Top 2 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự

Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự, Quyết Định Điều Chuyển ô Tô, Quyết Định Điều Chuyển Tài Sản, Quyết Định Điều Chuyển, Quyết Định Điều Chuyển Công Tác, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Tự Nhận Xét Và Đánh Giá Thực Hiện Quy Định Số 47, Điều 2 Điều Lệ Đảng., Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Chuyển Nhượng ô Tô, Quyết Định Luân Chuyển Cán Bộ, Quyết Định Chuyển Công Tác, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Ra Quyết Định Chuyện Tương Tác Phiêu Lưu Hẹn Hò, Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Quyết Định 48, Quyết Định Luân Chuyển Công Tác, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Nhận Định Nào Sau Đây Đúng Vector Chuyển Gen, Nhận Định Nào Sau Đây Là Đúng Vector Chuyển Gen, Các Chuyên Gia Trợ Giúp Nạn Nhân Bị Bạo Hành Gia Đình, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường Đại Học, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Ban Hành Luật Bóng Chuyền Hơi, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08-qĐ, Điều 6 Quyết Định 595, Điều 5 Quyết Định 595, Điều 7 Quyết Định 595, Điều 7 Quyết Định 493, Quyết Định Bãi Bỏ Một Số Điều, Điều 6 Quyết Định Số 18/qĐ-ttg, Điều 6 Quyết Định 493, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu , Điều 9 Quyết Định 636, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 06-qĐ/tu, Dieu 28 Quyet Dinh 04, Dieu 10,11,12 Quyet Dinh So 08 Qd/tu, Điều 4 Của Quyết Định Số 68, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 07, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Chuyên Viên Chính, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Chuyền, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Chuyên Viên Chính, Quyết Định Yêu Cầu Điều Tra Bổ Sung, Điều 7 Quyết Định 1627, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Khoản 1 Điều 12 Quyết Định Số 11, Điều 20 Chương V Quyết Định 438/ QĐ Ct, Quyết Định Số 04 Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Điều 101-11-12 Quyết Định Số08, Điều 11 Trong Quyết Định 04, Điều 7 Quyết Định 493 Của Nhnn, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Điều 2 Quyết Định Số 46/2015/qĐ-ttg, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Chuyển Trụ Sở, Bao Cáo Thực Hiện Quyết Định 99 Về Đẩy Lùi Suy Thoái Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hoa, Điều 9 Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Điều Luật Hôn Nhân Gia Đình, Điều 92 Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Điều 95 Luật Hôn Nhân Gia Đình, Điều 95 Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Điều 8 Luật Hôn Nhân Gia Đình, Điều 85 Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Điều 2 Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08 QĐ/tu Ngay11/10/2017, Quyết Định 04 Bqp5/6/2013 Gồm Máy Dieu, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Đại Học, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tphcm, Quyết Định Ban Hành Phác Đồ Điều Trị, Mẫu Lệnh Điều Xe Theo Quyết Định 19, Quyết Định Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Quy Chế Đào Tạo (qĐ107), Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2020, Quyết Định 14 Ban Hành Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2019, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Dieu 10 11 12 Quyet Dinh S0 07 Qd/tu Ngay Q1/10/2017, 6 Điều Quyết Định Hạnh Phúc, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Số 45 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng,

Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự, Quyết Định Điều Chuyển ô Tô, Quyết Định Điều Chuyển Tài Sản, Quyết Định Điều Chuyển, Quyết Định Điều Chuyển Công Tác, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Tự Nhận Xét Và Đánh Giá Thực Hiện Quy Định Số 47, Điều 2 Điều Lệ Đảng., Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Chuyển Nhượng ô Tô, Quyết Định Luân Chuyển Cán Bộ, Quyết Định Chuyển Công Tác, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Ra Quyết Định Chuyện Tương Tác Phiêu Lưu Hẹn Hò, Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Quyết Định 48, Quyết Định Luân Chuyển Công Tác, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Nhận Định Nào Sau Đây Đúng Vector Chuyển Gen, Nhận Định Nào Sau Đây Là Đúng Vector Chuyển Gen, Các Chuyên Gia Trợ Giúp Nạn Nhân Bị Bạo Hành Gia Đình, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường Đại Học, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Ban Hành Luật Bóng Chuyền Hơi, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08-qĐ, Điều 6 Quyết Định 595, Điều 5 Quyết Định 595, Điều 7 Quyết Định 595, Điều 7 Quyết Định 493, Quyết Định Bãi Bỏ Một Số Điều, Điều 6 Quyết Định Số 18/qĐ-ttg, Điều 6 Quyết Định 493, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu ,

