Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ Ô Tô

--- Bài mới hơn ---

 • Chưa ‘chốt’ Việc Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô
 • Chưa Quyết Định Giảm 50% Thuế Trước Bạ Ô Tô
 • Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô Sản Xuất, Lắp Ráp Trong Nước
 • Khi Nào Phí Trước Bạ Ôtô Giảm 50%?
 • Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Trong Nước: Bao Giờ Có Hiệu Lực?
 • Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Nghị Quyết Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Dự Thảo Giảm Thuế Trước Bạ Xe ô Tô, Dự Thảo Giảm Thuế Trước Bạ, Dự Thảo Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Về Hưu Trước Tuổi, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Nghị Định Số 70/2020/nĐ-cp Về Việc Giảm Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ô Tô Lắp Ráp, Giám Định Sức Khỏe Nghỉ Hưu Trước Tuổi Năm 2022, Đứng Trước 1 Quyết Định, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Quyết Định Trước Bình Minh, Quyết Định Trước Bình Minh Tập 27, Quyết Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, 7 Quyết Định Tài Chính Quan Trọng Trước Tuổi 30, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Đơn Xin Miễn Giảm Lệ Phí Trước Bạ, Tờ Khai Thuế Trước Bạ ô Tô, Trích Lục Thuế Trước Bạ, Mẫu Đơn Xin Trích Lục Tờ Khai Thuế Trước Bạ Nhà Đất, Dự Thảo Thuế Trước Bạ ô Tô 2022, Mẫu Đơn Xin Trích Lục Tờ Khai Thuế Trước Bạ, Trich Luc Khai Thue Truoc Ba, Trích Lục Tờ Khai Thuế Trước Bạ Nhà Đất, Đơn Xin Trích Lục Thông Báo Thuế Trước Bạ, Trích Lục Trước Bạ Biên Lai Thuế, Tờ Khai Thuế Trước Bạ ô Tô 2014, Mẫu Trích Lục Tờ Khai Thuế Trước Bạ, 6 Bài Tập Trước Khi Đi Ngủ Giúp Giảm Mỡ Bụng Và Cho Giấc Ngủ Sâu, Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà Trước Thời Hạn, Mẫu Giấy ủy Quyền Cá Nhânn Xin Visara Quân Trước Thuế, Quyết Định Mã Số Thuế, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Đóng Mã Số Thuế, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm,

  Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Nghị Quyết Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Dự Thảo Giảm Thuế Trước Bạ Xe ô Tô, Dự Thảo Giảm Thuế Trước Bạ, Dự Thảo Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Về Hưu Trước Tuổi, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Nghị Định Số 70/2020/nĐ-cp Về Việc Giảm Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ô Tô Lắp Ráp, Giám Định Sức Khỏe Nghỉ Hưu Trước Tuổi Năm 2022, Đứng Trước 1 Quyết Định, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Quyết Định Trước Bình Minh, Quyết Định Trước Bình Minh Tập 27, Quyết Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, 7 Quyết Định Tài Chính Quan Trọng Trước Tuổi 30, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Đơn Xin Miễn Giảm Lệ Phí Trước Bạ, Tờ Khai Thuế Trước Bạ ô Tô, Trích Lục Thuế Trước Bạ, Mẫu Đơn Xin Trích Lục Tờ Khai Thuế Trước Bạ Nhà Đất, Dự Thảo Thuế Trước Bạ ô Tô 2022, Mẫu Đơn Xin Trích Lục Tờ Khai Thuế Trước Bạ, Trich Luc Khai Thue Truoc Ba, Trích Lục Tờ Khai Thuế Trước Bạ Nhà Đất, Đơn Xin Trích Lục Thông Báo Thuế Trước Bạ, Trích Lục Trước Bạ Biên Lai Thuế, Tờ Khai Thuế Trước Bạ ô Tô 2014, Mẫu Trích Lục Tờ Khai Thuế Trước Bạ, 6 Bài Tập Trước Khi Đi Ngủ Giúp Giảm Mỡ Bụng Và Cho Giấc Ngủ Sâu, Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà Trước Thời Hạn, Mẫu Giấy ủy Quyền Cá Nhânn Xin Visara Quân Trước Thuế, Quyết Định Mã Số Thuế, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hỏi Đáp Về Bầu Cử Trưởng Thôn?
 • Kết Quả Bầu Cử Trưởng Thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân Phố Không Có Người Nào Đạt Trên 50% Số Phiếu Bầu Hợp Lệ Thì Giải Quyết Như Thế Nào?
 • Bầu Trưởng Thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân Phố
 • Đại Lý Gas Petrolimex Đường Số 50A Bình Tân
 • Quyết Định 50A/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qđ
 • Chưa Quyết Định Giảm 50% Thuế Trước Bạ Ô Tô

