Top 16 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Giao Nhiệm Vụ Giám Đốc Quản Lý Dự Án / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Điều Kiện Được Bổ Nhiệm Giám Đốc Quản Lý Dự Án / 2023

Căn cứ quy định về điều kiện năng lực của giám đốc quản lý dự án, giám đốc ban quản lý dự án quyết định việc giao nhiệm vụ cho cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án.

Ban quản lý dự án chuyên ngành của ông Minh Phúc (Quảng Bình) làm chủ đầu tư một dự án, theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 đơn vị ông bổ nhiệm chức danh giám đốc quản lý dự án, tuy nhiên ngoài những tiêu chuẩn thì theo Thông tư 16/2016/TT-BXD, giám đốc quản lý dự án được bố trí làm việc tại các phòng (ban) điều hành dự án.

Ông Phúc hỏi, nếu nhân sự bổ nhiệm chức danh giám đốc quản lý dự án không làm phòng điều hành dự án mà vẫn bảo đảm các điều kiện của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP và Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì có đúng quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì “Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án) giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể”.

Do đó, căn cứ quy định về điều kiện năng lực của giám đốc quản lý dự án, giám đốc ban quản lý dự án quyết định việc giao nhiệm vụ cho cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án.

Việc thành lập phòng (ban) điều hành dự án “theo các dự án được giao quản lý” hoặc “theo trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng” như quy định tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thể hiện trong quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án.

Do đó, đề nghị ông nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn về phòng (ban) điều hành dự án tại Thông tư 16/2016/TT-BXD và quy chế tổ chức, hoạt động của ban quản lý dự án của mình để thực hiện theo đúng quy định pháp luậ

Theo chúng tôi

Link gốc:

Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án 1 Tỉnh Sóc Trăng / 2023

Chiều ngày 02/12, tại Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Khánh – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng. Đến dự có đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Phước Vĩnh – Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã thông qua Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 27-11-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khánh – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng với thời hạn 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Trọng Khánh

Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng; đây là sự đánh dấu quá trình phấn đấu, rèn luyện; đồng thời là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Khánh nhưng cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng bộ và chính quyền giao phó. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Khánh tiếp tục phát huy những kết quả công tác để cùng với tập thể Ban Quản lý Dự án 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tập thể Ban Quản lý Dự án 1 tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đồng chí Khánh hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Khánh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và khẳng định trên cương vị mới sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, đảng viên; hứa tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, cùng góp phần với tập thể Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự Án / 2023

Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự Của Cơ Quan, Quân Khu 7 Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Quy Định 646 Của Quân ủy Trung ương Về Quy Định Trách Nhiệm, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Địnhbổ Nhiệm Người Quản Lý An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quy Định Quản Lý Nhiệm Vụ Kh&cn Tỉnh Hậu Giang, Quyết Đinh Bổ Nhiệm Tiengs Anh, Form Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Đinh Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Sung Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng, Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe Nâng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư,

Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự Của Cơ Quan, Quân Khu 7 Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Quy Định 646 Của Quân ủy Trung ương Về Quy Định Trách Nhiệm, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Địnhbổ Nhiệm Người Quản Lý An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư,

Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng / 2023

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Phú giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ảnh: Hưng Nam

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chúc mừng tân Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Đức Phú đã được tín nhiệm và bổ nhiệm vào cương vị và trọng trách mới.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng mong rằng, đồng chí Nguyễn Đức Phú sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, huy động được khối đoàn kết trong đơn vị; phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Bộ; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Ngành.

Vinh dự được nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Đức Phú gửi lời cảm ơn tới Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tín nhiệm giao cho mình vinh dự và trách nhiệm này.

“Được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân tôi. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ nhanh chóng nắm bắt, rà soát, xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án; trên tinh thần đoàn kết, phân công hợp lý đúng người, đúng việc, tạo ra một môi trường làm việc năng động, hiệu quả để cán bộ trong đơn vị được phát huy năng lực, sở trường của mình; chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị trong Bộ và ngoài Bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật các dự án được giao.” – đồng chí Nguyễn Đức Phú nói.

Tân Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Đức Phú cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong Bộ nói chung và tập thể Ban Quản lý dự án nói riêng để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, ngành tài nguyên và môi trường nói chung ngày càng phát triển vững mạnh./.