Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam Khoá Xiv, Nhiệm Kỳ 2013
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Đảng Ủy Y Tế
 • Quy Chế Làm Việc Của Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy Nhiệm Kỳ 2022
 • Quy Chế Làm Việc Của Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Uỷ Ban Kiểm Tra Công Đoàn Ngành Giao Thông Vận Tải Tỉnh Bình Thuận Khóa Iv, Nhiệm Kỳ 2012
 • Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiểu Luận Giải Quyết Tình Huống Hành Chính, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính, Thông Tư Ban Hành Quy Định Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học, Tiểu Thuyết Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính Phân Kì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, ý Thức Quyết Định Hành Vi, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2022, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Quyết Định Ban Hành Thể Thức Văn Bản, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường,

  Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiểu Luận Giải Quyết Tình Huống Hành Chính, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính, Thông Tư Ban Hành Quy Định Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học, Tiểu Thuyết Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Nhà Trường
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở
 • Mẫu Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định V/v Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Đại Học Nông Lâm Khóa Xiv, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Đảng Ủy Viện Ksnd Thành Phố Đà Nẵng
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định, Quy Chế Chi Tiêu Đảng Phí
 • Qđ Ban Hành Qui Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Trường Mầm Non Bình Minh
 • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON KIM THƯ

  Số: QĐ – MNKT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Kim Thư, ngày tháng 10 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  về việc ban hành quy chi tiêu nội bộ năm học 2022 – 2022

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM THƯ

  Căn cứ điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định Số: 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ về việc quyết định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vu, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tiết kiệm hiệu quả, công khai dân chủ trong toàn đơn vị;

  Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ;

  Căn cứ biên bản cuộc họp thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ ngày 14/10/2016 của hội nghị cán bộ, công chức viên chức của trường mầm non Kim Thư.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong trường Mầm non Kim Thư năm học 2022-2017.

  Điều 2. Quy chế này có hiệu lực trong năm học 2022-2017 và các năm tiếp theo, nếu có bổ sung sửa đổi sẽ được thông qua các kỳ Hội nghị viên chức hàng năm của trường. Hết hiệu lực khi có Quyết định thay thế.

  Điều 3. Hiệu trưởng trường MN Kim Thư, các đoàn thể trong trường, toàn thể cán bộ viên chức trong trường căn cứ Quyết định thi hành ./.

  Nơi nhận:

  – Như điều 3;

  – Lưu: VP.

  HIỆU TRƯỞNG

  NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nh 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Cđcs
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Đảng Ủy Viện Ksnd Thành Phố Đà Nẵng
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • PHÒNG GD ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN TUỔI THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 02 /QĐ – MNTT Định An, ngày 2 tháng 10 năm 2022

  V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong hoạt động

  ​ ​

  Căn cứ nghị định số 43/2006/NĐ – CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài Chính – Bộ Nội Vụ;

  Căn cứ thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính về quy định chế độ công tác phí và chế độ hội nghị;

  Căn cứ quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương ;

  Căn cứ vào dự toán giao kinh phí của phòng giáo dục và đào tạo huyện Dầu Tiếng năm : 2022,2018;

  Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường;

  Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Mầm non Tuổi Thơ năm 2022-2018 (Quy chế đính kèm).

  Điều 2. Quy chế này áp dụng từ 06 /10/2017 và những năm học tiếp theo. Quy chế sẽ sữa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường.

  Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  – Như Điều 3 (thực hiện); Lê Thị Ánh Hồng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Cđcs
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Công Ty Tnhh Mtv Nhà Xuất Bản Gtvt
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở Trường Thcs Gio Việt
 • 5/ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Công Đoàn Cơ Sở.
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nh 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Đảng Ủy Viện Ksnd Thành Phố Đà Nẵng
 • PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNGMN MAI VÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 09 /QĐ-MNMV Cam Hải Đông, ngày 09 tháng 01 năm 2022

  Căn cứ Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non

  Căn cứ cuộc họp Hội Đồng của Trường Mầm Non Mai Vàng ngày 05/01/2019 về việc góp ý quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và ý kiến của BCH công đoàn cơ sở trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Các chế độ nêu tại quy chế chi tiêu nội bộ được tính hưởng từ ngày 01/01/2019

