Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Về Việc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Hướng Dẫn Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Cách Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022 Nghị Định 123
 • Mẫu Quyết Định Về Việc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Điều 7. Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử

  1. Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hoá, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức cung cấp dịch vụ về hoá đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

  Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau:

  – Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

  Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

  – Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

  – Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

  2. Phát hành hóa đơn điện tử

  Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gồm các nội dung: tên đơn vị phát hành hoá đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

  Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

  Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

  Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

  3. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

  Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Đạt Chuẩn
 • Quận Lê Chân Chi Trả Gói Hỗ Trợ Theo Quyết Định Số 15/2020/qđ
 • Tâng Tốc Để Thực Hiện Đóng Điện Fit 2 Theo Quyết Định Số 13/2020/qđ
 • Đề Thi Năng Lực Gvdg
 • Chương 107: Quyết Định Rút Vốn
 • Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32 Và Những Điều Cần Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Cập Nhật Năm 2022
 • Các Nội Dung Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Bảng Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Qua Mạng Vnpt
 • Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Cần Cân Nhắc Trước Khi Quyết Định Mua
 • Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

  Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bước hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ với những tài liệu như sau:

  – Mẫu hóa đơn

  – Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

  – Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

  Sau 02 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ), nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì Doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn. Điều này có chút khác biệt so với quy định mới về hóa đơn điên tử tại thông tư 68/2019. Theo quy định tại Thông tư 68/2019 thì thời gian phản hồi của Cơ quan Thuế với việc quyết định cho doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử hay không chỉ là 01 ngày.

  Khởi tạo mẫu hóa đơn

  Đối với việc khởi tạo mẫu hóa đơn, các doanh nghiệp cần phải nắm được các quy định về mẫu số thường. Thông tư 32/2011 quy định rõ mẫu số thường bao gồm 11 ký tự.

  Ký hiệu hóa đơn

  Ký hiệu hóa đơn là một trong những phần nếu doanh nghiệp không chú ý thì rất có thể sẽ thực hiện ký hiệu hóa đơn sai, dẫn đến hóa đơn điện tử không hợp pháp, hợp lệ. Ký hiệu hóa đơn theo Thông tư 32/2011 được quy định cụ thể như sau:

  -2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu mẫu hóa đơn

  – Ký tự thứ 3 là dấu “/”.

  – 2 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo hoá đơn

  – 1 ký tự cuối thể hiện hình thức hoá đơn (Hình thức hóa đơn điện tử được ký hiệu là E)VD: AB/19E

  Quy định về tạm nộp thuế TNDN và quyết toán thuế năm

  Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo Luật quản lý thuế 38 Đánh số hóa đơn điện tử

  Việc đánh số hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 được quy định như sau: Số hóa đơn gồm 7 chữ số. Chính vì thế các doanh nghiệp cần phải đánh số hóa đơn đúng, chuẩn theo như quy định hiện hành.

  Theo quy định của Thông tư 68/2019 thì Thông tư 32/2011 chỉ có hiệu lực pháp luật cho đến hết ngày 31/10/2020; tuy nhiên, theo như dự thảo về Nghị định thuế, hóa đơn thì Thông tư 32/2011 và các văn bản pháp luật cũ về hóa đơn sẽ có hiệu lực thi hành đến năm 2022. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, do vậy, việc xác định thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định cũ hay mới là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, điều cần thiết cho các doanh nghiệp hiện nay đó chính là việc nắm rõ các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử để có thể triển khai sử dụng được tốt nhất.

  Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp nắm được các quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 và những lưu ý để các doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Tư 32/2011 Về Hóa Đơn Điện Tử: Tìm Hiểu Về Quy Định Của Btc
 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Đạt Chuẩn.
 • Sinvoice Viettel Hóa Đơn Điện Tử Hàng Đầu Việt Nam + Dễ Sử Dụng Nhất
 • Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Qua Mạng Lần Đầu Như Thế Nào?
 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ, Hợp Pháp Cho Doanh Nghiệp
 • Khởi Tạo Và Quyết Định Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Thời Hạn Bắt Buộc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Đáp Ứng Xu Hướng Công Nghệ Tất Yếu
 • Khuyến Khích Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Càng Sớm Càng Tốt
 • Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  Hóa đơn điện tử phải đảm bảo hai nguyên tắc:

  • Xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và theo trình tự thời gian
  • Mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

  THỦ TỤC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

  1. Những lợi ích khi áp dụng hoá đơn điện tử

  • In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy)
  • Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua portal, e-mail)
  • Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ)
  • Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu
  • Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn
  • Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty
  • Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế
  • Thuận tiện sử dụng
  • Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn
  • Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn.

  Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng Hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  2. Điều kiện đăng ký thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

  Điều kiện để Doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử như sau:

  • Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện. Và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế. Hoặc các doanh nghiệp đang sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
  • Doanh nghiệp phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp cần có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
  • Có đội ngũ kỹ thuật, người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định

  3. Các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

  Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

  • Mẫu này được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy. Hoặc bằng văn bản điện tử. Gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32/2011/TT-BTC).
  • Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

  Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

  Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu.

  Sau gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

  Như vậy để phát hành hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần chuẩn bị 3 mẫu trên. Và gửi cùng lúc lên chi cục thuế nơi doanh nghiệp đang hoạt động. Tùy chi cục thuế sẽ có cách phản hồi lại doanh nghiệp khác nhau.

   Phản hồi thông tin qua địa chỉ email, gọi điện…với nội dung chấp thuận, từ chối hoặc chỉnh sửa.

