Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Huy Công Trường

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Của Ủy Ban Nhân Dân
 • Quyết Định 59 Của Ubnd Tỉnh Bắc Ninh
 • Bảng Giá Ca Máy Thành Phố Hải Phòng Theo Quyết Định Số 3053/qđ
 • Bảng Giá Ca Máy Tỉnh Tiền Giang Năm 2022
 • Quyết Định Về Việc Cấp Học Bổng Học Sinh
 • QUYẾT ĐỊNH

  THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc xây dựng nhà máy thủy điện Thác bà;

  Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực;

  Xét nhu cầu công tác,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác bà đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thủy lợi và Điện lực.

  Điều 2. Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác bà có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  – Đảm bảo việc xây dựng và lắp máy công trình thủy điện Thác bà theo đúng kế hoạch Nhà nước, đảm bảo kỹ thuật và hoàn thành đúng thời hạn đã quy định.

  – Kết hợp việc xây lắp nhà máy thủy điện Thác bà với việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân để xây dựng lực lượng thi công cho các công trình thủy điện sau này.

  1. Nhận toàn bộ khối lượng xây lắp nhà máy thủy điện Thác bà do Bộ Thủy lợi và Điện lực giao, lập kế hoạch và tiến độ thi công, trực tiếp tổ chức và chỉ huy công trường.
  2. Quản lý tài sản và toàn bộ phương tiện máy móc thi công.
  3. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi thể lệ, quy phạm về xây dựng cơ bản đã được Nhà nước ban hành.
  4. Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách kinh tế tài chính, chính sách lao động, chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc của Chính phủ.
  5. Tiến hành công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
  6. Đúc kết kinh nghiệm thi công xây lắp để góp phần vào kho tàng kinh nghiệm xây dựng cơ bản của Nhà nước nói chung, của ngành Thủy lợi và Điện lực nói riêng.
  7. Quyền hạn:

  – Quyết định các kế hoạch thi công cụ thể, kế hoạch chuẩn bị sản xuất, đề nghị các biện pháp huy động nhân vật lực theo kế hoạch và nguyên tắc thể lệ đã được Nhà nước và Bộ quy định.

  – Được trực tiếp giao thiệp với các Bộ, các đoàn thể các ngành ở trung ương và các cấp ở địa phương khi cần thiết để yêu cầu giúp đỡ và giải quyết trong phạm vi đã có chủ trương chung của Bộ Thủy lợi và Điện lực và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  – Được quan hệ trực tiếp với Ủy ban hành chính tỉnh Yên bái đề nghị huy động nhân lực vật lực tại địa phương phục vụ việc xây dựng công trường.

  Điều 3. Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác bà gồm có các ông sau đây:

  – Ông Vũ Nhất Trưởng ban

  – Ông Nguyễn văn Chinh Phó ban

  – Ông Vũ văn Trà “”

  – Ông Nguyễn văn Hoạt Ủy viên

  – Ông Nguyễn thái Sơn “”

  – Ông Vũ Hiển “”

  – Ông Nguyễn văn Bé “”

  Điều 4. Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác bà sẽ tổ chức các bộ môn giúp việc và các đội hoặc tổng đội trực thuộc công trường. Nhiệm vụ quyền hạn và biên chế cụ thể của các đơn vị này sẽ do Bộ Thủy lợi và Điện lực quy định.

  Điều 5. Ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực, Ủy ban hành chính tỉnh Yên bái và Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác bà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Hồ Sơ Thanh Lý Tài Sản Cố Định Cần Chứng Từ Gì?
 • Quyết Định Thanh Lý Tài Sản
 • Mẫu Quyết Định Thanh Lý Xe Ô Tô, Thanh Lý Tài Sản Cố Định Của Công Ty
 • Ubnd Tỉnh Lạng Sơn Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh Mtv
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường
 • 10 Nhiệm Vụ Thủ Tướng Giao Cho Tân Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long Tại Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Thủ Tướng Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Và Giao 10 Nhiệm Vụ Cho Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Ông Nguyễn Thanh Long Làm Quyền Bộ Trưởng Bộ Y Tế
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trình, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Đối Ngoại, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng,

