Hướng Dẫn Khen Thưởng Mô Hình, Điển Hình “dân Vận Khéo” Giai Đoạn 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non
 • Xem Qđ Khen Thưởng Gv Dạy Giỏi Cấp Trường
 • Ngày 21/5/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có hướng dẫn việc khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2022.

  Theo đó, việc khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2022 là nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020). Thông qua việc biểu dương, khen thưởng để các địa phương, đơn vị học tập kinh nghiệm và triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình, góp phần tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới…

  Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2022 được đề nghị khen thưởng phải đảm bảo các tiêu chí: (1) Có tên, địa chỉ, nội dung thuộc một trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. (2) Phải gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và đã đăng ký với cơ quan phát động, triển khai; có sự phối hợp và huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia; có sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả thiết thực. (3) Mô hình được các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương. (4) Giải quyết được những khó khăn, cấp bách, những nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, chính quyền đã có chủ trương và đang tập trung tổ chức thực hiện. (5) Mô hình có tính bền vững, sức lan tỏa, kế thừa và phát triển.

  Mô hình được chọn có thể là tập thể hoặc cá nhân. Số lượng mô hình đề nghị khen thưởng cụ thể: Mỗi huyện, thị, thành uỷ: 03 mô hình. Riêng huyện Trà Bồng mới được xem xét chọn số lượng như 02 huyện Tây Trà và Trà Bồng. Các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh: 01 mô hình. Lực lượng vũ trang tỉnh: Mỗi đơn vị theo hệ thống ngành: 03 mô hình.

  Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cần có hình thức biểu dương, khen thưởng ở cấp mình nhằm kịp thời động viên những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

  Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 30/7/2020.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 29 Tập Thể, Cá Nhân Được Khen Thưởng Trong Thực Hiện Công Tác Dân Vận Và Phong Trào Thi Đua “dân Vận Khéo”
 • Khen Thưởng Các Mô Hình “dân Vận Khéo” Tiêu Biểu Của Thủ Đô Hà Nội
 • Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo
 • Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện
 • Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo

  --- Bài mới hơn ---

 • Khen Thưởng Các Mô Hình “dân Vận Khéo” Tiêu Biểu Của Thủ Đô Hà Nội
 • 29 Tập Thể, Cá Nhân Được Khen Thưởng Trong Thực Hiện Công Tác Dân Vận Và Phong Trào Thi Đua “dân Vận Khéo”
 • Hướng Dẫn Khen Thưởng Mô Hình, Điển Hình “dân Vận Khéo” Giai Đoạn 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh,

  Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã
 • Hướng Dẫn Khen Thưởng Mô Hình, Điển Hình “Dân Vận Khéo” Giai Đoạn 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Chủ Tịch Ubnd Tp Khen Thưởng Gương “Người Tốt Việc Tốt”
 • Dự Thảo Mới Về Khen Thưởng, Kỷ Luật Học Sinh: Xóa Bỏ Các Hình Thức Kỷ Luật Không Phù Hợp
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua
 • Khen Thưởng Tỉnh Gia Lai
 • Nhiều Tập Thể, Cá Nhân Được Khen Thưởng Trong Phong Trào Thi Đua “vì An Ninh Tổ Quốc”
 • Ngày 21/5/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có hướng dẫn việc khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2022.

  Theo đó, việc khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2022 là nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020). Thông qua việc biểu dương, khen thưởng để các địa phương, đơn vị học tập kinh nghiệm và triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình, góp phần tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới…

  Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2022 được đề nghị khen thưởng phải đảm bảo các tiêu chí: (1) Có tên, địa chỉ, nội dung thuộc một trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. (2) Phải gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và đã đăng ký với cơ quan phát động, triển khai; có sự phối hợp và huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia; có sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả thiết thực. (3) Mô hình được các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương. (4) Giải quyết được những khó khăn, cấp bách, những nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, chính quyền đã có chủ trương và đang tập trung tổ chức thực hiện. (5) Mô hình có tính bền vững, sức lan tỏa, kế thừa và phát triển.

