Top 12 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Cơ Sở / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn / 2023

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung mới nhất để giải đáp các vướng mắc trên.

Quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn

Quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn được diễn ra theo lần lượt các bước như sau:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin gia nhập công đoàn

Cụ thể là soạn thảo đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam có kèm chữ ký điện tử hoặc chữ ký bằng tay – nếu là cá nhân

Đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của tập thể, trong đó có đầy đủ toàn bộ chữ ký của những người lao động ghi nhận trong danh sách xin gia nhập công đoàn – nếu là tập thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chủ thể nộp hồ sơ lên ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Bước 3: Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận được giấy tờ của cá nhân đó và tiến hành họp để thống nhất đồng thời ra quyết định về việc kết nạp đoàn viên Bước 4: Thực hiện tổ chức lễ kết nạp đoàn viên

Trong giai đoạn này được chia ra các bước cụ thể:

Tuyên bố lý do tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và giới thiệu về các đại biểu

Đoàn viên đã nộp đơn xin gia nhập công đoàn đọc nội dung đơn xin gia nhập đoàn viên (dưới 5 đoàn viên được kết nạp thì từng lần lượt đoàn viên đó đọc nội dung/ trên 5 đoàn viên được kết nạp thì cử đại diện thay mặt đọc nội dung đó)

Ban chấp hành công đoàn cơ sở đọc nội dung của quyết định kết nạp đoàn viên sau đó trao quyết định cho đoàn viên

Ban chấp hành công đoàn cơ sở giao các nhiệm vụ cần hoàn thành cho đoàn viên

Đoàn viên đọc và phát biểu về nhiệm vụ được giao

Kết thúc lễ kết nạp đoàn viên

Bước 5:Hoàn thành làm thẻ đoàn viên công đoàn

Đây là một trong những bước cần thiết và không thể thiếu sau khi đoàn viên nhận được quyết định kết nạp đoàn viên , trong đó đoàn viên cần nộp thêm ảnh chụp chân dung 2x3cm.

Sau khi ban chấp hành công đoàn cơ sở tập hợp ảnh từ các đoàn viên sẽ gử về Liên đoàn lao động để đề nghị làm thẻ cho đoàn viên mới.

Mẫu đơn xin kết nạp đoàn viên công đoàn

Download (DOC, 34KB) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn ……………………………………….

Tôi là: ………………………………………………… Giới tính: ………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………………………………………………….

Quê quán: ………………………………………………………………………

Nơi ở:……………………………………………………………………………

Trình độ: ………………………………………………………………………..

Chuyên môn: ……………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

Hiện làm ở: ………………………………………………………………………

Ngày làm việc từ: . ………………………………………………………………

Sau khi tự nghiên cứu các nội dung trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, theo tôi được biết Công đoàn là một trong những tổ chức của chính trị- xã hội quan trọng đối với trong giai cấp công nhân, người lao động và tầng lớp tri thức. Trong đó, đây là lực lượng chủ chốt trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển.

Qua đó, tôi hoàn toàn tán thành các nội dung ghi nhận trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện viết đơn này với mong muốn Ban chấp hành Công đoàn tại …………. Cho tôi được gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

– Thực hiện tốt các nghĩa vụ của công dân, sống, làm việc theo đúng các quy định pháp luật để góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc

– Luôn chấp hành cũng như thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết từ Công đoàn, các hoạt động được tổ chức, chấp hành đóng đoàn phí đúng quy định để tổ chức vững mạnh

– Luôn luôn học tập để trau dồi chuyên môn, nâng cao chính trị, văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện phẩm chất.

– Đoàn kết và giúp đỡ các đồng nghiệp để nâng cao trình độ đạt được hiệu quả lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những lao động và của chính tổ chức Công đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

QUYẾT ĐỊNH Kết nạp đoàn viên công đoàn BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG…………

Căn cứ tại khoản 1 điều 2 của điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xét đơn xin để xin gia nhập vào tổ chức của công đoàn Việt Nam của:……….

Căn cứ trong biên bản của Ban Chấp hành Công đoàn ………..ngày ………..tháng……năm …..về việc xét đơn xin gia nhập công đoàn của:……..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp (anh/chị)………………… là người lao động đang hiện là nhân viên làm việc tại bộ phận…………. thuộc công đoàn …………và tổ chức của công đoàn Việt Nam

Điều 2: Anh/ chị ………….có đầy đủ hoàn toàn quyền và nhiệm vụ được quy định tại điều 3 và điều 4 trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3: Ban chấp hành công đoàn ……………….. cùng …………………… chịu trách nhiệm để thi hành quyết định này.

Hướng dẫn cách soạn thảo quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

– Tiêu đề của quyết định này là quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

– Tại điểm thuộc ban thường vụ liên đoàn lao động nào?

– Căn cứ từ đâu mà ra quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn?- ghi rõ quy định, đơn của chủ thể xin được gia nhập, biên bản họp

– Nội dung của quyết định

+ Kết nạp những cá nhân nào? ở bộ phận nào? Hiện thuộc công đoàn nào?

+ Họ tên của những cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành đoàn viên của công đoàn.

+ Các quyền và nhiệm vụ cần được thực hiện đúng quy định trong điều lệ của công đoàn Việt Nam

+ Những bộ phận, cá nhân nào phải chịu sự thi hành theo quyết định này?

