Thành Lập Xí Nghiệp Trực Thuộc Công Ty

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ Cơ Sở
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm 2022
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Tnhh)
 • Những Ai Có Thẩm Quyền Thành Lập Doanh Nghiệp Nhà Nước?
 • Thành Lập Công Ty Tnhh Giá Rẻ【 699K 】Cam Kết Không Phát Sinh
 • Thủ tục thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty

  Thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty thì doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh theo Điều 46 của Luật doanh nghiệp năm 2014. Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh cũng được hướng dẫn cụ thể tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

  Mẫu quyết định thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty 

  Tham khảo quyết định thành lập xí nghiệp than đông hà trực thuộc công ty cổ phần than miền trung vinacomin

  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  THAN MIỀN TRUNG -VINACOMIN

  Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2022

  Số: 184 /QĐ-HĐQT

  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN

  V/v thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN

  Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Than Miền Trung thành Công ty Cổ phần Than Miền Trung

  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin

  Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Nay thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà, trực thuộc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin trên cơ sở nguyên trạng Trạm Than Đông Hà thuộc Công ty Than Miền Trung kể từ ngày 01tháng 04 năm 2022

  Trụ sở Xí nghiệp đặt tại: Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

  Xí nghiệp Than Đông Hà kế thừa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và lao động hiện có của Trạm Than Đông Hà

  Điều 2. Xí nghiệp Than Đông Hà là đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin

  Điều 3. Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng của Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Than Đông Hà căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                                 T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  – Như điều 3                                                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH

  – Tập đoàn TKV (để B/C) đã ký

  – Sở KHĐT TP Đông Hà        VĨNH NHƯ

  – Ban Kiểm soát

  – Lưu VT, HĐQT’

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Lập Xí Nghiệp Than Đông Hà Trực Thuộc Công Ty Cp Than Miền Trung Vinacomin
 • Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Thành Công!
 • Nội Dung Của Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh
 • Những Điều Cần Biết Khi Làm Thủ Tục Thành Lập Xí Nghiệp Trực Thuộc Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy Chữa Cháy Cơ Sở Trong Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy Và Chữa Cháy Cơ Sở Năm Học 2022
 • Hướng Dẫn Thành Lập Đội Pccc Cơ Sở
 • Sự Khác Nhau Giữa Đội Pccc Cơ Sở Và Đội Pccc Chuyên Ngành
 • Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Chính Thức Được Thành Lập
  • Những điều cần biết khi làm thủ tục thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi luôn cố gắng để có thể mang đến cho bạn những sự lựa chọn tốt nhất và chất lượng nhất trong việc hoàn thành các giấy tờ và thủ tục. Đến với chúng tôi, chắc chắn là bạn sẽ hài lòng với những gì mà mình mong muốn.

  Khi tiến hành thủ tục thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty thì bạn phải hiểu được bản chất của xí nghiệp là gì thì mới có thể điều hành nó một cách có hiệu quả được.

  Đặc trưng của xí nghiệp trực thuộc công ty

  – Đây là một đơn vị kinh tế phụ thuộc vào doanh nghiệp. Các hoạt động phát sinh từ xí nghiệp thì công ty có quyền và nghĩa vụ dân sự kèm theo.

  – Xí nghiệp là đơn vị sản xuất của công ty. Nó thực hiện chức năng kinh doanh. Vì thế,nó không thể là một văn phòng đại diện được.

  – Quy mô của xí nghiệp thường rộng. Nó thường bao gồm nhiều nhà máy và có thể đứng ra để ký các hợp đồng độc lập chứ không có sự phụ thuộc quá nhiều vào công ty. Ngoài các xí nghiệp nhà nước thì hầu hết các xí nghiệp của công ty tư nhân đều hoạt động mang tính độc lập.

  – So với công ty thì xí nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh, Mặc dù nó cũng có sự độc lập nhưng nó lại không có tư cách pháp nhân như công ty. Bởi xí nghiệp không có giấy phép kinh doanh, không có con dấu nên nó không được luật pháp công nhận là một doanh nghiệp độc lập.

  Những lưu ý khi làm thủ tục thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty

  – Nếu bạn đã quyết định thành lập xí nghiệp để kinh doanh thì khi bạn muốn thành lập doanh nghiệp thì bắt buộc bạn phải giải thể xí nghiệp trước rồi mới có thể thành lập doanh nghiệp được.

  – Xí nghiệp trực thuộc công ty sẽ không có tư cách pháp nhân và mặc dù nó có khả năng hoạt động và ký hợp đồng độc lập nhưng trách nhiệm và quyền lợi cũng như nghĩa vụ về dân sự và pháp lý thì công ty chủ quản vẫn là đơn vị ảnh hưởng nhiều nhất. Vì thế, bất cứ hoạt động kinh doanh nào của xí nghiệp cũng cần phải có sự quản lý chặt chẽ để tránh những rắc rối về mặt pháp lý sau này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Năm 2022
 • Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Thế Nào?
 • Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh Là Gì?
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nhanh Chóng
 • Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Có Bắt Buộc Khi Thành Lập Chi Nhánh?
 • Thành Lập Xí Nghiệp Than Đông Hà Trực Thuộc Công Ty Cp Than Miền Trung Vinacomin

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Lập Xí Nghiệp Trực Thuộc Công Ty
 • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ Cơ Sở
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm 2022
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Tnhh)
 • Những Ai Có Thẩm Quyền Thành Lập Doanh Nghiệp Nhà Nước?
 • Thành lập Xí nghiệp than Đông Hà trực thuộc Công ty Cp Than Miền Trung Vinacomin

  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        CÔNG TY CỔ PHẦN 

  THAN MIỀN TRUNG -VINACOMIN 

                                                                                                               Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2022

     Số: 184 /QĐ-HĐQT

   

   QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN

  V/v thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà

   

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN

   

  Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Than Miền Trung thành Công ty Cổ phần Than Miền Trung

  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin

  Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Nay thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà, trực thuộc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin trên cơ sở nguyên trạng Trạm Than Đông Hà thuộc Công ty Than Miền Trung kể từ ngày 01tháng 04 năm 2022

  Trụ sở Xí nghiệp đặt tại: Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

  Xí nghiệp Than Đông Hà kế thừa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và lao động hiện có của Trạm Than Đông Hà 

  Điều 2. Xí nghiệp Than Đông Hà là đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin

  Điều 3. Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng của Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Than Đông Hà căn cứ quyết định thi hành.