  – Kho bạc ( K.soát chi); (đã ký)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Cđcs
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Công Ty Tnhh Mtv Nhà Xuất Bản Gtvt
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở Trường Thcs Gio Việt
 • 5/ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Công Đoàn Cơ Sở.
 • Quy Chế Chuyên Môn Trường Tiểu Học
 • Mẫu Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Cơ Quan
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ
 • Nhà Quản Lý Là Gì? Cách Để Biến Bạn Thành Một Nhà Quản Lý?
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Theo Quy Định 2022
 • Nên Quyết Định Ra Đi Hay Ở Lại?
 • Việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ mà sẽ do các cơ quan, đơn vị tự tìm hiểu và xây dựng. Ở nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giúp quý vị tìm hiểu về quy định và hướng dẫn soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

  Quy định về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

  Cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng cơ chế chi tiêu nội bộ nhằm mục đích sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Hiện nay, theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ cần tập trung vào những lĩnh vực sau:

  – Cử cán bộ, công chức, người lao động đi học tập, công tác trong nước, chế độ thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ, khoán phương tiện đi lại cho những trường hợp thường xuyên phải đi công tác.

  – Phân bổ, quản lý kinh phí, sử dụng văn phòng phẩm trong các Cục, Vụ, Phòng, Ban và các tổ chức khác tương đương thuộc cơ quan.

  – Quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại cơ quan cho từng đầu máy, từng đơn vị trong cơ quan; về tiêu chuẩn, định mức sử dụng cũng thư thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ, công chức đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong cơ quan.

  – Quản lý, sử dụng và phân bổ kinh phí sử dụng ô tô, xăng dầu theo từng Cục, Vụ, Phòng, Ban và các tổ chức tương đương thuộc khối cơ quan.

  – Quản lý và sử dụng điều hòa nhiệt độ, sử dụng điện thắp sáng trong cơ quan, đơn vị.

  – Nội dung chi, mức chi khi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù.

  Cơ quan, đơn vị khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thực hiện do cơ quan có thẩm quyền ban hành, căn cứ vào tình hình thực hiện của các Cục, Vụ, Phòng, Ban, các tổ chức tương đương cơ quan trong thời gian qua, khả năng của nguồn kinh phí được giao; mức chi, chế độ chi, tiêu chuẩn định mức, chế độ khoán trong quy chế chi tiêu nội bộ không được vượt quá chỉ tiêu, định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  Nếu quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan xây dựng mà vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm yêu cầu cơ quan ban hành điều chỉnh lại.

  Thực hiện nội dung quy chế chi tiêu nội bộ, cơ quan phải đảm bảo có chứng từ, hóa đơn hợp pháp theo quy định (trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật).

  Để tiếp tục nội dung bài viết mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ,ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng quý độc giả cách để soạn thảo một bản quy chế chi tiêu nội bộ.

  Hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

  Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ cần phải có những nội dung chính như sau:

  Thứ nhất: Mục đích xây dựng quy chế

  Cần phải nêu rõ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đạt được mục đích gì? Các mục đích có thể:

  – Tạo quyền chủ động về quản lý, chi tiêu cho thủ trưởng.

  – Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  – Sử dụng nguồn tài sản công đúng mục đích và có hiệu quả.

  – Chấp hành thực hiện chống lãng phí, tiết kiệm chi tiêu.

  Thứ hai: Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

  – Không vượt quá chế độ chi do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

  – Phù hợp với hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị.

  – Đảm bảo cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  – Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

  – Việc chi tiêu phải đảm bảo có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

  – Có ý kiến tham gia bằng văn bản của tổ chức công đoàn.

  Thứ ba: Căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

  – Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định.

  – Căn cứ tình hình thực hiện qua các năm về chi tiêu và sử dụng tài sản.

  – Căn cứ theo chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm.

  – Dự toán chi ngân sách nhà nước.

  Thứ tư: Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

  – Sử dụng văn phòng phẩm.

  – Sử dụng ô tô phục vụ công tác.

  – Sử dụng điện thoại: Sử dụng điện thoại tại công sở và sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

  – Sử dụng điện thoại trong cơ quan, đơn vị.

  – Quy định thanh toán công tác phí

  – Nội dung chi, mức chi khi thực hiện các nhiệm vụ.

  – Trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

  Thứ năm: Quy định việc xử lý vi phạm và giải quyết các trường hợp đặc biệt khi sử dụng vượt mức khoán

  Dựa theo mức khoán, nếu vi phạm trong lĩnh vực đã có quy định xử lý thì xử lý theo quy định hiện hành, nếu pháp luật chưa có quy định thì cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm xử lý hoặc trừ vào kinh phí tiết kiệm của năm sau.