  --- Bài mới hơn ---

 • Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô Sản Xuất, Lắp Ráp Trong Nước
 • Khi Nào Phí Trước Bạ Ôtô Giảm 50%?
 • Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Trong Nước: Bao Giờ Có Hiệu Lực?
 • Không Cần Giảm Phí Trước Bạ, Ô Tô Vẫn Xuống Giá Mạnh, Khách Lợi Trăm Triệu
 • Từ Hôm Nay, Chính Thức Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô
 • Về việc giảm 50% phí trước bạ ô tô trong nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho phóng viên biết: “Thủ tướng mới đồng ý về chủ trương để trình sang Quốc hội. Thẩm quyền quyết định là Quốc hội”.

  Trước đó, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

  “Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và ý kiến của các Phó Thủ tướng, đại biểu dự họp, Thủ tướng đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2022 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước” – Văn phòng Chính phủ thông tin.

  Chưa quyết định giảm 50% thuế trước bạ ô tô.

  “Thủ tướng mới đồng ý về chủ trương để trình sang Quốc hội, đây mới chỉ là thống nhất chủ trương, còn thẩm quyền quyết định là Quốc hội. Quốc hội sẽ quyết định chứ không phải Chính phủ” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

  Về quy trình, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin: Nếu Chính phủ đồng ý, Bộ Tài chính phải xây dựng Tờ trình sang Quốc hội. “Nếu được chấp thuận, Quốc hội quyết định như thế nào thì sẽ triển khai thực hiện như thế” – Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nói và cho biết khả năng Tờ trình sẽ được gửi tới Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 đang diễn ra.

  Được biết, hiện nay người mua xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tại Việt Nam phải chịu phí trước bạ 10%, riêng người dân có hộ khẩu Hà Nội là 12%. Như vậy, nếu được Quốc hội quyết định cho giảm phí trước bạ thì người mua xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ chỉ phải nộp lệ phí 5-6%.

  Lời giải nào cho “bài toán” xử lý rác thải nông thôn? Bài 1: Chuyển biến bước đầu Theo báo Dân trí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chưa ‘chốt’ Việc Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô
 • Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ Ô Tô
 • Hỏi Đáp Về Bầu Cử Trưởng Thôn?
 • Kết Quả Bầu Cử Trưởng Thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân Phố Không Có Người Nào Đạt Trên 50% Số Phiếu Bầu Hợp Lệ Thì Giải Quyết Như Thế Nào?
 • Bầu Trưởng Thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân Phố
 • Chưa ‘chốt’ Việc Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô

  --- Bài mới hơn ---

 • Chưa Quyết Định Giảm 50% Thuế Trước Bạ Ô Tô
 • Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô Sản Xuất, Lắp Ráp Trong Nước
 • Khi Nào Phí Trước Bạ Ôtô Giảm 50%?
 • Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Trong Nước: Bao Giờ Có Hiệu Lực?
 • Không Cần Giảm Phí Trước Bạ, Ô Tô Vẫn Xuống Giá Mạnh, Khách Lợi Trăm Triệu
 • Tuy nhiên, hiện Thủ tướng mới đồng ý về mặt chủ trương để trình Quốc hội, còn thẩm quyền quyết định là Quốc hội.

  Theo ông Dũng, việc này Quốc hội sẽ quyết định trên cơ sở tờ trình của Bộ Tài chính. “Quốc hội quyết định như thế nào thì sẽ triển khai thực hiện như thế”, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT khẳng định.

  Quốc hội sẽ quyết định việc giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

  Trước đó, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

  Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2022 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

  Việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô là một trong những giải pháp được Bộ Công Thương đề xuất lên Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục sản xuất, kinh doanh, kích cầu trong nước.

  Ngoài ra, Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam đề xuất Chính phủ giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng, 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ôtô để kích cầu tiêu dùng. Sau đó, các bộ ngành đã có ý kiến đóng góp để hoàn thiện các phương án hỗ trợ.

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ tiếp tục làm việc với nhau để thống nhất nhiều vấn đề. Trong đó, xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, thời gian đến hết Quý 4/2020.

  Hiện nay, ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống có mức lệ phí trước bạ là 10% giá bán xe, riêng với Hà Nội là 12%. Do đó, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp người dân giảm hàng chục triệu đồng tùy vào từng loại xe.

