Quyết Định Cử Đi Công Tác

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 2021
 • Hướng Dẫn Quy Trình Thực Hiện Quyết Định Cưỡng Chế Thu Hồi Đất
 • Thu Hồi Đất Theo Quy Định Pháp Luật Đất Đai Thế Nào?
 • Xác Định Đúng Sai Quyết Định Thu Hồi Đất
 • Cưỡng Chế Thu Hồi Đất Theo Luật Định Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Bán Xe ô Tô Công Ty, Quyết Định 893 Của Bộ Công An, Mẫu Văn Bản Quyết Định Của Công Ty, Quyết Định Cử Đi Công Tác, Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Bán Xe ô Tô Của Công Ty, Quyết Định Công Ty Ttp, Công Văn Quyết Định, Mẫu Công Văn Quyết Định, Quyết Định Đầu Tư Của Một Công Ty Còn Được Gọi Là, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Của Bộ Công An, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Chuyển Công Tác, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, Quyết Định 1319 Bộ Công An, Quyết Định 1319 Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Quyết Định Thành Lập Công Ty, Ra Quyết Định Là Một Công Việc, Quyết Định 12 Về Công Nghiệp Hỗ Trợ, Mẫu Công Văn Quyết Định Thưởng Lễ, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Số 1319 Của Bộ Công An, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Số 1275 Của Bộ Công An, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Cứ Đi Công Tác Tiếng Anh, Quyết Định Giải Thể Công Ty, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, ý Chí Quyết Định Thành Công, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, Quyết Định Đình Chỉ Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Của Bộ Công Thương, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Điều Chuyển Công Tác, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, Quyết Định 2462 Nhân Công Hà Nội, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Công Nhận Tốt Nghiệp Đại Học, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Tại Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Luân Chuyển Công Tác, Quyết Định Công Nhận Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định 1319 Năm 2021 Của Bộ Công An, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân,

  Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Bán Xe ô Tô Công Ty, Quyết Định 893 Của Bộ Công An, Mẫu Văn Bản Quyết Định Của Công Ty, Quyết Định Cử Đi Công Tác, Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Bán Xe ô Tô Của Công Ty, Quyết Định Công Ty Ttp, Công Văn Quyết Định, Mẫu Công Văn Quyết Định, Quyết Định Đầu Tư Của Một Công Ty Còn Được Gọi Là, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Của Bộ Công An, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Chuyển Công Tác, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, Quyết Định 1319 Bộ Công An, Quyết Định 1319 Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Quyết Định Thành Lập Công Ty, Ra Quyết Định Là Một Công Việc, Quyết Định 12 Về Công Nghiệp Hỗ Trợ, Mẫu Công Văn Quyết Định Thưởng Lễ, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Số 1319 Của Bộ Công An, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Số 1275 Của Bộ Công An, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Cứ Đi Công Tác Tiếng Anh, Quyết Định Giải Thể Công Ty, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, ý Chí Quyết Định Thành Công, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021
 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Qđ Cử Gv Đi Học
 • Quyết Định Cử Giáo Viên Đi Học Tcllct
 • Khi Nào Công Chức Được Đi Học Cao Học?
 • Tuyển Chọn Khoảng 10.000 Giảng Viên Cử Đi Đào Tạo Nước Ngoài
 • 1. Bởi sao các cơ quan, doanh nghiệp luôn có mẫu quyết định cử nhân viên đi công tác

  Giấy điều động đi công tác là thuật ngữ thường được sử dụng trước đây còn với hiện nay thì thuật ngữ này đã có sự thay đổi là mẫu giấy quyết định cử đi công tác. Một mẫu đơn quyết định chuyên sử dụng cho việc cử nhân viên tới làm việc, học tập tại một nơi khác, có thể quy mô đôi khi trong nước và chủ yếu hơn sẽ là công tác tại nước ngoài để nhân viên có thể thực hiện việc tham gia các nghĩa vụ nhiệm vụ được bàn giao.

  Thường thì mẫu mẫu quyết định cử đi công tác sẽ không chỉ đi một mình mà cạnh đó sẽ kèm theo các giấy tờ về giới thiệu để tăng tính xác thực và yếu tố cần cho việc nhân viên đi công tác này sau hoàn thành sẽ cống hiến được gì? Vậy thực chất giấy đi công tác này sử dụng lúc nào cũng được hay là có trường hợp quy định?

  Thực tế cho thấy thì việc sử dụng mẫu quyết định cử đi công tác của cơ quan sẽ có những trường hợp nhất định cho việc cử nhân viên đi công tác như sau:

  Nơi công tác cụ thể: đây là trường hợp mà doanh nghiệp, cơ quan đã có một địa điểm xác định của việc công tác như quyết định cử đi công tác nước ngoài như Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Mẫu giấy quyết định này sẽ là điều bắt buộc trong hồ sơ của người đi công tác. Hoặc đơn giản hơn về mẫu quyết định đi công tác này bạn sẽ cần thực hiện các nhiệm vụ đúng với sự ủy quyền đã được thỏa thuận trước với cấp trên. Và tất nhiên khi đi công tác bạn sẽ cần thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nơi công tác mới chứ không phải là nơi công tác cũ. Trường hợp này hiện nay các doanh nghiệp sẽ chú tâm vào những nước có sự tác động lớn trong việc trao đổi cũng như kinh tế có sự phát triển để nhân viên có thể học tập kể cả từ các chức vụ thấp cho tới chức vụ cao nhất hiện hành của bộ máy.

  Mẫu đơn quyết định cử đi công tác nước ngoài được sử dụng trong trường hợp có các khoản phí cử đi công tác để chuyển đổi. Việc các khoản phí công tác này sẽ được khấu trừ vào thuế của doanh nghiệp, cơ quan trong các khoản thuộc diện theo quy định của luật thuế sẽ rất có lợi do đó các doanh nghiệp không ngần ngại cho các nhân viên của mình đi công tác. Nâng cao được chính tay nghề, chất lượng nguồn nhân lực cao hơn và không quá mất nhiều thời gian cho việc tổ chức và sắp xếp tạo nên các lớp đào tạo lâu dài tại công ty. Các chi phí công tác này sẽ bao gồm rất nhiều chi phí đi lại, ăn uống, ở lại,…không chỉ của một cá nhân mà là nhiều cá nhân khác nếu như việc đi công tác là theo đoàn. Và chính mẫu văn bản này cũng là một chứng từ cần cho sau chuyến công tác kết thúc để chứng thực cho các chi phí trong quá trình công tác khi doanh nghiệp đưa ra báo cáo.

