Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên

--- Bài mới hơn ---

 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên, gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Trưởng ban:

  Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh.

  2. Phó Trưởng ban thường trực:

  Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  3. Các Phó Trưởng ban:

  – Ông Nguyễn Vy Hồng, Giám đốc Sở Y tế;

  – Ông Nguyễn Ngô Quyết, Giám đốc Sở Công Thương;

  – Ông Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  4. Ủy viên thường trực:

  – Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

  – Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

  – Ồng Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

  5. Các ủy viên:

  – Mời Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh;

  – Mời Ông Nguyễn Bình Nguyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

  – Bà Hà Thị Bích Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

  – Ông Dương Văn Tiến, Bí thư Tỉnh đoàn;

  – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

  – Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

  – Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở Tài chính;

  – Bà Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;

  – Bà Đỗ Thị Thìn, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên;

  – Ông Trần Cơ Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  – Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

  – Bà Trần Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

  – Ông Dương Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  – Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

  – Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

  – Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng;

  – Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

  – Ông Đặng Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai;

  – Ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên;

  – Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công;

  – Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên;

  – Ông Hoàng Thanh Giao, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình;

  – Ông Phạm Bình Công, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương;

  – Ông Ma Đình Đổi, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa;

  – Ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ;

  – Ông Nguyễn Vãn Thủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ.

  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

  1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

  3. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thục hiện chương trình, kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

  Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

  1. Giao Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của nhà nước.

  2. Các văn bản do Trưởng ban, Phó trưởng Ban thường trực ký ban hành sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các văn bản do các Phó trưởng ban ký ban hành sử dụng con dấu của cơ quan Phó trưởng Ban công tác.

  3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

  4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh bảo đảm, bố trí trong kinh phí thường xuyên hàng năm của Sở Y tế.

  5. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban phân công.

  6. Giao Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo:

  – Xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động, Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định;

  – Thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
 • Tổng Hợp Văn Bản Liên Quan Đến Kiểm Tra Chất Lượng, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm?
 • Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm
 • Bình Luận Về Vấn Đề An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
 • Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Cẩm Nang An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phương án Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh Môi Trường An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Phương án Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố, Mẫu Tổng Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Y Tế Xã, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy ủy Quyền An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2022, Thủ Tục Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bai Tham Luan Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Bài Thi Trắc Nghiệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Nghiên Cứu Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đường Phố Tỉng Đâk Lắk, Bài Thuyết Trình Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đường Phố, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Trường Học, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham Trong Truong Hoc, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu Phải Kiểm Tra Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Mã Số Hs, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm, Bài Kiểm Tra Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Thực Hành Vi Sinh Thực Phẩm, Hóa Sinh Học Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh Thực Phẩm Dsuwofng Phố, An Toàn Thực Phẩm Khi Mua Sắm , Thủ Tục An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Thực Phẩm, Đề án An Toàn Thực Phẩm, Đồ án An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Thực Phẩm, Đề Tài An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm, Dàn ý An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị An Toàn Thực Phẩm, Dàn Bài An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ Sinh Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Hợp Đồng An Toàn Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Thực Phẩm, Quy Trình An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Biên Bản An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Thực Phẩm, Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm, Bộ Tiêu Chí An Toàn Thực Phẩm,

  Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Cẩm Nang An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phương án Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh Môi Trường An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Phương án Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố, Mẫu Tổng Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Y Tế Xã, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy ủy Quyền An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2022, Thủ Tục Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bai Tham Luan Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Bài Thi Trắc Nghiệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Luận Xã Hội Về Vấn Đề Thực Phẩm Bẩn
 • Bài Văn Mẫu Nghị Luận Về Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay Hay, Đặc Sắc
 • Nghị Luận Về An Toàn Thực Phẩm
 • Nghị Luận Xã Hội Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Sáng 11/10, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức cuộc họp công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh, đồng thời thông báo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

  Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm Phó trưởng ban thứ nhất, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Công thương làm Phó trưởng ban và các ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao công tác triển khai an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm và công bố công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các lễ hội tổ chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận thương mại; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng bình và thực phẩm chức năng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ XUÂN THÀNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Xuân Thành

  Số: 144/QĐ-UBND Xuân Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2022

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã.