Quyết Định Điều Chuyển Công Tác

Quyết Định Điều Chuyển Công Tác, Quyết Định Điều Chuyển Tài Sản, Quyết Định Điều Chuyển ô Tô, Quyết Định Điều Chuyển, Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự, Quyết Định Chuyển Công Tác, Quyết Định Luân Chuyển Công Tác, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty Cổ Phần, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Mẫu Đơn Xin Điều Chuyển Công Tác, Đơn Xin Điều Chuyển Công Tác, Công Văn Điều Chuyển Xe ô Tô, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Điều 1 Luật Các Công Cụ Chuyển Nhượng Năm 2005, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Luân Chuyển Cán Bộ, Quyết Định Chuyển Nhượng ô Tô, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Quyết Định 48, Ra Quyết Định Chuyện Tương Tác Phiêu Lưu Hẹn Hò, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Quyết Định Ban Hành Luật Bóng Chuyền Hơi, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường Đại Học, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Điều 6 Quyết Định 493, Điều 5 Quyết Định 595, Dieu 10,11,12 Quyet Dinh So 08 Qd/tu, Điều 4 Của Quyết Định Số 68, Điều 9 Quyết Định 636, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08-qĐ, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu , Điều 10,11,12 Quyết Định Số 07, Quyết Định Bãi Bỏ Một Số Điều, Dieu 28 Quyet Dinh 04, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 06-qĐ/tu, Điều 7 Quyết Định 595, Điều 6 Quyết Định 595, Điều 7 Quyết Định 493, Điều 6 Quyết Định Số 18/qĐ-ttg, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Chuyên Viên Chính, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Chuyền, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Chuyên Viên Chính, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Điều 20 Chương V Quyết Định 438/ QĐ Ct, Khoản 1 Điều 12 Quyết Định Số 11, Điều 101-11-12 Quyết Định Số08, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Điều 2 Quyết Định Số 46/2015/qĐ-ttg, Quyết Định Yêu Cầu Điều Tra Bổ Sung, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Điều 7 Quyết Định 1627, Quyết Định Số 04 Điều Lệ Trường Mầm Non, Điều 7 Quyết Định 493 Của Nhnn, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Điều 11 Trong Quyết Định 04, Nghị Quyết Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Chuyển Trụ Sở, Bao Cáo Thực Hiện Quyết Định 99 Về Đẩy Lùi Suy Thoái Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hoa, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Thông Tư Số 51 Quy Định Về Công Tác Chuyên án, Điều 10,11,12 Quyết Định 07 Của Tỉnh ủy Đồng Nal, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Điều 10,11,12 Quyết Định 08-qĐ/tu Ngày 11-10-2017, Quyết Định Số 45 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08 QĐ/tu Ngay11/10/2017, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Dieu 10 11 12 Quyet Dinh S0 07 Qd/tu Ngay Q1/10/2017, Quyết Định Số 759 Điều Chỉnh Thông Tư 08, Dieu 10.11.12 Quyet Dinh So 08 Ngay 11/ 10/2017, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2020, Quyết Định 14 Ban Hành Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Quy Chế Đào Tạo (qĐ107), Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Mầm Non, 6 Điều Quyết Định Hạnh Phúc, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định 04 Bqp5/6/2013 Gồm Máy Dieu, Quyết Định Ban Hành Phác Đồ Điều Trị, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Đại Học, Quyet Dinh Dieu Dong Gv Coi Thi Thpt, Mẫu Lệnh Điều Xe Theo Quyết Định 19, Quyết Định 772/qĐ-ttg Về Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà ở Năm 2019, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tphcm, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2019, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên,

Quyết Định Điều Chuyển Công Tác, Quyết Định Điều Chuyển Tài Sản, Quyết Định Điều Chuyển ô Tô, Quyết Định Điều Chuyển, Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự, Quyết Định Chuyển Công Tác, Quyết Định Luân Chuyển Công Tác, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty Cổ Phần, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Mẫu Đơn Xin Điều Chuyển Công Tác, Đơn Xin Điều Chuyển Công Tác, Công Văn Điều Chuyển Xe ô Tô, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Điều 1 Luật Các Công Cụ Chuyển Nhượng Năm 2005, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Luân Chuyển Cán Bộ, Quyết Định Chuyển Nhượng ô Tô, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Quyết Định 48, Ra Quyết Định Chuyện Tương Tác Phiêu Lưu Hẹn Hò, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Quyết Định Ban Hành Luật Bóng Chuyền Hơi, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường Đại Học, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Điều 6 Quyết Định 493, Điều 5 Quyết Định 595, Dieu 10,11,12 Quyet Dinh So 08 Qd/tu, Điều 4 Của Quyết Định Số 68, Điều 9 Quyết Định 636, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08-qĐ, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu , Điều 10,11,12 Quyết Định Số 07, Quyết Định Bãi Bỏ Một Số Điều, Dieu 28 Quyet Dinh 04, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 06-qĐ/tu, Điều 7 Quyết Định 595, Điều 6 Quyết Định 595, Điều 7 Quyết Định 493, Điều 6 Quyết Định Số 18/qĐ-ttg,

