiểu là 32.000 đô-la Úc, mỗi môn theo thời giá 2014 là 4000 đô-la Úc), tuy nhiên UEH-LLM ngay từ đầu đã được định hướng từng bước vươn tới các giá trị và chuẩn mực của họ.

  Không có cái gì mới trên thế gian này được nảy mầm một cách dễ dàng. Cũng như vậy, nhiều khó khăn sẽ xuất hiện khi bắt đầu một Chương trình theo kiểu mới. Tuy vậy, chúng tôi tin người học nước ta xứng đáng được hưởng một nền giáo dục đứng đắn. Khi trò và thầy cùng toàn xã hội chung tay, chúng tôi tin Trường Đại học kinh tế TPHCM sẽ thành công trong những nỗ lực xây dựng và thực hiện các chương trình theo định hướng tiên tiến, mà Chương trình Cao học Luật kinh tế UEH-LLM là một trong số đó ./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn: Sự Sáng Tạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Kinh Tế Thị Trường Là Gì ? Quy Định Chung Về Kinh Tế Thị Trường
 • “rì Viu Sương Sương” Ngành Luật Trường Đh Tôn Đức Thắng
 • Đại Học Tôn Đức Thắng Học Phí Chuẩn Và Chính Xác Nhất
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Ôn Thi Môn Pháp Luật Về Kinh Tế Và Luật Doanh Nghiệp Của Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán
 • Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Ueh Đh Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Ueh Là Trường Gì? Cơ Hội Việc Làm Của Sinh Viên Trường Ueh
 • Sách Pháp Luật Đại Cương
 • Nhà Sản Xuất Game Uno Khẳng Định Không Được Cộng Dồn Lá +4,+2
 • Nhà Sản Xuất Uno Bảo Không Được Cộng Dồn Lá +2 Và +4, Dân Mạng Phản Đối: “ở Đây Chúng Tôi Không Chơi Thế!’
 • Luật Uno: Hãy Chú Ý, Từ Giờ Bạn Không Được Cộng Dồn Nữa Đâu Năm 2022!
 • ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM “ĐĂNG KÝ” OR “SUBSCIREBE” KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

  Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

  Câu 1. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:

  1. Do nhân dân bầu
  2. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
  3. Do Chủ tịch nước giới thiệu
  4. Do Chính phủ bầu

  Câu 2. Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải: Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

  Câu 3. Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong HTPL Việt Nam:

  Đại từ nhân xưng “các ông” trong câu nói trên muốn chỉ ai?:

  Câu 4. Trong Tuyên ngôn ĐCS của C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định”.

  1. Các nhà làm luật B. Quốc hội, nghị viện
  2. Nhà nước, giai cấp thống trị D. Chính phủ

  Câu 5. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, thì:

  Câu 6Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế . Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy kiểu pháp luật:

  1. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân
  2. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân
  3. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân
  4. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân
  1. 2 kiểu pháp luật B. 3 kiểu pháp luật
  2. 4 kiểu pháp luật D. 5 kiểu pháp luật

  TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

  Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tây Ban Nha Gặp Italia Ở Bán Kết Uefa Nations League
 • Uefa Nations League Đổi Luật, Ngỡ Ngàng Bảng Siêu Tử Thần Anh
 • Những Điều Cần Biết Về Uefa Nations League 2022/21
 • 4 Khác Biệt Giữa Ufc Và One Championship
 • Thù Lao Quá Khủng, Mayweather Và Mcgregor Có Thể Sẽ Tái Đấu Theo Luật…ufc
 • Quá Trình Một Buổi Bảo Vệ Luận Văn Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Tại Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Uefa Bất Ngờ Đổi Luật Champions League, Người Anh Vui Mừng Hưởng Lợi
 • Vì Sao Cúp C1 Được Đổi Tên Thành Uefa Champions League?
 • Uefa Gây Tranh Cãi Với Đề Xuất Đổi Luật Champions League
 • Các Tuyển Sinh Hữu Ích Về Trường Ueh
 • Tọa Đàm Về Học Kỳ Doanh Nghiệp Tại Khoa Luật Ueh
 • Đây là lần đầu tiên nên có chút hơi bất ngờ so với suy nghĩ của ad. Được chủ tịch hội đồng bảo vệ dẫn vào xem nên ad có thể dễ dàng vào trong và qua đó ad thấy có nhiều cái đúng nhưng cũng chưa đúng như với tưởng tượng của Ad.

  Mục đích của viết bài này giúp bản thân ad và các bạn biết diễn biến một buổi báo cáo luận văn cao học quản trị kinh doanh tại UEH như thế nào và đưa ra 15 “khuyến nghị” từ kinh nghiệm của các thầy trong trong buổi báo cáo luận văn cao học.

  1. Phòng báo cáo luận văn cao học QTKD UEH

  Phòng nơi diễn ra buổi báo cáo là một phòng khá nhỏ, phải nói là rất nhỏ, tầm 3mx4m. Ad đảm bảo với các bạn là nó nhỏ hơn cái phòng tôi ở. Điều này khiến ad khá bất ngờ vì ở trình độ đại học thôi ở trường tôi cũng rất hoành tráng rồi.

  Ad vào phòng mà không tin vào mắt mình, may mà có ông thầy dẫn vào nếu không cũng chả biết, nhìn vào bên trong lại càng khó tin vì rất lèo tèo 😀

  Không, nhưng đơn giản thế ad lại rất thích, đỡ gây áp lực cho học viên.

