Ra Quyết Định Trong Quản Trị

--- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm, Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Quyết Định Quản Trị
 • Kỹ Năng Ra Quyết Định Trong Quản Trị Ts. Bùi Quang Xuân
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Nguyên Tắc Ra Quyết Định Quản Trị
 • Quản Trị Là Gì? Cùng Tìm Hiểu Khái Niệm Về Quản Trị Trong Kinh Doanh
 • Phần Mềm Quản Lý Tri Thức Đem Đến Những Ưu Thế Đặc Thù Nào Cho Các Tổ Chức Hoạt Động Trên Phạm Vi Toàn Cầu
 • Khái niệm và đặc điểm của quyết định quản trị

  Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc ra các quyết định, bởi vì việc điều hành một tổ chức từ những công việc đơn giản hàng ngày đến những chiến lược lớn, dài hạn cũng đều dựa trên cơ sở những quyết định thích hợp.

  Quyết định quản trị có các đặc điểm

  • Các quyết định quản trị trực tiếp hướng vào các tổ chức; chỉ có nhà quản trị mới ra quyết định.
  • Các quyết định quản trị có thể làm cản trở sự hoạt động bình thường hoặc làm phát triển hoạt động của hệ thống bị quản trị.
  • Các quyết định quản trị được xây dựng trên cơ sở sự hiểu biết về tính khách quan của sự vận động và phát triển của hệ thống bị quản trị.
  • Các chức năng của các quyết định quản trị
  • Chức năng định hướng về mục tiêu của tổ chức.
  • Chức năng đảm bảo các nguồn lực.
  • Chức năng hợp tác và phối hợp các bộ phận trong tổ chức.
  • Phân loại các quyết định quản trị
  • Phân loại theo tính chất của các quyết định: Quyết định chiến lược, Quyết định chiến thuật, Quyết định tác nghiệp.
  • Phân loại theo thời gian thực hiện: Quyết định dài hạn, Quyết định trung hạn, Quyết định ngắn hạn.
  • Phân loại theo phạm vi thực hiên: Quyết định toàn cục, Quyết định bộ phận, Quyết định chuyên đề.
  • Phân loại theo khía cạnh khác nhau trong hoạt động của tổ chức: Quyết định kỹ thuật, Quyết định tổ chức, Quyết định kinh tế, Quyết định xã hội.

  Những yêu cầu đối với quyết định quản trị

  • Phải có căn cứ khoa học
  • Phảthống nhất, tuân theo các quy định, thể chế chung
  • Phảiđúng thẩm quyền
  • Phải có định hướng
  • Phải thật cụ thể về mặt thời gian
  • Phải có định hướng
  • Phải thỏa mãn các yêu cầu kịp thời.

  Quá trình ra quyết định

  • Bước 1: biết chắc là có nhu cầu quyết định.
  • Bước 2: nhận rõ tiêu chuẩn của quyết định
  • Bước 3: lượng hóa các tiêu chuẩn
  • Bước 4: phát hiện những khả năng lựa chọn
  • Bước 5: đánh giá các khả năng
  • Bước 6: lựa chọn khả năng tối ưu nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm, Bản Chất Và Vai Trò Của Quyết Định Trong Quản Trị
 • Ảnh Hưởng Của Văn Hoá Tới Việc Ra Quyết Định
 • Quy Định Về Hội Đồng Quản Trị Và Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị
 • Slide Bài Giảng Quyết Định Trong Quản Trị Môn Quản Trị Học
 • Ra Quyết Định Quản Trị (Sách Của Nxb Đhqghn)
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Nguyên Tắc Ra Quyết Định Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Trị Là Gì? Cùng Tìm Hiểu Khái Niệm Về Quản Trị Trong Kinh Doanh
 • Phần Mềm Quản Lý Tri Thức Đem Đến Những Ưu Thế Đặc Thù Nào Cho Các Tổ Chức Hoạt Động Trên Phạm Vi Toàn Cầu
 • Quản Trị Là Gì? Phân Biệt Quản Trị Và Quản Lý
 • Quyết Định Quản Trị (Administrative Decisions) Là Gì? Các Loại Quyết Định Và Các Nguyên Tắc
 • Các Mô Hình Đưa Ra Quyết Định Quản Trị
 • Nhà quản trị là gì? Cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

  Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

  Quyết định quản trị là gì?

  Quyết định quản trị chính là hành vi sáng tạo của những nhà quản trị trong doanh nghiệp, giúp định ra các mục tiêu, chương trình hoạt động và tính chất của doanh nghiệp đó để có thể giải quyết được những vấn đề đã chín mùi dựa vào cơ sở vận dụng quy luật vận động khách quan trong sản xuất – kinh doanh và dựa vào việc phân tích những thông tin về hiện trạng của tổ chức và thị trường.

  Đôi khi, quyết định quản trị sẽ được thực hiện một cách nhanh gọn, ít đòi hỏi về thời gian cũng như sự nỗ lực. Tuy nhiên đối với các quyết định quan trọng mang tính chất ảnh hưởng tới doanh nghiệp lâu dài, đòi hỏi người ra quyết định phải mất nhiều thời gian, công sức.

  Quy trình ra quyết định là một hoạt động quan trọng của quản trị. Nó mang tính chất đúng đắn hoặc là không đúng đắn trong toàn bộ hoạt động của cả một hệ thống. Thông thường quyết định quản trị sẽ có mối quan hệ mật thiết đối với vai trò của các nhà quản trị và uy tín của hệ thống thực hiện quyết định đó.

  Phân loại quyết định quản trị

  Dựa vào tính chất của vấn đề ra quyết định

  Khi đó sẽ bao gồm 3 loại quyết định quản trị. Cụ thể như:

   Quyết định quản trị chiến lược: Đây chính là các quyết định đưa ra nhằm xác định về phương hướng hoạt động trong doanh nghiệp, thường được đưa ra bởi các nhà quản trị cấp cao.
   Quyết định quản trị chiến thuật: Quyết định này được các nhà quản trị cấp cao đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng và bao quát về lĩnh vực hoạt động.
  • Quyết định quản trị ngắn hạn: Quyết định được đưa ra ngay lập tức và nhanh chóng, thường là các quyết định có tính chất chuyên môn dành cho những hoạt động nghiệp vụ.
  • Quyết định quản trị dài hạn: Các quyết định sẽ được đề xuất ra trước tuy nhiên lại không được tiến hành tức thì. Quyết định này cần phải có thời gian để chuẩn bị các tư trang đáp ứng cho những hoạt động có thể sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới.
  • Quyết định trung hạn: Đối với quyết định này thời gian tiến hành sẽ ngắn hơn so với quyết định quản trị dài hạn. Tuy nhiên nó cũng không nhanh chóng, tức thì mà cần chờ đợi một thời gian tương đối dài.
   Quyết định quản trị tác nghiệp: Đây là quyết định được các nhà quản trị cấp thấp đề ra nhằm giải quyết vấn đề mang tính chất nghiệp vụ đối với những bộ phận trong doanh nghiệp.
   Quyết định toàn cục: Quyết định đưa ra ảnh hưởng tới công việc của toàn bộ các nhân viên có trong các bộ phận khác nhau. Quyết định toàn cục thường gắn liền với mục tiêu phát triển trong doanh nghiệp.
  • Quyết định về kiểm tra: Là các quyết định về đánh giá kết quả, tìm hiểu những nguyên nhân hoặc các biện pháp giúp điều chỉnh về hoạt động.
  • Quyết định về vấn đề tổ chức: Quyết định đưa ra nhằm xây dựng về cơ cấu của các tổ chức hoặc ảnh hưởng tới vấn đề nhân sự.
  • Quyết định kế hoạch: Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một bản kế hoạch đảm bảo phương án phù hợp đối với các vấn đề xảy ra.

  Dựa vào phạm vi thực hiện

  Dựa vào chức năng quản trị

  • Quyết định cần phải đảm bảo với đường lối phát triển của đất nước nói chung và chính sách phát triển của các doanh nghiệp nói riêng.
  • Đảm bảo về tính khoa học: Mang tới độ chính xác cao và có tính thuyết phục. Quyết định được đưa ra sẽ dựa vào các quy luật khách quan và có độ tin cậy.
  • Đảm bảo được tính hiện thực sao cho phù hợp với tình hình của thị trường, phù hợp với khả năng của các doanh nghiệp và đảm bảo được nguyện vọng của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp.
  • Phải có mục đích và đưa ra quyết định cụ thể.
  • Đảm bảo được tính tiết kiệm, tối ưu và đồng bộ nhất.
  • Phải đảm bảo về vấn đề an toàn cho kinh tế và đáp ứng được các tình huống xảy ra.
  • Phù hợp với luật pháp.

  Các nguyên tắc và yêu cầu đối với các quyết định quản trị

  Khi đưa ra các quyết định quản trị cần phải đảm bảo những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản như sau:

  Quyết định quản trị cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc.

  Quyết định quản trị cần phải đảm bảo được tính đồng bộ, tính rõ ràng của những thuật ngữ quan trọng. Dựa vào các định nghĩa mang tính chất thống nhất, có sự logic, cô đọng, dễ hiểu về nội dung của các quyết định.

  Quy trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp

  Bước 1: Nhận biết được vấn đề cần ra quyết định

  • Phản ánh về sự góp ý các phương án đối với việc tiến hành mục tiêu quyết định.
  • Tính toán chỉ tiêu sử dụng làm các tiêu chuẩn để đánh giá về những quyết định đó.
  • Số lượng các tiêu chuẩn đưa ra cần phải đảm bảo không được quá nhiều

  Bước này các nhà quản trị sẽ tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm ra các câu trả lời.

  • Thống kê danh sách tất cả những phương án. Kể cả về những phương án mới mà bạn nghĩ rằng không thể nào thực hiện được.
  • Phân tích kỹ càng và lựa chọn ra phương án mang tính thiết thực nhất.
  • Gộp các phương án gần giống nhau để có thể thuận tiện đánh giá và đề xuất các hướng giúp giải quyết quyết định.

  Bước 2: Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá phương án

  • Thông qua phương pháp định tính và phương pháp định lượng để đánh giá phương án.
  • Xác định tính hiệu quả trong mỗi phương án.
  • Loại bỏ và thay thế đối với những phương án nào không được đánh giá.

  Những tiêu chuẩn đó sẽ bao gồm:

  • Sau khi đã phân tích và đánh giá phương án nào là tốt nhất thì sẽ lựa chọn phương án để ra quyết định.
  • Nhà quản trị đề ra những quyết định trực tiếp. Đồng thời phải chịu các trách nhiệm khi đưa ra quyết định dựa vào những phương án đã được đề ra đó.

