Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh

--- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Tỉnh Đắk Lắk (Năm 2022)
 • Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Sách Tiêu Chuẩn, Định Mức, Thủ Tục Hành Chính
 • Quyết Định Số 50 Về Việc Ban Hành Cơ Chế Xử Lý Nợ Bị Rủi Ro Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội
 • Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quy Định 1043 Ngày 21 Thanh 9 Năm 2004 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Định 34 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quy Định 1043 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quy Định 1262 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Quyết Định Ubnd, Quyết Định Của Ubnd, Quyết Định Số 886/qĐ-ubnd, Quyết Định Ubnd Xã, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd, Quyết Định 869/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Hà Nội, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Huế, Quyết Định Số 688/qĐ-ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định 688/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 522/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 689/qĐ-ubnd, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định 820/qĐ-ubnd, Nghị Định Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Số 96/2014/qĐ-ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyet Dinh Cua Ubnd Nam 1999cua Xa, Quyet Dinh Cuar Ubnd, Quyết Định 44/2017/qĐ-ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 3384/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 04/2020/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 3023/qĐ-ubnd, Quyết Định Ubnd Tphcm, Quyết Định Số 30/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Số 07/2016/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 06/2013/qĐ-ubnd, Quyết Định 66/2012/qĐ-ubnd, Quyết Định 74/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 10/2017/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 6541 QĐ Ubnd, Quyết Định 22/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định 04/2020/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 7053/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định 20/2016/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 72/2014/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 30/2019/qĐ – Ubnd, Quyết Định Số 1198/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 20/2018/qĐ-ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Số 54/2016/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 77/2014/qĐ-ubnd, Quyết Định 2110/qĐ-ubnd, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 4631/qĐ-ubnd, Quyết Định 96/2014/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 41/2016/qĐ-ubnd, Quyết Định Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Số 5441/ubnd-kt, Quyết Định 02/2020/qĐ-ubnd,

  Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quy Định 1043 Ngày 21 Thanh 9 Năm 2004 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Định 34 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quy Định 1043 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quy Định 1262 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Quyết Định Ubnd, Quyết Định Của Ubnd, Quyết Định Số 886/qĐ-ubnd, Quyết Định Ubnd Xã,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Tư Liên Tịch Số 50 Về Tiêu Chuẩn Đạo Đức Chính Trị 2022
 • Tải Quyết Định Số 438 Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Tổng Cục Chính Trị
 • Sử Dụng Máy Móc, Thiết Bị Làm Việc: Cần Nắm Vững Những Tiêu Chuẩn, Định Mức Mới
 • Quyết Định 163/đkvn Năm 2006 Hướng Dẫn Kiểm Tra Chất Lượng Xe Máy Chuyên Dùng Nhập Khẩu Theo Quyết Định 50/2006/qđ
 • Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư Của Tp.hcm: Hỗ Trợ Ngành Gd
 • Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày 27 Tháng 11 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Văn Về Việc Kê Khai Minh Bạch Tài Sản, Thu Nhập Năm 2022
 • Tt Bình Luận Và Kiến Nghị Về Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị
 • Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn: Tránh Việc Kê Khai Hình Thức, Tẩu Tán Tài Sản
 • Thanh Tra Chính Phủ Công Bố Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập
 • Hướng Dẫn Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Năm 2022
 • TP. HỒ CHÍ MINH

  TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

  KẾ HOẠCH Kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai năm 2022

  Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Nghị định 78/2013/NĐ-CP);

  Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Thông tư 08/2013/TT-TTCP),

  Thực hiện Kế hoạch số 4004/KH-GDĐT-TC ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

  Trường THPT Nguyễn Trãi lập Kế hoạchkê khaitài sản, thu nhập và công khai bản kê khai năm 2022 như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

   Việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

   Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc tài sản tăng thêm theo quy định tại mẫu Bản kê khai; không để xảy ra vi phạm phải xem xét xử lý.

   Tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai.

   Thực hiện công khai đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP.

  2. Nội dung kê khai tài sản, thu nhập

   1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (tại trường)

   Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán trưởng (phụ trách kế toán) và người được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2 trở lên;

   2. Thông tin tài sản, thu nhập phải kê khai

   Tài sản thu nhập phải kê khai được quy định tại Điều 3 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP:

   1. Các loại nhà, công trình xây dựng:

   a) Nhà ở , công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu;

   b) Nhà ở , công trình xây dựng khác thuộc quyền sở hữu trên thực tế của người phải kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác;

   c) Nhà ở , công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.

   2. Các quyền sử dụng đất:

   a) Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng;

   b) Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.

   3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

   4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

   5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

   6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ,…

   7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 Điều này ngoài lãnh thổ Việt Nam.

   8. Các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

   9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.

   3. Xác định phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai

   Tài sản kê khai là tài sản hiện có tại thời điểm kê khai, đối với các loại tài sản quy định từ Khoản 3 đến Khoản 8 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP chỉ kê khai nếu có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

   Quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với tài sản bao gồm sở hữu hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần đối với tài sản đó, không phân biệt tài sản đã hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận (giấy đăng ký đối với tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật), hoặc tài sản đứng tên người khác.

   Tài sản đang thuê, đang quản lý hộ, giữ hộ được xác định là tài sản phải kê khai nếu tổng thời gian sử dụng tài sản đó trong kỳ kê khai từ 6 tháng trở lên.

   4. Biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm

   Kê khai biến động tài sản, thu nhập là kê khai tăng hoặc giảm tài sản tại thời điểm kê khai so với tài sản đã kê khai trước đó.

   Các loại nhà ở, công trình xây dựng, các quyền sử dụng đất khi tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình, loại đất so với kỳ kê khai trước đó.

   Các loại tài sản quy định từ Khoản 3 đến Khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP có tăng, giảm về số lượng hoặc thay đổi về chủng loại với mức giá trị tăng, giảm mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên so với kỳ kê khai trước đó.

   Các trường hợp tài sản, thu nhập có biến động tăng thì người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm.

  3. Trình tự thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập:

  Hiệu trưởng phân công Tổ trưởng Tổ hành chánh có trách nhiệm xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập của đơn vị mình phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng; hồ sơ thực hiện và lưu tại đơn vị như Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

  Tổ trưởng hành chánh xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai năm 2022.

  C hậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2022 , người phụ trách công tác kê khaitài sản, thu nhập của đơn vị tiến hành:

  • Lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai của đ ơ n vị, trình Hiệu trưởng phê duyệt; danh sách phải xác định rõ đối tượng thuộc cấp ủy quản lý, đối tượng thuộc cấp trên quản lý, đối tượng thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý;
  • Gửi danh sách Người có nghĩa vụ kê khai đến các bộ phận trong đơn vị;
  • Gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là Bản kê khai), hướng dẫn và yêu cầu Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

  Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2022. Việc giao nhận Bản kê khai phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 03 năm 2022.

  Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập trong đơn vị trước ngày 30 tháng 01 năm 2022.

  IV. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

  Công khai bằng hình thức niêm yết theo Điều 9 hoặc Điều 10 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

  V. Nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập

  Sau khi thực hiện công khai, hoàn chỉnh và nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

  Trường nộp về Sở giáo dục:

  • Danh sách phê duyệt công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc đơn vị (theo mẫu);
  • Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập của đơn vị (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP)
  • Biểu tổng hợp số liệu kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2022;

  Nộp hồ sơ như mục 1 phần V, đồng thời gửi kèm tập tin theo địa chỉ email: [email protected] đến Sở Giáo dục và Đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ (chuyên viên Lê Hoàng Phương Lê), trước ngày 28 tháng 02 năm 2022).

  Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và kê khai trung thực, rõ ràng theo quy định, đúng thời gian trong kế hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong Bản kê khai tài sản, thu nhập.

  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị người có nghĩa vụ kê khai tài sản,thu nhập phản ánh về Hiệu trưởng để kịp thời giải quyết./.

  Tải file đính kèm: mau_ke_khai_tstn_theo_tt_08-2013_612201814.doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Loại Tài Sản Cán Bộ Phải Kê Khai Minh Bạch Hàng Năm
 • Kê Khai Tài Sản, Cán Bộ Quan Chức Cần Minh Bạch Những Gì
 • Chính Phủ Vừa Ban Hành Nghị Định Số 130/2020/nđ
 • Mẫu Bản Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Của Cán Bộ, Đảng Viên 2022
 • Một Số Quy Định Về Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập
 • Thành Phố Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Nhiệm Kỳ Hoạt Động Sôi Nổi Và Hiệu Quả
 • Sự Khác Biệt Giữa Nghị Quyết Thông Thường Và Nghị Quyết Đặc Biệt
 • Quyết Định Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Và Nghị Quyết Của Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần
 • Điều Kiện Họp Và Thông Qua Nghị Quyết Đại Hội Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào?
 • Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

  I. Quyết sách đột phá để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng, Nghị quyết 16 và Kết luận 21 của Bộ Chính trị

  Với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội (Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố sau 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn 30 năm Đổi mới, giúp Thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát triển, vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển Thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn các thách thức lớn đối với sự phát triển của Thành phố trong 30 – 50 năm tới.

  Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2022 và kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù để Thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, vì cả nước. Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy đã chủ động làm việc với 03 Ban Đảng, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và 15 bộ ngành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2022. Sau mỗi cuộc làm việc với các bộ, ban, ngành, Quốc hội và Chính phủ, Thường trực Thành ủy đã tiếp thu các ý kiến góp ý và liên tục cập nhật, hoàn chỉnh Báo cáo và Tờ trình của Đảng bộ Thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị.

  Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ rất cao. Đây là sự tin cậy của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân cả nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mang tên Bác, yêu cầu Thành phố phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước.

  Thành phố Hồ Chí Minh – Động lực phát triển mới và trách nhiệm lớn của Thành phố vì cả nước.

  II. 5 lĩnh vực được Nghị quyết điều chỉnh khác với các qui định pháp luật hiện hành nhưng vẫn tuân thủ Hiến pháp – Động lực mới phát triển Thành phố

  Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, diện tích chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, dân số chiếm hơn 9% dân số cả nước, song đóng góp gần 22% kinh tế (GDP) và khoảng 28% tổng thu ngân sách cả nước. Tăng trưởng kinh tế Thành phố trong 30 năm đổi mới bình quân 10,7%/năm, gấp 1,6 lần bình quân cả nước. Năng suất lao động của Thành phố gấp 2,7 lần năng suất lao động bình quân cả nước. Kết quả phát triển cao của Thành phố qua 30 năm đổi mới mà chưa có cơ chế, chính sách đặc thù là do tác dụng tổng hợp của nhiều yếu tố, nổi bật là: Thành phố có cơ cấu kinh tế hiện đại nhất cả nước (từ năm 1976, cơ cấu công nghiệp và dịch vụ đã chiếm trên 90% kinh tế Thành phố và từ năm 2022 chiếm hơn 99%); lao động Thành phố có trình độ thuộc nhóm cao nhất cả nước; Thành phố có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất cả nước (chiếm 34% tổng số doanh nghiệp cả nước); Thành phố có lực lượng kinh tế tư nhân lớn nhất cả nước (vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân chiếm gần 65% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố năm 2022); Thành phố là trung tâm tài chính lớn nhất cả nước; năng suất lao động của Thành phố cao nhất cả nước; Thành phố có truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới…

  Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, phát triển Thành phố đã bộc lộ sự giảm tốc, thậm chí tụt hậu so với cả nước ở một số lĩnh vực (thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu, tính hấp dẫn của môi trường cạnh tranh), các yếu kém về giao thông, ngập nước, chất lượng môi trường có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ gia tăng người nghiện ma túy cao nhất và số vụ án được xét xử ở Thành phố nhiều nhất cả nước (chiếm khoảng 16% cả nước trong khi dân số chỉ chiếm hơn 9% dân số cả nước).

  Để khắc phục hiệu quả các khó khăn kéo dài nói trên, xuất phát từ đặc thù của một đô thị đặc biệt, đang trên đường trở thành một siêu đô thị (dân số trên 10 triệu người, bình quân 7-8 năm dân số tăng 1 triệu người; mật độ dân số gấp 15 lần bình quân cả nước; cường độ kinh tế (GDP/km2) gấp 34 lần cả nước); đặc thù là một đô thị biển lớn, cuối sông, chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu nặng nề nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương; đặc thù là địa phương có tỷ lệ nộp ngân sách Trung ương trong tổng thu ngân sách trên địa bàn thuộc loại cao nhất cả nước và tỷ lệ được giữ lại để phát triển vào loại thấp nhất cả nước (18,2% tổng thu ngân sách trên địa bàn), thì Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh chính là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, vừa qui định khác với pháp luật hiện hành trên 5 lĩnh vực, vừa tuân thủ nghiêm Hiến pháp 2013. Nghị quyết của Quốc hội là quyết định của cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, không được trái luật pháp, song được phép điều chỉnh các luật pháp hiện hành. Hơn nữa, đây là Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm trong 5 năm, đảm bảo quyền kiểm soát của Quốc hội trong suốt quá trình thí điểm.

  Nghị quyết 54 của Quốc hội xác định 5 lĩnh vực điều chỉnh như sau: 1. Thẩm quyền quản lý đất đai:

  Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  2. Thẩm quyền quản lý đầu tư:

  Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật đầu tư công.