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự

Về việc bổ nhiệm [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM]

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM]

Căn cứ:

– Điều lệ Công ty;

– Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty;

– Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

– Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;

– Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM].

QUYẾT ĐỊNH

1. Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Vào chức danh [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM] kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

2. Quyền hạn và trách nhiệm của [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM]:

– Các quyền và nghĩa vụ của [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM] được quy định cụ cụ thể trong Điều lệ và các quy định khác của công ty và các hướng dẫn của lãnh đạo đơn vị.

– Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị mới trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

3. Các nội dung khác Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

(Ký và ghi rõ họ tên)

Regarding the appointment of [POSITION TO BE APPOINTED]

– The Company’s charter;

– Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

– The business demands;

– The employee’s ability, attitude and achievements;

– The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE].

1. To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

ID No. [NUMBER]

Date of birth: [DATE]

to be [POSITION TO BE APPOINTED] of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2. Rights and responsibilities of [POSITION TO BE APPOINTED]

– The rights and responsibilities of [POSITION TO BE APPOINTED] are prescribed in the Company’s charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders.

– Mr./Ms. [NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over documents, tasks and complete other procedures to start working in the new positions from [DATE OF APPOINTMENT].

3. This Decision shall take effect from the date of signing. Mr./Ms. [NAME OF APPOINTED PERSON], [OTHER POSITIONS IF ANY] and [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

[POSSITION OF THE APPOINTOR]

(full name and signature)

Về Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Quyết Định Chuyển Vụ Án Dân Sự

Trên cơ sở thỏa thuận, Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh HD (BIDV HD) và bên vay là bà Lê Thị Tám đã ký kết 03 hợp đồng tín dụng, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng tín dụng số 05/2013/HĐTD-4826478 ngày 19/12/2013 với số tiền vay: 1.500.000.000đ;

2. Hợp đồng tín dụng số 06/2013/HĐTD-4826478 ngày 19/12/2013 với số tiền vay: 1.500.000.000đ;

3. Hợp đồng tín dụng số 01/2014/HĐTD-4826478 ngày 24/01/2014 với số tiền vay: 2.000.000.000đ;

Tài sản đảm bảo cho khoản vay:

1. Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/HĐTC-CTYAA ngày 18/6/2012. Tài sản thế chấp là một số xe, máy công trình.

2. Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/HĐTC-CTYAA ngày 18/6/2012. Tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng thửa đất số 103, tờ bản đồ số 05, diện tích 463m2; thửa đất số 104, tờ bản đồ số 05, diện tích 85m2, tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4, 1 tầng, diện tích xây dựng 60m2, địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa, xã Cao An, huyện CG, cấp giấy CNQSD đất số W040686 ngày 30/3/2002.

3. Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/HĐTC-CTYAA ngày 18/6/2012. Quyền sử dụng thửa đất số 292, tờ bản đồ số 04, diện tích 912m2; tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4, 1 tầng, diện tích xây dựng 80m2, địa chỉ: Thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện CG, cấp giấy CNQSD đất số BE 939505 ngày 02/6/2011.

Các hợp đồng thế chấp trên đều được công chứng hợp pháp và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện nghĩa vụ bên vay:

Tính đến ngày 31/8/2016, thời hạn vay kết thúc, nhưng bà Tám chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, cụ thể tiền nợ gốc, nợ lãi, lãi quá hạn theo từng hợp đồng. Ngân hàng đề nghị Tòa án giải quyết:

– Buộc bên vay là bà Lê Thị Tám phải trả cho Ngân hàng số tiền 6.243.273.516 đồng.

– Tuyên bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của bà Lê Thị Tám bằng việc xử lý các tài sản như trên.