  • Sau 3 ngày là việc tính từ ngày gửi 3 mẫu kể trên lên chi cục thuế.
  • Nếu không có phản hồi thì doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Còn nếu có phản hồi thì doanh nghiệp tùy vào nội dung phản hồi của mà điều chỉnh (Thư phản hồi có nội dung yêu cầu chỉnh sửa hoặc thư từ chối việc cấp phép sử dụng và lý do của việc từ chối ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Điền Tờ Khai Tk1
 • Từ 01/01/2018, Thực Hành Quyền Công Tố, Ksxx Vụ Án Hình Sự Theo Quy Chế Mới
 • Cung Cấp 100% Dịch Vụ Điện Trực Tuyến
 • Bàn Giải Pháp Tiếp Tục Thực Hiện Có Hiệu Quả Quyết Định Số 217, 218 Của Bộ Chính Trị
 • Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị
 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Tư 32/2011 Về Hóa Đơn Điện Tử: Tìm Hiểu Về Quy Định Của Btc
 • Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32 Và Những Điều Cần Biết
 • Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Cập Nhật Năm 2022
 • Các Nội Dung Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Bảng Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Để chuyển đổi từ hình thức hóa đơn viết tay thông thường sang sử dụng hóa đơn điện tử, chủ doanh nghiệp cần lập một quyết định sử dụng hóa đơn điện tử dưới dạng văn bản.

  Hóa đơn điện tử là tổng hợp các dữ liệu điện tử được thống kê lại, do doanh nghiệp lập ra trong quá trình bán hàng hay cung ứng dịch vụ và sau đó sẽ trao lại cho khách hàng; những dữ liệu trên được quản lý và lưu trữ thông qua các phương tiện điện tử.

  Theo quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này thì hóa đơn điện tử chỉ được sử dụng trên hệ thống máy vi tính của doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền để sử dụng trong quá trình cung ứng dịch vụ, bán hàng và lưu trữ thông tin cần thiết.

  Tại Việt Nam hiện nay trên thực tế chỉ có một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử có đủ chất lượng và uy tín và là đối tác trực tiếp của Tổng Cục thuế trong việc phát hành và khởi tại hóa đơn điện tử.

  Ví dụ như là: Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn viễn thông VNPT, v.v…

  Các phần mềm hóa đơn điện tử của một số đơn vị có chất lượng, uy tín thì sẽ có hiệu quả trong việc bảo mật thông tin trên hóa đơn, hạn chế được tình trạng làm giả hóa đơn hay giúp doanh nghiệp cũng như khách hàng có thể xác thực các thông tin một cách nhanh chóng, công khai qua việc truy cập website để kiểm tra.

  Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

  – Theo quy định về pháp luật doanh nghiệp hiện hành đang có hiệu lực thì các doanh nghiệp mới được thành lập kể từ ngày 01/01/2019 thì bắt buộc phải đăng ký sử dụng hình thức hóa đơn điện tử.

  Điều này cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp khi mới thành lập bắt đầu từ thời gian trên thì sẽ không được phép tự in hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn viết tay nữa.

  – Thủ tục để đăng ký cấp phép hóa đơn điện tử bao gồm một số bước cụ thể như sau:

  Bước 1: Soạn thảo quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

  Doanh nghiệp khi bắt đầu tạo lập hóa đơn điện tử thì đầu cần đưa ra quyết định về việc sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành và sau đó gửi cho cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết.

  Bước 2: Tiến hành thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử

  Hồ sơ để thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

  + Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử như đã soạn thảo ở bước 1

  + Mẫu hóa đơn được đơn vị cung ứng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử cung cấp hoặc doanh nghiệp có thể tự chuẩn bị

  + Văn bản thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử, lập theo mẫu của Bộ tài chính đã ban hành

  Bước 3: Thực hiện việc ký số trên hóa đơn điện tử mẫu

  Doanh nghiệp cần thực hiện việc ký số trên hóa đơn điện tử mẫu và sau đó gửi mẫu hóa đơn điện tử này theo đúng định dạng như đã trao cho người mua qua đường điện tử đến hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế.

  Mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

  Download (DOC, 24KB)

  Mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất bao gồm những nooin dung cơ bản sau đây:

  – Đầu tiên là đơn vị chủ quản, tên công ty

  – Tiếp đó là quốc hiệu và tiêu ngữ

  – Thời gian, địa điểm lập quyết định

  – Nội dung của quyết định cần đề cập tới một số vấn đề như là:

  Tên hệ thống thông tin, thiết bị hạ tầng có sử dụng hóa đơn điện tử

  Tên của hệ thống ứng dụng giải pháp hóa đơn điện tử

  Quá trình thiết lập, khởi tạo, di chuyển và lưu giữ thông tin trên hóa đơn điện tử được vận hành như thế nào?

  Trách nhiệm của nhà cung ứng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử và bộ phận kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng hóa đơn điện tử tại công ty ra sao?

  – Thời hạn có hiệu lực của quyết định này

  – Danh sách cá nhân hay bộ phận chịu trách nhiệm thực thi các điều khoản trên

  – Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu xác nhận.

  Hướng dẫn soạn quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

  – Phần tên hệ thống thông tin, thiết bị hạ tầng có sử dụng hóa đơn điện tử có thể là các thông tin về máy in, máy tính để chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử.

  – Tên của hệ thống ứng dụng giải pháp hóa đơn điện tử bao gồm hệ thống phần mềm do tổ chức trung gian cung cấp hoặc do chính doanh nghiệp tự thiết lập.

  – Danh sách cá nhân hay bộ phận chịu trách nhiệm thực thi các điều khoản trên có thể kể đến như là người lãnh đạo công ty, các bộ phận kỹ thuật, bên cung ứng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử, v.v…

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Đạt Chuẩn.
 • Sinvoice Viettel Hóa Đơn Điện Tử Hàng Đầu Việt Nam + Dễ Sử Dụng Nhất
 • Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Qua Mạng Lần Đầu Như Thế Nào?
 • Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel Tại Tphcm
 • Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Misa Thông Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Cục Thuế: Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Từ 01/11/2020
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Viettel Trên Phần Mềm S
 • Cách Làm Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử
 • Cách Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Viettel Tp Hồ Chí Minh
 • Hưỡng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực sẽ góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người nộp thuế cũng như đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Misa.

  Căn cứ vào Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP, bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ MISA

  Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

  Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

  Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Cho phép khách hàng lập hóa đơn điện tử từ các chứng từ bán hàng, việc lập hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA chúng tôi 2022 được thực hiện tương tự như với các hóa đơn tự in/đặt in khác.

  2.1 Lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

  1, Bạn hãy truy cập vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng và nhấn Lập hóa đơn.