  Bước 3: Tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề

  Bước 4: Tiến hành đánh giá các phương án

  Bước 5: Lựa chọn phương án thích hợp và ra quyết định

  Bước 6: Ra văn bản quyết định

  Quyết định đưa ra cần phải gửi qua bộ phận phụ trách nhân sự của doanh nghiệp để lập văn bản. Sau đó gửi tới tất cả những nhân viên chịu ảnh hưởng. Khi đó họ sẽ tiếp nhận các thông tin đó và áp dụng để thực hiện kể từ ngày các quyết định có hiệu lực.

  Hành vi tổ chức là gì? Thông tin thú vị về hành vi tổ chức

  Phong cách lãnh đạo là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng

  Tôi là Phương Tâm, dù học quản trị kinh doanh nhưng tôi lại yêu thích viết lách, tôi đã theo đuổi nó hơn 5 năm và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, tôi là người lên kế hoạch và chịu trách nhiệm về mặt nội dung của website Luận văn Quản trị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Năng Ra Quyết Định Trong Quản Trị Ts. Bùi Quang Xuân
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Quyết Định Quản Trị
 • Ra Quyết Định Trong Quản Trị
 • Khái Niệm, Bản Chất Và Vai Trò Của Quyết Định Trong Quản Trị
 • Ảnh Hưởng Của Văn Hoá Tới Việc Ra Quyết Định
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Đặc Điểm Của Ra Quyết Định Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Quản Trị Học Cơ Bản
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Quy Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Tìm Hiểu Đặc Điểm Của Quyết Định Quản Trị
 • Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị Đúng Đắn Trong Quá Trình Ra Quyết Định
 • Phân Tích Các Bước Trong Quá Trình Ra Quyết Định Quản Trị
 • “Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường”.

  Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc đề tra quyết định, bởi vì từ việc điều hành sản xuất hàng ngày cho đến việc giải quyết đồng bộ các v ấn đề kinh tế lớn, đều được tiến hành trên cơ sở những quyết định thích hợp. Việc đề ra quyết định có ý nghĩa rất lớn, nó là khâu mấu chốt trong quá trình quản trị.

  2. Cách phân loại quyết định quản trị

  Do tính phức tạp của quá trình quản trị, các quyết định quản trị cũng rất đa dạng, có thể phân loại các quyết định quản trị thành những loại sau:

  Căn cứ vào tính chất của quyết định Căn cứ theo thời gian tác động của quyết định Căn cứ vào phạm vi tác động của quyết định Căn cứ theo nội dung các chức năng Căn cứ theo lĩnh vưc hoạt động quản trị Căn cứ cấp ra quyết định Căn cứ theo cách thức soạn thảo quyết định Căn cứ theo hình thức của quyết định

  3. Đặc điểm của quyết định quản trị

  • Các quyết định quản trị là sản phẩm tư duy của chủ thể quản trị, chứa đựng một hàm lượng tri thức khoa học lẫn cả yếu tố sáng tạo và tính nghệ thuật nhất định.
  • Các quyết định quản trị đề ra khi vấn đề đã chín muồi xoay quanh vấn đề của tổ chức. Chất lượng của quyết định quản trị phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu nhận và khả năng phân tích của nhà quản trị.
  • Khả năng ra quyết định quản trị không phải là khả năng bẩm sinh.

  4. Yêu cầu của ra quyết định quản trị

  Tính hợp pháp : Quyết định quản trị là hành vi của tổ chức hay cá nhân các nhà quản trị nên nó phải tuân theo pháp luật.

  Tính khoa học: Tính hợp pháp chưa đủ đảm cảo cho quyết định có hiệu quả.Muốn có hiệu quả thì quyết định phải có tính khoa học. Đó là các quyết định quản trị phải có căn cứ khoa học bất kể đó là quyết định loại nào, nó phải được đề ra trên cơ sở nắm vững những đòi hỏi của các quy luật khách quan dựa trên cơ sở những thông tin xác thực và đảm bảo chất lượng.

  Tính thống nhất: tính thống nhất được thể hiện:

  • Các quyết định được ban hành bởi các cấp và bộ phận chức năng phải thống nhất theo cùng một hướng. Hướng đó do mục tiêu chung xác định
  • Các quyết định được ban hành tại thời điểm khác nhau không được mâu thuẫn, trái ngược, phủ định lẫn nhau. Quyết định nào đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp cần phải loại bỏ.

  Tính linh hoạt: Đòi hỏi các quyết định phải phản ánh được các nhân tố mới trong lựa chọn quyết định, phản ánh tính thời đại, môi trường mà quyết định ra đời và thực hiện.

  Tính cụ thể về thời gian và người thực hiện: Các quyết định quản trị đòi hỏi phải thật cụ thể về thời gian, đặc biệt là các quyết định có tính chất dây chuyền công nghệ, bộ phận này phải hoàn thành nhiệm vụ vào thời điểm nào để bàn giao cho bộ phận kia thực hiện chuyển tiếp.

  Bài viết trên đã cung cấp những thông tin chi tiết về quyết định quản trị là gì cũng như các cách phân loại và đặc điểm của ra quyết định quản trị. Hi vọng rằng bài viết có thể giúp ích được cho bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0915 686 999 hoặc email qua địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Định Và Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Sơ Tuyển, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Gói Thầu Xây Lắp
 • Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu
 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Chuẩn Nhất
 • Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Quy Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Tìm Hiểu Đặc Điểm Của Quyết Định Quản Trị
 • Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị Đúng Đắn Trong Quá Trình Ra Quyết Định
 • Phân Tích Các Bước Trong Quá Trình Ra Quyết Định Quản Trị
 • Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Biểu Hiện Nào Cho Thấy Những Quyết Định Của Hội Nghị Ianta Còn Ảnh Hưởng Đến Ngày Nay Câu Hỏi 29682
 • Nhà quản trị luôn là người ra những quyết định. Có thể nói quyết định chính là sản phẩm của lao động và là một trong những kỹ năng thiết yếu của nhà quản trị. Vậy quyết định quản trị là gì? Quy trình ra quyết định trong quản trị ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau. Quyết định quản trị là gì?

  Quyết định quản trị là gì?

  Quyết định được định nghĩa là sản phẩm quan trọng nhất của quản trị và là khâu chủ chốt của quá trình quản trị doanh nghiệp. Nó quyết định tính chất đúng đắn hoặc không đúng đắn toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp.

  Quyết định quản trị là sản phẩm sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống được quản trị và việc phân tích các thông tin về hiện trạng của doanh nghiệp.

  Phân loại quyết định quản trị

  Quyết định quản trị được phân loại ra sao?

  Vì tính chất phức tạp của quá trình quản trị, các quyết định quản trị được đưa ra cũng khá đa dạng, có thể phân loại quyết định quản trị theo các tiêu chuẩn sau:

  Căn cứ vào tính chất của quyết định, ta có thể chia quyết định quản trị thành: các quyết định chiếc lược, các quyết định chiến thuật và các quyết định tác nghiệp.

  + Quyết định chiến thuật: Mang tính chất thường xuyên hơn, đó là những quyết định nhằm đạt được các mục tiêu ngắn hạn, mang tính chất cục bộ và có tác dụng làm thay đổi hướng phát triển của hệ thống quản trị doanh nghiệp.

  + Quyết định tác nghiệp: Là những quyết định được đưa ra hàng ngày, có tính chất điều chính và chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp.

  Căn cứ theo phương pháp ra quyết định, thường có thể chia thành 2 loại quyết định cơ bản là: quyết định trực giác và quyết định có lý giải.

  + Quyết định trực giác: Thường xuất phát từ trực giác mà không cần tới sự phân tích hay lý trí để ra quyết định. Các quyết định này thường dựa trên cơ sở kinh nghiệm và cảm giác trực tiếp của người ra quyết định.

  + Quyết định có lý giải: Dựa trên cơ sở nghiên cứu và phân tích một cách có hệ thống các vấn đề khi ra quyết định. Các quyết định này thường được cân nhắc, so sánh và đảm bảo về tính hợp lý cũng như hiệu quả nhăm giảm bớt nhầm lẫn trong các quyết định.

  Căn cứ theo thời gian quyết định có thể chia thành quyết định dài hạn, quyết định trung hạn và quyết định ngắn hạn.

  Căn cứ vào tính chất tác động của quyết định tới doanh nghiệp có thể chia thành quyết định trực tiếp và quyết định gián tiếp.

  + Quyết đinh gián tiếp nhằm thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp.

  Quy trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp

  Quy trình ra quyết định có ảnh hưởng đến tất cả công việc của nhà quản trị doanh nghiệp. Thông thường, quy trinh ra quyết định của nhà quản trị bao gồm:

  Bước 1: Xác định nhu cầu ra quyết định

  Trước hết cần xem xét sự cần thiết trong ra quyết định, nghĩa là thực sự có vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi sự ra quyết định phù hợp.

  Thường thì quá trình ra quyết định đều xuất phát từ việc đề ra nhiệm vụ. Tùy theo mức độ nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện, giải quyết những vấn đề này có ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả của quyết định.

  Do vậy, khi ra các quyết định có nội dung mới thì bước đầu cũng phải sơ bộ đề ra nhiệm vụ và được làm rõ dần trong quá trình ra quyết định.

  Bước 2: Chuẩn bị các căn cứ ra quyết định

  Trước khi ra quyết định, người quản lý cần phải xác định các căn cứ, yêu cầu cần thiết cho việc ra quyết định. Các căn cứ tiêu chuẩn này có mức độ quan trọng khác nhau trong việc ra quyết định, do đó nên xác định mức độ ưu tiên của từng căn cứ, hoặc yêu cầu của quyết định.

  Chỉ có thể giải quyết đúng đắn một vấn đề nào đó nếu như có thong tin đầy đủ và chính xác. Lượng thông tin cần thiết phụ thuộc vào tính phức tạp của nội dung quyết định cần đưa ra và phụ thuộc vào trình độ thành thạo và những thông tin cần thiết về các tình huống nhất định.

  Nếu thông tin chưa đủ quyết định vấn đề một cách chắc chắn thì phải có các biện pháp khác để bổ sung. Đôi khi cần phải giải quyết những vấn đề cấp bách và quan trọng, người ra quyết định có thể trực tiếp tìm hiểu tình hình tại chỗ.

  Công việc này thường không tốn kém nhiều thời gian mà lại giúp cho người lãnh đạo có được những thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

  Tuy nhiên không phải tất cả mọi thông tin thu thập được đều đầy đủ và chính xác. Vì thế khi ra quyết định cần phải chú ý đánh giá tính chính xác của các nguồn thông tin.