   

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                                 T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  – Như điều 3                                                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH

  – Tập đoàn TKV (để B/C) đã ký

  – Sở KHĐT TP Đông Hà        VĨNH NHƯ

  – Ban Kiểm soát

  – Lưu VT, HĐQT’

  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCÔNG TY CỔ PHẦNTHAN MIỀN TRUNG -VINACOMINĐà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2022Số: 184 /QĐ-HĐQTQUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMINV/v thành lập Xí nghiệp Than Đông HàHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMINCăn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Than Miền Trung thành Công ty Cổ phần Than Miền TrungCăn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – VinacominXét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – VinacominQUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Nay thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà, trực thuộc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin trên cơ sở nguyên trạng Trạm Than Đông Hà thuộc Công ty Than Miền Trung kể từ ngày 01tháng 04 năm 2022Trụ sở Xí nghiệp đặt tại: Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt NamXí nghiệp Than Đông Hà kế thừa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và lao động hiện có của Trạm Than Đông HàĐiều 2. Xí nghiệp Than Đông Hà là đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – VinacominĐiều 3. Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng của Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Than Đông Hà căn cứ quyết định thi hành.Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- Như điều 3 CHỦ TỊCH- Tập đoàn TKV (để B/C) đã ký- Sở KHĐT TP Đông Hà VĨNH NHƯ- Ban Kiểm soát- Lưu VT, HĐQT’

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Thành Công!
 • Nội Dung Của Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh
 • Vốn Điều Lệ Khi Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Công Bố Quyết Định Thành Lập Các Chi Bộ Cơ Sở Trực Thuộc Huyện Ủy

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Ủy Phường Mỹ Bình Thực Hiện Giải Thể Chi Bộ Cơ Quan Trực Thuộc Đảng Bộ
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh 1 Thành Viên 900.000 Vnđ
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh Một Thành Viên 2022
 • Giải Thể Công Ty Tnhh Một Thành Viên
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh Một Thành Viên
 • Ngày 21/11 và 25/11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm đã tổ chức Công bố quyết định giải thể Đảng bộ Khối cơ quan Đảng, Mặt trận – đoàn thể, Đảng bộ Khối cơ quan chính quyền huyện (hai Đảng bộ khối) và quyết định thành lập các Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy trên cơ sở các chi bộ trực thuộc hai Đảng bộ khối. Tham dự buổi công bố có đồng chí Lương Dự – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Trí – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện, các phòng, ban của huyện và toàn thể đảng viên thuộc hai Đảng bộ khối.

  Đảng bộ hai khối được thành lập từ năm 2012, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ hai khối đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy nhiệm kỳ 2012-2015 và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2020 đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn lúng túng vì chưa có quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ loại hình tổ chức đảng cơ sở khối cấp huyện. Do vậy, căn cứ Công văn số 3380-CV/BTCTU, ngày 31/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa “v/v chấm dứt việc thực hiện mô hình đảng bộ cơ sở khối cấp huyện”. Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm thống nhất quyết định giải thể hai Đảng bộ khối và quyết định thành lập 25 Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy trên cơ sở các chi bộ trực thuộc hai Đảng bộ khối.

  Ngày 21/11/2019, đồng chí Lương Dự – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định thành lập các Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy (Khối cơ quan Đảng, Mặt trận – đoàn thể huyện)

  Ngày 25/11/2019, đồng chí Nguyễn Minh Trí – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao quyết định thành lập các Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy (Khối cơ quan chính quyền huyện)

  Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Lương Dự – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Minh Trí – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: việc thành lập các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc lãnh đạo trực tiếp và chủ động của chi bộ đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị, vì vậy đề nghị các chi bộ ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác phối hợp đồng bộ để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2022; lãnh đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “nội dung, quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ năm 2022.

  Phạm Thanh – VPHU Cam Lâm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Thể Công Ty Tnhh
 • Công Văn Mời Dự Hội Nghị Công Bố Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Quan Xã Ngày 27/8/2018
 • Hoàn Thành Việc Giải Thể Chi Bộ Cơ Quan, Xã, Phường, Thị Trấn
 • Đà Nẵng Giải Thể Gần 70 Ban Chỉ Đạo
 • Hà Nội Giải Thể Ban Chỉ Đạo Về Cải Tạo, Xây Dựng Lại Nhà Chung Cư Cũ
 • Thành Lập Công Ty, Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hình Thành Luật Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2022 Như Thế Nào?
 • Điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2022!
 • Luật Doanh Nghiệp (Sửa Đổi): Nhiều Điểm Mới Có Lợi Cho Dn
 • Luật Doanh Nghiệp Được Sửa Đổi, Định Nghĩa Lại Về Doanh Nghiệp Nhà Nước
 • Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp/công ty bao gồm:

  • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
  • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

  Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực;

  Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

  • Quyết định góp vốn, Văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;
  • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt (Luật Việt An sẽ tư vấn để Quý khách hàng chuẩn bị theo quy định của pháp luật);
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

  Bước 2: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại Bước 1, Công ty Luật Việt An tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc.

  Bước 3: Khắc con dấu công ty

  Ngay khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty, Luật Việt An sẽ tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp.

  Thời gian thực hiện: 01 ngày.

  Luật Việt An cam kết từ 04 đến 06 ngày làm việc sẽ hoàn thành tất cả các bước thủ tục thành lập công ty nêu trên. Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập công ty được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa hai bên.