  Các trường hợp vượt mức giao khoán được xem xét bổ sung thêm mức giao khoán, các trường hợp thu hồi từ cá nhân nộp lại công quỹ…

  Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Công Ty Cổ Phẩn Môi Trường Nam Định
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Nghỉ Thai Sản
 • Thủ Tục Báo Giảm Thai Sản & Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Công Ty Cổ Phẩn Môi Trường Nam Định
 • Mẫu Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Cơ Quan
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ
 • Nhà Quản Lý Là Gì? Cách Để Biến Bạn Thành Một Nhà Quản Lý?
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

  Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2022;

  Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

  Căn cứ Thông tư 107/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

  Quy chế số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Quy chế Tài chính số 01/QC-ĐHKT-HĐT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2022 vào ngày 14 tháng 01 năm 2022;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán,

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  Điều 2. Các Quy chế chi tiêu nội bộ trước đây có nội dung trái với nội dung của Quy chế này đều không còn hiệu lực.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị thuộc trường và toàn thể công chức, viên chức trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

  Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Đông Phong

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Nghỉ Thai Sản
 • Thủ Tục Báo Giảm Thai Sản & Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Cần Thiết Cho Lao Động Nữ Sắp Sinh Con
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Thai Sản 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Quyet Dinh Ban Hanh Qui Che Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Về Vận Hành, Khai Thác Và Quản Lý Các Thiết Bị Tin Học Trên Mạng Tin Học Diện Rộng Của Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Văn Phòng Đảng Ủy
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ
 • Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Thể Thức Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Ban Hành Tài Liệu, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2022, Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Phương án, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Mẫu Hồ Sơ Bệnh án, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Mẫu Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, ý Thức Quyết Định Hành Vi, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi,

  Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Tổ Chức, Quản Lý, Sử Dụng Nghĩa Trang Nhân Dân (Ntnd)Tại Thôn Trung Thượng Xã Quế Long Giai Đoạn 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Và Sử Dụng Nghĩa Trang Trên Địa Bàn Xã Hoằng Cát
 • Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Kéo Dài Thời Gian Giữ Chức Vụ… Đối Với Lãnh Đạo Quản Lý
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn 47 Ban Hanh Quy Che Nang Luong Truoc Thoi Han Ln 2022 Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Đảng Ủy Viện Ksnd Thành Phố Đà Nẵng
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định, Quy Chế Chi Tiêu Đảng Phí
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Đại Học, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định 14 Ban Hành Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Thông Tư Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quy Định ở Trường Tiểu Học, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiểu Luận Giải Quyết Tình Huống Hành Chính, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, To Trinh Ra Quyết Định Chỉ Định Pho Trưởng Ap, Tiêu Chuẩn 4 Quan Hệ Giữa Nhà Trường Gia Đình Và Xã Hội, Kiem Dinh Chat Luong Truong Tieu Hoc, Chuyên Đề Đánh Giá Và Kiểm Định Trường Tiểu Học, Bai Hoc Rut Ra Kiem Dinh Chat Lương Truong Tieu Hoc, Bai Hoc Kiệm Dinh Va Chat Uong Truong Tieu Học, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Thủ Tục Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Thủ Tục Cấp Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Thủ Tục Xin Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Văn Bản Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Có Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính, Tiểu Thuyết Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Thông Tư Ban Hành Quy Định Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành,

  Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Đại Học, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định 14 Ban Hành Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Thông Tư Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nh 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Cđcs
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Công Ty Tnhh Mtv Nhà Xuất Bản Gtvt
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở Trường Thcs Gio Việt
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Cđcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nh 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ
 • CĐGD&ĐT TƯƠNG DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐCS THCS LƯỢNG MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 04/QĐ – CĐCS Lượng Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v Ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ nguồn kinh phí Công đoàn

  Trường THCS Lượng Minh

  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS LƯỢNG MINH

  Căn cứ công văn số 2010/TLĐ ngày 03/12/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, v/v kiểm tra, kiểm soát và quản lý chi tiêu tài chính Ngân sách công đoàn;

  Căn cứ qui định nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam;

  Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công đoàn trường THCS Lượng Minh nhiệm kỳ 2012 -2015;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Ban Chấp Hành CĐCS Ban hành Quy định về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ Ngân sách và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tài chính của CĐCS trường THCS Lượng Minh.

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2012.

