Top 19 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Ban Hành Quy Chế Bệnh Viện / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Quy Chế Làm Việc Của Bệnh Viện / 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BVKVNH ngày 29/10/2013 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi)

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHU VỰC NGỌC HỒI Số: 94/QĐ-BVKVNH

Ngọc Hồi, ngày 29 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được triển khai đồng nhất trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng (phó, phụ trách) các khoa, phòng và toàn thể công chức, viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUY CHẾ LÀM VIỆCCỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BVKVNH ngày 29/10/2013 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.2. Mọi công chức, viên chức của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.Điều 2. Nguyên tắc làm việc1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi làm việc theo chế độ một thủ trưởng, mọi hoạt động của bệnh viện đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, Quy chế bệnh viện của Bộ Y tế, quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Kon Tum và quy chế này.2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường xuyên nghiên cứu cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi là bệnh viện đa khoa hạng III, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1.1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

– Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

– Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

– Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong và ngoài tỉnh theo phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện.

– Tổ chức khám giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định Y khoa tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ Pháp luật yêu cầu.

– Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

1.2 Đào tạo cán bộ y tế:– Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ Y tế ở bậc trung học, cao đẳng và đại học.– Tổ chức đào tạo liên tục cho các viên chức, người lao động trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.1.3 Nghiên cứu khoa học:– Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp ngành hoặc cấp cơ sở.– Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện khác để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.1.4 Chỉ đạo tuyến dướiLập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới theo đề án 1816 và theo sự phân công của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.1.5 Phòng bệnh: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.1.6 Hợp tác Quốc tế:Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

– Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính.– Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế, viện phí, BHYT điều trị theo yêu cầu, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của Pháp luật.2. Tổ chức:2.1 Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tài chính kế toán, phòng Điều dưỡng, phòng Hành chính quản trị, phòng Vật tư thiết bị y tế.2.2 Các khoa: Khoa Nội tổng hợp, khoa Nội tim mạch, khoa Nội thận – Nội tiết – Tiết niệu, khoa Ngoại Tổng hợp, khoa Ngoại chấn thương, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Sản, khoa Cấp cứu, Khoa Y học nhiệt đới, khoa Y học cổ truyền, khoa Lão khoa, khoa Khám bệnh, khoa Phục hồi chức năng, khoa Da liễu, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa Tai mũi họng, khoa Mắt, khoa Răng hàm mặt, khoa Ung bướu, khoa Phẫu thuật gây mê, khoa Giải phẫu bệnh, khoa Sinh hóa, khoa Vi sinh, khoa Huyết học truyền máu, khoa Dinh dưỡng, khoa Dược, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn2.3 Tùy theo nhu cầu khám, chữa bệnh và yêu cầu phát triển bệnh viện từng bước lập kế hoạch, đề án trình các cấp có thẩm quyền thành lập một số khoa mới trong cơ cấu tổ chức của bệnh viện đa khoa hạng I.

Điều 17. Chương trình công tác của ban giám đốc và các khoa, phòng.1. Chương trình công tác năm của bệnh viện và của khoa, phòng được xây dựng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và các chỉ tiêu do Sở Y tế giao.2. Chương trình công tác hàng quý, tháng của bệnh viện và các khoa, phòng gồm các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể sẽ được tiến hành trong tháng, quý đó. Có đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong tháng sau và quý sau.3. Chương trình công tác theo tuần của bệnh viện gồm các thông tin về nội dung và dự kiến thời gian làm việc của ban giám đốc trong một tuần.Điều 18. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.1. Hàng tuần, các phó giám đốc có trách nhiệm đánh giá việc thực hiện chương trình công tác được giao để báo cáo giám đốc trong giao ban vào sáng thứ 2 tuần kế tiếp.2. Hàng tháng, hàng quý có tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch được giao các công việc chưa làm được và hướng xử lý tiếp theo.2. Phòng Kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 23. Điều kiện chuyển viện:– Người bệnh quá khả năng điều trị của bệnh viện.– Đã hội chẩn toàn bệnh viện, đối với bệnh viện hạng III; hội chẩn toàn khoa hoặc liên khoa, đối với bệnh viện hạng I và hạng II; sau khi hội chẩn có chỉ định cho người bệnh chuyển viện.– Giám đốc bệnh viện kí giấy chuyển viện, đối với bệnh viện hạng III; trưởng phòng kế hoạch tổng hợp được giám đốc uỷ nhiệm kí giấy chuyển viện đối với bệnh viện hạng I và hạng II.– Trong phiên trực: Người trực lãnh đạo kí giấy chuyển viện cho người bệnh cấp cứu.Điều 24. Thủ tục chuyển viện:– Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện có người bệnh đang điều trị phải liên hệ với bệnh viện dự định chuyển người bệnh đến, trừ trường hợp người bệnh ở trong tình trạng cấp cứu .– Bác sĩ điều trị tóm tắt hồ sơ bệnh án, các xét nghiệm đã làm, chẩn đoán xác định, thuốc đã dùng trong quá trình điều trị và tình trạng người bệnh hiện tại .– Đối với người bệnh nặng, cấp cứu phải có bác sĩ hoặc y tá (điều dưỡng) đưa đi, mang theo hồ sơ bệnh án tóm tắt, có phương tiện cấp cứu trên đường đi chuyển người bệnh.– Y tá (điều dưỡng) đưa người bệnh chuyển viện có trách nhiệm bàn giao người bệnh, hồ sơ bệnh án, tư trang (nếu có) cho người tiếp đón ở bệnh viện mới đến và hai bên kí nhận vào sổ bàn giao.Điều 25. Chuẩn bị cho người bệnh được chuyển viện:– Bác sĩ điều trị có nhiệm vụ giải thích rõ lý do cần chuyển viện cho người bệnh và gia đình người bệnh.– Làm đầy đủ thủ tục người bệnh ra viện.