  Bước 3: Dự kiến các phương án quyết định và lựa chọn quyết định

  Trong bước này hình thành các phương án quyết định sư bộ được trình bày dưới dạng kiến nghị. Cần xem xét kỹ lưỡng mọi phương án quyết định có khả năng lựa chọn, rước hết nên sử dụng các kinh nghiệm đúc kết được để giải quyết những vấn đề tương tự.

  Một khi các phương án quyết định được đưa ra thì việc tiếp theo là phải đánh giá và lựa chọn phương án quyết định hợp lý nhất. có thể dùng những phương pháp phân tích trực giác của nhà quản trị để lựa chọn lần cuối.

  Chỉ nên để lại những phương án quyết định thiết thực nhất, bởi vì số lượng các phương án càng nhiều thì càng khó phân tích, đánh giá và lựa chọn sao cho hợp lý.

  Thông thường, một quyết định hợp lý sẽ hướng về mục tiêu của doanh nghiệp. Điều quan trọng là người ra quyết định phải xác minh được rõ mục tiêu đặt ra và cố gắng đưa ra được những quyết định đúng đắn, giúp đem lại kết quả tối ưu cho mục tiêu của doanh nghiệp.

  Đưa ra quyết định quản trị hợp lý sẽ giúp tổ chức của bạn hoạt động hiệu quả hơn

  Bước 4: Ra quyết định chính thức

  Sau khi lựa chọn, nhà quản trị sẽ trực tiếp đưa ra quyết định chính thức và chịu trách nhiệm rực tiếp về quyết định đó.

  Trước tiên, quyết định quản trị cần được nêu lên thành chỉ thị hay mệnh lệnh để nó có hiệu thực của một văn bản hành chính trong tổ chức. Trong văn bản, quyết định không chỉ dự tính làm gì mà còn cần phải xác định rõ ai làm, làm ở đâu, làm khi nào và làm bằng cách nào, ai kiểm tra, khi nào kiểm tra và đánh giá như thế nào?

  Tất cả những điều đó tạo thành tiền đề cần thiết cho việc tổ chức doanh nghiệp thực hiện quyết định quản trị.

  Bước 5: Quyết định phải được truyền đạt đến người thực hiện hay tổ chức thực hiện

  Sau khi quyết định được đưa ra thì phải được phổ biến và giải thích ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của quyết định đã đề ra. Những kết quả có thể đạt được và vạch ra một kế hoạch thực hiện quyết định cụ thể.

  Việc tổ chức thực hiện quyết định phải xuất phát từ việc quy định rõ giới hạn hiệu lực của quyết định và phải theo đúng giới hạn đó trong quá trình thực hiện. Việc tổ chức thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, kế hoạch tổ chức thực hiện cần năng động và tập trung được lực lượng tham gia chủ yếu.

  Bước 6: Kiểm tra việc thực hiện và điều chỉnh quyết định

  Kiểm tra tình hình thực hiện quyết định có vai trò quan trọng đối với hiệu lực và quyết định trong tổ chức.

  Tổ chức tốt việc kiểm tra thực hiện sẽ đem lại một quá trình thực hiện quyết định sự linh hoạt cần thiết. Mục đích của việc kiểm tra không chỉ giúp kịp thời phát hiện những sai lệch so với kế hoạch mà còn kịp thời đưa ra những biện pháp phòng ngừa và khắc phục sai lệch.

  Trong quá trình thực hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cần thiết phải điều chỉnh quyết định trong doanh nghiệp. Các nguyên nhân thường gặp phải là: Do tổ chức thực hiện không tốt, những thay đổi đột ngột do bên ngoài hoặc có thể là những sai lầm nghiêm trọng trong chính quyết định.

  Đừng do dự trong việc điều chỉnh quyết định khi quyết định đó bị mất hiệu lực, đặc biệt là khi nó trở thành nhân tố phá hoại công ty, doanh nghiệp.

  Việc điều chỉnh quyết định không nhất thiết phải là do sự xuất hiện của một tình huống bất lợi mà nhiều khi trong quá trình thực hiện quyết định có thể phát hiện ra những khả năng mới mà trước đó, ta chưa dự kiến được sẽ đem lại kết quả cao hơn dự định.

  Các nhà quản trị cần phải thực sự có bản lĩnh để điều chỉnh quyết định.

  Đặc biệt lưu ý: Quá nhiều sửa đổi không cần thiết sẽ tạo nên sự xáo trộn về mặt tổ chức gây ra sự mất tin tưởng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  Với quy trình thực hiện quyết định quản trị trên, các nhà quản trị có thể đưa ra được các quyết định giải quyết vấn đề của doanh nghiệp một cách đơn giản hơn.

  Trong nhiều trường hợp, không kể là quyết định có thực hiện đầy đủ và đúng hạn hay không, đều cần đúc kết các kết quả thực hiện quyết định nhằm làm tăng thêm kho tàng kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình đưa ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Quản Trị Học Cơ Bản
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Đặc Điểm Của Ra Quyết Định Quản Trị
 • Thẩm Định Và Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Sơ Tuyển, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Gói Thầu Xây Lắp
 • Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu
 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Chuẩn Nhất
 • Phương Pháp Ra Quyết Định Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Ra Quyết Định Quản Trị Hoàn Hảo
 • Phương Pháp Ra Quyết Định Tập Thể (Group Decision Making)
 • Sa Thải Trái Pháp Luật Thì Xử Lý Ra Sao?
 • Chính Sách Là Gì? Sơ Lược Về Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Chính Sách
 • Chính Sách Đối Ngoại (Foreign Policy) Là Gì? Các Yếu Tố Quyết Định
 • Ra quyết định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản trị. Quyết định quản trị có thể có ảnh hưởng đến vấn đề rất quan trọng của tổ chức hoặc có thể ảnh hưởng đến vấn đề thứ yếu hơn. Tuy nhiên, tất cả các quyết định đều có ảnh hưởng, dù lớn hay nhỏ đến kết quả hoạt động của của tổ chức. Vì vậy, yêu cầu đối với những nhà quản trị đó là họ cần phải phát triển được những kỹ năng, phương pháp ra quyết định hiệu quả. Có thể nói chất lượng các quyết định quản trị chính là thước đo đánh giá tính hiệu quả của những nhà quản trị đối với tổ chức. Bản chất của quyết định quản trị đó là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi, trên cơ sở sự hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị quản trị và việc phân tích các thông tin của hệ thống đó.

  Về mặt lý thuyết cũng như thực tế cho thấy rằng chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của các quyết định quản trị của nhà quản trị phụ thuộc rất lớn vào phương pháp ra quyết định. Không thể có một quyết định tốt nếu như không sử dụng các phương pháp khoa học để tạo ra nó. Vậy làm thế nào để các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, sáng suốt và phù hợp? Trong thực tế, các nhà quản trị có thể sử dụng 6 phương pháp phổ biến để ra quyết định sau đây:

  3. Phương pháp nhóm tri thức

  Phương pháp nhóm tinh hoa có sự tham gia của nhà quản trị và ít nhất một người khác vào việc ra quyết định mà không cần tham khảo ý kiến của những người khác. Nhà quản trị đưa ra giải pháp, ra quyết định và trình bày trước những nhân viên khác, thậm chí có thể trình bày về cơ sở đưa ra quyết định trước nhân viên.

  4. Phương pháp cố vấn

  5. Phương pháp luật số đông

  Phương pháp này đề cao tính dân chủ trong đó tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia vào tiến trình quyết định thông qua việc mỗi thành viên đều được quyền biểu quyết bình đẳng. Theo phương pháp này, các thành viên trong nhóm sẽ bỏ phiếu biểu quyết cho quyết định đưa ra và quyết định nhận được đa số phiếu sẽ trở thành quyết định chính thức cuối cùng.

  6. Phương pháp đồng thuận

  Đây là phương pháp trong đó tất cả các nhân viên cùng đưa ra quyết định. Một quyết định không thể nào đạt được nếu chưa được tất cả các nhân viên tán thành. Phương pháp này có thể mang lại những quyết định chất lượng cao nhờ các đề xuất đa dạng và mang tính xây dựng nhưng có thể tốn nhiều thời gian. Đồng thuận rất khó đạt được vì đòi hỏi mọi thành viên của nhóm phải đồng ý với quyết định cuối cùng. Sự nhất trí hoàn toàn không phải là mục tiêu bởi vì rất khó đạt được, nhưng mỗi thành viên của nhóm nên sẵn sàng chấp nhận ý kiến của nhóm trên cơ sở tính hợp lý và tính khả thi. Khi tất cả các thành viên nhóm đều nhận thức được điều này có nghĩa là nhà quản trị đã đạt được sự đồng thuận.

  Mỗi phương pháp ra quyết định quản trị đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Vì vậy, nhà quản trị cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp ra quyết định này để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, sáng suốt và phù hợp nhất.

  Tài liệu tham khảo

  1. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng, Giáo trình Ra quyết định quản trị, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  2. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị học, NXB Tài chính, 2013.
  3. John C. Maxwell, 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, NXB Lao động xã hội, 2011

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Phương Pháp Ra Quyết Định
 • 7 Bước Để Quyết Định Hiệu Quả & Cách Thức Ra Quyết Định Của Nhóm?
 • Đưa Ra Quyết Định Với Đội Nhóm
 • 5 Bước Ra Quyết Định Hiệu Quả Cho Nhà Quản Trị
 • Rèn Luyện Kỹ Năng Ra Quyết Định Bằng 6 Bước Hoàn Hảo
 • Tiến Trình Ra Quyết Định Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị
 • Ra Quyết Định Quản Trị Về Cơ Cấu Sản Xuất
 • Quyết Định Tự Sản Xuất Hay Mua Ngoài [Đề Thi Cpa
 • Bài Tập Kế Toán Quản Trị Phần Ra Quyết Định Ngắn Hạn
 • Thủ Tục Công Nhận Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Theo Quy Định
 • Stephen P. Robbins và Mary Coulter đề xuất tiến trình ra quyết định bao gồm 8 bước như được chỉ ra trong Hình 5.2. Tiến trình này bắt đầu bằng việc xác định vấn đề, đưa ra các tiêu chuẩn của quyết định, lượng hóa các tiêu chuẩn, xây dựng các phương án, đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu, tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn và cuối cùng là đánh giá tính hiệu quả của quyết định.

  Bước 1: Xác định vấn đề

  Trước hết cần phải xác định có cần phải quyết định hay không hay có nghĩa là có một vấn đề thực sự không. Việc tìm ra vấn đề là một bước quan trọng trong tiến trình ra quyết định, vì không thể sửa sai khi không biết cái sai là gì. Xác định cái sai và mô tả cái sai chính là công việc liên tục tìm và xử lý thông tin, do đó phải có hệ thống thu thập thông tin hiệu quả. Đây là bước đầu tiên của tiến trình ra quyết định nhưng lại rất quan trọng như một nhà quản trị nổi tiếng đã nói: ‘Xác định đúng vấn đề là thành công được một nửa công việc’.