  Điều 3: BCH Công đoàn, các Tổ trưởng công đoàn, Kế toán – Thủ quỹ và tập thể CĐV của CĐCS trường THCS Lượng Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  CHỦ TỊCH

  LƯƠNG BÍCH NGỌC

  CĐGD&ĐT TƯƠNG DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐCS THCS LƯỢNG MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 05/QĐ- CĐCS Lượng Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2012

  QUY CHẾ

  CHI TIÊU NỘI BỘ QUỸ CÔNG ĐOÀN

  Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn;

  Căn cứ hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn;

  Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu- chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

  Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/09/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nghiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn;

  Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở trường THCS Lượng Minh.

  Ban chấp hành công đoàn trường THCS Lượng Minh quy định sử dụng Quỹ công đoàn cơ quan như sau:

  NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Mục đích xây dựng qui chế:

  – Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho BCH Công Đoàn.

  – Tạo quyền chủ động cho công đoàn viên trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  – Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong công đoàn trường THCS Lượng Minh, thực hiện sự kiểm soát của nhà trường cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính,công đoàn kiểm tra quyết toán theo qui định.

  – Sử dụng tài chính – tài sản đúng mục đích có hiệu quả.

  – Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu, tạo sự công bằng trong đơn vị.

  Điều 2. Quản lý thu – chi :

  – Phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính- tôn trọng định mức được giao. Nhằm đảm bảo yêu cầu tổ chức các hoạt động công đoàn theo tinh thần tiết kiệm, không tuỳ tiện chi tiêu.

  – Phải có kế hoạch chi từng quý, quyết toán theo đúng nguyên tắc, chế độ.

  – Các khoản mua sắm phải có chứng từ theo tài chính qui định,thực hiện kiểm tra, báo cáo theo qui định.

  NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

  Điều 3. Các nguồn thu:

  1.Thu kinh phí: Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2006 của liên Bộ tài chính-TLĐLĐVN ( Cấp trên cấp)

  2.Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn (1% tổng lương)

  3.Thu khác: Căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy định.

  Bao gồm:

  Thu do hỗ trợ phúc lợi của Chuyên môn ( Nếu có).

  Thu do

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Công Ty Tnhh Mtv Nhà Xuất Bản Gtvt
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở Trường Thcs Gio Việt
 • 5/ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Công Đoàn Cơ Sở.
 • Quy Chế Chuyên Môn Trường Tiểu Học
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chuyên Môn
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đau Đầu Trong Quyết Định Có Ra Ở Riêng
 • Những Điều Lưu Ý Khi Ra Ở Riêng Dành Cho Bạn Trẻ 18+
 • Bật Mí Cách Xin Ra Ở Riêng Không Phật Lòng Bố Mẹ Tốt Nhất
 • Thị Trấn Đình Cả Tổ Chức Lễ Ra Quân Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Năm 2022
 • “hưởng Lợi” Từ Quyết Định Số 13/2020/qđ
 • Chào mừng bạn đến với Website Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá

  Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

  Rất tốt

  Tốt

  Bình thường

  Hôm nay:

  56

  Hôm qua:

  337

  Tuần này:

  56

  Tháng này:

  10065

  Tất cả:

  2331289

  Các tin khác

  • Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

  Thông báo

  Giá dịch vụ khám bệnh

  Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2022

  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

  ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 TẠI HOẰNG THÀNH, HOẰNG CHÂU VÀ HOẰNG LƯU

  Thông tư BYT về dịch vụ KCB

  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP

  THÔNG BÁO: Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức

  Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa 2022

  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022

  Phuơng án tuyển dụng Bệnh viện Hoằng Hoá

  Quy trình KCB tại Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa

  Danh Sách cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng bệnh viện năm 2022

  Giới thiệu về bệnh viện

  Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới

  Thư viện hình ảnh

  VIDEO

  Ngành Y tế Thanh Hóa hướng tới sự hài lòng của người bệnh

  Liên kết website

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Điểm Mới Trong Quyết Định Số 11/qđ
 • Ubnd Xã Chiềng Cọ Công Bố Quyết Định Miễn Nhiệm Đối Với Phó Trưởng Công An Và Công An Viên Thường Trực; Quyết Định Về Việc Bố Trí Công Chức Cấp Xã
 • Hiệu Lực Pháp Luật Của Quyết Định Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn
 • Áp Dụng Các Phương Pháp Phân Lớp (Classification) Trên Tập Dữ Liệu Mushroom
 • Vướng Mắc Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Trường Hợp Chuyển Hồ Sơ Vụ Vi Phạm Để Xử Phạt Hành Chính
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100