  Mô hình được chọn có thể là tập thể hoặc cá nhân. Số lượng mô hình đề nghị khen thưởng cụ thể: Mỗi huyện, thị, thành uỷ: 03 mô hình. Riêng huyện Trà Bồng mới được xem xét chọn số lượng như 02 huyện Tây Trà và Trà Bồng. Các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh: 01 mô hình. Lực lượng vũ trang tỉnh: Mỗi đơn vị theo hệ thống ngành: 03 mô hình.

  Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cần có hình thức biểu dương, khen thưởng ở cấp mình nhằm kịp thời động viên những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

  Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 30/7/2020.

  T.H

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cao Bằng: Biểu Dương, Khen Thưởng 51 Mô Hình, Điển Hình “Dân Vận Khéo” Giai Đoạn 2022
 • Quyết Định Về Việc Công Nhận Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường
 • Bộ Công An Và Ubnd Tỉnh Khen Thưởng Nhiều Tập Thể, Cá Nhân Có Thành Tích Xuất Sắc
 • Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh
 • Công An Tỉnh Công Bố Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An
 • Khen Thưởng 10 Mô Hình Và 5 Điển Hình Tiêu Biểu Về “dân Vận Khéo”

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiều Mô Hình “dân Vận Khéo” Phát Huy Hiệu Quả Thiết Thực
 • Biểu Dương, Khen Thưởng 90 Điển Hình “dân Vận Khéo”, Giai Đoạn 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo
 • Bộ Gd&đt Công Bố Các Quyết Định Khen Thưởng, Bổ Nhiệm Cán Bộ_ Vũ Đình Giáp
 • Bộ Gd&đt Công Bố Các Quyết Định Khen Thưởng, Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • (HNMO) – Ngày 24-9, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi báo cáo viên giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Hội thi nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2022.

  Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Nguyễn Doãn Hoàn, hội thi đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

  Qua vòng sơ khảo với 37 thí sinh đến từ 37 Đảng bộ, Ban giám khảo đã lựa chọn được 7 thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi chung khảo.

  Tại hội thi, 7 thí sinh sôi nổi tranh tài, giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” đã được triển khai hiệu quả trên thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

  Kết quả, giải Nhất thuộc về thí sinh Lâm Thị Quỳnh Dao (Đảng ủy Văn phòng HĐND thành phố). Ba giải Nhì thuộc về: Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính. Ba giải Ba thuộc về: Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Thành ủy; Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy và Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

  Dịp này, 10 mô hình và 5 điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng được nhận bằng khen của Đảng ủy Khối.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân
 • Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi
 • Xem Qđ Khen Thưởng Gv Dạy Giỏi Cấp Trường
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non
 • Khen Thưởng Các Mô Hình “dân Vận Khéo” Tiêu Biểu Của Thủ Đô Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • 29 Tập Thể, Cá Nhân Được Khen Thưởng Trong Thực Hiện Công Tác Dân Vận Và Phong Trào Thi Đua “dân Vận Khéo”
 • Hướng Dẫn Khen Thưởng Mô Hình, Điển Hình “dân Vận Khéo” Giai Đoạn 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường
 • TĐKT – Sáng 16/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở” và khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2022. Tại Hội nghị, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 15 cá nhân có mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.

  Trong năm 2022, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên đã có sức lan toả và đạt được những kết quả thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố tới cơ sở đã tập trung thực hiện Chỉ thị 12/CT-TU, ngày 5/12/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2022 – 2022″, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”.