  2. Các mẫu đơn cử đi công tác có sự đa dạng hơn

  Không chỉ đơn thuần là việc thu nhỏ quy mô và cơ cấu đào tạo lại cho người lao động ở bất kỳ cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp nào mà hiện nay việc thực hiện cử nhân viên công tác đã có sự mở rộng đa dạng hơn rất nhiều.

  Ngoài việc cử các lao động đi công tác, nâng cao các kinh nghiệm của mình tại các doanh nghiệp trong vùng lãnh thổ mà đã có sự vươn rộng hơn ra các nước có nền kinh tế phát triển để bắt kịp xu hướng biến đổi. Để nói về số lượt cùng như tìm kiếm cho việc công tác hiện nay thì có thể kể đến các mẫu đơn như: mẫu quyết định cử đi công tác Nhật Bản, mẫu quyết định cử đi công tác Trung Quốc, mẫu quyết định cử đi công tác Hàn Quốc,…Các nước này một vài năm gần đây đã có nhiều chính sách đề ra hơn để thu hút cho các doanh nghiệp cho sự mở rộng, thu nhận các khoa học công nghệ để áp dụng cho phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau trong khối Đông Nam Á tạo sự vươn mạnh hơn cho hội nhập toàn cầu.

  Và cùng đó cách thức đào tạo chức vị không chỉ dành cho các nhân viên mới, hay trình độ chưa cao mà còn có sự áp dụng cho việc nâng cao hơn về tay nghề, kiến thức cho các chức vụ cao từ mẫu quyết định cử giám đốc đi công tác cho đến mẫu văn bản quyết định cử đi công tác nhân viên nội bộ. Tạo nên một sự đồng nhất cho toàn thể các doanh nghiệp, tránh đi sự mất cân bằng lao động hiện nay.

  * Tải mẫu quyết định cử đi công tác

  + Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài 2021: chúng tôi

  + Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất dành cho nhân viên: chúng tôi

  + Download mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài: chúng tôi

  3. Tiến trình để tạo lập một mẫu giấy quyết định cử đi công tác nước ngoài

  3.1. Các bước của một mẫu quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài

  Một mẫu đơn hoàn chỉnh các cơ quan, doanh nghiệp sẽ luôn tìm hiểu thật kỹ về trình tự một mẫu đơn để từ đó có thể thực hiện tạo lập cùng sự xác nhận theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt hơn đối với một nhân viên đi công tác nước ngoài, việc có đầy đủ về các giấy tờ sẽ đem lại sự tiện lợi rất nhiều cho quá trình đi công tác.

  Các bước hoàn chỉnh để viết và lập ra một đơn xin chuyển công tác hoàn chỉnh như sau:

  + Bước 1: Việc đầu tiên đó là chuẩn bị về hồ sơ, đầy đủ theo đúng quy định luật pháp và công ty ban hành về mẫu.

  Mẫu hồ sơ này chứa đầy đủ về các yêu cầu từ: công văn đề nghị của đơn vị đưa ra, thư mời hoặc các giấy tờ công văn mời tham dự từ đối tác nước ngoài bằng tiếng anh hoặc bản dịch nếu có, Kế hoạch cụ thể về chuyến công tác nếu đã được sắp đặt trước, sơ yếu lý lịch đầy đủ hai mẫu có xác nhận đóng dấu của đơn vị cử đi, bản photo về các mức lương hiện hành đang được hưởng theo quy định.

  Giấy tờ và hồ sơ đầy đủ cùng việc xác nhận hoàn tất sẽ cần tời 3 bản để có thể giao nộp, vậy nên việc bạn cần là chuẩn bị đầy đủ cho việc thực hiện thuận tiện cho các bước tiếp theo.

  + Bước 2: Sau khi bạn đã chuẩn bị giấy tờ sẽ cần nộp các mẫu đơn theo quy định tại nơi xác nhận gần nhất là phòng tổ chức cán bộ. Đây sẽ là nơi tiếp nhận, xem xét về hồ sơ và quyết định về việc xác nhận trả hồ sơ có thành công hay không theo các quy định.

  Việc tiếp nhận và xác nhận được thực hiện trong thời gian nhanh chóng khi hồ sơ của bạn đầy đủ và đúng theo quy định. Còn nếu về trường hợp mà hồ sơ còn thiếu sót bạn sẽ được liên hệ và hướng dẫn bổ sung hoặc gửi lại hồ sơ kèm ghi chú để bạn có thể hoàn thành sớm nhất trước kỳ hạn.

  + Bước 3: Sau hoàn thanh bạn có thể tiếp nhận hồ sơ của mình tại phòng tổ chức cán bộ sở hoặc tại hộp văn thư của đơn vị mình khi được gửi trả thành công.

  3.2. Bố cục chi tiết của mẫu quyết định đi công tác

  Cũng giống như các mẫu đơn từ và công văn khác kèm theo thì mẫu quyết định công tác cũng được tuân thủ theo khuôn giấy A4 cùng các tiêu đề yêu cầu:

  + Bắt đầu sẽ luôn là quốc ngữ và tiêu ngữ nước Việt Nam về Cộng hòa xã hội…

  + Tên mẫu đơn: QUYẾT ĐỊNH CỬ NHÂN VIÊN ĐI CÔNG TÁC

  + Tên người cử công tác chi tiết

  + Việc ký và xác nhận cấp trên công ty về quyết định

  3.3. Cần có sự chú ý về mẫu quyết định cử cán bộ đi công tác

  – Về việc xác nhận là cơ quan nhà nước nên việc thực hiện sẽ là khung giờ hành chính vậy nên bạn cần chuẩn bị tránh những ngày nghỉ để không xảy ra việc nhỡ trong công việc của bản thân dù chuẩn bị trước một tuần cũng được.

  – Các khoản phí cho công tác nước ngoài sẽ cần chú ý bởi đây sẽ là quyền lợi sau khi công tác về sẽ nhận được của cán bộ. Để được thanh toán sẽ cần đảm bảo về các điều kiện: đầu tiên phí sẽ trong phạm vi dự toán ngân sách được giao của cơ quan, việc cử đi công tác được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành đúng với các nhiệm vụ được giao theo quy định trong chuyến công tác, có đầy đủ về các giấy tờ hợp lệ đúng với pháp luật để nộp và thực hiện về quyết toán thanh toán cho các khoản đã tạm ứng sau công tác (các khoản tạm ứng theo quy định).

  – Việc bạn viết mẫu giấy này cần có sự đầy đủ nhất định về các thông tin và chính xác vậy nên sau khi hoàn thành bạn nên đọc lại một lượt kỹ càng để kiểm tra lại trước khi đưa người đại diện tại doanh nghiệp ký.