  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trình, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh
 • Thủ Tướng Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Bộ Trưởng Bộ Y Tế
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Kh&cn
 • Trả Lời Thắc Mắc Về Chỉ Huy Trưởng Công Trình Của Các Thành Viên Liên Danh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Đội Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Phòng, Chống Thiên Tai Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Tỉnh Quảng Nam
 • Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An
 • Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Tỉnh Nghệ An Theo Quyết Định 5913/qđ
 • Nghệ An: Gần 1.000 Người Mất Việc Vì Một Quyết Định
 • Công ty tôi đang thực hiện hợp đồng Liên danh bao gồm 2 công ty thi công một công trình giao thông. Về thoả thuận liên danh phân định công việc giữa 2 công ty rõ ràng theo đoạn lý trình.

  Vậy xin hỏi Quý Cục chúng tôi cử 2 chỉ huy trưởng công trình, mỗi người đại diện riêng cho mỗi công ty thành viên trong liên danh thực hiện phần việc của mình được không?

  (Mục đích để thuận tiện trong quá trình thi công cũng như thực hiện công tác nghiệm thu, lập và ký hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, ….)

  Vậy chúng tôi xin hỏi các nội dung trên. Xin cám ơn!

  2. Nội dung trả lời:

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh. Vì vậy, từng thành viên liên danh của l iên danh nhà thầu có thể cử cá nhân đáp ứng điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường đối với phần công việc của thành viên liên danh theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  2. Công tác nghiệm thu, lập và ký hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công trong trường hợp nhà thầu là liên danh đã được hướng dẫn tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biên Bản Thanh Lý Tài Sản Cố Định Cho Người Dùng
 • Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Cố Định Nhà Nước Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
 • Thẩm Quyền Bán Và Thanh Lý Tài Sản Công
 • Thẩm Quyền Quyết Định Và Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Công Được Quy Định Như Thế Nào?
 • 13. Thành Lập Tổ Quản Lý, Thanh Lý Tài Sản.
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Pcgd

  --- Bài mới hơn ---

 • Tx Cai Lậy Triển Khai Quyết Định Thành Lập Đảng Bộ, Chỉ Định Bch Đảng Bộ Và Ubnd Lâm Thời Các Phường
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Cà Mau 2022
 • Hướng Dẫn Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Cà Mau
 • Một Số Quy Định Về Thu Nhập Tăng Thêm Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Thầy Cô Cần Biết
 • Công Tác Y Tế Và Dân Số Sẽ Hỗ Trợ Cho Nhau Trong Bảo Vệ Sức Khỏe Nhân Dân
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ BÌNH LÃNG

  Số : /QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Lãng, ngày tháng 3 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ xã Bình Lãng

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LÃNG

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

  Căn cứ vào Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

  Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh Long An về Chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2022;

  Theo đề nghị của ông Trưởng ban chỉ đạo PCGD – XMC Xã Bình Lãng,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Bình Lãng gồm các ông, bà có tên sau :

  1. Ông Nguyễn Minh Giám, Bí thư Đảng ủy xã,

  Trưởng ban

  2. Ông Huỳnh Hữu Lợi, Phó chủ tịch UBND xã,

  Phó ban

  3. Ông Nguyễn Văn Quan, Hiệu trưởngTrường TH Nguyễn Văn Đậu,

  Phó ban

  4. Ông Nguyễn Hoàng An, Giáo viên phụ tráchTTHTCĐ,

  Thư ký

  5. Bà Ngô Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường MG Bình Lãng,

  Thành viên

  6. Ông Nguyễn Thị Ngân Thu, Bí thư Đoàn TNCSHCM xã,

  Thành viên

  7. Ông Đoàn Kim Vũ, Giáo viên phổ cập,

  Thành viên

  8. Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Giáo viên Phổ cập,

  Thành viên

  9. Ông Phan Hồng Thanh, Trưởng công an xã,

  Thành viên

  10.Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hội nông dân xã,

  Thành viên

  11.Ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội CCB xã,

  Thành viên

  12.Bà Nguyễn Thị Cẩm Thuý, Chủ tịch Hội phụ nữ xã,

  Thành viên

  13.Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Văn hoá thông tin xã,

  Thành viên

  14.Ông Trần Anh Thuận, Chủ tịch MTTQ xã,

  Thành viên

  15.Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng trạm y tế,

  Thành viên

  16.Ông Nguyễn Thành Danh, Trưởng ấp Bình Đức,

  Thành viên

  17.Ông Phạm Văn Bình, Trưởng ấp Bình Hoà,

  Thành viên

  18.Ông Nguyễn Hữu Kha, Trưởng ấp Bình An,

  Thành viên

  19.Ông Nguyễn Văn Ánh, Trưởng ấp Thanh Phong,

  Thành viên

  20. Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội khuyến học,

  Thành viên

  Điều 2. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã có nhiệm vụ:

  Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã.

  Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã trong việc tiếp tục thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học và phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn xã đạt kết quả tốt.

  Quyết định này thay thế quyết định số 175/QĐ-UBND xã Bình Lãng ngày 14/10/2016.

  Điều 3. Các ông, bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:

  – Như điều 3;

  – Lưu vp.

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

  Lê Hồng Hưng

  ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN TRỤ

  ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH LÃNG

  Số : /NQ-ĐU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Bình Lãng, ngày tháng 3 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  Về chuyên đề phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022

  Thực hiện Nghị quyết số 10-CTWT ngày 05/12/2011 của Bộ chính trị ( khóa XI ) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồn học sinh sau Trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhằm thúc đẩy mạnh về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ( PCGD-XMC) Đảng ủy xả Bình Lãng Xây dựng nghị quyết về thực hiện PCGD-XMC trên địa bàn xã cụ thể như sau:

  I/ Thực trạng PCGD-XMC trên địa bàn xã trong thời gian qua

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cổng Điện Tử Huyện Kinh Môn
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Tỉnh Lào Cai
 • Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Tỉnh Lâm Đồng
 • Bảng Giá Ca Máy Tỉnh Lào Cai Năm 2022
 • Qd 08 Cua Ubnd Tinh Lao
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Nhiệm Vụ Thủ Tướng Giao Cho Tân Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long Tại Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Thủ Tướng Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Và Giao 10 Nhiệm Vụ Cho Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Ông Nguyễn Thanh Long Làm Quyền Bộ Trưởng Bộ Y Tế
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn
 • Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Đối Ngoại, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế,

  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh
 • Thủ Tướng Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC.

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC – Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994; – Căn cứ Thông tư Liên tịch ngày 771/1998/TTLT-UBDTMN-TCCP ngày 20/10/1998 của Ủy ban Dân tộc & miền núi và Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan công tác Dân tộc – miền núi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Căn cứ Thông tư số 01/TTLB ngày 11/04/1994 của Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ và Ban Tôn giáo của Chính phủ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy trình thành lập Ban Tôn giáo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Căn cứ biên bản số 163-BB/TU ngày 19/09/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v thông qua đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế hệ Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết TW7 (khoá 8) tỉnh Bình Phước; – Căn cứ ý kiến thẩm định đề án kiện toàn tổ chức tinh giản biên chế tỉnh Bình Phước của Hội đồng thẩm định – Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước kể từ tháng 11/2000.

  Điều 2: a) Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, dồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc & miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  b) Ban Dân tộc và Tôn giáo có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản Kho bạc nhà nước theo quy định.

  Điều 3: a) Ban Dân tộc và Tôn giáo có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và các hoạt động tôn giáo, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

  b) Trước mắt Ban Dân tộc và Tôn giáo đựơc phân bổ 10 biên chế. Cán bộ công chức của Ban được điều động và tiếp nhận từ các cơ quan ban, ngành của tỉnh chuyển đến (không được tuyển mới).

  c) Tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc và Tôn giáo được thực hiện theo bản quy chế ban hành kèm theo quyết định này.

  QUY CHẾ

  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2000/QĐ-UB ngày 15/11/2000 của UBND tỉnh Bình Phước)

  Chương 1 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

  Điều 1: Ban Dan tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh. Ban chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

  Điều 2: Ban Dân tộc và Tôn giáo có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và các hoạt động tôn giáo đồng thời là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

  Chương 2 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  Điều 3: Ban Dân tộc và Tôn giáo có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  1. Căn cứ vào Chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã được phê duyệt, Ban xây dựng kế hoạch, chương trình công tác về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đó.

