Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng

--- Bài mới hơn ---

 • Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Đến Năm 2022
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Chương Trình Hành Động Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Đẩy Mạnh Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Thông Qua Hoạt Động Kiểm Toán
 • [email protected] Hòm Thư Phản Ánh Tham Nhũng, Lãng Phí Của Đảng Uỷ Than Quảng Ninh
 • Ngày 01-02-2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QĐ/TW thành lậpBan Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành

  Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trưởng Ban Chỉ đạo

  Các Phó trưởng Ban

  Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

  Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực

  Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực

  Chính phủ

  Đồng chí Uông Chu Lưu,

  Ủy viên Trung ương Đảng,

  Phó Chủ tịch Quốc hội

  Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm,

  Ủy viên Bộ Chính trị,

  Bộ trưởng Bộ Công an

  Các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  Đồng chí Thượng tướng

  Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

  Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán

  Nhà nước

  Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thưTrung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

  Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

  Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

  NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

  1- Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tham nhũng.

  3- Chỉ đạo, đôn đốc, điều hoà phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

  4- Chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thông qua hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của mình làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng; những sơ hở, bất hợp lý về cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền đưa ra biện pháp ngăn ngừa, khắc phục.

  5- Chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra trong phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo, đôn đốc điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

  6- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cấp ủy viên, đảng viên có thẩm quyền trong xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và xử lý các thông tin về vụ, việc tham nhũng do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp.

  7- Chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

  9- Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

  QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

  1- Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; việc xử lý một số vụ, việc tham nhũng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  2- Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ các vụ, việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; chỉ đạo việc phúc tra khi cần thiết.

  3- Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trong trường hợp cần thiết, trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ, việc cụ thể hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền giải quyết lại nhằm bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

  4- Kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc trực tiếp chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy theo phân cấp quản lý khi cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng hoặc có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng.

  5- Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên thuộc phạm vi quản lý; yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

  1- Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công.

  2- Chủ động đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo và Trưởng ban về các chủ trương, giải pháp, biện pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả, nhất là những chủ trương, giải pháp gắn với lĩnh vực, địa bàn được phân công trực tiếp phụ trách, quản lý.

  3- Chịu trách nhiệm cùng với tập thể cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo nơi công tác lãnh đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

  4- Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy của cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.

  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG BAN

  1- Lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

  2- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng; quyết định kế hoạch, chương trình công tác và các vấn đề khác thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban.

  4- Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp không họp được Ban Chỉ đạo, trực tiếp quyết định và chỉ đạo thực hiện một số công việc cần thiết để đáp ứng yêu cầu công tác, chịu trách nhiệm về quyết định của mình và báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp gần nhất.

  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ TRƯỞNG BANTHƯỜNG TRỰC

  1- Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều phối hoạt động, phân công công việc cho các thành viên; chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo theo uỷ nhiệm của Trưởng ban.

  2- Giúp Trưởng ban chuẩn bị nội dung, chương trình và triệu tập các cuộc họp định kỳ, đột xuất; xử lý công việc thường xuyên; chủ trì một số cuộc họp và ký một số văn bản theo phân công của Trưởng ban.

  3- Giữ mối liên hệ thường xuyên với Trưởng ban; định kỳ hoặc đột xuất trực tiếp báo cáo với Trưởng ban về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

  4- Giúp Trưởng ban trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Cơ quan Thường trực. Quyết định các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực.

  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦACÁC PHÓ TRƯỞNG BAN

  1- Giúp Trưởng ban điều phối hoạt động của các thành viên theo phân công của Trưởng ban.

  2- Thay mặt Trưởng ban thực hiện một số công việc, chủ trì một số cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban phân công.

  THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

  1- Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban và các phó trưởng ban; làm việc theo Quy chế của Ban Chỉ đạo.

  2- Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

  NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

  1- Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  3- Tôn trọng và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  1- Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình làm việc hằng năm, có điều chỉnh khi cần thiết. Ban Chỉ đạo họp thường kỳ 3 tháng một lần, họp bất thường khi cần.