  2. Thời lượng buổi báo cáo luận văn cao học tại UEH dành cho mỗi học viên

  Thời lượng theo lịch phân công cho mỗi phiên báo cáo là 1 tiếng. Thời gian này phân bổ như tôi xem 3 rounds của mấy thầy đưa xem tham khảo như sau :

  • 15 phút đầu tiên: Học viên báo cáo luận văn và không vượt qua thời gian này
  • 15 phút tiếp theo: Thầy cô nhận xét và đặt câu hỏi. Mỗi thầy cô đặt câu hỏi thường từ 1-3 câu và không phải ai cũng đặt câu hỏi.
  • 30 phút cuối: trong 30 phút này học viên có thể chuẩn bị cho phần trả lời (5 phút). Việc trả lời các câu hỏi đã nêu ra song song với phản biện từng câu. Chi tiết các vấn đề hay bị hỏi trong buổi báo cáo ad sẽ trình bày chi tiết ở phần sau.

  3. Trang phục của mọi người tham gia

  Trước kia ad cũng nghĩ báo cáo là hoành tráng lắm, mọi người ăn mặc rất nghiêm trang như chào cờ. Nhưng không hẳn thế, thí sinh báo cáo ăn mặc cũng chưa chau chuốt lắm (quần jeans, áo ngắn tay…)

  4. Trình bày luận văn cao học UEH

  Điều này tưởng chừng rất đơn giản, nhưng luận văn nào cũng bị bắt lỗi phần trình bày như: tên bảng đặt sai hay chưa đặt, header, thụt đầu dòng… hay kể cả cách dùng từ một cách hơi bình dân cũng cần cẩn trọng.

  Ví dụ hôm nay coi báo cáo 1 chị rất hay, nhưng trong luận văn lại dùm cụm từ “các ngân hàng sử dụng nhiều chiều trò…”

  Lỗi này bị bắt và có vẻ thầy cô cũng không thích lắm vì xem như bạn để quá nhiều sạn trong bài cho thầy cô, xem như không tôn trọng.

  Có lẽ nên có dịch vụ kiểm tra lại các lỗi này hay format luận văn cao học 😀 ví dụ 1 luận văn là 100K. 1 Khóa khoảng 500 người bảo vệ, chỉ cần bán được cho 100 bạn là có 10 triệu rồi 😀 dễ ăn đấy nhỉ. Để ad liên hệ mở the

  5. Trích dẫn báo cáo trong luận văn cao học UEH

  Lưu ý nữa mà ông anh chủ tịch hội đồng nói nhỏ cho là ví dụ bạn đọc 1 tài liệu sử dụng 1 đoạn và trong đó có trích dẫn 10 tài liệu khác (bạn không đọc tài liệu đó) thì trong phần trích dẫn chỉ trích 1 loại tài liệu. Trích dẫn 11 tài liệu là hi sinh đó. Mấy ổng khó vụ này lắm.

  6. Thành phần buổi bảo vệ và thầy cô có hỏi khó hay không

  • Chủ tịch hội đồng (1 người – ông anh mình): làm nhiệm vụ điều phối chung. Thỉnh thoảng góp ý và điều chỉnh cuộc bảo vệ đi đúng hướng. Qua lần này mình thấy anh rất chuyên nghiệp. Sau này hi vọng ngồi hội đồng thầy này, mình thích cách làm việc đi vào trọng tâm.
  • Phản biện (2 người): Đây là 2 người phản biện chính và ra câu hỏi, bạn phải trả lời 2 người này tốt, không thì dễ hi sinh. Ngoài chủ tịch hội đồng ra, đây là 2 người có tiếng nói nhiều nhất. Nhìn chung trong buổi bảo vệ 2 người phản biện khá khó tính và hỏi lắt léo. Nhưng lúc về ra uống cafe thì thấy rất vui vẻ (2 mặt dễ sợ)
  • Thư ký hội đồng (1 người): Là thư ký nhưng vẫn có thể hỏi những câu chết bất đắc kỳ tử.
  • Ủy viên (1 người): Cũng có thể hỏi, đánh giá, nhận xét.
  • Khán giả ngồi xem như ad (Như ad thấy chỉ có khoảng 3-4 người có thể xem mà thôi)

  Tôi đánh giá thầy cô trong hội đồng luôn hỏi rất đúng cái mà bạn làm chưa hay, nhưng cũng có 1-2 người bênh bạn khi bạn bị chém quá. Và theo ad thấy không ai muốn giữ học viên cao học lại lâu quá hay đánh rớt. Ad không rõ bảo vệ lần 1 khó thế nào nhưng lần 2 tôi thấy thầy cô cũng thương học viên lắm

  Khi bảo vệ xong, trả lời phản biện xong, cả hội đồng mời tất cả ra ngoài (gồm học viên báo cáo + khán giả xem) để bàn nội bộ cho mấy điểm. Lúc này Ad cũng bị lôi cổ ra ngoài tám với mấy anh học viên.

  7. Nhận xét buổi bảo vệ

  Việc đánh giá đậu rớt cũng không đáng quan ngại, luận văn bị chê tơi bời nhưng khi cho điểm vẫn đậu (khoảng 5 điểm) Phải Ad thì chắc rụng hết tay chân rồi. Báo cáo bị chê tí là thấy ớn, chứ chê nhiều quá thế này thì xác định….