  Các tập thể, cá nhân được khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2022

  Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy tác dụng tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục góp phần tích cực vào thành tựu phát triển về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở thành phố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

  Tiêu biểu là các mô hình: “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa”, “Tuyến đường Phụ nữ tự quản”, “Con đường hoa”, “tuyến đường không rác” của Hội Phụ nữ; “Trồng hoa, dược liệu và cây chất lượng cao, sản xuất rau an toàn, trồng cây ăn quả tập trung” của Hội Nông dân; mô hình “Tuyến đê nở hoa và lắp camera quan sát tại đường Nguyễn Khoái” của UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai; mô hình “Vận động bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nuôi ong rừng lấy mật”; “Xây dựng trang thông tin điện tử tiếp nhận ý kiến của người dân về chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức” của Sở Nội vụ Hà Nội; “Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính” của UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm…

  Năm 2022, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Thành ủy Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” ngày 15/10/1949.

  Hưng Vũ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo
 • Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã
 • Cao Bằng: Biểu Dương, Khen Thưởng 51 Mô Hình, Điển Hình “Dân Vận Khéo” Giai Đoạn 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Khen Thưởng Mô Hình, Điển Hình “Dân Vận Khéo” Giai Đoạn 2022
 • Chủ Tịch Ubnd Tp Khen Thưởng Gương “Người Tốt Việc Tốt”
 • Dự Thảo Mới Về Khen Thưởng, Kỷ Luật Học Sinh: Xóa Bỏ Các Hình Thức Kỷ Luật Không Phù Hợp
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua
 • Khen Thưởng Tỉnh Gia Lai
 • Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

  có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2022.

  Giai đoạn 2022 – 2022, cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện công tác dân vận, công tác thi đua khen thưởng ngành Dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động. Đến nay, 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể duy trì thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; 10/10 huyện, Thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị cấp huyện, Thành phố; 140/161 xã, phường, thị trấn có quy chế, kế hoạch thực hiện Quy chế công tác dân vận. 10/10 huyện, Thành ủy; 161/161 xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; trên 89,4% xóm, tổ dân phố thành lập tổ dân vận và đăng ký thực hiện “Dân vận khéo”.

  Hiện toàn tỉnh có 4.086 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, có 1.202 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 968 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, 825 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh, 582 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, 509 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Các mô hình “Dân vận khéo” tập trung vào nhiệm vụ cấp bách mà cơ quan, đơn vị, nhân dân quan tâm nhằm tạo không khí thi đua phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó, chất lượng đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 42,53% (năm 2022) xuống còn 22,07% (năm 2022)…

  Từ thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 – 2022, có 132 tập thể, 180 lượt cá nhân được UBND các huyện, Thành phố tặng Giấy khen; 46 lượt tập thể, 79 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 644 lượt tập thể, 874 cá nhân được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng. 

  Hội nghị phát động Phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2022 – 2025, phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận và phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; duy trì trên 80% ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã hoạt động hiệu quả; hằng năm 95% vụ việc mâu thuẫn ở xóm, tổ dân phố được hòa giải thành công; 100% cơ quan, đơn vị, xã, xóm, tổ dân phố xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực (trên 60% tổ dân vận đạt tiêu chuẩn “Tổ dân vận khéo”).

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác vận động quần chúng. Việc thực hiện công tác dân vận phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu; gắn các nội dung của phong trào với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Không ngừng củng cố, giữ vững điển hình “Dân vận  khéo” hiện có, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực một cách thiết thực, hiệu quả.

  Nhân dịp này, 19 tập thể, 32 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2022.

  (baocaobang.vn)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Công Nhận Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường
 • Bộ Công An Và Ubnd Tỉnh Khen Thưởng Nhiều Tập Thể, Cá Nhân Có Thành Tích Xuất Sắc
 • Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh
 • Công An Tỉnh Công Bố Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An
 • Công An Tỉnh Khen Thưởng Cho Tập Thể, Cá Nhân Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác, Chiến Đấu
 • Biểu Dương, Khen Thưởng 90 Điển Hình “dân Vận Khéo”, Giai Đoạn 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo
 • Bộ Gd&đt Công Bố Các Quyết Định Khen Thưởng, Bổ Nhiệm Cán Bộ_ Vũ Đình Giáp
 • Bộ Gd&đt Công Bố Các Quyết Định Khen Thưởng, Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Hướng Dẫn Cách Lập Biểu Mẫu Quyết Định Khen Thưởng
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Chuẩn Cho Các Đơn Vị, Doanh Nghiệp
 • (QBĐT) – Ngày 24-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2022-2020.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và 90 điển hình “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh.