  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO xã) như sau:

  1. Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban;

  2. Ông Trần Hoàng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban;

  3. Ông Trần Thị Trang, Văn phòng HĐND&UBND xã, Thư ký;

  4. Ông Trần Đăng Báo, CHT Quân sự, Thành viên;

  5. Ông Trần Bá Quang, Trưởng Công an xã, Thành viên;

  6. Bà Phan Thị Thanh Hồng, Kế toán xã, Thành viên;

  7. Bà Dương Thị Anh, Công chức LĐ TB&XH; Thành viên;

  8. Bà Trần Thị Thủy, Cán bộ Tư pháp; Thành viên;

  9. Ông Trần Trung Văn, CC Địa chính & XD, Thành viên;

  10. Ông Phan Xuân Dũng, CC Nông nghiệp, Thành viên;

  11. Ông Lê Văn Du, Cán bộ phụ trách VHTT, Thành viên;

  12. Bà Nguyễn Thị Lan, Văn phòng & Thống kê xã.

  Điều 2. Ban chỉ đạo ISO xã có nhiệm vụ:

  – Đôn đốc, các bộ phận công chức chuyên môn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết hồ sơ công việc và thủ tục hành chính. Chị trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai áp dụng thực hiện ISO của đơn vị mính.

  – Các thành viên Ban chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Khi cần thiết Ban chỉ đạo ISO xã có thể điều động các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.

  Ban chỉ đạo ISO xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để thực hiện các hoạt động của Ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO là Văn phòng HĐND&UBND xã. Kinh phí hoạt động của ban được bố trí từ ngân sách xã.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND xã.

  Nơinhận:

  -NhưĐiều3; – TTr: Đảng uỷ, HĐND xã;

  – Chủ tịch, PCT UBND xã;

  – Các bộ phận chuyên môn;

  – Lưu: VT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Pháp Luật Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
 • Luật Vệ Sinh Attp Tiếng Anh Là Gì? Hồ Sơ Xin Giấy Phép Attp
 • Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tiếng Anh Là Gì ? Tư Vấn Giấy Phép Vsattp
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Luật An Toàn Thực Phẩm 2010 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • 1. Thế nào là: thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm,

  2. Những văn bản quy phạm pháp luật về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

  3. Bằng kinh nghiệm thực tế, bạn hãy cho biết công tác vệ sinh ATTP trong các cơ sở GDMN cần được thực hiện những yêu cầu nào?

  1. Hoạt động 1: Học viên chia sẻ những hiểu biết của mình về công tác an toàn VSTP

  * Một số khái niệm:

  1 – “Thực phẩm” là những sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản.

  2 – “Vệ sinh an toàn thực phẩm” là các điều kiện và biện pháp cần thiết để bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, tính mạng của con người.

  Thông tin phản hồi

  MƯỜI NGUYÊN TẮC VÀNG

  CHẾ BIẾN THỰC PHẨM AN TOÀN

  1. Lựa chọn thực phẩm tươi, sạch, an toàn

  2. Thực hiện “ăn chín, uống sôi”, rửa sạch, ngâm kĩ, gọt vỏ rau quả tươi trước khi sử dụng.

  3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín.

  4. Che đậy, bảo quản cẩn thận thức ăn đã được nấu chín.

  5. Đun kĩ lại thức ăn trước khi sử dụng.

  * Những khuyến cáo của tổ chức Y tế Thế giới về an toàn thực phẩm

  6. Rửa tay trước khi chế biến thực phẩm, đặc biệt sau khi đi vệ sinh hoặc tiếp xúc với các nguồn dễ gây ô nhiễm khác.

  7. Không để lẫn thực phẩm sống với thực phẩm chín, không dùng chung dụng cụ chế biến thực phẩm sống và chín..

  8. Bảo đảm dụng cụ, nơi chế biến thực phẩm phải khô ráo, gọn gàng sạch sẽ, hợp vệ sinh.

  9. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm ôi thiu, hỏng mốc, quá hạn.