  (Theo Tiền phong)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ Ô Tô
 • Hỏi Đáp Về Bầu Cử Trưởng Thôn?
 • Kết Quả Bầu Cử Trưởng Thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân Phố Không Có Người Nào Đạt Trên 50% Số Phiếu Bầu Hợp Lệ Thì Giải Quyết Như Thế Nào?
 • Bầu Trưởng Thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân Phố
 • Đại Lý Gas Petrolimex Đường Số 50A Bình Tân
 • Từ Hôm Nay, Chính Thức Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô

  --- Bài mới hơn ---

 • Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định
 • Hỏi Về Việc Ra Hạn Bầu Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ Dân Phố
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Hà Nam Áp Dụng 05 Năm (2015
 • Hỗ Trợ Chăn Nuôi Nông Hộ
 • Hà Nội: Bệnh Nhân Dương Tính Covid
 • Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

  Theo đó, từ ngày 28/6 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP.

  – Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 1%.

  Riêng:

  – Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.

  Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 7,5%.

  – Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 3% có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhưng không vượt quá 4,5%.

  Từ 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định 20/2019.

  Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

  Cùng ngày, Tổng cục Thuế cũng đã có Công điện số 05/CĐ-TCT yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn kịp thời áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định mới nêu trên nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Cần Giảm Phí Trước Bạ, Ô Tô Vẫn Xuống Giá Mạnh, Khách Lợi Trăm Triệu
 • Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Trong Nước: Bao Giờ Có Hiệu Lực?
 • Khi Nào Phí Trước Bạ Ôtô Giảm 50%?
 • Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô Sản Xuất, Lắp Ráp Trong Nước
 • Chưa Quyết Định Giảm 50% Thuế Trước Bạ Ô Tô
 • Ngay Trong Tháng 6, Ô Tô Sẽ Được Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Tư Pháp Thẩm Định Nghị Định Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Đối Với Ô Tô
 • Nghị Định Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Có Hiệu Lực Ngay Sau Khi Ban Hành
 • Cách Tính Lệ Phí Trước Bạ 2022: Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất
 • Chính Thức Công Bố Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô
 • Bộ Tài Chính Công Bố Dự Thảo Nghị Định, Phí Trước Bạ Ô Tô Giảm 50% Đã Cận Kề?
 • Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2022 nhằm kích cầu tiêu dùng là nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Vậy khi nào sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô?

  Lệ phí trước bạ ô tô hiện nay là bao nhiêu?

  Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là ( theo khoản 5 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP).

  Riêng:

  – Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống: Lệ phí trước bạ lần đầu là 10%.

  Trường hợp cần thu mức cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

  – Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khổi lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1,5 tấn và có từ 05 chỗ ngồi chở xuống, ô tô tải VAN có khối lương chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1,5 tấn: Lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

  – Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở dưới 1,5 tấn và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1,5 tấn: Lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi là .

  Theo đó, căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cơ quan Thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ.

  Khi nào giảm lệ phí trước bạ ô tô?

  Tại tiết a điểm 1 Mục III Nghị quyết 84/NQ-CP nêu rõ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Nghị định của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm tạo hành lang pháp lý triển khai các nội dung quy định tại tiết a điểm 1 Nghị quyết này (trong đó có Nghị định về lệ phí trước bạ ô tô).

  Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

  Nghị định này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành, kể từ ngày 01/01/2021 mức lệ phí trước bạ sẽ quay lại mức cũ.

  Ngày hôm qua (09/6/2020) là thời hạn cuối cùng để hoàn tất khâu lấy ý kiến dự thảo Nghị định này.

  Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản, Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm thẩm tra dự thảo văn bản.

  Sau đó, Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định tại phiên họp gần nhất (theo Điều 149 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

  Do đó, có thể ngay trong phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ, dự thảo Nghị định này sẽ được thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

  Như vậy, lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể được giảm 50% ngay trong tháng 6. Tuy nhiên, câu trả lời chính xác thì vẫn phải đợi Nghị định chính thức, LuatVietnam sẽ kịp thời cập nhật ngay khi có văn bản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Tài Chính Nói Về Thời Điểm Ban Hành Nghị Định Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô
 • Ô Tô Có Thể Được Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Trong Tháng 6
 • 02. Nghị Định 45/2011 Về Lệ Phí Trước Bạ
 • Nghị Định 45/2011 Về Lệ Phí Trước Bạ
 • Kịp Thời Triển Khai Nghị Định 70/2020/nđ
 • Ô Tô Có Thể Được Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Trong Tháng 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Tài Chính Nói Về Thời Điểm Ban Hành Nghị Định Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô
 • Ngay Trong Tháng 6, Ô Tô Sẽ Được Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ?
 • Bộ Tư Pháp Thẩm Định Nghị Định Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Đối Với Ô Tô
 • Nghị Định Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Có Hiệu Lực Ngay Sau Khi Ban Hành
 • Cách Tính Lệ Phí Trước Bạ 2022: Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất
 • Theo nhận định, giảm 50% phí trước bạ sẽ tương đương với giảm 5% giá xe sản xuất trong nước và giúp thị trường tăng trưởng từ 8 – 10%.

