Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta
 • Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương 2022
 • Điều Kiện Nghỉ Việc Không Hưởng Lương Theo Quy Định Pháp Luật
 • Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương
 • Nghỉ Không Hưởng Lương Rồi Tiến Tới Nghỉ Hẳn Việc Có Phải Là Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật ?
 • Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Quyết Định Của Hội Nghị Ianta, Nghị Định Dưới Luật, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Nghị Quyết Quyết Định, 2 Định Nghĩa Nào Dưới Đây Là Đúng Về Triết Học, ở Chuột Gen B Quy Định Đuôi Ngắn Cong, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Về Quần Thể Sinh Vật, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Là Đúng Về Triết Học, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Mô Tả Chính Xác Nhất Nợ Quốc Gia, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Về Vi Phạm Pl Là Đúng Nhất, Phật Giáo Dưới Thời Ngô Đình Diệm, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Nghị Quyết Nghị Định, Nghị Định Nghị Quyết Là Gì, Mẫu Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Định Quyết 19, Quyết Định Nghỉ Hưu, Quyết Định Nghỉ Học Hà Nội, Đề Nghị Ra Quyết Định, Định Luật 2 Newton Còn Được Viết Dưới Dạng, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Quyết Định Nghỉ Việc, Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Quyết Số 35 Về Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Quyết Quy Định Về án Treo, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Xoài Non Quyết Định Nghỉ Học, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Tờ Trình Xin Ra Quyết Định Nghỉ Hưu, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tphcm, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 19, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 48, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 15, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Suy Nghĩ Quyết Định Số Phận, Nghị Quyết Số 02 Về Hôn Nhân Gia Đình, Xe Quá Tải Trọng, Quá Khổ Giới Hạn Tham Gia Giao Thông Cần Tuân Thủ Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Người Thuê Vận Tải Hàng Hóa Có Các Nghĩa Vụ Gì Theo Quy Định Được Ghi ở Dưới Đây?, Nguyên Tắc Nào Dưới Đây Không Được Xác Định Trong Đường Lối Cải Cách Mở, Người Lái Xe Khách Phải Chấp Hành Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Người Thuê Vận Tải Hàng Hóa Có Các Quyền Hạn Gì Theo Quy Định Được Ghi ở Dưới Đây?, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu Trí, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Trung ương 4 Quy Định Số 08, Quyết Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại, Nghị Quyết Trung ương 8 Quy Định Số 08, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 48, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 19, Người Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Có Các Nghĩa Vụ Gì Theo Quy Định Được Ghi ở Dưới Đây?, Người Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Có Các Quyền Gì Theo Quy Định Được Ghi ở Dưới Đây?, Bảng Dưới Đây Giả Định Nền Kinh Tế Chỉ Có Hai Loại Hàng Tiêu Dùng Là Sách Và Bút, Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Xe ôtô Phải Chấp Hành Các Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bhyt Theo Quyết Định 290, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Nghi Quyet Tinh Nam Dinh Ve Thong Tu 33/2016/tt-bqp, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Cptpp, Trong Đô Thị, Người Lái Xe Buýt, Xe Chở Hàng Phải Thực Hiện Những Quy Định Gì Ghi ở Dưới Đây?, Việc Vận Chuyển Động Vật Sống Phải Tuân Theo Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Xe Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Phải Chấp Hành Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Trợ Cấp 1 Lần Theo Quyết Định 40/2015 , Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Một Lần Theo Quyết Định, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Người Lái Xe Vận Tải Kinh Doanh Phải Có Những Trách Nhiệm Gì Theo Quy Đinh Được Ghi ở Dưới Đây?, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang,

  Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Quyết Định Của Hội Nghị Ianta, Nghị Định Dưới Luật, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Nghị Quyết Quyết Định, 2 Định Nghĩa Nào Dưới Đây Là Đúng Về Triết Học, ở Chuột Gen B Quy Định Đuôi Ngắn Cong, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Về Quần Thể Sinh Vật, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Là Đúng Về Triết Học, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Mô Tả Chính Xác Nhất Nợ Quốc Gia, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Về Vi Phạm Pl Là Đúng Nhất, Phật Giáo Dưới Thời Ngô Đình Diệm, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Nghị Quyết Nghị Định, Nghị Định Nghị Quyết Là Gì, Mẫu Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Định Quyết 19, Quyết Định Nghỉ Hưu, Quyết Định Nghỉ Học Hà Nội, Đề Nghị Ra Quyết Định, Định Luật 2 Newton Còn Được Viết Dưới Dạng, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Quyết Định Nghỉ Việc, Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Quyết Số 35 Về Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Quyết Quy Định Về án Treo, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Xoài Non Quyết Định Nghỉ Học, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Tờ Trình Xin Ra Quyết Định Nghỉ Hưu, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tphcm, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 19, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 48, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 15, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Suy Nghĩ Quyết Định Số Phận, Nghị Quyết Số 02 Về Hôn Nhân Gia Đình, Xe Quá Tải Trọng, Quá Khổ Giới Hạn Tham Gia Giao Thông Cần Tuân Thủ Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ủy Ban Dân Tộc Công Bố Quyết Định Nghỉ Hưu Đối Với Công Chức
 • Hướng Dẫn Soạn Quyết Định Nghỉ Hưu Cho Người Lao Động Mẫu 12 Hsb
 • Mẫu Quyết Định Nghỉ Hưu 12
 • Quyết Định Nâng Lương Hợp Đồng
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương, Điều Chỉnh Lương Nhân Viên Năm 2022
 • Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương 2022
 • Điều Kiện Nghỉ Việc Không Hưởng Lương Theo Quy Định Pháp Luật
 • Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương
 • Nghỉ Không Hưởng Lương Rồi Tiến Tới Nghỉ Hẳn Việc Có Phải Là Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật ?
 • Hà Nội: Hội Nghị Công Bố Quyết Định Sản Phẩm Ocop Năm 2022
 • Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta, Biển Nào Dưới Đây Không Phải Là Bảo Mật Thông Tin Trong Hệ Cơ Sở Dữ Liệu, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Phải Của Đacuyn, Quyết Định Của Hội Nghị Ianta, Trong Đô Thị, Người Lái Xe Buýt, Xe Chở Hàng Phải Thực Hiện Những Quy Định Gì Ghi ở Dưới Đây?, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Không Làm Thay Đổi Tần Số Alen Trong Quần Thể, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Không Phải Là Kim Loại Kiềm, Nguyên Tắc Nào Dưới Đây Không Được Xác Định Trong Đường Lối Cải Cách Mở, Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Phương án Nào Dưới Đây Không Phải Là Thế Mạnh Đánh Bắt Thủy Sản Của Vùng, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe ô Tô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe Mô Tô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe Môtô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Khi Đã Đỗ Xe ô Tô Sát Lề Đường Bên Phải, Người Lái Xe Phải Thực Hiện Các Thao Tác Nào Dưới Đây, Người Lái Xe Khách Phải Chấp Hành Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Người Lái Xe Không Được Quay Đầu Xe Trong Trường Hợp Nào Dưới Đây?, Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Xe ôtô Phải Chấp Hành Các Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe Mô Tô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Hành Vi Nào, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Sỹ Quan Có Phải Gác Đêm Không, Việc Vận Chuyển Động Vật Sống Phải Tuân Theo Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Xe Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Phải Chấp Hành Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Trong Nhóm Iia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Trong Sơ Đồ Khối Của Một Máy Phát Thanh Dùng Vô Tuyến Không Có Bộ Phận Nào Dưới Đây?, Người Lái Xe Vận Tải Kinh Doanh Phải Có Những Trách Nhiệm Gì Theo Quy Đinh Được Ghi ở Dưới Đây?, Trong Nhóm Iiia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Nghị Định Quy Định Tiêu Chuẩn Chức Danh Lãnh Đạo Quản Lý Trong Các Cơ Quan Hà, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Quan Niệm Nào Không Phải Của Đacuyn Mà Là Của Thuyết Tiến Hóa Tổng Hợp, 5 Quyết Định Quan Trọng Trong Cuộc Đời, Mẫu Đơn Xin Rút Tiền Đặt Cọc Khi Không Đi Được Xuất Khẩu Lao Động Khi Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Nhận Định Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Khu Vực Tây Nam á, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Quan Niệm Nào Dưới Đây Vẫn Còn Phù Hợp Với Nền Đạo Đức Tiến Bộ Trong Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Nghi Quyet 51 Trong Quan Doi, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Trong Quân Đội, Ra Quyết Định Trong Quản Lý, Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Ra Quyết Định Trong Quản Trị Học, Những Khó Khăn Trong Quản Lý Mua Hàng Gặp Phải, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Cách Ra Quyết Định Quan Trọng, Quyết Định Các Vấn Đề Quan Trọng Của Đất Nước, Chương 5 Quyết Định Trong Quản Trị, To Chuc Dang Trong Quan Doi Theo Nghi Quyet 51, Là Một Đảng Viên, Người Quân Nhân Trong Lực Lượng Vũ Trang Quân Khu Tôi Tự Nhận Thấy Mình Cần Phải T, Là Một Đảng Viên, Người Quân Nhân Trong Lực Lượng Vũ Trang Quân Khu Tôi Tự Nhận Thấy Mình Cần Phải T, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Chương 3 Quyết Định Và Thông Tin Trong Quản Trị, 7 Quyết Định Tài Chính Quan Trọng Trước Tuổi 30, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính Trong Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Lãnh Đạo Quản Lý, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị Về Quy Chế Gdct Trong Quân Đội, Sự Cần Thiết Phải Quản Lý Cảm Xúc Của Gvmn Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp., Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ, Đi Sát Về Bên Phải Của Phần Đường Xe Chạy Trong Các Trường Hợp Nào, Nhân Tố Quan Trọng Quyết Định Hiệu Quả Kinh Tế Hiện Nay, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trong Quân Đội, Tiểu Luận Về Việc Ra Quyết Định Trong Lãnh Đạo, Quản Lý Bộ Đội, Xe Quá Tải Trọng, Quá Khổ Giới Hạn Tham Gia Giao Thông Cần Tuân Thủ Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Về Quần Thể Sinh Vật, Hình Nào Dưới Đây Đòi Hỏi Phải Xếp Hàng Thẳng Đứng?, Quy Chế Công Tác Gdct Trong QĐnd Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ (quyết Định Số: 438/qĐ-ct, Ngày 21/3/201, Quy Chế Công Tác Gdct Trong QĐnd Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ (quyết Định Số: 438/qĐ-ct, Ngày 21/3/201, Quyết Đinh Ban Hanh Quy Che Giao Duc Chính Tri Trong Quan Đôi Nhân Dân Việt Nam, Định Nghĩa Nào Dưới Đây Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Hình Nào Dưới Đây Biểu Hiện Hàng Chuyên Chở Dễ Vỡ Phải Cẩn Thận?, Toàn Văn Quy Chế Công Tác Gdct Trong QĐnd Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ (quyết Định Số: 438/qĐ-ct, Ngày, Toàn Văn Quy Chế Công Tác Gdct Trong QĐnd Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ (quyết Định Số: 438/qĐ-ct, Ngày, Phân Tích Được Sự Cần Thiết Phải Quản Lý Cảm Xúc Của Gvmn Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp., – Phân Tích Được Sự Cần Thiết Phải Quản Lý Cảm Xúc Của Gvmn Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp., Trong Các Nguyên Nhân Nêu Dưới Đây, Nguyên Nhân Nào Làm Động Cơ Diezen Không Nổ?, Nghị Định Dưới Luật, Người Lái Xe Có Văn Hóa Khi Tham Gia Giao Thông Phải Đáp ứng Các Điều Kiện Nào Dưới Đây?, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Khi Gặp Hiệu Lệnh Như Dưới Đây Của Cảnh Sát Giao Thông Thì Người Tggt Phải Đi Như Thế Nào, Khi Điều Khiển Xe Qua Đường Sắt Người Lái Xe Cần Phải Thực Hiện Các Thao Tác Nào Dưới Đây, Xe Kéo Rơ Moóc Khi Tham Gia Giao Thông Phải Tuân Thủ Điều Kiện Nào Ghi ở Dưới Đây?, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, ôn Tập Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường Như Thế Nào, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường, Can Bo Wuan Doi Trong Nien Han Thang Quan Ham Bi Ky Luat Khien Trach Co Duov Thang Quan Ham Khong, Nghị Định Phải Có Thông Tư Hướng Dẫn, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, Quan Niệm Nào Không Có Trong Xã Hội Phong Kiến Đối Với Đạo Đức Người Phụ N,

  Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta, Biển Nào Dưới Đây Không Phải Là Bảo Mật Thông Tin Trong Hệ Cơ Sở Dữ Liệu, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Phải Của Đacuyn, Quyết Định Của Hội Nghị Ianta, Trong Đô Thị, Người Lái Xe Buýt, Xe Chở Hàng Phải Thực Hiện Những Quy Định Gì Ghi ở Dưới Đây?, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Không Làm Thay Đổi Tần Số Alen Trong Quần Thể, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Không Phải Là Kim Loại Kiềm, Nguyên Tắc Nào Dưới Đây Không Được Xác Định Trong Đường Lối Cải Cách Mở, Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Phương án Nào Dưới Đây Không Phải Là Thế Mạnh Đánh Bắt Thủy Sản Của Vùng, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe ô Tô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe Mô Tô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe Môtô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Khi Đã Đỗ Xe ô Tô Sát Lề Đường Bên Phải, Người Lái Xe Phải Thực Hiện Các Thao Tác Nào Dưới Đây, Người Lái Xe Khách Phải Chấp Hành Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Người Lái Xe Không Được Quay Đầu Xe Trong Trường Hợp Nào Dưới Đây?, Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Xe ôtô Phải Chấp Hành Các Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe Mô Tô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Hành Vi Nào, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Sỹ Quan Có Phải Gác Đêm Không, Việc Vận Chuyển Động Vật Sống Phải Tuân Theo Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Xe Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Phải Chấp Hành Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Trong Nhóm Iia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Trong Sơ Đồ Khối Của Một Máy Phát Thanh Dùng Vô Tuyến Không Có Bộ Phận Nào Dưới Đây?, Người Lái Xe Vận Tải Kinh Doanh Phải Có Những Trách Nhiệm Gì Theo Quy Đinh Được Ghi ở Dưới Đây?, Trong Nhóm Iiia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Nghị Định Quy Định Tiêu Chuẩn Chức Danh Lãnh Đạo Quản Lý Trong Các Cơ Quan Hà, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Quan Niệm Nào Không Phải Của Đacuyn Mà Là Của Thuyết Tiến Hóa Tổng Hợp, 5 Quyết Định Quan Trọng Trong Cuộc Đời, Mẫu Đơn Xin Rút Tiền Đặt Cọc Khi Không Đi Được Xuất Khẩu Lao Động Khi Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Nhận Định Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Khu Vực Tây Nam á, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Quan Niệm Nào Dưới Đây Vẫn Còn Phù Hợp Với Nền Đạo Đức Tiến Bộ Trong Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Nghi Quyet 51 Trong Quan Doi, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Trong Quân Đội, Ra Quyết Định Trong Quản Lý, Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Ra Quyết Định Trong Quản Trị Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta
 • Ủy Ban Dân Tộc Công Bố Quyết Định Nghỉ Hưu Đối Với Công Chức
 • Hướng Dẫn Soạn Quyết Định Nghỉ Hưu Cho Người Lao Động Mẫu 12 Hsb
 • Mẫu Quyết Định Nghỉ Hưu 12
 • Quyết Định Nâng Lương Hợp Đồng
 • Những Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta (2/1945)