  10. Sử dụng nguồn nước sạch, an toàn trong chế biến thực phẩm.

  1. Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003

  2. Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm”

  3. Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống”

  * Những văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

  4. Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm”

  5. Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT/BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và bộ GD&ĐT ngày 08/7/2008 về việc Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

  6. Nghị định số 79/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2008 về việc Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm

  1. Bảo đảm VSATTP trong các CSGD, không để xảy ra ngộ độc TP và các bệnh truyền qua TP.

  2. Mỗi HS, SV, nhà giáo, CB và NV trong các CSGD nghiêm túc thực hiện các quy định về VSATTP, tham gia tuyên truyền về VSATTP.

  3. Tổ chức tuyên truyền, GD nâng cao nhận thức, thực hành ATVSTP cho HS, SV, nhà giáo, CB và NV trong các CSGD.

  4. Xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, khắc phục ngộ độc TP và các bệnh truyền qua TP trong các CSGD.

  * Nội dung:

  5. Bảo đảm đủ điều kiện VSATTP đối với các CS SX,kinh doanh thực phẩm trong các CSGD theo quy định, đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

  – Về điều kiện cơ sở vật chất

  – Về điều kiện thiết bị, dụng cụ

  – Về điều kiện con người

  a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền, GD kiến thức về VSATTP cho HS,SV, nhà giáo, CB và NV trong các CSGD.

  b) Phối hợp với Bộ Y tế ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP trong các CSGD; Chỉ đạo việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP.

  c) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tập huấn kiến thức, khám sức khoẻ cho những người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong các CSGD.

  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  d) Chỉ đạo các CSGD có dịch vụ ăn uống bảo đảm đủ điều kiện VSATTP. Kiên quyết không để các CS không đủ điều kiện theo quy định cung ứng các dịch vụ ăn uống cho các CSGD.

  đ) Đưa nội dung VSATTP vào chương trình GD các cấp học.

  e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về VSATTP, biểu dương kịp thời các gương tốt và xử lý nghiêm các vi phạm về VSATTP theo thẩm quyền.

  g) Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động công tác bảo đảm VSATTP về Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế) theo quy định.

  2. Hoạt động 2:

  Học viên chia sẻ hiểu biết về thực hiện vệ sinh ATTP trong các cơ sở GDMN

  Bằng kinh nghiệm thực tế, bạn hãy cho biết công tác vệ sinh ATTP trong các cơ sở GDMN cần được thực hiện như thế nào?

  Thông tin phản hồi

  1. Điều kiện về cơ sở

  * Địa điểm, môi trường:

  – Chọn vị trí chế biến TP.

  – Khu vực chế biến thực phẩm phải bố trí cách xa:

  + Nơi có môi trường ô nhiễm và các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt có nhiều khả năng gây ô nhiễm TP.

  + Khu vực dễ bị ứ nước, ngập lụt…

  + Khu vực dễ bị sinh vật gây hại phá hoại; khu vực có các chất thải…

  – Đường nội bộ trong khu chế biến thực phẩm phải được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, có cống rãnh thoát nước tốt, khép kín, không gây ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh.

  – Vị trí bảo đảm có đủ nguồn nước sạch, thuận tiện về đi lại.

  – Khu vực chế biến TP thiết kế theo quy tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng để tránh ô nhiễm.

  * Yêu cầu thiết kế, bố trí nhà bếp

  – Có sự cách biệt giữa các khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia SP với khu VS, khu thay trang phục, khu nhà ăn để tránh ô nhiễm chéo.

  – Kho chứa đựng và bảo quản TP thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng loại TP và tránh sự xâm nhập của côn trùng, động vật gây hại.

  – Thiết kế, bố trí nhà bếp phù hợp…

  * Kết cấu nhà bếp

  – Kho, bếp thiết bị cần bố trí phù hợp và thuận lợi và dễ áp dụng các biện pháp VS: Trần nhà, sàn nhà, tường và góc tường nhà, cửa ra vào, cửa sổ…

  – Các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với TP: phải bền vững, dễ lau chùi, dễ duy tu, bảo dưỡng và tẩy trùng, được làm bằng các vật liệu nhẵn, không thấm nước, không thôi nhiễm ra TP, không bị bào mòn bởi các chất tẩy rửa, tẩy trùng trong những điều kiện bình thường.

