Top 17 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên / 2023

Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Sổ Đăng Ký Thành Viên Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Sổ Đăng Ký Thành Viên Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Thủ Tục Mua Bán Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Thủ Tục Mua Bán Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Sổ Đăng Ký Thành Viên Công Ty Tnhh, Thủ Tục Đăng Ký Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Điều Lệ Công Ty Tnhh 3 Thành Viên, Báo Cáo Thuế Của Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Điều Lệ Công Ty Tnhh 02 Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên HĐqt, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên, Thủ Tục Chuyển Nhượng Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên 2016, Thủ Tục Thay Đổi Vốn Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Danh Sách Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Thủ Tục Chuyển Nhượng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Danh Sách Các Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Thủ Tục Chuyển Nhượng Vốn Góp Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Tnhh Một Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Một Thành Viên, 3. Đầu Năm 2015, Công Ty Tnhh Một Thành Viên Điện Gió Trà Vinh 1 Của Nhà Đầu Tư Hàn Quốc Được Cấp Ph, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Trở Lên, 3. Đầu Năm 2015, Công Ty Tnhh Một Thành Viên Điện Gió Trà Vinh 1 Của Nhà Đầu Tư Hàn Quốc Được Cấp Ph, 3. Đầu Năm 2015, Công Ty Tnhh Một Thành Viên Điện Gió Trà Vinh 1 Của Nhà Đầu Tư Hàn Quốc Được Cấp Ph, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thôn, Quyet Dinh Mien Nhiem Cong An Vien, Quyết Định Miễn Nhiệm Cong An Viên, Mau Quyet Dinh Bo Nhiem Cong An Vien Thường Truc Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thường Trực, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, Báo Cáo Của Kiểm Soát Viên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên, Phân Cong Nhiệm Vụ Ban Giám Đốc Benh Viện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, 6 Bí Quyết Giảm Cân Thành Công, Điều Lệ Cty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2018, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh,

Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Sổ Đăng Ký Thành Viên Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Sổ Đăng Ký Thành Viên Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Thủ Tục Mua Bán Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Thủ Tục Mua Bán Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Sổ Đăng Ký Thành Viên Công Ty Tnhh, Thủ Tục Đăng Ký Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Điều Lệ Công Ty Tnhh 3 Thành Viên, Báo Cáo Thuế Của Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Điều Lệ Công Ty Tnhh 02 Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên HĐqt, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên, Thủ Tục Chuyển Nhượng Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên 2016, Thủ Tục Thay Đổi Vốn Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Danh Sách Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Thủ Tục Chuyển Nhượng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Danh Sách Các Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Thủ Tục Chuyển Nhượng Vốn Góp Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Tnhh Một Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần,

Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên / 2023

17/08/2020

Nguyễn Thị Nhàn

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể trong các quy định của pháp luật doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này có những đặc điểm riêng trong cơ cấu tổ chức và quá trình hoạt động so với các loại hình doanh nghiệp khác.

1. Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên thì hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty bao gồm tất cả các thành viên của công ty. Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH 2 thành viên không khó để bắt gặp các trường hợp mẫu thuẫn khó thống nhất giải quyết giữa các thành viên trong hội đồng thành viên của công ty. Trong đó, việc phát sinh mẫu thuẫn giữa Giám đốc và Chủ tịch hội đồng thành viên diễn ra tương đối phổ biến. Việc phát sinh các mẫu thuẫn này nhiều trường hợp gây nên các khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như quản lý của công ty.

2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Nội dung câu hỏi: xin chào luật sư cty Luật Minh Gia ! Hiện em có 1 vấn đề muốn hỏi như sau nhờ luật sư tư vấn giùm em vấn đề của em như sau: cty e là cty tnhh 2 thành viên trong quá trình kinh doanh các thành viên không đồng nhất xảy ra nhiều vấn đề, và giờ ông chủ tịch HĐTV muốn đuổi ông giám đốc thành viên kia ra khỏi cty và trả lại toàn bộ vốn cho ông gđ đó, còn cty thì vẫn hoạt động và ông chủ tịch kia sẽ bỏ vốn hết vào. Cho em hỏi làm như vậy được không và như thế có đúng không? Nếu muốn cho ông giám đốc kia ra khỏi cty thì cần những thủ tục như thế nào ạ?

Điều 56. Hội đồng thành viên

Căn cứ theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Hội đồng thành viên, nghị quyết của Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên như sau:

2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trongbáo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên“2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.“Thứ hai, đối với vấn đề vốn góp1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

“1. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Theo như bạn cung cấp, chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty bạn muốn trả lại toàn bộ vốn góp cho Giám đốc sau khi miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc. Trong trường hợp này, mặc dù Giám đốc đã bị miển nhiệm, bãi nhiệm, không còn là giám đốc công ty nhưng anh ta vẫn là thành viên của công ty, có góp đủ số vốn theo quy định. Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên muốn trả lại tiền cho giám đốc thì phải có thỏa thuận với Giám đốc về việc trả lại phần vốn góp và được Giám đốc đồng ý. Nếu Giám đốc đồng ý với việc trả lại phần vốn đã góp thì sẽ tiến hành theo hình thức chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh / 2023

…., ngày … tháng…. năm …..

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty ……. về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty ………………. đối với:

Ông/ Bà………………………….. Giới tính:….

Sinh ngày: ……………….. Dân tộc: …… Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

– Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.

Kế toán Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế uy tín, chất lượng nhất hiện nay.

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở Đống Đa: Phòng 815, tòa 15 tầng – B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) – 0339.418.980Cơ Sở Cầu Giấy: Tầng 2 – Tòa nhà B6A Nam Trung Yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN – 0339.156.806Cơ Sở Linh Đàm: Phòng 404 – Chung cư CT4A1 – Đường nguyễn Hữu Thọ – Linh Đàm – Hoàng Mai Hà Nội. (Ngay đèn xanh đỏ cổng chào Linh Đàm, Tầng 1 siêu thị Bài Thơ, Highlands Cofee) – 0342.254.883Cơ Sở Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) – Trần Phú – Hà Đông – 0339.421.606

Tiền Lương Của Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên / 2023

Tôi vừa là thành viên công ty TNHH hai thành viên, vừa là giám đốc công ty. Hàng tháng tôi vẫn nhận được tiền lương và thưởng. Công ty An Nam cho tôi hỏi tiền chi trả lương và thưởng cho giám đốc có được tính vào chi phí để trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 66 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có quy định:

“Điều 66. Thù lao, tiền lương và thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác

1. Công ty trả thù lao, tiền lương và thưởng cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Theo quy định trên thì các khoản tiền lương của giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Như vậy, nếu khoản tiền lương chi trả cho giám đốc thỏa mãn 3 Điều kiện nêu tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được xác định là chi phí kinh doanh và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp .

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.