  3. Cuối cùng bạn hãy nhấn Cất.

  2.2 Lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau

  1. Bạn vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn(hoặc chọn tab Xuất hóa đơn, nhấn Thêm).

  2. Khai báo hóa đơn GTGT

  3. Tiếp theo, bạn hãy nhấn Cất, sau đó nhấn Lập CTBH.

  4. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin tương ứng trên chứng từ bán hàng, có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần)

  5. Cuối cùng hãy nhấn Cất.

  Lưu ý: Việc lập chứng từ bán hàng sau khi lập hóa đơn GTGT còn được thực hiện bằng cách:

  1. Thêm mới một chứng từ bán hàng không lập kèm hóa đơn trên tab Bán hàng.
  2. Chọn lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.
  3. Phát hành hóa đơn điện tử

  Kế toán có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

  3. Hưỡng dẫn phát hành hóa đơn điện tử Misa

  3.1 Phát hành từng hóa đơn điện tử

  Cách 1: Phát hành hóa đơn điện tử trên phân hệ Hóa đơn điện tử

  Cách 2: Phát hành hóa đơn điện tử ngay sau khi lập xong hóa đơn trên các phân hệ Bán hàng/Kho/Mua hàng

  Cách 3: Phát hành hóa đơn điện tử trên danh sách Xuất hóa đơn

  3.2 Phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử

  Cách 1: Phát hàng hàng loạt hóa đơn điện tử trên phân hệ Hóa đơn điện tử

  Cách 2: Phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử trên danh sách Xuất hóa đơn

  Sau khi phát hành hóa đơn điện tử thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái phát hành của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã phát hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử 2022 (Có Hồ Sơ Mẫu)
 • Quy Định Và Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Trường Mầm Non Ngư Thủy Nam
 • Quyết Định Số 2 2008 Qđ Bgdđt
 • Chính Phủ Giảm Tiền Thuê Đất Của Năm 2022
 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Đạt Chuẩn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32
 • Mẫu Quyết Định Về Việc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Hướng Dẫn Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Cách Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022 Nghị Định 123
 • Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử đạt chuẩn được viết như thế nào? Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách trình bày mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử như sau.

  Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

  • Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ.
  • Và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  Trên hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung như:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn
  • Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
  • Với hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn.
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

  Nội dung mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

  Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

  GIÁM ĐỐC …

  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số 0315126314 đăng ký ngày 22/06/2018. Xét đề nghị của kế toán Công ty.

  QUYẾT ĐỊNH:

  • Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.
  • Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

  Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

  Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/ 09 /2018. Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quận Lê Chân Chi Trả Gói Hỗ Trợ Theo Quyết Định Số 15/2020/qđ
 • Tâng Tốc Để Thực Hiện Đóng Điện Fit 2 Theo Quyết Định Số 13/2020/qđ
 • Đề Thi Năng Lực Gvdg
 • Chương 107: Quyết Định Rút Vốn
 • Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần Thành Lập Chưa Đủ 03 Năm
 • Thông Tư 32/2011 Về Hóa Đơn Điện Tử: Tìm Hiểu Về Quy Định Của Btc

  --- Bài mới hơn ---

 • Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32 Và Những Điều Cần Biết
 • Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Cập Nhật Năm 2022
 • Các Nội Dung Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Bảng Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Qua Mạng Vnpt
 • 1. Khái niệm về hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011

  Thông tư số 32/2011/TT-BTC được ban hành ngày 14/03/2011, có hiệu lực vào ngày 01/05/2011 quy định rõ:

  Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

  Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  Tất cả những loại hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng sau đó được xử lý, lưu truyền hoặc được lưu trữ thông qua các phương tiện điện tử thì không được coi là hóa đơn điện tử.

  Thông tư số 32/2011/TT-BTC áp dụng đối với các đối tượng sau:

  3.1. Nguyên tắc sử dụng theo Thông tư 32/2011 về hóa đơn điện tử

  Người bán sử dụng hóa đơn điện tử phải:

  Thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử. Thông báo rõ cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua: truyền trực tiếp hay gián tiếp.

  3.2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011

  Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp trước khi được khởi tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

  Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc trong hoạt động ngân hàng. Có địa điểm và cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng cho việc sử dụng và lưu trữ hoá đơn điện tử. Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ và khả năng tương xứng. Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán theo thời gian thực khi lập hóa đơn. Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ. Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.

  4. Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011

  Tổ chức trung gian khi muốn cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì cần thỏa mãn các điều kiện sau:

  Hóa đơn điện tử bắt buộc phải có đầy đủ các nội dung sau:

  Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua. Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

  Đối với hóa đơn giá trị gia tăng:

  Ngoài dòng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ. Chữ ký điện tử của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán. Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt và có thể ghi thêm phần phiên dịch bằng tiếng Anh.

  Trong trường hợp không có quy định cụ thể giữa người mua và người bán, ngôn ngữ được sử dụng trên hóa đơn xuất khẩu là tiếng Anh.

  6. Quy định về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử

  6.1. Khởi tạo hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 về hóa đơn điện tử

  Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền trước khi bán hàng. Việc khởi tạo hóa đơn điện tử phải làm theo quy định của pháp luật.

  Trước khi khởi tạo, đơn vị phải thông báo cho cơ quan thuế bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử và chịu trách nhiệm về quyết định này.

  6.2. Phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 về hóa đơn điện tử

  Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử thì tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập ” Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng ” gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử làm theo Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC về hóa đơn điện tử.

  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử, hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử.

  Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

  7. Lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011

  Các hình thức lập hóa đơn điện tử:

  Người bán tự lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán. Người bán sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

  8. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập theo Thông tư 32/2011

  Đối với mỗi trường hợp hóa đơn bị sai thông tin thì sẽ có các cách xử lý hóa đơn điện tử sai khác nhau.

  Trong trường hợp hóa đơn điện tử đã được lập ra và gửi cho người mua, nhưng bên cung cấp (chưa thực hiện giao hàng hóa dịch vụ, hoặc chưa kê khai thuế) phát hiện sai sót, hóa đơn đã lập ra có thể được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua.

