Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới

--- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • (HNMO) – Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2020 trên cơ sở Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2020 được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.

  Phó Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Ủy viên thường trực gồm các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

  Các Ủy viên bao gồm các đồng chí: Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

  Bên cạnh đó, mời các đồng chí sau làm Ủy viên: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

  Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2020 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20-10-2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2020.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Đó là một trong những yêu cầu của ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tại buổi sơ kết 3 năm (2013 – 2022) thực hiện đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2022”, diễn ra chiều 11-1.

  Ông Nguyễn Duy Bắc cũng yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xây dựng XHHT; phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2022; cân đối lồng ghép các nguồn lực trong việc thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh vào việc thực hiện đề án xây dựng XHHT…

  3 năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm, đầu tư gần 47 tỷ đồng để các địa phương thực hiện mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tổ chức các hoạt động xây dựng XHHT và đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã huy động được 479 học viên ra các lớp xóa mù chữ, 423 học viên ra lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Tỷ lệ người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ đạt 98,8%. Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề được củng cố và phát triển. Các hình thức học tập được đa dạng hóa, tạo điều kiện học tập cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn…

  Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa thống nhất, đồng bộ. Việc tổ chức và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho người dân tộc thiểu số còn hạn chế…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.

  Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Ủy viên thường trực gồm: Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

  Các Ủy viên bao gồm: Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

  Bên cạnh đó, mời các ông, bà sau đây làm Ủy viên: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

  Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2022 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 – 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Thành Lập Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm Cấp Xã
 • Bàn Về Quy Định Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Và Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Bị Can
 • Công An Huyện Đã Hủy Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Hủy Hàng Chục Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị
 • Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên
 • Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng Ủy
 • Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 06 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thông Tư Số 41 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nộng Thôn, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quá Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, 9 Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn, Tiêu Chí 12 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 17 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Nghệ An, Lý Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Cẩm Nang Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 5 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Số 19 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 20 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Đề án Đào Tạo Nghề Nông Thôn, Quyết Định Nông Thôn Mới, Tiểu Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Quốc Gia Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hương ước Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Số Văn Bản Xây Dựng Nông Thôn Mới Của Bộ Quốc Phòng, Khóa Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn ở Hải Dương, Khóa Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Mttq Tham Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề Tài Tiểu Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới,

  Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Xây Dựng Huyện Đơn Dương Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu Về Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Theo Hướng Thông Minh Giai Đoạn 2022
 • Thủ Tướng Ban Hành Quyết Định 15/2020/qđ
 • Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058 Tạo Dấu Ấn Rõ Nét Và Chuyển Biến Tích Cực
 • File Word 14 Mẫu Hồ Sơ Để Nhận Hỗ Trợ Covid
 • Trình Tự Gia Nhập Wto Của Việt Nam
 • Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Bộ Thôn Song Thủy Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ
 • Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ
 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ
 • Kịch Bản Điều Hành Đại Hội Chi Bộ
 • Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 20 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 12 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 5 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 17 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Nghệ An, Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Số 19 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Tiêu Chí 06 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Cẩm Nang Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lý Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Đề án Đào Tạo Nghề Nông Thôn, 9 Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thông Tư Số 41 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nộng Thôn, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quá Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Nông Thôn Mới, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Mttq Tham Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Văn Hóa Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tiểu Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bao Cao Truong Trinh Xay Dung Nong Thon Moi, Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Số Văn Bản Xây Dựng Nông Thôn Mới Của Bộ Quốc Phòng, Vai Trò Của Hệ Thống Chính Trị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thuyết Trình Về Xây Dựng Nông Thôn Mới,

  Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Phát Huy Vai Trò Của Chi Bộ Nông Thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Chi Bộ Thôn Hiếu Lễ: Lãnh Đạo Nhân Dân Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Khu Dân Cư
 • Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Cơ Sở Gắn Với Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Soạn Bài: Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản Lớp 8
 • Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Trường Học Thân Thiện
 • Xây Dựng Nhà Máy Giết Mổ Công Nghiệp Ở Tp.hcm: Hàng Loạt Vướng Mắc
 • Bình Định: Tăng Tốc Xây Dựng Cơ Sở Giết Mổ Tập Trung
 • Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 20 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Cẩm Nang Xây Dựng Nông Thôn Mới, 9 Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn, Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Nghệ An, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lý Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nộng Thôn, Thông Tư Số 41 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 5 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 17 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Số 19 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 12 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quá Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Đề án Đào Tạo Nghề Nông Thôn, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Tiêu Chí 06 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận án Tiến Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thi Thuyết Trình Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Bài Tham Luận Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khóa Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khóa Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Mttq Tham Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Hương ước Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bao Cao Truong Trinh Xay Dung Nong Thon Moi, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Phương án Xây Dựng Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Thanh Niên Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Quốc Gia Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Vai Trò Của Hệ Thống Chính Trị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Nguồn Lao Động Nông Thôn, Bài Tiểu Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thuyết Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thuyết Trình Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tham Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đảng ủy Xã Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Kế Hoạch Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bài Tiểu Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hướng Dẫn Về Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiểu Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Số Văn Bản Xây Dựng Nông Thôn Mới Của Bộ Quốc Phòng, Thảm Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Moi, Tham Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Y Tế Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề Tài Tiểu Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Văn Hóa Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 3.2 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn ở Hải Dương, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới,

  Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 20 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Cẩm Nang Xây Dựng Nông Thôn Mới, 9 Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn, Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Nghệ An, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lý Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nộng Thôn, Thông Tư Số 41 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 5 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 17 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Số 19 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 12 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quá Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Đề án Đào Tạo Nghề Nông Thôn, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Hướng Dẫn Cách Đọc Văn Bản Khi Bị Lỗi Font Chữ
 • Cách Sửa Lỗi Dính Chữ Thường Gặp Trong Word
 • Xử Lý Lỗi Bàn Phím Loạn Chữ, Liệt Phím, Kí Tự Lạ Xuất Hiện
 • Bài 21. Ngắm Trăng (Vọng Nguyệt)
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.

  Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Ủy viên thường trực gồm: Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

  Các Ủy viên bao gồm: Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

  Bên cạnh đó, mời các ông, bà sau đây làm Ủy viên: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

  Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2022 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 – 2022.

  Minh Hiển/chinhphu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Lập Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm Cấp Xã
 • Bàn Về Quy Định Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Và Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Bị Can
 • Công An Huyện Đã Hủy Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Hủy Hàng Chục Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Vai Trò, Trách Nhiệm Của Viện Kiểm Sát Trong Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Đảng Bộ Xã Phong An Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Bộ Xã Gia Hưng Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Tw6 Khóa Xii Của Đảng
 • Thực Hiện Hiệu Quả Các Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Bình Phước Hoàn Thành Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Xii Của Đảng
 • Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Xii Của Đảng
 • TTH – Đảng bộ xã Phong An (Phong Điền) phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo xây dựng Phong An trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022.

  Xã Phong An vinh dự nhận Quyết định của UBND tỉnh về đạt chuẩn nông thôn mới

  Ông Trần Ngọc Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Phò Ninh, xã Phong An khẳng định: Từ năm 2010, sau khi triển khai đề án xây dựng NTM, bộ mặt thôn Phò Ninh nói riêng và xã Phong An nói chung có nhiều khởi sắc. Đảng viên luôn là người đi đầu, đặc biệt là việc hiến đất, cây cối trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Điển hình, đảng viên Hoàng Quốc Hương hiến 100m2 đất, 50m tường rào kiên cố; đảng viên Nguyễn Văn Quyệt hiến 1.000m2 đất lâm nghiệp…

  Ông Trần Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Phong An cho biết, từ khi bắt tay xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề với các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, với phương châm “đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Nghị quyết được triển khai đến cấp ủy, đảng viên trong từng chi bộ trực thuộc để thực hiện về vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thành lập ban chỉ đạo cấp xã, ban điều hành cấp thôn tổ chức họp dân để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tổ chức, đoàn thể, nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

  Đầu năm 2022, xã Phong An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân trên đầu người ước đạt 30 triệu đồng/năm. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 6%…

  Năm 2022, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng. Đến nay, khu dịch vụ Thượng An giai đoạn 2 đã xây dựng, hình thành khu tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ Cồn Rồng ở thôn Bồ Điền; chỉnh trang và đưa vào sử dụng khu thương mại, dịch vụ, khu dân cư An Lỗ; giải phóng mặt bằng để xây dựng khu dân cư xóm Điện thôn Bồ Điền thành khu đô thị… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển của xã.

  Bí thư Đảng ủy xã Phong An khẳng định: Đảng bộ xã Phong An tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quyết tâm đoàn kết, vượt khó, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng xã Phong An thành xã nông thôn mới phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại và bền vững. Đảng ủy cùng với chi bộ các thôn tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí (rộng 6,5m); đầu tư bê tông hóa kênh mương nội đồng; tiếp tục lãnh, chỉ đạo người dân nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi gà Ai Cập lấy trứng; nuôi lợn gia công; phát triển mô hình trồng sen nuôi cá; đẩy mạnh mô hình nuôi cá lồng trên sông; phát triển các mô hình trồng cây hồ tiêu, cây ném vùng cao… nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

  Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho rằng: Phong An có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển hơn nữa trong tương lai. Nghị quyết Đảng bộ huyện Phong Điền đề ra là xây dựng Phong An trở thành đô thị loại V. Thời gian tới, Phong An tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; phát triển ngành nghề, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp – thương mại, dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao một số tiêu chí nhằm đạt chuẩn nông thôn mới một cách bền vững, chuẩn bị các điều kiện để hướng tới xây dựng Phong An thành đô thị loại V vào năm 2022.