  – Hệ thống thông gió:

  + Thiết kế phù hợp

  + Hướng thông gió bảo đảm: gió không được thổi từ khu vực nhiễm bẩn sang khu vực sạch.

  + Thiết kế an toàn, dễ bảo dưỡng và kiểm tra, có lưới bảo vệ bằng các vật liệu không gỉ, dễ tháo rời để làm vệ sinh.

  – Hệ thống chiếu sáng:

  + Cung cấp đủ ánh sáng, cường độ ánh sáng phù hợp với tính chất thao tác.

  + Nguồn sáng cần được che chắn an toàn để tránh bị vỡ và bảo đảm trong trường hợp vỡ, các mảnh vỡ không rơi vào thực phẩm.

  – Có dụng cụ chứa chất thải và vật phẩm không ăn được.

  * Hệ thống cung cấp nước

  – Có các phương tiện để lưu trữ, phân phối nước, Thiết bị chứa nước được thiết kế phù hợp cho việc dự trữ và sử dụng hợp VS.

  – Nước phải sạch và không chứa các chất ô nhiễm khác, bảo đảm tiêu chuẩn VSAT nước để uống và sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế.

  * Hệ thống xử lý chất thải

  – Hệ thống thoát nước và phương tiện đổ chất thải phải thiết kế và bố trí hợp lý

  – Thiết kế cửa riêng biệt để lấy các chất thải, rác.

  * Có phòng thay bảo hộ lao động riêng biệt, thiết kế hợp lý để nhân viên thay trang phục bảo hộ lao động trước khi vào làm việc.

  * Nhà vệ sinh

  – Hệ thống nhà VS phải đầy đủ, được bố trí ở các vị trí thuận tiện và có đầy đủ thiết bị bảo đảm VS.

  – Rửa tay sau khi: Đi vệ sinh, tiếp xúc với thực phẩm sống, xì mũi, đụng tay vào rác, gãi ngứa, ngoáy tai, ngoáy mũi hoặc đụng tay vào các bộ phận của cơ thể, quần áo, hút thuốc, đụng tay vào súc vật sau mỗi lần nghỉ.

  – Rửa tay trước khi chế biến, tiếp xúc với thực phẩm.

  – Lau khô tay sau khi rửa bằng khăn bông sạch hoặc máy thổi khô, không chùi vào quần áo, váy, tạp dề.

  – Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch (cả gan bàn tay, mu tay, cổ tay, các khe ngón tay và các nếp móng tay).

  – Không để móng tay dài, nếu có vết xước ở bàn tay và ngón tay thì cần được băng bó bằng gạc không thấm nước và đi găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm.

  * Đối với khách thăm quan cơ sở GDMN

  – Không mắc các bệnh đường hô hấp cấp tính.

  – Mặc quần áo bảo vệ và thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh cá nhân.

  3. Hoạt động 3:

  Giới thiệu mẫu giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường MN

  HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

  CỦA NHÂN VIÊN NHÀ BẾP VÀ VỆ SINH KHU VỰC NHÀ BẾP

  (Sử dụng cấp trường)

  MẪU GIÁM SÁT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

  CỦA CÔ GIÁO MẦM NON VÀ VỆ SINH KHU VỰC LỚP

  (Sử dụng tại trường mầm non)

  1. Kiểm tra, giám sát công tác VS an toàn TP của nhân viên nhà bếp và khu vực bếp

  2. Kiểm tra, giám sát công tác VS an toàn TP của cô giáo MN và vệ sinh khu vực lớp.

  Xin trân trọng cám ơn!