  – Mẫu viết sẽ cần theo form chuẩn cùng lối văn có sự mạch lạc, dễ hiểu không nên có sự hoa mỹ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Mẫu Về Quy Trình Đi Công Tác Cập Nhật 2021
 • Về Công Văn Và Mẫu Công Văn Cử Nhân Viên Đi Đào Tạo
 • Thu Nhận Câu Hỏi Về Tuyển Sinh Sau Đại Học Năm 2021
 • Được Cử Đi Học Tập Trung Có Bị Dừng Hưởng Phụ Cấp Chức Vụ?
 • Cử Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Đi Học
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác

  --- Bài mới hơn ---

 • Qđ Cử Gv Đi Học
 • Quyết Định Cử Giáo Viên Đi Học Tcllct
 • Khi Nào Công Chức Được Đi Học Cao Học?
 • Tuyển Chọn Khoảng 10.000 Giảng Viên Cử Đi Đào Tạo Nước Ngoài
 • Tìm Hiểu Về Việc Học Lên Tiến Sĩ
 • Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Mẫu Giấy Quyết Định Ly Hôn, Mẫu Giấy Quyết Định, Giấy Quyết Định Ly Hôn, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Giấy Quyết Định Sa Thải, Giây Phút Quyết Định, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 19, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 15, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Công Dân, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Công Việc, Mẫu Giấy ủy Nhiệm Chi Theo Quyết Định 15, Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 19, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 48, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Ban Hành Hướng Dẫn Cho Vay Cầm Cố Giấy Tờ Có Giá, Giấy Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Giải Quyết Công Việc, Mẫu Giấy Biên Nhận Theo Quyết Định 19, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tphcm, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Phap Luật, Giấy ủy Quyền Ký Biên Bản Và Nhận Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Hóa Đơn, Giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Quyết Định 893 Của Bộ Công An, Quyết Định Bán Xe ô Tô Công Ty, Quyết Định Bán Xe ô Tô Của Công Ty, Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Công Ty Ttp, Mẫu Công Văn Quyết Định, Mẫu Văn Bản Quyết Định Của Công Ty, Công Văn Quyết Định, Quyết Định Cử Đi Công Tác, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định 1319 Của Bộ Công An, Quyết Định 1319 Bộ Công An, Quyết Định Giải Thể Công Ty, Quyết Định Cứ Đi Công Tác Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Quyết Định Số 1275 Của Bộ Công An, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, ý Chí Quyết Định Thành Công, Quyết Định Đầu Tư Của Một Công Ty Còn Được Gọi Là, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Của Bộ Công An, Mẫu Công Văn Quyết Định Thưởng Lễ, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định 12 Về Công Nghiệp Hỗ Trợ, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, Quyết Định Số 1319 Của Bộ Công An, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, Quyết Định Chuyển Công Tác, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Ra Quyết Định Là Một Công Việc, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu, Quyết Định Đình Chỉ Công Tác, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyet Dinh 1319/2015 Cua Bo Cong An, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Điều Chuyển Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Công Nhận Bí Thư Chi Đoàn, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định 1319 Năm 2021 Của Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng,

  Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Mẫu Giấy Quyết Định Ly Hôn, Mẫu Giấy Quyết Định, Giấy Quyết Định Ly Hôn, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Giấy Quyết Định Sa Thải, Giây Phút Quyết Định, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 19, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 15, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Công Dân, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Công Việc, Mẫu Giấy ủy Nhiệm Chi Theo Quyết Định 15, Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 19, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 48, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Ban Hành Hướng Dẫn Cho Vay Cầm Cố Giấy Tờ Có Giá, Giấy Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Giải Quyết Công Việc, Mẫu Giấy Biên Nhận Theo Quyết Định 19, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tphcm, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Phap Luật, Giấy ủy Quyền Ký Biên Bản Và Nhận Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Hóa Đơn, Giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Quyết Định 893 Của Bộ Công An, Quyết Định Bán Xe ô Tô Công Ty, Quyết Định Bán Xe ô Tô Của Công Ty, Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Công Ty Ttp, Mẫu Công Văn Quyết Định, Mẫu Văn Bản Quyết Định Của Công Ty, Công Văn Quyết Định, Quyết Định Cử Đi Công Tác, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021
 • Biểu Mẫu Về Quy Trình Đi Công Tác Cập Nhật 2021
 • Về Công Văn Và Mẫu Công Văn Cử Nhân Viên Đi Đào Tạo
 • Thu Nhận Câu Hỏi Về Tuyển Sinh Sau Đại Học Năm 2021
 • Được Cử Đi Học Tập Trung Có Bị Dừng Hưởng Phụ Cấp Chức Vụ?
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Mới Nhất 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Năm 2021
 • Quyết Định Đầu Tư Là Gì? Quyết Định Đầu Tư Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Đầu Tư Và Vai Trò Khởi Nghiệp Cho Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Đầu Tư Là Gì? Yếu Tố Nào Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Đầu Tư?
 • Thẩm Quyền Quyết Định Đầu Tư Xây Dựng
 • Đi công tác là một sự kiện thường diễn ra ở các cơ quan nhà nước cũng như các công ty khác và việc đi công tác này phải có quyết định và phải được lập thành văn bản. Và hiện nay, quyết định đi công tác không có một biểu mẫu nhất định. Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ tư vấn về công tác cũng như cung cấp mẫu quyết định cử đi công tác.

  Đi công tác được hiểu là gì?

  Đi công tác được hiểu là việc cơ quan, doanh nghiệp cử một, một số cá nhân đến thực hiện các công việc được giao tại một cơ sở khác, một địa phương khác so với đơn vị đang làm việc trong một thời gian nhất định.

  Đi công tác không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, có thể là trong cùng một tỉnh, thành phố cũng có thể là ở tại một tỉnh, thành phố khác hoặc thậm chí là đi công tác nước ngoài.

  Việc cử nhân viên đi công tác cần phải được lập quyết định. Bởi quyết định cử nhân viên đi công tác có thể thay giấy ủy quyền của cơ quan, doanh nghiệp để người lao động có toàn quyền thực hiện nhiệm vụ của bản thân trong thời gian công tác.

  Việc lập quyết định cử nhân viên đi công tác là điều kiện để chuyển đổi chi phí khi đi công tác thành chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Chế độ người lao động khi đi công tác như thế nào?

  Người lao động khi đi công tác có thể sẽ phải đến một tỉnh, thành phố khác và xa nơi đang sinh sống, làm việc. Vậy khi đi công tác, người lao động được hưởng những chế độ gì?