  Trong trường hợp mọi thủ tục mua bán, giao hàng, lập hóa đơn và kê khai thuế đều đã hoàn tất, sau đó mới phát hiện ra sai sót, 2 bên bán và mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả 2 bên, ghi đầy đủ chi tiết sai sót và tiến hành lập hóa đơn mới chính xác.

  9. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

  Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử và việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

  Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử được gửi báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử theo đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

  10. Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử

  Sau khi lập, doanh nghiệp cần lưu trữ hóa đơn điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau:

  Có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết. Được lưu trữ trong chính khuôn dạng được khởi tạo/gửi/nhận, hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hóa đơn điện tử đó. Được lưu trữ sao cho người dùng có thể xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

  Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng: h óa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán thì được phép tiêu hủy.

  Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại của Chính phủ và Nghị định 51 hóa đơn điện tử Thông tư 39 về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính.

  11. Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

  11.1. Nguyên tắc chuyển đổi theo Thông tư 32/2011 về hóa đơn điện tử

  Người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi 01 lần. Hóa đơn giấy phải có chữ ký người bán, dấu của người bán.

  Hóa đơn giấy phải phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc file xml, có ký hiệu riêng xác nhận khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi.

  12. Kiểm tra việc khởi tạo, lập, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32

  Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán.

  Tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu sự thanh tra, kiểm tra và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu của hóa đơn điện tử.

  13. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử theo Thông tư 32

  Thông tư 32/2011/TT-BTC về hóa đơn điện tử có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/05/2011.

  Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

  Có thể nói hóa đơn điện tử là giải pháp thông minh và an toàn giúp ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng lẫn các cơ quan quản lý thuế. Lợi ích của hóa đơn điện tử phải kể đến việc tiết kiệm thời gian, chi phí và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

  Hệ thống lưu trữ an toàn được xây dựng trên nền tảng cơ sở hạ tầng thông tin lớn mạnh của Viettel luôn đảm bảo an toàn cho mọi thông tin hóa đơn của các doanh nghiệp và vô cùng thuận tiện cho việc truy xuất, kiểm tra vào bất cứ thời điểm nào, điều mà các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy không thể thực hiện được.

  Quý doanh nghiệp quan tâm và mong muốn tìm kiếm nhà cung cấp uy tín có thể truy cập website: hoặc gọi đến tổng đài Hóa đơn điện tử S-invoice , FB: 18008111 (miễn phí) để được hỗ trợ miễn phí. Viettel Business Solutions

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Đạt Chuẩn.
 • Sinvoice Viettel Hóa Đơn Điện Tử Hàng Đầu Việt Nam + Dễ Sử Dụng Nhất
 • Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Qua Mạng Lần Đầu Như Thế Nào?
 • Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel Tại Tphcm
 • Quy Định Và Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử 2022 (Có Hồ Sơ Mẫu)
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Misa Thông Dụng
 • Tổng Cục Thuế: Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Từ 01/11/2020
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Viettel Trên Phần Mềm S
 • Cách Làm Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử
 • Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

  Thông tư số 68/2019/TT-BTC nêu rõ, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

  Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

  • Hoá đơn điện tử là gì?
  • Quy trình phát hành HĐĐT
  • Thời điểm áp dụng Hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp
  • Xử lý khi hóa đơn điện tử bị lập sai
  • Một số câu hỏi về hoá đơn điện tử
  • Tải iTaxViewer mới nhất đọc tờ khai xml

  Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn mới được Bộ tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy. Giúp cho việc quản lý và lưu trữ thông tin được tiện lợi hơn. Mang lại hiệu quả, thành công cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp cũng như giúp cho việc tính toán thuế được dễ dàng hơn.

  Tại khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính đã quy định:

  “Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông tin dữ liệu về kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử phải đảm bảo hai nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và theo trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.”

  Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

  1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử

  – Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng theo quy định.

  – Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử được lập theo đúng quy định cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

  Nguyên tắc sử dụng Hóa đơn điện tử

  – Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chịu trách nhiệm về việc hóa đơn điện tử của người mua dịch vụ gửi đến cơ quan thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp người mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng thời hạn quy định.

  – Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

  – Tùy vào đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ, cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử bằng phương tiện điện tử phù hợp. Lưu trữ đúng, đủ thời hạn theo pháp luật kế toán.

  Mẫu 07 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Mẫu 07: Về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

  tài liệu hóa đơn điện tử

  2. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

  – Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký (Mẫu số 01) của tổ chức, cá nhân, Cơ quan thuế có trách nhiệm trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận (Mẫu số 02) sử dụng hóa đơn điện tử và hình thức sử dụng.

  Mẫu 01: Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng Hóa đơn điện tử (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

  Mẫu 01: Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng Hóa đơn điện tử (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

  Mẫu 01: Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng Hóa đơn điện tử

  (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

  Mẫu 02: Về việc chấp nhận/ không chấp nhận sử dụng Hóa đơn điện tử

  Mẫu 02: Về việc chấp nhận/ không chấp nhận sử dụng Hóa đơn điện tử

  (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

  – Tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp mã hóa đơn/ ngừng sử dụng hóa đơn điện tử khi:

  (i) Người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh;

  (ii) Cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn;

  (iii) Cơ quan thuế xác minh và thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

  (iv) Người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

  (v) Trường hợp khác do Bộ Tài chính quy định.

  1. Tiết kiệm chi phí:

  Sử dụng hoá đơn điện tử giúp giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.

  – In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy);- Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua portal, e-mail);

  – Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ);

  2. Dễ dàng quản lý:

  – Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu;

  – Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn;

  – Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty;

  – Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.

  – Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

  3. Thuận tiện sử dụng:

  – Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn;

  – Dễ dàng trong việc lưu trữ;

  – Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn.