  Thank You !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55
 • Sách Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12
 • Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12 Của Quốc Hội
 • Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12
 • Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Tiêu Chuẩn Ngành 28Tcn176:2002 Về Cơ Sở Nuôi Cá Ba Sa, Cá Tra Trong Bè
 • Nghị Định 46 Về Atgt Đường Bộ: Mạnh Tay Hơn Với “ma Men”
 • Tình Hình Trật Tự Atgt Tỉnh Kon Tum Sau 1 Tháng Nđ 46 Có Hiệu Lực
 • Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Qcvn 41:2016/bgtvt Về Báo Hiệu Đường Bộ
 • Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Nghị Định 178 Về An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh Môi Trường An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Cẩm Nang An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Tổng Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Y Tế Xã, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Phương án Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phương án Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy ủy Quyền An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2022, Thủ Tục Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bai Tham Luan Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Thi Trắc Nghiệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Doanh Nghiệp, Bài Thuyết Trình Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đường Phố, Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Nghiên Cứu Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đường Phố Tỉng Đâk Lắk, Mẫu Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Trường Học, Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu Phải Kiểm Tra Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Mã Số Hs, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Quy Định Giới Hạn Tối Đa ô Nhiễm Sinh Học Và Hóa Học Trong Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí, Chi Phí Sinh Hoạt Đối Với Sinh Viên Sư Phạm, Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm, Bài Kiểm Tra Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Thực Hành Vi Sinh Thực Phẩm, Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán., Hóa Sinh Học Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh Thực Phẩm Dsuwofng Phố, Chỉ Thị An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Khi Mua Sắm , Đề Tài An Toàn Thực Phẩm, Đồ án An Toàn Thực Phẩm, Đề án An Toàn Thực Phẩm, Dàn Bài An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Thực Phẩm, Dàn ý An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí, Chi Phí Sinh Hoạt Đối Với Sinh Viên Sư Ph, Nghị Định Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí, Chi Phí Sinh Hoạt Đối Với Sinh Viên Sư Ph, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ Sinh Phẩm, Mẫu Hợp Đồng An Toàn Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về An Toàn Thực Phẩm, Biên Bản An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Tổng Kết An Toàn Thực Phẩm,

  Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Nghị Định 178 Về An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh Môi Trường An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Cẩm Nang An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Tổng Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Y Tế Xã, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Phương án Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phương án Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy ủy Quyền An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2022, Thủ Tục Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bai Tham Luan Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Điểm Mới An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Nghị Định 15/2018/nđ
 • Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Hệ Thống Tổ Chức Quản Lý, Thanh Tra Và Kiểm Nghiệm Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Về Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm: Việc Áp Dụng Nghị Định Số 115/2018/nđ
 • Luật An Toàn Thực Phẩm 2022 Và Những Thông Tư Nghị Định
 • Điểm Mới Về Quy Định Về An Toàn Thực Phẩm Theo Nghị Định
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Và Công Bố Quyết Định Đảng Viên Chính Thức
 • Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Xã hội học tập xã Phú Nhuận CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NHUẬN

  Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ;

  Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&DT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tạp cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Xét đề nghị của BCĐ XHH xã Phú Nhuận,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Xã hội học tập đối với xã Phú Nhuận gồm các ông (bà) sau:

  (Có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Ban chỉ đạo Xã hội học tập xã Phú Nhuận có trách nhiệm căn cứ các công văn, văn bản hướng dẫn, thực hiện các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, nhiệm vụ cụ thể các thành viên do Trưởng ban phân công.

  Điều 3. Văn phòng UBND xã, các tổ chức đoàn thể và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Quyết định này thay thế các Quyết định kiện toàn trước đây Và có hiệu lực từ ngày ký.

  Nơi nhận:

  – UBND huyện;

  – Như điều 3;

  – Lưu: VT, hồ sơ TT.

  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ PHÚ NHUẬN (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Nghị Luận Xã Hội Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Luận Về An Toàn Thực Phẩm
 • Bài Văn Mẫu Nghị Luận Về Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay Hay, Đặc Sắc
 • Nghị Luận Xã Hội Về Vấn Đề Thực Phẩm Bẩn
 • Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
 • Thời gian gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn đề nhức nhối, gây xôn xao dư luận.Cách đây mấy hôm, thời sự đưa tin vụ bắt giữ 10 tấn măng tươi tẩm thuốc nhuộm độc hại, hàng tấn mỡ bẩn,… Chưa bao giờ vấn đề thực phẩm bẩn lại trở nên bức thiết như bây giờ. Xuất phát từ lí do trên, Admin đã biên soạn đề nghị luận xã hội về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em tham khảo trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới.Bài viết có sử dụng một số tư liệu sưu tầm trên Internet, có thể có một vài sai sót nhỏ, Admin rất mong nhận được sự phản hồi của bạn đồng nghiệp và các em học sinh để website http://vanhay.edu.vn ngày càng phong phú và giúp ích cho nhiều người hơn