  2. Dự thảo hoặc tham gia dực thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tỉnh ủy và UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn về các hoạt động thuộc lĩnh vực tôn giáo và dân tộc trên địa bàn tỉnh.

  4. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo trong phạm vi tỉnh.

  6. Tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án, mô hình điểm trên địa bàn dân tộc do UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc và Miền núi giao.

  7. Tạo điều kiện giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội xây dựng phong trào quần chúng và tổ chức quần chúng ở nơi đông tín đồ tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chính sách đối với các chức sắc, nhân sĩ tôn giáo.

  8. Tiếp đón, thăm hỏi, nắm yêu cầu, nguyện vọng đồng bào dân tộc thiểu số, các tín đồ tôn giáo.Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết nguyện vọng chính đáng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đồng bào dân tộc thiểu số và các tín đồ tôn giáo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban theo quy định của pháp luật.

  9. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc và tôn giáo ở địa phương.

  10. Quản lý tài sản, tài chính và cơ sở vật chất của cơ quan, quản lý cán bộ công chức và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức trong cơ quan theo quy định của Nhà nước.

  11. Thực hiện báo cáo định kỳ, 3 tháng, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình dân tộc và tôn giáo của địa phương cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Chương 3 TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 4: Cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo:

  1. Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh do 1 Trưởng ban điều hành và có từ 1 đến 3 Phó Trưởng ban giúp việc. Chức vụ Trưởng ban và Phó trưởng ban do UBND tỉnh bổ nhiệm.

  2. Các bộ phần cấu thành gồm có:

  – Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp

  – Các tổ chuyên viên.

  3. Phòng Tổ chức- Hành chính – Tổng hợp có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng.Chức vụ trưởng phòng do UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo.Chức vụ Phó trưởng phòng do Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo bổ nhiệm.

  4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng, nhiệm vụ và lề lối làm việc của tổ chức chuyên viên do Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo quy định.

  5. Biên chế của Ban Dân tộc & Tôn giáo thuộc biên chế quản lý Nhà nước do UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

  Điều 5: Chế độ làm việc

  1. Ban Dân tộc & Tôn giáo làm việc theo chế độ thủ trưởng.Trưởng ban quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ về các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ban. Các Phó trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban được Trưởng ban phân công một số lĩnh vực công tác.Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, đồng thời cùng Trưởng ban liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được phân công phụ trách.

  2. Phòng Tổ chức – Hành chính -Tổng hợp làm việc theo chế độ thủ trưởng.Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về mọi công việc của phòng.Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách một số mặt công tác và được ủy quyền điều hành công việc của Phòng khi trưởng phòng đi vắng.

  3. Ban Dân tộc và Tôn giáo hoạt động theo chương trình kế hoạch công tác hàng năm được Ủy ban Dân tộc & Miền núi, Ban Tôn giáo của Chính phủ và UBND tỉnh giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản quy chế này.

  4. Bảo đảm chế độ họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và xây dựng chương trình công tác cho tuần kế tiếp. Đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Chương 4 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 6: Bản quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung bản quy chế này do Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Ban Chỉ Đạo Công Tác Y Tế Trường Học Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Chuẩn Y Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Tờ Trình Đề Nghị Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Ban Chấp Hành, Bí Thư, Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Công Bố Và Trao Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Bổ Sung Bí Thư, Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ
 • Thu Hồi Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ Của Hiệu Trưởng Bị Kỷ Luật
 • Thứ tư – 12/10/2016 15:56

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VẠN HÒA

  Căn cứ thông tư số 12/ 2011 thông tư của Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ;

  Căn cứ Thông tư 18/2011/TTLT- BGDĐT-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế Qui định các nội dung đánh giá công tác Y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

  Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2017 của trường THCS Vạn Hòa

  Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học năm học 2022 – 2022 gồm các ông (bà) có tên sau:

  Điều 2: Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học có trách nhiệm tham mưu và tổ chức, điều hành, đánh giá, quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn, thương tích, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh trường học, đề xuất với hiệu trưởng về hình thức, mức độ khen thưởng, kỷ luật với toàn bộ CB-GV-NV và học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ Y tế trường học.