  4. Cơ chế ủy quyền:

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, không được ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ủy quyền theo quy định tại khoản 1. Ủy ban nhân dân Thành phố được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để phù hợp với đặc điểm của Thành phố.

  5. Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý:

  Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

  a) Bảo đảm có lộ trình phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của Thành phố; tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành, nghề ưu đãi đầu tư;

  b) Bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ; thực hiện điều tiết hợp lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ và nguồn thu nhập hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố;

  c) Công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước, bao gồm cả cải cách hành chính quản lý thuế.

  Nghị quyết 54 của Quốc hội cũng đòi hỏi: Việc thực hiện các quy định về thu nhập tăng thêm phải gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

  b) Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp với yêu cầu của việc phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững; thực hiện chính sách động viên hợp lý; bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn bền vững; xác định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý, tạo điều kiện cho Thành phố có nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững theo định hướng của Đảng, Nhà nước;

  c) Chỉ đạo Thành phố sơ kết, tổng kết để báo cáo kết quả thực hiện với Quốc hội;

  d) Xây dựng dự thảo, trình Quốc hội ban hành Luật Thuế tài sản để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

  Các nội dung b) và d) không chỉ có ý nghĩa với riêng Thành phố mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả nước trong thời gian tới.

  III. Trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chúng tôi cùng cả nước, vì cả nước.

  Nghị quyết 54 của Quốc hội là sự thể chế hóa cao nhất, rất kịp thời nhiều nội dung quan trọng của Kết luận 21 của Bộ Chính trị ngày 24/10/2017 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2022.

  Thực hiện trách nhiệm trước Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ ngay trong kỳ họp đầu tháng 12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ có Nghị quyết về triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh, trong đó xác định trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; trách nhiệm và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hàng năm từ 2022 đến 2022. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Thành ủy.

  Trong 18 nội dung của cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố có 12 nội dung cần có quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố. Ngay kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố từ 04 đến 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ có Nghị quyết về triển khai Nghị quyết của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Trên cơ sở Nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ có chương trình thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội 03 năm 2022-2020 và kế hoạch triển khai hàng năm.

  Thời gian thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội chỉ 05 năm, trong đó cần triển khai tập trung tất cả các giải pháp trong giai đoạn 2022-2020, sơ kết vào cuối 2022 và báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Vì vậy, tinh thần của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố là: triển khai quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước, xứng đáng với niềm tin mà Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân cả nước đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

  Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố chân thành cám ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và 62 tỉnh, thành phố đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và chia sẻ với Thành phố để Thành phố có điều kiện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Số 54/2017/qh14 Của Quốc Hội Quyết Sách Đột Phá Để Thành Phố Hồ Chí Minh Phát Triển Nhanh, Bền Vững
 • Nghị Quyết 11 Về Vàng Và Đô
 • Nghị Quyết Thành Lập Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào?
 • Hiểu Và Áp Dụng Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự “phạm Tội Lần Đầu Và Thuộc Trường Hợp Ít Nghiêm Trọng” Như Thế Nào Là Đúng?
 • Xây Dựng Hệ Thống Bhxh Đa Tầng, Thúc Đẩy Tăng Trưởng Bao Trùm Và Nâng Cao Chất Lượng An Sinh
 • Thành Phố Hồ Chí Minh: Phó Chủ Tịch Ubnd Phường Linh Tây “phớt Lờ” Quyết Định Của Cấp Trên

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảng Giá Ca Máy Tỉnh An Giang Năm 2022 Theo Quyết Định 1681/qđ
 • Đông Anh (Hà Nội): 13 Doanh Nghiệp “lao Đao” Vì Quyết Định Của Lãnh Đạo Ubnd Huyện?
 • Đình Chỉ Thi Hành Hai Quyết Định Cưỡng Chế Của Ubnd Huyện Củ Chi
 • Diện Tích Tách Thửa Đất Ở Tại Hải Phòng Theo Quy Định 2022
 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Hưng Yên Năm 2022 Theo Quyết Định Số 1624
 • (Xây dựng) – Nhận thấy việc ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ trong lĩnh vực xây dựng là không đúng, UBND quận Thủ Đức đã thu hồi và hủy bỏ các quyết định này. Nhưng bất ngờ, đến tháng 10/2019, ông Phó Chủ tịch UBND phường Linh Tây “khơi” lại sự việc cùng với sự tham gia của người không có chức năng nhiệm vụ.

  Căn nhà cấp 4 được xây dựng từ 2004 vẫn không yên ổn làm ăn sinh sống với ông Phó Chủ tịch UBND phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

  Một quyết định bị hủy 2 lần vẫn được cán bộ phường thực thi

  Vợ chồng bà Lê Thị Xinh, ông Vũ Mạnh Hùng đang hoang mang, lo lắng cho căn nhà cấp 4 của mình tại số 77, đường số 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải rắc rối kéo dài từ năm 2014 đến nay. Đặc biệt, lãnh đạo phường Linh Tây còn cho người không có chức năng nhiệm vụ tham gia xử lý vụ việc.

  Bà Xinh cho biết: Căn nhà của vợ chồng bà xây dựng từ năm 2004, đến năm 2014 bà cho ông Nguyễn Ngọc Giáp thuê lại. Tháng 11/2014, ông Giáp làm đơn xin sửa chữa căn nhà theo nguyên hiện trạng (đơn và hình ảnh căn nhà trước khi sửa chữa được gửi tới UBND phường theo hướng dẫn) và được UBND phường đồng ý cho sửa chữa theo hiện trạng.

  Ngày 13/11/2014, cán bộ địa chính phường đến kiểm tra và lập biên bản hiện trạng căn nhà ông Giáp sửa chữa. Thế nhưng ông Giáp đã sửa nhà xong và sử dụng đến ngày 24/3/2015 thì UBND quận Thủ Đức ra Quyết định số 1138/QĐ-XPVPHC yêu cầu tháo dỡ một phần gác gỗ với diện tích 2,5m x17m.

  Thực tế, ông Giáp chỉ sửa chữa đúng hiện trạng căn nhà mà không xây mới, cơi nới thêm. Xét thấy bị oan sai, ông Giáp đã gửi đơn lên các cơ quan quản lý xin được điều tra xác minh lại việc xử phạt vi phạm hành chính trong Quyết định 1138.

  Ngày 7/4/2015, cán bộ địa chính phường đã đến tại công trình sửa chữa xác minh lại, mang theo cả hình ảnh chụp căn nhà trước khi sửa chữa để đối chiếu và ghi nhận vào biên bản là do cán bộ địa chính đã thiếu sót, không cẩn thận, ghi số liệu chủ quan dẫn đến ghi sai phần diện tích gác gỗ 2,5m x 17m là đã có trước đó.

