Quyết Định 48/1999/qđ.ubt Về Phân Cấp Thẩm Quyền Và Ủy Quyền Ký Quyết Định Lương Và Công Nhận Hết Thời Gian Tập Sự, Thử Việc Đối Với Công Chức Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cần Thơ Ban Hành

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn
 • Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Chức Vụ Tổ Trưởng Chuyên Môn Năm Học 2021 2021
 • Mẫu Thông Báo Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Việc Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh
 • Dịch Vụ Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh
 • VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH LƯƠNG VÀ CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ, THỬ VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

  UBND TỈNH CẦN THƠ – Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994; – Căn cứ Thông tư 04/1999/TT-TCCP ngày 20 tháng 03 năm 1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; – Căn cứ Thông tư 99/1999/TT-LT TCCP-BTC-BLĐTB và XH ngày 19-5-1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 50/CP ngày 26-07-1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; – Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Về việc nâng bậc lương hàng năm:

  1- Giao cho Giám đốc Sở,Thủ trưởng ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cần Thơ căn cứ vào hướng dẫn của Nhà nước, lập danh sách nâng bậc lương hàng năm đối với ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (kể cả các chức danh cơ quan, đơn vị đang hợp đồng trong bảng lương, hưởng từ ngân sách) gởi về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cần Thơ ra quyết định nâng bậc lương hàng năm và gởi 01 bản về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để theo dõi.

  2- Giao cho Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh có trách nhiệm lập danh sách nâng bậc lương hàng năm đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trình UBND tỉnh quyết định.

  3- Đối với công chức ngạch cao cấp và tương đương, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh lập danh sách trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ ra quyết định.

  4- Đối với cán bộ đảm nhận bốn chức danh chuyên môn ở xã, phường, thị trấn theo quy định tại điều 2, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-10-1998 ( Địa chính, Tư pháp, Tài chính – Kế toán, Văn phòng UBND) được hưởng sinh hoạt phí theo ngạch, bậc chuyên môn đào tạo.

  Việc xét việc nâng bậc do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đề nghị, Phòng (ban) Tổ chức chính quyền huyện, thành phố Cần Thơ phối hợp với các phòng chuyên môn cấp huyện, thành phố xét đề nghị Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cần Thơ ra quyết định nâng bậc sinh hoạt phí. Quyết định nâng bậc sinh hoạt phí được gởi 01 bản về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để theo dõi.

  Điều 2. Về việc công nhận hết thời gian tập sự, thử việc:

  Giao cho Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm ra quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc và bổ nhiệm chính thức cho công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, kể cả quyết định chấm dứt hợp đồng nếu xét thất không đạt tiêu chuẩn và gởi 01 bản về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để theo dõi quản lý công chức. (Thời gian công nhận hết tập sự, thử việc căn cứ theo Thông tư 04/1999/TT-TCCP ngày 20-03-1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ).

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Xem Kỹ Thuật Văn Bản Mới
 • Tiền Giang Ban Hành Quy Định Mới Về Tách Thửa Đất
 • Tiền Giang Quy Định Mới Diện Tích Đất Tối Thiểu Tách Thửa
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Đối Với Cán Bộ, Công Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Có Quyết Định Thôi Việc Có Được Rút Bhxh Một Lần?
 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc 2021 Và Những Quan Trọng Cần Biết
 • Quyết Định Cho Thôi Việc Với Giáo Viên Xin Ra Khỏi Biên Chế
 • Tin Giáo Dục : Hiệu Trưởng Ra Lại Quyết Định “buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo
 • Hiệu Trưởng Ra Lại Quyết Định “buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo
 • Tôi là Nguyễn Thi Thu ở Thái Bình, tôi có vấn đề muốn luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi là công chức làm việc tại phòng tư pháp huyện. Tháng 2/2017 vừa rồi tôi có bị kỷ luật buộc thôi việc. Tôi cho rằng việc kỷ luật buộc thôi việc của cấp trên là không đúng, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của mình. Do vậy, xin hỏi luật sư, trong trường hợp của tôi, tôi có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình hay không? Để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình bằng con đường Tòa án thì tôi phải thực hiện những thủ tục gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Với câu hỏi của bạn Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

  Cách 1: Bạn có thể gửi đơn khiếu nại tới người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo. Thẩm quyền giải quyết Khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật của cán bộ, công chức thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật khiếu nại năm 2011. Cụ thể như sau:

  1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.

