Quyết Định Cưỡng Chế Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Hết Hiệu Lực Khi Nào?

--- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Hành Chính Hết Hiệu Lực Khi Nào
 • Bài 2: “quận Hoàng Mai Phục Hồi Quyết Định Hết Hiệu Lực Là Việc Chưa Có Tiền Lệ”
 • Về Tính Hợp Pháp, Hợp Lý Trong Quyết Định Quản Lý Nhà Nước Hiện Nay
 • Các Trường Hợp Xử Phạt Hành Chính Không Lập Biên Bản
 • Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Không Lập Biên Bản
 • Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính thì quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính được ban hành khi cá nhân,tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả. Luật không quy định về thời hạn thi hành cũng như thời hạn hết hiệu lực của Quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính.

  Hiệu lực của quyết định cưỡng chế

  Và theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì: Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận quyết định cưỡng chế; trường hợp quyết định cưỡng chế có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 15 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Như vậy, theo Nghị định 166/2013/NĐ-CP thì quyết định cưỡng chế có thời hạn thi hành.

  Theo mẫu quyết định cưỡng chế ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì phải ghi rõ thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế cho phù hợp với từng biện pháp cưỡng chế.

  (Vì sao Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính có 2 thời gian thực hiện?)

  Như vậy, theo Nghị định 166 và Nghị định 97 thì quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính nói chung là có thời hạn thi hành chứ không phải là vô thời hạn.

  Khi thực hiện xong việc cưỡng chế

  Đối với lĩnh vực thuế nói riêng thì tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, thì:

  Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế hoặc đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt bị cưỡng chế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế hoặc nộp dần tiền thuế nợ hoặc không tính tiền chậm nộp.

  ( Quy định mời về Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính)

  Căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước của đối tượng bị cưỡng chế hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.

  (Thi hành quyết định cưỡng chế VPHC người dân không phối hợp, xử lý thế nào?)

  Theo quy định tại Khoản 3 nêu trên thì quyết định cưỡng chế về thuế chỉ hết hiệu lực khi cá nhân, tổ chức vi phạm chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính…và tại biểu mẫu của Thông tư 87 cũng nêu cụ thể Quyết định này chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước…

  Nghị định 166 và Nghị định 97 quy định chung là quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính phải ghi rõ thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế ( 15 ngày hoặc dài hơn thì phải ghi rõ) dẫn đến người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế hiểu là phải ghi rõ thời gian bằng số ngày cụ thể, nên có một số trường hợp trong thời gian ghi trong quyết định cưỡng chế vì nhiều lý do khác nhau mà quyết định cưỡng chế hết thời hạn thi hành nên không thi hành được.

  Riêng lĩnh vực thuế thì Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể từng biểu mẫu và cách ghi thời gian có hiệu lực, hết hiệu lực của quyết định cưỡng chế nên rất thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

  (Mẫu kế hoạch cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

  Thiết nghĩ các bộ, ngành khi ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính cũng nên ban hành các biểu mẫu kèm theo và hướng dẫn cách ghi cụ thể để cho địa phương dễ thực hiện và áp dụng pháp luật được thống nhất.

  Quy định mới về hiệu lực quyết định cưỡng chế

  Mới đây, theo dự thảo lần 5 của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi thì Điều 88 Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung như sau: Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế được tính kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế cho đến thời điểm chấm dứt hiệu lực thi hành của quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật này; quá thời hạn này thì không thi hành quyết định cưỡng chế đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải cưỡng chế tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.”

  Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

  (Quyết định xử phạt hành chính bị khiếu nại có được tổ chức cưỡng chế?) (Cưỡng chế Tháo dỡ hay phá dỡ công trình xây dựng không phép, sai phép?)

  Phương Thảo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Bất Cập Trong Quy Định Pháp Luật Về Xem Xét Lại Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức Bị Khiếu Nại
 • Quyết Định Nội Bộ Có Thuộc Đối Tượng Khởi Kiện?
 • Hồ Sơ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Gồm Những Văn Bản Gì?
 • Thủ Tục Hành Chính Gồm Những Gì
 • Văn Bản Hành Chính Gồm Những Loại Nào
 • Hết Thời Hiệu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Có Được Ra Quyết Định Xử Phạt Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Hợp Không Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Mẫu Mbb05: Biên Bản Về Việc Vi Phạm Không Nhận Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Mẫu Biên Bản Về Việc Cá Nhân/tổ Chức Vi Phạm Hành Chính Không Nhận Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành
 • Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Xử Phạt Vphc Có Là Đối Tượng Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính?
 • Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính có được ra quyết định xử phạt không … được quy định tại Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

  HẾT THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính có được ra quyết định xử phạt không?