  Đề 1 : Nghị luận xã hội về vệ sinh an toàn thực phẩm

  Kinh nghiệm làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống

  Dàn ý:

  Mở bài

  Cuộc sống hiên đại, đã khiến con người ngày càng trở nên hẹp hòi ích kỉ. Lòng tham lợi ích , tiền bạc đã đẩy những người nông dân ” thôn dã tịch điền” đến con đường tạo ra ” thực phẩm bẩn” để đáp ứng nhu cầu tồn tại của nhân loại.

  ( Trích lời chia sẻ của Trần Nhất Hoàng trong đề bài, các em có thể trích nguyên văn hoặc tóm lược ý chính trong ý kiến trên)

  Thân bài

  Bước 1:

  Mô tả hiện tượng

  – Vấn đề thực phẩm bẩn là một hiện tượng phổ biến, đang diễn ra từng ngày: thịt có chất tạo nạc, rau có thuốc trừ sâu; làm đổ ruốc bằng hóa chất…Tuy là vấn đề không còn mới mẻ, lạ lẫm với bất cứ người nào nhưng ngày càng ở mức báo động cao gây ra những ảnh hưởng xấu về sức khỏe con người.

  Dẫn chứng:

  Một bài báo trên chúng tôi ngày 9/12/2015 cung cấp: Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trung bình mỗi năm có khoảng 170 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 7 nghìn người trúng độc và 37 người chết.

  (Các em có thể lấy dẫn chứng từ các vụ ngộ độc thực phẩm gần đây)

  – Nhu cầu về thực phẩm là thứ thiết yếu, mỗi ngày tất cả con người đều phải sử dụng rau, thịt, cá… làm thức ăn, dẫu biết ” độc”, ” hại” nhưng vẫn phải tiêu thụ. Vấn đề thực phẩm bẩn đã khiến con người buộc phải động tiêu cực đến sức khỏe và tính mạng con người “giùm bỏ mình cho số phận” dẫu rằng hàng giờ vẫn hoang mang lo sợ cho tính mạng của mình và người thân.

  Bước 2: Hậu quả

  – Bệnh tật nguy hiểm: viêm màng não, bệnh ung thư…

  – Tâm lí hoang mang cho xã hội.

  _ Thự phẩm bẩn có giá bán rẻ hơn thực phẩm sạch, gây lũng đoạn thị trường, ảnh hưởng đến cá nhân , doanh nghiệp làm ăn chân chính, gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế.

  Bước 3: Nguyên nhân

  • Nguyên nhân chính của việc làm cộng đồng phải đứng trước nguy cơ tồn vong mong manh, đó là thái độ độc ác, ích kỉ của những người sản xuất thực phẩm. Nếu là cơ sở nhỏ lẻ thì hại sức khỏe của người trong xóm, trong thông, hay trong vùng… Nhưng phải nhìn nhận một nguy cơ lớn hơn, khi phần nhiều thực phẩm chúng ta tiêu thụ lại được cung cấp từ các công ty công nghiệp sản xuất hàng loạt. Và mức độ và phạm vi gây hại sẽ gấp bao nhiêu lần so với sản xuất manh mún kia?
  • Kinh doanh, sản xuất thực phẩm bẩn mang lại lợi nhuận cao
  • Ngoài ra, tâm lí dùng và tiêu thụ hàng rẻ, đặc biệt là hàng có xuất xứ Trung Quốc của người Việt Nam.