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng nhấn mạnh: Quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

  Phong trào được triển khai với nhiều nội dung cụ thể, quy trình chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu; kịp thời bình xét, công nhận, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng.

  Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khẳng định được chiều sâu, sức lan tỏa, hiệu quả của phong trào trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả thiết thực, động viên, khuyến khích các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân khắc phục mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

  Qua gần 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 5.699 mô hình, điển hình được đánh giá, thừa nhận, có sức lan toả trong đời sống xã hội; trong đó, cấp cơ sở 4.876 mô hình, cấp huyện 733 mô hình và cấp tỉnh 90 mô hình.

  Quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp đã xác định nội dung trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

  Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể đã tập trung triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa-xã hội gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động.

  Phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn được gắn với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới thực chất, toàn diện công tác dân vận của hệ thống chính trị.

  Tại hội nghị, đại diện các điển hình “Dân vận khéo” đã phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công nhận, biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” và khen thưởng 45 điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2022-2020. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2022-2025.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Mô Hình “dân Vận Khéo” Phát Huy Hiệu Quả Thiết Thực
 • Khen Thưởng 10 Mô Hình Và 5 Điển Hình Tiêu Biểu Về “dân Vận Khéo”
 • Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân
 • Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi
 • Nhiều Mô Hình “dân Vận Khéo” Phát Huy Hiệu Quả Thiết Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Dương, Khen Thưởng 90 Điển Hình “dân Vận Khéo”, Giai Đoạn 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo
 • Bộ Gd&đt Công Bố Các Quyết Định Khen Thưởng, Bổ Nhiệm Cán Bộ_ Vũ Đình Giáp
 • Bộ Gd&đt Công Bố Các Quyết Định Khen Thưởng, Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Hướng Dẫn Cách Lập Biểu Mẫu Quyết Định Khen Thưởng
 • (Thanhuytphcm.vn) – Chiều 16/10, Ban Dân vận Quận ủy Bình Tân tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019) và tuyên dương điển hình Dân vận khéo quận năm 2022 và giai đoạn 2009 – 2022. Đến dự, có đồng chí: Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

  Thời gian qua, công tác Dân vận trên địa bàn quận Bình Tân được hệ thống chính trị quận và 10 phường thể hiện tốt, luôn hướng về cơ sở, biết gần dân, lắng nghe dân để chăm lo tốt cho dân, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua công tác Dân vận, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị đã khéo tham gia vận động nhân dân trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp; quản lý đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường; trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc; xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập; giảm nghèo bền vững, chăm lo hộ gia đình chính sách…

  Từ năm 2009 đến năm 2022, toàn quận đã xây dựng 5.102 mô hình Dân vận khéo (1.085 mô hình cấp quận và 4.037 mô hình cấp cơ sở) trên các lĩnh vực. Trong 10 năm qua, trong số 5.102 mô hình dân vận khéo đăng ký thực hiện, qua bình xét, đã tuyên dương 819 gương điển hình Dân vận khéo cấp quận, và tuyên dương 2.707 gương điển hình Dân vận khéo cấp cơ sở…

  Dịp này, 3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; tập thể UBND quận và 3 cá nhân, 1 hộ gia đình được tuyên dương điển hình Dân vận khéo năm 2022 cấp thành phố được nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo quận Bình Tân. Ngoài ra, 93 tập thể, 96 cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2022 cấp quận và 35 gương điển hình Dân vận khéo (giai đoạn 2009 – 2022) cấp quận cũng được trao tặng giấy khen của UBND quận Bình Tân.

  * Chiều 16/10, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2022.