  – Quá trình thanh toán nhanh hơn

  – Góp phần bảo vệ môi trường

  4. Hoá đơn điện tử an toàn hơn hoá đơn giấy

  Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điển tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn

  Những khó khăn khi áp dụng hoá đơn điện tử

  Bên cạnh những lợi ích nhìn thấy rõ thì việc áp dụng HĐ điện tử cũng tồn tại những khó khăn như: Doanh nghiệp phải có một hạ tầng kỹ thuật tốt để đáp ứng những quy định của Luật Giao dịch điện tử và phải có nguồn nhân lực có chuyên môn tốt để có thể am hiểu và vận hành đúng theo yêu cầu của HĐ điện tử.

  Trong thực tế, không nhiều doanh nghiệp có đủ kiến thức về kỹ thuật để kiểm chứng các tiêu chí về hệ thống, thiết bị, năng lực của nhân sự kỹ thuật, khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu… Trong quá trình sử dụng, không ít doanh nghiệp gặp phải trục trặc như hóa đơn di chuyển không đúng địa chỉ, hệ thống cấp hóa đơn bị lỗi… Để hạn chế điều này, doanh nghiệp cần hợp tác với các đơn vị cung cấp có cẩm nang sử dụng phần mềm để có thể xử lý khi có trục trặc.

  Một vấn đề khác mà rất nhiều doanh nghiệp đang gặp phải là việc kết nối hệ thống giữa phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán của doanh nghiệp để thuận lợi cho việc sử dụng hóa đơn điện tử. Khó khăn ở đây là nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng và kế toán cung cấp bởi đơn vị nước ngoài hoặc phầm mềm trong nước chưa hỗ trợ kế nối với phần mềm hoá đơn điện tử thì sẽ rất khó để kết hợp , điều chỉnh để tương thích, khiến việc tích hợp không dễ dàng và tốn kém rất nhiều chị phí. Hơn nữa, không phải phần mềm hóa đơn điện tử nào cũng hỗ trợ việc tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng.

  Đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử

  – Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình

  – Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố

  – Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố

  – Các doanh nghiệp xuất HĐĐT theo yêu cầu của ngành thuế

  Quy trình phát hành hoá đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC

  Bước 1: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

  Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điên tử và chất lượng cũng không giống nhau. Để đảm bảo bạn nên tham khảo ý kiến từ những người đã từng sử dụng HĐĐT mà bạn định đăng ký. Đồng thời yêu cầu nhà cung cấp gửi giấy phép cung cấp hoá đơn điện tử của Tổng Cục Thuế.

  Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử sẽ tạo toàn bộ hồ sơ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bao gồm:

  1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;

  – Quyết đinh áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế;

  – Nội dung trên quyết định phải đầy đủ các nội dung theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.

  – Ngày bắt đầu sử dụng phải đúng quy định, Ví dụ: Ngày nộp thông báo phát hành là ngày 01/042020 thì ngày bắt đầu sử dụng phải ghi là từ ngày 03/04/2020 (tối thiểu phải cách 2 ngày)

  2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;

  – Hóa đơn mẫu phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn

  – Thông tin tên, địa chỉ, đơn vị của người bán trên hóa đơn mẫu phải đúng với thông tin đăng ký thuế

  3. Thông báo phát hành hóa đơn

  Bước 2: Nộp thông báo phát hành hóa đơn

  Nếu nộp trực tiếp thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm:

  1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;

  2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;

  3. Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

  Nếu nộp thông báo phát hành hóa đơn qua hệ thống thuế điện tử, hồ sơ bao gồm:

  1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;

  2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;

  3. Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC (ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015)

  Sau 2 ngày kể từ ngày làm thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp tra cứu thông tin hóa đơn được cập nhật trên hệ thống http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

  Doanh nghiệp truy cập vào đường link trên, chọn mục Thông tin thông báo phát hành ⇒ Hóa đơn ⇒ Tổ chức cá nhân và điền đẩy đủ thông tin cần tra cứu.

  Thời điểm áp dụng Hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp

  Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 151 (Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2022). Tuy nhiên, Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực trước ngày 1/7/2022.

  Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  Chi tiết Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Luat quan ly thue 38/2019/QH14 PDF

  Xử lý khi hóa đơn điện tử bị lập sai

  Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa trên hệ thống bị sai dẫn đến viết sai hoá đơn điện tử, công ty có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác , hoặc khách hàng trả hàng đã mua trên hệ thống , công ty sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc thu hồi hóa đơn như hóa đơn giấy sau đó tiến hành thủ tục thu hồi trên hệ thống.

  Chi tiết cách xử lý: Viết sai hoá đơn và cách xử lý

  Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

  1. Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số (04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

  2. Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư này.

  Một số câu hỏi về hoá đơn điện tử

  1. Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử

  Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

  Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy

  Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận

  Đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử

  1.1. Các văn bản do Chính phủ ban hành về hóa đơn điện tử

  Luật Giao dịch điện tử 2005.

  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn: Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy), hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy), hóa đơn điện tử

  Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.

  Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

  Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.

  1.2. Các văn bản do Bộ Tài chính ban hành

  – Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  – Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  – Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  2. Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử?

  Doanh nghiệp có thể sử dụng 1 trong 2 hình thức: Tự xây dựng phần mềm hoặc thông qua nhà cung cấp giải pháp phần mềm.

  Doanh nghiệp phải đáp ứng theo yêu cầu thông tư 32/2011/TT-BTC về điều kiện khởi tạo Hóa đơn điện tử.

  Sau khi đáp ứng điều kiện khởi tạo Hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp có quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử, gửi cho Cơ Quan Thuế và được Cơ quan Thuế tiếp nhận (Không cần phải có đơn đề nghị sử dụng Hóa đơn theo mẫu 3.14 của Thông tư 39/2014/TT-BTC). Thực hiện thông báo phát hành Hóa đơn điện tử theo quy định.

  3. Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?