  Thấy chất lượng báo cáo không sâu, luận văn làm khó nhưng không thể kém chất lượng thế. Ad cũng thấy lạ khi học viên báo cáo còn lờ ngờ về phương pháp mình làm, đưa ra giải pháp cảm tính như tăng cái này, giảm cái kia…. không rõ định lượng giảm bảo nhiêu, tăng bao nhiêu và như thế giải quyết vấn đề gặp phải thế nào. Theo Ad luận văn thế phải siết lại, nhưng số lần báo cáo giới hạn 4 lần chẳng hạn, ý nghĩa là nhiều hơn. Chứ giờ ai làm 1 lần failure là teo hết cả rồi, hãi, học bao lâu, chi phí kinh tế mất nhiều rồi, giờ mất hết thì tiếc không… cũng là cách đỡ tiêu cực hơn nữa. Nay báo cáo thấy 1 em run nói không nên lời, khiến mình phát thương, phải người yêu mình thì mình sẽ động viên “thôi, học mà khổ thế thì về đẻ con cho anh, khà khà “

  Luận văn thấy được hiện tượng, không rõ được nguyên nhân. Từ đây các bạn phải tìm hiểu phương pháp làm sao thấy được nguyên nhân chứ giải pháp không đi giải quyết hiện tượng.

  Luận văn không đi vào trọng tâm, làm nhiều nhưng lan man. Cảm giác như các bạn làm đang ép mình theo 1 luận văn nào đó và áp vào cty của mình, khiến nó trở nên không tự nhiên và chẳng ăn khớp, thậm chí là chung chung. Ở trình độ môn học tôi cũng không đánh giá cao chứ đừng nói là luận văn đầu ra.

  Luận văn bị chê chưa chắc rớt, còn vì sao ko rớt thì nhiều nguyên nhân, Ad cũng đang tìm hiểu mà mấy lão anh cứ khư khư không nói nhiều.

  II/ Khuyến nghị

  Tôi không biết bạn làm luận văn về cái gì, cao học hướng nghề nghiệp hay hướng nghiên cứu nhưng format hay định dạng bài chuẩn dùm cái. Bài nào cũng bị ném đá về điều này. Đọc bài cách thức trình bày luận văn thạc sĩ tại https://luanvanaz.com/huong-dan-trinh-bay-luan-van-thac-si.html

  Ăn mặc cũng chỉnh tề chút, thấy học viên ăn mặc xuề xòa quá, Ad còn mất cảm tình chứ nói chi đến thầy cô lớn tuổi nữa.

  Có kỹ năng sử dụng máy tính tí. Các bạn nữ không biết điều khiển máy chiếu. Tôi thấy 1 bạn vì để cái màn hình chờ là 3 con chó. Ôi, lúc mải nói đến màn hình chờ đợi, hiện 3 con chó… tôi cứ nghĩ liên tưởng thế nào đó… Ad vì bận nên không xem hết phiên đó, nhưng hy vọng bạn đó qua được. Thấy con gái ở miền tây nói giọng dễ thương ghê, bị bắt nạt mà như mún khóc đó… Cũng hơi tiếc vì sao học ở level cao thế này mà bạn ấy lại kém tự tin thuyết trình như thế.

  Khi phần chuyển nên có cảm ơn. Ví dụ cảm ơn nhận xét của thầy cô cho em…. Chứ bụp vào cái trả lời câu hỏi (mà trả lời cũng không hay vì thấy ai cũng bị bắt bẻ và không hoàn thiện, toàn thầy cô giải)

  Tương tự thế, cần có phần tổng kết câu hỏi nhận được. Ví dụ em nhận được 5 câu hỏi, 2 từ cô A, 3 từ thầy B. Như thế chuyên nghiệp và có trọng tâm giải quyết vấn đề hơn… Tôi thấy đa phần mọi người không trả lời hết các câu hỏi của hội đồng, luôn xót (ko bít là do quên phải không).

  Trích dẫn tài liệu chỉ những tài liệu mình đọc, không bao gồm tài liệu bên trong tài liệu.

  Nếu bạn làm giải pháp tuyệt đối không chỉ dừng lại ở lý thuyết, phải triển khai ra không thì die đó.

  Sự phân bổ các chương hợp lý. Có anh kia rớt lần 1 chỉ vì làm không cân đối (Chương 1 20 trang, ch2 40 trang, ch3 có 8 trang). Vãi luôn, không rớt cũng lạ.

  Khi thực hiện khảo sát sau đó cần có phỏng vấn sâu để tìm nguyên nhân.

  Thang đo là cái bị hỏi rất nhiều nên có cơ sở lý thuyết rõ ràng.

  Bảng câu hỏi cần tách ý hỏi, không nên cụm vào. Ví dụ: hỏi điều kiện làm việc: không khí,vị trí, tính an toàn… thì là 3 câu chứ không góp vào 1 ý.

  Dữ liệu tạo ra mà không dùng cũng là 1 điểm trừ.

  III/ Bạn hay bị hỏi trong buổi cao học luận văn về cái gì?

  Bạn nào làm về định lượng sẽ hay bị hỏi mấy bảng hồi quy nghĩa gì, mấy bạn nào làm SEM sẽ bị hỏi rất nặng về mô hình. Hãy nhớ giá trị beeta chuẩn hóa chưa là gì, phải quan tâm đến kiểm định t nữa.