Điều 26. Triển khai tổ chức thực hiệnGiám đốc bệnh viện triển khai và tổ chức thực hiện quy chế này trong toàn bệnh việnĐiều 27. Sửa đổi bổ sung.Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế này nếu có vướng mắc, phát sinh các khoa, phòng và cá nhân được điều chỉnh bởi quy chế này, phải kịp thời phản ánh về phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện để tổng hợp, báo cáo giám đốc sửa đổi, bổ sung.

Ngọc Hồi, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp / 2023

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Số 14 Về Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Báo Cáo Phối Hợp Liên Ngành Thi Hành án, Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi, Tiểu Luận Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành Trong Công Tác Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Tài Liệu, Quyết Định Ban Hành Thể Thức Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Mẫu Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2015, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, ý Thức Quyết Định Hành Vi, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ, Quyết Định Ban Hành Phương án, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Chế, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001,

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Số 14 Về Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Báo Cáo Phối Hợp Liên Ngành Thi Hành án, Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi, Tiểu Luận Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành Trong Công Tác Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục,

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chuyên Môn / 2023

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINHTRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂUCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/QĐ-LN La Ngâu, ngày 14 tháng 9 năm 2016QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế chuyên môn

Cao Thống Suý

PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQUY CHẾThực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-THLN ngày 14 tháng 9 năm 2015của Hiệu trưởng Trường Tiểu họcLa Ngâu)

A. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:– Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.– Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá xếp loại các môn học ở tiểu học theo Thông tư 30/2014 QĐ BGD-ĐT.– Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ năm học. Đúng thời khóa biểu. Đúng phân phối chương trình theo khối lớp.– Xây dựng quy chế chuyên môn, phê duyệt và kiểm tra hồ sơ của chuyên môn.B. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng chuyên môn:– Phân công chuyên môn cho từng GV sao cho phù hợp, giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ khối, lớp.– Bố trí thời khoá biểu, sắp xếp các ca dạy.– Nghiên cứu kỹ chương trình các lớp, chỉ đạo đúng kế hoạch.– Tổ chức ra đề kiểm tra và kiểm tra theo từng định kì: cuối Học kì I; cuối Học kì II.– Chỉ đạo kiểm tra định kỳ đúng lịch, đúng quy chế. Báo cáo đúng chất lượng, đúng thời gian.– Tham gia dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên. – Kiểm tra hồ sơ của giáo viên định kỳ, đột xuất có nhận xét đánh giá xếp loại.– Triển khai đầy đủ các chuyên đề, các Hội thi đối với giáo viên và học sinh.– Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng triển khai kế hoạch chuyên môn tổ khối.– Sinh hoạt chuyên môn toàn trường đúng lịch 1 lần/tháng.– Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn đúng lịch 2 lần/ tháng.– Tổ chức chuyên đề theo tổ.C. Đối với tổ chuyên mônI. Vai trò của tổ chuyên môn1. Thông qua sinh hoạt chuyên môn, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng giáo viên, giúp giáo viên biết rõ, nắm vững mà nói và làm cho đúng quan điểm, không làm sai, không nói trái với qui định.2. Thông qua sinh hoạt chuyên môn, cụ thể hoá các chủ trương, kế hoạch công tác của trường, giúp giáo viên biết rõ nhiệm vụ và yêu cầu thực thi nhiệm vụ của bản thân.3. Tập hợp những tác động tối ưu của quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục bao gồm sự tham gia cộng tác, sự phối hợp hỗ trợ, sự đóng góp ý kiến phản hồi…4. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục.5. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng / 2023

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Thẩm Quyền Ban Hành Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2016, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2017, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2015, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng 2016, Quyết Định Khen Thưởng 2017, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật,

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Thẩm Quyền Ban Hành Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2016, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2017, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2015, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An,