  4. Hóa đơn điện tử có được ký lùi ngày không?

  Hiện tại chưa có quy định nào cho phép ký lùi ngày HĐĐT. Việc xuất hóa đơn rồi ký lùi ngày hiện nay cơ quan thuế đang làm rất quyết liệt do đó một số nhà cung cấp hóa đơn điện tử đã khóa chức năng này vì sớm muộn gì cũng rủi ro tới cho các doanh nghiệp khi thuế về kiểm tra. Do đó anh chị em đang sử dụng xuất lùi ngày chủ động tự check đơn vị mình có bị trường hợp nhà cung cấp đã khóa chức năng đó chưa tránh trường hợp chủ quan dẫn tới không xuất hóa đơn đúng thời điểm mong muốn được. Nếu chưa khóa thì cũng cân nhắc vì cơ quan thuế kiểm tra vẫn có thể phát hiện

  5. Có phải in HĐĐT ra giấy rồi lưu như hóa đơn giấy không?

  – Theo căn cứ của Thông Tư số 32/2011/TT-BTC thì Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Do đó doanh nghiệp không phải in ra để lưu trữ.

  Trường hợp doanh nghiệp cần thanh toán nội bộ, kẹp chứng từ kế toán, lúc đó mới phải bản thể hiện của hoá đơn điện tử ra để làm thủ tục thanh toán nội bộ và kẹp chứng từ kế toán.

  – Khi cơ quan thuế vào thanh tra kiểm tra, nhằm thuận lợi cho quá trình thanh tra kiểm tra doanh nghiệp nên in bản thể hiện của hoá đơn điện tử ra giấy để kẹp chứng từ kế toán theo nghiệp vụ phát sinh. Trường hợp cơ quan thuế nghi ngờ về tính trung thực của hoá đơn lúc đó doanh nghiệp sẽ đưa file XML (có giá trị pháp lý) để cơ quan thuế kiểm tra và đối chiếu.

  – Vì hoá đơn điện tử có định dạng XML nên người mua có thể lưu trữ hoá đơn trên các thiết bị điện tử như: USB, Ổ Cứng Di Động, Máy Vi Tính, Cloud, …

  – Chỉ in ra giấy trong trường người mua muốn sử dụng bản thể hiện của hoá đơn điện tử để thanh toán nội bộ và kẹp chứng từ.

  6. Phần mềm xem hoá đơn điện tử nào tốt nhất?

  Bạn có thể dùng phần mềm iTaxViewer hoặc phần mềm HĐĐT của bất kì nhà cung cấp HĐĐT nào mà bạn đang sử dung để đọc file xml của HĐĐT

  7. Người mua hàng có cần ký số vào hóa đơn điện tử không?

  – Đối với khách hàng là khách hàng cá nhân, khách hàng lẻ, không cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế thì không cần thiết phải ký điện tử vào hóa đơn điện tử nhận được.

  – Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kế toán cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế: nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản thanh toán, phiếu thu.. thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua. (theo công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016).

  – Đối với hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông, khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký của người mua và dấu của người bán, hóa đơn vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận.

  – Ngoài ra còn có một số trường hợp đặc biệt mà bên bán xin phép cơ quan thuế chấp nhận cho bên mua của mình không cần phải ký số vào hóa đơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Mầm Non Ngư Thủy Nam
 • Quyết Định Số 2 2008 Qđ Bgdđt
 • Chính Phủ Giảm Tiền Thuê Đất Của Năm 2022
 • Giảm 15% Tiền Thuê Đất Phải Nộp Của Năm 2022
 • Giảm 15% Tiền Thuê Đất Phải Nộp Của Năm 2022 Cho Doanh Nghiệp
 • Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Điểm Đáng Chú Ý Nhất Của Thông Tư 68 Về Hóa Đơn Điện Tử
 • Nghị Định Miễn Giảm Học Phí
 • Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị Định 126 Năm 2022 Có Gì Mới?
 • Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2020 và nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ thì tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022.

  Hoá đơn điện tử là gì?

  Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn mới được Bộ tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy. Giúp cho việc quản lý và lưu trữ thông tin được tiện lợi hơn. Mang lại hiệu quả, thành công cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp cũng như giúp cho việc tính toán thuế được dễ dàng hơn.

  Tại khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính đã quy định:

  Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông tin dữ liệu về kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử phải đảm bảo hai nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và theo trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

  Những lợi ích khi áp dụng hoá đơn điện tử

  1. Tiết kiệm chi phí:

  Sử dụng hoá đơn điện tử giúp giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.

  – In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy);

  – Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua portal, e-mail);

  – Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ);

  2. Dễ dàng quản lý:

  – Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu;

  – Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn;

  – Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty;

  – Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.

  – Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

  3. Thuận tiện sử dụng:

  – Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn;

  – Dễ dàng trong việc lưu trữ;

  – Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn.

  – Quá trình thanh toán nhanh hơn

  – Góp phần bảo vệ môi trường

  4. Hoá đơn điện tử an toàn hơn hoá đơn giấy

  Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điển tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn

  Những khó khăn khi áp dụng hoá đơn điện tử

  Bên cạnh những lợi ích nhìn thấy rõ thì việc áp dụng HĐ điện tử cũng tồn tại những khó khăn như: Doanh nghiệp phải có một hạ tầng kỹ thuật tốt để đáp ứng những quy định của Luật Giao dịch điện tử và phải có nguồn nhân lực có chuyên môn tốt để có thể am hiểu và vận hành đúng theo yêu cầu của HĐ điện tử.

  Trong thực tế, không nhiều doanh nghiệp có đủ kiến thức về kỹ thuật để kiểm chứng các tiêu chí về hệ thống, thiết bị, năng lực của nhân sự kỹ thuật, khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu… Trong quá trình sử dụng, không ít doanh nghiệp gặp phải trục trặc như hóa đơn di chuyển không đúng địa chỉ, hệ thống cấp hóa đơn bị lỗi… Để hạn chế điều này, doanh nghiệp cần hợp tác với các đơn vị cung cấp có cẩm nang sử dụng phần mềm để có thể xử lý khi có trục trặc.