  3- Định kỳ 6 tháng một lần hoặc bất thường khi cần, Ban Chỉ đạo tổ chức giao ban công tác phòng, chống tham nhũng với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

  4- Định kỳ 3 tháng một lần, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản với Ban Chỉ đạo và Trưởng ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  QUAN HỆ CÔNG TÁC

  1- Ban Chỉ đạo giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, điều hòa phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng.

  3- Chỉ đạo Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát các cơ quan, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

  1- Định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi có yêu cầu, Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động với Bộ Chính trị và đề xuất về định hướng công tác trong thời gian tiếp theo.

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

  --- Bài cũ hơn ---

 • 24766:chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Không Có Vùng Cấm Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Triển Khai Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Chiến Lược Quốc Gia Phòng Chống Tham Nhũng Đến Năm 2022
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Về Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (Khóa X) Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí: Những Kết Quả Nổi Bật
 • Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Cấp Văn Bản Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy
 • Cấp Văn Bản Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy
 • Những Hạn Chế Trong Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em
 • Tỉnh Chưa Ra Văn Bản Điều Chỉnh, Huyện Yên Phong Vẫn “đè” Người Dân Ra Cưỡng Chế?
 • Cách Xoay File Pdf Để Đọc Tài Liệu Dễ Dàng Hơn
 • Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Chương 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Chương Iv Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tờ Trình Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hiệu Quả Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định,

  Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận Ngắn Nhất
 • Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận
 • Giới Thiệu Đặc Điểm Của Phong Cách Ngôn Ngữ Nghệ Thuật
 • Hướng Dẫn Phân Tích Phong Cách Ngôn Ngữ
 • Phong Cách Ngôn Ngữ Sinh Hoạt
 • Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng Làm Việc Tại Hà Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tây Ninh: Một Số Kết Quả Đạt Được Sau 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Các Địa Phương, Đơn Vị Quán Triệt Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 8
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 8
 • Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa Xii
 • Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Xi)
 • Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022 của tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp phòng ngừa. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị thanh tra. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. 9 tháng 2022, đã khởi tố, điều tra 5 vụ án 11 bị can về tham nhũng, kinh tế.

  Từ thực tế công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương, Tỉnh ủy Hà Nam đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, ban hành đồng bộ các quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng; rà soát tổng thể hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các cơ quan tư pháp Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với các quy định mới trong việc xử lý các loại tội phạm về tham nhũng; chỉ đạo ban hành quy định, cơ chế hữu hiệu để bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  Về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy Hà Nam đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7(khóa XII) coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, các cấp ủy chú trọng xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa các nghị quyết, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành thực hiện, phù hợp với tình hình địa phương, chú trọng những vấn đề bức xúc, vướng mắc để tập trung giải quyết có hiệu quả. Những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

  Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Nam đề xuất, kiến nghị Ban Bí thư sớm ban hành Quy định sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc huyện ủy, quận ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế của cơ quan Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện; quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, Báo tỉnh. Quốc hội khi ban hành Nghị quyết về thí điểm sáp nhập các Văn phòng UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh cần quan tâm việc đánh giá tính đặc thù công việc giữa cơ quan tham mưu lập pháp và cơ quan tham mưu hành pháp, chế độ chi đặc thù hoạt động của các cơ quan, chính sách đối với cán bộ công chức, đặc biệt việc bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ bổ nhiệm lại 5 năm theo quy định…

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn Công đã tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) của tỉnh Hà Nam.

  Đồng chí đề nghị tỉnh Hà Nam trong thời gian tới cần đặt công tác phòng, chống tham nhũng trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ, phẩm chất chính trị. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng vào thực tiễn địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vụ việc tham nhũng; đẩy mạnh công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ.

  Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,6,7 (khóa XII) và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường, đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; làm tốt hơn nữa việc nhận diện 27 biểu hiện đã nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để có biện pháp khắc phục kịp thời; coi trọng hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ; giải quyết tốt chính sách đối với cán bộ trong diện tinh giản biên chế.

  Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hà Nam, Đoàn công tác đã tiếp thu để báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

  Buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Lý Nhân và Đảng ủy xã Nhân Khang (huyện Lý Nhân) về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết Trung ương 4,6,7 (khóa XII) của Đảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Triển Nguồn Nhân Lực Biển Chất Lượng Cao
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương Về Chiến Lược Phát Triển Bền Vững Kinh Tế Biển
 • Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 04 Khóa Xii Đối Với Cán Bộ Cơ Quan Thành Đoàn
 • Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa X
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Và Công Bố Quyết Định Đảng Viên Chính Thức
 • Cách Đọc Lời Tuyên Thệ Khi Kết Nạp Đảng Dành Cho Đảng Viên Mới
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

  Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 1471/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP).

  Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP là Phó Thủ tướng Chính phủ.

  Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách Tổng cục Cảnh sát. Đồng thời, mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

  Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Thư ký Ban Chỉ đạo.

  Ngoài ra, mời đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia làm Ủy viên.

  Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 và Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015.

  Đồng thời, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ; chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

  Cùng với đó là chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

  Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng
 • Những Điểm Mới Trong Nghị Định Về Đầu Tư Theo Hình Thức Ppp
 • Đề Cương Nghị Định Ppp
 • Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia
 • Nghị Định Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia
 • Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Tờ Trình Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Hiệu Quả Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Chương 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, Chương Iv Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Mục Đích Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005,

  Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Thông Tư Văn Bản Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Tham Nhũng
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 03 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng
 • Quân Khu 7 Triển Khai Nghị Định Số 03 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng
 • Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự
 • Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự
 • Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Bộ Gtvt Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng
 • Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hiệu Quả Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2022, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tờ Trình Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Điều Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Chương Iv Luật Phòng Chống Tham Nhũng,

  Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2022, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế
 • Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội
 • Hà Nội: Phê Duyệt, Điều Chỉnh Chủ Trương Đầu Tư 10 Dự Án Sử Dụng Vốn Đầu Tư Công
 • Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Chuyên Đề Về Xây Dựng Pháp Luật
 • Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điểm Mới Trong Nghị Định Về Đầu Tư Theo Hình Thức Ppp
 • Đề Cương Nghị Định Ppp
 • Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia
 • Nghị Định Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia
 • Triển Khai Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia: Đã Thay Đổi Ý Thức Người Dân
 • Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hiệu Quả Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Chương Iv Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tờ Trình Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Chương 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Khoản 1 Điều 47 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 01 2007 Qh12, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Được Ban Hành Năm Nào, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Luật Phòng Chống Tham Nhũng So 55/2005/qh11, Khái Quát Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Khoản 3 Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Trong Ngành Y Tế, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hiện Hành, Tờ Trình Về Dự Thảo Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (sửa Đổi), Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Download Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55/2005/qh11, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Gồm Bao Nhiêu Chương Điều, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Thực Hành Tiết Kiệm, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng,

  Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2022, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng
 • Nghị Định Thông Tư Văn Bản Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Tham Nhũng
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 03 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng
 • Quân Khu 7 Triển Khai Nghị Định Số 03 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng
 • Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ XUÂN THÀNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Xuân Thành

  Số: 144/QĐ-UBND Xuân Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2022

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã.

  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO xã) như sau:

  1. Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban;

  2. Ông Trần Hoàng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban;

  3. Ông Trần Thị Trang, Văn phòng HĐND&UBND xã, Thư ký;

  4. Ông Trần Đăng Báo, CHT Quân sự, Thành viên;

  5. Ông Trần Bá Quang, Trưởng Công an xã, Thành viên;

  6. Bà Phan Thị Thanh Hồng, Kế toán xã, Thành viên;

  7. Bà Dương Thị Anh, Công chức LĐ TB&XH; Thành viên;

  8. Bà Trần Thị Thủy, Cán bộ Tư pháp; Thành viên;

  9. Ông Trần Trung Văn, CC Địa chính & XD, Thành viên;

  10. Ông Phan Xuân Dũng, CC Nông nghiệp, Thành viên;

  11. Ông Lê Văn Du, Cán bộ phụ trách VHTT, Thành viên;

  12. Bà Nguyễn Thị Lan, Văn phòng & Thống kê xã.

  Điều 2. Ban chỉ đạo ISO xã có nhiệm vụ:

  – Đôn đốc, các bộ phận công chức chuyên môn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết hồ sơ công việc và thủ tục hành chính. Chị trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai áp dụng thực hiện ISO của đơn vị mính.