  Người lao động vẫn sẽ được đảm bảo các chế độ làm việc thông thường như tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, ngày nghỉ, ngày phép và các chế độ như ốm đau, thai sản. Ngoài ra có thể sẽ có những ưu đãi khác theo quy định của từng đơn vị;

  Theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC thì cá nhân đi công tác sẽ được đơn vị chi trả công tác phí. Công tác phí bao gồm:

  + Chi phí đi lại

  + Phụ cấp lưu trú

  + Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác

  + Tiền tài liệu phục vụ công việc

  + Cước hành lý.

  Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất

  Download (DOC, 47KB)

  Khi soạn mẫu quyết định cử nhân viên đi công tác, cá nhân thực hiện soạn thảo phải chú ý những vấn đề sau:

  – Quyết định cử nhân viên đi công tác là một văn bản hành chính, thường được sử dụng cho các dnm cơ quan, tổ chức nên cần phải có quốc hiệu, tiêu ngữ;

  – Ngôn ngữ trong quyết định cử đi công tác phải phù hợp, sử dụng ngôn ngữ phổ thông, không dùng những từ địa phương, mạch lạc, dễ hiểu, không sử dụng những phép ẩn dụ;

  – Nội dung của quyết định cử nhân viên đi công tác không cần phải dẫn dắt dài dòng, chỉ cần ngắn gọn, rõ ràng nhưng vẫn đủ các nội dung và ý chính.

  Hướng dẫn soạn quyết định cử đi công tác

  Nội dung của mẫu quyết định cử đi công tác phải có đầy đủ các thông tin như sau: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn vị, cơ sở pháp luật, điều lệ doanh nghiệp, cơ sở về quyền hạn của người đứng đầu doanh nghiệp, thông tin cá nhân đi công tác, địa điểm làm việc, công việc cụ thể…

  Cụ thể, soạn quyết định cử đi công tác như sau:

  – Phần mở đầu của quyết định:

  + Góc bên trái của quyết định cử đi công tác sẽ ghi rõ tên công ty, tên đơn vị cử nhân viên đi công tác, số quyết định.

  + Góc bên phải quyết định sẽ là quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm và ngày tháng lập quyết định.

  + Cũng trong phần mở đầu, người lập quyết định cử đi công tác phải ghi rõ tên gọi, chức vụ của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị.

  – Phần nội dung của quyết định:

  + Điều 1 của quyết định sẽ điền đầy đủ tên cá nhân, chức vụ đi công tác. Nếu nhân viên là nam ghi “ông”, nếu là nữ ghi “bà”.

  + Điều 2 ghi thông tin về nơi công tác.

  Nơi công tác: tên cơ quan, doanh nghiệp mà nhân viên được cử đi công tác làm việc, địa chỉ trụ sở của đơn vị đó.

  Thời gian đi công tác: cá nhân lập quyết định cử đi công tác viết chính xác, đầy đủ thời gian công tác từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào.

  Phương tiện đi công tác: căn cứ theo quy chế của đơn vị, quyết định của người đứng đầu đơn vị, người lập quyết định cử nhân viên đi công tác sẽ ghi rõ phương tiện được cung cấp, hỗ trợ cho nhân viên trong thời gian công tác: ô tô, xe máy…

  Những thông tin trên quyết định cử nhân viên đi công tác cũng là một phần những chế độ của nhân viên được hưởng trong thời gian công tác. Bên cạnh những nội dung chính nêu trên của quyết định cử đi công tác thì trong quyết định cũng cần phải có những thông tin về hiệu lực của quyết định, những cá nhân, bộ phận có trách nhiệm trực tiếp thi hành quyết định.

  Và ngoài ra, trong quyết định cử nhân viên đi công tác phải có nội dung xin xác nhận của người có thẩm quyền thông qua phần chữ ký và đóng dấu.

  – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006557

  – Địa chỉ email: [email protected]

  Cảm ơn Quý khách hàng đã tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi.

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021
 • Download Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Hiện Nay!
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Quốc Hội Theo Quy Định Pháp Luật
 • Dự Án Không Thuộc Diện Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác Mới Nhất 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 2021
 • Hướng Dẫn Quy Trình Thực Hiện Quyết Định Cưỡng Chế Thu Hồi Đất
 • Thu Hồi Đất Theo Quy Định Pháp Luật Đất Đai Thế Nào?
 • Xác Định Đúng Sai Quyết Định Thu Hồi Đất
 • 1. Giấy quyết định cử đi công tác là gì? Tại sao cần phải có giấy quyết định cử đi công tác

  1.1. Giấy quyết định cử đi công tác là gì?

  Giấy quyết định cử đi công tác hay còn có thể gọi là giấy điều động đi công tác, đây là một trong những giấy tờ quan trọng của công ty, doanh nghiệp được sử dụng trong việc cử người lao động thực hiện các nhiệm vụ công tác theo yêu cầu của doanh nghiệp. Ngoài giấy công tác thì tại một số công ty doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu giấy giới thiệu công ty với chức năng tương tự.

  Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác sẽ được biên soạn trên khổ giấy A4 và phải được trình bày rõ các nội dung thông tin sau: Tên người được đề nghị cử đi công tác, địa điểm công tác, mục đích của chuyến công tác, thời gian công tác, phương tiện đi công tác, kinh phí dự trù đi công tác và đề nghị Ban giám đốc xem xét đưa ra quyết định.

  1.2. Tại sao cần phải có quyết định cử đi công tác?

  Quyết định cử đi công tác được thực hiện nhằm 2 mục đích chính sau:

  – Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) thì mẫu giấy quyết định cử đi công tác là một trong những hồ sơ bắt buộc, trường hợp này nó cũng có thể hiểu như mẫu giấy ủy quyền công ty để người lao động có thể tòan quyền thực hiện các nhiệm vụ của mình trong thời gian công tác theo quy định.

  – Mẫu giấy quyết định cử đi công tác cũng là điều kiện dùng để chuyển đổi các khoản chi phí đi công tác thành chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện việc cấp các khoản chi phí cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ công tác, bao gồm các khoản như chi như tiền ăn, ở, tiếp khách, đi lại…

  Cụ thể phương pháp lập mẫu văn bản này như sau:

  – Phần góc bên trái của mẫu văn bản, cá nhân thực hiện phải viết tên gọi đầy đủ của daonh nghiệp, công ty, tổ chức.

  – Phần góc bên phải của mẫu văn bản, cá nhân thực hiện phải viết rõ ràng địa điểm, thời gian lập giấy quyết định cử đi công tác.