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Hạn Chế Từ Những Quyết Định Của Hội Nghị Ianta Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai Là
 • Trường Thpt Long Xuyên Trường Thẩm Định : Thpt Chuyên Thoại Ngọc Hầu
 • Hãy Nêu Những Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta
 • Những Quyết Định Của Hội Nghị Ianta Đã Tác Động Như Thế Nào Đến Tình Hình Thế Giới?
 • Môn Sử: Trật Tự Thế Giới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai
 • Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

  Câu hỏi in nghiêng trang 6 Lịch Sử 12 Bài 1

  Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta (2/1945)

  Lời giải

  Những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta (2/1945) :

  Trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc, từ ngày 4 đến 11-2-1945 một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta Liên Xô, với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc là Liên Xô, Mỹ và Anh. Hội nghị đã đặt ra những quyết định quan trọng:

  + Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô xẽ tham chiến chống Nhật ở Châu Á.

  + Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

  + Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á:

  – Châu Âu: quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu. Quân đội nước Mĩ Anh và Pháp chiếm đóng Tây nước Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu.

  – Châu Á: Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến ở Nhật: Giữ nguyên trạng Mông Cổ, khôi phục quyền lợi nước Nga đã mất, quân Mĩ chiếm đóng Nhật Bản, Bán đảo Triều Tiên bị chia thành hai miền lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới, Trung Quốc trở thành một quốc gia thống nhất, các nước còn lại ở châu Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước Tây Âu.

  – Toàn bộ những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuân khổ của trật tự thế giới mới gọi là trật tự hai cực Ianta.

  Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 11
 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả
 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả Những Quyết Định Đó
 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả Của Những Quyết Định Đó.
 • Hãy Nêu Những Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta (2
 • Hội Nghị Ianta 1945 Thông Qua Quyết Định Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Lập Hội Đồng Thi Hết Học Kỳ I Năm Học 2022
 • Tổng Hợp Các Cách Chỉ Sự Quyết Tâm Trong Tiếng Nhật
 • Tiếng Nhật Làm Thêm Trong Nhà Hàng, Quán Ăn
 • Lời Khuyên Cho Ai Có Ý Định Học Tiếng Nhật?
 • Các Cách Nói Hay Dùng Trong Tiếng Việt Và Cách Nói Tiếng Nhật Tương Đương
 • Tại Hội nghị Ialta (2 – 1945), nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Anh và Mỹ đã nhất trí thành lập tổ chức Liên hợp quốc (viết tắt bằng tiếng Anh là UN).

  Từ ngày 25 – 4 đến 26 – 6 – 1945, hội nghị quốc tế gồm 50 nước được triệu tập tại San Francisco (Mỹ) để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc (LHQ).

  Ngày 24 – 10 – 1945, với sự phê chuẩn của quốc hội các nước thành viên, Hiến chương chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, mãi đến ngày 10 – 01 – 1946, Đại hội đồng LHQ đầu tiên mới được tổ chức (tại Luân Đôn), với sự tham dự của 51 nước.

  Đến năm 2011, LHQ có 193 quốc gia thành viên, gồm tất cả các quốc gia độc lập được thế giới công nhận. Thành viên mới nhất của LHQ là Nam Sudan, chính thức gia nhập ngày 14 – 7 – 2011.

  LHQ hoạt động với những nguyên tắc cơ bản sau:

  – Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  – Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  – Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.

  – Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  – Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

  Khi LHQ được thành lập, năm ngôn ngữ chính thức được lựa chọn là: tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga. Tiếng Ả Rập được đưa vào thêm từ năm 1973. Ban thư ký sử dụng 2 ngôn ngữ làm việc là tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong số các ngôn ngữ chính thức của LHQ, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của 52 quốc gia thành viên, tiếng Pháp của 29 thành viên, tiếng Ả Rập là 24, tiếng Tây Ban Nha là 20, tiếng Nga là 4 và tiếng Hoa là 2. Tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Đức là những ngôn ngữ được sử dụng ở khá nhiều nước thành viên LHQ (8 và 6) nhưng lại không phải là ngôn ngữ chính thức của tổ chức này.

  Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hợp phiên đầu tiên ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu 1 : Hội Nghị Ianta Đã Có Quyết Định Quan Trọng Ngoại Trừ Việc A. Tiêu Diệt Tận Gốc Chủ Nghĩa Phát Xít Đức Và Chủ Nghĩa Quân Phiệt Nhật Bản B. Thành Lập Tổ
 • Hội Nghị Ianta Thông Qua Cương Lĩnh Quyết Định Nào?
 • Nguyên Nhân Sâu Xa Khiến Hội Nghị Ianta Đưa Ra Quyết Định Thành L
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 1: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai
 • Chủ Tịch Quảng Nam Yêu Cầu Hủy Thầu Mua Máy Xét Nghiệm Covid
 • Quyết Định Nào Của Hội Nghị Ianta (2

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Kiện Phát Xít Đầu Hàng Đồng Minh (8/1945) Đã Tạo Điều Kiện Cho
 • Quy Định Về Chế Độ Nâng Lương Trước Thời Hạn Cho Cán Bộ Công Chức 2022
 • Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức
 • Lương Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Thay Đổi Thế Nào Từ Năm 2022?
 • Thành Tích Nào Của Giáo Viên Dùng Để Nâng Lương Trước Niên Hạn?
 • Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations) ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều chuyển biến to lớn vào nửa sau những năm 60 của thế kỷ XX.

  Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á bước vào thời kỳ phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, nhiều nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển. Đồng thời, họ cũng muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Đông Dương đang bị sa lầy.

  Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều và những thành công của Khối thị trường chung châu Âu có tác động cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

  Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan và Phi-líp-pin.

  Mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

  Trong giai đoạn đầu (1967 – 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế. Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a) tháng 2 – 1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Ba-li).

  Hiệp ước Ba-li đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước: tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực với nhau; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

  Quan hệ giữa các nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) với ASEAN được cải thiện sau thời kỳ căng thẳng giữa hai nhóm nước (từ cuối thập kỉ 70 đến giữa thập kỉ 80) về “vấn đề Cam-pu-chia”. Việt Nam và ASEAN bắt đầu quá trình đối thoại, hòa dịu.

  Kinh tế các nước ASEAN bắt đầu tăng trưởng.

  ASEAN tiếp tục mở rộng thành viên: Năm 1984, Bru-nây gia nhập ASEAN. Năm 1992, Việt Nam và Lào tham gia Hiệp ước Ba-li và ngày 18 – 7 – 1995, Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN. Tiếp đó, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đã gia nhập vào ASEAN như Lào và Mian-ma (năm 1997) và Cam-pu-chia (năm 1999).