  2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp còn khiếu nại tiếp.

  3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.”

  Tư vấn khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức

  Như vậy, Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định kỷ luật bạn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu cho bạn. Trong trường hợp bạn khiếu nại tiếp thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chị sẽ giải quyết khiếu nại cho bạn. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định trong trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn KN hoặc KN lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 có hiệu lực thi hành.

  Cách 2: Bạn có quyền gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nơi có trụ sở của phòng tư pháp huyện để yêu cầu giải quyết vụ án hành chính. Đây là cách duy nhất để bạn có thể bảo vệ quyền lợi của mình theo thủ tục tố tụng Tòa án. Theo Điều 118 Luật Tố tụng hành chính 2021, đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

  1. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

  b) Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;

  d) Nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;

  đ) Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

  e) Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;

  g) Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

  2. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.”.

  Như vậy, trong trường hợp của bạn, để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình bằng con đường Tòa án thì bạn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nơi có trụ sở của phòng tư pháp huyện để yêu cầu giải quyết vụ án hành chính. Theo đó bạn cần phải thực hiện những thủ tục đã được quy định cụ thể trong luật Tố tụng hành chính 2021 mà trước hết là cần làm đơn khởi kiện đến các cơ quan có thẩm quyền với các nội dung cơ bản như trên.

  Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ để được tư vấn.

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Có Quyết Định Thôi Việc Có Lấy Bhxh Một Lần Được Không?
 • Sau Khi Có Quyết Định Chấm Dứt Hđlđ, Thì Thời Gian Trả Sổ Bhxh Và Thanh Toán Tiền Trợ Cấp Thôi Việc Là Bao Lâu ?
 • Giấy Chứng Nhận Nghỉ Việc Hưởng Bhxh: 5 Điều Cần Biết
 • Chốt Sổ Bhxh Có Cần Phải Có Quyết Định Thôi Việc Không?
 • Mất Quyết Định Nghỉ Việc Có Được Hưởng Bhxh 1 Lần?
 • Mẹo Để Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Logo Thành Công Và Nhanh Chóng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giá Vàng 18K Ngọc Thẫm Hôm Nay
 • Gia Vang Doji Tai Da Nang
 • Giá Vàng Trong Nước Sáng Nay 9999
 • Bang Gia Vang Ca Mau Hom Nay
 • Bảng Giá Vàng Bao Nhiêu 1 Chỉ
 • Logo có khả năng tạo ra sự khác biệt giữa các thương hiệu, nói chính xác hơn việc đăng ký logo tạo ra được dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một đơn vị tổ chức, cá nhân.

  Việc làm này nhằm công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng. Vậy, những cách đăng ký bảo hộ thương hiệu logo hiện nay như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này.

  Tra cứu logo trước khi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo ra sao?

  Hiện nay có hai cách để tra cứu logo trước khi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo . Đó là tra cứu sơ bộ và tra cứu chi tiết.

  Để tra cứu sở bộ, chủ thể vào trang web của Cục sở hữu trí tuệ. Tại trang Web này bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ logo đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam.

  Link đường web: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

  Để tra cứu chi tiết. Gửi mẫu logo cho các công ty luật hoặc các đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ để họ tra cứu. Thông thường các đơn vị này thường thiết lập một “kênh tra cứu riêng” với cục sở hữu trí tuệ.

  Cần chuẩn bị hồ sơ trước khi đi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo ?

  Các cá nhân, tổ chức khi đi đăng ký logo cần chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ và chính xác. Bởi trong quá trình giải quyết đơn đăng ký logo, sẽ có giai đoạn Cục sở hữu trí tuệ xem xét đơn đăng ký. Là một trong những yếu tố để xem xét đơn có hợp lệ hay không.

  Khi đơn đăng ký không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.

  Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

  Văn bằng bảo hộ thương hiệu logo có hiệu lực bao lâu?