  Những lưu ý khi thành lập công ty

  Lưu ý về trụ sở công ty:

  Trụ sở công ty không được ở nhà tập thể, nhà chung cư. Để bảo đảm hoạt động kinh doanh khi thuê nhà, mượn nhà làm trụ sở công ty Quý khách hàng nên ký kết hợp đồng thuê nhà, mượn nhà và yêu cầu chủ nhà cung cấp cho 02 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương. Trụ sở công ty phải liên hệ được, có người nhận thư báo, tránh trường hợp cơ quan thuế, cơ quan đăng ký doanh nghiệp gửi thư phát không có người nhận sẽ bị liệt vào công ty không kinh doanh tại trụ sở và bị đóng mã số thuế, khóa mã số doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp nên cố định trụ sở theo quận huyện vì khi thay đổi trụ sở khác quận, huyện đang đăng ký phải thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận trước khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

  Lưu ý về lựa chọn loại hình doanh nghiệp:

  Theo ghi nhận của Luật Doanh nghiệp hiện hành (Luật doanh nghiệp 2022), Quý khách hàng có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế thì nếu Quý khách hàng kinh doanh các ngành nghề thông thường nên lựa chọn 3 loại hình doanh nghiệp phổ biến là Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

  Trên thực tế sự khác biệt lớn nhất của công ty cổ phần so với công ty TNHH là ở vấn đề công ty cổ phần có thể huy động vốn linh hoạt và tham gia thị trường chứng khoán do đó số lượng cổ đông tối thiểu có 03 người và không hạn chế tối đa, dễ dàng chuyển nhượng sau khi không còn là cổ đông sáng lập. Còn ưu việt lớn nhất của công ty TNHH là sự tham gia của các thành viên vào công ty là rất chặt chẽ, số lượng người tham gia hạn chế từ 01 đến 50 người.

  Lưu ý về đặt tên công ty:

  Trên thực tế tên công ty ngày càng hạn chế do số lượng doanh nghiệp ngày một nhiều. Tuy nhiên, để có thể đặt được tên công ty theo mong muốn rất đơn giản bằng cách thêm các tiền tố hoặc hậu tố vào tên công ty là có thể đăng ký được. Tuy nhiên, cần tránh các tên nổi tiếng đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu vì có thể doanh nghiệp có nguy cơ bị yêu cầu đổi tên do trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

  Lưu ý về đăng ký, kê khai vốn điều lệ khi thành lập công ty:

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì vốn điều lệ do doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm (kể cả các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp cũng chỉ cần kê khai đủ mức vốn quy định mà không cần chứng minh hay xác nhận nguồn vốn thực tế). Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu hoạt động như: mức hợp đồng ký kết với đối tác, sự tham gia vào dự án, số vốn phải lý quỹ đối với một số ngành đặc thù, mức thuế môn bài muốn đóng mà doanh nghiệp lựa chọn mức vốn điều lệ hợp lý, phù hợp và tính đến tính chịu trách nhiệm của các chủ sở hữu doanh nghiệp/công ty khi cam kết mức vốn của mình.

  Thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với cá nhân thành lập công ty có thể lựa chọn góp vốn bằng hình thức hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Tuy nhiên, đối với tổ chức là thành viên/cổ đông công ty thì việc góp vốn phải thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vốn góp vào tài khoản của công ty có đăng ký với cơ quan đăng ký doanh nghiệp (Tham khảo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ – CP và Thông tư 09/20215/BTC ngày 29/01/2015).

  Theo quy định của pháp luật thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tương đối đơn giản, trong khi đó thủ tục giảm vốn điều lệ công ty lại tương đối nhiều điều kiện và cần thời gian nhất định.

  Lưu ý về ngành nghề kinh doanh:

  Hiện nay doanh nghiệp được kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề mà mình đã đăng ký và kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nên lựa chọn phạm vi rộng khi đăng ký các ngành nghề kinh doanh cho công ty trong hồ sơ đăng thành lập công ty. Có thể nói điểm ưu việt của Luật Doanh nghiệp hiện hành là doanh nghiệp chưa cần xuất trình các điều kiện đối với các ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động doanh nghiệp có thể lựa chọn mở rộng các ngành nghề kinh doanh để tránh sau khi hoạt động phát sinh thêm thủ tục bổ sung ngành nghề do khi thành lập chưa bao quát các ngành nghề dự định kinh doanh. Về việc áp mã ngành nghề theo mã ngành cấp 4 căn cứ quy định tại hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam (Áp dụng theo Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).

  Các loại thuế cơ bản của doanh nghiệp

  Các loại thuế công ty phải nộp

  Các loại thuế cơ bản công ty phải nộp như sau:

  • Thuế môn bài;
  • Thuế giá trị gia tăng;
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu);
  • Thuế tài nguyên;
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Các mốc thời gian nộp tờ khai thuế và nộp thuế

  Đối với thuế môn bài: Căn cứ Nghị định số Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 thì doanh nghiệp thành lập năm 2022 sẽ được miễn lệ phí môn bài, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải kê khai và nộp tờ thuế môn bài. Thời gian kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai: Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

  Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

  • Tờ khai quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
  • Tờ khai quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
  • Tờ khai quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
  • Tờ khai quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

  Thời hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) không phải nộp tờ khai:

  • Quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
  • Quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
  • Quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
  • Quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

  Doanh nghiệp tự cân đối mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó cuối năm tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm (nếu có).

  Thời hạn Nộp báo cáo tài chính năm: Hạn nộp chậm nhất báo cáo tài chính năm trước là ngày 30/03 năm sau.

  Những lưu ý về kê khai thuế khi mới thành lập công ty

  • Đối với tờ khai Thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn kê khai và nộp thuế công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT).
  • Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp vẫn cần phải kê khai dù chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng của công ty (nếu Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng).
  • Đối với báo cáo tài chính cuối năm: Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm cho năm hoạt động.

  Các thủ tục sau khi thành lập công ty

  Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư

  Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

  Do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành. Hồ sơ chuẩn bị đăng ký mở tài khoản ngân hàng bao gồm:

  • 01 bản công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”;
  • 01 bản công chứng “Chứng minh nhân dân” của người đại diện pháp luật ghi trên giấy phép;
  • 01 bản sao điều lệ công ty.