  Nghị định sẽ sớm được ban hành

  Theo Bộ Tài chính, hôm nay (9/6) là thời hạn cuối cùng để hoàn tất khâu lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo một số nguồn tin, rất có thể Nghị định này sẽ được ban hành trong một vài ngày tới và sẽ chính thứ áp dụng trong tháng 6/2020.

  Trao đổi với PV Xe Giao thông, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) nhận định, trước tình hình như hiện nay, Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp đăng ký mới có thể sẽ sớm được ban hành và có hiệu lực ngay, sớm nhất có thể ngay tháng 6 này hoặc đầu tháng 7/2020. Theo đại diện VAMA, cơ bản giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương với việc giảm 5% giá xe. Việc giảm lệ phí trước bạ sẽ giúp thị trường tăng khoảng từ 8 – 10% doanh số so với phương án nếu lệ phí trước bạ không giảm. Tuy nhiên, đó là con số tăng trưởng nếu Nghị định về giảm 50% lệ phí trước bạ được ban hành vào tháng 6, còn nếu ban hành vào tháng 8 thì thị trường lại tăng trưởng doanh số ít hơn.

  “Nếu Nghị định về giảm 50% lệ phí trước bạ sớm được ban hành và có hiệu lực, tuy thị trường tăng nhưng vẫn sụt giảm so với năm ngoái khoảng từ 20 – 25%. Còn theo phương án nếu lệ phí trước bạ không giảm, doanh số thị trường sụt giảm so với năm ngoái từ 28 – 35%”, đại diện VAMA chia sẻ thêm.

  Tại cuộc Họp báo Chính phủ ngày 2/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, dự thảo nghị định Quy định mức giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sau khi tổng hợp ý kiến từ các bộ, ngành, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh và xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tiếp đó sẽ trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ để trình Chính phủ ban hành.

  Trao đổi với PV, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) thông tin về thời điểm áp dụng mức phí trước bạ mới. Ông Thi cho biết: “Theo quy định của luật ban hành văn bản pháp luật, Nghị quyết của Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên trong trường hợp cụ thể này phải xây dựng nghị định của Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ trình Nghị định có hiệu lực ngay”.

  Như vậy, khả năng mức giảm 50% lệ phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước được áp dụng trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7 là khả thi.

  Nghị định ban hành sớm “giải cứu” đại lý ô tô

  Cũng theo đại diện VAMA, thị trường ô tô từ trước đến nay đã từng xảy ra trường hợp khi giá xe giảm mạnh, người tiêu dùng có tâm lý giá xe có thể giảm thêm nên chưa mua mà chờ đợi. Nhưng khi giá xe tăng trở lại, giảm ưu đãi lại đổ xô đi mua vì sợ giá xe tăng tiếp. Và trường hợp này cũng có thể đúng với tình hình hiện nay, khi các đại lý rục rịch cắt giảm ưu đãi, khách hàng sợ giá xe tăng sẽ đổ xô đi mua, đặt cọc.

  Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc đại lý VinFast – Chevrolet Thăng Long (68 Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, sau khi có thông tin Chính phủ đồng ý giảm phí trước bạ 50% cho xe lắp ráp trong nước, dù thời tiết nắng nóng đỉnh điểm nhưng khách hàng vẫn tấp nập kéo đến showroom để xem xét, hỏi giá mua xe.

  Nhân viên đại lý Hyundai Phạm Hùng cũng sốt ruột nghe ngóng thời điểm chốt giảm phí trước bạ vì lượng khách hàng đến mua xe tăng đột biến nhưng chỉ đặt cọc để đấy chờ giảm phí mới lấy xe. “Bình thường mỗi ngày đại lý chốt được 7 – 8 hợp đồng mua xe thì thời điểm này tăng lên hơn 20 hợp đồng. Thế nhưng khách hàng nào cũng hỏi thời điểm chốt giảm mức phí và đặt cọc xe để đấy. Thời điểm giảm lệ phí trước bạ chưa thấy đâu nên việc giải đáp, tư vấn cho khách hàng khiến nhân viên đại lý lúng túng”, nhân viên này cho biết.

  Tình trạng khách hàng đổ xô đi đặt cọc nhưng chưa lấy xe dẫn đến tình trạng đại lý quá tải xe trong kho. Theo giám đốc đại lý VinFast – Chevrolet Thăng Long, hiện showroom đã chật chỗ, phải thuê thêm bãi gửi xe, tốn thêm 600 nghìn/xe/ tháng để gửi những xe mà khách đã đặt cọc nhưng chưa muốn đến nhận do thông tin giảm phí trước bạ còn phải chờ cơ quan thẩm quyền ấn định ngày có hiệu lực.