  1. Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  Khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định các trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

  1.1 Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này

  Điều 11 quy định:

  “Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

  1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

  2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

  3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

  4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

  5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này.”

  1.2 Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính

  1.3 Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này;

  1.4 Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt

  1.5 Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

  2. Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính có được ra quyết định xử phạt

  Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định:

  “2. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

  Quyết định phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật bị tịch thu, tiêu hủy; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.”

  Như vậy, theo quy định trên của pháp luật, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt nhưng được ra quyết định: tịch thu vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

  Bài viết tham khảo:

  Để được tư vấn chi tiết về vấn đề tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính có được ra quyết định xử phạt không, quý khách vui lòng liên hệ tới

  Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Phạt Hành Chính Đối Với Cá Nhân Có Nhiều Hành Vi Vi Phạm
 • Xây Dựng Trên Đất Bị Thu Hồi Có Bị Xử Phạt Hành Chính Không?
 • Thời Hiệu Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Khi Người Bị Xử Phạt Chết, Mất Tích
 • Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (Phần I)
 • Thời Hiệu Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Trên Đất Bị Thu Hồi Có Bị Xử Phạt Hành Chính Không?
 • Xử Phạt Hành Chính Đối Với Cá Nhân Có Nhiều Hành Vi Vi Phạm
 • Hết Thời Hiệu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Có Được Ra Quyết Định Xử Phạt Không?
 • Trường Hợp Không Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Tại Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cũng quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính:

  1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

  2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

  Căn cứ vào quy định này thì thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính được xác định như sau:

  – Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính;

  – Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

  Tại Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

  Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội.

  Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

  Như vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu như bạn chưa chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính; chấp hành xong quyết định xử lý thì chưa được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

  Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định về chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có quy định như sau:

  Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Không tính chậm nộp tiền phạt trong thời hạn cá nhân vi phạm hành chính được hoãn thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

  Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Khi Người Bị Xử Phạt Chết, Mất Tích
 • Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (Phần I)
 • Khó Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Hủy Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • 63 Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hải Quan
 • Khi Nào Được Miễn Nộp Tiền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Nào Được Miễn Giảm Tiền Nộp Phạt Vi Phạm Hành Chính?
 • Các Trường Hợp Miễn Giảm Tiền Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Hướng Dẫn Cách Ghi Biểu Mẫu Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hạn Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Quy Định Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Bạn đọc có email [email protected] hỏi: Tôi vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 100.000.000 đồng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn không đủ điều kiện để nộp phạt. Xin hỏi, tôi có được xin tạm hoãn thi hành quyết định phạt tiền hay miễn giảm số tiền phạt này hay không?

  Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

  Khoản 1, Khoản 2 Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về trường hợp hoãn thi hành quyết định phạt tiền như sau:

  1. Quyết định phạt tiền có thể được hoãn thi hành trong trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

  2. Cá nhân phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó. Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 3 tháng, kể từ ngày có quyết định hoãn.

  Khoản 1, Khoản 2 Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về việc giảm, miễn tiền phạt như sau:

  1. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này mà không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

  2. Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải có đơn đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt gửi người đã ra quyết định xử phạt.

  Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt phải chuyển đơn kèm hồ sơ vụ việc đến cấp trên trực tiếp.

  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cấp trên trực tiếp phải xem xét quyết định và thông báo cho người đã ra quyết định xử phạt, người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.

  Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét, quyết định việc giảm, miễn tiền phạt.

  Như vậy, trong trường hợp bạn có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bạn có thể làm hồ sơ xin hoãn thi hành quyết định phạt tiền, miễn hoặc giảm số tiền phạt.