  Để đơn giản, với ví dụ được chỉ ra trong tiến trình ra quyết định (Hình 5.2), chúng ta thấy rằng vấn đề mà nhà quản trị đang đối mặt là cần có một máy tính mới tốc độ xử lý nhanh hơn, có thể lưu giữ nhiều hơn các dữ liệu. Tuy nhiên, ‘vấn đề’ trong thực tiễn quản trị thường không xuất hiện rõ ràng, cần phải chẩn đoán để tìm ra nguyên nhân, giống như trường hợp các bác sĩ phải chẩn đoán để xác định bệnh chính xác vậy. Ví dụ như việc giảm doanh số bán có phải là ‘vấn đề’? Hay nó chỉ là hiện tượng và nguyên nhân hay ‘vấn đề’ là do chất lượng sản phẩm kém!

  Bước 2: Xác định các tiêu chuẩn của quyết định

  Một khi vấn đề đã được xác định để hướng sự nỗ lực của nhà quản trị vào việc giải quyết nó, xác định các tiêu chuẩn của quyết định là bước tiếp theo cần phải làm. Tiêu chuẩn của quyết định nghĩa là những căn cứ được xem xét để đi đến sự chọn lựa quyết định. Ví dụ như việc mua máy tính, những tiêu chuẩn này bao gồm giá cả, dịch vụ, thời gian bảo hành, độ tin cậy, mẫu mã. Trong bước này, việc xác định không đầy đủ những tiêu chuẩn (đặc biệt những tiêu chuẩn ảnh hưởng nhiều đến quyết định) sẽ có thể dẫn đến tính kém hiệu quả của quyết định.

  Bước 3: Lượng hóa các tiêu chuẩn

  Các tiêu chuẩn được liệt kê ở bước 2 thường có mức độ quan trọng khác nhau đối với quyết định, vì vậy chúng ta cần phải đo lường mức độ quan trọng của các tiêu chuẩn này để có thứ tự ưu tiên chính xác khi chọn lựa quyết định. Lượng hóa các tiêu chuẩn như thế nào? Một cách đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng hệ số 10 cho tiêu chuẩn có ảnh hưởng quan trọng nhất đến quyết định và sử dụng hệ số thấp hơn cho những tiêu chuẩn kém quan trọng. Ví dụ cho hệ số 5 đối với tiêu chuẩn có mức độ quan trọng chỉ bằng ½ của tiêu chuẩn quan trọng nhất.

  Bước 4: Xây dựng các phương án

  Bước này đòi hỏi nhà quản trị phải đưa ra được các phương án mà những phương án này có thể giải quyết được vấn đề. Một quyết định quản trị chỉ có thể có hiệu quả cao khi nhà quản trị dành nhiều nỗ lực để tìm kiếm nhiều phương án khác nhau. Trong ví dụ về vấn đề mua máy tính, các phương án được đề xuất, đơn giản đó là những máy tính khác nhau như Acer TravelMate 290, IBM ValuePoint P/60D …

  Bước 5: Đánh giá các phương án

  Những phương án đã được đề xuất ở bước trên cần được phân tích thận trọng. Những điểm mạnh và những hạn chế/điểm yếu của từng phương án sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn đã được xây dựng ở bước 2. Bảng 5.1 chỉ ra việc phân tích các phương án – các máy tính nhãn hiệu Acer, IBM, Dell …

  ◉ Lựa chọn phương án tối ưu

  Bước này đòi hỏi nhà quản trị phải thực hiện hành động có tính then chốt đó là quyết định phương án nào được chấp nhận giữa các giải pháp đã được phân tính, đánh giá. Trong ví dụ đơn giản của chúng ta, phương án tốt nhất được chấp nhận là phương án có tổng số điểm tối đa – Chọn mua máy Acer TravelMate 290 vì phương án này có điểm cao nhất là 272 điểm. Lưu ý tổng điểm được tính bằng cách lấy điểm của mỗi phương án theo từng tiêu chuẩn nhân tương ứng với hệ số lượng hóa của tiêu chuẩn đó, và sau đó cộng các điểm lại (Bảng 5.2). Tuy nhiên, trong thực tiễn quản trị, việc chọn lựa giải pháp tối ưu là khá khó khăn vì không phải mọi phương án đều có thể định lượng được.

  Bước 6: Tổ chức thực hiện quyết định

  Một quyết định đúng được chọn lựa ở bước trên vẫn có thể không đạt được kết quả tốt nếu việc tổ chức thực hiện quyết định kém. Để thực hiện quyết định đúng cần phải lập kế hoạch cụ thể trong đó cần nêu rõ:

  – Ai thực hiện?

  – Bao giờ bắt đầu? Bao giờ kết thúc? Tiến độ thực hiện như thế nào?

  – Thực hiện bằng phương tiện nào?

  ® Đánh giá tính hiệu quả của quyết định

  Khi đánh giá kết quả thực hiện quyết định cần phải cẩn thận về các mặt như:

  – Kết quả thực hiện mục tiêu của quyết định.

  – Các sai lệch và nguyên nhân của các sai lệch.

  – Các tiềm năng chưa được sử dụng trong quá trình thực hiện quyết định.

  – Các kinh nghiệm và bài học thu được.

 • bước tiến trình ra quyết định
 • phân tích tiến trình ra quyết định trong quản trị ctch
 • ví dụ quy trình ra quyết định
 • ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Công Việc Trong Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
 • Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Và Hệ Công Cụ Quản Trị Tài Chính
 • Đánh Giá Và Đánh Giá Của Dự Án Bsfinance.biz. Lãi Suất Cao Hàng Đầu Với Các Khoản Tích Lũy Từ 2.1% Mỗi Ngày Từ Quản Trị Viên Huyền Thoại. Lựa Chọn Cá Nhân!
 • Quản Trị Tài Chính Là Gì? Tổng Quan Về Hoạt Động Tài Chính Của Doanh Nghiệp
 • Mục Tiêu Của Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Gồm Những Gì?
 • 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Ra Quyết Định Quản Trị (Sách Của Nxb Đhqghn)
 • Slide Bài Giảng Quyết Định Trong Quản Trị Môn Quản Trị Học
 • Quy Định Về Hội Đồng Quản Trị Và Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị
 • Ảnh Hưởng Của Văn Hoá Tới Việc Ra Quyết Định
 • Khái Niệm, Bản Chất Và Vai Trò Của Quyết Định Trong Quản Trị
 • 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, 8 Bước Ra Quyết Định, 5 Bước Ra Quyết Định, 6 Bước Ra Quyết Định, Các Bước Cải Tạo Vườn Tạp Bước Nào Quan Trọng Nhất, 6 Bước Ra Quyết Định Decide, 5 Bước Ra Quyết Định Mua Hàng, 5 Bước Quyết Định Mua Hàng, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Đưa Đi Cơ Sở Cai Nghiện ép Buộc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quy Định Danh Mục Dịch Vụ Viễn Thông Bắt Buộc Quản Lý Chất Lượng, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, 8 Bước Làm Thủ Tục Hải Quan, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Bước Đầu Tìm Hiểu Về Quan Hệ Xã Hội – Nhân Sinh, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quy Trình 6 Bước Giải Quyết Vấn Đề, Quy Trình 5 Bước Để Giải Quyết Vấn Đề, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Tóm Tắt 8 Bước Của Quy Trình Viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, 6 Bước Tư Vấn Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quy Định Các Bước Thiết Kế, Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Dân Quân Tự Vệ, Ra Quyết Định Quản Lý, Mẫu Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Quyết Định Ra Quân, Quyết Định Quản Lý, Ra Quyết Định Quản Trị, Báo Cáo Xác Định Bước Sóng ánh Sáng, Các Bước Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Nghị Định Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Ra Quân Năm 2022, Quyết Định Ra Quân Năm 2022, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Ra Quân Năm 2022, Quyết Định Ra Quân Năm 2022, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Ra Quân Năm 2022, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, ý Nghĩa Của Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự, Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quy Trình Ra Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Chương 5 Quyết Định Quản Trị, Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Quản Lý Nhà Nước, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Ra Quyết Định Trong Quản Lý, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Chương 3 Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Ra Quân 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Ra Quyết Định Trong Quản Trị Học, Quyết Định Số 814 Của Quân Đôi, Bài Tập Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Phủ Quân Kỳ Cho Hội Viên Ccb, Quy Định Số Bước Thiết Kế Công Trình, Nghị Định Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc, Chương 5 Quyết Định Trong Quản Trị, Slide Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự Của Cơ Quan, Giáo Trình Ra Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cơ Quan, Quân Khu 7 Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Quyết Định Các Vấn Đề Quan Trọng Của Đất Nước, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Sản Xuất, Quyết Định 842 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Cách Ra Quyết Định Quan Trọng, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan Ubnd Xã, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan Ubnd,

  6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, 8 Bước Ra Quyết Định, 5 Bước Ra Quyết Định, 6 Bước Ra Quyết Định, Các Bước Cải Tạo Vườn Tạp Bước Nào Quan Trọng Nhất, 6 Bước Ra Quyết Định Decide, 5 Bước Ra Quyết Định Mua Hàng, 5 Bước Quyết Định Mua Hàng, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Đưa Đi Cơ Sở Cai Nghiện ép Buộc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quy Định Danh Mục Dịch Vụ Viễn Thông Bắt Buộc Quản Lý Chất Lượng, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, 8 Bước Làm Thủ Tục Hải Quan, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Bước Đầu Tìm Hiểu Về Quan Hệ Xã Hội – Nhân Sinh, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quy Trình 6 Bước Giải Quyết Vấn Đề, Quy Trình 5 Bước Để Giải Quyết Vấn Đề, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Tóm Tắt 8 Bước Của Quy Trình Viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, 6 Bước Tư Vấn Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Quy Định Các Bước Thiết Kế, Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Dân Quân Tự Vệ, Ra Quyết Định Quản Lý, Mẫu Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Quyết Định Ra Quân, Quyết Định Quản Lý, Ra Quyết Định Quản Trị, Báo Cáo Xác Định Bước Sóng ánh Sáng, Các Bước Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Nghị Định Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Loại Bỏ Hay Tiếp Tục Kinh Doanh [Đề Thi Cpa
 • Ví Dụ Minh Hoạ ” Quản Trị Học “
 • Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước
 • Mục Tiêu Của Các Quyết Định Quản Trị
 • Quản Trị Chiến Lược Là Gì? Xác Định 3 Giai Đoạn Trong Qtcl
 • Vấn Đề Ra Quyết Định Trong Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Câu Hỏi Cần Trả Lời Trước Khi Ra Quyết Định Quan Trọng
 • Những Khái Niệm Về Quản Lí Và Hiệu Lực Quản Lý
 • Vai Trò Quyết Định Trong Quản Trị
 • Vai Trò Của Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Trong Hoạt Động Kinh Doanh
 • Đề Cương Thảo Luận Môn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước (Có Đáp Án)
 • MỞ ĐẦU

  Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta, hẳn sẽ luôn tự đặt ra những

  câu hỏi như hôm nay mình sẽ làm gì, sẽ ăn gì, sẽ mặc gì; và trong mọi lĩnh vực kinh tế,

  thể thao, văn hóa,… ta cũng luôn có những câu hỏi kiểu như vậy. Để trả lời cho các câu

  hỏi này thì có rất nhiều phương án, và chúng ta phải đưa ra quyết định xem mình sẽ chọn

  phương án nào. Tất cả những gì chúng ta đang có và đã đạt được ở hiện tại chính là kết

  quả của những chuỗi quyết định ở trong quá khứ.