  “Giá mà Chính phủ ấn định luôn ngày áp dụng quyết định này thì tốt biết mấy. Đại lý của tôi giờ lâm vào tình thế éo le là khách hàng đã ký hợp đồng, đặt cọc rồi nhưng không chịu nhận xe, nghe ngóng đợi ngày chính thức giảm phí trước bạ”, ông Vinh nói.

  Theo báo Giao thông

  Mitsubishi Xpander, Peugeot 508, Kia Seltos, Kia Sorento…thế hệ mới 2022 là những mẫu xe lắp ráp trong nước đang dần bước vào giai đoạn chuẩn bị để ra mắt khách hàng Việt Nam trong năm nay để kịp đón đợt hỗ trợ 50% thuế trước bạ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 02. Nghị Định 45/2011 Về Lệ Phí Trước Bạ
 • Nghị Định 45/2011 Về Lệ Phí Trước Bạ
 • Kịp Thời Triển Khai Nghị Định 70/2020/nđ
 • Sẽ Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ngay Khi Ký Ban Hành Nghị Định Hướng Dẫn
 • Lưu Ý Về Lệ Phí Trước Bạ Có Hiệu Lực Từ Ngày 10/4/2019
 • Nghị Định Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Có Cần Thông Tư Hướng Dẫn?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hoàn Thành Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ Ôtô
 • Sớm Có Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 126 Thực Hiện Luật Quản Lý Thuế
 • Điểm Mới Của Nghị Định 124/2020/nđ
 • Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại
 • Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo Năm 2022
 • Với việc giảm 50% phí trước bạ hiện hành 10% -12%, người tiêu dùng Việt mua xe lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ chỉ phải đóng 5% đến 6% phí trước bạ khi đăng ký lần đầu xe ô tô.

  Khách đợi giảm lệ phí trước bạ

  Với các dòng xe phân khúc phổ thông, mức giảm phí trước bạ sẽ dao động từ vài chục triệu đồng tùy phiên bản và nơi đăng ký như Hyundai Accent có giá lăn bánh của xe giảm 21-33 triệu đồng, Toyota Vios giá lăn bánh giảm từ 23-35 triệu đồng, với Mazda 3, giá lăn bánh sẽ giảm 36-55 triệu đồng….

  Đối với các dòng xe cao cấp như dòng VinFast Lux A2.0 có thể giảm khoảng 55-73 triệu đồng; dòng SUV VinFast Lux SA2.0 có thể giảm 79-100 triệu đồng.

  Theo đánh giá của các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, với mức giảm khá lớn này, có thể kích thích người dân tăng mua xe hơi thời điểm hiện nay.

  Trên thực tế hiện nay nhu cầu mua xe ô tô đã tăng mạnh so với thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, nhưng so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng giảm hơn nhiều. Vì vậy, trong lúc chờ Chính phủ thông qua Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước nhiều hãng xe nội địa đã đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, giảm giá xe để kích cầu.

  Như vậy, thời điểm này nếu Nghị định có hiệu lực người tiêu dùng sẽ được “hưởng lợi kép” từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ và chính sách khuyến mãi của doanh nghiệp bán hàng.

  Chẳng hạn, khách hàng mua xe của VinFast trong tháng 6 sẽ được giảm giá 10% trên giá bán lẻ (đã gồm VAT). Ví dụ, hiện tại 1 chiếc xe FADIL có giá 415 triệu đã bao gồm VAT, sau khi chiết khấu 10% theo chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp, tương đương với 41.500 nghìn đồng và giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 20-24 triệu đồng, giá lăn bánh giảm từ 61.500 nghìn – 65.500 nghìn đồng so với trước đây.

  Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp không đợi đến khi Nghị định chính thức có hiệu lực đã tuyên bố hỗ trợ100% lệ phí trước bạn cho người mua xe. Từ ngày 4/6 cho đến hết năm 2022, khách hàng mua các mẫu xe sedan LuxA 2.0 và bản SUV Lux SA2.0 của VinFast được hỗ trợ phí trước bạ 100% bắt đầu.

  Trong khi đó, một số doanh nghiệp xe nhập khẩu BMW, Audi, Mercedes, Ford, Honda và Toyota cũng không chờ Nghị định giảm 50% phí trước bạ chính thức ban hành, mà đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm cạnh tranh với dòng xe nội địa.

  Có cần Thông tư hướng dẫn?