  – Phẩn mở đầu mẫu giấy này, cá nhân thực hiện phải viết tên gọi đầy đủ và chính xác người đứng đầu (giám đốc) của công ty, doanh ngiệp, tổ chức và viết rõ tên gọi của doanh nghiệp vào phần “Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty…”.

  – Trong nội dung của phần “Điều 1” về quyết định cử nhân viên sau đi công tác, cá nhân thực hiện phải điền tên gọi cá nhân đầy đủ của nhân viên vào mục “Ông” nếu nhân viên là nam, và điền vào mục “Bà” nếu nhân viên được cử đi là nữ.

  – Trong nội dung của phần “Điều 2” về thông tin nơi công tác, cá nhân thực hiện phải điền đầy đủ các nội dung như sau:

  + Mục “Đơn vị đến công tác”: cá nhân thực hiện viết rõ thông tin, tên gọi của đơn vị, cơ quan mà nhân viên được cử đi công tác sẽ đến làm việc.

  + Mục “Địa điểm đến công tác”: cá nhân thực hiện viết rõ ràng chính xác thông tin về địa chỉ của đơn vị, cơ quan mà nhân viên được cử đi công tác đến làm việc.

  + Mục “Thời gian đi công tác”: cá nhân thực hiện viết chính xác, đầy đủ thông tin về thời gian mà nhân viên được cử đi công tác từ ngày nào đến ngày nào.

  + Mục “Phương tiện đi công tác”: cá nhân thực hiện viết rõ ràng loại hình phương tiện được cung cấp hoặc được hỗ trợ cho nhân viên được cử đi công tác sử dụng trong quá trình đi công tác. Chẳng hạn: ô tô, xe máy,…

  2.2. Một số những lưu ý khi viết mẫu quyết định cử đi công tác

  Đối với việc soạn thảo mẫu giấy quyết định cử đi công tác, cá nhân phụ trách thực hiện cần phải chú ý một số những lưu ý sau:

  – Mẫu giấy quyết định cử đi công tác phải có Quốc hiệu và tiêu ngữ

  – Đảm bảo đẩy đủ các nội dung cần nêu trong quyết định cử đi công tác: Tên doanh nghiệp, tên người được cử đi công tác, mục đích của chuyến công tác, thời gian công tác, phương tiện đi công tác, kinh phí dự trù đi công tác

  – Nội dung trình bày trong văn bản cần ngắn gọn, rõ ràng

  – Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn theo mẫu quyết định cử đi công tác.

  Tác giả: Timviec365.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Giấy Khen Thưởng Tiếng Anh
 • Quy Định Về Cử Nhân Viên Đi Công Tác ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyền Lợi Khi Quyết Định Về Việc Thành Lập Văn Phòng Đại Diện
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Năm 2021
 • Tuyển Lễ Công Bố Quyết Định Của Giám Đốc Về Việc Bổ Nhiệm Viên Chức Giữ Chức Vụ Lãnh Đạo, Quản Lý Tại Học Viện Chính Sách Và Phát Triển Tại Học Viện Chính Sách Và Phát Triển, Việc Làm
 • Thủ Tục Tiếp Nhận Viên Chức Vào Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Hiệu Lực Của Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh
 • Kính Chào Luật sư tôi có câu hỏi, mong được tham vấn như sau:Công ty tôi có quyết định cử nhân viên đi công tác 06 tháng tại chi nhánh của công ty, theo đúng Quy định và luật LĐ, báo trước 04 ngày, mọi chế độ đảm bảo… nhưng không thực hiện đến ngày đi rồi nhân viên vẫn đến công ty làm việc.

  Hiện tại nhân viên đó đang giữ vị trí chủ tịch công đoàn lâm thời của công ty. Trong quá trình làm việc chúng tôi nhận thấy nhân viên có thái độ vi phạm như tiết lộ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo, sử dụng tài liệu, tài sản của công ty vào mục đích riêng, không hoàn thành nhiệm vụ được giao…. nhưng xin phép không nêu cụ thể. Vậy tôi muốn hỏi luật sư một số vấn đề sau:

  1. Nếu cử đi công tác ở chi nhánh, nhưng tự ý không đi mà vẫn đi làm ở chỗ cũ, thì những ngày không làm việc ở chi nhánh có bị tính là vắng mặt không lý do, và bị xét kỷ luật không? Và mức kỷ luật như thế nào? Căn cứ vào đâu? Cụ thể?

  2. Biên bản vi phạm nếu Công đoàn không có thành viên nào (đã nghỉ việc hết), người cuối cùng chính là người vi phạm, và họ không chịu ký biên bản, thì cần có những ai xác nhận để Biên bản có giá trị pháp lý? Cụ thể?

  3. Xin Tham khảo các thủ tục cần thiết để bầu cử Công đoàn và bầu chủ tịch? Cụ thể ?

  4. Trong trường hợp Công đoàn không còn thành viên nào, người còn lại duy nhất chính là người vi phạm, thì thủ tục kỷ luật sa thải cần có ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ phải làm thế nào? Cụ thể?

  Mong luật sư tư vấn giúp tôi,Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

  Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

  Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động 2012

  Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 03 năm 2014 hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam.

  Bước 4: Thẩm định, quyết định công nhận hoặc không công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở

  4. Trong trường hợp Công đoàn không còn thành viên nào, người còn lại duy nhất chính là người vi phạm, thì thủ tục kỷ luật sa thải cần có ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ phải làm thế nào?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Vốn Điều Lệ Bằng Việc Huy Động Thêm Vốn Góp
 • Quyết Định Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Của Chủ Sở Hữu Về Việc Thay Đổi Vốn Điều Lệ Của Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Thay Đổi, Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Của Công Ty Năm 2021
 • Thủ Tục Thay Đổi, Bổ Sung Ngành, Nghề Kinh Doanh Chính Xác Nhất!
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Mới Nhất Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Đầu Tư Là Gì? Quyết Định Đầu Tư Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Đầu Tư Và Vai Trò Khởi Nghiệp Cho Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Đầu Tư Là Gì? Yếu Tố Nào Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Đầu Tư?
 • Thẩm Quyền Quyết Định Đầu Tư Xây Dựng
 • Thẩm Quyền Quyết Định Đầu Tư Dự Án Vốn Nsnn
 • Quyết định cử đi công tác được sử dụng khi các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu cử nhân viên đi tới một địa điểm hay cơ quan, tổ chức khác để thực hiện nhiệm vụ.

