Top 13 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Buộc Thôi Việc Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Thủ Tục Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Số 04 Ra Ngày 5/6/2013 Của Btbq Về Việc Xử Lý Kỷ Luật , 5 Bước Ra Quyết Định, 8 Bước Ra Quyết Định, 6 Bước Ra Quyết Định, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, 5 Bước Ra Quyết Định Mua Hàng, 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, 6 Bước Ra Quyết Định Decide, 5 Bước Quyết Định Mua Hàng, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Đưa Đi Cơ Sở Cai Nghiện ép Buộc, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệ, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Thủ Tục Giải Quyết Cho Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Chế Độ Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Buộc Thôi Học Duy Tân, Buộc Thôi Học, Quy Định Thời Gian Làm Việc, Quyết Định Khen Thưởng Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 108, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 46, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Tổng Cục Thống Kê, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hutech, Cac Buoc Tien Hanh Xin Chuyen Sinh Hoat Tam Thoi, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hust, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hcmus, Thời Gian Làm Việc Trong Một Ngày Của Người Lái Xe Được Quy Định Là Bao Nhiêu?, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hutech 2014, 5 Bước Đánh Giá Rủi Ro Tại Nơi Làm Việc, Tiếp Bước Cha Anh Làm Nghìn Việc Tốt, Quyết Định Cho Thôi Tham Gia Cấp ủy Chi Bộ , Em Đã Quyết Định Sẽ Dừng Lại ở Đây Thôi, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyet Dinh Thoi Giu Chuc Bi Thu Chi Bo, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Điều Luật Giải Quyết Việc Làm, Điều Luật Về Giải Quyết Việc Làm, Quyet Dinh Cho Thoi Giu Chuc Vu Bi Thu Chi Doan, Quyết Định Bổ Nhiệm Không Có Thời Hạn, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Một Người Chồng Quyết Định ở Nhà Để Chăm Sóc Việc Gia Đình, Theo Các Nhà Thống Kê Lao Động Thì, Tham Luận Tiếp Bước Cha Anh Làm Nghìn Việc Tốt, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Nghị Quyết Về Việc Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Quyết Định Ban Hành Khung Thời Gian Năm Học, 4 Yếu Tố Quyết Định Thời Điểm Uống Thuốc, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Luận Văn Về Thời Giờ Làm Việc Thời Giờ Nghỉ Ngơi, Điều Luật Về Chính Sách Giải Quyết Việc Làm, Điều Luật Chính Sách Giải Quyết Việc Làm, Quyết Định Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của án Treo, Quan Điểm Lịch Sử Cụ Thể Trong Việc Hoạch Định Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Qua Các Thời K, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Về Việc, Quyết Định Làm Việc, Luật Bảo Hiểm Bắt Buộc, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Về Việc Hỗ Trợ Kinh Phí,

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Thủ Tục Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Số 04 Ra Ngày 5/6/2013 Của Btbq Về Việc Xử Lý Kỷ Luật , 5 Bước Ra Quyết Định, 8 Bước Ra Quyết Định, 6 Bước Ra Quyết Định, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, 5 Bước Ra Quyết Định Mua Hàng, 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, 6 Bước Ra Quyết Định Decide, 5 Bước Quyết Định Mua Hàng, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Đưa Đi Cơ Sở Cai Nghiện ép Buộc, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệ, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Thủ Tục Giải Quyết Cho Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Chế Độ Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Buộc Thôi Học Duy Tân,

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Thủ Tục Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Viên Chức Có Đơn Xin Thôi Việc, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Thủ Tục Cho Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Thủ Tục Buộc Thôi Việc, Quyet Dinh Thoi Giu Chuc Bi Thu Chi Bo, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quyet Dinh Cho Thoi Giu Chuc Vu Bi Thu Chi Doan, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hust, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hcmus, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hutech, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hutech 2014, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Quyết Định Viên Chức, Nghị Định Số 27 Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Về Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức, Quy Định Tại Điều 22 Luật Viên Chức Năm 2010, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Quyết Định Khen Thưởng Viên Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Giữ Chức Vụ Bí Thư Chi Đoàn , Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Công Chức, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức,

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Thủ Tục Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Viên Chức Có Đơn Xin Thôi Việc, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Thủ Tục Cho Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Thủ Tục Buộc Thôi Việc, Quyet Dinh Thoi Giu Chuc Bi Thu Chi Bo, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quyet Dinh Cho Thoi Giu Chuc Vu Bi Thu Chi Doan, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hust, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hcmus, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hutech, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hutech 2014, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức,

Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Buộc Thôi Việc Viên Chức, Thủ Tục Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Công Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Công Chức Xã, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Công Chức, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Công Chức, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Công Chức Nhà Nước, Đơn Xin Thôi Việc Dành Cho Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Công Chức Nhà Nước, Thủ Tục Buộc Thôi Việc, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Quyet Dinh Thoi Giu Chuc Bi Thu Chi Bo, Quyet Dinh Cho Thoi Giu Chuc Vu Bi Thu Chi Doan, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết Đánh Giá Việc Thi Hành Luật Cán Bộ Cong Chức, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Lề Lối Làm Việc: Hút Thuốc, Uống Rượu Và Làm Việc Riêng Trong Giờ Làm Việc Của Cán Bộ, Công Chức, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Giữ Chức Vụ Bí Thư Chi Đoàn , Viên Chức Có Đơn Xin Thôi Việc, Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Thủ Tục Cho Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức,