  Dẫn chứng:

  Chúng ta đã từng xem qua nhiều phóng sự trên VTV về việc một số cơ sở sản xuất mỡ, mua mỡ bẩn và sản xuất cực bẩn để bán cho những quán cơm, tiệm bún hay là những người bán rong để ” rán” xúc xích, xiên que… trước cổng các trường học mỗi ngày…

  Bước 4: Giải pháp

  – Nâng cao ý thức, tuyên truyền về nhận thức của người sản xuất trong xã hội về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo sức khỏe của xã hội

  – Tăng cường kiểm soát, ra những quy định xử phạt các cơ quan sản xuất thực phẩm bẩn nghiêm minh từ nhà nước.

  – Mỗi cá nhân cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn thực phẩm cho mình và gia đình

  Kết bài

  – Vấn đề thực phẩm bẩn đang trở thành một nỗi ám ảnh lớn với xã hội, gây ảnh hưởng về sức khỏe và tâm lí hoang mang cho người dân.

   Cần có biện pháp hữu hiệu để giáo dục lương tâm cho những người sản xuất thực phẩm và cảnh cáo về thảm họa mà vô tình họ sẽ gieo rắc cho cộng đồng qua thực phẩm bẩn”

  Đề 2 : Viết bài văn trình bày suy nghĩ của anh/ chị về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Văn Bản Hợp Nhất Luật An Toàn Thực Phẩm Chuẩn Nhất 2022
 • Hướng Dẫn Để Đảm Bảo An Toàn Cho Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống
 • Văn Bản Hướng Dẫn Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Tóm Tắt Truyện Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam
 • Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Và Những Điều Cần Lưu Ý Hiện Nay
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm, Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm, Quy Định Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm Online Giá Rẻ Uy Tín Chất Lượng Tại Hà Nội
 • Hotline tư vấn: 0909 730 849

  Cách quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của những cá nhân có tổ chức và có trách nhiệm trong việc như:

  Bảo đảm an toàn thực phẩm và điều kiện bảo đảm với quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm, xuất nhập khẩu thực phẩm;

  Kiểm nghiệm phân tích nguy cơ với an toàn thực phẩm để có cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục những sự cố về thực phẩm;

  Những nguyên tắc trong việc quản lý an toàn thực phẩm

  Sản xuất, kinh doanh thực phẩm được biết như một hoạt động có điều kiện cụ thể, bởi những đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm về việc an toàn thực phẩm bởi đơn vị sản xuất, kinh doanh;

  Quản lý an toàn thực phẩm dựa vào cơ sở những quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đó, những quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và những tiêu chuẩn bởi những tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng;

  Quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện trong toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích các nguy cơ gây mất đi an toàn với thực phẩm;

  Quản lý an toàn thực phẩm phải rõ ràng sự phân công, phân cấp rõ ràng chi tiết và phối hợp những hoạt động liên ngành;

  Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng được những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho đất nước;

  Hiện nay nhà nước đã có chủ trương về những hoạt động bị nghiêm cấp trong quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó bao gồm:

  Dùng những nguyên liệu chế biến thực phẩm không dành cho việc sản xuất sản phẩm đó;

  Dùng những nguyên liệu chế biến thực phẩm đã hết hạn sử dụng, nguyên liệu không có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ;

  Dùng nhiều hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc, hóa chất bị nhà nước cấm sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bởi nhà nước quy định;

  Sản xuất kinh doanh thực phẩm từ thịt của nhiều động vật đã chết và chúng đã chết vì những bệnh hay chết không rõ nguyên nhân chết;

  Sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm những quy định về nhãn năng lượng, những quy chuẩn kỹ thuật; cung cấp sai hay giả mạo kết quả thử nghiệm, không công bố hợp quy lúc những sản phẩm đó bắt buộc phải công bố chính quy, những cơ sở sản xuất kinh doanh không có giấy chứng nhận mình đã đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  Nhãn mác không có, không đúng sự thật, gây nhầm lẫn với người tiêu dùng;

  Xử lý vi phạm pháp luật theo quy định an toàn thực phẩm

  Việc xử phạt còn phụ thuộc vào mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Lúc đó sẽ có hình phạt nặng nhẹ dân sự hay hình sự. Nếu như gây thiệt hại lớn, lúc đó sẽ phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật;