– Nơi nhận: Ghi rõ liên đoàn lao động nào?, bộ phận, cá nhân nào chịu trách nhiệm để có thể thi hành quyết định

– Ký và ghi rõ họ và tên kèm đóng dấu của chủ thể thay mặt ban chấp hành công đoàn.

Trân trọng cảm ơn quý vị đã tham khảo nội dung bài viết trên!

Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Mới Nhất 2022 / 2023

Công Đoàn là một tổ chức chính trị liên minh của giai cấp công nhân, tri thức, người lao động và các đối tượng tự nguyện tham gia và thành lập, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Liên Đoàn Lao động Việt Nam. Các thành viên trong tổ chức liên kết với nhau bởi các quyền và lợi ích chung, cùng với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Hàng năm tại Việt Nam có thêm hàng ngàn người lao động mới gia nhập vào tổ chức Công đoàn. Sau khi nhận được đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động, tổ chức công đoàn sẽ xét duyệt và ra mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới, sau đó tiến hành lễ kết nạp và các thủ tục hoàn thành việc công nhận đoàn viên chính thức.

Quy định kết nạp đoàn viên công đoàn

Theo quy định của Liên đoàn Lao động Việt Nam, những đối tượng sau có quyền tham gia hoặc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở: công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị nghề nghiệp, các công ty, doanh nghiệp trong nước, các cơ quan tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam…; Các lao động tự do hợp pháp tại Việt Nam. Tất cả những đối tượng này nếu tán thành điều lệ của Công đoàn Việt Nam và có tinh thần tự nguyện tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí tại công đoàn cơ sở thì có thể viết đơn xin được gia nhập Công đoàn cơ sở nơi mình công tác, làm việc.

Tổ chức Công đoàn cơ sở sau khi xem xét yêu cầu của người viết đơn sẽ tiến hành ra quyết định đồng ý kết nạp đoàn viên đó nếu người này đủ điều kiện. Sau đó tiến hành tổ chức lễ kết nạp đoàn viên để chính thức công nhận thêm thành viên mới trong tổ chức.

Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn

Theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở sẽ được tiến hành theo trình tự các nghi thức sau đây:

Ổn định tổ chức;

Nghi lễ chào cờ và hát quốc ca;

Phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình buổi lễ;

Đọc quyết định kết nạp đoàn viên;

Trao quyết định kết nạp đoàn viên và thẻ đoàn cho Đoàn viên mới;

Đại diện đoàn viên mới lên phát biểu cảm tưởng.

Cán bộ công đoàn cấp trên lên phát biểu;

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn phân công nhiệm vụ, nơi sinh hoạt cho các đoàn viên mới;

Bế mạc buổi lễ.

Thông thường các Công đoàn cơ sở thường tiến hành lễ kết nạp đoàn viên mới cho nhiều đoàn viên cùng lúc nên việc phát biểu hay nhận quyết định kết nạp đoàn viên sẽ được phân công và sắp xếp từ trước. Buổi lễ kết nạp phải được tổ chức trang nghiêm theo đúng tinh thần, quy định của Công đoàn Việt Nam. Tùy vào điều kiện thực tế mà các cấp công đoàn có thể tổ chức buổi lễ kết nạp với quy mô khác nhau, chỉ cần đảm bảo các nghi thức đầy đủ là được.

Cách viết mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn 2020

Phần tiêu đề và tên văn bản: Ghi như những loại quyết định thông thường khác.

Căn cứ ra quyết định: Những căn cứ để ra quyết định này bao gồm khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đơn xin gia nhập công đoàn của đoàn viên; biên bản họp BCH Công đoàn về việc xét đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của đoàn viên.

Các điều trong quyết định: Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên mới nhất gồm 3 điều tương đương với 3 nội dung. Một là công nhận kết nạp đoàn viên mới (Nêu rõ tên và bộ phận công tác, nếu có nhiều người thì lập danh sách kèm theo). Hai là nêu quyền và nghĩa vụ của đoàn viên mới khi gia nhập tổ chức công đoàn (hoặc văn bản quy định về điều này). Ba là nêu các đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn ký vào quyết định.

Tải mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn mới nhất

Mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn trường học Mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn cơ sở

Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên / 2023

Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, 6 Tiêu Chuẩn Thẩm Định Viên Về Giá, Quy Định Chuẩn Đầu Ra Ngoại Ngữ Và Tin Học Cho Sinh Viên Đại Học, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Quyết Định Chuẩn Y Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp, Quyết Định Chuẩn Y Là Gì, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Chi ủy, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chỉ Huy Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Chuẩn Y Bch Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Đảng Bộ, Quyết Định Chuẩn Quốc Gia Về Y Tế Xã, Quyết Định Bầu Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi Hội Trưởng Nông Dân, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ Trực Thuộc, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quy Định Việc Không Được Làm Của Đoàn Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn,

Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng,

Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên / 2023

Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đề Nghị Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Mẫu Đơn Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghi Quyet Doan, Giấy Đề Nghị Công Nhận Đoàn Viên ưu Tú, Tờ Trình Đề Nghị Chuẩn Y ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Cựu Chiến Binh, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Cptpp, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp ước Liên Quan Biên Giới Quốc Gia, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Tieu Chuan Giáo Viên Xay Dung Trường Chuẩn Quốc Gia, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Viện Dân Tộc Học, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị,

Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đề Nghị Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non,