Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Số: 1174/QĐ-UBND

  Hà Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 68/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 8 năm 2012,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam gồm các ông (bà) sau:

  1. Ông Trần Hồng Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban.

  2. Ông Trần Quốc Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Phó Trưởng ban thường trực.

  3. Ông Nguyễn Lập Quyết – Giám đốc Sở Y tế: Uỷ viên.

  4. Ông Trịnh Ngân Liên – Giám đốc Đài PTTH tỉnh: Uỷ viên.

  5. Ông Trần Văn Bình – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Uỷ viên.

  6 Ông Bùi Ngọc Đĩnh – Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên.

  7. Ông Trân Văn Thắng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Uỷ viên.

  8. Ông Bùi Văn Tâm – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Uỷ viên.

  9. Ông Nguyễn Tâm Sơn – Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL: Uỷ viên.

  10. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Uỷ viên.

  11. Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Giám đốc Sở LĐ, TB&XH tỉnh: Uỷ viên.

  12. Ông Nguyễn Văn Soái – Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Uỷ viên.

  13. Ông Nguyễn Đình Bình – Trưởng phòng Văn xã – Văn phòngUBND tỉnh: Thư ký.

  14. Bà Dương Thị Thu Hồng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá và Gia đình, Sở VHTT&DL: Thư ký.

  * Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo:

  15. Ông Đào Ngọc Vượng – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh: Phó ban.

  16. Ông Lê Hồng Quân – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Phó ban.

  17. Bà Hà Thị Vân Hằng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Uỷ viên.

  18. Ông Nguyễn Đức Toàn – Bí thư Tỉnh đoàn: Uỷ viên.

  19. Ông Trần Xuân Trường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Uỷ viên.

  20. Bà Trần Thị Ngân – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Uỷ viên.

  21. Bà Nguyễn Thị Bình – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Uỷ viên.

  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1191/QĐ-CT ngày 10 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Thành Lập Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm Cấp Xã
 • Bàn Về Quy Định Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Và Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Bị Can
 • Công An Huyện Đã Hủy Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Bình Phước: Nâng Cao Chất Lượng Phong Trào ‘toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa’

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Văn Phòng, Công Ty Luật Tư Vấn Về Tranh Chấp Đất Đai Uy Tín Nhất Hà Nội 2022
 • Luật Sư Gốc Việt Lê Đình Hồ Được Xác Nhận Là Nạn Nhân Của Vụ Nổ Súng Ở Bankstown Hôm Qua
 • Nghi Phạm Bắn Chết Một Luật Sư Úc Gốc Việt Bị Bắt
 • Vụ Bắn Chết Ls Lê Đình Hồ: Nguyên Nhân Nào?
 • Tưởng Nhớ Ls Lê Đình Hồ…
 • Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” trên địa bàn tỉnh Bình Phước được phát động có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa bàn dân cư, đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội.

  Trong đó, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã qua gần 20 năm triển khai thực hiện, trở thành phong trào rộng lớn trong xã hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng và triển khai thực hiện. Đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, các thiết chế văn hóa cơ sở đã và đang được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phục vụ nhu cầu hưởng thụ, bảo tồn văn hóa truyền thống của nhân dân tại cơ sở.

  Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” trong thời gian tới, Bình Phước sẽ nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Hướng dẫn số 05/HD-BCĐ ngày 05/01/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, Tổ chức tốt việc đăng ký, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Xây dựng, biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, trở thành gương sáng và mũi nhọn trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

  Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” gắn với Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” tạo hạt nhân tích cực cho phong trào, góp phần xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh. Từng cấp, từng ngành tiếp tục đề ra những tiêu chuẩn cụ thể, sát hợp, tiến hành xây dựng, bình xét, ghi nhận, biểu dương và khen thưởng gương “Người tốt, việc tốt”; “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” hàng năm.

  Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh; gắn các phong trào xây dựng đời sống văn hóa với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

  Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đời sống của nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tạo chuyển biến trong việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đổi mới nội dung và phương thức vận động, tập trung vào bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, chống khuynh hướng vụ lợi, thương mại hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

  Ngoài ra, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế và phong trào văn hóa, thể dục thể thao ở cơ sở. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở nông thôn, theo quy định của pháp luật. Có cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã tham gia xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì các hoạt động thường xuyên của các Nhà văn hóa thôn, ấp, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Khu thể thao xã, thôn, ấp, khu vui chơi cho trẻ em. Đồng thời, tổ chức rà soát chỉnh sửa, bổ sung quy ước, hương ước ở khu dân cư cho phù hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Nghị định 122…