  Ra quyết định là công việc cơ bản nhưng có thể nói là quan trọng nhất, đóng vai

  trò trung tâm trong công việc của một nhà quản trị. Điều hành một tổ chức từ những công

  việc đơn giản nhất trong thường ngày cho đến những chiến lược, chính sách quan trọng

  cũng đều dựa trên cơ sở những chuỗi quyết định của nhà quản trị. Vì vậy, quyết định

  chính xác hay không ảnh hưởng rất lớn đến sự “được – mất”, “thành-bại”, thậm chí là

  “sống còn” của tổ chức. Để có thể mang lại kết quả tốt nhất và hiệu quả cao nhất thì nhà

  quản trị cần phải có những kiến thức vững chắc về kĩ năng ra quyết định, kèm theo sự

  thông minh, nhạy bén sẵn có của mình. Tuy nhiên không phải lúc nào nhà quản trị cũng ra

  quyết định chính xác. “Ngay cả những người thông minh bậc nhất cũng có thể phạm phải

  các sai lầm từ ngớ ngẩn đến nghiêm trọng khi đưa ra quyết định” – Michael J. Mauboussin

  đã nói như vậy trong quyển sách “Những sai lầm khi ra quyết định”. Vậy làm thế nào để

  có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và cải thiện kĩ năng ra quyết định trong quản trị?

  Đó là vấn đề mà em sẽ nghiên cứu, phân tích và làm rõ.

  2

  3

  pháp trung hòa là tham khảo ý kiến của những người khác, nhưng sẽ tự mình ra quyết

  định cuối cùng không? Để trả lời hoàn thiện những câu hỏi nan giải trên thì ta phải tìm

  hiểu và giải quyết từng vấn đề một.

  II/ Lý thuyết về ra quyết định trong quản trị

  Ra quyết định là hoạt động thường xuyên và diễn ra hàng ngày trong cuộc sống

  của mỗi chúng ta, từ những việc khá đơn giản và gần gũi như ăn gì, uống gì, mặc gì, mua

  những gì và đi đâu, làm gì, v.v… Tất cả những gì mà chúng ta có ở hiện tại chính là kết

  quả của những chuỗi quyết định trong quá khứ.

  Trong lĩnh vực kinh doanh cũng vậy, ra quyết định là công việc trung tâm, cơ bản

  và quan trọng nhất đối với nhà quản trị. Điều hành một tổ chức từ những công việc đơn

  giản hàng ngày đến những chiến lược lớn, dài hạn cũng đều dựa trên cơ sở những chuỗi

  quyết định thích hợp và đúng đắn. Quyết định có chính xác hay không của nhà quản trị sẽ

  ảnh hưởng và quyết định đến sự thành – bại, được – mất và thậm chí “sống còn” của

  doanh nghiệp. Vì vậy nghệ thuật ra quyết định chính là nghệ thuật cơ bản mà bản thân

  mỗi nhà quản trị cần phải am hiểu và nắm vững.

  1/ Khái niệm về ra quyết định

  Quyết định quản trị là những hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra

  mục tiêu chương trình và tính chất hoạt động của các tổ chức để giải quyết một vấn đề đã

  chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về

  tổ chức và môi trường.

  Một quyết định nhằm trả lời các câu hỏi: Tại sao phải làm? Cần làm gì? Khi nào

  làm? Làm trong bao lâu? Ai làm? Và làm như thế nào?

  Ra quyết định – đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của người quản trị. Thường thì

  những quyết định của người quản trị có ảnh hưởng tới hiệu quả của đơn vị mình quản lý.

  Nếu có thể tổng hợp thành một từ để nói lên phẩm chất của một nhà quản trị giỏi, ta có

  thể nói rằng đó là “tính quyết định”.

  Để ra quyết định nhà quản trị phải hiểu được quy luật để đưa ra quyết định trên cơ

  sở khoa học. Lý thuyết quyết định thống kê trên lý thuyết là một cơ sở khoa học nhất hiện

  nay mà các nhà quản trị chưa hiểu hết tác dụng và vận dụng nó làm cơ sở tiền đề cho việc

  ra quyết định. Áp dụng lý thuyết quyết định này sẽ đưa ra việc lựa chọn hành động và cả

  4

  việc lựa chọn có tư tưởng hợp lý về các hậu quả kinh tế, xã hội, chính trị của việc lựa

  chọn hành động đó.

  2/ Bản chất của quyết định trong quản trị

  Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình

  và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi, trên cơ sở sự

  hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị quản trị và việc phân tích các

  thông tin về hiện tượng của hệ thống đó.

  3/ Vai trò của quyết định trong quản trị

  Các quyết định về quản trị có vai trò cực kỳ quan trọng trong các hoạt động về

  quản trị. Bởi vì:

  – Các quyết định luôn luôn là sản phẩm chủ yếu và là trung tâm của mọi hoạt động

  về quản trị. Không thể nói đến hoạt động về quản trị mà thiếu việc ra các quyết định, cũng

  như không thể nói đến việc kinh doanh mà thiếu dịch vụ và hàng hóa.

  – Sự thành công hay thất bại trong các tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào các quyết

  định của các nhà quản trị.

  – Xét về mặt tổng thể thì không thể thay thế các quyết định về quản trị bằng tiền

  bạc, vốn liếng, sự tự phát, sự tự điều chỉnh hoặc bất cứ thứ tự đồng bằng máy móc tinh

  xảo nào.

  – Mỗi quyết định về quản trị là một mắt xích trong toàn bộ hệ thống các quyết định

  của một tổ chức nên mức độ tương tác ảnh hưởng giữa chúng với nhau là cực kỳ phức tạp

  và hết sức quan trọng. Không thận trọng trong việc ra quyết định thường có thể dẫn tới

  những hậu quả khôn lường.

  III/ Nội dung, nguyên tắc và quy trình ra quyết định trong quản trị

  1/ Nội dung của quyết định trong quản trị

  a/ Cơ sở của lý thuyết ra quyết định

  Lý thuyết ra quyết định (decision theory) nghiên cứu, tiếp cận một cách phân tích

  có hệ thống việc ra quyết định. Mục tiêu của lý thuyết ra quyết định là giúp các nhà quản

  trị đề ra những quyết định đúng đắn, chính điều này là chìa khóa để đạt được hiệu quả

  quản trị (chủ trương của các nhà lý thuyết định lượng).

  5

  Ra quyết định dựa trên sự khảo sát thực tế, chứng minh bằng thực tiễn; dựa trên

  những kinh nghiệm mà những nhà quản trị giỏi trước đây hay chính bản thân mình đã gặp

  và giải quyết được hoặc chưa giải quyết đươc nhưng có được một bài học kinh nghiệm

  quý báu; dựa trên sự trực giác tốt của người quản trị, nhận định đúng vấn đề đang và sẽ

  diễn ra trong hiện tại và trong tương lai; dựa trên việc học ra những quyết định khôn

  ngoan từ những chuyên gia;…

  b/ Tiêu chuẩn phân loại các quyết định

  Tùy theo tiêu chuẩn hoặc tiêu thức (criterion) được chọn, chúng ta có nhiều cách

  phân loại các quyết định khác nhau:

   Theo tính chất vấn đề:

  – Quyết định chiến lược: quyết định có tầm quan trọng, xác định phương hướng và

  đường lối hoạt động của các tổ chức.

  – Quyết định chiến thuật là những quyết định được thực hiện nhằm giải quyết

  những vấn đề bao quát một lĩnh vực hoạt động, có thể là điều chỉnh, bổ sung, hoặc sửa sai

  các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu một cách tốt nhất.

  – Quyết định tác nghiệp là quyết định giải quyết vấn đề mang tính chuyên môn,

  nghiệp vụ của các bộ phận. Mang tính tức thì, ngắn hạn.

   Theo chức năng quản trị:

  – Quyết định về hoạch định.

  – Quyết định về tổ chức.

  – Quyết định về điều hành.

  – Quyết định về kiểm tra.

   Theo tần số ra quyết định: Quyết định có sẵn (programmed) là những quyết định

  lặp đi lặp lại, thường xuyên theo một thủ tục, và không được coi là mới. Các nhà quản trị

  có khuynh hướng thiết lập quy trình để xử lý công việc hàng ngày theo thói quen hoặc

  cách điều hành căn bản.

  6

  7

  8

  của khoa học kỹ thuật, để nhà quản trị ra một quyết định hiệu quả rất khó khăn tuy nhiên

  có khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhưng thiếu con người thì chưa hẳn có được một

  quyết định đúng đắn trong mọi trường hợp.

  3/ Quy trình ra quyết định trong quản trị

  Đây là tiến trình ra quyết định có tính cách định lượng, gồm:

  – Xác định vấn đề.

  – Liệt kê các khả năng chọn lựa khác nhau.

  – Định rõ các kết cục tương ứng với các khả năng trên.

  – Kê khai thu nhập và lợi nhuận cho từng khả năng và từng kết cục.

  – Chọn mô hình toán học hợp lý.

  – Áp dụng mô hình và quyết định.

  4/ Những vấn đề nhà quản trị cần quan tâm khi ra một quyết định

   Nắm rõ quy trình ra quyết định:

  – Nhận ra và xác định tình huống.

  – Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá.

  – Tìm kiếm các phương án.

  – Đánh giá các phương án.

  – Chọn những phương án tối ưu.

   Nhận thức rõ các yếu tố cản trở ra quyết định hiệu quả:

  – Thiếu thông tin

  – Nhầm lẫn vấn đề và giải pháp.

  – Các xu hướng nhận thức của cá nhân dẫn đến bóp méo vấn đề sẽ được xác định.