  Hiện tại, việc áp dụng thu lệ phí trước bạ cho tất cả các loại xe ô tô, không phân biệt nguồn gốc xuất xứ đang được thực hiện theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng khi Nghị định về giảm 50% phí trước bạ đối với xe trong sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ phải có những tiêu chí rõ ràng về đối tượng được hưởng ưu đãi, cụ thể ở đây là ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nhất là khi mức độ nội địa hoá của các dòng ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước có sự khác biệt lớn.

  Do vậy, ngoài Nghị định, Bộ Tài chính có thể sẽ ra thông tư để hướng dẫn thực hiện và quy định thực hiện.

  Đánh giá về vấn đề này, PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, việc ban hành chính sách hỗ trợ này không chỉ có lợi cho người tiêu dùng, doanh nghiệp mà cả nền kinh tế.

  “Bởi trong bối cảnh cả nước đang bước vào thời kỳ bình thường mới sau dịch thì chính sách có tác động kích cầu tốt, tạo điều kiện cho tiêu thụ hàng hoá, đẩy mạnh sản xuất và phục hồi nền kinh tế”, ông Long cho hay.

  Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, cần phải xem xét Nghị định có quy định nào cần phải giải thích bằng Thông tư hay không. Nếu có Thông tư hướng dẫn, Bộ Tài chính cần phải làm ngay để khi Chính phủ thông qua người dân sẽ không còn phải chờ đợi.

  Trên thực tế, Nghị định hỗ trợ này chỉ có tác động trong một thời gian ngắn từ nay đến cuối năm, nếu cơ quan quản lý không làm nhanh thì không thể phát huy được hiệu quả như mong muốn. Vì người mua xe tất nhiên sẽ tiếp tục chờ đến khi nào được áp dụng chính sách mới.

  “Ban hành chậm sẽ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ và sản xuất ô tô trong nước. Cầu tiêu thụ mạnh thì sẽ đẩy mạnh được sản xuất trong nước”, ông Long cho hay.

  Đồng tình, một chuyên gia tư pháp cho rằng, việc xây dựng một nghị định mới trong bối cảnh “thời chiến” của dịch Covid-19 cần phải rất nhanh, đặc biệt với Nghị định giảm lệ phí trước bạ xe ô tô không cần phải ban hành Thông tư hướng dẫn, bởi quy định đã rõ ràng ngay trong nội dung Nghị định.

  Đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đánh giá cao quyết định của Chính phủ và cho rằng đây là biện pháp quan trọng giúp kích cầu tiêu dùng trong nước. VAMA cũng mong muốn quyết định này sớm đưa vào cuộc sống, tạo chuyển biến thị trường.

  Thanh Hoa

  Ghi nhận thị trường nông sản ngày 24/12 cho thấy, giá lợn hơi tiếp tục tăng từ 1.000 – 3.000 trên cả 3 miền, trong khi giá cà phê giữ …

  Ghi nhận thị trường nông sản ngày 23/12 cho thấy giá cà phê giữ ổn định, lợn hơi tiếp đà tăng 1.000 – 3.000 đồng/kg, giá tiêu giảm 500 đồng/kg.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Giãn Cách Xã Hội
 • Bỏ Quy Định Giãn Cách Đối Với Các Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh, Thương Mại, Dịch Vụ
 • Vừa Thực Hiện Giãn Cách Xã Hội, Vừa Tạo Điều Kiện Phát Triển Sản Xuất Kinh Doanh
 • Những Tỉnh Nào Phải Giãn Cách Xã Hội Đến 22/4
 • Các Tỉnh, Thành Chờ Chỉ Thị Tiếp Theo Về Giãn Cách Xã Hội
 • Bộ Tư Pháp Thẩm Định Nghị Định Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Đối Với Ô Tô

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Có Hiệu Lực Ngay Sau Khi Ban Hành
 • Cách Tính Lệ Phí Trước Bạ 2022: Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất
 • Chính Thức Công Bố Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô
 • Bộ Tài Chính Công Bố Dự Thảo Nghị Định, Phí Trước Bạ Ô Tô Giảm 50% Đã Cận Kề?
 • Bộ Tài Chính Xin Ý Kiến Về Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Với Ô Tô Sản Xuất, Lắp Ráp Trong Nước
 • Trước đó, ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong đó có nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ là giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2022 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

  Theo văn bản gửi tới Bộ Tư pháp, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự án Nghị định của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Tại điểm a Khoản 1 mục III Nghị quyết).

  Ngày 5/6/2020, Bộ Tài chính có công văn số 6797/BTC-CST gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Hiệp hội, doanh nghiệp và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính để lấy kiến các tổ chức, cá nhân về dự án Nghị định. Được biết, Bộ Tài chính đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh lại dự án Nghị định.