  Cùng ngày 7/4/2015, cán bộ địa chính phường làm bản tường trình lên Chủ tịch UBND phường Linh Tây về việc kiểm tra hiện trạng căn nhà sửa chữa. Cán bộ địa chính này thừa nhận có thiếu sót do chủ quan nên đã ghi sai diện tích thực tế sửa chữa và khẳng định phần gác gỗ đó đã có trước khi ông Giáp xin phép sửa chữa nhà.

  Trước sự xác minh của cán bộ địa chính phường Linh Tây, cùng sự xác nhận của số đông cư dân và tổ trưởng khu phố 3, Trưởng khu phố 5 thì ngày 20/4/2015, lãnh đạo phường Linh Tây có Văn bản số 176/UBND gửi lên UBND quận Thủ Đức đề xuất việc tạm hoãn thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị với căn nhà ông Giáp sửa chữa. Trong công văn này, phường Linh Tây cũng đã xác nhận ông Giáp chỉ sửa chữa, cải tạo trên hiện trạng nhà cũ, không xây dựng mới.

  Tiếp thu những sai sót trong quá trình thực thi công vụ, UBND quận Thủ Đức đã ban hành Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 16/8/2016, về việc thu hồi và hủy bỏ các quyết định xử phạt các vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Giáp trước đây với lý do chưa xác định được thời điểm vi phạm xảy ra.

  “Mọi việc tưởng như đã được các cấp quản lý giải quyết xong, chúng tôi yên tâm sống và làm việc. Nhưng bất ngờ ngày 24/10/2019, ông Hồ Đình Chính – Phó Chủ tịch UBND phường Linh Tây mời chúng tôi đến làm việc và yêu cầu tháo dỡ phần gác gỗ căn nhà trên. Tại buổi làm việc này, ông Chính không đưa ra bất cứ lý do gì cũng như không có biên bản xử lý vi phạm của các cơ quan có thẩm quyền.

  Không những vậy, sau khi làm việc với chúng tôi tại UBND phường Linh Tây, ông Hồ Đình Chính còn thông qua một người tên Hải đến gặp vợ chồng tôi để dàn xếp, thuyết phục chúng tôi tháo dỡ phần gác gỗ trong căn nhà số 77, đường số 9, phường Linh Tây. Trong buổi tiếp xúc này, ông Chính đã có nhiều lời hàm ý hù dọa ép tôi hoặc có khi lại nói bị cấp trên ép phải làm việc này, những lời nói của ông Chính có rất nhiều người nghe và chứng kiến. Chúng tôi đã kịp thời phản ánh sự việc này đến lãnh đạo phường Linh Tây nên hậu quả xấu chưa xảy ra”, bà Xinh cung cấp thông tin.

  Quyết định hủy bỏ các quyết định của UBND quận Thủ Đức.

  Đến ngày 2/3/2020, gia đình bà Xinh tiếp tục nhận được Quyết định số 879/QĐ-UBND của UBND quận Thủ Đức về việc hủy bỏ Quyết định số 1138 với lý do Quyết định xử phạt sai tên chủ đầu tư.

  Tưởng sự việc một lần nữa được khép lại, khi lần thứ 2 quận Thủ Đức tiếp tục hủy bỏ quyết định không đúng trước đó. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông Phó Chủ tịch UBND phường lại tiếp tục chống lại quyết định của quận Thủ Đức và vẫn muốn lật lại vụ việc?

  Phó Chủ tịch UBND phường vi phạm Luật Tiếp công dân

  Đúng như lời của vợ chồng bà Xinh, tại Công văn số 1737 của UBND quận Thủ Đức ngày 4/5/2020 về việc phúc đáp theo đơn của ông Vũ Mạnh Hùng, UBND quận Thủ Đức đã khẳng định: Ngày 1/12/2019, ông Hồ Đình Chính – Phó Chủ tịch UBND phường Linh Tây cùng ông Hà Trọng Nghĩa – công chức địa chính xây dựng phường Linh Tây đến công viên Tân Hải Minh (gần nhà ông Hùng bà Xinh), khi đến đã có mặt ông Hùng, bà Xinh và ông Nguyễn Thanh Hải (chủ bến xe Lam Hồng). Tại buổi trao đổi, ông Chính có vận động ông Hùng tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng không phép tại địa chỉ số 77, phường 9, khu phố 5 phường Linh Tây.

  Văn bản số 1737 của UBND quận Thủ Đức còn khẳng định thêm: Việc ông Chính chấp nhận đề nghị của ông Hải trong việc vận động ông Hùng tháo dỡ một phần công trình vi phạm là không đảm bảo quy định. Trước đó, phường Linh Tây cũng không ban hành kế hoạch vận động tháo dỡ công trình vi phạm. Do đó, việc trao đổi, vận động tháo dỡ của ông Chính đối với ông Hùng ở bên ngoài trụ sở UBND phường là chưa đảm bảo Luật Tiếp công dân năm 2013 về quy định tiếp công dân: “Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

  Bên cạnh những lo lắng, bất ổn về cách làm việc vô pháp của Phó Chủ tịch UBND phường Linh Tây, gần đây vợ chồng bà Xinh còn gặp phải khó khăn trong việc đăng ký tạm trú tại căn nhà số 77, đường số 6, phường Linh Tây do ông Chính quản lý trực tiếp.

  Bà Xinh khẩn thiết: “Chúng tôi mong lãnh đạo các cấp xem xét, giải quyết cho vụ việc sớm được kết thúc thấu tình, đạt lý để gia đình tôi được thực hiện quyền cư trú hợp pháp của công dân cũng như mong được sống yên ổn và làm ăn hợp pháp trên địa bàn phường Linh Tây”.

  Khi bài báo đã được viết xong chuẩn bị xuất bản thì phóng viên Báo điện tử Xây dựng nhận được thông tin 14h ngày 17/6/2020, UBND phường Linh Tây tiếp tục cho cán bộ địa chính xuống lập biên bản căn nhà số 77. Nội dung là mời gia đình bà Xinh chứng kiến UBND phường lập lại hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng vi phạm nhà số 77 do ông Nguyễn Ngọc Giáp là chủ đầu tư (ông Giáp không còn thuê và sinh sống tại căn nhà 77 từ 2022 tới nay).

  Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục phản ánh sự việc tới bạn đọc trong bài viết tiếp theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Của Ubnd Tỉnh Đắk Lắk
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Đắk Lắk Năm 2022
 • Ubnd Tỉnh Lạng Sơn ‘phớt Lờ’ Chỉ Đạo Của Thủ Tướng
 • Thẩm Quyền Của Ubnd Xã Trong Việc Ra Quyết Định Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai.
 • Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bước Qua Ranh Giới (Sctv9)
 • “Đại Luật Sư Mù”: Cuốn Phim Thập Niên 90 Trôi Lạc Giữa Năm 2022
 • Cảnh Sát Tin Rằng Luật Sư Lê Đình Hồ Bị Ám Sát Vì $200,000
 • Nguyen Tran & Sons Lawyers
 • Luật Sư Lê Đình Hồ Cho Vợ Con Về Việt Nam Trước Khi Bị Ám Sát
 • Lịch trực tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 16-8 đến ngày 20-8)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 16-8: …

 • Lịch trực tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 02-8 đến ngày 06-8)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 26 …

 • Lịch trực tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 26-7 đến ngày 30-7)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 26 …

 • Lịch trực tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 19-7 đến ngày 23-7)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 19-7: …

 • Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 12-7 đến ngày 16-7)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 12-7: …

 • Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 05-7 đến ngày 09-7)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 05-7: …

 • Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 28-6 đến ngày 02-7)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 28-6: …

 • Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 21-6 đến ngày 25-6)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 21-6: …

 • Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 14-6 đến ngày 18-6)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 14-6: …

 • Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 07-6 đến ngày 11-6)

  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 7-6: …

 • Hiển thị 1 – 10 of 192 kết quả.

  10

  Các trang trên cổng

  (Thay đổi giá trị của trường này sẽ làm trang được tải lại.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Đài Tư Vấn Pháp Luật 24/7
 • Cẩm Nang Luật Pháp Hoa Kỳ: Ly Thân & Ly Hôn (Separation & Divorce)
 • Nộp Hồ Sơ Ghi Chú Ly Hôn Tại Phòng Tư Pháp
 • Văn Phòng Luật Gary Grotz Law Firm Trong Khu Phố Việt Little Sài Gòn Seattle
 • Công An Đề Nghị Luật Sư Lê Công Định Rút Lại Đơn Xin Đi Mỹ Tị Nạn Chính Trị
 • Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Kinh Doanh Sản Phẩm, Dịch Vụ An Toàn Mạng
 • Luật An Toàn Mạng Năm 2022
 • Luật An Toàn Mạng
 • Luật An Toàn Mạng Số 86/2015/qh13 Ngày 19/11/2015 Của Quốc Hội
 • Luật An Toàn Mạng Cập Nhật Sửa Đổi Bổ Sung Chi Tiết Nhất
 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ

  Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2022;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi Tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

  Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

  Nghị định này quy định chi Tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; ban hành Danh Mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Danh Mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực mật mã dân sự.

  KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ

  Ban hành Danh Mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự tại Phụ lục I và Danh Mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

  1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật an toàn thông tin mạng.

  2. Điều kiện cấp Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 31 Luật an toàn thông tin mạng được quy định cụ thể như sau: Doanh nghiệp phải có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành điện tử – viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin; cán bộ quản lý, Điều hành tốt nghiệp một trong các ngành điện tử – viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin hoặc tốt nghiệp một ngành khác và có chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin.

  3. Điều kiện cấp Giấy phép quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 31 Luật an toàn thông tin mạng được quy định cụ thể như sau: Doanh nghiệp phải có hệ thống phục vụ khách hàng và bảo đảm kỹ thuật phù hợp với phạm vi, đối tượng cung cấp, quy mô số lượng sản phẩm.

  Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

  1. Cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự thực hiện theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Luật an toàn thông tin mạng.

  2. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua hệ thống bưu chính, hoặc dịch vụ công trực tuyến đến Ban Cơ yếu Chính phủ thông qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, số điện thoại/số fax: 04-3775.6896, thư điện tử: [email protected], website: http://www.nacis.gov.vn.

  3. Ban hành các Mẫu số 01, 02, 03 thực hiện thủ tục cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

  Điều 6. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

  1. Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật an toàn thông tin mạng.

  2. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua hệ thống bưu chính, hoặc dịch vụ công trực tuyến đến Ban Cơ yếu Chính phủ thông qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã theo địa chỉ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

  3. Ban hành các Mẫu số 04, 05 thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

  THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

  Điều 7. Thanh tra, kiểm tra

  2. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thanh tra.

  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự;

  b) Tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự;

  c) Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung khi thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

  d) Không làm thủ tục cấp lại khi giấy phép bị mất hoặc hư hỏng;

  đ) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn cho Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng;

  e) Sử dụng sản phẩm mật mã dân sự không do doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự cung cấp mà không khai báo với Ban Cơ yếu Chính phủ;

  g) Không lập, lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng, tên, loại hình, số lượng và Mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

  2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

  3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sau đây:

  a) Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự mà không có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; hoặc tiếp tục kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự đã hết hạn;

  b) Không tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự để đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  c) Không phối hợp, tạo Điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khi có yêu cầu;

  4. Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

  b) Tịch thu tang vật, phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.

  Điều 9. Thẩm quyền xử phạt

  1. Thanh tra viên cơ yếu đang thi hành công vụ có thẩm quyền:

  a) Phạt cảnh cáo;

  b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng;

  c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

  2. Chánh Thanh tra cơ yếu, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền:

  a) Phạt cảnh cáo;

  b) Phạt tiền mức tối đa không quá 50.000.000 đồng;

  c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

  d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

  đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền:

  a) Phạt cảnh cáo;

  b) Phạt tiền mức tối đa không quá 25.000.000 đồng;

  c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

  d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

  đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

  4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

  a) Phạt cảnh cáo;

  b) Phạt tiền mức tối đa không quá 50.000.000 đồng;

  c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

  d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

  đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

  5. Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại Khoản 4, 5, 6, 7 Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Khoản 4 Điều 45 của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực mật mã dân sự được quy định tại Nghị định này.

  Điều 10. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

  Các chức danh nêu tại Điều 9 Nghị định này, cán bộ đang thi hành công vụ trong lĩnh vực mật mã dân sự có quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

  1. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự theo quy định tại Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà vẫn còn thời hạn thì không phải làm lại thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự. 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép theo Nghị định này.

  2. Doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự phải làm thủ tục cấp phép theo các quy định tại Nghị định này.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thay thế Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định 58 Về Kinh Doanh Mật Mã Dân Sự Và Những Ảnh Hưởng Đến Fpt
 • Phân Loại Cụ Thể Cấp Độ An Toàn
 • Dự Thảo Luật An Toàn Thông Tin: Bổ Sung Quy Định Bảo Vệ Cá Nhân Trên Mạng
 • Dự Thảo Luật An Ninh Mạng: Bảo Đảm Sự Đồng Bộ, Thống Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Về An Toàn, An Ninh Mạng
 • Một Số Góp Ý Hoàn Thiện Dự Thảo Luật An Ninh Mạng
 • Hđnd Thành Phố Hồ Chí Minh Thông Qua 22 Nghị Quyết

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Đồng Nhân Dân Tp Hồ Chí Minh Thông Qua 14 Nghị Quyết Quan Trọng
 • Kỳ Họp Thứ 20 Hội Đồng Nhân Dân Tphcm Khoá Ix: Thông Qua 18 Nghị Quyết
 • 100% Đại Biểu Hđnd Tphcm Thông Qua Nghị Quyết Thành Lập Thành Phố Thủ Đức
 • Từ 1/4, Công Chức, Viên Chứcđược Tăng Lương Tối Đa 0.6 Lần Trong Năm 2022
 • Tp.hcm: Tìm Giải Pháp Giải Quyết Nhanh Nhất Khoản Thu Nhập Tăng Thêm Cho Giáo Viên
 • BNEWS Chiều 13/7, kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2022. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, GRDP tăng 7,86% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn.

  Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được đảm bảo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính đạt được hiệu quả; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội được tập trung và đạt hiệu quả nhất định.

  Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ khẳng định, HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tập trung giám sát các chuyên đề phù hợp nhằm thúc đẩy hoàn thành các chương trình đột phá của thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội.

  Cùng với các chuyên đề giám sát năm đã được thông qua, Thường trực HĐND thành phố sẽ thường xuyên tổ chức giám sát công tác quản lý, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 – 2022. Đây là những giám sát thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

  Đồng thời, để đảm bảo công tác điều hành hoạt động của chính quyền thành phố, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách của thành phố, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, HĐND thành phố sẽ ưu tiên tổ chức các kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố. Đặc biệt là chính sách, phương án thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Yêu Cầu Trung Quốc Rút Ngay Giàn Khoan Ra Khỏi Vùng Biển Thuộc Chủ Quyền Của Vn
 • Phó Chủ Tịch Tp Hcm: ‘xử Lý Chuyện Của Dân Đừng Cứng Nhắc’
 • Hđndkhóa Viii: Một Nhiệm Kỳ Để Lại Nhiều Dấu Ấn
 • Giáo Viên Tphcm: Người Nhận Hàng Chục Triệu Đồng, Người Vẫn… Ngóng
 • Thu Nhập Tăng Thêm: Lại Lỡ Hẹn
 • Trò Chơi Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ra Đường Hỏi….bản Đồ Số (Pháp Luật Tp Online)
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Luật Sư
 • Nhận Thức Thêm Về Nghề Luật Sư Và Vai Trò Của Luật Sư
 • Luật Chơi Poker Cơ Bản Mà Các Tay Chơi Đều Phải Biết Rõ
 • Mua Bán Dụng Cụ Chơi Poker Không Có Hóa Đơn Chứng Từ
 • Ɓáo ρháρ luật Ƭhành ρhố Hồ Ϲhí Minh

  Nhà sản xuất:

  LamViet Media

  Báo Pháp Luật chúng tôi từ số lượng phát hành dưới 10.000 tờ/kỳ/tuần từ những ngày đầu thành lập (năm 1990), báo có số lượng tăng đều liên tục và bắt đầu từ ngày 19-3 các số báo tăng kỳ có số lượng phát hành trên dưới 120.000 tờ/kỳ.

  Ɲhận định νề tờ báo, nhiều lãnh đạo thành ρhố ghi nhận: báo Ƥháp Luật ƬƤ.HϹM có nội dung ρhản ánh gần gũi νới đời sống người dân, dễ đọc, dễ hiểu, nhiều thông tin νà giản dị.

  Ɓáo Ƥháp Luật ƬƤ.HϹM đã giới thiệu rɑ mắt chương trình trợ giúp ρháp lý miễn ρhí cho người dân. Đây là một chương trình công tác xã hội được xác định là nhằm ρhục νụ mọi đối tượng quần chúng, nhất là người nghèo νà người hiểu biết ρháp luật hạn chế, người уếu thế trong xã hội.

  Ɓáo rɑ 7 ngày trong tuần.

  Tải game “Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh”

  VỀ PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Nếu trò chơi game Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh là trò chơi game flash, trình duyệt/ browser của bạn cần hỗ trợ flash với version đủ mới để chơi online

  Nếu game Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh là game android hay ios (iphone/ ipad), bạn cần tải về để cài đặt từ nút “tải game” sau đó tiến hành cài đặt.

  Trường hợp trò chơi game Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh được nén lại hoặc hỗ trợ java, bạn cần tải về trước, sau đó giải nén nếu cần

  Bạn có thể tìm kiếm trang này :

  Download/ tải trò chơi game Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho điện thoại di động android/ ios/ iphone/, máy tỉnh bảng, máy tính để bàn pc miễn phí; Phương pháp/ Hướng dẫn cách chơi trò chơi Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tai tro choi game Phap luat Thanh pho Ho Chi Minh mien phi; Cach choi tro choi game Phap luat Thanh pho Ho Chi Minh. Tai/ download Phap luat Thanh pho Ho Chi Minh mien phi. Choi game Phap luat Thanh pho Ho Chi Minh online

  --- Bài cũ hơn ---

 • Theo Luật, Bao Nhiêu Tuổi Được Quan Hệ Tình Dục?
 • Hiệu Trưởng Xâm Hại Tình Dục 9 Nam Sinh Ở Phú Thọ Lĩnh Án 8 Năm Tù
 • Đã Đến Lúc Phải Luật Hóa Hành Vi Quấy Rối Tình Dục
 • Top 13 Loại Visa Mỹ Người Việt Có Thể Xin Được Trong Năm 2022
 • Tìm Hiểu Luật Di Trú: Mandamus
 • Luật Sư Giỏi Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Sư Giỏi Về Đất Đai Tại Hà Nội
 • Luật Sư Giỏi Về Đất Đai Ở Hà Nội
 • Luật Sư Giỏi Về Đất Đai Ở Hà Nội, L/h Tư Vấn Luật Miễn Phí !
 • Các Yếu Tố Để Trở Thành Luật Sư Giỏi Về Nhà Đất Tại Sài Gòn
 • Luật Sư Về Đất Đai Giỏi Ở Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi là hãng luật tập trung các luật sư xuất thân trong các Gia Đình yêu nghề luật. Với phương châm đặt chữ “Tâm” của nghề lên hàng đầu, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự công bằng và bảo vệ công lý cho xã hội. Là hãng luật luật cung cấp tất cả các dịch vụ pháp lý tổng hợp trên mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý cho mọi cá nhân, tổ chức và thân chủ.