  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực. Mức lệ phí và thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ do Chính phủ quy định.

  Qua bài viết mẹo để đăng ký bảo hộ thương hiệu logo thành công và nhanh chóng. Mong sẽ giúp cho các bạn một phần nào đó trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tự tin là nơi cung cấp dịch vụ tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Để Đi Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Hiệu Quả
 • Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Đâu Đối Với Các Thương Hiệu Cá Nhân?
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Đăng Ký Logo Độc Quyền Năm 2021
 • Những Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Nước Ngoài
 • Những Căn Cứ Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Mỹ
 • Những Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Nước Ngoài

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Về Phí Đăng Ký Logo Độc Quyền Năm 2021
 • Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Đâu Đối Với Các Thương Hiệu Cá Nhân?
 • Mẹo Để Đi Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Hiệu Quả
 • Mẹo Để Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Logo Thành Công Và Nhanh Chóng
 • Giá Vàng 18K Ngọc Thẫm Hôm Nay
 • Khi quyết định hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế, bạn chắc chắn không thể bỏ qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài. Tại sao lại như vậy? Việc hoạt động trên thị trường một quốc gia khác đồng nghĩa với việc bạn đang thiếu mất một chút lợi thế hơn so với các doanh nghiệp nội địa. Đồng nghĩa với việc này, mức độ cạnh tranh và đào thải sẽ khốc liệt hơn rất nhiều!

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài cần chuẩn bị gì?

  Hầu hết các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài cũng tương tự như hồ sơ khi bạn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam. Các giấy tờ phải thể hiện được tính sở hữu của bạn đối với nhãn hiệu thương hiệu đang được đăng ký bảo hộ. Đối với hồ sơ bảo hộ nước ngoài, bạn cần chắc chắn nhãn hiệu của mình đã được bảo hộ trên thị trường Việt Nam để quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi nhất.

  Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài là một vấn đề quan trọng không kém. Mức chi phí này sẽ phụ thuộc nhiều vào nhóm sản phẩm dịch vụ sử dụng nhãn hiệu và số lượng sản phẩm dịch vụ trong một nhóm. Chi phí có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của mỗi quốc gia tại thời điểm mà bạn tiến hành đăng ký.

  Một điểm cần lưu ý nữa chính là đối tượng bạn đang đăng ký bảo hộ – nhãn hiệu thương hiệu. Kiểm tra và chắc chắn rằng nhãn hiệu của mình đạt đủ điều kiện được bảo hộ theo quy định của quốc gia bạn cần được bảo hộ nhé!

  Phan Law hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Phan Law là công ty luật quốc tế đồng thời là đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp được pháp luật cấp phép và công nhận. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, Phan law đã đồng hành với hàng nghìn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài thành công. Góp một phần công sức nâng cao giá trị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế!

  Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về trình độ chuyên môn cũng như uy tín hoạt động. Những doanh nghiệp lớn là khách hàng thân thiết của Phan Law như: tập đoàn Tân Hiệp Phát, công ty cổ phần Tiki, công ty cổ phần PNJ, kênh truyền hình Kplus, liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF… sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng của Phan Law.

  Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài cụ thể tại những bài viết chuyên môn trên trang website chính thức, hoặc liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp lý để được hỗ trợ tốt nhất những vấn đề mà thương hiệu của bạn đang gặp phải. Đội ngũ chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp cùng các luật sư hàng đầu của chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ bạn bảo vệ thương hiệu của mình hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm nhất có thể. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để xây dựng cho thương hiệu của mình lá chắn pháp lý hoàn hảo nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Căn Cứ Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Mỹ
 • Những Điều Cần Biết Về Thủ Tục Bảo Hộ Logo Công Ty Năm 2021
 • Mức Độ Quan Trọng Của Thủ Tục Bảo Hộ Logo Theo Quy Định
 • Mục Đích Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu
 • Cách Phân Loại Nhóm Sản Phẩm Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu
 • ★ Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Cá Nhân Hay Doanh Nghiệp?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Và Một Số Lưu Ý
 • Bạn Đã Biết Cách Đăng Ký Nhãn Hiệu Online Chưa?
 • Những Lợi Ích To Lớn Của Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Việt Nam
 • Khi Nào Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Hiện Nay Là Bao Nhiêu?
 • Với nhiều người, họ thương hay nhận định rằng chỉ doanh nghiệp mới cần thiết và được phép đăng ký thương hiệu. Chính vì vậy mà chủ sở hữu của thương hiệu là một cá nhân cụ thể thì ít khi nào họ lại bận tâm đến vấn đề này.