  Bài, ảnh: Hải Huế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6 (Khóa Xii) Về Tinh Giản Biên Chế, Tinh Gọn Bộ Máy: Tiếp Tục Kiện Toàn, Tinh Gọn Bộ Máy
 • Thực Hiện Quyết Liệt Và Đồng Bộ Các Giải Pháp Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấu Lại Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Nghị Quyết Số 39 Về Tinh Giản Biên Chế: Dư Luận Nói Gì?
 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 39
 • Hội Nghị Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 39
 • Hà Nam Tích Cực Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu Tại Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương
 • Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Xii Của Đảng
 • Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Tiếp Tục Tập Trung Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao
 • Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao Ở Xã Nga Trường
 • Một tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hoá ở Hà Nam (Ảnh: Đặng Hiếu)

  Hà Nam là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, là cửa ngõ phía nam của Thủ đô Hà Nội. Theo UBND tỉnh Hà Nam, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tỉnh đã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Trong suốt quá trình chỉ đạo và thực hiện Hà Nam luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, là mục tiêu, vừa là động lực có tính quyết định thành công của xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, xây dựng nông thôn mới ở Hà Nam đạt nhiều kết quả tích cực.

  Đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng năm 2011 lên 41 triệu đồng năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,68 % năm 2011 xuống còn 2,85% năm 2022; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 35% năm 2011 lên 63% (trong đó lao động qua đào tạo có việc làm đạt 95%) năm 2022. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường nông thôn ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự xã hội được đảm bảo.

  Hệ thống hạ tầng như: Đường giao thông, thủy lợi, điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân được đầu tư tương đối đồng bộ rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Các chương trình xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi động và trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, trong đó thể hiện vai trò chủ thể của người dân tự nguyện, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới.

  Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được củng cố phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ và tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với liên chuỗi giá trị. Các Khu nông nghiệp công nghệ cao từng bước được hình thành và hoạt động có hiệu quả, là hạt nhân liên kết, chuyển giao khoa học công nghệ cho hộ dân. Mặt khác, nguồn thu từ kinh tế cân đối ngân sách trên địa bàn ngày càng tăng (năm 2011 thu ngân sách đạt 1.838 tỷ đồng, năm 2022 thu ngân sách đạt trên 7.600 tỷ đồng, năm 2022 ước đạt gần 9.000 tỷ đồng), đây là điều kiện để hỗ trợ kinh xây dựng nông thôn mới.

  Đến nay, toàn tỉnh Hà Nam có 91/98 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 đơn vị cấp huyện là huyện Duy Tiên, Kim Bảng và thành phố Phủ Lý được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2022; huyện Thanh Liêm cũng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; 7 xã còn lại cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2022.

  Tích cực chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

  Từ những thành tựu đã đạt được, giai đoạn 2022-2020, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo 6 xã làm điểm (mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1 xã) để xây dựng thí điểm đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Quan điểm chỉ đạo của Hà Nam là, các xã làm điểm chỉ làm trước một bước để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Các xã còn lại rà soát kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, lựa chọn các tiêu chí phù hợp với địa phương mình để triển khai thực hiện theo phương châm tiêu chí nào dễ, cần nguồn lực ít hoặc huy động được nguồn lực xã hội hóa và được người dân đồng thuận cao thì thực hiện trước. Các tiêu chí khó, cần nguồn lực lớn thì thực hiện sau để đến hết năm 2022 mỗi xã ít nhất đạt từ 5/13 chỉ tiêu trở lên trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

  Đến nay UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã. Các xã được lựa chọn làm điểm đã tích cực rà soát đánh giá hiện trạng, tập trung xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện, trong đó phân rõ các trách nhiệm thành viên ban chỉ đạo xã, nội dung công việc xã, thôn và nhân dân phải thực hiện. Các xã còn lại lựa chọn để đạt chuẩn kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2022 là: Kiểu mẫu trong tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp; kiểu mẫu về văn hóa – giáo dục; kiểu mẫu về sản xuất phát triển…

  Về cơ bản, sau gần một năm triển khai thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, các xã triển khai thí điểm bước đầu đã có những nét thay đổi, dáng dấp xã nông thôn mới kiểu mẫu đã được hình thành, cơ sở hạ tầng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa khu thể thao thôn xóm được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các trạm y tế được đầu tư, nâng cấp cả trang thiết bị và bổ sung bác sĩ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và điều trị ban đầu cho người dân; nhiều mô hình tự quản an ninh trật tự trong khu dân cư đã hình thành.