  – Tính bảo thủ.

  – Những quyết định tiền lệ.

  – Do cần phải dung hòa lợi ích.

  9

  10

  tương lai rất gần, chúng ta có thể được thăng cấp để điều hành bệnh viện, trưởng phòng

  kỹ thuật, trưởng phòng kế toán, hiệu trưởng, giám đốc,… liệu chúng ta đã sẵn sàng để

  được bổ nhiệm vào các vai trò quản trị và lãnh đạo chưa? Ai cũng có thể làm được, nhưng

  hiệu năng chỉ thuộc về những người lãnh đạo đã được huấn luyện kỹ càng. Chúng ta hãy

  học hỏi để luôn sẵn sàng cho những công tác ấy.

  V/ 10 kỹ năng ra quyết định cần có của nhà quản trị ngày nay

  Để ra các quyết định quản trị hiệu quả trong thế giới ngày nay, bên cạnh những

  kiến thức lý thuyết quản trị nền tảng đã được trang bị, các nhà quản trị cần lưu ý những

  điều sau đây:

  1/ Xác định các vấn đề cần được giải quyết.

  Hãy dành một khoảng thời gian hợp lý để xác định các tình huống cụ thể, sau đó

  sắp xếp các vấn đề theo thứ tự cần giải quyết, đừng vội vàng đưa ra quyết định mà hãy

  xem xét đó có phải là vấn đề quan trọng cần phải giải quyết hay không? Có cần phải chia

  nhỏ những vấn đề để giải quyết cho dễ dàng hơn không? Cân nhắc xem hôm nay bạn sẽ ở

  đâu và nơi nào là nơi bạn muốn đến?

  Bởi vì việc quan trọng đầu tiên cho mọi quyết định phải là xác định được vấn đề

  nằm ở đâu, có xác định đúng vấn đề thì việc tiếp theo là ra quyết định mới là bước tiếp

  theo đạt được hiệu quả cao.

  Ý thức rõ ràng vấn đề mình đang đối mặt thuộc loại tình huống nào, từ đó đưa ra

  hướng giải quyết thích hợp.

  Có 4 loại tình huống sau:

  – Tình huống phổ quát: chiếm đa số các vấn đề nảy sinh trong công việc thường

  nhật.

  – Tình huống đặc biệt, độc nhất với tổ chức, nhưng thực chất lại là một vấn đề phổ

  quát.

  – Tình huống ngoại lệ, duy nhất.

  – Sự xuất hiện lần đầu của một vấn đề phổ quát hoàn toàn mới.

  11

  Nhà quản trị cần dành thời gian để xác định xem anh ta đang đối mặt với tình

  huống gì trong 4 loại tình huống trên. Sự xác định sai loại tình huống sẽ dẫn đến sai lầm

  trong quyết định. Lỗi lầm phổ biến nhất hiện nay của các nhà quản trị chính là xử lý các

  vấn đề phổ quát như thể chúng là những sự kiện riêng lẻ, rời rạc, tức là thiếu sự hiểu biết

  và nguyên tắc chung về vấn đề. Điều này sẽ dẫn đến những hệ quả xấu của nó.

  2/ Nắm bắt nhanh triển vọng mới.

  Lùi lại một bước để nhìn nhận vấn đề một cách mới mẻ hơn. Mọi quyết định của

  nhà quản trị phải hướng về tương lai, còn quá khứ chỉ để tham khảo chứ không phải để

  chi phối tư tưởng của mình. Người lãnh đạo giỏi là người rút ra được bài học cả từ thất

  bại cũng như thành công trong quá khứ. Thêm vào đó họ còn biết khai thác những thông

  tin cần thiết mới và nắm bắt triển vọng mới khi tham khảo ý kiến của người khác.

  3/ Cân nhắc các phương án để giải quyết vấn đề.

  Cân nhắc các phương án giải quyết với mọi khả năng có thể xảy ra. Phải chuẩn bị

  ít nhất 5 phương án khác nhau để giải quyết một vấn đề. Luôn sáng tạo và nghĩ ra các

  phương án thay thế. Đừng bỏ qua bất kỳ một phương án nào vì có thể những ý tưởng bất

  chợt lại là giải pháp tốt nhất.

  Một vấn đề không phải chỉ có một phương án giải quyết, càng tìm ra được nhiều

  phương án thì vấn đề càng được giải quyết tốt, mang lại hiệu quả cao trong khi ra quyết

  định. Nhiều sự lựa chọn sẽ cho ta nhiều cơ hội hơn. (Ví dụ: khi muốn khuyến khích, động

  viên tinh thần cho nhân viên trong giai đoạn khó khăn thì sẽ có nhiều phương án, như cho

  nhân viên đi du lịch, tăng tiền thưởng, mua quà tặng cho gia đình nhân viên…).

  4/ Phân tích từng phương án mà mình lựa chọn.

  Đối với từng phương án, hãy cân nhắc kỹ những điều sau: Mặt tích cực của

  phương án này là gì? Mặt tiêu cực là gì? Phương án này có ảnh hưởng tới ai hay tới việc

  gì không? Liệu phương án này có thể chấp nhận được không và liệu nó có phù hợp với

  các mục tiêu và chiến lược lâu dài của bạn? Phải trả lời tốt những câu hỏi nêu trên thì nhà

  quản trị mới nắm bắt được nên ra quyết định nào cho phù hợp với vấn đề cần được giải

  quyết. Không thể nào chúng ta chỉ đưa ra phương án giải quyết mà không phân tích

  12

  phương án đó, làm như thế chẳng khác nào chơi trò may rủi. (Ví dụ: Phương án tổ chức đi

  du lịch cho nhân viên thì mặt tích cực của phương án là sẽ tạo cho nhân viên có một tinh

  thần thật thoải mái, tạo cơ hội cho nhân viên trong công ty được tìm hiểu nhau, nhưng bên

  cạnh đó thì mặt tiêu cực đó là làm mất thời gian, không đáp ứng được nhu cầu vật chất, và

  phương án này sẽ ảnh hưởng tới những ai, với nhân viên thôi hay còn gia đình của họ

  nữa…).

  5/ Chấp nhận những thất bại mà bạn đã gặp phải.

  Trong số chúng ta cũng có người bị thất bại là bởi vì trên đời này không có gì là

  hoàn hảo cả. Vì vậy phương án mà bạn cho rằng tốt nhất hôm nay cũng chỉ là tương đối!

  Nhận thức rõ được điều này thì mọi việc đều có thể được thu xếp ổn thoả. Nên nhớ rằng

  không có một quyết định nào mà không có mặt hạn chế cả.

  Thất bại là mẹ thành công, điều này luôn đúng – chúng ta phải trải qua ít nhất một

  lần thất bại thì mới có thành công, có như thế thì mới quý giá thành quả lao động của

  mình. Biết tiếp nhận thất bại, xem đó như một kinh nghiệm quý báu mà ta cần học hỏi, rút

  ra bài học từ đó xây dựng một quyết định tốt hơn cho vấn đề à ta đã thất bại, Một người

  mà luôn bác bỏ, phớt lờ và che giấu đi thất bại của mình thì người đó không dám chấp

  nhận sự thật, không dám đương đầu với sự thật – đó không phải là một người quản trị có

  tài, có “gan” để làm nhà quản trị.

  6/ Ra quyết định.

  Dựa trên những những phân tích thực hiện ở những phần đã nêu trên, bạn có thể

  đưa ra được phương án tốt nhất mà bạn có thể.

  Các hình thức ra quyết định:

  – Quyết định cá nhân: Đây là cách ra quyết định độc đoán nhất. Người ra quyết

  định cho rằng anh ta hiểu biết hết một vấn đề và tin rằng mình hoàn toàn có khả năng ra

  mọi quyết định một mình. Người quản trị luôn phải tự mình đưa ra những quyết định, có

  những trường hợp cần phải tự mình quyết định mà không cần sự tham vấn hay quyết định

  của những cá nhân, tập thể khác. Yêu cầu người quản trị phải có nghị lực, quyết tâm và

  đứng vững trước những biến động và dư luận xung quanh. Có như vậy thì quyết định cá

  13

  nhân của mình mới đạt được hiệu quả tốt mà không mắc phải sai lầm do sự tập quyền gây

  ra.

  – Quyết định có tham vấn: Đây là quyết định cũng mang tính cá nhân nhưng

  không phải do một mình nhà quản trị tự đưa ra và tự quyết định theo ý chí chủ quan, mà

  trước khi ra quyết định sẽ tham khảo ý kiến của một hay nhiều người, từ đó rút ra thêm

  được những ý kiến hay, những tham khảo giúp cho quyết định được chuẩn xác hơn,

  nhưng hơn hết quyết định vẫn nằm trong tay người quản trị. Nhà quản lý chia sẻ vấn đề

  với những người khác, cân nhắc kỹ những ý kiến đóng góp của họ và dựa trên đó để đưa

  ra quyết định cuối cùng.

  – Quyết định tập thể: Quyết định này dựa trên quyết định của số đông, một vài

  phương án được đưa ra và trên cơ sở phân tích, đánh giá và đồng ý của số đông thì

  phương án được chọn lựa sẽ là quyết định cho cả một tập thể. Có 3 kỹ thuật chính:

   Kỹ thuật động não tập thể (Brainstorming): tiến trình phát sinh ý tưởng

  (càng độc đáo càng tốt), nhằm đưa ra được nhiều phương án quyết định

  khác nhau, mà không bị áp lực phản bác (while whitholding criticism).

   Kỹ thuật Delphi: mọi thành viên tham gia làm quyết định mà không nhất

  thiết hoặc không cần họp mặt với nhau.

   Kỹ thuật quyết định theo nhóm danh nghĩa: tuy họp nhóm nhưng mọi nhóm

  viên hiện diện được tùy ý làm quyết định độc lập.

  Sau khi đã hiểu được phong cách ra quyết định của chính mình, bạn có thể cân

  nhắc xem có nên linh hoạt theo từng tình huống thực tế hay không. Muốn biết có nên thay

  đổi cách ra quyết định chính của mình trong mỗi tình huống, bạn hãy tự hỏi và trả lời

  những câu hỏi sau:

  1- Tôi đã thật sự hiểu biết rõ vấn đề cần giải quyết chưa?

  2- Tôi đã có đủ những thông tin cần thiết để ra quyết định chưa? Nếu chưa, tôi có

  biết tìm những thông tin đó ở đâu không?

  3- Để thực hiện quyết định, tôi cần sự hỗ trợ của người khác ở mức độ nào?

  14

  15

  16

  quả không tốt do các yếu tố bất ngờ chi phối; nhưng nếu quyết định tốt ngay từ đầu và

  được làm ra một cách nghiêm túc thì vẫn hơn.