  Thậm chí có người còn nghĩ rằng cá nhân thì không được phép thực hiện thủ tục bảo hộ này. Vậy thực sự thì với tư cách là cá nhân thì có được phép đăng ký thương hiệu độc quyền hay không ?

  Nếu được phép thì đăng ký thương hiệu độc quyền cá nhân có điểm đặc trưng nào khác biệt so với đăng ký thương hiệu độc quyền cho doanh nghiệp hay không. Hãy cùng giải mã trong phạm vi bài viết dưới đây.

  Những quy định về đăng ký thương hiệu độc quyền cá nhân

  Theo quy định tại điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 thì quyền đăng ký nhãn hiệu thuộc về cả tổ chức và cá nhân. Các chủ thể đó bao gồm:

  – Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dịch vụ

  – Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

  – Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

  – Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

  – Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây.

  Khác biệt cơ bản của đăng ký thương hiệu độc quyền cá nhân so với doanh nghiệp

  Với quy định trên cho thấy việc cá nhân hoàn toàn có quyền đăng ký thương hiệu độc quyền cho mình. Tuy nhiên vì là một dạng khác của chủ sở hữu mà quy trình đăng ký này cũng sẽ có một vài đặc trưng cơ bản.

  Chẳng hạn như với thủ tục mà doanh nghiệp thực hiện khi đăng ký là có sự xuất hiện của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nhưng ở trường hợp cá nhân đăng ký thì tài liệu thay thế sẽ là giấy chứng minh nhân dân của chủ đơn.

  Ngoài ra tất cả các tài liệu có trong đơn đăng ký đều phải có sự xác nhận bằng chữ ký của chính cá nhân. Và bắt buộc tất cả phải có sự thống nhất giữa những chữ ký trong cả bộ đơn đăng ký này. Nhưng nhìn chung thủ tục đăng ký nhãn hiệu hầu như tương đồng với nhau dù chủ thể đăng ký là ai.

  Có thể thấy đăng ký thương hiệu độc quyền không chỉ dành riêng cho loại hình doanh nghiệp. Với tư cách cá nhân thì bất kỳ ai cũng có thể thực hiện đăng ký thương hiệu độc quyền cá nhân chỉ cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vậy nên nhu cầu bảo vệ của bạn là hoàn toàn chính đáng và có thể thực hiện được.