  Một vấn đề khác mà rất nhiều doanh nghiệp đang gặp phải là việc kết nối hệ thống giữa phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán của doanh nghiệp để thuận lợi cho việc sử dụng hóa đơn điện tử. Khó khăn ở đây là nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng và kế toán cung cấp bởi đơn vị nước ngoài hoặc phầm mềm trong nước chưa hỗ trợ kế nối với phần mềm hoá đơn điện tử thì sẽ rất khó để kết hợp , điều chỉnh để tương thích, khiến việc tích hợp không dễ dàng và tốn kém rất nhiều chị phí. Hơn nữa, không phải phần mềm hóa đơn điện tử nào cũng hỗ trợ việc tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng.

  Đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử

  – Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình

  – Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố

  – Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố

  – Các doanh nghiệp xuất HĐĐT theo yêu cầu của ngành thuế

  Quy trình phát hành hoá đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC

  Thông tư 68/2019/TT-BTC nêu rõ, từ ngày 01//11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, đặt mua hoặc đặt mua của cơ quan thuế) . Để việc sử dụng hóa đơn điện tử được chính xác và tuân thủ theo đúng các quy định pháp lý, có một số điều thay đổi giữa Thông tư 68/2019/TT-BTC so với các văn bản cũ về quy định hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần chú ý như sau:

  Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

  Nộp Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

  – Mẫu hóa đơn

  – Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

  – Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

  Chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế.

  Sau 02 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ), nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì Doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn

  Sau 01 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo Về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  Khởi tạo mẫu hóa đơn

  Ký hiệu hóa đơn bao gồm 06 ký tự:

  – 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu mẫu hóa đơn

  – Ký tự thứ 3 là dấu “/”.

  – 2 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo hoá đơn

  – 1 ký tự cuối thể hiện hình thức hoá đơn (Hình thức hóa đơn điện tử được ký hiệu là E)VD: AB/19E

  Thay đổi Ký hiệu hóa đơn (Điểm a.2, khoản 1, Điều 3, TT 68)

  Ký tự thứ 1: để phân biệt các loại hóa đơn. Trong đó: 1 là Hóa đơn GTGT; 2 là Hóa đơn BH ; 3 là Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; 4 là hóa đơn khác hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

  – Ký tự thứ 2 là C: hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế hoặc K: loại không có mã của cơ quan thuế.

  – Ký tự thứ 3 và 4: năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

  – Ký tự thứ 5: Thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng với các ký tự: T; D; L; M.

  – Ký tự thứ 6 và 7: do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.Ví dụ: 1K21TAA

  Đánh số hóa đơn điện tử

  Xử lý sai sót/điều chỉnh hóa đơn điện tử

  Trường hợp phát hiện sai sót khi đã lập HĐĐT và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc HĐĐT đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì:

  – Hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Trong đó, thời hạn hiệu lực do các bên tham gia tự thoả thuận.

  – Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót và gửi cho người mua.

  Trường hợp phát hiện sai sót khi hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì:- Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.

  – Người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

  – Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

  Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì:

  – Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

  – Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử (để giải trình về thông tin sai sót) tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (Áp dụng với trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế)Trường hợp sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng thì:

  – Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

  – Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua.

  – Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại mục 5 bên dưới (Áp dụng với trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế)

  Không có quy định

  Khi Thay đổi/điều chỉnh thông tin đã đăng ký sử dụng HĐĐT:

  Lập Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB04/AC ban hành theo thông tư 39/2014/TT-BTC Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

  Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

  Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT phải gửi Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế(theo mẫu số 3, ban hành kèm thông tư 32/2011/TT-BTC).

  Thực hiện theo 1 trong 2 phương thức:

  Thời điểm áp dụng Hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp

  Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 151 (Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2022). Tuy nhiên, Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực trước ngày 1/7/2022.

  Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  Chi tiết Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Luat quan ly thue 38/2019/QH14 PDF

  Xử lý khi hóa đơn điện tử bị lập sai

  Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa trên hệ thống bị sai dẫn đến viết sai hoá đơn điện tử, công ty có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác , hoặc khách hàng trả hàng đã mua trên hệ thống , công ty sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc thu hồi hóa đơn như hóa đơn giấy sau đó tiến hành thủ tục thu hồi trên hệ thống.

  Chi tiết cách xử lý: Viết sai hoá đơn và cách xử lý

  Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

  1. Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số (04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

  2. Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư này.

  Một số câu hỏi về hoá đơn điện tử

  1. Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử

  Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

  Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy

  Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận

  Đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử

  1.1. Các văn bản do Chính phủ ban hành về hóa đơn điện tử

  Luật Giao dịch điện tử 2005.

  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn: Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy), hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy), hóa đơn điện tử

  Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.

  Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

  Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.

  1.2. Các văn bản do Bộ Tài chính ban hành

  – Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  – Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  – Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  2. Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử?

  Doanh nghiệp có thể sử dụng 1 trong 2 hình thức: Tự xây dựng phần mềm hoặc thông qua nhà cung cấp giải pháp phần mềm.

  Doanh nghiệp phải đáp ứng theo yêu cầu thông tư 32/2011/TT-BTC về điều kiện khởi tạo Hóa đơn điện tử.

  Sau khi đáp ứng điều kiện khởi tạo Hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp có quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử, gửi cho Cơ Quan Thuế và được Cơ quan Thuế tiếp nhận (Không cần phải có đơn đề nghị sử dụng Hóa đơn theo mẫu 3.14 của Thông tư 39/2014/TT-BTC). Thực hiện thông báo phát hành Hóa đơn điện tử theo quy định.

  3. Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?

  4. Hóa đơn điện tử có được ký lùi ngày không?

  Hiện tại chưa có quy định nào cho phép ký lùi ngày HĐĐT. Việc xuất hóa đơn rồi ký lùi ngày hiện nay cơ quan thuế đang làm rất quyết liệt do đó một số nhà cung cấp hóa đơn điện tử đã khóa chức năng này vì sớm muộn gì cũng rủi ro tới cho các doanh nghiệp khi thuế về kiểm tra. Do đó anh chị em đang sử dụng xuất lùi ngày chủ động tự check đơn vị mình có bị trường hợp nhà cung cấp đã khóa chức năng đó chưa tránh trường hợp chủ quan dẫn tới không xuất hóa đơn đúng thời điểm mong muốn được. Nếu chưa khóa thì cũng cân nhắc vì cơ quan thuế kiểm tra vẫn có thể phát hiện

  5. Có phải in HĐĐT ra giấy rồi lưu như hóa đơn giấy không?

  – Theo căn cứ của Thông Tư số 32/2011/TT-BTC thì Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Do đó doanh nghiệp không phải in ra để lưu trữ.