  Lan Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tin Tức Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Ngày 21/11: Miền Bắc Trời Nắng Hanh
 • Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay 9/12: Miền Bắc Ban Ngày Trời Nắng, Đêm Và Sáng Sớm Rét Đậm
 • 12,000 Người Việt Ở Mỹ Sẽ Bị Trục Xuất
 • Cuộc Sống Người Việt Tại Mỹ
 • Luật Sư Gốc Việt Ở Mỹ: ‘người Bị Giam Có Thể Xin Lại Thẻ Xanh’
 • Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Từ Những Phong Trào Ý Nghĩa

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình, Thủ Tục Môi Trường, Xây Dựng Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc Gia Cầm
 • Hiểu Về Chủ Đề Sống Bản Lĩnh
 • Quy Chế Làm Việc Của Văn Phòng Tỉnh Ủy
 • Hướng Dẫn Về Cách Tính Lương Và Quy Chế Trả Lương Trong Doanh Nghiệp (2019)
 • Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Quản Lý Sử Dụng Nhà Thuộc Sở Hữu Nhà Nước
 • Cổng làng Quần Lai, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân được đầu tư xây dựng khang trang.

  Xây dựng đời sống văn hóa không chỉ là hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao; phát triển phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; hay xây dựng gia đình, làng bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa…

  Xây dựng đời sống văn hóa còn bắt đầu từ việc tạo dựng đời sống ấm no, hạnh phúc; gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục của dân tộc; bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp – an toàn… Do đó, nhiều phong trào có ý nghĩa và giá trị thực tiễn, đang được nhiều đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đặc biệt, các phong trào này gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã và đang góp phần tạo dựng nên đời sống văn hóa mới văn minh, tiến bộ và nhân văn.

  Cùng với sự ra đời Nghị quyết số 09/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến năm 2022” và Quyết định số 289-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2020”, phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo cũng được triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, để gắn kết công tác xóa đói, giảm nghèo với xây dựng đời sống văn hóa, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đã tích cực vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường và các công trình dân sinh trong xây dựng nông thôn mới. Vận động Nhân dân tham gia các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ liên kết giữa các HTX và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả. Đồng thời, phát huy thế mạnh nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng với đó, hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, xây dựng chương trình hỗ trợ học nghề, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn… Từ đó, góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân.

  Tính đến cuối năm 2022, sau 4 năm triển khai Quyết định 289-QĐ/TU về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2022-2020, toàn tỉnh đã giảm được 96.663 hộ nghèo (từ 128.893 hộ xuống còn 32.230 hộ); tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 10,24% (từ 13,51% xuống 3,27%), bình quân giảm 2,56%/năm (vượt chỉ tiêu giảm bình quân 2,5%/năm). Trong đó, riêng khu vực 11 huyện miền núi giảm 40.890 hộ (từ 57.684 hộ xuống còn 16.794), tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 18,48% (từ 25,79% xuống 7,31%), bình quân giảm 4,62%/năm (vượt chỉ tiêu giảm bình quân 4,6%/năm). Cũng theo kết quả tính toán sơ bộ, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo hiện đạt khoảng 1,487 triệu đồng/tháng và cao gấp 2,17 lần cuối năm 2022. Dự kiến đến cuối năm 2022, con số này sẽ đạt khoảng 1,713 triệu đồng/tháng, cao gấp 2,5 lần cuối năm 2022 và đạt mục tiêu Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2022-2020 đề ra.

  Cùng với phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật cũng được chú trọng. Theo đó, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phong trào “3 không” (không có tội phạm và tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; không vi phạm nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội) ở khu dân cư. Đồng thời, vận động người dân đề cao cảnh giác, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm; phát huy tốt vai trò hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các mâu thuẫn, xích mích xảy ra tại địa bàn…

  Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp còn gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế của từng địa phương mà nhiệm vụ này được thực hiện bằng nhiều hình thức, như học tập chuyên đề (năm 2022 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”); tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”… Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, tạo niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

  Trong xây dựng đời sống văn hóa, thì xây dựng môi trường sống sạch – đẹp – an toàn là một nội dung trọng tâm. Theo đó, cùng với sự phát triển sâu rộng của phong trào TDĐKXDĐSVH, nhận thức và hành vi của người dân và cộng đồng về xây dựng môi trường sống sạch – đẹp – an toàn, cũng có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể là công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa ngày càng được chú trọng; truyền thống hiếu học, khuyến học được phát huy; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được bồi đắp và thực hành thường xuyên; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; lối giao tiếp ứng xử lịch sự, văn hóa được đề cao… Đồng thời, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên. Các cơ quan, công sở, khu dân cư đã quan tâm hơn đến việc chỉnh trang, xây dựng khuôn viên, cây xanh, cổng chào và trồng hoa, cây cảnh, cây xanh nhằm tạo môi trường thoáng mát, xanh – sạch – đẹp.

