Top 9 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định 50 Về Kích Cầu Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Athena4me.com

Quyết Định Số 50 Về Mua Sắm Tài Sản

Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Một Người Chồng Quyết Định ở Nhà Để Chăm Sóc Việc Gia Đình, Theo Các Nhà Thống Kê Lao Động Thì, Chiến Lược Phát Triển Gia Đình Việt Nam Đến Năm 2020, Tầm Nhìn 2030 – Quyết Định Số 629/qĐ-ttg Của T, Chiến Lược Phát Triển Gia Đình Việt Nam Đến Năm 2020, Tầm Nhìn 2030 – Quyết Định Số 629/qĐ-ttg Của T, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Nghị Quyết Quyết Định, Mẫu Quyết Định Giải Quyết Đơn Tố Cáo, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Cố Định Quyết Định 15, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, To Trinh Ra Quyết Định Chỉ Định Pho Trưởng Ap, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Số 149/2002/qĐ-bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2002 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Quy Định, Quyết Định Số 149/2002/qĐ-bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2002 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Quy Định, Quyết Định Số 2088 Quy Định Về Y Đức, Quyết Định Chỉ Định Thầu, Quyết Định Số 16 Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Định Mức, Quyết Định Ban Hành Quy Định, Quyết Định Chỉ Định Bổ Sung Ban Chi ủy, Quyết Định Đình Chỉ Công Tác, Quyết Định Đình Chỉ Vụ án Hình Sự, Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2530quyết Định Số 2530/2000/qĐ-bqp Ngày 02/11/2000 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc , Quyết Định 204/qĐ-ttg, Quyết Định Số 655/qĐ-ttg, Cho Em Quyết Định, Quyết Định Số 204/qĐ-ttg, Quyết Định Số 79/qĐ-bxd, Quyết Định Số 790/qĐ-btc, Quyết Định 19, Em Quyết Định Ra Đi, Quyêt Đinh 192, Quyết Định 222, Đòn Quyết Định, Đơn Xin Cấp Lại Quyết Định Ly Hôn, Quyết Định 24, Quyết Định 23, Quyết Định 228-qĐ/tw, Quyết Định Số 17 Về Dạy Thêm Học Thêm, Quyết Định Số 16, Quyết Định Số 755/qĐ-ttg, Đơn Xin Sao Lục Bản án Quyết Định, Quyết Định 22 Quy ước, Quyết Định 22, Quyết Định 217, Quyết Định 244,

Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Một Người Chồng Quyết Định ở Nhà Để Chăm Sóc Việc Gia Đình, Theo Các Nhà Thống Kê Lao Động Thì, Chiến Lược Phát Triển Gia Đình Việt Nam Đến Năm 2020, Tầm Nhìn 2030 – Quyết Định Số 629/qĐ-ttg Của T, Chiến Lược Phát Triển Gia Đình Việt Nam Đến Năm 2020, Tầm Nhìn 2030 – Quyết Định Số 629/qĐ-ttg Của T, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học,

Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư Của Tp.hcm: Hỗ Trợ Ngành Gd

Theo báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chương trình cho thấy, giai đoạn từ năm 2015 đến nay, khi TP ban hành QĐ số 50 về thực hiện Chương trình kích cầu, cho phép hỗ trợ bổ sung thêm một số lĩnh vực mới theo tình hình thực tế, UBND TP đã phê duyệt 281 dự án với tổng mức đầu tư trên 23.798 tỷ đồng, trong đó số vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất là hơn 11.209 tỷ đồng. Bình quân số vốn đầu tư một dự án là 84,69 tỷ đồng. Tập trung nhiều vào các lĩnh vực hạ tầng, GD-ĐT, y tế, công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ, môi trường.

BV Nhân dân 115 là minh chứng hiệu quả cho Chương trình kích cầu của TP. Hiện nay BV là một trong những trung tâm điều trị đột quỵ lớn của TP, mỗi ngày khám cho khoảng 4.000 bệnh nhân, cấp cứu trên 400 bệnh nhân. Đặc biệt, đây cũng BV đầu tiên của TP đưa kỹ thuật mổ robot vào phẫu thuật khối u và sắp tới sẽ tiến hành mổ u não bằng robot. Đồng thời, đưa trí tuệ nhân tạo trong việc cứu sống bệnh nhân.