  Quá trình một buổi bảo vệ luận văn cao học quản trị kinh doanh tại UEH

  Admin Mr.Luân

  Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : [email protected] ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Thi Cao Học Gmat Đại Học Kinh Tế Ueh
 • Tỷ Lệ Đỗ Cao Học Ueh 2022 Đợt 1 100%
 • Những Khác Biệt Lớn Nhất Giữa One Championship Và Ufc
 • Luật Thi Đấy Môn Võ Tổng Hợp Mma
 • 6 Năm Phá Hoại Mà Không Có Kết Quả Của No
 • Ôn Thi Cao Học Gmat Đại Học Kinh Tế Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quá Trình Một Buổi Bảo Vệ Luận Văn Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Tại Ueh
 • Uefa Bất Ngờ Đổi Luật Champions League, Người Anh Vui Mừng Hưởng Lợi
 • Vì Sao Cúp C1 Được Đổi Tên Thành Uefa Champions League?
 • Uefa Gây Tranh Cãi Với Đề Xuất Đổi Luật Champions League
 • Các Tuyển Sinh Hữu Ích Về Trường Ueh
 • Trung tâm ôn thi cao học 247 chia sẻ A/C chương trình ôn thi cao học kinh tế 2022 môn GMAT vào đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

  Thân chào A/C, kết thúc kỳ thi cao học kinh tế của các trường như đại học Kinh tế-Luật (UEL), đại học Kinh tế TPHCM (UEH), đại học Tài chính-Marketing (UFM), đại học Mở TPHCM (OU), đại học Sài Gòn (SGU), đại học Tôn Đức Thắng (TĐT) …trong năm 2022. Trung tâm ôn thi cao học 247 đã dành được những thành công vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu chung của các trường trên 98%. Tỷ lệ đậu các trường như sau:

  Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022 & 2022:

  Bắt đầu từ năm 2022 đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã thay đổi môn tuyển sinh cao học Toán kinh tế thành môn Kiểm tra năng lực bằng trắc nghiệm dạng GMAT , đây là môn thi mới rất nhiều a/c học viên thắc mắc không biết những nội dung thi của môn GMAT gồm những kiến thức gì?

  Thông qua bài viết này Trung tâm ôn thi cao học 247 chia sẻ a/c các nội dung thi môn Kiểm tra năng lực bằng trắc nghiệm dạng GMAT của đại học kinh tế (UEH) để a/c dễ dàng hơn trong việc ôn tập.

  Nội dung thi môn GMAT như sau:

  1) Kiến thức, kỹ năng định lượng (toán và thống kê);

  2) Kỹ năng tư duy logic;

  3) Kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị… bậc đại học;

  4) Kiến thức xã hội đương đại;

  Với tỷ lệ đậu cao học ~100% vào UEH 2022 & 2022 tại trung tâm ôn thi cao học 247. Với rất nhiều A/C điểm gần như tuyệt đối

  Trung tâm ôn thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Thị Ngọc Khương thi khối ngành Kế toán (Email: [email protected] ) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,75đ . Tổng điểm 2 môn GMAT và Nguyên lý kế toán là 15,50 điểm

  Nhằm giúp cho A/C dễ dàng vượt qua kỳ thi cao học kinh tế UEH 2022, Trung tâm ôn thi cao học kinh tế 247 chia sẻ A/C chương trình ôn thi cao học GMAT như sau:

  • Hệ thống toàn bộ Kiến thức, kỹ năng định lượng (toán và thống kê), sử dụng thành thạo máy tính cầm tay casio để cho ra đáp án nhanh nhất
  • A/c sẽ được làm tất cả các câu hỏi trắc nghiệm chuyên về Kỹ năng tư duy logic trước trích lọc từ ngân hàng đề thi
  • Hệ thống lại toàn bộ Kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị… bậc đại học cần thiết trọng tâm cho kỳ thi GMAT, vì kiến thức rất nhiều nếu tự hệ thống a/c sẽ gặp rất nh khó khăn
  • Kiến thức xã hội đương đại; A/C sẽ được cập nhật những kiến thức đương đại cần thiết cho kỳ thi để không bỏ lỡ câu hỏi nào hết

  Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử a/c vui lòng liên hệ:

  Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

  ĐC: 183 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 TPHCM

  Email: [email protected]

  Chương trình ôn thi cao học kinh tế 2022 môn GMAT vào đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tỷ Lệ Đỗ Cao Học Ueh 2022 Đợt 1 100%
 • Những Khác Biệt Lớn Nhất Giữa One Championship Và Ufc
 • Luật Thi Đấy Môn Võ Tổng Hợp Mma
 • 6 Năm Phá Hoại Mà Không Có Kết Quả Của No
 • Ultimate Fighting Championship (Ufc) Là Gì? Luật Thi Đấu Của Ufc?
 • Tọa Đàm Về Học Kỳ Doanh Nghiệp Tại Khoa Luật Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hcm
 • Từ Năm 2022, Chính Thức Bỏ ‘viên Chức Suốt Đời’
 • Viên Chức Tuyển Dụng Trước 01/7/2020 Vẫn Hưởng Biên Chế Suốt Đời
 • Slide Bài Giảng Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức Sửa Đổi 2022
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Sửa Đổi Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức Năm 2022
 • Sáng ngày 16.7.2020, tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Luật tổ chức tọa đàm về Học kỳ doanh nghiệp, lần đầu tiên được triển khai tại khoa.

  Tại tọa đàm, Khoa Luật được hân hạnh đón tiếp nhiều luật sư đến từ các công ty Luật danh tiếng, các thẩm phán, và các trưởng bộ phận pháp chế ở các doanh nghiệp, vốn là những nơi luôn có thiện chí thể hiện trách nhiệm xã hội, cùng với trường luật đào tạo ra những cử nhân có chất lượng.

  TS. Dương Kim Thế Nguyên phát biểu: Nỗ lực trở thành nơi đào tạo tốt nhất về Luật Kinh doanh tại ngôi trường được xếp hạng là một trong 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới và trường số 1 đào tạo về kinh doanh tại Việt Nam được thực hiện nhất quán và xuyên suốt trong thời gian qua tại Khoa Luật – UEH. Đặc biệt, học kỳ doanh nghiệp là một nội dung mới nhất sẽ bắt đầu được UEH Law School thực hiện dưới hình thức gửi sinh viên năm cuối đến làm thực tập sinh như một nhân viên tại các công ty luật danh tiếng, các doanh nghiệp lớn, các tổ chức hành nghề luật.