  Nội dung của quyết định cử đi công tác bao gồm:

  • Họ tên người (hoặc những người) được cử đi công tác;
  • Địa điểm công tác;
  • Thời gian công tác;
  • Mục đích của chuyến công tác;
  • Phương tiện chuyên chở;
  • Nguồn kinh phí đảm bảo;
  • Điều khoản thi hành;

  Yêu cầu của một quyết định cử đi công tác

  Cũng giống như các loại văn bản hành chính khác, một quyết định cử đi công tác phải có đủ các thành phần thể thức chính bao gồm: quốc hiệu và tiêu ngữ; tên cơ quan, tổ chức, công ty ban hành; số, ký hiệu văn bản; địa điểm, thời gian ban hành văn bản; tên loại và trích yếu nội dung văn bản; các căn cứ để ban hành, nội dung văn bản…Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn trong tài liệu hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

  Nội dung trình bày trong quyết định cần ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc. Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu. Thể hiện đầy đủ nội dung: họ tên người đi công tác, đi công tác ở đâu, vì công việc gì, đi bằng phương tiện gì, nguồn kinh phí được quy định ra sao…

  Các bạn đọc có thể tham khảo và sử dụng mẫu quyết định cử đi công tác được trình bày chi tiết trong tệp đính kèm.

  Một số những lưu ý khi viết mẫu quyết định cử đi công tác

  Đối với việc soạn thảo mẫu giấy quyết định cử đi công tác, cá nhân phụ trách thực hiện cần phải chú ý một số những lưu ý sau:

  – Mẫu giấy quyết định cử đi công tác phải có Quốc hiệu và tiêu ngữ

  – Đảm bảo đẩy đủ các nội dung cần nêu trong quyết định cử đi công tác: Tên doanh nghiệp, tên người được cử đi công tác, mục đích của chuyến công tác, thời gian công tác, phương tiện đi công tác, kinh phí dự trù đi công tác

  – Nội dung trình bày cần rõ ràng, ngắn gọn nhất có thể, dễ hiểu

  – Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn theo mẫu quyết định cử đi công tác.

  CÔNG TY ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  *******

  Tải mẫu quyết định cử đi công tác mới

  Mẫu quyết định cử đi công tác mới Mẫu quyết định cử đi công tác mới 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021
 • Download Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Hiện Nay!
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Quốc Hội Theo Quy Định Pháp Luật
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Mới Nhất Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Nội Quy
 • Các Cơ Chế Của Liên Hợp Quốc Về Bảo Vệ Và Thúc Đẩy Quyền Con Người
 • Soạn Bài: Qua Đèo Ngang – Ngữ Văn 7 Tập 1
 • Giáo Án Ngữ Văn 7: Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan)
 • Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Quyết định cử đi công tác được sử dụng khi các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu cử nhân viên đi tới một địa điểm hay cơ quan, tổ chức khác để thực hiện nhiệm vụ.

  Nội dung của quyết định cử đi công tác bao gồm:

  • Họ tên người (hoặc những người) được cử đi công tác;
  • Địa điểm công tác;
  • Thời gian công tác;
  • Mục đích của chuyến công tác;
  • Phương tiện chuyên chở;
  • Nguồn kinh phí đảm bảo;
  • Điều khoản thi hành;

  Yêu cầu của một quyết định cử đi công tác

  Cũng giống như các loại văn bản hành chính khác, một quyết định cử đi công tác phải có đủ các thành phần thể thức chính bao gồm: quốc hiệu và tiêu ngữ; tên cơ quan, tổ chức, công ty ban hành; số, ký hiệu văn bản; địa điểm, thời gian ban hành văn bản; tên loại và trích yếu nội dung văn bản; các căn cứ để ban hành, nội dung văn bản…Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn trong tài liệu hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

  Nội dung trình bày trong quyết định cần ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc. Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu. Thể hiện đầy đủ nội dung: họ tên người đi công tác, đi công tác ở đâu, vì công việc gì, đi bằng phương tiện gì, nguồn kinh phí được quy định ra sao…

  Các bạn đọc có thể tham khảo và sử dụng mẫu quyết định cử đi công tác được trình bày chi tiết trong tệp đính kèm.

   Một số những lưu ý khi viết mẫu quyết định cử đi công tác

  Đối với việc soạn thảo mẫu giấy quyết định cử đi công tác, cá nhân phụ trách thực hiện cần phải chú ý một số những lưu ý sau:

  – Mẫu giấy quyết định cử đi công tác phải có Quốc hiệu và tiêu ngữ

  – Đảm bảo đẩy đủ các nội dung cần nêu trong quyết định cử đi công tác: Tên doanh nghiệp, tên người được cử đi công tác, mục đích của chuyến công tác, thời gian công tác, phương tiện đi công tác, kinh phí dự trù đi công tác

  – Nội dung trình bày cần rõ ràng, ngắn gọn nhất có thể, dễ hiểu

  – Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn theo mẫu quyết định cử đi công tác.

  Mẫu 1

  CÔNG TY ……………….             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  *******

  Số: ………….. …………, ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc cử nhân viên đi công tác

  GIÁM ĐỐC

  CÔNG TY ………………………..

  Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty …………………………

  Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

  – Ông

  – Bà

  Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

  – Đơn vị đến Công tác:

  – Địa điểm đến công tác:

  – Thời gian đi công tác:

  – Phương tiện đi công tác:

  Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

  Nơi nhận:

  – Như điều 4;

  – Lưu VP GIÁM ĐỐC

  (Ký tên và đóng dấu)

  Tải mẫu quyết định cử đi công tác mới

  Mẫu quyết định cử đi công tác mới

  Mẫu quyết định cử đi công tác mới 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chợ Lách Sẳn Sàng Cho Năm Học Mới
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Can Lộc
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Bù Đăng Tổng Kết Năm Học 2021 – 2021
 • Tập Quán Quốc Tế Là Gì? Khái Niệm Tập Quán Quốc Tế
 • Quyền Dân Tộc Tự Quyết Và Quyền Của Các Dân Tộc Thiểu Số Theo Pháp Luật Quốc Tế Và Việt Nam
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác Mới Nhất 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Năm 2021
 • Quyết Định Đầu Tư Là Gì? Quyết Định Đầu Tư Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Đầu Tư Và Vai Trò Khởi Nghiệp Cho Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Đầu Tư Là Gì? Yếu Tố Nào Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Đầu Tư?
 • 1. Giấy quyết định cử đi công tác là gì? Tại sao cần phải có giấy quyết định cử đi công tác

  1.1. Giấy quyết định cử đi công tác là gì?

  Giấy quyết định cử đi công tác hay còn có thể gọi là giấy điều động đi công tác, đây là một trong những giấy tờ quan trọng của công ty, doanh nghiệp được sử dụng trong việc cử người lao động thực hiện các nhiệm vụ công tác theo yêu cầu của doanh nghiệp. Ngoài giấy công tác thì tại một số công ty doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu giấy giới thiệu công ty với chức năng tương tự.

  Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác sẽ được biên soạn trên khổ giấy A4 và phải được trình bày rõ các nội dung thông tin sau: Tên người được đề nghị cử đi công tác, địa điểm công tác, mục đích của chuyến công tác, thời gian công tác, phương tiện đi công tác, kinh phí dự trù đi công tác và đề nghị Ban giám đốc xem xét đưa ra quyết định.

  1.2. Tại sao cần phải có quyết định cử đi công tác?

  Quyết định cử đi công tác được thực hiện nhằm 2 mục đích chính sau:

  – Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) thì mẫu giấy quyết định cử đi công tác là một trong những hồ sơ bắt buộc, trường hợp này nó cũng có thể hiểu như mẫu giấy ủy quyền công ty để người lao động có thể tòan quyền thực hiện các nhiệm vụ của mình trong thời gian công tác theo quy định.

  – Mẫu giấy quyết định cử đi công tác cũng là điều kiện dùng để chuyển đổi các khoản chi phí đi công tác thành chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện việc cấp các khoản chi phí cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ công tác, bao gồm các khoản như chi như tiền ăn, ở, tiếp khách, đi lại…

  Cụ thể phương pháp lập mẫu văn bản này như sau:

  – Phần góc bên trái của mẫu văn bản, cá nhân thực hiện phải viết tên gọi đầy đủ của daonh nghiệp, công ty, tổ chức.

  – Phần góc bên phải của mẫu văn bản, cá nhân thực hiện phải viết rõ ràng địa điểm, thời gian lập giấy quyết định cử đi công tác.

  – Phẩn mở đầu mẫu giấy này, cá nhân thực hiện phải viết tên gọi đầy đủ và chính xác người đứng đầu (giám đốc) của công ty, doanh ngiệp, tổ chức và viết rõ tên gọi của doanh nghiệp vào phần “Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty…”.

  – Trong nội dung của phần “Điều 1” về quyết định cử nhân viên sau đi công tác, cá nhân thực hiện phải điền tên gọi cá nhân đầy đủ của nhân viên vào mục “Ông” nếu nhân viên là nam, và điền vào mục “Bà” nếu nhân viên được cử đi là nữ.

  – Trong nội dung của phần “Điều 2” về thông tin nơi công tác, cá nhân thực hiện phải điền đầy đủ các nội dung như sau:

  + Mục “Đơn vị đến công tác”: cá nhân thực hiện viết rõ thông tin, tên gọi của đơn vị, cơ quan mà nhân viên được cử đi công tác sẽ đến làm việc.

  + Mục “Địa điểm đến công tác”: cá nhân thực hiện viết rõ ràng chính xác thông tin về địa chỉ của đơn vị, cơ quan mà nhân viên được cử đi công tác đến làm việc.

  + Mục “Thời gian đi công tác”: cá nhân thực hiện viết chính xác, đầy đủ thông tin về thời gian mà nhân viên được cử đi công tác từ ngày nào đến ngày nào.

  + Mục “Phương tiện đi công tác”: cá nhân thực hiện viết rõ ràng loại hình phương tiện được cung cấp hoặc được hỗ trợ cho nhân viên được cử đi công tác sử dụng trong quá trình đi công tác. Chẳng hạn: ô tô, xe máy,…

  2.2. Một số những lưu ý khi viết mẫu quyết định cử đi công tác

  Đối với việc soạn thảo mẫu giấy quyết định cử đi công tác, cá nhân phụ trách thực hiện cần phải chú ý một số những lưu ý sau:

  – Mẫu giấy quyết định cử đi công tác phải có Quốc hiệu và tiêu ngữ

  – Đảm bảo đẩy đủ các nội dung cần nêu trong quyết định cử đi công tác: Tên doanh nghiệp, tên người được cử đi công tác, mục đích của chuyến công tác, thời gian công tác, phương tiện đi công tác, kinh phí dự trù đi công tác

  – Nội dung trình bày trong văn bản cần ngắn gọn, rõ ràng

  – Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn theo mẫu quyết định cử đi công tác.

  Tác giả: Timviec365.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Download Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Hiện Nay!
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Quốc Hội Theo Quy Định Pháp Luật
 • Dự Án Không Thuộc Diện Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư
 • Ubnd Tỉnh Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Nhóm B Sử Dụng Trái Phiếu Chính Phủ Được Không?
 • Download Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Mới Nhất Hiện Nay!

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác 2021
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Năm 2021
 • Quyết Định Đầu Tư Là Gì? Quyết Định Đầu Tư Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Đầu Tư Và Vai Trò Khởi Nghiệp Cho Doanh Nghiệp
 • Thursday, 26/12/2019

  1. Sử dụng mẫu quyết định cử đi công tác khi nào?

  Mẫu quyết định cử đi công tác, hay còn được gọi là giấy điều động công nhân viên đi công tác tại một nơi khác, là một trong những mẫu văn bản được sử dụng thường xuyên tại các doanh nghiệp trong công tác cử nhân viên thực hiện các nghĩa vụ hoặc nhiệm vụ theo yêu cầu của ban lãnh đạo. Thường thì mẫu văn bản được đi kèm cùng với mẫu văn bản mẫu quyết định cử nhân viên đi công tác là các mẫu giấy giời thiệu công ty hoặc mẫu giấy có chức năng tương tự. Vậy khi nào thì chúng ta cần sử dụng đến mẫu cử đi công tác?

  Trên thực tế thì có hai trường hợp mà chúng ta có thể sử dụng, để đảm bảo tuân thủ theo đúng với quy định của doanh nghiệp. Và đó là:

  – Trong trường hợp sử dụng những khoản phí cử đi công tác để cấu thành chi phí được khấu trừ vào thuế của doanh nghiệp, đó có thể là chi phí về tiền ăn uống, chỗ ở, di chuyển,… thuộc diện được khấu trừ thuế theo đúng với quy định của Bộ luật về thuế trong doanh nghiệp. Và đây cũng là một trong những mẫu văn bản quan trọng, thường được các doanh nghiệp sử dụng để làm chứng từ chứng thực cho việc phát sinh chi phí trong quá trình cử cán bộ, nhân viên đi công tác.

  2.1. Bố cục mẫu quyết định cử đi công tác

  Cũng giống như các mẫu văn bản khác thì form mẫu quyết định cử cán bộ đi công tác cũng được sử dụng trên mẫu giấy A4 và trình bày một số nội dung cụ thể như sau:

  – Quốc ngữ và tiêu ngữ của nước Việt Nam ta.