  Tháng 11 – 2007, các nước thành viên đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Iii/ Thiết Lập Ma Trận Phần I: Lịch Sử Thế Giới Chương I
 • Trong Bối Cảnh Chiến Tranh Lạnh, Nguyên Tắc Nào Của Liên Hợp Quốc
 • Toàn Bộ Những Quyết Định Của Hội Nghị Ianta, Cùng Những Thỏa Thuận Sau Đó Của Ba Cường Quốc Đã Dẫn Đến Hệ Quả Gì?
 • Chuyên Đề: Hội Nghị Ianta Và Sự Thành Lập Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai
 • Ai Là Người Có Thẩm Quyền Ký Các Quyết Định Bổ Nhiệm, Bãi Nhiệm Giám Đốc?
 • Bài 2. Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945

  --- Bài mới hơn ---

 • Hãy Nêu Những Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta (2
 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả Của Những Quyết Định Đó.
 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả Những Quyết Định Đó
 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả
 • Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 11
 • Phần một

  LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

  Chương I

  SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

  SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

  Bài 1

  SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

  SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

  U.Sơcsin

  Ph.Rudơven

  I.Xtalin

  Hội nghị Ianta (2/1945)

  Nhiệm vụ 1

  1. Hội nghị Ianta được triệu tập trong bối cảnh như thế nào?

  2. Những nước nào tham gia hội nghị Ianta? Thời gian diễn ra hội nghị?

  3. Trình bày những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta

  4. Toàn bộ những quyết định của hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc có tác động như thế nào đến tình hình thế giới?

  Nhiệm vụ 2

  1. Tại sao chỉ có ba nước Anh, Mĩ, Liên Xô tham gia hội nghị Ianta?

  2. Quyết định nào của hội nghị Ianta là nội dung thỏa thuận được sự đồng thuận của tất cả các nước?

  3. Thỏa thuận nào của hội nghị Ianta là nội dung có nhiều tranh luận khó thống nhất?

  4. Quyết định nào của hội nghị Ianta có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành trật tự thế giới hai cực?

  Châu Âu (1946-1990)

  Những quyết định của Hội nghị Ianta có ảnh hưởng và tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc của nước ta (1945)?

  Biểu tượng của Liên hợp quốc

  Lễ thành lập Liên hợp quốc

  Nhiệm vụ 3

  1.Mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là gì?

  2. Liên hợp quốc hoạt động theo những nguyên tắc nào? Nguyên tắc nào có ý nghĩa thực tiễn đảm bảo cho chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh?

  4/5/2014 Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông

  Đường lưỡi bò

  Việt Nam họp báo quốc tế

  Tru sở Liên hợp quốc tại Mĩ

  Bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc:

  ĐẠI

  HỘI ĐỒNG

  HỘI ĐỒNG

  KINH TẾ VÀ

  XÃ HỘI

  TÒA ÁN

  QUỐC TẾ

  BAN THƯ

  HỘI ĐỒNG

  QUẢN THÁC

  HỘI ĐỒNG

  BẢO AN

  UNICEF: Qũy nhi đồng LHQ

  UNDP: Chuơng trình phát triển LHQ

  UNEP: Chương trình môi trường LHQ…

  FAO: Tổ chức lương thực và nông nghiệp LHQ

  UNESCO: Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ

  VVHO: Tổ chức y tế thế giới…

  Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

  Câu 1. Hội nghị Ianta được tổ chức ở đâu?

  Câu 2. Hội nghị Ianta được tổ chức trong bối cảnh khi chiến tranh thế giới thứ hai?

  Câu 3. Ba vấn đề quan trọng được đặt ra trước các cường quốc đồng minh ở hội nghị Ianta là

  Câu 4. Hội nghị Ianta tổ chức với sự tham dự của 3 nguyên thủ quốc gia

  – Đại diện cho Liên Xô:………………………..

  – Đại diện cho Mĩ…………………………………

  – Đại diện cho Anh……………………………….

  Câu 5. Hội nghị Ianta thống nhất mục tiêu chung là gì?

  Câu 6. Hội nghị Ianta thống nhất thành lập tổ chức nào?

  Câu 7. Hội nghị Ianta thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở những châu lục nào?……………………………….

  Câu 8. Hội nghị Ianta thống nhất Liên Xô đóng quân ở những đâu?

  Câu 9. Hội nghị Ianta thống nhất Mĩ đóng quân ở những đâu?

  Câu 10. Hội nghị Ianta quyết định tình trạng của Áo và Phần Lan?

  Câu 11. Hội nghị Ianta quyết định tình trạng của Mông Cổ?

  Câu 12. Hội nghị Ianta quyết định tình trạng của Trung Quốc?

  Câu 13. Hội nghị Ianta quyết định các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) thuộc phạm vi ảnh hưởng của…………….

  Câu 14. Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới gọi là trật tự……………

  Câu 15. Từ ngày 25-4 đến ngày 26-6-1945, hội nghị quốc tế thành lập Liên hợp quốc được tổ chức tại đâu?…………………………………………..

  Câu 16. 6 cơ quan chính của LHQ là………………………………………..

  Câu 17. Cơ quan có vai trò duy trì hòa bình an ninh thế giới của LHQ là…

  Câu 18. Cơ quan hành chính của LHQ là…………………………………….

  Câu 19. Trụ sở của LHQ đặt ở đâu?……………………………………………..

  Câu 20. Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kì nào?…………………………

  Việt Nam ra nhập LHQ?……………………………………………………………….

  Đề thi 2022

  Câu 6. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Liên Xô không đóng quân tại khu vực nào sau đây?

  B.Đông Đức B. Tây Á C. Bắc Triều Tiên D. Đông Âu

  Đề thi 2022

  Câu 7. Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến Chương (1945) là

  A. Ngân hàng thế giới B. Tổ chức y tế thế giới

  C.Đại hội đồng D. Quỹ nhi đồng

  Câu 8. Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc

  A.Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên

  B.Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

  C.Chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh

  D.Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội

  LUYỆN TẬP

  Câu 1. Hội nghị Ianta được triệu tập khi chiến tranh thế giới thứ hai

  A.bước vào giai đoạn kết thúc. B. đã hoàn toàn kết thúc.

  C. giai đoạn khốc liệt nhất. D. bùng nổ và ngày càng lan rộng.

  Câu 2. Tham dự Hội nghị Ianta gồm nguyên thủ ba cường quốc

  A. Liên Xô, Mĩ, Anh. B. Liên Xô, Anh, Pháp.

  C. Liên Xô, Mĩ, Pháp. D. Mĩ, Anh, Pháp.

  Câu 3. Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta (2/1945) quy định Liên Xô sẽ chiếm đóng

  A. miền Đông Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu.

  B. miền Tây Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu.

  C. miền Đông Đức, Đông Béclin và các nước Trung Âu.

  D. miền Tây Đức, Tây Béclin và các nước Đông Âu.

  Câu 4. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Hội nghị Ianta (2/1945) thỏa thuận

  A. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở Châu Á.

  B. Mỹ sẽ ném bom nguyên tử Nhật Bản.

  C. Anh sẽ tấn công Nhật Bản ở Đông bắc Trung Quốc.

  D. các nước Đồng minh sẽ đồng loạt tấn công vào lãnh thổ Nhật Bản.

  Câu 5. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta (2/1945) khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á sẽ

  A. được độc lập.

  B. do Mĩ chiếm đóng.

  C. do Liên Xô chiếm đóng.

  D. thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

  Câu 6. Trật tự được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  A. hai cực Ianta. B. đơn cực. C. đa cực. D. Véc xai – Oasinhtơn.

  Câu 7. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, ba cường quốc Anh, Mĩ, Liên Xô đã thống nhất mục tiêu

  A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản.

  B. sử dụng bom nguyên tử.

  C. Liên Xô tấn công phát xít Đức tại Béclin.

  D. Anh và Mỹ sẽ cùng Liên Xô tấn công phát xít Đức tại Châu Âu.

  Câu 8. Việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh vào phía nam vĩ tuyến 16 là thỏa thuận của Hội nghị nào?