  Năm 2022, doanh nghiệp không cần phải thực hiện công bố mẫu dấu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2022. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng sẽ chưa cập nhật nội dung này nên Quý khách cần lưu ý và trao đổi nội dung này để thực hiện thủ tục mở tài khoản dễ dàng nhất.

  Doanh nghiệp cần mang theo con dấu doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hoặc ủy quyền cho Luật Việt An hỗ trợ thực hiện.

  Đăng ký chữ ký số để nộp thuế điện tử và báo cáo thuế qua mạng Internet

  Đăng ký nộp thuế điện tử từ một ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tài khoản.

  Hiện nay, đối với các khách hàng thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty tại Hà Nội có thể đăng ký xin cấp số tài khoản ngay trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp/công ty sẽ không phải thực hiện mở tài khoản và thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng theo thủ tục hướng dẫn kế tiếp. Có thể nói Hà Nội đang tiên phong trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và các tiện ích cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty tại Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay số lượng ngân hàng có thể đăng ký online tài khoản cho doanh nghiệp còn hạn chế nên doanh nghiệp có ít lựa họn.

  Thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và Đầu tư

  Hiện nay cơ quan thuế đã ngừng tiếp nhận mẫu 08 về thông báo tài khoản ngân hàng theo Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thông báo tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật lên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp và hệ thống thuế.

  Hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thông tin đăng ký thuế);
  • Văn bản ủy quyền;

  Thời gian thực hiện: 03-05 ngày làm việc.

  Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

  Miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp thành lập năm 2022

  Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 như sau:

  • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:
  • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

  Như vậy, đối với doanh nghiệp thành lập năm 2022 sẽ được miễn lệ phí (thuế) môn bài, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải kê khai và nộp tờ thuế môn bài.

  Thời gian kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai

  Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

  Làm biển Công ty

  Doanh nghiệp bắt buộc phải treo biển công ty tại trụ sở với các nội dung như sau: Tên cơ quan chủ quản (cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tức Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên công ty, địa chỉ trụ sở, số điện thoại hoặc email (nếu có).

  Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử:

  (Doanh nghiệp có thể thông qua Luật Việt An để có mức phí sử dụng chữ ký số giá ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất);

  Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử

  Hồ sơ đề nghị phát hành hóa đơn điện tử nộp qua mạng gồm

  • Quyết định phát hành hóa đơn;
  • Mẫu hóa đơn;

  Sau khi nộp hồ sơ đề nghị đặt in hóa đơn trong vòng 2-3 ngày, cơ quan thuế sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ để xem xét chấp thuận hay không? (Ngoài ra, có một số Chi cục thuế yêu cầu nộp bản gốc hồ sơ nộp qua mạng. Cơ quan thuế có thể đi kiểm tra địa chỉ trụ sở trước hoặc sau khi ra quyết định chấp thuận cho phép phát hành hóa đơn, việc đi kiêm tra có thể có hẹn trước hoặc đột xuất, do đó doanh nghiệp cần thu xếp có nhân sự túc trực tại Văn phòng trong thời gian nộp hồ sơ phát hành hóa đơn).

  Theo quy định tại Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết 30/6/2022. Theo đó trong năm 2022 không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mà chỉ bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/7/2022. Như vậy, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vẫn được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/6/2022 nếu đã phát hành trước ngày 19/10/2020. Tuy vậy, tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố lớn đều khuyến khích và tuyên truyền để các doanh nghiệp mới thành lập phát hành hóa đơn điện tử phù hợp với xu thế chung số hóa trong hoạt động quản lý doanh nghiệp:

  Về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã như sau:

  • Tờ khai Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01;
  • Các cá nhân/tổ chức truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  Các nội dung cần chuẩn bị khi cơ quan thuế xuống kiểm tra

  • Treo biển tại trụ sở chính;
  • Hợp đồng thuê nhà; Chứng minh thư nhân dân+ hộ khẩu của chủ nhà;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản công chứng);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Con dấu của doanh nghiệp;
  • Bố trí văn phòng làm việc để thể hiện doanh nghiệp có hoạt động;

  Nhân viên/ Người đại diện theo pháp luật để tiếp cán bộ đại diện cơ quan thuế.

  Kết quả dịch vụ khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp/công ty của Công ty luật Việt An

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;
  • Dấu tròn công ty;
  • Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Hướng dẫn các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp: mở tài khoản, đặt in hoá đơn; Tư vấn đăng ký chữ ký số nộp thuế qua mạng
  • Hướng dẫn tư vấn các thủ tục kê khai thuế, nộp tờ khai thuế, nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội;
  • Dịch vụ sau thành lập: tài khoản ngân hàng, thiết lập hồ sơ thuế, đăng ký phương pháp thuế, kê khai thuế ban đầu, đặt in hoá đơn giá trị gia tăng;
  • Hỗ trợ kê khai thuế trong quá trình hoạt động;
  • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói;
  • Tư vấn xây dựng website; logo, nhãn hiệu, các giấy phép và điều kiện đảm bảo hoạt động kinh doanh sau thành lập doanh nghiệp….
  • Quý khách hàng sau khi thành lập công ty tại Luật Việt An sẽ được tư vấn miễn phí các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp, hướng dẫn kê khai thuế và tư vấn mọi thủ tục pháp lý miễn phí phát sinh trong quá trình hoạt động.

  Các lý do Quý khách hàng nên lựa chọn sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty tại Luật Việt An

  • Thứ hai, Công ty Luật Việt An cung cấp dịch vụ trọn gói sau thành lập cho doanh nghiệp bao gồm các vấn đề pháp lý và kê khai thuế, tư vấn tài chính kế toán thuế, lao động, bảo hiểm, tiền lương cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý và thời gian nhanh nhất;
  • Thứ ba, với hệ thống văn phòng của Công ty Luật Việt An tại hai đầu của đất nước: Văn phòng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi tin tưởng rằng đó là một lợi thế để đáp ứng các nhu cầu pháp lý cao nhất của khách hàng trong cả nước.

  Câu hỏi thường gặp khi thành lập doanh nghiệp – Thành lập công ty

  Ai có quyền thành lập công ty?