  Với những thông tin cơ bản trên đã phần nào giúp bạn hiểu được về quy trình đăng ký thương hiệu độc quyền. Tuy nhiên vẫn chưa thể đủ cho một quy trình đăng ký thực sự hoàn hảo như mong đợi.

  ~~~

  Phân biệt đăng ký nhãn hiệu bản quyền và nhãn hiệu độc quyền

  Đối với một nhãn hiệu muốn được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ sẽ có hai hình thức để chủ sở hữu có thể áp dụng. Đó chính là đăng ký nhãn hiệu bản quyền và đăng ký độc quyền cho nhãn hiệu.

  Tuy nhiên luôn có sự thắc mắc tồn tại giữa hai cách làm này làm cho người trực tiếp thực hiện đôi khi bị nhầm lẫn. Nhưng chỉ vì một vài sự nhầm lẫn đó lại không đơn thuần như người thực hiện vẫn nghĩ. Việc hiểu sai về bản chất của mỗi cách thức dẫn đến quy trình hầu như khả năng bị thất bại là cực kỳ cao.

  Đăng ký nhãn hiệu bản quyền

  Đây là một trong những dạng bảo hộ cho nhãn hiệu được luật sở hữu trí tuệ quy định rõ ràng. Theo thuật ngữ chuyên môn thì hình thức này chính là đăng ký bản quyền tác giả. Khi áp dụng cách làm này này nhãn hiệu được xem như một dạng của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

  Điều kiện để được đăng ký theo cách thức này là nhãn hiệu đó được chính sự sáng tạo trực tiếp của tác giả hoặc thông qua các hoạt động trí tuệ của chủ sở hữu theo quy định.

  Cơ quan có thẩm quyền trong việc xét duyệt và cấp văn bằng bảo hộ quyền tác giả chỉ có Cục Bản quyền tác giả Việt Nam. Thời gian để được Cục xét duyệt cho nhãn hiệu đăng ký tại đây là tương đối ngắn, chỉ với khoảng 15 ngày là chủ sở hữu đã có thể biết được kết quả quy trình của mình.

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Nếu hình thức trên là đăng ký bản quyền tác giả thì việc đăng ký độc quyền này lại thuộc về quyền sở hữu công nghiệp. Tính chất bảo hộ của hình thức này tương đối chặt cjex và khắt khe hơn. Vì thế nên phần lớn nhãn hiệu, logo hay thương hiệu đều lựa chọn cách thức đăng ký này.

  Tuy nhiên cũng vì mức độ có phần gắt gao như thế nên thời gian để được cấp một giấy chứng nhận theo quy trình này diễn ra tương đối dài. Thường sẽ mất từ khoảng 14 – 16 tháng tùy vào từng trường hợp và điều kiện đăng ký.

  Cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quy trình này từ tiếp nhận đến xem xét, xử lý, ra quyết định và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

  Việc phân định rõ ràng được bản chất và chức năng, ý nghĩa thực sự của đăng ký nhãn hiệu bản quyền với đăng ký độc quyền thực sự là cần thiết. Khi hiểu rõ về cách thức mình lựa chọn sẽ giúp cho người thực hiện đề ra được cho mình giải pháp hữu hiệu nhất.

  Khi đó quy trình bảo hộ cho tài sản trí tuệ quan trọng như nhãn hiệu mới được đảm bảo một cách chính xác nhất. Vậy nên bài viết trên đây đã phần nào giúp bạn hiểu hơn về từng cách thức bảo hộ. Nếu những thông tin cung cấp trên có phần nào khiến bạn cảm thấy thắc mắc và chưa hiểu rõ. Hãy liên hệ trực tiếp với Phan Law Vietnam để được giải đáp cụ thể.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Việt Nam Cho Nhãn Hiệu Nước Ngoài
 • Các Quy Định Và Kiến Thức Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Là Gì
 • Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Phần Mềm Có Khó Không
 • Bảo Hộ Bản Quyền Tác Phẩm Cá Nhân Như Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Chính Xác Nhất
 • Các Quy Định Và Kiến Thức Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Việt Nam Cho Nhãn Hiệu Nước Ngoài
 • ★ Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Cá Nhân Hay Doanh Nghiệp?
 • Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Và Một Số Lưu Ý
 • Bạn Đã Biết Cách Đăng Ký Nhãn Hiệu Online Chưa?
 • Những Lợi Ích To Lớn Của Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Việt Nam
 • Đăng ký nhãn hiệu là gì? Pháp luật quy định như thế nào về việc đăng ký này? Doanh nghiệp có cần phải bắt buộc thực hiện đăng ký hay không? Đây là những câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức đang có ý định thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Đừng lo lắng bài viết sau đây, Phan Law sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc này của quý khách hàng.

  Đăng ký nhãn hiệu là gì và pháp luật có bắt buộc thực hiện không?

  Không có quy định pháp luật nào định nghĩa đăng ký nhãn hiệu là gì. Đây được hiểu là thủ tục mà các cá nhân, tổ chức thực hiện nhằm được pháp luật công nhận vào có cơ chế bảo hộ nhãn hiệu của mình. Cơ quan có chức năng, thẩm quyền tiếp nhận được và cấp văn bằng bảo hộ ở đây chính là Cục sở hữu trí tuệ.

  Đồng thời, việc đăng ký nhãn hiệu là không bắt buộc, tuy nhiên để nhận được sự bảo hộ của Nhà nước thì đăng ký nhãn hiệu là thủ tục bắt buộc phải thực hiện. Việc đăng ký mang lại rất nhiều lợi ích dài hạn cho quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