  – Tên mẫu văn bản: Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác

  – Tên công ty, Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động.

  – Thông tin nơi công tác: Đơn vị đến công tác; địa điểm đến công tác; thời gian đi công tác và phương tiện.

  – Chữ ký của giám đốc và đóng dấu.

  mau-quyet-dinh-cu-di-cong-tac-2019(1).doc

  mau-quyet-dinh-cu-di-cong-tac-2019-pdf.pdf

  2.3. Hướng dẫn viết mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất

  Sau khi các bạn có được mẫu quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài, trong nước thì các bạn cũng đã nhìn thấy được đầy đủ các thông tin cần điền cụ thể và rõ nét nhất rồi. Và để viết hoàn chỉnh được mẫu quyết định cử đi công tác của cơ quan này cũng không hề khó khăn, các bạn chỉ cần dành ra vài ba phút là đã có thể biết cách viết hoàn hảo nhất rồi.

  – Phần góc bên trái của mẫu văn bản quyết định này các bạn sẽ viết tên công ty, số hiệu người bạn viết cần phải cung cấp tên công ty đầy đủ và chính xác.

  – Phần góc bên phải của mẫu văn bản quyết định các bạn sẽ viết câu quốc ngữ và tiêu ngữ của nước ta, kèm theo dòng ngày tháng năm và địa điểm lập mẫu quyết định cử giám đốc đi công tác.

  – Phần mở đầu mẫu giấy này, sẽ là người đại diện cho công ty, thường sẽ là giám đốc cùng với tên đầy đủ của công ty và không nên viết tắt. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ nêu lên các căn cứ và Điều lệ áp dụng bằng các mẫu câu đã được cung cấp sắn trong văn bản đó là: “Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty…” và “Chức năng quyền hạn của Giám đốc”.

  – Tại nội dung phần “Điều 1” sẽ là thông tin của người lao động được nhận quyết định đi công tác nước ngoài bởi công ty. Nội dung ông/ bà sẽ điền tên đầy đủ của người lao động đó. Có thể các bạn cũng nên điền thêm thông tin về chức vụ, đơn vị trước đó mà người lao động đã làm để mẫu quyết định được chi tiết và đầy đủ nhất. Tuy nhiên nếu không thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến giá trị hiệu lực của văn bản này.

  – Tại nội dung phần “Điều 2” trong mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài hay trong nước đều sẽ là thông tin về việc cử đi công tác, bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin để người lao động và giám đốc có thể biết được rõ nhất về nơi công tác mà người lao động đó sẽ đến để thực hiện nhiệm vụ công việc.

  “Đơn vị đến công tác”: Cung cấp tên gọi của đơn vị, cơ quan mà người lao động được cử đến công tác làm việc một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

  “Địa điểm đến công tác”: Cung cấp rõ ràng, cụ thể và chính xác về địa điểm nhất của đơn vị, cơ quan mà người lao động sẽ đến để thực hiện nhiệm vụ công tác tại đó.

  “Thời gian đi công tác”: Cung cấp rõ ràng, cụ thể và chính xác về thời gian (từ ngày nào đến ngày nào) mà người lao động sẽ đến và đi khi công tác tại đó.

  “Phương tiện đi công tác”: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác nước ngoài, thì người lao động sẽ cần được cung cấp hoặc hỗ trợ về việc di chuyển sao cho thuận tiện và không ảnh hưởng đến công việc. Đối với phần nội dung này thì bạn cần phải chỉ ra rõ ràng loại hình phương tiện mà người lao động được sử dụng trong thời gian được quyết định cử đi công tác nước ngoài. Có thể đó sẽ là bus, taxi, ô tô, xe máy,…

  Tại nội dung phần “Điều 3” và “Điều 4” đều đã được cung cấp sẵn trong mẫu được chia sẻ ở trên nên các bạn có thể tham khảo kỹ hơn tại đó. Sau khi hoàn thành mẫu giấy quyết định cử đi công tác nước ngoài, trong nước thì các bạn cần phải có được chữ ký của người đại diện (giám đốc) kèm theo dấu đóng. Và hiệu lực của mẫu quyết định này sẽ được thi hành kể từ thời điểm ký kết. Người lao động và đơn vị sẽ có trách nhiệm phải thực thi quyết định này theo đúng với nội dung được cung cấp trong mẫu đơn quyết định cử đi công tác nước ngoài, trong nước đó.

  3. Một số lưu ý khi viết mẫu quyết định cử đi công tác trong hoặc ngoài nước

  Mặc dù các bạn đã được cung cấp mẫu quyết định chuẩn cùng với phương pháp viết chi tiết được chia sẻ ở trên nhưng đôi khi các bạn vẫn có thể mắc phải một số lỗi. Và gặp phải rắc rối không nên xảy ra. Để chắc chắn mẫu quyết định được cử đi công tác hoàn hảo nhất có thể thì các bạn cần phải lưu ý một vài điều sau:

  – Mẫu văn bản cử đi công tác nào cũng cần phải có Quốc hiệu và tiêu ngữ.

  – Sau khi viết xong mẫu giấy cử đi công tác thì cần dành thời gian đọc lại ít nhất là một lần, để đảm bảo rằng mọi nội dung được cung cấp trong đó đều đã chính xác, đầy đủ và chi tiết nhất có thể rồi. Đặc biệt là nội dung thông tin nơi công tác của người lao động: mục đích, thời gian, địa điểm, phương tiện, kinh phí dự trù đi công tác…

  – Văn phong dễ hiểu không bay bổng, từ ngữ mạch lạc và câu văn ngắn gọn, rõ ràng.

  – Về cách trình bày thì nên sắp xếp mọi dung theo cấu trúc cũng như form đã được gợi ý sẵn như mẫu quyết định được chúng tôi chia sẻ ở trên. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể thêm nội dung tùy ý theo quy định của công ty.

  – Sau khi hoàn thiện thì cần phải được đưa ra người đại diện, đứng đầu ký và đóng dấu đầy đủ để đảm bảo được giá trị hiệu lực của mẫu văn bản này. Bởi thời gian bắt đầu có hiệu lực chính là lúc mà mẫu quyết định được ký kết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Quốc Hội Theo Quy Định Pháp Luật
 • Dự Án Không Thuộc Diện Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư
 • Ubnd Tỉnh Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Nhóm B Sử Dụng Trái Phiếu Chính Phủ Được Không?
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh (Đối Với Dự Án Không Thuộc Diện Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư)
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100