  Tại buổi tọa đàm, có rất nhiều ý kiến đóng góp đến từ các chuyên gia với tư cách như một nhà tuyển dụng. LS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, giám đốc bộ phận pháp chế ngân hàng Shinhan Bank băn khoăn về tên gọi học kỳ doanh nghiệp, liệu có bao trùm hết các môi trường làm việc của cử nhân luật hay không. Ở một góc độ khác, Tiến sĩ- Luật sư Châu Huy Quang (Managing Partner của tập đoàn Rajah& Tann LCT Lawyers) lại rất quan tâm về khả năng ngoại ngữ cũng như kỹ năng mềm của sinh viên thực tập, nếu thực tập sinh đáp ứng và hòa nhập tốt thì khả năng có thể tuyển dụng ngay sau đợt thực tập. Tuy nhiên, Luật sư Quang cho rằng thiết kế chương trình là 3 tháng, quá ngắn cho những đánh giá chính xác tiềm năng của một thực tập sinh.

  Tiếp đó, LS. Nguyễn Thị Minh Huyền đến từ Công ty TNHH Luật Việt cho rằng những tiêu chí đánh giá của đơn vị thực tập đối với thực tập sinh có vẻ khá tham vọng, ví dụ tiêu chí hoàn thiện thương hiệu cá nhân. Cùng quan điểm, Bà Bùi Thị Minh Huệ, trưởng ban pháp chế Tổng công ty phát điện EVN GENCO3 cũng cho rằng bộ tiêu chí đánh giá có nhiều điểm quá sức của thực tập sinh, dẫn đến khả năng cơ quan thực tập đánh giá mang tính hình thức.

  Luật sư Nguyễn Hữu Phước, giám đốc và Luật sư điều hành công ty luật Phước và Các Đồng Sự cũng bày tỏ sự quan tâm đến mô hình học kỳ doanh nghiệp đang triển khai. Ông cho rằng bản thân các doanh nghiệp, các law firm vẫn luôn sẵn lòng đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo các vấn đề về kỹ năng chuyên nghiệp, vốn là thứ sinh viên rất cần trong trang bị hành trang vào đời. Luật sư Phước cũng cho rằng cần kéo dài thời gian của học kỳ doanh nghiệp hơn nữa, và về phía nhà trường cũng có trách nhiệm trong việc trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản như quản trị thời gian, quản trị bản thân hay làm việc nhóm, trước khi đưa các em vào môi trường của học kỳ doanh nghiệp.

  Ngoài ra, đa số các luật sư đại diện cho các hãng luật đều nêu quan điểm về mối quan hệ hợp tác giữa công ty luật hay doanh nghiệp nói chung, với đào tạo của nhà trường và mong đợi có những ràng buộc rõ ràng và cụ thể hơn, như ký kết các bản ghi nhớ hợp tác hoặc hợp đồng cộng tác. Tất cả đại biểu tham dự đều cùng chung mong muốn việc triển khai học kỳ doanh nghiệp sau đây sẽ đi vào thực chất, trang bị cho sinh viên trong chuyên ngành luật kinh doanh những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

  Khoa Luật trân trọng cảm ơn quý đại biểu đã đến tham dự tọa đàm, chúng tôi luôn nhận thức rõ, việc đào tạo sinh viên luật luôn cần phải gắn với môi trường nghề nghiệp thực tiễn mà trong đó rất cần sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp.

  Một số hình ảnh của tọa đàm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Tuyển Sinh Hữu Ích Về Trường Ueh
 • Uefa Gây Tranh Cãi Với Đề Xuất Đổi Luật Champions League
 • Vì Sao Cúp C1 Được Đổi Tên Thành Uefa Champions League?
 • Uefa Bất Ngờ Đổi Luật Champions League, Người Anh Vui Mừng Hưởng Lợi
 • Quá Trình Một Buổi Bảo Vệ Luận Văn Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Tại Ueh
 • Văn Bản Pháp Luật Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Khách Sạn Của Uef Như Thế Nào?
 • Eb2 India Green Card Prediction (Jan 2022 Bulletin)
 • Bike Group To Feds: Helmet Laws Are Bad
 • Từ Chuyện Ngoại Tình Sẽ Bị Xử Lý Nghĩ Về Một Kiểu Tư Duy Pháp Luật Ở Việt Nam
 • Trong Pháp Luật Việt Nam Ngoại Tình Có Bị Xử Lý Hình Sự Không?
 • Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Văn Bản Pháp Luật Doc, Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Đề Thi Và Đáp án Môn Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai, Căn Cứ Pháp Luật, Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ueh, Văn Bản Pháp Luật Về Đầu Tư, Văn Bản Pháp Luật Của Bộ Y Tế, Bộ Luật Dân Sự Pháp, Sự Tồn Tại Của Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Bộ Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Bao Gồm, Tư Vấn Pháp Luật, Góp ý Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Các Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Các Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật, Yêu Cầu Của Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở Xã Hội, Tin Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Bộ Luật Dân Sự Pháp Và Đức, Bộ Luật Dân Sự Pháp Pdf, Các Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật, Bộ Y Tế Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Là, E Pháp Luật, Mua Văn Bản Pháp Luật ở Đâu, Sổ Tay Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Huế, Xã Hội Học Pháp Luật, Phap S Luật, Pháp Luật P, Văn Bản Pháp Luật Sbv, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Cho Ví Dụ, 10 Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Pháp Luật, Tìm Văn Bản Pháp Luật Về Ma Túy, Văn Bản Pháp Luật Mới, Pháp Luật T/p Hcm, Pháp Luật V, Pháp Luật V N, Văn Bản Pháp Luật Mẫu, Báo Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Đất Đai, Luật Pháp,

  Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Văn Bản Pháp Luật Doc, Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Đề Thi Và Đáp án Môn Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Của Pháp Luật Về Hợp Đồng Ủy Quyền
 • Quy Định Pháp Luật Về Ủy Quyền Quản Lý Nhà Ở
 • #1 Ủy Quyền Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Ủy Quyền
 • Phản Ứng Của Người Na Uy Khi Một Gia Đình Việt Bị Trục Xuất
 • Trải Nghiệm Du Học Ở Na Uy
 • Mách Bạn Nơi Mua Sách Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2022
 • Kinh Doanh Bảo Hiểm (Insurance Business) Là Gì? Hoạt Động Kinh Doanh Tái Bảo Hiểm
 • Từ Điển Thuật Ngữ Kinh Doanh Bảo Hiểm
 • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ
 • Luận Văn: Pháp Luật Về Kinh Doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ, Hot
  • Chương 1: Những quy định chung
  • Chương 2: Hợp đồng bảo hiểm
  • Chương 3: Doanh nghiệp bảo hiểm
  • Chương 4: Đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Chương 5: Tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính
  • Chương 6: Doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài
  • Chương 7: Quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm
  • Chương 8: Khen thưởng và xử lý vi phạm
  • Chương 9: Điều khoản thi hành

  Mua sách luật kinh doanh bảo hiểm ở đâu

  Sách luật kinh doanh bảo hiểm là nguồn tài liệu quý giá đối với những người đang theo đuổi lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Vì thế, việc tìm mua sách luật kinh doanh bảo hiểm là điều quan trọng và vô cùng cần thiết. Vậy mua sách luật kinh doanh bảo hiểm ở đâu? Mời bạn đọc tiếp nội dung chi tiết ngay sau đây.

  Khi bạn lựa chọn nhà sách Chính trị tài chính là địa điểm cung cấp và mua sách thì sẽ có những ưu đãi và những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đó là:

  • Chính sách giao hàng: giao sau 2h tại chúng tôi sau 24 tiếng tại các tỉnh thành trên toàn quốc
  • Chính sách khuyến mãi: liên tục giảm giá các đầu sách 20%-60% giá sỉ, giảm 25% – 40% giá lẻ miễn phí ship toàn quốc sp bán da có đầy đủ VAT chiết khấu theo yêu cầu của khách khi xuất hóa đơn
  • Chính sách bảo hành: bảo hành vv nếu sách lỗi nội dung không đúng
  • Chính sách đổi trả: miễn phí 100% nếu sách sai lệch về chất lượng mực giấy bản thảo.

  Hy vọng qua những chia sẻ ở trên, các bạn không còn phải thắc mắc mua sách luật kinh doanh bảo hiểm ở đâu? Hãy đến ngay với Sách chính trị tài chính để đặt mua. Mọi thắc mắc của khách hàng vui lòng gọi đến 028 36 36 21 82 để được tư vấn. Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/7 mọi vấn đề của khách hàng.

  Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

  SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sửa Đổi Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2022 2022
 • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2010
 • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Số 61/2010/qh12
 • Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2010
 • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Sửa Đổi 2010
 • Khung Pháp Luật Và Chính Sách Liên Quan Đến Chính Thức Hóa Kinh Doanh Theo Luật Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Số 66/2014/qh13
 • Những Điểm Mới Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014
 • Chuyển Nhượng Dự Án Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
 • Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2006 63/2006/qh11
 • Pháp Luật Về Kinh Doanh Bất Động Sản Ở Việt Nam Dưới Góc Độ Hoạt Động Đầu Tư Nước Ngoài
 • Để hiện thực hóa các quy định của Luật Doanh nghiệp, một số địa phương đã có những cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện quy định của Luật Doanh nghiệp, tuy nhiên, đến nay, công tác này vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức cần có giải pháp khắc phục đồng bộ.

  Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, chính thức hóa kinh doanh ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam gặp nhiều khó khăn, do một số rào cản sau: (i) Pháp lý và hành chính; (ii) Chi phí và tài chính; (iii) Tham nhũng trong hành chính công; (iv) Thái độ văn hóa – xã hội; (v) Thiếu những dịch vụ kinh doanh quan trọng.

  Chính thức hóa kinh doanh ở Việt Nam gồm 2 cấp độ: (i) Thực hiện đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh; (ii) chuyển các hộ kinh doanh sang thành lập, đăng ký hoạt động dưới các hình thức DN theo Luật DN.

  Sự cần thiết phải chính thức hóa kinh doanh

  Hộ kinh doanh có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, đến hết năm 2022, Việt Nam có khoảng trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 8,6 triệu lao động. Quy mô vốn và doanh thu bình quân của hộ kinh doanh tăng khá nhanh.

  Tuy nhiên, hộ kinh doanh còn nhiều hạn chế về năng lực sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý, ứng dụng kỹ thuật công nghệ, đóng góp cho ngân sách nhà nước còn thấp. Mặc dù, hộ kinh doanh chiếm số lượng lớn, có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, nhưng mức độ đóng góp chưa tương xứng với tiềm năng.