  Nhiều tuyến đường, khu dân cư đã đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và đã trở thành điểm nhấn trong xây dựng kiểu mẫu như tuyến đường trồng hoa, cây cảnh tại xã An Đổ huyện Bình Lục, xã Liêm Phong huyện Thanh Liêm, xã Mộc Bắc huyện Duy Tiên… Các tổ chức Hội đoàn thể của thôn xóm đã xây dựng các tổ, nhóm quản lý vệ sinh môi trường từng tuyến đường giao thông thôn xóm. Nhiều mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả kinh tế cao đã hình thành như: mô hình chăn nuôi bò sữa, bò thịt, thủy sản tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân; mô hình phát triển hoa, cây cảnh gắn du lịch sinh thái tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý….

  Tuy nhiên, cũng theo UBND tỉnh Hà Nam, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn cần tập trung tháo gỡ đó là: Một số tiêu chí tuy đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng còn thiếu tính bền vững; các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị chậm được nhân rộng; chất lượng sản phẩm chưa thật sự có lợi thế cạnh tranh, thiếu tính ổn định, bền vững, quy mô nhỏ lẻ. Nguồn lực đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của các xã còn gặp khó khăn, nguồn vốn chủ yếu vẫn là từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Một số chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu quy định còn cao, như: Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người phải gấp 1,5 lần so với xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2022 đạt 68,25 triệu đồng/người/năm trở lên, năm 2022 đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên); 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững…

  Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

  Với mục tiêu đến năm 2022 tỉnh Hà Nam có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6/6 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện thành công Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, trong thời gian tới tỉnh Hà Nam xác định tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Rà soát tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2022 trở về trước trên tất cả các tiêu chí phải đảm bảo đạt mức tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg đến năm 2022 (đặc biệt là các tiêu chí: Phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường…).

  Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”…

  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới nói chung và nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng. Trong quá trình triển khai thực hiện phải kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội. Các sở, ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách. Các sở, ngành chuyên môn phải có hướng dẫn các địa phương triển khai, thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hằng năm.

  Tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, coi trọng và đề cao sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết hợp nhuần nhuyễn chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm với phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

  Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, mức sống của người dân và bảo vệ môi trường nông thôn thực sự xanh – sạch – đẹp.

  Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm: “chỉ tiêu, tiêu chí nào dễ, phù hợp với nguyện vọng của người dân và có nguồn lực thì làm trước, tiêu chí nào khó, cần nhiều nguồn lực thực hiện thì làm dần từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đảm bảo tính bền vững lâu dài, hiệu quả cao”.

  Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án, kế hoạch và cơ chế báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết 6 tháng, 1 năm để kịp thời kiến nghị, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai Đề án cũng như hoàn thiện thể chế xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu;…/.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Dương Ban Hành Nghị Quyết Xây Dựng Huyện Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Nam Định: Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng Ủy
 • Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Thăm Dò Dư Luận Về Ứng Viên Nhà Giáo Ưu Tú, Nhà Giáo Nhân Dân
 • Đề Nghị Tặng Danh Hiệu Ngnd, Ngưt Năm 2022: Nhiều Tỉnh Đề Nghị Rất Ít
 • Điểm Mới Khi Xét Tặng Danh Hiệu Nhà Giáo Nhân Dân, Nhà Giáo Ưu Tú Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Thai Sản 2022
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Cần Thiết Cho Lao Động Nữ Sắp Sinh Con
 • Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Quyết Định Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Nghệ An, Bộ Tiêu Chí Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Thông Tư Số 41 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nộng Thôn, Luận Văn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Cẩm Nang Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Nông Thôn Mới, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn, Quá Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, 9 Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Đề án Đào Tạo Nghề Nông Thôn, Lý Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 20 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 06 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Số 19 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 17 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 12 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 5 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Luận án Tiến Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tiểu Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khóa Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thanh Niên Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Quốc Gia Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chính Sách Hỗ Trợ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Văn Hóa Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 3.2 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chính Sách Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới, Số Văn Bản Xây Dựng Nông Thôn Mới Của Bộ Quốc Phòng, Bài Thi Thuyết Trình Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn ở Hải Dương, Bài Thuyết Trình Về Xây Dựng Nông Thôn Mới,

  Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Quyết Định Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Chi Chi Tiết Và Rõ Ràng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100