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp vốn vào công ty cổ phần do được nhận chuyển nhượng như việc đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

  Nộp hồ sơ thành lập công ty tại đâu?

  Nếu như thành lập hộ kinh doanh cá thể Quý khách hàng nộp tại Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở thì khi thành lập công ty Quý khách hàng nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  Thành lập công ty có cần hộ khẩu thường trú hay không?

  Việc thành lập công ty không căn cứ vào hộ khẩu thường trú của người thành lập mà ngưởi khởi nghiệp có thể thành lập công ty ở bất cứ tỉnh nào khi có nhu cầu kinh doanh tại tỉnh đó.

  Có bao nhiêu vốn mới có thể thành lập công ty?

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, việc kê khai vốn bao nhiêu là quyền của doanh nghiệp, doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về vốn điều lệ của công ty. Trừ các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp phải đăng ký mức vốn theo quy định của pháp luật nhưng cũng không cần chứng minh nguồn vốn mà chỉ đảm bảo chịu trách nhiệm đối với nguồn vốn kê khai và đủ nguồn vốn ký quỹ theo quy định một số ngành nghề cụ thể.

  Có thể đăng ký chung cư làm trụ sở công ty hay không?

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, chung cư và nhà tập thể không được đăng ký làm trụ sở công ty cũng như địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty.

  Cần chuẩn bị tài liệu gì để thành lập công ty?

  Để tiến hành thủ tục thành lập công ty Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị duy nhất là Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của các thành viên, cổ đông sáng lập công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (đối với người đại diện được thuê không đồng thời là cổ đông, thành viên công ty).

  Các loại thuế cơ bản phải đóng sau khi thành lập công ty?

  • Thuế môn bài nộp mức cố định theo vốn điều lệ đăng ký (Công ty thành lập năm 2022 được miễn thuế môn bài);
  • Thuế Giá trị gia tăng;
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp: thông thường 20% của lợi nhuận, chỉ phải đóng khi công ty có lãi).

  Công ty luật Việt An luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty và các thủ tục sau thành lập cho doanh nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20 Năm Nhìn Lại Luật Doanh Nghiệp: Sửa Luật Trên Tư Duy Kinh Tế Thị Trường
 • Mời Tải Về Luật Doanh Nghiệp 68/2014/qh13 (Luật Dn Hiện Hành)
 • Luật Doanh Nghiệp Số 68/2014/qh13 Ngày 26/11/2014 Của Quốc Hội
 • Điểm Mới Về Quyền Của Cổ Đông Phổ Thông Luật Doanh Nghiệp 2022
 • Trách Nhiệm, Quyền Hạn Của Cổ Đông Công Ty Cổ Phần
 • Thành Phố Thủ Đức Trực Thuộc Tp.hcm: Quyết Định Thành Lập T1/2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Hôm Nay, Thường Vụ Quốc Hội Xem Xét Quyết Định Việc Thành Lập Thành Phố Thủ Đức
 • Chính Thức Thành Lập Thành Phố Thủ Đức Thuộc Tphcm
 • Cấp Phép Xây Dựng: Bao Giờ Có Hướng Dẫn?
 • 08 Điểm Mới Về Giấy Phép Xây Dựng Từ Ngày 01/01/2021
 • Soạn Bài Văn Bản (Chi Tiết)
 • Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực hạt nhân dẫn dắt nền kinh tế của chúng tôi Mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của thành phố và vùng Đông Nam Bộ.

  Thành phố Thủ Đức thành lập

  thành phố thủ đức trực thuộc chúng tôi

  Quy hoạch thành phố Thủ Đức

  bản đồ Thành phố thủ đức

  thành phố trực thuộc trung ương

  Thành phố Thủ Đức có nhiều thế mạnh vượt trội, đây là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn TP.HCM.

  Thứ 1: Vị trí địa lý là trung tâm miền Đông Nam Bộ, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển một cách đồng bộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông và tăng cường hợp tác kinh tế với các khu vực lân cận. Các công trình giao thông trọng điểm, là xương sống của nền kinh tế như:

  • Bến Thành – Suối Tiên dự kiến được đi vào hoạt động từ cuối năm 2022.
  • (Mỹ Phước – Tân Vạn – Nhơn Trạch) đang được bàn giao mặt bằng và thi công một số đoạn.
  • Mở rộng cao tốc chúng tôi – Long Thành – Dầu Giây, QL1A, QL1K, Xa lộ Hà Nội, đường Vành đai 2…
  • Những tuyến giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai cũng được đầu tư phát triển.

  Ngoài ra, thành phố Thủ Đức có vị trí rất thuận lợi để phát triển ngành hậu cần logistics. Điều phối vận chuyển hàng hóa, đa dạng phương thức vận chuyển.

  bản đồ quy hoạch tp thủ đức

  Thứ 3: Khu vực này đã hình thành một số phân khu chức năng hiện hữu: khu đô thị Thủ Thiêm (chức năng thương mại – tài chính quốc tế); Trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc.

  Với những ưu điểm nổi trội kể trên, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh có thể giúp khu Đông – TP. Thủ Đức trở nên khác biệt với các đô thị trong vùng.

  Thành lập thành phố Thủ Đức

  Lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31/12

  TP.HCM sẽ tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức vào ngày 31/12/2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Để chuẩn bị cho bộ máy chính quyền của Thành phố Thủ Đức,.TP.HCM đã đề xuất các cơ quan TW xem xét thêm về số lượng phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức có tối đa là 4 người. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức không quá 13 phòng. Số lượng phó phòng bình quân là 3 người/phòng.

  TP thủ đức trực thuộc chúng tôi

  Mô hình thành phố trong thành phố là gì?

  Đây là mô hình mới và hết sức táo bạo, lần đầu triển khai trong nước. Nhằm tạo nền tảng cho môi trường đầu tư, đào tạo nguồn lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cho thành phố. Dự báo, là bệ phóng cho chúng tôi phát triển đi lên. Quá trình hình thành mô hình này cần cơ chế đặc thù từ Trung ương.