Tại Điều 11 của các Hợp đồng tín dụng số 05/2013/HĐTD-4826478 ngày 19/12/2013, số 06/2013/HĐTD-4826478 ngày 20/12/2013, số 01/2013/ HĐTD-4826478 về giải quyết tranh chấp ghi rõ: “Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trên cơ sở thương lượng bình đẳng giữa hai bên. Trường hợp không thương lượng được, thì sẽ đưa ra Tòa án nơi BIDV đặt trụ sở chính để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật đã chỉ định bắt buộc Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp”.

Tại Điều 12 của các Hợp đồng thế chấp tài sản bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liên với đất đều ghi rõ: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh HD giải quyết theo quy định của pháp luật “.

Do vậy, tại phiên tòa KSV đã nêu quan điểm: Đối với việc tranh chấp các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản, đối chiếu với quy định tại Điều 38, 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thành phố HD. Đồng thời, TAND tỉnh HD cũng không có thẩm quyền giải quyết vụ án (Vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp huyện, thỏa thuận của các bên về việc khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh HD giải quyết là không đúng quy định của pháp luật). Vụ án thuộc thẩm quyền của TAND quận HK – thành phố HN, nơi BIDV đặt trụ sở chính. Đề nghị HĐXX căn cứ quy định tại Điều 41 Bộ luật Tố tụng dân sự, chuyển vụ án cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết. HĐXX đã nhất trí với quan điểm của VKS, ra quyết định chuyển vụ án cho TAND quận HK – TP. HN giải quyết theo thẩm quyền. Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh HD đã khiếu nại quyết định chuyển vụ án trên. Chánh án TAND thành phố HD đã ra quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung: “Chấp nhận khiếu nại của Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh HD đối với quyết định chuyển hồ sơ vụ án của HĐXX Tòa án nhân dân thành phố HD; quyết định chuyển hồ sơ vụ án hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này”.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Tuân là đại diện theo ủy quyền của ông Vũ Văn Chính, bà Lê Thị Năm và ông Phạm Ngọc Thắng, bà Nguyễn Thị Hạnh có đơn gửi TAND tỉnh HD về việc Chánh án TAND thành phố HD không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Ngày 29/7/2018, TAND tỉnh HD có Văn bản số 35/TB-TA trả lời đơn của ông Tuân, xác định: Căn cứ Điều 41 Bộ luật Tố tụng dân sự, Chánh án TAND thành phố HD có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với việc chuyển vụ, việc dân sự, đồng thời, quyết định của Chánh án TAND thành phố HD là quyết định cuối cùng, vì vậy nội dung đơn của ông Tuân không có căn cứ để Chánh án TAND tỉnh HD xem xét, giải quyết.

Cần có hướng dẫn

Như vậy, có những đánh giá khác nhau trong áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp thẩm quyền giải quyết vụ án:

Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Tố tụng dân sự:

“1. Vụ việc dân sự đã được thụ lý mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án đã thụ lý thì Tòa án đó ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho Tòa án có thẩm quyền và xóa tên vụ án án đó trong sổ thụ lý …

Trong trường hợp của vụ án này, chỉ sau khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử mới xác định vụ án không thuộc thẩm quyền và HĐXX (mà không phải Tòa án) quyết định chuyển vụ án. Như vậy, quy định tại Điều 41 Bộ luật Tố tụng dân sự về thẩm quyền ra quyết định chuyển vụ án là chưa đầy đủ.

Cách quy định như trên của Bộ luật Tố tụng dân sự là thiếu tính hệ thống, chưa khoa học, gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết khiếu nại, kiến nghị trong giải quyết tranh chấp về thẩm quyền.

Qua vụ việc trên, tác giả kiến nghị: VKSNDTC, TANDTC cần có hướng dẫn cụ thể để giải quyết đối với trường hợp tương tự. Theo ý kiến cá nhân, nên hướng dẫn theo cách quy định tại Điều 34 Luật Tố tụng hành chính đảm bảo đầy đủ, khoa học, dễ vận dụng, cụ thể:

“2. Trước khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm mà có căn cứ xác định việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án khác thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hành chính ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án cho cho Tòa án có thẩm quyền và xóa sổ thụ lý, đồng thời thông báo cho đương sự và Viện kiểm sát.

3. Sau khi đã có Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm mà có căn cứ xác định việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án khác thì Tòa án phải mở phiên tòa để Hội đồng xét xử ra Quyết định đình chỉ việc xét xử, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án có thẩm quyền. ..

6. Đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị Quyết định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án đã ra quyết định chuyển vụ án phải giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Quyết định của Chánh án Tòa án là quyết định cuối cùng và được gửi ngay cho đương sự có khiếu nại, Viện kiểm sát có kiến nghị.”.

Theo vksndtc.gov.vn