  Chưa kể, những rủi ro phát sinh không lường trước được như tranh chấp nhãn hiệu thì văn bằng bảo hộ chính là bằng chứng lợi hại nhất để giải quyết tranh chấp.

  Pháp luật quy định về đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

  Sau khi tìm hiểu về khái niệm đăng ký nhãn hiệu là gì cũng như biết được pháp luật có bắt buộc thực hiện đăng ký hay không thì hẳn bạn đã đưa ra được quyết định là có nên thực hiện thủ tục này hay không. Dù không bắt buộc, nhưng đăng ký nhãn hiệu luôn được khuyến khích thực hiện bởi hiệu quả tuyệt vời mà nó đem lại.

  Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

  Để được cấp văn bằng bảo hộ bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau nộp tại Cục sở hữu trí tuệ:

  • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu do Cục SHTT ban hành;
  • Mẫu nhãn hiệu dự định gắn trên hàng hóa, dịch vụ;
  • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức);
  • Giấy ủy quyền nộp đơn;
  • Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận còn phải có Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (nếu cần);
  • Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp của người khác (nếu cần);
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

  Lưu ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bạn cần lưu ý những điểm sau để đảm bảo khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu:

  • Tra cứu trước khi đăng ký để có điều chỉnh phù hợp, tăng khả năng được bảo hộ;
  • Giai đoạn xét nghiệm đơn tại Cục có thể kéo dài từ 18-24 tháng, bạn nhớ theo dõi đơn liên tục để phản hồi, sửa đổi kịp thời để được cấp văn bằng bảo hộ đúng hạn;
  • Bạn có thể tự nộp đơn hoặc nộp đơn thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp, tuy nhiên nếu chưa có kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực nhãn hiệu thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nộp đơn qua đại diện là hình thức được khuyến khích sử dụng.

  Hy vọng từ bài viết này Phan Law đã giải đáp được thắc mắc đăng ký nhãn hiệu là gì cũng như đưa ra được một số thông tin hữu ích đến cho bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm đại diện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, do đó nếu có nhu cầu đăng ký và sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn sơ bộ cho bạn về mọi liên quan một cách chi tiết nhất nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Phần Mềm Có Khó Không
 • Bảo Hộ Bản Quyền Tác Phẩm Cá Nhân Như Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Chính Xác Nhất
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền Là Bao Nhiêu?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Tập Thể Tính Như Thế Nào?
 • Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu 2021 Và Cách Khai Đơn Dành Cho Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Tập Thể Tính Như Thế Nào?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền Là Bao Nhiêu?
 • Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Chính Xác Nhất
 • Bảo Hộ Bản Quyền Tác Phẩm Cá Nhân Như Thế Nào?
 • Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Phần Mềm Có Khó Không
 • Đăng ký nhãn hiệu hiện nay không chỉ giúp nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ mà còn mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Tuy vậy, thực tế cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu thành công không nhiều.

  Một trong những lí do cơ bản dẫn đến thất bại trong đăng ký chính là sai phạm trong khâu khai đơn. Để giải quyết vấn đề trên, sau đây là mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu 2021 mới nhất và hướng dẫn khai đơn chính xác nhất.

  Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu 2021

  Quý khách có thể tải xuống mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu 2021 tại trang web chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ. Tờ khai bao gồm 3 trang, người khai đơn có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trong đơn.

  Sau đó đơn đăng ký sẽ được đính kèm cùng một số tài liệu kèm theo gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ để được thẩm định về nội dung và hình thức. Trong quá trình thẩm định có thể xảy ra tình trạng đơn đăng ký bị trả về. Trong trường hợp trên, quý khách hàng cần theo dõi đơn đăng ký thường xuyên để kịp thời sửa chữa và bổ sung.

  Hướng dẫn khai mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu 2021

  Như đã đề cập, một mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu 2021 bao gồm 3 trang.

  –         Trang đầu tiên, người làm đơn kê khai mẫu nhãn hiệu, thông tin người làm đơn và đại diện của người làm đơn

  Người làm đơn cần chú ý một số điều như sau:

  + Người làm đơn cần gắn nhãn hiệu đúng vị trí, kích thước đồng thời mô tả chính xác nhãn hiệu.