  Quyết định thành lập TP Thủ Đức kể từ bao giờ và có ý nghĩa gì?

  Thành lập Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực dẫn dắt nền kinh tế. Tập trung vào kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển chung của TP.HCM.

  Nghị quyết được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%. Sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

  Thành phố Thủ Đức được quy hoạch có những khu chức năng nào?

  TP Thủ Đức dự kiến được quy hoạch chia thành 6 khu chức năng chính, nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

  ✦ Khu đô thị Thủ Thiêm là trung tâm tài chính và kinh doanh mới của khu vực.

  ✦ Khu làng Đại học Quốc gia chúng tôi là nơi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao.

  ✦ Khu công nghệ cao quận 9 định hướng trở thành trung tâm sản xuất tự động hóa.

  ✦ Khu đô thị thông minh Trường Thọ sẽ ứng dụng quản lý công nghệ cao.

  ✦ Khu Rạch Chiếc là trung tâm thể thao và sức khỏe.

  ✦ Khu đô thị sinh thái Tam Đa là nơi tạo điều kiện phát triển đô thị sáng tạo.

  Quy mô thành phố Thủ Đức sau khi được thành lập ra sao?

  TP Thủ Đức được sát nhập từ 3 quận: quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Với diện tích tự nhiên gần 212 km2. Tổng dân số khoảng 1,1 triệu dân. Dự kiến sẽ đóng góp 30% GDP cho TP.HCM.

  Sau khi sắp xếp và thành lập thành phố Thủ Đức, quy hoạch bao gồm 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, An Phú, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Long Thạnh Mỹ, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh, Tân Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ.

  Dự án nổi bật:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Trong Doanh Nghiệp Tại Nơi Làm Việc
 • Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc
 • Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Hà Tĩnh 2022 Theo Quyết Định 47/qđ
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Tháp 2022
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Tháp Áp Dụng 05 Năm (2015
 • Số Quyết Định Thành Lập Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Cần Điều Kiện Và Thủ Tục Gồm Hồ Sơ Gì?
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Trường Học Đạt Tiêu Chuẩn “an Toàn Về An Ninh, Trật Tự”
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Tổ Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Trật Tự An Toàn Xã Hội Trong Nhà Trường Năm Học 2022
 • 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, ý Chí Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, 9 Bí Quyết Thành Công Trong Công Việc, Bí Quyết Thành Công 9h, Bí Quyết Để Thành Công, 7 Bí Quyết Thành Công, 8 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Dậy Thì Thành Công, Bí Quyết Của Thành Công, Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Iui Thành Công, Quyết Định Thành Lập Ban Chi ủy, Quyết Định Thanh Lâp, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Quyết Định Mới Của Đức Thánh Cha, Quyết Đinh 875 Cua Thanh Hóa, Quyết Định 936 Của Thành ủy, Quyết Định Thanh Lý Xe ô Tô, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Thành Lập Bếp ăn Tập Thể, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Số Quyết Định Thành Lập Là Gì, 7 Bí Quyết Bán Hàng Thành Công, 6 Bí Quyết Giảm Cân Thành Công, 9 Bí Quyết Thành Công Của Triệu Phú, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Tổ Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Lên Thị Xã Chơn Thành, Quyết Định Thành Lập HĐlhh, Quyết Định 03 Thành Uỷ Hà Nội Về Phân Cấp Cán Bộ, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyet Dinh 1043 Cua Thanh Uy, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Biểu Mẫu Quyết Định Thành Lập, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Bí Quyết Thành Công Sinh Viên Pdf, Bí Quyết Thành Công Của Bill Gates, 9 Bí Quyết Chốt Sale Thành Công, Những Bí Quyết Thành Công Của Microsoft Là Gì?, Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định 875/2013 Của Tỉnh ủy Thanh Hoa, Quyết Định Số 1131 Của Thanh Tra Chính Phủ, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Thanh Tra Sở, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, 6 Yếu Tố Quyết Định Thành Bại Trong Tình Yêu, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, Đắc Nhân Tâm Và Bí Quyết Kinh Doanh Thành Công, Hướng Dẫn Thủ Tục Thanh Quyết Toán Công Trình, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân Violet, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa,

  7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, ý Chí Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, 9 Bí Quyết Thành Công Trong Công Việc, Bí Quyết Thành Công 9h, Bí Quyết Để Thành Công, 7 Bí Quyết Thành Công, 8 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Dậy Thì Thành Công, Bí Quyết Của Thành Công, Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Iui Thành Công, Quyết Định Thành Lập Ban Chi ủy, Quyết Định Thanh Lâp, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Quyết Định Mới Của Đức Thánh Cha, Quyết Đinh 875 Cua Thanh Hóa, Quyết Định 936 Của Thành ủy, Quyết Định Thanh Lý Xe ô Tô, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Thành Lập Bếp ăn Tập Thể, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Số Quyết Định Thành Lập Là Gì, 7 Bí Quyết Bán Hàng Thành Công, 6 Bí Quyết Giảm Cân Thành Công, 9 Bí Quyết Thành Công Của Triệu Phú,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh 2022
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh Một Thành Viên
 • Quyết Định Của Công Ty Tnhh 1 Thành Viên
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp, Thành Lập Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Chỉ Với 05 Bước Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Thành Lập Doanh Nghiệp Mới
 • Quy Định Pháp Luật Về Thành Lập Doanh Nghiệp
 • Các Văn Bản Quy Định Của Pháp Luật Về Thành Lập Doanh Nghiệp

  Những nội dung lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp

  Tên công ty

  Địa chỉ trụ sở

  Lưu ý không đăng ký tại địa chỉ chung cư và nhà tập thể, nếu địa chỉ là tòa nhà thì cần xác định địa điểm đó có chức năng thương mại.

  Vốn điều lệ

  Ngành nghề kinh doanh

  Một số nội dung đăng ký khác như thông tin chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật, thông tin đăng ký thuế ( phương pháp tính thuế, kế toán…)

  Các bước thực hiện đăng ký doanh nghiệp như sau:

  Bước 1: Doanh nghiệp soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

  Kết quả thủ tục: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế.

  Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như công bố thông tin kịp thời, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu luôn lệ phí công bố khi doanh nghiệp nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

  Bước 3: Khắc dấu pháp nhân và thông báo sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho Luật Việt An hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan khắc dấu để khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp. Điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014 là: “Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

  Sau khi nhận được con dấu pháp nhân và trước khi sử dụng dấu doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Lưu ý: Để tránh khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở khác quận phải khắc lại con dấu, khi doanh nghiệp khắc con dấu chỉ để địa chỉ thành phố, tỉnh không nên ghi cả địa chỉ quận của doanh nghiệp trên con dấu pháp nhân.

  Hồ sơ thông báo về mẫu con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

  Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Đoàn (Tổ) Kiểm Tra Tài Chính
 • Doanh Nghiệp Phải Tự Kiểm Tra Việc Chấp Hành Pháp Luật Lao Động Từ Ngày 01/01/2019
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Đoàn Kiểm Tra Việc Thực Hiện Công Trình Bảo Vệ Môi Trường Phục Vụ Giai Đoạn Vận Hành Của Dự Án (Phụ Lục 3.3)
 • Hường Dẫn Trình Bày Văn Bản Theo Tt 01/2011 Của Bnv
 • Giáo Dục Sẽ Là Dịch Vụ Công Được Yêu Cầu Không Dùng Tiền Mặt Đầu Tiên
 • Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật?
 • Hội Đồng Kỷ Luật Trong Công Ty Nhà Nước
 • Hội Đồng Kỷ Luật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 100% Vốn Nhà Nước
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thẩm Định Báo Cáo Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thẩm Định Nội Dung Triển Lãm
 • Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, ý Chí Quyết Định Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Mẫu Giấy Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ, Mẫu Giấy Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, 9 Bí Quyết Thành Công Trong Công Việc, Giấy ủy Quyền Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Bí Quyết Thành Công, 7 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Dậy Thì Thành Công, Bí Quyết Của Thành Công, Bí Quyết Để Thành Công, 8 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Thành Công 9h, Bí Quyết Iui Thành Công, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định Thanh Lâp, Quyết Định Mới Của Đức Thánh Cha, Quyết Định 936 Của Thành ủy, Quyết Đinh 875 Cua Thanh Hóa, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Quyết Định Thành Lập Bếp ăn Tập Thể, Quyết Định Thanh Lý Xe ô Tô, Quyết Định Thành Lập Ban Chi ủy, Quyết Định Thanh Lý Tài Sản, Số Quyết Định Thành Lập Là Gì, 6 Bí Quyết Giảm Cân Thành Công, 9 Bí Quyết Thành Công Của Triệu Phú, 7 Bí Quyết Bán Hàng Thành Công, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập HĐlhh, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 03 Thành Uỷ Hà Nội Về Phân Cấp Cán Bộ, Quyết Định Lên Thị Xã Chơn Thành, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Biểu Mẫu Quyết Định Thành Lập, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Tổ Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyet Dinh 1043 Cua Thanh Uy, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Một Thành Viên, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Trở Lên, Bí Quyết Thành Công Sinh Viên Pdf, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, 9 Bí Quyết Chốt Sale Thành Công, Những Bí Quyết Thành Công Của Microsoft Là Gì?, Bí Quyết Thành Công Của Bill Gates, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Các Tổ Chức, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa,

  Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, ý Chí Quyết Định Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Mẫu Giấy Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ, Mẫu Giấy Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, 9 Bí Quyết Thành Công Trong Công Việc, Giấy ủy Quyền Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Bí Quyết Thành Công, 7 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Dậy Thì Thành Công, Bí Quyết Của Thành Công, Bí Quyết Để Thành Công, 8 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Thành Công 9h, Bí Quyết Iui Thành Công, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định Thanh Lâp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2022
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần Là Gì?
 • Quyết Định Thành Lập Ban Bảo Vệ
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh Mtv

  --- Bài mới hơn ---

 • Ubnd Tỉnh Lạng Sơn Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022
 • Mẫu Quyết Định Thanh Lý Xe Ô Tô, Thanh Lý Tài Sản Cố Định Của Công Ty
 • Quyết Định Thanh Lý Tài Sản
 • Bộ Hồ Sơ Thanh Lý Tài Sản Cố Định Cần Chứng Từ Gì?
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Huy Công Trường
 • I/ Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

  Công ty TNHH MTV là loại hình công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên. Trước khi đưa ra quyết định thành lập công ty TNHH MTV, chắc chắn bạn cần biết những đặc điểm cơ bản của loại hình công ty này. Công ty TNHH MTV có nhiều đặc điểm trong cơ cấu tổ chức và phạm vi quyền của chủ doanh nghiệp:

  + Chủ sở hữu công ty TNHH MTV phải là cá nhân hoặc pháp nhân

  + Công ty TNHH MTV là loại hình có chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn

  + Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân

  + Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  + Công ty TNHH MTV có khả năng huy động vốn hạn chế

  Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn. Chính vì thế, khi muốn tăng thêm số vốn thì chủ sở hữu công ty phải đủ số vốn muốn tăng thêm. Nếu không thì công ty phải đăng ký chuyển loại hình nếu muốn huy động thêm vốn từ thành viên khác hoặc muốn phát hành cổ phần.

  II/ Thủ tục và trình tự tiến hành khi quyết định thành lập công ty TNHH MTV

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty

  Hồ sơ thành lập công ty gồm những giấy tờ sau:

  – Giấy đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty TNHH MTV.

  – Thông tin về chủ sở hữu công ty.

  – Điều lệ công ty

  – Giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước đôi với cá nhân. Kèm theo giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy ủy quyền… đối với tổ chức.

  Bước 2: Nộp hồ sơ lên cho Sở KH & ĐT và chờ lấy giấy phép

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư.

  – Sau đó, Sở KH & ĐT sẽ xem xét và cấp giấy phép cho doanh nghiệp sau 3 – 5 ngày làm việc. Trường hợp nếu hồ sơ không hợp lệ và sai sót, sở Kế hoạch và đầu tư sẽ trả lời doanh nghiệp lý do thông qua văn bản.