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Thủ Tục Buộc Thôi Việc Viên Chức, Thủ Tục Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Công Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Công Chức Xã, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Công Chức, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Công Chức, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Công Chức Nhà Nước, Đơn Xin Thôi Việc Dành Cho Công Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Công Chức Nhà Nước, Thủ Tục Buộc Thôi Việc, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Quyet Dinh Thoi Giu Chuc Bi Thu Chi Bo, Quyet Dinh Cho Thoi Giu Chuc Vu Bi Thu Chi Doan, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc,

Hiệu Trưởng Ra Lại Quyết Định “Buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo

Nội dung quyết định số 32/QĐ-VNG được ông Nguyễn Tân Cảnh – Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp ký vào ngày 31/3/2015, trong đó ông Cảnh căn cứ dựa vào đề nghị của Hội đồng xử lý kỷ luật nhà trường, với hình thức “buộc thôi việc” và công văn 415 của Sở GD&ĐT về xử lý kỷ luật ông Lê Vân – giáo viên nhà trường.

Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp ra lại quyết định buộc thôi việc nhưng chưa có ý kiến của Sở Nội vụ.

Tại công văn 415 của Sở GD&ĐT, ông Đoàn Dụng – Giám đốc Sở GD&ĐT nêu: “Sở GD&ĐT đề nghị Trường THPT Võ Nguyên Giáp thực hiện đúng thẩm quyền xử lý kỷ luật theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ”.

Văn bản thống nhất của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi.

Còn ông Đoàn Dụng cho rằng: “Qua nghiên cứu các văn bản, nội dung quyết định “buộc thôi việc” giáo viên Lê Vân mới đây là đúng quy trình”.

Trước đó, vào ngày 10/3, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của giáo viên Lê Vân, về Quyết định 86/QĐ-ST1 của Hiệu trưởng trường THPT Sơn Tịnh 1 (nay trường THPT Võ Nguyên Giáp) thi hành kỷ luật “buộc thôi việc” giáo viên Lê Vân. Trong đó, Sở GD&ĐT khẳng định: “Giáo viên Lê Vân là công chức được Ban tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi (nay là Sở Nội vụ) ký quyết định tuyển dụng theo đề nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT, do đó việc buộc thôi việc ông Lê Vân phải được sự thống nhất của Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ. Về nội dung nay, Trường THPT Võ Nguyên Giáp chưa thực hiện và ông Lê Vân khiếu nại là có cơ sở”.

Quyết định tuyển dụng giáo viên Lê Vân được Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi ký vào năm 1999.

Cũng trong ngày 10/3, Giám đốc Sở GD&ĐT ra công văn 274 thu hồi Quyết định số 86 về “buộc thôi việc” giáo viên Lê Vân. Đồng thời, thành lập lại Hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật giáo viên Lê Vân theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong thời gian 30 ngày.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT có kết luận nội dung tố cáo 9 nội dung của giáo viên Lê Vân, trong đó có 1 nội dung yêu cầu kiểm tra công trình nhà vệ sinh và 7/8 nội dung tố cáo đều đúng. Cụ thể nội dung tố cáo đúng gồm thu tiền của học sinh thi tốt nghiệp THPT trái quy định trong 2 năm học 2011-2012 và 2012-2013 (50.000 đồng/học sinh); tổ chức dạy thêm chính khóa lớp 11 và 12; chi cho giáo viên dạy thêm thấp hơn 3,28% so với quy định; đấu thầu căng tin trong khi Sở GD&ĐT, Sở Tài chính nhắc nhở trước đó; dồn ép chương trình chính khóa lớp 12 để dạy thêm và thu tiền của học sinh với 420.000 đồng/6 tuần/HS; hiệu trưởng vẫn nhận phụ cấp đứng lớp 30% nhưng dạy không đủ số tiết theo quy định; thu tiền giấy nháp, giấy thi của học sinh (140.000 đồng/HS/năm học).

Sau khi Sở GD&ĐT ban hành và kết luận các nội dung trên, trường THPT Võ Nguyên Giáp khẩn trương thực hiện lại thủ tục, quy trình và hiệu trưởng Nguyễn Tân Cảnh ra quyết định “buộc thôi việc” giáo viên Lê Vân, với các lỗi vi phạm như quyết định “buộc thôi việc” lần trước (số 86/QĐ-ST1). So với lỗi vi phạm mà giáo viên Lê Vân tố cáo ông Nguyễn Tân Cảnh, kết luận của Sở GD&ĐT thể hiện các nội dung tố cáo đều đúng (7/8 nội dung tố cáo) và vi phạm nghiêm trọng hơn lỗi vi phạm của giáo viên Lê Vân nhưng vẫn chưa bị xử lý kỷ luật. Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT, các phòng chức năng và nhà trưởng tổ chức kiểm điểm trong thời gian 30 ngày (đến hết ngày 10/4).

tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc.

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!