  A.Hội nghị Ianta B.Hội nghị Pốtxđam

  C.Hội nghị Xan Phranxixcô D.Hội nghị Phôngtennơblô

  Câu 9. Một trong những mục đích của Liên hợp quốc là

  A. Duy trì hòa bình an ninh khu vực.

  B. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

  C. Phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên.

  D. Giúp đỡ các nước thành viên phát triển văn hóa thương mại.

  Câu 10. Cơ quan hành chính của tổ chức Liên hợp quốc

  A. Đại hội đồng. B. Hội đồng Bảo an.

  C. Hội đồng quản thác. D. Ban thư kí.

  Câu 11. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước Ủy viên thường trực là

  A. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Đức. B. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật.

  C. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Italia, Anh. D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp.

  Câu 12. Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

  A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  C. Nguyên tắc nhất trí giữa năm cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

  D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội.

  Câu 15. Những quyết định của Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế sau chiến tranh?

  A. Làm nảy sinh mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc.

  B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới đa cực.

  C. Trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới.

  D. Đánh dấu sự thắng lợi của Liên Xô và Mĩ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Người Lao Động Đơn Phương Chấm Dứt Hđlđ Như Thế Nào Là Đúng Luật?
 • Người Sử Dụng Lao Động Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng
 • Thủ Tục Nghỉ Hưu Với Lao Động Hợp Đồng Theo Nghị Định 68/2000/nđ
 • Chấm Dứt Áp Dụng Bảng Lương Của Cbccvc Với Người Làm Theo Hợp Đồng 68
 • Hãy Nêu Những Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta (2

  --- Bài mới hơn ---

 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả Của Những Quyết Định Đó.
 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả Những Quyết Định Đó
 • Hoàn Cảnh, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta Và Hệ Quả
 • Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 11
 • Những Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ianta (2/1945)
 • Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).

  Trả lời:

  Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng:

  -Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

  -Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

  – Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít , phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

  Ở châu Âu, quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Beclin và các nước Đông Âu; quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Beclin và các nước Tây Âu. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Lien Xô, vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.

  Ở châu Á, Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật: 1. Giữ nguyên trạng Mông Cổ; 2. Khôi phục quyền lợi của nước Nga đã bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật năm 1904: trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin; Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

  Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ; Chính phủ Trung Hoa Dân quốc cần cải tổ với sự tham gia của Đảng Cộng sản và các đảng phái dân chủ; trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ. Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

  Theo thỏa thuận của Hội nghị Pôtxđam ( Đức, tổ chức từ ngày 17 – 7 đến ngày 2-8-1945), việc giải pháp quân Nhật ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh vào phía Nam vĩ tuyến 16 và quân đội Trung Hoa Dân quốc vào phía Bắc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2. Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945
 • Người Lao Động Đơn Phương Chấm Dứt Hđlđ Như Thế Nào Là Đúng Luật?
 • Người Sử Dụng Lao Động Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng
 • Thủ Tục Nghỉ Hưu Với Lao Động Hợp Đồng Theo Nghị Định 68/2000/nđ
 • Hội Nghị Ianta Thông Qua Cương Lĩnh Quyết Định Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 1 : Hội Nghị Ianta Đã Có Quyết Định Quan Trọng Ngoại Trừ Việc A. Tiêu Diệt Tận Gốc Chủ Nghĩa Phát Xít Đức Và Chủ Nghĩa Quân Phiệt Nhật Bản B. Thành Lập Tổ
 • Hội Nghị Ianta 1945 Thông Qua Quyết Định Nào?
 • Thành Lập Hội Đồng Thi Hết Học Kỳ I Năm Học 2022
 • Tổng Hợp Các Cách Chỉ Sự Quyết Tâm Trong Tiếng Nhật
 • Tiếng Nhật Làm Thêm Trong Nhà Hàng, Quán Ăn
 • Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Hội nghị Ian ta được triệu tập và đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Những quyết định của Hội nghị và sự thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã tạo nên khuôn khổ của trật tự thế giới mới- trật tự hai cực Ian-ta. Sự kiện này đã chi phối phần lớn quan hệ quốc tế sau đó.

  Chuyên đề đưa ra dưới hình thức các dạng câu hỏi dựa trên nền tảng kiến thức sách giáo khoa cung cấp. Cụ thể dưới các dạng như sau:

  Câu 1/: Những quyết định của hội nghị Ianta(2/1945)? Theo em quyết định nào là quan trọng nhất? Vì sao?

  a. Hoàn cảnh :

  – Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh.

  + Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

  + Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

  + Phân chia thành qủa chiến thắng giữa các nước thắng trận

  – Từ ngày 4 – 11 / 2 / 1945 những người đứng đầu 3 cường quốc ( Liên Xô, Anh và Mỹ) họp hội nghị ở Ianta (Liên Xô)

  b. Nội dung hội nghị

  – Xác định mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

  – Thành lập tổ chức Liên Hiệp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

  – Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi chiếm đóng và ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á:

  Theo đó ở châu Âu, Liên Xô chiếm các nước Đông Âu, Đông Đức, Đông Becslin, Mĩ Anh chiếm Tây Âu, Tây Đức, Tây Béc lin. Áo, Phần Lan tở thành những nước trung lập. Ở châu Á, các nước phải chấp nhận điều kiện Liên Xô tham gia chống Nhật, giữ nguyên trạng nền độc lập của Mông Cổ, trả lại quyền lợi của nước Nga trong cuộc chiến trang Nga – Nhật(1905) . Quân đội Mỹ chiếm đóng Nhật Bản – Bắc vĩ tuyến 38 Triều Tiên do Liên Xô chiếm đóng , nam vĩ tuyến 38 Triều Tiên do Mĩ chiếm đóng. Trung Quốc là quốc gia thống nhất, dân chủ, quân đội Mĩ Liên Xô phải rút khỏi TQ. Các nước còn lại ở Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây truyền thống.

  Theo hội nghị Pôxđam( 17/7 đến 28/8/1945), Ở Việt Nam phía bắc vĩ tuyến 16, quân Trung Hoa Dân quốc sẽ đảm nhận vai trò giải giáp phát xít, Nam vĩ tuyến 16 quân Anh giải giáp.

  Những quyết định của hội nghị Ianta, đã xác lập phạm vi ảnh hưởng của Mĩ – Liên Xô ở một số khu vực trên thế giới. Sự xác lập đó thường được gọi là ” trật tự hai cực Ianta”. Như vậy, trong những nội dung của hội nghị đưa ra, việc phân chia phạm vi ảnh hưởng từ các nước thắng trận là quan trọng nhất. Quá trình nhanh chóng tiêu diệt CNPX nhằm mang lại nhanh chóng những thành quả cho các nước được phân chia. Tổ chức LHQ ra đời nhằm giữ gìn những thành quả các nước đã đạt được.

  c. Phân tích hệ quả của Hội nghị Ianta

  – Việc giải quyết vấn đề các nước phát xít và khu vực phát xít chiếm đóng, thành lập tổ chức Liên hợp quốc và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận tại Hội nghị Ianta đã tạo ra khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, hoàn toàn khác trước (không còn hoàn toàn bị chủ nghĩa đế quốc chi phối, mà đã có sự tham gia tích cực của các lực lượng dân chủ đứng đầu là Liên Xô và việc giải quyết các vấn đề an ninh thế giới dựa trên cơ chế an ninh tập thể thông qua Liên hợp quốc…

  – Khuôn khổ trật tự thế giới này chịu sự chi phối sâu sắc của hai siêu cường Mĩ và Liên Xô. Thế giới phân thành hai cực, hai phe : tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

  – Những biến đổi to lớn và sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên Xô những năm 1989 – 1991 đã dẫn tới việc chấm dứt “Trật tự thế giới hai cực Ianta” và một trật tự thế giới mới đang hình thành.