  + Trong phần mô tả, người làm đơn cần chỉ rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu thông qua các tiêu chí sau: các yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu, các từ ngữ phiên âm trong nhãn hiệu, vị trí gắn nhãn hiệu lên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm và mô tả hình họa các từ ngữ nếu cần thiết.

  + Đánh dấu vào ô phù hợp đối với từng hình thức đại diện khác nhau

  –         Trang thứ hai, người làm đơn có nhu cầu có thể đánh dấu hưởng quyền ưu tiên, đăng ký sản phẩm để thanh toán lệ phí đồng thời cung cấp thông tin các tài liệu đính kèm.

  –         Trang cuối cùng, người làm đơn có nhiệm vụ phân loại hàng hóa nhãn hiệu đăng ký theo thứ tự nhất định và ký tên xác nhận ở cuối trang.

  Trên đây là hướng dẫn cơ bản về cách thức khai đơn đối với mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu 2021. Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong việc khai đơn, Phan Law Vietnam luôn là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ uy tín có thể giúp ích cho quý khách trong việc đăng ký nhãn hiệu. Còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

  --- Bài cũ hơn ---

 • ★ Phí Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Theo Dạng Giải Pháp Hữu Ích
 • Bộ Mỹ Phẩm Whoo Hàn Quốc – Mỹ Phẩm Đông Y Tốt Cho Làn Da
 • Giới Thiệu Mỹ Phẩm Whoo Dành Cho Da Nhờn
 • Mỹ Phẩm Whoo Của Hàn Quốc – Những Điều Cần Biết
 • ★ Mỹ Phẩm Whoo Có Dùng Được Cho Bà Bầu Hay Không?
 • ★ Phí Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Theo Dạng Giải Pháp Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu 2021 Và Cách Khai Đơn Dành Cho Doanh Nghiệp
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Tập Thể Tính Như Thế Nào?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền Là Bao Nhiêu?
 • Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Chính Xác Nhất
 • Bảo Hộ Bản Quyền Tác Phẩm Cá Nhân Như Thế Nào?
 • Đối với một sáng chế được tạo ra, chủ sở hữu có thể đăng ký theo 2 dạng hình thức khác nhau. Ngoài việc sáng chế được đăng ký theo bằng độc quyền thì còn có thể đăng ký dưới dạng một giải pháp hữu ích. Hình thức được sử dụng nhiều hơn chính là hình thức thứ 2.

  Chính vì vậy mà những vấn đề liên quan đến hình thức này khá được quan tâm. Trong đó khía cạnh được đặt lên hàng đầu chính là phí đăng ký bảo hộ sáng chế. Bất cứ công tác nào có dự định tiến hành thì người ta đều lưu tâm đến chi phí nhãn hiệu nhiều hơn. Và việc đăng ký bảo hộ cho một sáng chế mới hình thành cũng là điều không ngoại lệ.

  Các khoản phí đăng ký bảo hộ sáng chế theo quy định

  Thông tư số 22/2009/TT – BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm quy định về các khoản phí phải nộp trong quá trình đăng ký bảo hộ cho một sáng chế. Để được cấp văn bằng bảo hộ cho một sáng chế bất kỳ, người thực hiện phải nộp các khoản phí này theo quy định.

  Một quy trình bảo hộ cho sáng chế hoàn chỉnh sẽ phải nộp các khoản phí bao gồm:

  – Lệ phí nộp đơn cho mỗi điểm độc lập từ thứ hai trở đi

  – Lệ phí công bố đơn

  – Lệ phí xét nghiệm nội dung cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ hai trở đi

  – Lệ phí tra cứu thông tin phục vụ xét nghiệm cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập tiếp theo

  – Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ từ điểm độc lập thứ hai, mỗi điểm

  – Lệ phí đăng bạ văn bằng bảo hộ

  – Lệ phí công bố quyết định cấp Văn bằng bảo hộ

  Các yếu tố tác động đến mức phí đăng ký bảo hộ sáng chế

  Một quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ chia ra nhiều giai đoạn để nộp từng khoản phí phù hợp. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng nộp cùng một mức phí khác nhau dù có định mức chung cho từng loại phí. Chẳng hạn với một sáng chế có bản mô tả dưới 5 trang thì mức phí nộp sẽ thấp hơn so với một sáng chế có bản mô tả từ trang thứ 6 trở đi.

  Một yếu tố khác có liên quan chính là phương tiện thể hiện các tài liệu có trong đơn đăng ký. Nếu tài liệu dạng giấy thì mức phí sẽ khác còn tài liệu thể hiện dưới dạng điện tử thì sẽ khác.

  Bên cạnh đó nếu một đơn đăng ký sáng chế có từ 2 hình vẽ thì từ hình vẽ thứ 2 người thực hiện phải nộp các mức phí theo quy định. Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng chính là số lượng điểm độc lập.

  Vai trò của việc đăng ký bảo hộ khi có một sáng chế ra đời là điều không thể phủ nhận. Chính vì thế đừng chần chờ mà hãy nhanh chóng quyết định tiến hành công tác này. Tuy nhiên không phải vì thế mà bỏ qua các yếu tố quan trọng như chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế.

  Vậy nên hãy liên hệ ngay với Phan Law Vietnam để được tư vấn và có một giải pháp mang tính pháp lý hiệu quả nhưng tiết kiệm. Đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng để đồng hành cùng với sáng chế của bạn. Hãy để Phan Law Vietnam mang lại những điều tốt nhất cho bạn và cho chính sáng chế của mình.