  Thực hiện nhiệm vụ phối kết hợp với trạm y tế trên địa bàn xã theo quy định hiện hành.

  Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do trường ban phân công.

  Điều 3: Bộ phận hành chính, chuyên môn và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  – Như điều 3(để thực hiện) (Đã ký)

  – LưuVT

  Phùng Thị Dung

  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

  Năm học 2022 – 2022

  (Kèm theo Quyết định số /QĐ-THCSVH ngày 10/9/2016)

  ( Danh sách này gồm có 11 người)

  Nguồn tin: Nhà trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn
 • Quyết Định Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn
 • Qđ Phê Duyệt Ds Các Xã Đbkk Quyet Dinh 106Qdttg Ngay 11 Thang 6 Nam 2004 Doc
 • Xác Định Thời Gian Hưởng Chính Sách Vùng Đặc Biệt Khó Khăn
 • Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm Các Chức Danh Chỉ Huy Trưởng, Chính Trị Viên Phó Chỉ Huy Quân Sự Trường Cđtm

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc
 • Chiều 25-7, BCH Quân sự Trường Cao đẳng Thương mại đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó. Đến dự có TS. Đinh Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí tiểu đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ của trường.

  Đồng chí Võ Hồng Sơn công bố quyết định

  Tại buổi lễ có 02 đồng chí được miễn nhiệm do nghỉ chế độ, nhận nhiệm vụ khác và 02 đồng chỉ được bổ nhiệm. Theo quyết định của Cơ quan quân sự quận Thanh Khê đồng chí Nguyễn Tri Vũ – Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Trường Cao đẳng Thương mại, đồng chí Lê Phan Duy Đại – Bí thư Đoàn trường làm Chính trị viên phó; đồng chí Nguyễn Tiễn Tiến miễn nhiệm vị trí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Trường Cao đẳng Thương mại và đồng chí Nguyễn Quý Nhẫn miễn nhiệm vị trí Chính trị viên phó.

  TS. Đinh Văn Tuyên trao quyết định miễn nhiệm TS. Đinh Văn Tuyên trao quyết định bổ nhiệm

  Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đinh Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao sự đóng góp của hai đồng chí Nguyễn Tiền Tiến và Nguyễn Quý Nhẫn đối với Ban Chỉ huy Quân sự trường trong thời gian qua; đồng chí mong muốn dù nghỉ chế độ và nhận nhiệm vụ mới thì hai đồng chí cùng với các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, sức chiến đấu của các chiến sĩ trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Trường Cao đẳng Thương mại thời gian tới.

  TS. Đinh Văn Tuyên phát biểu tại buổi lễ Đồng chí Nguyễn Tri Vũ – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phát biểu nhận nhiệm vụ

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tri Vũ – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Trường Cao đẳng Thương mại đã tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của TS. Đinh Văn Tuyên đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Chỉ huy Quân sự các cấp trong công tác huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ nhằm xây dựng lực lượng tự vệ nòng cốt của Nhà trường đông về số lượng, mạnh về chất lượng, hoàn thành các nhiệm vụ quy định của Luật Dân quân tự vệ các văn bản hướng dẩn của Nhà nước về Dân quân tự vệ tại đơn vị sự nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Miễn Nhiệm Công Chức Khi Nào?
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ
 • Hôm Nay Quốc Hội Bỏ Phiếu Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Y Tế
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Ban Chỉ Đạo Công Tác Y Tế Trường Học Năm Học 2022
 • Quyết Định Chuẩn Y Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Tờ Trình Đề Nghị Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Ban Chấp Hành, Bí Thư, Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Công Bố Và Trao Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Bổ Sung Bí Thư, Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ
 • UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN Số: 64 /QĐ-THCSLY

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Quận Hai Bà Trưng, ngày 15 tháng 8 năm 2022

  Về việc thành lập BCĐ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu Năm học 2022- 2022 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập BCĐ công tác CSSKBĐ trường học năm học 2022 – 2022 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học (Thông tư 13);

  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2022 – 2022 của Trường THCS Lương Yên và tình hình thực tế của nhà trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo công tác công tác CSSKBĐ trường THCS Lương Yên năm học 2022-2020 (Có danh sách kèm theo)

  Điều 2. Ban chỉ đạo công tác công tác CSSKBĐ trường THCS Lương Yên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác công tác CSSKBĐtrong nhà trường theo đúng hướng dẫn quy định.

  UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Quận Hai Bà Trưng, ngày 15 tháng 8 năm 2022

  BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CSSKBĐ TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN 1/ Trưởng ban:

  – Quản lý, chỉ đạo chung công tác CSSKBĐ của nhà trường.

  – Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.

  2/ Phó ban

  – Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.

  – Đôn đốc, nhắc nhở GVCN các lớp phối hợp với Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ một cách hiệu quả nhất khi được yêu cầu.

  – Phối hợp với nhân viên y tế trường sơ cấp cứu cho học sinh khi xảy ra TNTT, ốm đau .

  – Phân công cán bộ Y tế xã tiến hành khám sức khỏe cho học sinh nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công

  3/ Thường trực:

  – Phụ trách phòng Y tế nhà trường.

  – Lập kế hoạch về Y tế học đường trường học, quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị Y tế nhà trường;

  – Phụ trách công tác bảo hiểm, công tác khám, sơ cấp cứu ban đầu cho CB,GV, NV và HS trong nhà trường khi có tai nạn xảy ra.

  – Phụ trách công tác tuyên truyền công tác Y tế trường học, xây dựng kế hoạch ngoại khóa truyền thông về sức khỏe, dịch bệnh, chăm sóc răng miệng, …

  – Phụ trách công tác vệ sinh lớp học, khung cảnh xung quanh trường học theo ngày.

  – Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công

  4/ Ủy viên

  – Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.

  – Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh trường học, phòng chống TNTT, bệnh học đường.

  – Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế.

  – Có trách nhiệm tham mưu cùng phòng y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho học sinh về sức khỏe, giới tính,…

  – Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về vệ sinh, sức khỏe để nâng cao hiểu biết cho HS

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

  Yêu cầu các thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo cho Ban chỉ đạo để xem xét xử lý.

  DANH SÁCH CÁCTHÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CSSKBĐ NĂM HỌC 2022 – 2022 (Kèm theo QĐ số 64/QĐ-THCSLY ngày 15 tháng 8 năm 2022)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn
 • Quyết Định Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn
 • Qđ Phê Duyệt Ds Các Xã Đbkk Quyet Dinh 106Qdttg Ngay 11 Thang 6 Nam 2004 Doc
 • Xác Định Thời Gian Hưởng Chính Sách Vùng Đặc Biệt Khó Khăn
 • Chính Phủ Cơ Bản Thống Nhất Tiêu Chí Phân Định Vùng Đồng Bào Dtts Và Miền Núi
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Trường Học Đạt Tiêu Chuẩn “an Toàn Về An Ninh, Trật Tự”

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Tổ Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Trật Tự An Toàn Xã Hội Trong Nhà Trường Năm Học 2022
 • Viettel Công Bố Thành Lập Công Ty An Ninh Mạng
 • Thành Lập Công Ty An Ninh Mạng Viettel
 • Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Tổ Thư Ký Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn Iso 9001:2015 Vào Hoạt Động Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Và Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kon Tum
 • Thành Lập Ban Kiểu Soát Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào Đúng Quy Định
 • UBND HUYỆN TÁNH LINH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 146/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 25 tháng 9 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt

  tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;

  Căn cứ Thông tư số Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” của Trường Tiểu học La Ngâu gồm các ông bà có tên sau :

  Trưởng Ban:

  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng

  Phó Trưởng ban:

  2- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng

  Các Thành viên:

  3- Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, Giáo viên TPT

  4- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn

  5- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn

  6- Ông Võ Thanh Quốc, Giáo viên thể dục

  7- Ông Nguyễn Văn Còn, Tổ Trưởng Tổ 2-3

  8- Ông Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4-5

  9- Bà Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ Trưởng Tổ 1

  10- Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng Ban Văn thể

  11- Ông Lương Quang Thịnh, Nhân viên bảo vệ

  Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” yêu cầu của Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận :

  – Như Điều 4;

  – Lưu VT.

  Cao Thống Suý

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2022
 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Cần Điều Kiện Và Thủ Tục Gồm Hồ Sơ Gì?
 • Số Quyết Định Thành Lập Công Ty
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100