  Bước 3: Tiến hành công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin

  – Doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định để tránh bị xử phạt hành chính.

  – Doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh và đóng đầy đủ lệ phí theo quy định.

  Bước 4: Thực hiện khắc con dấu doanh nghiệp và công khai mẫu dấu

  – Khắc con dấu là việc doanh nghiệp phải thực hiện sau khi có mã số thuế. Số lượng và hình thức con dấu sẽ do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên, cần đảm bảo đầy đủ thông tin công ty như tên và mã số doanh nghiệp.

  – Sau khi đặt khắc con dấu thành công, doanh nghiệp thực hiện công bố mẫu dấu công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

  Bước 5: Doanh nghiệp phải mua chữ ký số điện tử

  – Công ty phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online. Hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

  Bước 6: Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty và báo số tài khoản lên Sở KH & ĐT

  Bước 7: Treo bảng hiệu công ty và tiến hành thông báo phát hành hóa đơn

  – Bạn cần đặt làm bảng hiệu cho công ty và treo bảng hiệu tại địa chỉ kinh doanh. Bảng hiệu có thể lớn hoặc nhỏ, hình thức do doanh nghiệp quyết định, nhưng phải lưu ý là bảng hiệu có đủ những thông tin cần thiết thể hiện được thương hiệu công ty như tên, số điện thoại, địa chỉ, mã số doanh nghiệp…

  – Ngoài ra, cần tiến hành phát hành thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và đặt in hóa đơn để sử dụng. Nếu không doanh nghiệp cũng có thể đặt mua hóa đơn từ cơ quan thuế.

  Bước 8: Tiến hành kê khai và đóng thuế môn bài

  – Sau khi mua chữ ký số, đăng ký đóng thuế môn bài qua mạng thì công ty cần thực hiện kê khai và nộp tờ kê khai thuế đầy đủ. Bạn hãy đến cơ quan thuế sở tại tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT.

  – Hơn nữa, doanh nghiệp cần đóng những loại thuế như:

  + Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý.

  + Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng theo mức lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp.

  + Thuế môn bài, đóng sau khi công ty thành lập, trong vòng 30 ngày. Mức thuế môn bài do mức vốn điều lệ công ty kê khai quyết định.

  Bước 9: Tiến hành góp vốn vào công ty TNHH MTV

  – Các thành viên, cổ đông công ty TNHH MTV sẽ phải góp vốn vào công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 10: Thuê kế toán và sử dụng dịch vụ kế toán

  – Công ty TNHH MTV cần thuê một kế toán để có thê quyết toán sổ sách, thuế ban đầu, nộp tờ khai thuế đúng quy định. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói.

  III/ Một số vấn đềquan trọng cần lưu ý khi mở công ty TNHH một thành viên

  Để có thể thuận lợi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, thì bên cạnh quy trình mở công ty, bạn cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:

  – Công ty TNHH 1 thành viên cần có địa điểm hoạt động, địa chỉ cụ thể để đăng ký kinh doanh. Địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có số nhà, hẻm, quận, huyện, thành phố…rõ ràng, chính xác. Không sử dụng địa chỉ giả để làm địa chỉ công ty. Địa chỉ công ty không đặt ở chung cư, nhà tập thể. Bạn cũng có thể đăng ký kinh doanh bằng địa chỉ nhà riêng.

  – Ngoài ra, nếu bạn chưa có địa chỉ để đăng ký kinh doanh thì có thể sử dụng dịch vụ cho thuê địa chỉ đăng ký kinh doanh, cho thuê văn phòng ảo để tiết kiệm chi phí thuê văn phòng theo kiểu truyền thống.

  – Tên công ty phải là duy nhất, không được giống hay trùng lặp với tên của các công ty đã đăng ký kinh doanh trước đó. Có thể sử dụng tên viết tắt hoặc tên tiếng anh.

  – Tên công ty phải đầy đủ cấu trúc gồm loại hình và tên riêng. Cần lưu ý là không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan hành pháp… để đặt tên cho công ty.

  – Để tránh việc trùng lặp tên, dẫn đến không thể đăng ký kinh doanh. Thì ngay từ đầu, bạn cần tiến hành tra cứu tên công ty trên hệ thống cổng thông tin điện tử quốc gia.

  3. Lưu ý về người đại diện theo pháp luật của công ty

  – Vấn đề tiếp theo mà bạn cần lưu ý khi thành lập công ty, đó là cần phải chọn người phù hợp, đủ năng lực để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Đây sẽ là người có trách nhiệm về mặt pháp luật cũng như quyền lợi, nghĩa vụ đối với hoạt động của công ty. Do đó, doanh nghiệp phải chọn một người đủ năng lực, kinh nghiệm, có thể quyết định và giải quyết những công việc quan trọng của công ty.

  – Người đại diện theo pháp luật có thể là giám đốc công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, quản lý… Sau khi công ty đi vào hoạt động, doanh nghiệp có thể làm thủ tục thay đổi người đại diện nếu không hài lòng với người đại diện hiện tại ở công ty.

  4. Lưu ý khi chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh

  – Ngoài ra, doanh nghiệp khi chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh phải lưu ý:

  5. Lưu ý về vốn thành lập công ty

  – Vốn là vấn đề quan trọng nhất khi doanh nghiêp mở công ty TNHH 1 thành viên. Tuy nhiên, vốn thành lập công ty sẽ tùy thuộc vào khả năng hay điều kiện về tài chính, kinh tế của doanh nghiệp và yêu cầu về vốn của từng ngành nghề khi đăng ký kinh doanh. Bởi vì mỗi ngành nghề sẽ có quy định khác nhau về vốn tối thiểu, do đó bạn cần hết sức lưu ý. (Tham khảo ngay: Vốn tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu?).

  – Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu về vốn, ví dụ ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, vốn ký quỹ thì cần thực hiện đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn pháp định, như vậy mới được tiến hành đăng ký kinh doanh. (Tham khảo ngay: Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Tải Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh Như Thế Nào ?
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2022
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Thể Hiện Điều Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100