  Trước đó ít ngày, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đã ký văn bản gửi các bộ ngành; UBND các tỉnh, thành phố; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

  Theo dự thảo Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này theo quy định hiện nay.

  Thời gian áp dụng từ kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước sẽ trở về như mức cũ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngay Trong Tháng 6, Ô Tô Sẽ Được Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ?
 • Bộ Tài Chính Nói Về Thời Điểm Ban Hành Nghị Định Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô
 • Ô Tô Có Thể Được Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Trong Tháng 6
 • 02. Nghị Định 45/2011 Về Lệ Phí Trước Bạ
 • Nghị Định 45/2011 Về Lệ Phí Trước Bạ
 • Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô Trong Nước: Bao Giờ Có Hiệu Lực?

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Cần Giảm Phí Trước Bạ, Ô Tô Vẫn Xuống Giá Mạnh, Khách Lợi Trăm Triệu
 • Từ Hôm Nay, Chính Thức Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô
 • Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định
 • Hỏi Về Việc Ra Hạn Bầu Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ Dân Phố
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Hà Nam Áp Dụng 05 Năm (2015
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong đó, đáng chú ý là việc chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2022.

  Đáng chú ý, Chính phủ cũng cho phép xây dựng một nghị định mới theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm tạo hành lang pháp lý, bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch.

  Ông Trương Thanh Đức, Công ty Luật Basico cho rằng, Chính phủ ra Nghị quyết giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước mới chỉ là định hướng. Việc hướng dẫn thực hiện cụ thể sẽ còn phải chờ Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ phải có hướng dẫn cụ thể, thực hiện từ ngày nào và kết thúc khi nào, cách ghi hóa đơn.

  Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thời gian áp dụng việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi mua ôtô lắp ráp trong nước. Thời gian áp dụng tùy thuộc vào thời điểm Thủ tướng ký ban hành nghị định mới. Việc này hiện này phụ thuộc vào tốc độ hoàn thiện văn bản hướng dẫn từ Bộ Tài chính.

  Về vấn đề này Vụ báo chí – tuyên truyền, Bộ Tài chính cho biết, mọi việc đang được triển khai. Vụ Chính sách Thuế đang xây dựng Nghị định giảm thuế trước bạ và dự kiến sẽ ban hành sau khoảng 2 tháng nữa.

  Hiện việc thu lệ phí trước bạ, trong đó có mặt hàng ô tô, được áp dụng theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP, vì vậy, phải có một văn bản pháp quy khác tương đương nêu rõ việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ so với quy định hiện hành.

  Với thực tế Nghị định 140/2016/NĐ-CP đang áp dụng chung cho tất cả các loại xe ô tô, không phân biệt nguồn gốc xuất xứ nên sẽ lại phải có những tiêu chí rõ ràng về đối tượng được hưởng ưu đãi, cụ thể ở đây là ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nhất là khi mức độ nội địa hoá của các dòng ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước có sự khác biệt lớn.

  Như vậy, nếu đúng như trình tự thủ tục ban hành các văn bản pháp luật, khi xây dựng xong dự thảo Nghị định giảm phí trước bạ, Bộ Tài chính sẽ phải gửi dự thảo này đến các bộ, ban ngành để lấy ý kiến. Sau khi tập hợp, giải trình các ý kiến, thống nhất, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép ban hành và có thời hạn hiệu lực. Ngoài Nghị định, Bộ Tài chính có thể sẽ ra thông tư để hướng dẫn thực hiện và quy định thực hiện.

  Khi đó, đúng theo thời điểm nghị định về giảm phí trước bạ và thông tư có hiệu lực, người mua xe hơi trong nước mới có thể được giảm phí trước bạ 50% khi đăng ký xe.

  Giả sử nếu các thủ tục hành chính sớm được hoàn tất, ban hành dự kiến từ tháng 8/2020, chính sách giảm 50% phí trước bạ cho người mua xe trong nước mới trở thành hiện thực và chính sách này chỉ có thể được thực hiện trong năm 2022, tức là thời gian còn lại trong năm khoảng 4-5 tháng.

  PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) nhận xét, nếu như nghị định chi tiết kéo dài đến 2 – 3 tháng sau mới ban hành thì thời gian thực hiện còn lại không nhiều, không thể phát huy được hiệu quả như mong muốn. Vì người mua xe tất nhiên sẽ tiếp tục chờ đến khi nào được áp dụng chính sách mới.

  Trên thị trường, hiện xuất hiện tâm lý chờ đợi thời điểm giảm lệ phí trước bạ của nhiều khách hàng mua xe. Theo tính toán, nếu giảm 50% lệ phí trước bạ, các dòng ôtô dưới 9 chỗ sản xuất trong nước sẽ được giảm một phần mức phí trước bạ được tính 10-12% giá xe tùy theo địa phương đăng ký.