  LS TRẦN MINH HÙNG – Trưởng Hãng Luật Gia Đình

  HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ

  • Luật sư chuyên giải quyết thuận tình ly hôn tại tphcm
  • Luật sư chuyên đại diện ủy quyền ly hôn
  • Luật sư chuyên soạn thảo các loại hợp đồng
  • Luật sư ly hôn tại Tân Bình, Gò Vấp
  • Luật sư chuyên đại diện cho doanh nghiệp tại tòa án
  • Văn phòng luật sư tư vấn
  • Luật sư chuyên tranh chấp nhà đất với người nước ngoài
  • Luật sư chuyên tranh chấp nhà đất cho việt kiều tại sài gòn
  • Luật sư chuyên khởi kiện tranh chấp thừa kế
  • Luật sư chuyên khởi kiện thu hồi nợ
  • Luật sư chuyên làm giấy tờ nhà đất tại tphcm
  • Luật sư giỏi tại thành phố hồ chí minh
  • Dịch vụ sang tên sổ đỏ sổ hồng
  • Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng
  • Tư vấn người nước ngoài ly hôn với người việt nam
  • Luật sư giỏi về thừa kế tại tphcm
  • Luật sư tư vấn luật đất đai
  • Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại trong vụ án hình sự
  • Luật sư chuyên tư vấn chia tài sản sau khi ly hôn
  • Luật sư pháp chế doanh nghiệp
  • Phí thuê luật sư ly hôn tại tphcm
  • Tư vấn thủ tục nhận thừa kế nhà đất
  • Luật sư cho việt kiều và người nước ngoài
  • Luật sư giỏi chuyên tố tụng
  • Luật sư cho công ty tại quận 6, bình tân
  • Luật sư cho công ty tại quận 5, quận 11, quận 10
  • Luật sư tư vấn kiện đòi nhà cho thuê
  • Luật sư chuyên nhà đất quận 9, quận 12
  • Luật sư tư vấn thu hồi công nợ
  • Tranh Chấp Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài
  • Luật Sư Làm Ly Hôn Nhanh Tại Tphcm
  • Tư Vấn Kiện Đòi Lại Nhà Cho Ở Nhờ
  • Luật sư tư vấn kiện đòi nhà
  • Luật sư tư vấn mua bán nhà đất
  • Luật sư tư vấn hợp đồng vô hiệu
  • Tư vấn hợp đồng giả cách
  • Luật Sư Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai
  • Tư Vấn Tranh Chấp Ly Hôn
  • Luật Sư Chuyên Ly Hôn Nhanh Trọn Gói
  • Tư Vấn Chuyển Nhượng Cổ Phần Vốn Góp
  • Luật Sư Bảo Hộ Doanh Nghiệp
  • Luật Sư Giải Quyết Ly Hôn Nhanh Tại Tphcm
  • Tư Vấn Kiện Đòi Nợ
  • Luật Sư Tranh Chấp Nhà Ở
  • Luật Sư Chuyên Soạn Đơn Khởi Kiện/Khiếu Nại
  • Luật sư tư vấn soạn đơn ly hôn
  • Luật Sư Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp
  • Luật Sư Tư Vấn Tại Công Ty
  • Luật Sư Chuyên Nhà Đất Tại Quận 6, Bình Tân, Bình Chánh
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Nuôi Con Khi Ly Hôn
  • Luật Sư Tư Vấn Cho Người Hoa Tại tphcm/Hoa Kiều
  • Luật Sư tư Vấn Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
  • Luật Sư Tư Vấn Cho Việt Kiều Úc, Mỹ, Canada
  • Luật Sư Tư Vấn Luật Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp
  • Công Chứng Khai Nhận Thừa Kế
  • Văn Phòng Luật Sư Tư Vấn Chia Tài Sản Khi Ly Hôn
  • Luật Sư Tư Vấn Bất Động Sản
  • Luật Sư Tranh Chấp Thừa Kế Tại Quận 6
  • Luật Sư Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại
  • Luật Sư Chuyên Đại Diện Ủy Quyền Tại Tòa Án
  • Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Tại Bình Tân
  • Luật Sư Ly Hôn Tại Quận 6
  • Luật Sư Chuyên Ly Hôn Tại Bình Thạnh, Gò Vấp
  • Luật Sư Hình Sự Tại Biên Hòa
  • Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Tại Quận 10, Quận 11
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Cố Phần Vốn Góp
  • Luật Sư Bảo Vệ Bào Chữa Tại Trung Tâm Trọng Tài
  • luật sư trả lời phỏng vấn báo chí truyền thông
  • Luật Sư Quận Tân Phú
  • Luật Sư Quận Phú Nhuận
  • Luật Sư Quận Gò Vấp
  • Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Nhà Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Thừa Kế Nhà Đất Cho Việt Kiều
  • Luật Sư Tư Vấn Cho Công Ty
  • Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Tại Bình Chánh
  • Luật Sư Chuyên Khởi Kiện Án Hành Chính
  • Luật Sư Tư Vấn Lấn Chiếm Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Hợp Đồng Chuyển Nhượng Đất
  • Tư Vấn Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Phân Chia Thừa Kế
  • Luật Sư Tư Vấn Cho Công Ty Bất Động Sản
  • Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Đất Đai Tại Bình Chánh
  • Luật Sư Bào Chữa Hình Sự
  • Luật Sư Tư Vấn Ngoài Giờ
  • Tranh Chấp Thừa Kế Có Yếu Tố Nước Ngoài
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Đòi Lại Tài Sản
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Đứng Tên Dùm Nhà Đất
  • Luật sư chuyên tư vấn doanh nghiệp
  • luật sư chuyên thuận tình ly hôn cho việt kiều/người nước ngoài
  • Luật sư tư vấn đơn phương ly hôn với việt kiều
  • Tư vấn ly hôn chia tài sản với việt kiều
  • Luật sư tư vấn kháng cáo
  • Luật sư chuyên về tranh chấp đất đai tại tphcm
  • Luật sư cho ca sĩ, diễn viên
  • Tư vấn thay đổi trụ sở, giấy phép công ty
  • Luật sư tư vấn tranh chấp nhà thuộc sở hữu chung
  • Luật sư tư vấn lập di chúc
  • Luật sư giỏi về hình sự tại thành phố hồ chí minh
  • Luật sư giỏi về nhà đất tại tphcm
  • Luật sư giỏi di chúc thừa kế tại tphcm
  • Luật sư chuyên tranh chấp nhà chung cư
  • Luật sư giỏi về hình sự tại sài gòn
  • Luật sư chuyên tranh chấp hợp đồng góp vốn
  • Luật sư chuyên thừa kế di chúc
  • Luật sư chuyên tranh chấp vay tiền
  • Luật sư tư vấn luật đất đai
  • Kê khai thừa kế
  • tư vấn công chứng mua bán nhà đất
  • luật sư tư vấn thành lập công ty
  • luật sư chuyên tư vấn ly hôn chia tài sản
  • dịch vụ luật sư di sản thừa kế
  • Dịch vụ luật sư nhà đất tại TPHCM
  • luật sư quận 1
  • luật sư quận 2
  • luật sư quận 3
  • luật sư quận 4
  • luật sư quận 5
  • Luật Sư Tại Quận 6
  • luật sư quận 7
  • luật sư quận 8
  • luật sư quận 9
  • Luật sư quận 10
  • Luật sư quận 11
  • luật sư quận 12
  • Luật sư quận bình thạnh
  • Luật sư huyện bình chánh