  Tư vấn pháp luật

  Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 – gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: [email protected] hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

  Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Miễn, Giảm Tiền Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Những Trường Hợp Nào Được Miễn, Giảm Tiền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Về Việc Giao Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Mẫu Số 05 Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn
 • Quyết Định 1118/qđ Mẫu Văn Bản Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Bảo Vệ Môi Trường
 • Quyết Định Cưỡng Chế Xử Phạt Hành Chính Hết Hiệu Lực, Xử Lý Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định 1118/qđ Mẫu Văn Bản Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Bảo Vệ Môi Trường
 • Mẫu Số 05 Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn
 • Mẫu Quyết Định Về Việc Giao Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Những Trường Hợp Nào Được Miễn, Giảm Tiền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Quyết Định Về Việc Miễn, Giảm Tiền Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì trong trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế để tổ chức thực hiện thu tiền phạt, buộc khắc phục hậu quả.

  Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế

  Và theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế; trường hợp quyết định cưỡng chế có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 15 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

  ( Quy định mời về Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính)

  Thực tế trong quyết định cưỡng chế thì cơ quan có thẩm quyền thường ghi thời gian khá dài (90, 200…ngày) để có thời gian vận động, chuẩn bị điều kiện tổ chức cưỡng chế, nhưng cũng có trường hợp quá thời hạn tổ chức cưỡng chế mà cơ quan có thẩm quyền vẫn không tổ chức cưỡng chế dẫn đến khó cưỡng chế vì có nhiều quan điểm khác nhau.

  Đa số ý kiến cho rằng, do trong đã ghi rõ thời gian tổ chức cưỡng chế nên nếu hết thời gian đó mà không tổ chức cưỡng chế thì không tổ chức cưỡng chế nữa mà quy trách nhiệm, xử lý cơ quan, tổ chức không thực hiện việc tổ chức cưỡng chế.

  Hết thời hạn cưỡng chế, vẫn tổ chức cưỡng chế

  Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết thì ý kiến trên chưa phù hợp, bởi vì:

  Thời gian tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế trong Quyết định cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính hết hiệu lực nhưng Quyết định cưỡng chế vẫn còn hiệu lực thi hành, chưa bị thay thế, hủy bỏ bởi một văn bản khác, do đó vẫn phải tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đó. Tuy nhiên, do thời gian tổ chức cưỡng chế trong quyết định đã hết nên cần phải sửa đổi lại thời gian tổ chức cưỡng chế trong quyết định cưỡng chếlại cho phù hợp. Để thực hiện việc này vận dụng Điều 6a Nghị định 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi để ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định cưỡng chế.

  (Mẫu kế hoạch cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính )

  – Cứ cho rằng do thời gian tổ chức cưỡng chế trong quyết định cưỡng chế đã hết nên không thể tổ chức cưỡng chế nhưng các hậu quả do hành vi đó gây ra vẫn phải khắc phục và vẫn còn thời hạn để khắc phục. Cụ thể theo Khoản 1 ĐIều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội.

  – Bên cạnh các căn cứ viện dẫn ở trên thì mới đây theo dự thảo lần 5 của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi thì Điều 88 Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung như sau: Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế được tính kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế cho đến thời điểm chấm dứt hiệu lực thi hành của quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật này; quá thời hạn này thì không thi hành quyết định cưỡng chế đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải cưỡng chế tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.”

  Cách ghi thời gian để quyết định cưỡng chế không hết hiệu lực

  – THời gian thực hiện quyết định cưỡng chế: Sau 15 ngày, kể từ ngày được quyết định này;

  – Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi tổ chức thực hiện xong các biện pháp cưỡng chế.

  (Vì sao Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính có 2 thời gian thực hiện?)

  Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

  Rubi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chấp Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Không Chấp Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Xử Phạt Vphc Có Là Đối Tượng Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính?
 • Mẫu Biên Bản Về Việc Cá Nhân/tổ Chức Vi Phạm Hành Chính Không Nhận Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành
 • Giao Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Và Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 2: Các Nhân Tố Chủ Yếu Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Về Giá
 • Những Vấn Đề Chung Và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Về Giá
 • 5 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Sắm Của Khách Hàng
 • Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Chủ Yếu Đến Giá Bán Máy Hái Chè
 • Bắt Buộc Đăng Ký Giá Bán Sản Phẩm Sữa Dành Cho Trẻ Em Dưới 6 Tuổi
 • Ngày 02/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việcgiao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

  Giao quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố và phân công công tác Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Nội dung giao quyền theo lĩnh vực được phân công phụ trách:

  2.1 Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính;

  2.2 Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình ban hành;

  2.3 Các quyền khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

  3. Thời hạn giao quyền: Việc giao quyền có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này cho đến khi có quyết định giao quyền khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trừ các trường hợp chấm dứt giao quyền theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  4. Trong lĩnh vực công tác được phân công theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 và các lĩnh vực khác được phân công có thời hạn bằng văn bản, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được giao quyền để thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, kể từ ngày ký Quyết định này (ngày 02 tháng 8năm 2022).

  Khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2022. Quyết định này thay thế Quyết định 5793/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  Trần Phát

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Của Chủ Tịch Ubnd Quy Định Thế Nào?
 • Thủ Tục Xin Giao Đất Nuôi Trồng Thủy Sản Cho Hộ Gia Đình
 • Trình Tự Thủ Tục Xin Giao Đất, Cho Thuê Đất; Cấp Gcnqsdđ Đất Đối Với Đất Tổ Chức
 • Thủ Tục Giao Đất Thuê Đất Không Thông Qua Đấu Giá
 • Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Tố Cáo Vụ Giao Đất Trái Luật Cho Người Nhà Gđ Sở Kh
 • Thời Hiệu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Xác Minh, Định Giá, Giải Trình Các Tình Tiết Của Vụ Việc Vi Phạm Hành Chính
 • Xử Phạt Formosa Và Công Ty Môi Trường Kỳ Anh 1 Tỷ Đồng
 • Formosa Bị Phạt Hành Chính 560 Triệu Liên Quan Việc Chôn Chất Thải Độc Hại
 • Xử Lý Vi Phạm Của Formosa
 • Xây Dựng Mức Phạt Bổ Sung Với Formosa Hà Tĩnh
 • Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là gì?

  Theo quy định của Bộ luật dân sự thì Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo các điều kiện quy định của pháp luật. Và thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu.

  Khách hàng chú ý với xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi là trốn thuế, chậm nộp thuế, Kê khai thiếu nghĩa vụ thuế thì xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.

  Thời điểm để tính thời hiệu xử lý vi phạm hành chính được quy định dựa trên việc vi phạm hành chính đã kết thúc hay còn đang thực hiện. Với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm kết thúc hành vi vi phạm. Còn với hành vi hành chính đang thực hiện thì tính từ thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm hành chính.

  Riêng với trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm theo các thời hạn ở trên mà cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

  Ví dụ về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính?

  Ví dụ: Ông Nguyễn Văn Thanh có hành vi xây dựng sai so với giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền từ tháng 04/2015. Song đến tháng 07/2018 cơ quan có thẩm quyền mới phát hiện và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

  Tuy nhiên khi căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính cùng Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng thì hành vi của Nguyễn Văn Thanh đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

  Bởi hành vi sai phạm này đã quá 02 năm kể từ ngày ông Thanh chấm dứt hành vi vi phạm nên ông Thanh sẽ không bị xử phạt tiền, tuy nhiên vẫn bị áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả theo quy định đó là buộc phải phá dỡ phần công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp từ cơ quan có thẩm quyền.

  Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ có những khác biệt lớn với thời hiệu xử phạt thông thường quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính. Trong nội dung xử phạt về thuế thì Khách hàng có thể tham khảo Thông tư 166 năm 2013 của bộ tài chính quy định về thời hiệu cũng như mức xử phạt hành chính về thuế như sau:

  Ngày thực hiện hành vi vi phạm trong thủ tục thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế hiện hành.

  Trường hợp làm thủ tục thuế trên cổng thông tin điện tử thì ngày thực hiện hành vi vi phạm là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn làm thủ tục thuế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  Đối với hành vi khai sai dẫn đến tình trạng thiếu số tiền thuế phải nộp cho cơ quan thuế hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thuế, số thuế được miễn, giảm hoặc thực hiện các hành vi trốn thuế, gian lận nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì thời hiệu xử phạt là 05 năm.

  Thời hiệu đối với các hành vi trên tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Ngày thực hiện hành vi vi phạm về thuế được tính là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế của kỳ tính thuế mà người nộp thuế vi phạm.

  Đối với trường hợp hồ sơ thuế do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính áp dụng theo quy định là từ 2-5 năm tùy theo hành vi vi phạm.