  Câu 2 : Trật tự 2 cực Ian ta được xác lập như thế nào trong giai đoạn 1945 – 1949? Ảnh hưởng của nó đến quan hệ quốc tế 50 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  * Trật tự hai cực IANTA là sự xác lập phạm vi ảnh hưởng của 2 nước Liên Xô và Mĩ.

  – Từ năm 1945, trật tự hai cực từng bước được xác lập:

  + Quyết định quan trọng của hội nghị Ianta là sự phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận. Theo đó ở châu Âu, Liên Xô chiếm các nước Đông Âu, Đông Đức, Đông Becslin, Mĩ Anh chiếm Tây Âu, Tây Đức, Tây Béc lin. Áo, Phần Lan tở thành những nước trung lập. Ở châu Á, các nước phải chấp nhận điều kiện Liên Xô tham gia chống Nhật, giữ nguyên trạng nền độc lập của Mông Cổ, trả lại quyền lợi của nước Nga trong cuộc chiến trang Nga – Nhật(1905) . Quân đội Mỹ chiếm đóng Nhật Bản – Bắc vĩ tuyến 38 Triều Tiên do Liên Xô chiếm đóng , nam vĩ tuyến 38 Triều Tiên do Mĩ chiếm đóng. Trung Quốc là quốc gia thống nhất, dân chủ, quân đội Mĩ Liên Xô phải rút khỏi TQ. Các nước còn lại ở Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây truyền thống.

  + Theo hội nghị Pôxđam( 17/7 đến 28/8/1945), Việt Nam phía bắc vĩ tuyến 16, quân Trung Hoa Dân quốc sẽ đảm nhận vai trò giải giáp phát xít, Nam vĩ tuyến 16 quân Anh giải giáp.

  + Những quyết định của hội nghị Ianta, đã xác lập phạm vi ảnh hưởng của Mĩ – Liên Xô ở một số khu vực trên thế giới. Sự xác lập đó thường được gọi là ” trật tự hai cực Ianta”.

  – Năm 1949: Mĩ cùng Canada và 11 nước Châu Âu thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, tháng 9/1949, nước CHLB Đức ra đời. 8/1/1949, Liên Xô cùng các nước XHCN lập hội đồng tương trợ kinh tế SEV, 1/10/1949 nước CHDC nhân dân Trung Hoa ra đời, 7/10/1949, CHDC Đức ra đời.

  – Kết luận: trật tự hai cực đã được xác lập( 1945 – 1949)

  * Ảnh hưởng của nó đến quan hệ quốc tế 50 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

  – Gây nên tình trạng căng thẳng trong quan hệ quốc tế 50 năm sau đó

  – Gây nên nhiều tổn thất nặng nề cho phong trào cách mạng thế giới, ngay cả Liên Xô và Mĩ.

  Câu 3: Theo quy định của hội nghị Ianta và Pôxđam, VN thuộc phạm vi ảnh hưởng của các lực lượng nào? Vì sao TD Anh dọn đường cho TD Pháp trở lại Đông Dương?

  * Theo quy định của hội nghị Ianta và Pôxđam, VN thuộc phạm vi ảnh hưởng của các lực lượng:

  + Tại hội nghị Ianta (tháng 2 năm 1945: Các nước còn lại ở Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây truyền thống, Việt Nam thuộc phạm vi của Pháp. Tuy nhiên sau 9/3/1945, Đông Dương thuộc quyền quản lý của Nhật, Pháp không còn dính líu gì đến vấn đề Đông Dương.

  + Theo hội nghị Pôxđam( 17/7 đến 28/8/1945), Ở Việt Nam phía bắc vĩ tuyến 16, quân Trung Hoa Dân quốc sẽ đảm nhận vai trò giải giáp phát xít, Nam vĩ tuyến 16 quân Anh giải giáp.

  * TD Anh dọn đường cho TD Pháp trở lại Đông Dương vì:

  + Anh đang dùng mọi lực lượng để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.

  + Anh và Pháp là thực dân kiểu cũ, không muốn sự xuất hiện của Mĩ( Thực dân mới) ở khu vực này

  + Sau ngày 9/31945 Pháp rất muốn quay trở lại xâm lược Đông Dương. Với tất cả những lý do trên ngay ngày 2/9/1945 TD Anh đã có hành đọng cho Pháp quay trở lại xân lược Đông Dương.

  Câu 4: Tổ chức liên kết chính trị lớn nhất hành tinh từ 1945 đến nay là tổ chức nào? Em hãy trình bày về sự ra đời, hoạt động, vị trí, vai trò của tổ chức đó? Mối quan hệ của tổ chức đó với Việt Nam.

  Tổ chức liên kết chính trị lớn nhất hành tinh từ 1945 đến nay là tổ chức Liên Hơp Quốc

  * Hoàn cảnh ra đời :

  – Đầu năm 1945 các nước đồng minh và nhân dân thế giới có nguyện vọng gìn giữ hoà bình, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh

  – Tại hội nghị Ianta ( 2/1945 ) đã nhất trí thành lập một tổ chức quốc tế để gìn giữ hoà bình, an ninh và trật tự thế giới.

  – Từ 25/4 – 26/6/1945 đại biểu của 50 nước họp ở Xanphranxixcô ( Mĩ ) để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên Hợp Quốc. Ngày 24/10/1945, sau khi được các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực. Ngày 24/10 được coi là ngày chính thức thành lập Liên Hợp Quốc.

  * Mục đích:

  – Duy trì nền hòa bình và an ninh thế giới.

  – Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết các dân tộc.

  * Nguyên tắc hoạt động:

  – Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và tự quyết của các dân tộc;

  – Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước

  – Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

  – Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

  – Chung sống hòa bình và nhất trí giữa 5 nước lớn: Liên Xô ( Nga ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

  * Vai trò:

  Là tổ chức quốc tế lớn nhất, giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, giải quyết các tranh chấp, xung đột khu vực, phát triển các mối quan hệ giao lưu giữa các nước thành viên.

  * Các cơ quan chính:

  – Đại hội đồng: Hội nghị của tất cả các nước thành viên mỗi năm họp một lần.

  – Hội đồng bảo an: Cơ quan chính trị cao nhất, chịu trách nhiệm về gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế.

  – Ban thư kí: Cơ quan hành chính – tổ chức của Liên Hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí do đại hội đồng bầu ra 5 năm một lần theo sự giới thiệu của Hội đồng bảo an.

  * Những cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc đang hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam: Chương trình lương thực ( PAM ); Quỹ nhi đồng ( UNICEF ); Tổ chức lương thực và nông nghiệp ( FAO ); Chương trình phát triển ( UNDP ); Tổ chức văn hoá – giáo dục (UNESCO ); Tổ chức y tế thế giới ( WHO ); Quỹ tiền tệ ( IMF )

  * Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hiệp Quốc

  – Ngày 20/09/1977: Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc là thành viên thứ 149, đến năm 2006 LHQ có 192 quốc gia thành viên.

  – Ngày 16/10/2007, Đại hội đồng đã bầu Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2008 – 2009 (1/1/2008 – 31 / 12 / 2009 ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân Sâu Xa Khiến Hội Nghị Ianta Đưa Ra Quyết Định Thành L
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 1: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai
 • Chủ Tịch Quảng Nam Yêu Cầu Hủy Thầu Mua Máy Xét Nghiệm Covid
 • Huỷ Việc Chi 2,2 Tỷ Đồng Mua Cặp Cho Đại Biểu Và Khách Mời Đại Hội Đảng
 • Gói Thầu Đã Bị Hủy Có Được Chọn Lại Đơn Vị Trúng Thầu Không?
 • Cà Mau: Theo Dự Thảo Nghị Quyết, Khu Vực Nào Không Nuôi Chim Yến?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Quốc Hội: Dưới Luật, Ngang Luật Hay Trên Luật?
 • Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13
 • Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội
 • Mẫu Nghị Quyết (Quyết Định) Về Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Đầu Tư Công
 • Thông Qua 05 Nghị Quyết Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế
 • Dự kiến khu vực không được phép chăn nuôi chim yến bao gồm các phường thuộc TP.Cà Mau, thị trấn thuộc các huyện và khu dân cư được cấp thẩm quyền phê duyệt thuộc các xã trên địa bàn.