  Phụ thuộc vào mức độ vi phạm mà sẽ có mức tiền phạt khác nhau. Những trường hợp được áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mức phạt sẽ tăng dần theo số lần vi phạm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật 55/2010/qh12 Về An Toàn Thực Phẩm
 • Quy Định Và Tiêu Chuẩn Gạo Trung Quốc
 • Trung Quốc Chính Thức Thực Thi Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Trung Quốc: Quy Về Một Mối
 • Tổng Hợp Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Pháp Luật
 • Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Chính Sách Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm
 • Đánh Giá Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm
 • Thực Hiện Chính Sách Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Còn Nhiều Khó Khăn Bất Cập
 • Giám Sát Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một vấn đề đáng quan tâm của xã hội hiện nay. Bất kì một cá nhân, cơ sở hay doanh nghiệp nào khi kinh doanh thực phẩm cũng đều phải đảm bảo an toàn vệ sinh ăn uông cho người sử dụng, bởi mỗi ngày, số lượng người sử dụng dịch vụ ăn uống trực tiếp từ các cơ sở kinh doanh thực phẩm là không hề nhỏ. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ vấn đề Vệ sinh an toàn thực phẩm, pháp luật quy định các cơ sở kinh doanh thực phẩm đều cần tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kĩ thuật, cơ sở vật chất, kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp quản lý, chế biến, phục vụ sản phẩm đến tay khách hàng. Và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là một bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm hiện nay. Vấn đề được các cơ sở, doanh nghiệp quan tâm khi bước vào kinh doanh là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm xin cấp ở đâu, trình tự thủ tục như thế nào, và lệ phí là bao nhiêu. Cụ thể về vấn đề này, Vạn Luật chúng tôi xin phép cung cấp cho quý khách những thông tin cần thiết về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  II. TẠI SAO CƠ SỞ KINH DOANH PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

  Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm:

  Như vậy là, Luật đã chỉ ra rằng hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm là 1 ngành có điều kiện.

  Theo đó, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP tại Điều 12. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định: Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm (sau đây gọi tắt là cơ sở), trừ các trường hợp sau: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Bán hàng rong; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định. Bât kì 1 cơ sở sản xuất kinh doanh nào, muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm hợp pháp, đều phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bởi lẽ, khi được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tức là khi đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn mà pháp luật quy định cho 1 cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải có, ví dụ như về các mặt: cơ sở vật chất, quy trình chế biến, phương thức bảo quản, nhân lực phục vụ, an toàn vệ sinh môi trường… Và chỉ khi đảm bảo được cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì mới được cấp giấy chứng nhận và đi vào sản xuất, kinh doanh phục vụ người tiêu dùng.

  III. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

  Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm, bao gồm:

  Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm:

  Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 35 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm:

  Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

  Như vậy, tùy từng đối tượng sản phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh mà nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũng khác nhau. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại Điều 62, 63, 64 của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm( Điều 12 Nghị định số 38).

  Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Điều 37 Luật an toàn thực phẩm:

  Ngoài ra còn các khoản phí thẩm định cơ sở, xét thẩm hồ sơ, kiểm tra định kì và các khoản phí khác.

  IV. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VẠN LUẬT

  Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Vạn Luật gồm có:

  Quy trình nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Vạn Luật:

  Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ Vạn Luật sẽ nhận được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 15 đến 35 ngày kể từ ngày nộp được hồ sơ hợp lệ.

  V. TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

  “Nếu bạn lựa chọn làm giàu bằng cách kinh doanh các lại hình dịch vụ này, nếu bạn có bất kì vướng mắc ào đó về các thủ tục pháp lý,

  Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay 02473 023 698 để được tư vấn miễn phí.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật An Toàn Thực Phẩm Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/chương X
 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Thực Phẩm Gồm Những Loại Giấy Tờ Nào?
 • Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Kinh Doanh (Quy Định 2022)
 • Những Trường Hợp Phải Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
 • Quy Định Về Khám Sức Khỏe Và Tập Huấn Kiến Thức Atvstp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100