  Thực tiễn cho thấy, hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ và hình thức DN tư nhân; hộ kinh doanh do một nhóm người làm chủ và công ty hợp danh về bản chất không có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, khi đăng ký hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh hoặc DN thì các quy định áp dụng đối với các loại hình này lại rất khác nhau, đặc biệt là yêu cầu về tổ chức bộ máy, các thủ tục về thuế, các quy định về lao động, về bảo hiểm xã hội…

  Điều này dẫn đến những bất bình đẳng không đáng có giữa hộ kinh doanh và các DN. Nhiều hộ kinh doanh, thậm chí với quy mô rất lớn vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức này, trong khi pháp luật (Luật DN 2005 và Luật DN 2014) quy định, hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập DN hoạt động theo quy định của Luật DN.

  Kinh nghiệm ở các nước phát triển cho thấy, quy định và chính sách áp dụng đối với các tổ chức kinh tế chỉ dựa trên sự phân biệt qua hình thức tổ chức kinh doanh, ví dụ giữa hộ và các DN là không phù hợp và có thể dẫn đến những bất bình đẳng, gây ra những méo mó đối với môi trường kinh doanh. Nhiều nước chỉ phân biệt trên đặc trưng về sở hữu và quyền, trách nhiệm của nhà đầu tư và các hình thức kinh doanh được tổ chức dưới 3 dạng cơ bản gồm: (i) Cá nhân kinh doanh; (ii) Hợp danh; (iii) Công ty cổ phần. Trên cơ sở 3 dạng cơ bản này, việc tổ chức đơn vị kinh doanh có thể chia thành các loại hình cụ thể hơn như: (i) Cá nhân kinh doanh; (ii) Hợp danh; hợp danh hữu hạn; (iii) Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; (iv) Công ty cổ phần.

  Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trước tháng 6/2017

  Việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN đã được quy định tại Luật DN năm 1999 với quy định Chính phủ hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh cá thể có quy mô lớn đang hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng chuyển thành DN, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Luật DN (Khoản 2, Điều 123 Luật DN năm 1999).

  Luật DN số 60/2005/QH11 quy định chi tiết hơn về việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN: Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập DN hoạt động theo quy định của Luật này (Khoản 4, Điều 170). Như vậy, ngoài việc khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN, Luật DN 2005 đã quy định điều kiện cụ thể về quy mô tối đa đối với hộ kinh doanh chỉ là dưới 10 lao động làm việc thường xuyên.

  Luật DN số 68/2014/QH13 quy định bắt buộc hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành DN nếu sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên. Tuy nhiên, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh có quy định về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Vì vậy, muốn chuyển đổi thành DN, hộ kinh doanh phải thực hiện chấm dứt hoạt động với tư các hộ kinh doanh và thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật DN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi hộ kinh doanh sang các loại hình DN theo quy định của Luật tương tự như việc chuyển đổi giữa các hình thức DN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung một điều (Điều 25a) quy định đối với thành lập DN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

  (1) Việc đăng ký thành lập DN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi DN dự định đặt trụ sở chính.

  (2) Hồ sơ đăng ký thành lập DN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình DN.

  (3) Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký DN và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

  Để khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký thành lập DN, Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 có một số điều quy định về hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, trong đó quy định điều kiện để được nhận hỗ trợ là: (i) Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật; (ii) Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 1 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.

  Cũng theo Luật này, các nội dung mà DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thể được hưởng hỗ trợ bao gồm: (i) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập DN; (ii) Miễn lệ phí đăng ký DN và phí cung cấp thông tin DN lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu; (iii) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu; (iv) Miễn, giảm thuế thu nhập DN có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN; (v) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Thực trạng triển khai các quy định, chính sách chính thức hóa kinh doanh

  Nhằm cụ thể hóa quy định về hỗ trợ đối với DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh tại Luật Hỗ trợ DNNVV, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật này. Nghị định gồm 1 mục với 5 điều quy định cụ thể đối với từng nội dung hỗ trợ đã được nêu tại Luật Hỗ trợ DNNVV. Như vậy, khung pháp luật khuyến khích và hỗ trợ chính thức hóa kinh doanh ngày càng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, cụ thể hơn.

  Chính thức hóa kinh doanh được quy định tại Luật DN năm 1999, cụ thể như sau: Chính phủ hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh cá thể có quy mô lớn đang hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng chuyển thành DN, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Luật DN, tiếp đó là Luật DN năm 2005 và Luật DN năm 2014 hiện hành với quy định: Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập DN hoạt động theo quy định của Luật này. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức nào về số lượng hộ kinh doanh chuyển sang đăng ký, thành lập dưới các loại hình DN theo quy định của Luật DN.

  Thể chế hóa các quy định, chính sách, một số địa phương đã có những cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích hộ kinh doanh đăng ký thành lập DN, đặc biệt là các hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện quy định của Luật DN. Các chính sách có thể gồm chính sách hỗ trợ lệ phí đăng ký thành lập DN, lệ phí khắc dấu, thuế môn bài, kinh phí thực hiện phần mềm kế toán, biển hiệu DN…

  Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng hộ kinh doanh chuyển sang đăng ký thành lập DN theo quy định của Luật DN không nhiều. Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2017), chỉ có 17,8% số DN điều tra được đăng ký, thành lập trên cơ sở hộ kinh doanh, trong đó 12,5% chuyển thành DN tư nhân; 33,3% chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

  Cũng theo điều tra trên, có đến 50% số DN điều tra trong ngành Xây dựng được thành lập trên cơ sở hộ kinh doanh (có nguồn gốc từ hộ kinh doanh). Kết quả này thống nhất với ngành, lĩnh vực thành lập mới DN thời gian qua. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2012 – 2022, DN thành lập mới trong ngành Xây dựng chiếm khoảng từ 13 – 15% số lượng DN thành lập mới (chỉ sau lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy…).