  Với một số dòng xe bán chạy hiện nay, việc giảm lệ phí trước bạ sẽ khiến giá xe giảm đi đáng kể như với Toyota Vios, giá lăn bánh giảm từ 23-35 triệu đồng tùy theo phiên bản và địa phương đăng ký.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khi Nào Phí Trước Bạ Ôtô Giảm 50%?
 • Giảm 50% Phí Trước Bạ Ôtô Sản Xuất, Lắp Ráp Trong Nước
 • Chưa Quyết Định Giảm 50% Thuế Trước Bạ Ô Tô
 • Chưa ‘chốt’ Việc Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Ô Tô
 • Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ Ô Tô
 • Chính Thức Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Cho Ô Tô Lắp Ráp Trong Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Định 108 Của Chính Phủ Về Tinh Giản Biên Chế
 • Bao Giờ Nhận Được Tiền Hỗ Trợ Covid
 • Quảng Ngãi: Hơn 120.000 Người Đã Được Duyệt Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Theo Nghị Định 42
 • Khi Nào Người Dân Nhận Được Tiền Hỗ Trợ Do Tác Động Của Dịch Covid
 • Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp Và Đô Thị Việt Nam
 • Ngày 28.6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp. Với việc giảm 50% phí trước bạ hiện hành 10% -12%, người tiêu dùng Việt mua xe lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ chỉ phải đóng 5% đến 6% phí trước bạ khi đăng ký lần đầu xe ô tô.

  Theo đó, ngày 28.6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31.12.2020.

  Từ hôm nay (28.6) đến hết ngày 31.12.2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21.02. 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10.10.2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

  Bắt đầu từ ngày 01.01.2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21.02. 2022.

  Cùng ngày, Tổng Cục thuế có Công điện yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 70/2020/NĐ-CP nêu trên nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-TTg ngày 29.5.2020.

  Nghị định này có hiệu lực kỳ vọng sẽ giúp “hồi sinh” thị trường ô tô.

  Đánh giá về vấn đề này, PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, việc ban hành chính sách hỗ trợ này không chỉ có lợi cho người tiêu dùng, doanh nghiệp mà cả nền kinh tế.

  “Bởi trong bối cảnh cả nước đang bước vào thời kỳ bình thường mới sau dịch thì chính sách có tác động kích cầu tốt, tạo điều kiện cho tiêu thụ hàng hoá, đẩy mạnh sản xuất và phục hồi nền kinh tế”, ông Long cho hay.

  Có thể nói, được kết quả này là sự vào cuộc nhanh chóng, sự quyết liệt của Bộ Tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người dân sau khó khăn do dịch COVID-19.

  Trước đó, Bộ Tài chính đã có tờ trình gửi Chính phủ thông qua Nghị định về giảm 50% phí trước bạ đối với xe ô tô lắp ráp. Theo đánh giá sơ bộ của Bộ Tài chính, việc giảm phí trước bạ 50% đến hết năm 2022 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Đây là một trong những chính sách được người dân rất quan tâm, chờ đợi. Bởi với chính sách này, người dân sẽ được giảm lệ phí trước bạ từ vài chục tới cả trăm triệu đồng tùy từng loại xe.

  Thực tế, thời gian qua, thị trường ô tô đã rất trầm lắng. Hiện tượng cung vượt cầu diễn ra từ cuối năm 2022, cộng với ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến doanh số toàn thị trường ô tô đi xuống, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm 2022.

  Đơn cử như tháng 5.2020, dù đã hết cách ly xã hội, nhưng do tâm lý chung của khách hàng mà thị trường xe vẫn khá ảm đạm. Nhiều hãng và nhà phân phối ô tô tại Việt Nam tiếp tục đưa ra các chương trình ưu đãi. Toyota, Honda, Mazda, Hyundai, Nissan… đều tung các gói khuyến mãi từ 20 triệu đến 100 triệu đồng tại các đại lý nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất khiêm tốn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tp Hcm: Người Dân Phát “hoả” Vì Giải Tỏa Đền Bù
 • Những Hạn Chế Trong Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai Vào Công Tác Giải Tỏa, Đền Bù Về Đất Đai Cho Người Dân
 • Chỉ Thị 28/1999/ct.ubt Thực Hiện 22/1998/nđ
 • Các Quy Định Pháp Luật Về Đền Bù, Giải Tỏa, Giải Quyết Tranh Chấp Nhà Đất
 • Chỉ Thị 28/1999/ct.ubt Thực Hiện Nghị Định 22/1998/nđ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100