  Sau 10 năm triển khai thực hiện, Quận 10 đã tuyên dương 3.243 tập thể và 12.735 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. Những tập thể, cá nhân được tuyên dương phân bố đều khắp ở các lĩnh vực đời sống xã hội. Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, vai trò làm chủ của Nhân dân không ngừng được tăng cường, củng cố; những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân được chính quyền địa phương tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Từ đó, trên địa bàn quận không xảy ra những trường hợp tụ tập đông người làm phát sinh điểm nóng khiếu kiện ảnh hưởng an ninh trật tự.

  Mặt khác, để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền các cấp, đã tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

  Năm 2022, Quận ủy đã tuyên dương 44 tập thể; 32 cá nhân và 10 gia đình đạt danh hiệu “Dân vận khéo” năm 2022. Đó là những tập thể, cá nhân có cách làm hay, giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; trong đó, các mô hình thi đua “Dân vận khéo” điển hình như “Năm cải cách hành chính”; cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” và vận động nâng cấp hẻm, chỉnh trang đô thị.

  Dịp này, Quận ủy Quận 10 tặng Giấy khen cho 44 tập thể; 32 cá nhân và 10 gia đình đạt danh hiệu “Dân vận khéo” năm 2022.

  * Sáng 16/10, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019) và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2022 và giai đoạn 2009 – 2022.

  Qua 10 năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 11 đã nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác vận động Nhân dân. Nội dung, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực, các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai rộng rãi trong cả hệ thống chính trị ở cơ sở; huy động được mọi nguồn lực trong Nhân dân, khơi dậy được tinh thần yêu nước, tập hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ năm 2009 đến nay, Quận 11 đã có 910 gương tập thể và 2.827 gương cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng.

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 Đặng Thanh Bình nhiệt liệt biểu dương những đóng góp âm thầm, hiệu quả của các điển hình “Dân vận khéo”. Đây là những tập thể, cá nhân có thể chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một tấm gương điển hình, nhưng bằng những việc làm “thầm lặng”, những việc làm bình dị, những tấm lòng nhân ái, những việc làm hết sức đời thường của mình đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 mong rằng các tập thể, cá nhân được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy tốt các điển hình tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa sâu rộng tại Quận 11; Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, chỉ đạo của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”.

  Dịp này, Ban Dân vận Quận ủy Quận 11 đã tổ chức trao thưởng cho 22 tập thể đạt giải trong hội thi sáng tạo videoclip chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2022) và 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019).

  * Chiều 15/10, Quận ủy Quận 1 tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2022 và năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1.

  Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại sự ra đời, ý nghĩa ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, những chặng đường lịch sử công tác Dân vận của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

  Giai đoạn 2009 – 2022, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận của Đảng, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai vận động nhân dân như việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; khen thưởng, tuyên dương những điển hình trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên trong việc khéo vận động nhân dân thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Nhiều mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả thiết thực như: “Vận động từ 10 đến 15 doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Quận 1 cho sử dụng nhà vệ sinh miễn phí”; “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”; “Đẩy mạnh văn hóa đọc, tuyên truyền thông tin du lịch đến du khách nước ngoài thông qua hệ thống máy bán sách tự động”; “Tủ bánh mì nghĩa tình”; “Hũ gạo tình thương”; “Phụ nữ vì cộng đồng”; “Nhóm tự quản về an ninh trật tự”; “Tổ xe ôm tự quản”; “Gắn camera giám sát an ninh trật tự”; “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ khách du lịch”; “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng”; Tổ bảo vệ Kim Đồng; “Câu lạc bộ Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”; Nhóm Lá chắn…

  Dịp này, UBND Quận 1 tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2022 và 29 tập thể, 33 cá nhân có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

  * Chiều 15/10, Ban Dân vận Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận; Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Quận 4.