  Trường hợp doanh nghiệp cần thanh toán nội bộ, kẹp chứng từ kế toán, lúc đó mới phải bản thể hiện của hoá đơn điện tử ra để làm thủ tục thanh toán nội bộ và kẹp chứng từ kế toán.

  – Khi cơ quan thuế vào thanh tra kiểm tra, nhằm thuận lợi cho quá trình thanh tra kiểm tra doanh nghiệp nên in bản thể hiện của hoá đơn điện tử ra giấy để kẹp chứng từ kế toán theo nghiệp vụ phát sinh. Trường hợp cơ quan thuế nghi ngờ về tính trung thực của hoá đơn lúc đó doanh nghiệp sẽ đưa file XML (có giá trị pháp lý) để cơ quan thuế kiểm tra và đối chiếu.

  – Vì hoá đơn điện tử có định dạng XML nên người mua có thể lưu trữ hoá đơn trên các thiết bị điện tử như: USB, Ổ Cứng Di Động, Máy Vi Tính, Cloud, …

  – Chỉ in ra giấy trong trường người mua muốn sử dụng bản thể hiện của hoá đơn điện tử để thanh toán nội bộ và kẹp chứng từ.

  6. Phần mềm xem hoá đơn điện tử nào tốt nhất?

  Bạn có thể dùng phần mềm iTaxViewer hoặc phần mềm HĐĐT của bất kì nhà cung cấp HĐĐT nào mà bạn đang sử dung để đọc file xml của HĐĐT

  7. Người mua hàng có cần ký số vào hóa đơn điện tử không?

  – Đối với khách hàng là khách hàng cá nhân, khách hàng lẻ, không cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế thì không cần thiết phải ký điện tử vào hóa đơn điện tử nhận được.

  – Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kế toán cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế: nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản thanh toán, phiếu thu.. thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua. (theo công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016).

  – Đối với hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông, khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký của người mua và dấu của người bán, hóa đơn vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận.

  – Ngoài ra còn có một số trường hợp đặc biệt mà bên bán xin phép cơ quan thuế chấp nhận cho bên mua của mình không cần phải ký số vào hóa đơn

  Các bạn có thể tham khảo slide hướng dẫn về sử dụng HĐ ĐT của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn cho các doanh nghiệp từ ngày 14/03/2019: https://drive.google.com/file/d/19XcU-ZaehSyq_olCA0DJ0C0EiGOBiEvS/view

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Hoá Đơn Điện Tử Theo Nghị Định 119/2018/nđ
 • Luật Đất Đai Hiện Hành 2022 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022
 • Đề Nghị Xây Dựng Nghị Định Mới Về Hóa Đơn Điện Tử
 • Không Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Từ 01/11/2020
 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Đạt Chuẩn Mới Nhất.

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Thông Tư 32/2011 Về Hóa Đơn Điện Tử: Tìm Hiểu Về Quy Định Của Btc
 • Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32 Và Những Điều Cần Biết
 • Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Cập Nhật Năm 2022
 • Các Nội Dung Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:26/08/2019

  Hà nội, ngày 26 tháng 08 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ Điện tử. Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-TCT ngày 01/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số: ….. Xét đề nghị của Ông – Phụ trách kế toán Công ty TNHH …..

  QUYẾT ĐỊNH:

  a. Máy tính tạo, lập hóa đơn có thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

  – Tên máy: Dell Optiplex 3020

  – Mã hiệu: Dell Inc

  – Hệ điều hành: Windows 8.1 64-bit

  – Bộ xử lý (CPU): Intel ®Core (TM)i3-4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz

  – Bộ nhớ RAM: 6.00 GB

  b. Máy in phục vụ việc in hóa đơn có thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

  – Số hiệu máy in: Hewlett-Packard HP LaserJet Pro MFP M225dw

  – Nhà Sản xuất: HP

  2. Phần mềm ứng dụng và biện pháp hỗ trợ triển khai

  a. Phần mềm quản lý, phát hành, in ấn hóa đơn

  – Tên ứng dụng: Phần mềmVNPT EINVOICE

  – Nhà cung cấp: Tổng công ty dịch vụ viễn thông – VNPT Vinaphone

  – Mã số thuế: 0106869738

  b. Hỗ trợ – triển khai

  – Bộ phận kỹ thuật(IT) tại Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống thiết bị như đã nêu được vận hành liên tục và không phát sinh sự cố trong quá trình in ấn.

  Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn

  1. Hóa đơn: GTGT

  – Mẫu số:01GTKT0/001

  – Mục đích:Xuất hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

  Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

  – Bộ phận bán hàng: Cung cấp thông tin khách hàng

  – Bộ phận kế toán: Tạo lập hoá đơn, hạch toán và lưu trữ,chuyển hoá đơn cho người mua…

  – Bộ phận kỹ thuật: Bảo trì, sao lưu dữ liệu.

  – Bộ phận kế toán: Đảm báo việc tạo, lập, luân chuyển và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử chính xác cũng như tiến hành lưu trữ dữ liệu định kỳ theo quy định của công ty. Trưởng bộ phận kế toán chịu trách nhiệm phân công nhân sự phù hợp.

  – Bộ phận kỹ thuật: Phối hợp cùng các nhà cung cấp dịch vụ như đã nêu ở điều 1 để hỗ trợ bộ phận kế toán tạo, lập, luân chuyển và theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn tự in của công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày23/08/2017 Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sinvoice Viettel Hóa Đơn Điện Tử Hàng Đầu Việt Nam + Dễ Sử Dụng Nhất
 • Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Qua Mạng Lần Đầu Như Thế Nào?
 • Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel Tại Tphcm
 • Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử
 • Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel: Hướng Dẫn Các Bước Đăng Ký Sử Dụng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100