Để có được kết quả này, lãnh đạo BV Nhân dân 115 cho hay, 50% thiết bị của BV được vay vốn theo Chương trình kích cầu của TP. Trong 10 năm qua, nếu TP không cho vay thì BV không thể triển khai kỹ thuật cao vào chăm sóc y tế. “Để mở rộng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, BV kiến nghị chúng tôi thời gian tới tăng quy mô vay trên 100 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian chi trả khoản vay để BV mạnh dạn đầu tư”, đại diện BV này kiến nghị.

Từ thực tiễn triển khai, ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chúng tôi – đề xuất, UBND TP sớm xây dựng Nghị quyết về Chương trình kích cầu đầu tư của TP để làm cơ sở điều chỉnh, thay thế QĐ 50. Bên cạnh đó, bổ sung thêm đối tượng là các dự án khởi nghiệp, thúc đẩy việc xã hội hóa đầu tư một số lĩnh vực còn phụ thuộc nhiều vào vốn ngân sách TP… Bên cạnh đó cho phép nâng số vốn vay được hỗ trợ lãi suất của một dự án từ 100 tỷ lên 200 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Phương Đông – Phó Giám đốc Sở Công thương TP – cho rằng, phần lớn doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp TP là DN vừa và nhỏ, hạn chế về vốn và sự tiếp cận khoa học công nghệ mới nên chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới cũng như chưa có tài sản đảm bảo để tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng để tái mở rộng sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND chúng tôi Nguyễn Thành Phong cho hay, Chương trình kích cầu là chương trình rất riêng của TP, là thực tế sinh động trong việc thu hút vốn đầu tư vào TP. QĐ 50 đã đẩy mạnh hơn nữa việc tạo điều kiện cho các DN đổi mới theo hướng hiện đại, đẩy nhanh xuất khẩu, nhất là trong những lĩnh vực chủ lực. Thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, GD-ĐT, dạy nghề, Chương trình kích cầu đã phát huy, chứng minh được hiệu quả.

“Nhiều dự án có giá trị gia tăng cao, cải tiến công nghệ, tạo ra nhiều việc làm. Trong các lĩnh vực đầu tư về GD-ĐT, y tế đã có nhiều đột phá, tạo điều kiện cho người dân TP học tập, khám chữa bệnh. Đặc biệt, chương trình là hạt nhân quan trọng trong thu hút vốn đầu tư. Bình quân 1 đồng ngân sách bỏ ra thu hút được trên 14 đồng từ xã hội”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Phong cũng thừa nhận, trong thực tế hiện nay, QĐ 50 cũng đặt ra nhiều hạn chế: Nhiều dự án không đủ khả năng trả nợ; Một số lĩnh vực còn hạn chế về dự án tham gia như văn hóa, thể dục thể thao.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho hay, năm 2018, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế TP đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, TP luôn xem việc tạo điều kiện cho các DN đầu tư là nhiệm vụ hàng đầu. Để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP, ngoài nguồn lực ngân sách, đầu tư công thì còn phải huy động được nguồn lực từ DN, phải tạo điều kiện đầu tư thuận lợi cho DN, bên cạnh đó là nguồn lực về đất đai. DN cũng phải chia sẻ với TP, TP đã hết sức nỗ lực nhưng trong điều kiện của mình, nhiều quyết định phải trông chờ vào Chính phủ. TP luôn xác định rõ việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh là trách nhiệm của mình.

Để Chương trình kích cầu phù hợp với thực tế, Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu cho UBND TP chú trọng các dự án khởi nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng số vốn vay mức hỗ trợ lãi suất từ 100 tỷ lên 200 tỷ đồng. Bổ sung quy chế hoạt động của tổ công tác trình UBND TP trước 5-10-2019. Về phía quận, huyện, tổ chức rà soát, nghiên cứu các dự án sử dụng ngân sách có nguồn thu để chuyển sang hình thức đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa. Về phía các sở ban ngành, nghiên cứu, đề xuất mở rộng nguồn thu trong điều kiện thực tế cho các dự án nhằm rút ngắn thời gian hoàn vốn…

Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 50/2017/Qđ

Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 50/2017/qĐ-ttg, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 91/2017/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 01/2017, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 83/2017, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 91/2017, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 01/2017, Hướng Dẫn Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 15, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 1010 QĐ Ttg, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 2/7/2017 Của Bộ Quôc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất, Thông Tư Số 50/2017/tt-bca Ngày 01 Tháng 11 Năm 2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Về Thường Trự, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 12/7/2017 Của Bqp Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Vào Mục Đích Quố, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 12/7/2017 Của Bqp Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Vào Mục Đích Quố, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp, Ngày 2-7-2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng , Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp, Ngày 2-7-2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Vào Mục Đích Quốc Phòng, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng , Thông Tư Số 50/2017/tt-bca, Ngày 01/11/2017 Của Bộ Công An Quy Định Về Thường Trực Sẵn Sàng Chữa Chá, Thông Tư Số 50/2017/tt-bca Ngày 01/11/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Về Thường Trực Sẵn Sàng, Thông Tư Soos 157/2017/tt-bqp Ngày 2/7/2017 Của Bộ Quôc Phòng Quy Định Về Quản Lý , Sử Dụng Đất Vào, Thông Tu Số 157/2017/tt_bqp Ngày2/7/2017 Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất Quốc Phòng, Thông Tư Số 50/2017/tt-bca, Ngày 01/11/2017 Của Bộ Công An Quy Định Về Thường Trực Sẵn Sàng Chữa Chá, Thông Tư Soos 157/2017/tt-bqp Ngày 2/7/2017 Của Bộ Quôc Phòng Quy Định Về Quản Lý , Sử Dụng Đất Vào, Thông Tư 183/2017 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Thông Tư Hướng Dẫn 43/2017/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn NĐ 91/2017, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Ngày 12/7/2017 Của Bqp Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất Sử Dụng Vào Mục Đíc, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Ngày 12/7/2017 Của Bqp Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất Sử Dụng Vào Mục Đíc, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2017, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn 2017, Bai Giai Quyet Tinh Huong Bhxh 2017, Quyết Định 112/2017/qĐ Ttg, Quyết Định 50/2017, Quyết Định 50/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 01/2017, Quyết Định Số 31/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 04/2017/qĐ-ttg, Quyết Định Số 04/2017/qĐ-ttg, Quyết Định Số 4/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 104 16/2/2017, Quyết Định Số 50/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 12/2017, Quyết Định Số 11/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 07/2017, Quyết Định Số 12/2017, Quyết Định 10/2017, Công Văn Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn 2017, Quyết Định Số 08-qd/tu Ngày 11/10/2017, Quyết Định Số 10/2017/qĐ-ubnd, 10,11,12 Quyết Định 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Quyết Định Ra Quân Năm 2017, Quyết Định Số 12/2017/qĐ-ubnd, Báo Cáo Quyết Định Số 13/qĐ-ttg Ngày 06/01/2017, Quyết Định 44/2017/qĐ-ubnd, Quyết Định 08/2017 Đồng Nai, Quyêt Đinh Số 07- QĐ/tu Ngày 11/10/2017, Quyết Định Xã Nghèo Năm 2017, Quyết Định 08/qĐ/tw Ngày 11/10/2017, Quyết Định 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Quyết Định 790/qu Ngày 30/12/2017, Quyết Định 07-qĐ/tu,ngày 11/20/2017, Quyết Đinh Số 08 Ngày 11/10/2017, Quyết Định 07 Ngày 11/10/2017, Quyết Định Số 619 Ngày 8/5/2017, Quyết Định 104-qĐ/ Qu Ngày 16/02/2017, Quyet Dinh So 07 Ngay 11-10-2017, Quyết Định Số 08-qĐ/tungày 11/10/2017, Quyết Định 07 Ngày 10/11/2017, Quyết Định Số 438/qĐ-tct Ngày 5/4/2017, Quyết Định Số 08/tungay2 11/ 10/ 2017, Quyết Định Số 44/2017/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/12/2017, Quyết Định Số 66 Ngày 6/2/2017, Quyet Dinh 07 11/10/2017 Tu Dong Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm 2017, Quyet Dinh 07-qd/tu Ngày 11/10/2017, Dieu 10.11.12 Quyet Dinh So 08 Ngay 11/ 10/2017, Quyet Dinh 07/2017 Cua Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Quyet Dinh 08 Cua Tinh Uy Dong Nai 2017, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08 QĐ/tu Ngay11/10/2017, Quyết Định Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Quyết Định Số 582 Ngày 28 Tháng 4 Năm 2017, Điều 10,11,12 Quyết Định 08-qĐ/tu Ngày 11-10-2017, Quyết Định Khen Thưởng 2017, Quyết Định Số 900 Ngày 20 Tháng 6 Năm 2017, QĐ 08 Quyết Định Thường Vụ Ngày 11/10/2017, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Quyết Định Số 07qĐ Tu Ngày 11/10/2017, Dieu 10 11 12 Quyet Dinh S0 07 Qd/tu Ngay Q1/10/2017, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2017, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 11/10/2017 Quyet Dinh Tinh Uy Dong Nai,

Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 50/2017/qĐ-ttg, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 91/2017/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 01/2017, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 83/2017, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 91/2017, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 01/2017, Hướng Dẫn Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 15, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 1010 QĐ Ttg, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 2/7/2017 Của Bộ Quôc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất, Thông Tư Số 50/2017/tt-bca Ngày 01 Tháng 11 Năm 2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Về Thường Trự, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 12/7/2017 Của Bqp Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Vào Mục Đích Quố, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 12/7/2017 Của Bqp Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Vào Mục Đích Quố, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp, Ngày 2-7-2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng , Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp, Ngày 2-7-2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Vào Mục Đích Quốc Phòng, Thông Tư Số 157/2017/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng , Thông Tư Số 50/2017/tt-bca, Ngày 01/11/2017 Của Bộ Công An Quy Định Về Thường Trực Sẵn Sàng Chữa Chá, Thông Tư Số 50/2017/tt-bca Ngày 01/11/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Về Thường Trực Sẵn Sàng, Thông Tư Soos 157/2017/tt-bqp Ngày 2/7/2017 Của Bộ Quôc Phòng Quy Định Về Quản Lý , Sử Dụng Đất Vào, Thông Tu Số 157/2017/tt_bqp Ngày2/7/2017 Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất Quốc Phòng, Thông Tư Số 50/2017/tt-bca, Ngày 01/11/2017 Của Bộ Công An Quy Định Về Thường Trực Sẵn Sàng Chữa Chá, Thông Tư Soos 157/2017/tt-bqp Ngày 2/7/2017 Của Bộ Quôc Phòng Quy Định Về Quản Lý , Sử Dụng Đất Vào, Thông Tư 183/2017 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Thông Tư Hướng Dẫn 43/2017/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn NĐ 91/2017, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Ngày 12/7/2017 Của Bqp Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất Sử Dụng Vào Mục Đíc, Thông Tư 157/2017/tt-bqp Ngày 12/7/2017 Của Bqp Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Đất Sử Dụng Vào Mục Đíc, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2017, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn 2017, Bai Giai Quyet Tinh Huong Bhxh 2017, Quyết Định 112/2017/qĐ Ttg, Quyết Định 50/2017, Quyết Định 50/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 01/2017, Quyết Định Số 31/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 04/2017/qĐ-ttg, Quyết Định Số 04/2017/qĐ-ttg, Quyết Định Số 4/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 104 16/2/2017, Quyết Định Số 50/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 12/2017, Quyết Định Số 11/2017/qĐ-ttg, Quyết Định 07/2017,

Chưa Quyết Định Giảm 50% Thuế Trước Bạ Ô Tô

Về việc giảm 50% phí trước bạ ô tô trong nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho phóng viên biết: “Thủ tướng mới đồng ý về chủ trương để trình sang Quốc hội. Thẩm quyền quyết định là Quốc hội”.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

“Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và ý kiến của các Phó Thủ tướng, đại biểu dự họp, Thủ tướng đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước” – Văn phòng Chính phủ thông tin.

Chưa quyết định giảm 50% thuế trước bạ ô tô.

“Thủ tướng mới đồng ý về chủ trương để trình sang Quốc hội, đây mới chỉ là thống nhất chủ trương, còn thẩm quyền quyết định là Quốc hội. Quốc hội sẽ quyết định chứ không phải Chính phủ” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Về quy trình, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin: Nếu Chính phủ đồng ý, Bộ Tài chính phải xây dựng Tờ trình sang Quốc hội. “Nếu được chấp thuận, Quốc hội quyết định như thế nào thì sẽ triển khai thực hiện như thế” – Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nói và cho biết khả năng Tờ trình sẽ được gửi tới Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 đang diễn ra.

Được biết, hiện nay người mua xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tại Việt Nam phải chịu phí trước bạ 10%, riêng người dân có hộ khẩu Hà Nội là 12%. Như vậy, nếu được Quốc hội quyết định cho giảm phí trước bạ thì người mua xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ chỉ phải nộp lệ phí 5-6%.

Lời giải nào cho “bài toán” xử lý rác thải nông thôn? Bài 1: Chuyển biến bước đầu Theo báo Dân trí