  Kết quả điều tra cho thấy, có trên 11,3% hộ kinh doanh có quy mô từ 10 lao động trở lên (đáp ứng điều kiện quy định của Luật DN) nhưng vẫn chưa đăng ký thành lập DN theo quy định tại Luật DN. Tuy nhiên, chỉ có 5,63% hộ kinh doanh được điều tra dự kiến sẽ chuyển sang các loại hình DN theo quy định tại Luật DN.

  Xét ở khía cạnh quy mô vốn, tỷ lệ hộ kinh doanh có quy mô từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng dự kiến chuyển thành DN cao hơn so với hộ kinh doanh có quy mô từ 1 – 5 tỷ đồng với tỷ lệ tương ứng là 13,21% và 8,7%. Số lượng và tỷ trọng các hộ kinh doanh không “mặn mà” với việc chuyển sang hoạt động dưới hình thức DN, do một số nguyên nhân sau:

  – Mặc dù trên lý thuyết mỗi hình thức tổ chức kinh doanh có lợi thế riêng, nhưng ở điều kiện của Việt Nam, các hộ kinh doanh hiện nay đang có nhiều lợi thế hơn so với các DN ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là ở khía cạnh chi phí tuân thủ, gánh nặng thuế, chịu sự nhũng nhiễu.

  – Việc triển khai quy định của Luật DN về việc hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên phải thành lập DN chưa hiệu lực, hiệu quả. Chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh để quy định này phát huy hiệu lực, hiệu quả.

  Một số khó khăn, hạn chế trong triển khai các chính sách chính thức hóa kinh doanh

  – Các chính sách hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN chưa phát huy hiệu quả, vẫn mang tính dàn trải và chưa hấp dẫn các hộ kinh doanh.

  – Các hỗ trợ đối với khu vực DN, đặc biệt là các DNNVV còn hạn chế. Điều này làm giảm đi đáng kể sự hấp dẫn của việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang hoạt động dưới hình thức DN.

  – Đối với quy định bắt buộc các hộ kinh doanh phải chuyển thành DN, đăng ký hoạt động theo Luật DN nếu sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên vẫn khó khả thi trên thực tiễn. Các hộ kinh doanh có nhiều cách để đối phó với quy định này để tránh phải đăng ký thành lập DN kể cả khi họ sử dụng số lượng lao động lớn hơn nhiều so với số lượng tối đa cho phép là 10 người. Trong khi đó, thiếu các chế tài cụ thể, hiệu quả để xử phạt đối với các vi phạm đối với trường hợp hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên nhưng không đăng ký thành lập DN theo quy định của Luật.

  Một số khuyến nghị

  – Ở khía cạnh hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh chuyển thành DN: Có những hộ kinh doanh khi chuyển sang hoạt động theo các hình thức DN, sau một thời gian hoạt động lại chuyển về hình thức hộ kinh doanh. Mặc dù, dưới hình thức DN sẽ có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận các nguồn lực, mở rộng thị trường, nhưng các lợi thế về chính sách thuế, về chi phí tuân thủ, về thanh tra, kiểm tra… vẫn là những lợi thế dễ nhận thấy và thiết thực hơn với không ít hộ kinh doanh.

  – Trước khi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP được ban hành, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN phức tạp, các hộ kinh doanh không được chuyển đổi trực tiếp mà phải giải thể trước khi thành lập DN. Bên cạnh đó, vấn đề về kế thừa quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh sau khi chuyển thành DN không rõ ràng, cụ thể nên gây những khó khăn không nhỏ khi hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành DN.

  – Phần lớn các hộ kinh doanh, thậm chí cả những hộ kinh doanh có quy mô lớn vẫn quen với tập quán kinh doanh gia đình nên ngại thay đổi. Do vậy, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ dường như ít có tác dụng đối với phần lớn các hộ kinh doanh nếu họ chưa thực sư mong muốn và thấy được sự cần thiết của việc chuyển đổi từ hình thức hộ kinh doanh sang hình thức DN.

  Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên về chính thức hóa kinh doanh theo Luật DN trong thời gian tới cần triển khai một số giải pháp sau:

  – Tiếp tục nghiên cứu, đơn giản hóa các thủ tục nộp thuế, chế độ kế toán, quy định về hóa đơn bán hàng, đặc biệt là xây dựng các mẫu biểu; Hướng dẫn cụ thể, đơn giản để áp dụng cho các cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc quản lý hoạt động kinh doanh.

  – Tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền về những lợi thế, những cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh, khả năng đóng góp cho cộng đồng và xã hội khi tổ chức hoạt động kinh doanh dưới hình thức DN.

  1. Tổng cục Thống kê (2016), Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2022, NXB Thống kê, Hà Nội;
  2. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2017), Báo cáo nghiên cứu “chính thức hóa” hộ kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách, NXB Hồng Đức, Hà Nội;
  3. Luật DN số 13/1999/QH10, số 60/2005/QH11, số 68/2014/QH13;
  4. Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14;
  5. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký DN;
  6. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV;
  7. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký DN.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Mở Cửa Hàng Kinh Doanh Sách Chi Tiết Từ A
 • Thành Lập Nhà Sách Và Văn Phòng Phẩm Theo Quy Định Pháp Luật
 • Luật Doanh Nghiệp 2022 Mở Rộng Cửa Cho Thị Trường Vốn
 • Tăng Ưu Đãi Để Dn Mở Rộng Kinh Doanh
 • Chưa Đến Lúc Mở Rộng Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Sửa Đổi)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100