  Bên cạnh các phong trào chung, nhiều đoàn thể, cơ quan, đơn vị cũng đã phát động các phong trào mang dấu ấn riêng, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Điển hình như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH, được Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Theo đó, các mô hình tự quản tại địa phương, gắn với phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm đang được phát huy. Đồng thời, chú trọng vận động người dân không tàng trữ các loại vật liệu nổ; chủ động ngăn chặn từ xa các nguy cơ về mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy”. Cùng với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng triển khai hiệu quả Đề án 4687 về giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy ở 16 xã biên giới.

  Ngoài ra, nhiều địa phương trong tỉnh cũng triển khai hiệu quả các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường. Điển hình là mô hình “Thu gom, phân loại xử lý chất thải trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng dân cư của MTTQ tỉnh; các mô hình “Dịch vụ môi trường, thu gom rác thải”, “Đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, “Nhà sạch, vườn đẹp” của hội liên hiệp phụ nữ. Cùng với đó, hội nông dân còn phát động các phong trào nông dân “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”, “Thu gom, phân loại, xử lý chất thải trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng dân cư”, “Dòng sông không rác thải”, “Trồng cây bản địa chắn sóng, ngăn mặn xâm thực”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các mô hình “Bảo vệ dòng sông quê hương”, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Kết quả từ các mô hình, phong trào nêu trên mang lại đã góp phần thiết thực vào việc bảo vệ môi trường và tạo dựng môi trường sống trong lành ở nhiều địa phương.

  Khôi Nguyên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khi Nào Văn Phòng Hđnd & Ubnd Thị Xã Đức Phổ Trả Nợ?
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thị Xã Đức Phổ Lần Thứ Xxi, Nhiệm Kì 2022
 • Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi Cho Ý Kiến Quy Hoạch Một Số Dự Án
 • Điều Chỉnh Giảm Hệ Số Tăng Thu Nhập Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Tp. Hồ Chí Minh Tiếp Tục Hạn Chế Tụ Tập Trên 20 Người Nơi Công Cộng
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm, Tệ Nạn Xã Hội Và Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Xã Ninh Thọ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đảng Viên
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên
 • Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Mẫu 2022
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quy Trình Xem Xét Kết Nạp Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Tại Chi Bộ Khoa Nhân Học
 • Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ninh Thọ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phổ Cập Giáo Dục, Xmc Năm 2022
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Tỉnh
 • Bcđ Quy Chế Dân Chủ, Công Tác Tôn Giáo Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Đề Xuất Hoàn Thiện Các Quy Định Về Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ XUÂN THÀNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Xuân Thành

  Số: 144/QĐ-UBND Xuân Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2022

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã.

  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO xã) như sau:

  1. Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban;

  2. Ông Trần Hoàng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban;

  3. Ông Trần Thị Trang, Văn phòng HĐND&UBND xã, Thư ký;

  4. Ông Trần Đăng Báo, CHT Quân sự, Thành viên;

  5. Ông Trần Bá Quang, Trưởng Công an xã, Thành viên;

  6. Bà Phan Thị Thanh Hồng, Kế toán xã, Thành viên;

  7. Bà Dương Thị Anh, Công chức LĐ TB&XH; Thành viên;

  8. Bà Trần Thị Thủy, Cán bộ Tư pháp; Thành viên;

  9. Ông Trần Trung Văn, CC Địa chính & XD, Thành viên;

  10. Ông Phan Xuân Dũng, CC Nông nghiệp, Thành viên;

  11. Ông Lê Văn Du, Cán bộ phụ trách VHTT, Thành viên;

  12. Bà Nguyễn Thị Lan, Văn phòng & Thống kê xã.

  Điều 2. Ban chỉ đạo ISO xã có nhiệm vụ:

  – Đôn đốc, các bộ phận công chức chuyên môn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết hồ sơ công việc và thủ tục hành chính. Chị trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai áp dụng thực hiện ISO của đơn vị mính.

  – Các thành viên Ban chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Khi cần thiết Ban chỉ đạo ISO xã có thể điều động các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.

  Ban chỉ đạo ISO xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để thực hiện các hoạt động của Ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO là Văn phòng HĐND&UBND xã. Kinh phí hoạt động của ban được bố trí từ ngân sách xã.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND xã.