  Trái lại, quyết định xấu do không đáp ứng tính logic của các yêu cầu làm quyết

  định, không sử dụng các thông tin chọn lọc hoặc sử dụng không đúng cách, không xem

  xét đầy đủ các khả năng lựa chọn (option), hoặc không biết phân tích định lượng; vẫn có

  trường hợp quyết định do chúng ta làm ra không đạt (xấu), nhưng may mắn vẫn đến kết

  cục đẹp, thì về mặt đánh giá nghiêm túc, quyết định xấu vẫn là điều không chấp nhận

  được.

  Chính vì thế, việc đưa ra một quyết định tốt và hữu hiệu nhằm đạt được các kết quả

  tối ưu, vẫn là điều mà bất kỳ cấp quản trị viên nào cũng phải coi trọng hàng đầu. Lý

  thuyết ra quyết định giúp chúng ta làm được việc này.

  Trong lúc chúng ta nói nhiều về vấn đề tiết kiệm và tranh thủ thời gian thì việc giải

  quyết công việc đúng thời điểm cũng rất quan trọng. Một nhà quản lý không chỉ cần đưa

  ra những quyết định đúng đắn nhất mà còn phải thực hiện chúng vào thời điểm tối ưu

  nhất.

  Tuy nhiên, thông thường việc tính toán thời điểm của một quyết định quản lý tùy

  thuộc vào sự phán xét của nhà quản lý, dựa trên lượng thông tin sẵn có. Xem quyết định

  đó cần phải đưa ra lúc nào, nơi nào và như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện

  xung quanh. Chỉ có nhà quản trị giỏi thì mới biết được chính xác điều đó.

  Để tính toán đúng thời điểm cho ra một quyết định, bạn phải dựa trên những thông

  tin tốt nhất mà bạn có thể có. Có thể có rất nhiều thông tin làm ta phân tâm tư tưởng

  nhưng nhà quản trị luôn phải có thái độ cũng như sự cứng rắn, cương quyết trong việc xác

  định thời điểm và thời gian.

  VII/ Nguyên tắc và công việc quản trị hiện đại

  1/ Nguyên tắc quản trị hiện đại

  Khoa học Quản Trị ngày nay đã nhận chân giá trị đích thực của con người trong

  guồng máy sản xuất hay phục vụ. Con người tạo ra sản phẩm để phục vụ con người, vì thế

  họ phải được tôn trọng và được đối xử công bằng. Một quản trị viên trong phương pháp

  17

  quản trị cổ điển chỉ đóng vai trò một quản trị viên thuần túy. Nói cách khác, họ đóng vai

  trò một cảnh sát viên để kiểm soát (control), theo dõi, đốc thúc và trừng phạt nếu nhân

  viên không tuân thủ những luật lệ sản xuất của tổ chức, hoặc không đạt năng suất qui

  định. Quan niệm ấy đã trở thành lỗi thời trong xã hội hôm nay.

  Peter Drucker, một giáo sư Quản Trị học lỗi lạc, nổi danh từ năm 1939 với tác

  phẩm “The end of Economic Man”. Trong 60 năm giảng dạy khoa Quản Trị Học tại các

  trường Quản Trị Kinh Doanh danh tiếng, ông được giới kinh tế và quản trị gia Hoa Kỳ coi

  như cột trụ của khoa Quản Trị Học Hoa Kỳ, đã định nghĩa: “quản trị, với khả năng, phẩm

  chất trung thực, và hiệu suất sẽ quyết định một nền kinh tế mới cho thế giới trong nhiều

  thập niên sắp tới”. Trong khi đó, Tom Peters và Robert H. Waterman, Jr., năm 1982, xuất

  bản cuốn sách có số bán kỷ lục tại Hoa Kỳ, “In Search of Excellence”, định nghĩa: “Một

  tin vui từ Hoa Kỳ! Phương pháp quản trị tốt ngày nay không chỉ có ở Nhật Bản. Nhưng

  quan trọng hơn là tin vui đến từ cách đối xử với con người một cách đúng đắn và xin họ

  chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất thành công… Hơn thế nữa, công việc quản trị là một

  công việc hứng khởi và vui vẻ. Nó không thuần túy là một sản phẩm trí tuệ xuất phát từ

  giới chủ nhân thượng lưu, nhưng được hình thành và phát triển qua sự hướng dẫn và cảm

  hoá nhân viên tại môi trường làm việc”.

  Cả hai định nghĩa trên đều xuất phát từ những giáo sư danh tiếng. Vậy ai đúng ai

  sai? Có lẽ cả hai đều đúng! Quan điểm của Drucker nhấn mạnh đến việc qua hiệu suất,

  phẩm chất và phục vụ. Mặt khác, Peters và Waterman nhấn mạnh đến người qua sự cố

  vấn, hướng dẫn, yêu thích công việc quản trị và làm việc với người khác. Thực vậy, một

  quản trị viên đúng nghĩa trong xã hội hiện đại phải đóng một lúc hai vai trò: Lãnh đạo

  (leader) và quản trị (manager). Cả hai vai trò ấy đều quan trọng ngang nhau và sánh vai

  nhau song hành. Lãnh đạo là chức năng đối với người và quản trị là chức năng đối với

  việc. Người và việc được quan tâm ngang hàng và quản trị viên phải cùng một lúc đầu tư

  trọn vẹn nỗ lực để phát triển cả hai chức năng tới mức tối đa. Việc phải được hoạch định

  (planning) kỹ lưỡng và được kiểm tra (controlling) một cách chính xác. Người (nhân sự)

  phải được tổ chức (organizing) hợp lý và được lãnh đạo (leading) một cách hiệu quả.

  Cũng một từ ngữ “control” nhưng cách hành xử giữa cổ điển và hiện đại khác nhau. Ở

  18

  19

  Tự tin, có chí hướng, hài hước, quý trọng nhân viên…là những phẩm chất cần thiết

  của lãnh đạo – người “cầm cân nảy mực” cho tổ chức.

  1. Nhà lãnh đạo phải … “lãnh đạo” chứ không chỉ quản lý điều hành. Có nghĩa là

  người lãnh đạo giữ vai trò hướng dẫn, lựa chọn mục tiêu, xác định tầm nhìn, dẫn dắt và

  tạo động lực cho tổ chức phát triển.

  2. Tự tin, có chí hướng, có trách nhiệm và biết cách đối xử với nhân viên Người

  lãnh đạo thành công là người luôn đi thẳng, ngẩng cao đầu, bước những bước chững chạc

  và tự tin. Tự tin là một trong những phẩm chất dẫn đến thành công. Ngoài ra, người “cầm

  cân nẩy mực” luôn phải giữ bình tĩnh và tự chủ trong mọi tình huống để đối mặt với mọi

  sóng gió và thách thức.

  3. Nắm vững khoa học về tổ chức quản lý Người lãnh đạo không nên “huênh

  hoang” về trình độ, năng lực của mình, càng không nên lạm dụng uy tín, vị thế để chèn

  ép, kìm hãm sáng kiến của nhân viên dưới quyền. Biết động viên và khai thác năng lực,

  tính sáng tạo của nhân viên là một trong những nghệ thuật sử dụng người mà không phải

  nhà lãnh đạo nào cũng làm được.

  4. Biết quý trọng thời gian của nhân viên Người lãnh đạo không bao giờ được phép

  tạo ra không khí vô công rồi nghề trong tổ chức của mình vì điều này sẽ làm rệu rạo khí

  thế làm việc của nhân viên. Việc lãnh đạo không biết bố trí nhân viên và sắp xếp công

  việc thì sẽ chỉ phá vỡ trình độ văn minh của quản lý lao động và văn hoá chung của tổ

  chức.

  5. Nghiêm túc và đòi hỏi cao Nghiêm túc và đòi hỏi cao không đồng nghĩa với bắt

  bẻ hay hoạnh hoẹ nhân viên. Những đòi hỏi đúng mực và nghiêm túc không hề gây ra sự

  thiếu thiện cảm của nhân viên dưới quyền, ngược lại, qua đó lãnh đạo sẽ nâng cao được

  uy tín của mình.

  6. Phê bình và biết tiếp thu phê bình của nhân viên Người lãnh đạo sợ phê bình thì

  không thể là người chèo chống con tàu được. Thay cho việc không phê bình được nhân

  viên, nhà lãnh đạo sẽ lại luôn tự phàn nàn, và điều này sẽ tạo nên ấn tượng không mấy tốt

  đẹp về mình trong con mắt của nhân viên. Phê bình cần mang tính xây dựng nhằm giúp

  20

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Hỏi Lãnh Đạo Phải Trả Lời Trước Khi Ra Quyết Định Trong Quản Lý Điều Hành Doanh Nghiệp
 • Phân Tích Chức Năng Và Vai Trò Của Nhà Quản Trị
 • Nhà Quản Trị Khác Nhà Quản Lý Như Thế Nào?
 • Phân Biệt Đại Hội Đồng Cổ Đông Và Hội Đồng Quản Trị Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Về Quản Lý Sản Xuất Giống Cây Trồng Nông Hộ
 • Phương Pháp Ra Quyết Định Quản Trị Hoàn Hảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Ra Quyết Định Tập Thể (Group Decision Making)
 • Sa Thải Trái Pháp Luật Thì Xử Lý Ra Sao?
 • Chính Sách Là Gì? Sơ Lược Về Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Chính Sách
 • Chính Sách Đối Ngoại (Foreign Policy) Là Gì? Các Yếu Tố Quyết Định
 • Khái Niệm Về Chính Sách
 • Việc làm Quản lý điều hành

  Thực hiện thiếu chính xác bước nhận định vấn đề thì các bước tiếp theo sẽ là vô nghĩa đối với nhà quản trị. Một bác sĩ chữa bệnh sẽ luôn phải chẩn đoán bệnh trước đó và nhà quản trị cũng vậy

  Ví dụ như trong một doanh nghiệp hàng hoá bị tồn đọng thì các nhà quản trị phải đưa ra quyết định để cải thiện tình hình, vấn đề nằm ở chỗ nào. Nguyên nhân của vấn đề có phải bắt nguồn từ chất lượng sản phẩm hay giá cả không hợp lý không? Hay phương thức kinh doanh của doanh nghiệp đang trở nên lạc hậu? Cần xác định nguyên nhân chính thức dẫn đến tình hình để tìm ra phương án phù hợp

  Trong những tình huống đơn giản thì việc xác định vấn đề sẽ dễ dàng hơn nhưng trong các tình huống phức tạp khó ra quyết định thì phải đề ra nhiệm vụ sơ bộ và tiếp tục tìm kiếm thu thập thông tin làm rõ nhiệm vụ. Đặc biệt nhà lãnh đạo phải luôn tuân thủ nguyên tắc: Đặt vấn đề sai thì giải quyết vấn đề sẽ sai