  Theo đó, khi Nghị quyết có hiệu lực, các cơ sở chăn nuôi chim yến thực hiện di dời trong khoảng thời gian 2 năm đầu sẽ được hỗ trợ 100% chi phí; di dời trong 2 năm tiếp theo sẽ được hỗ trợ 70% chi phí; di dời trong khoảng thời gian 2 năm sau cùng sẽ được hỗ trợ 50% chi phí. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 50 triệu đồng/cơ sở và chi một lần khi di dời xong cơ sở chăn nuôi.

  Một nhà nuôi chim yến ở TP.Cà Mau, Cà Mau. Ảnh: CTV.

  Được biết, việc xin giấy phép xây dựng nhà ở, nhưng sau đó hoán cải thành nhà nuôi chim yến là vi phạm theo quy định về xây dựng. Ngoài ra, việc chăn nuôi chim yến còn gây phiền hà, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống cộng đồng dân cư, nhất là việc phát ra tiếng ồn dẫn dụ chim yến, tình trạng ô nhiễm môi trường từ phân chim… đã gây bức xúc trong người dân sinh sống quanh khu vực chăn nuôi.

  Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có khoảng 130 nhà nuôi chim yến nằm trong các khu đô thị, khu đông dân cư. Thời gian qua, việc tự phát nuôi chim yến tràn lan trong tỉnh, tập trung tại TP.Cà Mau, thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn), thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

  Theo quy định của Luật Chăn nuôi, UBND cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm trình HĐND tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

  Ngoài ra, cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. Luật quy định, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành (vào ngày 1/1/2020) phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hà Nội Quy Định Những Khu Vực Không Được Phép Chăn Nuôi
 • Hội Nghị Phản Biện Dự Thảo Nghị Quyết “quy Định Khu Vực Không Được Phép Chăn Nuôi Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh”
 • Nghị Quyết 653/2019/ubtvqh14 Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện Xã 2022
 • Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Thông Qua Đề Án Sáp Nhập Huyện, Xã Của 11 Tỉnh, Thành
 • Bắc Kạn: Triển Khai Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Sáp Nhập Một Số Xã
 • Thực Hiện Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ Tại Khu Vực Tây Nguyên

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Trực Tuyến Sơ Kết 6 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ
 • Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A/2008/nq
 • Hội Nghị Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05 Ngày 30/6/2016 Của Hđnd Tỉnh Về Bảo Tồn, Phát Huy Văn Hóa Cồng Chiêng Tỉnh Đắk Lắk
 • Hđnd Tỉnh Phú Yên Họp Bất Thường Bàn Về Nghị Quyết Thông Qua Các Dự Án Đầu Tư Công
 • Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh Đắk Lắk
 • Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tại khu vực Tây Nguyên

  Khu vực Tây Nguyên có 3 huyện nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất trong cả nước được đầu tư theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, gồm các huyện: Đam Rông (của tỉnh Lâm Đồng), TuMơ Rông và Kon Plong (của tỉnh Kon Tum). Năm 2011, huyện Đăk Glong của tỉnh Đăk Nông được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a.

  Sau 3 năm triển khai thực hiện, tỉ lệ hộ nghèo tại các địa phương này giảm nhanh từ 55,04% năm 2008 xuống còn 38,11% năm 2010, giảm 16,93% so với năm 2008 (theo tiêu chí cũ 2006-2010); theo tiêu chí mới (2011-2015) tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 từ 65,25% giảm xuống còn 51,44% năm 2011, giảm 13,81% so với đầu năm 2011.

  Với tổng nguồn vốn bố trí theo Đề án 30a trong 3 năm (2009-2011) là 310.160 triệu đồng (trong đó, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, từ ngày ban hành quyết định cho đến ngày 31/12/2011, do chưa được bố trí nguồn vốn nên trong năm 2011 huyện chưa triển khai thực hiện được), được chia làm hai nguồn: Vốn đầu tư 279.000 triệu đồng và vốn sự nghiệp 31.160 triệu đồng; cộng với kinh phí các doanh nghiệp giúp đỡ 7 2 .520 triệu đồng.

  Trong 3 năm, các địa phương đã đầu tư xây dựng 85 công trình các loại với tổng vốn: 238,63 tỷ đồng, gồm: 27 công trình giao thông, 24 công trình thủy lợi, 07 công trình điện, 02 công trình nước sinh hoạt, 02 trạm ươm cây giống, 01 trung tâm dạy nghề và 01 nhà văn hóa xã.

  Bằng nhiều nguồn vốn đã huy động, các huyện đã làm được 3.046 căn nhà hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Hằng năm, các huyện đều thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để giao khoán và đã giao khoán cho 3.899 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS quản lý bảo vệ với tổng số tiền hỗ trợ 8.737 tỷ đồng, hộ nghèo có thêm thu nhập bình quân 200.000đồng/tháng, phần nào đã giải quyết được những khó khăn trước mắt để người dân tập trung lao động sản xuất.

  Đối với việc trồng rừng, trong 3 huyện thì chỉ có huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng đã giao đất trồng rừng được 2.448,81 ha với số tiền 11,3 tỷ đồng. Loài cây trồng k eo lai hiện đang sinh trưởng tốt, góp phần đáng kể vào việc phủ xanh đồi núi trọc, tăng tỷ lệ che phủ của rừng lên 72%.

  Thực hiện Chương trình hỗ trợ sản xuất theo Đề án 30a với tổng kinh phí bố trí 19,94 tỷ, trong đó: Hỗ trợ khai hoang cho 1.433 hộ với kinh phí 3,5 tỷ đồng; Hỗ trợ phục hoá đồng ruộng cho 1.003 hộ với kinh phí 2,1 tỷ đồng; Hỗ trợ làm chuồng chăn nuôi gia súc cho 1.067 chuồng/1.607 hộ, mức hỗ trợ mỗi chuồng 1 triệu đồng (1,61 tỷ đồng); Hỗ trợ tiền mua giống, phân bón, chuyển đổi cây trồng cho 7.558 hộ với kinh phí 7,99 tỷ đồng; Hỗ trợ ưu đãi hoạt động khuyến nông, lâm ngư nghiệp cho 2.159 hộ với kinh phí 4,63 tỷ đồng và Hỗ trợ trợ cấp bố trí cán bộ khuyến nông, lâm nghiệp cho 89 đối tượng với 133 triệu đồng.

  Trong 3 năm, các huyện đã tổ chức dạy nghề cho 3.495 học viên với tổng kinh phí 2,67 tỷ đồng và đào tạo các ngành nghề như: trồng, chăm sóc rừng và cà phê, xây dựng, sữa chữa xe máy, mộc dân dụng, đan len…; Huyện Đam Rông đã xuất khẩu được 62 lao động chủ yếu thị trường Malaysia ( riêng năm 2011 xuất khẩu được 30 lao động) có việc làm và thu nhập ổn định. Nhiều hộ gia đình có con em đi xuất khẩu lao động đã có nguồn vốn để đầu tư sản xuất và trở thành những mô hình điểm trong phong trào thi đua sản xuất, vươn lên thoát nghèo của huyện.