  Nơinhận:

  -NhưĐiều3; – TTr: Đảng uỷ, HĐND xã;

  – Chủ tịch, PCT UBND xã;

  – Các bộ phận chuyên môn;

  – Lưu: VT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Đó là một trong những yêu cầu của ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tại buổi sơ kết 3 năm (2013 – 2022) thực hiện đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2022”, diễn ra chiều 11-1.

  Ông Nguyễn Duy Bắc cũng yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xây dựng XHHT; phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2022; cân đối lồng ghép các nguồn lực trong việc thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh vào việc thực hiện đề án xây dựng XHHT…

  3 năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm, đầu tư gần 47 tỷ đồng để các địa phương thực hiện mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tổ chức các hoạt động xây dựng XHHT và đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã huy động được 479 học viên ra các lớp xóa mù chữ, 423 học viên ra lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Tỷ lệ người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ đạt 98,8%. Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề được củng cố và phát triển. Các hình thức học tập được đa dạng hóa, tạo điều kiện học tập cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn…

  Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa thống nhất, đồng bộ. Việc tổ chức và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho người dân tộc thiểu số còn hạn chế…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • (HNMO) – Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2020 trên cơ sở Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2020 được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.

  Phó Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Ủy viên thường trực gồm các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

  Các Ủy viên bao gồm các đồng chí: Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

  Bên cạnh đó, mời các đồng chí sau làm Ủy viên: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

  Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2020 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20-10-2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2020.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Quản Lý Cai Nghiện Ma Túy Tự Nguyện Tại Gia Đình
 • 1. Thủ Tục Quyết Định Quản Lý Cai Nghiện Ma Tuý Tự Nguyện Tại Gia Đình
 • Đã Có 50 Đơn Vị Cung Cấp Phần Mềm Kết Nối, Chuyển Dữ Liệu Thành Công Vào Csdl Dược Quốc Gia
 • Sử Dụng Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Một Dự Án
 • Quy Trình Ra Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý
 • 21/02/2020 16:18

  UỶ BAN NHÂN DÂNXÃ SƠN BẰNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: / QĐ – UBND

  Sơn Bằng, ngày tháng 02 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2022;

  Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 – 2022; Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2020; Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

  Thực hiện kế hoạch chỉ đạo triển khai của BCĐ xây dựng nông thôn mới các cấp về việc kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã giai đoạn 2022-2025;

  Xét đề nghị của Chuyên trách NTM, sau khi thống nhất với BCĐ xây dựng nông thôn mới xã.

  QUYẾT ĐỊNH:

  1: Nay kiện toàn BQL xây dựng NTM xã Sơn Bằng gồm các ông (bà) sau:

  – Phối hợp với ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về nội dung xây dựng nông thôn mới, phương pháp vận động triển khai thực hiện để tạo sự đồng thuận và tham gia, giám sát thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn.

  – Làm chủ đầu tư các dự án, các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

  – Luôn bám sát các đề án xây dựng NTM của xã giai đoạn 2022 – 2025 và kế hoạch chi tiết đã được phê duyệt để triển khai thực hiện.

  – Tổ chức phát động phong trào toàn dân xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo thực hiện thắng lợi các tiêu chí, có sơ tổng kết động viên kịp thời.

  – Tổ chức triển khai thi công các công trình đúng theo quy trình đầu tư xây dựng của các cấp hướng dẫn.

  – Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng đạt xã NTM.

  3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Thay thế QĐ số 41/ QĐ-UBND ngày 31/5/2018.

  Nơi nhận:

  – Như điều 3;

  – Lưu VP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Ra Mắt Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Tphcm
 • Đà Nẵng Thành Lập Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm
 • Chính Phủ Quyết Định Thí Điểm Thành Lập Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Tại Đà Nẵng
 • Quy Chế Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Năm 2022
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Sáng 11/10, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức cuộc họp công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh, đồng thời thông báo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

  Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm Phó trưởng ban thứ nhất, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Công thương làm Phó trưởng ban và các ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao công tác triển khai an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm và công bố công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các lễ hội tổ chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận thương mại; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng bình và thực phẩm chức năng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.

  Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Ủy viên thường trực gồm: Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

  Các Ủy viên bao gồm: Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

  Bên cạnh đó, mời các ông, bà sau đây làm Ủy viên: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

  Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2022 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 – 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Thành Lập Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm Cấp Xã
 • Bàn Về Quy Định Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Và Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Bị Can
 • Công An Huyện Đã Hủy Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Hủy Hàng Chục Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100