  Trường hợp người nộp thuế cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt theo đúng thời hiệu nêu trên thì không áp dụng thời hiệu quy định như cũ mà thời hiệu thuế được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưu Ý Về Trình Tự Thủ Tục Khi Bị Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính: Mỗi Nơi Mỗi Giá
 • Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Về Giấy Phép Xây Dựng ?
 • Hà Nội: Ban Hành 569 Quyết Định Xử Phạt Trong Lĩnh Vực Xây Dựng
 • Vợ Tố Cáo Quan Hệ Bất Chính, Một Thường Vụ Thành Ủy Bị Kỷ Luật Cảnh Cáo
 • Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Khi Người Bị Xử Phạt Chết, Mất Tích

  --- Bài mới hơn ---

 • Thời Hiệu Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Xây Dựng Trên Đất Bị Thu Hồi Có Bị Xử Phạt Hành Chính Không?
 • Xử Phạt Hành Chính Đối Với Cá Nhân Có Nhiều Hành Vi Vi Phạm
 • Hết Thời Hiệu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Có Được Ra Quyết Định Xử Phạt Không?
 • Trường Hợp Không Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể,phá sản?

   – Căn cứ Điều 9 Nghị định số 81/2013/ NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2012, việc thi hành quyết định xử phạt VPHC trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản, được quy định như sau:

   1. Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mà quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử; người bị mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích; tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản được ghi trong quyết định giải thể, phá sản. Quyết định thi hành gồm các nội dung sau:

   a) Đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt, lý do đình chỉ; trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này; b) Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và biện pháp khắc phục hậu quả tiếp tục thi hành.

   2. Đối với hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì cá nhân, tổ chức đang quản lý tang vật, phương tiện vi phạm phải có trách nhiệm thi hành. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả, thì cá nhân là người được hưởng tài sản thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế phải tiếp tục thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt. Đối với tổ chức xử phạt bị giải thể, phá sản, thì quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc giải thể, phá sản; người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải thể, phá sản để thi hành.

   3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC, quyết định này phải được gửi cho cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 2 Điều này.

   4. Thủ tục thi hành phần nội dung của quyết định xử phạt theo điểm b Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Phần thứ hai Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp quá thời hạn thi hành quyết định mà cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 2 Điều này không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ VPHC phải tổ chức thực hiện. Chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả được khấu trừ từ tài sản thừa kế mà người bị xử phạt để lại hoặc tài sản còn lại của tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản và được coi là một trong những khoản chi phí ưu tiên thanh toán (nếu có).

   5. Trường hợp người bị xử phạt chết không để lại tài sản thừa kế, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản không còn tài sản, thì việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   6. Người thừa kế của người bị xử phạt chết, mất tích, người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản có quyền giám sát, khiếu nại khởi kiện đối với các chi phí tổ chức thực hiện và việc thanh toán chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (Phần I)
 • Khó Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Hủy Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • 63 Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hải Quan
 • Công Văn Hướng Dẫn Thi Hành Quyết Định Số 97/tchq
 • Khiếu Nại Khi Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Không Đúng

  --- Bài mới hơn ---

 • Trình Tự, Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Về Thuế
 • Quyết Định Xử Phạt Hết Thời Hiệu: Giải Quyết Hậu Quả Ra Sao?
 • Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Vòng 5 Ngày Kể Từ Ngày Ký
 • Quyết Định Về Quy Định Công Đoàn Giải Quyết Và Tham Gia Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Số 254/qđ
 • Thời Hạn Chuẩn Bị Xét Xử Đối Với Các Quyết Định Hành Chính Giải Quyết Khiếu Nại (Không Phải Vụ Việc Cạnh Tranh)
  • 01/10/2018
  • Cho em hỏi một chút về luật giao thông đường bộ đối với xe máy khi chuyển hướng mà không có tín hiệu đèn báo trước. Luật giao thông 2022 sẽ xử phạt lỗi này như thế nào ạ và phạt tiền bao nhiêu?

  Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

  Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

  2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  a) Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước.”

  Như vậy với lỗi vi phạm của bạn thì chỉ bị xử phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

  Nếu bạn cho rằng hành vi xử phạt hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng bạn có thể thực hiện thủ tục khiếu nại hành vi hoặc quyết định hành chính đó theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011. Cụ thể:

  Về trình tự khiếu nại được quy định tại khoản 1 Điều 7:

  ” 1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

  Trân trọng

  Cv. B.T.Ngần – Công ty Luật Minh Gia

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoa Học Và Công Nghệ
 • Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại
 • Phòng 12: Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Hoạt Động Tư Pháp
 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Thuộc Thẩm Quyền Của Chủ Tịch Ubnd Huyện, Thị Xã
 • Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Hướng Dẫn Ghi Mẫu Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Hướng Dẫn Cách Ghi Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Chuẩn Nhất
 • Ghi Căn Cứ Trong Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thế Nào Là Đúng
 • Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hải Quan Ngoài Lĩnh Vực Thuế
 • xin chia sẻ một số nội dung Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, người bị xử phạt đã chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản vẫn còn quyết định xử phạt thì việc thực hiện không thi hành nội dung phạt tiền nhưng vẫn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả ghi được. Cụ thể….

  Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  – bạn đang đọc bài tại chuyên mục Tự Học Kế Toán –

  1. Trường hợp người bị xử phạt đã chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản mà quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành thì không thi hành nội dung phạt tiền tại quyết định xử phạt nhưng vẫn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định.

  Người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản.

  Trường hợp quyết định xử phạt không có nội dung áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.

  2. Căn cứ xác định cá nhân bị chết, mất tích, tổ chức bị giải thể, phá sản:

  a) Giấy chứng tử đối với trường hợp cá nhân bị chết.

  b) Quyết định của toà án tuyên bố một người mất tích đối với trường hợp cá nhân bị mất tích.

  c) Quyết định giải thể đối với trường hợp tổ chức bị giải thể.

  d) Quyết định doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

  3. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt gồm nội dung sau: đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền, lý do đình chỉ; nội dung quyết định xử phạt tiếp tục phải thi hành, tên tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp tục thi hành; thời hạn thi hành.

  4. Việc kế thừa nghĩa vụ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của cá nhân đã chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản.

  a) Những người được hưởng thừa kế có trách nhiệm thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt về biện pháp khắc phục hậu quả trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

  Trường hợp, di sản thừa kế chưa được chia thì việc tiếp tục thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt về biện pháp khắc phục hậu quả do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

  Trường hợp, di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt về biện pháp khắc phục hậu quả do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

  Trường hợp, Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì có trách nhiệm thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt về biện pháp khắc phục hậu quả do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

  Trường hợp, không có người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật hoặc có nhưng từ chối nhận di sản thừa kế thì thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

  b) Người được Toà án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích có trách nhiệm thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt (biện pháp khắc phục hậu quả) trong phạm vi tài sản được giao quản lý thay cho người mất tích.

  c) Đối với tổ chức bị giải thể, phá sản thì quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc giải thể, phá sản; người đại diện theo pháp luật của tổ chức giải thể, phá sản để thi hành.

  Trường hợp tổ chức bị giải thể là đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp thì tổ chức bị giải thể không được miễn thi hành hình thức phạt tiền tại quyết định xử phạt.

  d) Trường hợp cá nhân bị chết, mất tích, tổ chức bị phá sản thuộc trường hợp xoá nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định của Luật quản lý thuế thì tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt được xoá nợ theo quy định của pháp luật.

  Ngày 20/10/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 155/2016/TT-BTC

  Thông tư này hướng dẫn áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP(đã được sửa đổi tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP).

  So với hướng dẫn cũ tại Thông tư 190/2013/TT-BTC, Thông tư này có một số sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý như sau:

  – Sửa đổi thời điểm Thông báo về hàng hóa nhập khẩu gửi nhầm để được miễn phạt, cụ thể Thông báo về hàng hóa nhập khẩu nhầm lẫn phải nộp trước khi đăng ký tờ khai hải quan, thay vì trước đây cho phép nộp trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định việc kiểm tra thực tế.

  – Bổ sung hướng dẫn về xử phạt gian lận, trốn thuế đối với hành vi “Khai sai mã số, thuế suất hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã cơ quan hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất”. Theo đó, “hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã cơ quan hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất” được hiểu là trường hợp đã được cơ quan hải quan có Thông báo kết quả phân tích, phân loại; có văn bản xác định trước mã số, thuế suất, mức thuế; hoặc cơ quan đã xác định mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa và ban hành quyết định ấn định thuế.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

  Bãi bỏ Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2013

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Của Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Nội Dung Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Khiếu Nại Tố Cáo Về Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Xây Dựng ?
 • Vụ Đổi 100Usd Ở Cần Thơ: Tiệm Vàng Thảo Lực Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Của Ubnd Thành Phố
 • Hình Phạt Xử Phạt Cảnh Cáo Trong Vi Phạm Hành Chính
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100