  Trong 10 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Quận 4 đã được triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Nhận thức của các địa phương, cơ quan, đơn vị về phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sự chuyển biến tích cực; phong trào thi đua đã thật sự lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả góp phần khơi dậy và phát huy sức dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

  Từ năm 2009 đến năm 2022, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã đăng ký thực hiện hơn 7.600 công trình, giải pháp “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; có gần 6.500 công trình thực hiện đạt kết quả thiết thực, được quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong đó, có 15 mô hình hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn như: “Cán bộ, công chức tận tâm phục vụ nhân dân”; “Khu phố an toàn phòng cháy, chữa cháy”; “Bồn hoa thay điểm rác”; “Lắp camera an ninh – Vì bình yên khu phố”; “Liên kết 2 chi, liên kết 3 chi”; “Phòng khám, hiệu thuốc đồng hành người nghèo”; “Ngày chủ nhật hồng – trọn nghĩa cùng dân”; “Chuyến xe nghĩa tình – Nâng cao sức khỏe”; “Tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp”; “Tuyến đường, hẻm an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh ăn uống”… Qua đó, đã góp phần cùng Đảng, chính quyền trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, chăm lo tốt vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

  Dịp này, UBND Quận 4 đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 8 gia đình và 32 cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022; 2 cá nhân và 4 gia đình đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn (2009 – 2022).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khen Thưởng 10 Mô Hình Và 5 Điển Hình Tiêu Biểu Về “dân Vận Khéo”
 • Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân
 • Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi
 • Xem Qđ Khen Thưởng Gv Dạy Giỏi Cấp Trường
 • 29 Tập Thể, Cá Nhân Được Khen Thưởng Trong Thực Hiện Công Tác Dân Vận Và Phong Trào Thi Đua “dân Vận Khéo”

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Khen Thưởng Mô Hình, Điển Hình “dân Vận Khéo” Giai Đoạn 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non
 • Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

  Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

  Năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Tham mưu cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, gắn với việc nhận diện những biển hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm.

  Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh: Thành Tâm

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác dân vận đã đạt được trong năm 2022. Để công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục đạt được kết quả tích cực trong năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách của tỉnh, nhất là các chủ trương, chính sách, nghị quyết có hiệu lực ngày 1/1/2019 đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; các chính sách có tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống nhân dân cần phải được quán triệt sâu sắc để nhân dân hiểu, thấy rõ trách nhiệm, từ đó đồng thuận với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các quy định của Đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất những phương hướng, giải pháp thực hiện công tác vận động cho cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Mỗi đơn vị thành viên trong hệ thống dân vận bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị đóng góp tích cực, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người dân… Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó, tập trung khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức ở một số tổ chức cơ sở. Vận dụng trong điều kiện cụ thể, tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác nắm diễn biến, tình hình cơ sở, tình hình nhân dân; đồng thời kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng cốt cán, tổ, đội tự quản trên địa bàn tỉnh trong phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cùng với vận động trực tiếp, thực hiện hiệu quả công tác vận động gián tiếp trên không gian mạng làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận, người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai nghiêm chỉ đạo của cấp trên, trong đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới… Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025…

  Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khen Thưởng Các Mô Hình “dân Vận Khéo” Tiêu Biểu Của Thủ Đô Hà Nội
 • Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo
 • Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường
 • Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Khen Thưởng 10 Mô Hình Và 5 Điển Hình Tiêu Biểu Về “dân Vận Khéo”
 • Nhiều Mô Hình “dân Vận Khéo” Phát Huy Hiệu Quả Thiết Thực
 • Biểu Dương, Khen Thưởng 90 Điển Hình “dân Vận Khéo”, Giai Đoạn 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo
 • Bộ Gd&đt Công Bố Các Quyết Định Khen Thưởng, Bổ Nhiệm Cán Bộ_ Vũ Đình Giáp
 • Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Quyết Định Khen Thưởng Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11,

  Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Quyết Định Khen Thưởng Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi
 • Xem Qđ Khen Thưởng Gv Dạy Giỏi Cấp Trường
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non
 • Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100