  Bạn nên xây dựng nhiều phương án một lúc chứ không nên xây dựng chỉ 1 phương án . Mọi người sẽ thường chỉ có 2 lựa chọn là “có” hoặc “không” cho một câu hỏi duy nhất: “Chúng ta nên làm điều này hay không?”. Vì vậy chúng ta cần có nhiều phương án đại diện cho các khả năng có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh nói riêng và doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên làm thế nào để tạo ra các phương án khả thi? Để làm được điều này thì nhà quản trị cần dựa vào những kinh nghiệm và kiến thức của bản thân cũng như các đề xuất của chuyên gia và tập thể đội nhóm. Nếu số lượng các phương án quá nhiều thì sẽ gây khó khăn và tốn kém cho quá trình chọn lọc và phân tích tối ưu

  Việc làm kinh doanh bất động sản

  Sau khi xây dựng phương án thì nhà quản trị cần so sánh các điều bất lợi và có lợi của từng phương án. Mục đích của hoạt động này là đánh giá tính toán mức độ và mục tiêu ban đầu

  Tiêu chuẩn đánh giá gồm các biến số:Chi phí; Lợi ích; Tác động đến tài chính; Các biến số vô hình; Thời gian; Tính khả thi; Nguồn lực; Rủi ro; Đạo đức:

  – Phương pháp 1: Bắt bóng: Phương pháp này dựa trên nguyên tắc ý tưởng được tung ra cho một nhóm, nhu kiểu tung một quả bóng vào sân, ý tưởng ở đây có thể là một chiến lược tiếp thị mới, một sản phẩm mới hay một cách tối ưu quy trình,… Bất cứ nhân viên nào “bắt” được ý tưởng đó đều phải cải thiện và thực hiện theo cách của mình. Gỉa sử như ý tưởng được nêu ra nhằm thăm dò thị trường cho sản phẩm máy tính thì người “bắt” được ý tưởng sẽ tìm hiểu và người này sẽ tung ý tưởng cải thiện về cho nhóm. Cứ tiếp tục như vậy rồi lại có người khác “bắt” và cải thiện

  Trong phương pháp này, ý tưởng sẽ vận động trong chu kỳ cải thiện liên tục cho đến khi tất cả công nhận là không thể cải thiện được nữa. Những nhân viên tham gia vào quy trình này phải có ý thức chia sẻ tận tâm với những ý tưởng khi xuất hiện.

  Tìm việc làm nhanh

  Nhà quản trị cần chú ý theo dõi và kiểm soát cuộc họp để hoàn thành mục tiêu nhất trí chung về 1 đề xuất

  – Phương pháp 3: Kiểm soát trí tuệ: Tương tự như sử dụng quan điểm đối lập, phương pháp kiểm soát trí tuệ chia thành 2 nhóm nhỏ nhưng một nhóm sẽ nêu lên đề xuất còn nhóm kia sẽ phê bình và tìm cách cải thiện phương pháp của nhóm trước

  Việc đánh giá và điều tra việc thực hiện nhằm điều chỉnh quyết định cuối cùng. Trong hoạt động kiểm tra thực hiện quyết định, nhà quản trị cần kiểm tra các tác động tới hành vi con người và nâng cao trách nhiệm, động viên họ thực hiện hoạt động trong kế hoạch được đề ra

  Sau đó các lãnh đạo cần tổng kết thực hiện quyết định: Các quyết định cần thực hiện đầy đủ và đúng hạn. Trong hoạt động tổng kết nhà quản trị cần phải xem xét chu đáo tất cả các giai đoạn công tác và phân tích những thành công, sai lầm. Qua quá trình ấy, kinh nghiệm sẽ được tích làm cơ sở của những quyết định trong tương lai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Ra Quyết Định Quản Trị
 • Các Phương Pháp Ra Quyết Định
 • 7 Bước Để Quyết Định Hiệu Quả & Cách Thức Ra Quyết Định Của Nhóm?
 • Đưa Ra Quyết Định Với Đội Nhóm
 • 5 Bước Ra Quyết Định Hiệu Quả Cho Nhà Quản Trị
 • Ra Quyết Định Quản Trị Nhà Sách Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương V Quyết Định Quản Trị
 • Tổng Quan Về Quản Trị Tài Chính Trong Doanh Nghiệp
 • Mô Hình Ra Quyết Định – Phần I
 • Mô Hình Quyết Định Theo Quyền Lực Trong Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Thành Lập Ban Quản Trị Toà Nhà Chung Cư Theo Quy Định
 • Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi chúng tôi gọi điện xác nhận đơn hàng.

  RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ – HOÀNG VĂN HẢI

  Đại học Quốc gia Hà Nội

   

  PGS. TS. Hoàng Văn Hải hiện là chủ nhiệm khao Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Đến nay, PGS. TS. Hoàng Văn Hải đã chủ trì và tham gia nghiên cứu hơn 15 đề tài khoa học các cấp, tham gia và đồng chủ biên hơn 10 cuốn sách về quản trị kinh doanh, đồng thời là tác giả của nhiều bài báo trong nước và quốc tế.

   

  Quyết định quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp hoặc lớn hơn là của quốc gia. Mỗi nhà quản trị đều phải thường xuyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định đã lựa chọn. Vì vậy, để tránh sai lầm khi ra quyết định quản trị, bất cứ nhà quản trị nào cũng phải không ngừng nâng cao kỹ năng ra quyết định của mình.

   

  Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bất định và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà quản trị còn phải có năng lực ra quyết định nhanh chóng và kịp thời. Bởi vì có những quyết định nếu thực hiện đúng thời điểm sẽ tạo bước ngoặt to lớn đối với sự thành công và phát triển của tổ chức hay công ty.

   

  Giáo trình Ra quyết định quản trị mang nội dung chủ đạo và xuyên suốt là vận dụng tư tưởng quản trị hài hòa Đông – Tây vào việc ra quyết định đúng đắn và hiệu quả, giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển bền vững trong môi trường bất định. Cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung khoa học cốt lõi của ra quyết định quản trị, trong đó nhấn mạnh cách vận dụng khoa học ra quyết định quản trị vào hoàn cảnh thực tiễn, đặc biệt là môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Song song với những luận điểm khoa học, các tình huống về ra quyết định quản trị của các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài cũng được câc tác giả tổng hợp và giới thiệu. Tính khác biệt và điểm nhấn của cuốn sách thể hiện ở các nội dung như: phát huy trí tuệ đại chúng và tác động của văn hóa đối với quá trình ra quyết định quản trị.

   

  MỤC LỤC

  LỜI GIỚI THIỆU

  CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

  I. Bản chất của vấn đề và quyết định

  1. Vấn đề là gì?

  2. Nguồn gốc phát sinh vấn đề

  3. Nhìn nhận vấn đề đúng đắn

  4. Quyết định quản trị

  II. Vấn đề không chắc chắn và quyết định từng giai đoạn

  1. Ba bước để đối phó với vấn đề không chắc chắn

  2. Quyết định theo từng giai đoạn

  3. Dùng trực giác trong việc xác định vấn đề và ra quyết định quản trị

  4. Xác định vấn đề và ra quyết định dựa theo phương thức hollywood

  CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

  I. Xác định vấn đề và mục tiêu

  II. Phân tích nguyên nhân

  III. Đề xuất các phương án

  1. Đề xuất nhiều phương án khác nhau

  2. Huy động trí tuệ tập thể

  3. Sử dụng nhóm sáng tạo

  IV. Đánh giá các phương án

  V. Chọn phương án tối ưu

  1. Đặc điểm của phương án tối ưu

  2. Các tiêu chí xem xét một phương án tối ưu

  3. Quyết định lựa chọn phương án tối ưu

  CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH

  I. Nội dung các phương pháp ra quyết định quản trị

  II. Tư duy nhóm

  III. Sáng tạo trong ra quyết định

  1. Điều kiện khuyến khích sáng tạo

  2. Kích thích động não (brianstorming)

  IV. Bối cảnh trong ra quyết định

  1. Mời những người thích hợp tham gia

  2. Bố trí không gian ra quyết định

  3. Thống nhất vê cách ra quyết định

  4. Đối thoại cởi mở

  5. Dung hòa

  CHƯƠNG 4: PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ TRONG RA QUYẾT ĐỊNH

  I. Ưu thế của ra quyết định dựa trên quyết định số đông

  II. Các điều kiện để phát huy trí tuệ của tập thể

  1. Sự đa dạng về ý kiến

  2. Sự độc lập

  3. Sự phi tập trung

  4. Sự phối hợp

  III. Lôi cuốn nhân viên vào việc ra quyết định

  1. Các phương thức lôi cuốn

  2. Phân quyền và ủy quyền

  IV. Vai trò của lãnh đạo

  1. Lãnh đạo phải có một tầm nhìn

  2. Lãnh đạo phải có đam mê

  3. Lãnh đạo phải có phương pháp trong việc ra quyết định

  4. Lãnh đạo là một người xây dựng nhóm

  5. Lãnh đạo phải có cá tính

  CHƯƠNG 5: VĂN HÓA VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

  I. Tác động của văn hóa đến ra quyết định quản trị

  1. Văn hóa là cách con người giải quyết vấn đề

  2. Hệ giá trị là nền tảng của ra quyết định

  3. Sự khác biệt văn hóa đông – tây

  4. Sự khác biệt văn hóa tạo nên phong cách ra quyết định quản trị

  II. Sự hòa hợp giữa quyết định quản trị và văn hóa doanh nghiệp

  1. Quyết định quản trị trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp

  2. Ra quyết định quản trị gắn với các mô hình văn hóa doanh nghiệp điển hình

  III. Ra quyết định trong bối cảnh khác biệt văn hóa

  1. Nền tảng của những khác biệt văn hóa

  2. Ra quyết định quản trị trong bối cảnh đa văn hóa

   

  Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Và Phân Tích Các Bước Của Quá Trình Ra Quyết Định. Cho Ví Dụ. Qua Ví Dụ Cho Biết Bước Nào Quan Trọng Nhất Anh Hưởng Đến Chất Lượng Quyết Định.
 • Quản Trị Doanh Nghiệp 4.0: Khái Niệm, Chức Năng, Nguyên Tắc
 • Quy Trình Quản Trị Chiến Lược Doanh Nghiệp Là Gì? Như Thế Nào?
 • Bầu Dồn Phiếu Công Ty Cổ Phần
 • Luật Sư Tư Vấn Pháp Lý Bất Động Sản
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100