  ~~~

  Thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu nước ngoài tại Việt Nam

  Rượu là một loại đồ uống chứa cồn, có lợi cho đường tiêu hóa, tim mạch và giúp an thần khi dùng ở mức vừa phải, đúng cách. Thị trường rượu ngoại của Việt Nam đang có sự phát triển không nhỏ.

  Người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến chất lượng, thành phần và xuất xứ của các loại rượu. Do đó giải pháp để ngăn ngừa tình trạng làm hàng nhái kém chất lượng chính là đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

  Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu:

  Cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu tại Việt Nam có thể phân thành hai trường hợp:

  Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

  Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nếu muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì có thể nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp thông qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam – Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc thông qua đại diện hợp pháp là các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

  Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

  Trong trường hợp cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, phải nộp hồ sơ đăng ký phải thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

  Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ bao gồm

  –         Tên đầy đủ và địa chỉ, ĐT của người nộp đơn.

  –         Mẫu nhãn hiệu dự định bảo hộ;

  –         Danh mục hàng hoá và/ hoặc dịch vụ của đơn.

  –         Giấy ủy quyền trong trường hợp cá nhân, tổ chức nước ngoài đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ.

  Hồ sơ đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu nước ngoài tại Việt Nam

  Hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp hồ sơ phải được làm bằng tiếng Việt. Cục Sở hữu trí tuệ xử lý hồ sơ đăng ký theo trình tự sau đây:

  –         Thời gian thẩm định về mặt hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

  –         Thời gian công bố đơn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

  –         Thời gian thẩm định nội dung là  8 tháng kể từ ngày công bố đơn.

  –         Thời gian 1 tháng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

  Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ thường kéo dài hơn rất nhiều, từ 16 đến 18 tháng

  Phan Law Vietnam là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ cung cấp dịch vụ tốt nhất

  Phan Law Vietnam tự hào là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu tốt nhất cho quý khách hàng. Nếu có thắc mắc về vấn đề đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Mỹ Phẩm Whoo Hàn Quốc – Mỹ Phẩm Đông Y Tốt Cho Làn Da
 • Giới Thiệu Mỹ Phẩm Whoo Dành Cho Da Nhờn
 • Mỹ Phẩm Whoo Của Hàn Quốc – Những Điều Cần Biết
 • ★ Mỹ Phẩm Whoo Có Dùng Được Cho Bà Bầu Hay Không?
 • Rượu Vang Đà Lạt Export – Lựa Chọn Hợp Lí Dành Cho Bạn
 • Tin tức online tv