  Công tác cán bộ cũng đã được quan tâm, đã tuyển chọn được 33 trí thức trẻ tình nguyện trình độ cao đẳng, đại học, bố trí về công tác tại các xã và tăng cường, luân chuyển 36 cán bộ chủ chốt cho cơ sở xã để hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Qua thời gian công tác, đội ngũ cán bộ này đã tiếp cận, hòa nhập với điều kiện môi trường công tác tại cơ sở, phát huy được trình độ, kiến thức, tham mưu cho các xã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của địa phương.

  Ngoài ra, các huyện còn được Trung ương bố trí kinh phí thực hiện các chính sách vay vốn, trong 03 năm được bố trí 30,09 tỷ đồng (trong đó: vay để phát triển ngành nghề, đi xuất khẩu lao động, làm nhà theo QĐ 167…), cho 4.607 hộ thụ hưởng. Nhìn chung, nguồn vốn cho người dân vay đặc biệt là hộ nghèo đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện đã được bà con sử dụng đúng mục đích vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giải quyết khó khăn về nhà ở góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xóa nghèo bền vững.

  Bên cạnh nguồn vốn của Trung ương đầu tư, các địa phương còn được các doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ. Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên, chủ động liên hệ với các đơn vị giúp huyện để tranh thủ ý kiến đóng góp và nguồn vốn đầu tư hỗ trợ. Qua 3 năm, các đơn vị đã hỗ trợ cho huyện 67,52 tỷ đồng (trong đó Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ 29,42 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 24,5 tỷ đồng, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn hỗ trợ 3,6 tỷ đồng, Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng hỗ trợ 10 tỷ đồng), huyện đã đầu tư xây và nâng cấp 12 công trình trường học, 03 trạm y tế, 01 nhà công vụ, 02 nhà văn hóa xã và 01 công trình chợ, tổ chức xây dựng nhà cho 60 hộ dân tại TK 212 xã Phi Liêng.

  Ngoài kinh phí của Trung ương đầu tư hỗ trợ, các tỉnh trong khu vực đã cân đối, sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh để đầu tư hỗ trợ các xã nghèo theo cơ chế NQ 30a, cụ thể: Tỉnh Lâm đồng có 29 xã nghèo, có tỷ lệ hộ nghèo trên 30%. Địa phương cân đối Ngân sách hỗ trợ cho 29 xã nghèo, với tổng kinh phí là 23.488,6 triệu đồng. Ước đến cuối năm 2011 các địa phương thực hiện giải ngân được 20,5 tỷ đồng, đạt 85% so kế hoạch, trong đó các huyện có tỷ lệ giải ngân cao là: Lạc Dương (97%), Đạ Tẻh (85%), Đức Trọng (95%); Tỉnh Kon Tum có 8 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn thuộc 6 huyện (Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và Sa Thầy) có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% được đầu tư hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, với tổng kinh phí 32.900 triệu đồng cho 8 xã, 52 thôn, làng; Tỉnh Gia Lai đã xây dựng Đề án đầu tư theo cơ chế 30a cho 4 huyện (K’bang, Ia Pa, Krông Chro, Krông Pa) gửi các Bộ, ngành Trung ương nhưng đến nay chưa được phê duyệt.

  Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, các huyện của khu vực Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ về nhiều mặt của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các đơn vị nhận đỡ đầu. Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các sở ban ngành của tỉnh. Vì vậy, kinh tế – xã hội của các huyện trong 03 năm qua 2009-2011 có bước phát triển đáng kể, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

  Mặc dù đạt kết quả như trên song việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn Tây Nguyên vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: tỷ lệ nghèo một số huyện còn cao; sự phối hợp giữa các đơn vị với các huyện về hướng dẫn của các cấp, ngành chưa thống nhất, chưa đồng bộ nên việc triển khai thực hiện còn lúng túng, chậm tiến độ; lực lượng xây dựng đề án chưa có thời gian nghiên cứu sâu, chưa nắm đầy đủ nội dung để xây dựng và triển khai tốt kế hoạch do đó trong quá trình thực hiện đã phải điều chỉnh nhiều lần. Nguồn vốn bổ sung, hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết 30a của Trung ương hằng năm còn thấp, chưa đảm bảo nhu cầu đầu tư của địa phương, khó khăn cho tỉnh trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo. Do x uất phát điểm nền kinh tế thấp, trình độ văn hoá, mặt bằng dân trí thấp, một số tập tục lạc hậu, tính trông chờ ỷ lại, thiếu ý chí phấn đấu làm giàu còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân gây khó khăn trong việc tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống. Năng lực điều hành của một số cán bộ còn hạn chế, nhất là ở cơ sở đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu về chuyên môn nghiệp vụ, đa phần là người dân tộc thiểu số chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ… đã ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của Chương trình trong 3 năm qua.

  Nhằm giúp các địa phương trong khu vực thực hiện tốt hơn Nghị quyết 30ª trong thời gian tới, Chính phủ và các Bộ ngành cần có cơ chế bố trí vốn hợp lý (tăng mức vốn hằng năm để xây dựng hoàn thành các công trình thiết yếu) và bố trí nguồn vốn sự nghiệp sớm ngay từ đầu năm để các huyện chủ động triển khai các chương trình, dự án theo đúng kế hoạch, lộ trình. Bên cạnh đó, nên có cơ chế hỗ trợ thêm bằng trợ cấp hoặc cho vay ưu đãi đối với các hộ nghèo trồng rừng (do định mức hỗ trợ trồng rừng 5 triệu đồng/ ha là thấp so với chi phí cần phải đầu tư hiện nay khoảng 10 triệu đồng/ha) giúp các hộ nghèo thuận lợi trong việc triển khai trồng rừng. Đồng thời cho cơ chế đối với các hộ mới thoát nghèo tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ như hộ nghèo trong 02 năm kế tiếp đ ể các hộ vừa thoát nghèo vừa có điều kiện phát triển bền vững và hạn chế tái nghèo. Phân công thêm các doanh nghiệp giúp đỡ các huyện nghèo và đôn đốc các đơn vị được phân công quan tâm hỗ trợ đối với các huyện này.

  Đối với các địa phương, cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện NQ 30a tới các Sở, ngành và các huyện nghèo. Chú trọng đến công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến về nhận thức, tư tưởng trong nhân dân, xoá bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, thói quen sinh hoạt, canh tác lạc hậu đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, ý chí nỗ lực tự vươn lên, hướng dẫn giúp hộ nghèo cách làm ăn, tiêu dùng tiết kiệm, biết tích luỹ để tái đầu tư. Thực hiện tốt việc rà soát, quản lý hộ nghèo, đánh giá đúng nguyên nhân để có cơ sở hỗ trợ đầu tư giúp họ nhanh chóng thoát nghèo bền vững. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tạo công ăn việc làm và lựa chọn một số ngành nghề phù hợp đặc biệt là những ngành phát huy được thế mạnh của địa phương. Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác, ưu tiên đầu tư các công trình có yêu cầu cấp thiết, công trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, đầu tư dứt điểm từng công trình, tránh đầu tư dàn trải. Có chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm nông-lâm nghiệp. Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a theo quí để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện tốt trong giai đoạn tiếp theo…/.

  Phước An

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viettel Bàn Giao Nhiều Công Trình Theo Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ
 • Gõ Cửa Ngày Mới: Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Nghệ Thuật Đờn Ca Tài Tử Trên Địa Bàn Tỉnh Brvt
 • Nghị Quyết 30/2017 Của Hdnd Tỉnh Bình Thuận Về Quy Định Mức Chi Chế Độ Công Tác Phí
 • Đẩy Mạnh Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 30
 • Gia Lai Tập Trung Hoàn Thành Các Chỉ Tiêu Kt
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100