  – Các thành viên Ban chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Khi cần thiết Ban chỉ đạo ISO xã có thể điều động các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.

  Ban chỉ đạo ISO xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để thực hiện các hoạt động của Ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO là Văn phòng HĐND&UBND xã. Kinh phí hoạt động của ban được bố trí từ ngân sách xã.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND xã.

  Nơinhận:

  -NhưĐiều3; – TTr: Đảng uỷ, HĐND xã;

  – Chủ tịch, PCT UBND xã;

  – Các bộ phận chuyên môn;

  – Lưu: VT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • 24766:chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Đến Năm 2022
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Chương Trình Hành Động Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Đẩy Mạnh Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Thông Qua Hoạt Động Kiểm Toán
 • Chính phủ xác định các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng chống tham nhũng là thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trong việc hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện pháp luật và ban hành văn bản hành chính cá biệt, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; bổ sung quy định cụ thể về công khai, minh bạch trong hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường khi thu hồi đất,…

  Đồng thời, hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch. Cũng như tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

  Chính phủ đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, của cộng đồng và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, lãng phí. Cũng như phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng,…

  Mở chuyên mục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ xác định cần tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi cả nước. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo mở chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời khuyến khích các Bộ, ngành, địa phương mở chuyên mục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên trang (cổng) thông tin điện tử và thường xuyên cập nhật thông tin về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ, ngành, địa phương mình.

  Chính phủ xác định nhiệm vụ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; trong quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và công trình phúc lợi công cộng; quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên…

  Đặc biệt trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Kiên quyết thu hồi, xử lý theo quy định đối với những trường hợp trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ,…

  Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Chính phủ giao trong năm 2013 các Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, để làm cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng trên phạm vi cả nước.

  Đồng thời các địa phương cũng phải xây dựng các bộ tiêu chí để làm cơ sở theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.

  Các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý vốn, tài sản, chi phí, giá thành, lao động, thời gian lao động, làm cơ sở đánh giá kết quả, hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của tập đoàn, tổng công ty, công ty.

  Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, luôn xác định phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu, mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Có Vùng Cấm Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Triển Khai Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Chiến Lược Quốc Gia Phòng Chống Tham Nhũng Đến Năm 2022
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Về Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (Khóa X) Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí: Những Kết Quả Nổi Bật
 • Để Lời Nói Gần Hơn Với Hành Động
 • Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Phòng, Chống Tham Nhũng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022
 • Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn
 • Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xi
 • Nghị Quyết 55/2010/qh12 Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp
 • Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Trồng Rừng Nguyên Liệu Mây, Tre
 • Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai đến cơ sở.

  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

  Kết quả thực hiện theo các kỳ thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN phải tổng hợp và công khai, gửi về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

  Thanh tra Bộ GTVT là cơ quan được giao chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch nàỵ, tham mưu Bộ GTVT báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về PCTN.

  Theo nội dung kế hoạch về PCTN của Bộ GTVT đã đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

  Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về công tác PCTN; Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4…

  Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng cũng như nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng…

  Oanh Hữu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đầu Tiên Năm 2022 Của Chính Phủ: Quyết Liệt Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí, Tiêu Cực
 • Học Tập, Quán Triệt Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 12
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 11 Ban Chấp Hành Tw Khóa Xii Của Đảng Và Hướng Dẫn Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấp Sắp Tới
 • Hệ Thống Biểu Mẫu Và Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Lao Động
 • Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nq Tw4 (Mới Nhất)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100