  • Luật sư huyện Nhà Bè
  • luật sư huyện hóc môn
  • Văn phòng Luật sư Nhà Đất
  • Luật sư huyện Cần Giờ
  • Văn phòng luật sư tại TPHCM
  • Luật Sư Tại Sài Gòn
  • luật sư việt nam
  • Luật sư Uy Tín
  • Luật sư Công Ty
  • luật sư quận thủ đức
  • Luật sư chuyên tranh chấp thừa kế
  • luật sư bào chữa tại tòa án
  • luật sư quận bình tân
  • Dịch thuật công chứng tại tphcm
  • luật sư giỏi và uy tín
  • luật sư tư vấn tại nhà
  • luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất
  • mẫu hợp đồng mua bán nhà
  • mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà
  • luật sư chuyên hình sự
  • luật sư tư vấn thu hồi nợ
  • luật sư chuyên nhà đất
  • luật sư chuyên về khiếu nại, khởi kiện
  • luật sư giỏi về nhà đất
  • luật sư chuyên hợp đồng kinh tế
  • luật sư tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa
  • luật sư tư vấn tại bình dương
  • luật sư tại biên hòa đồng nai
  • Văn phòng luật sư tư vấn ly hôn
  • Luật Sư tư vấn tại Long An
  • Luật sư tư vấn tại cần thơ
  • Văn Phòng Luật Sư Chuyên Thừa Kế
  • Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn
  • Luật Sư Làm Chứng
  • Tư Vấn Công Chứng Nhà Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Cho Người Nước Ngoài
  • Luật Sư Riêng Cho Công Ty
  • Luật Sư Tư Vấn Thừa Kế Nhà Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Về Thuế Kế Toán
  • Tư Vấn Công Chứng Tại Nhà
  • Luật Sư Thừa Kế Tại Tphcm
  • Tư Vấn Luật Cho Việt Kiều Mỹ
  • Luật Sư Tư Vấn Cho Việt Kiều Mua Nhà Tại Việt Nam
  • Luật Sư Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Luật Sư Tư Vấn Luật Lao Động
  • Luật Sư Riêng Cho Các Doanh Công Ty Tại Sài Gòn
  • Luật Sư Quận Tân Bình
  • Luật Sư Cho Doanh Nghiệp
  • luật sư riêng cho các công ty
  • luật sư tư vấn thừa kế nhà đất cho việt kiều
  • luật sư riêng cho công ty nước ngoài tại việt nam
  • Đoàn luật sư tphcm – VPLS Gia Đình
  • Tư vấn chia tài sản khi ly hôn
  • luật sư tư vấn tranh chấp tại toà án
  • ly hôn có yếu tố nước ngoài
  • luật sư bào chữa tại tòa án tphcm
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 1
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 2
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 3
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 4
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 5
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 6
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 7
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 8
  • Luật sư chuyên tranh chấp nhà đất quận 9, quận 2
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 10
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 11
  • luật sư bào chữa tại tòa án quận 12
  • luật sư bào chữa tại tòa án tân bình
  • luật sư bào chữa tại tòa án bình chánh
  • luật sư bào chữa tại tòa án bình tân
  • luật sư bào chữa tại tòa án tân phú
  • luật sư bào chữa tại tòa án phú nhuận
  • luật sư bào chữa tại tòa án bình dương
  • luật sư bào chữa tại tòa án biên hòa đồng nai
  • Luật Sư Chuyên Về Di Chúc
  • luật sư bào chữa tại tòa án bình thạnh
  • Tư vấn du học xin visa
  • Luật sư tranh chấp nhà đất
  • Luật sư tư vấn di chúc
  • Luật sư tư vấn thương mại
  • luật sư tranh tụng tại tòa án
  • luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
  • luật sư chuyên tư vấn hợp đồng thuê nhà
  • Văn Phòng Luật Sư Chuyên Hình Sự Tại Tphcm
  • Luật sư chuyên tranh chấp hợp đồng
  • Luật sư tranh chấp bất động sản
  • Văn phòng luật sư doanh nghiệp
  • Luật Sư Bào Chữa Tại TPHCM
  • Luật sư tư vấn hợp đồng vay tiền
  • Thủ tục tuyên bố 1 người tâm thần
  • Luật sư tư vấn tranh chấp công ty
  • luật sư tư vấn thu hồi nợ
  • luật sư tư vấn thuận tình ly hôn
  • luật sư tư vấn đơn phương ly hôn
  • Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai
  • Dịch vụ luật sư làm sổ hồng sổ đỏ
  • Luật Sư Tố Tụng
  • Dịch Vụ Luật Sư Ly Hôn Nhanh
  • Luật sư tư vấn ly hôn tại quận 5, quận 11
  • Luật Sư Tư Vấn Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng
  • luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc
  • Luật sư tư vấn phân chia thừa kế quận 6, quận 11, quận 10, quận 5
  • Luật sư thừa kế tại quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 7
  • Luật sư tư vấn phân chia thừa kế tại quận 8, quận 9, quận 12
  • Luật sư phân chia thừa kế tại bình chánh, Tân Phú, Bình Thạnh, nhà bè
  • Luật Sư Cho Doanh Nghiệp
  • Luật Sư Chuyên Tư Vấn Thừa Kế Tại Quận 5
  • Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự, ly hôn, thừa kế, nhà đất, doanh nghiệp
  • Trung tâm tư vấn pháp luật hình sự, ly hôn, thừa kế, nhà đất, doanh nghiệp
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Mua Bán Nhà
  • Tư Vấn Công Chứng Thừa Kế
  • Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Kinh Doanh
  • Luật Sư Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng
  • Thừa Kế Nước Ngoài
  • Luật Sư Tư Vấn Đòi Lại Nhà Đất
  • Dịch Vụ Luật Sư Thu Hồi Nợ Khó Đòi
  • Tranh chấp Cổ Đông/Nội Bộ Công Ty
  • Khởi Kiện Bồi Thường Danh Dự Nhân Phẩm
  • Luật Sư Tranh Chấp Thừa Kế Nhà Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Hợp Đồng Mua Bán Nhà
  • Luật Sư Chuyên Tư Vấn Khởi Kiện
  • Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình
  • Luật Sư Tư Vấn Hợp Đồng Góp Vốn
  • Tranh Chấp Tài Sản Chung Của Vợ Chồng
  • Luật Sư Giỏi Uy Tín Tại Việt Nam
  • Luật Sư Tại Sài Gòn Việt Nam Tư Vấn Cho Việt Kiều
  • Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Trọng Tài
  • Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tại Tphcm
  • Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Doanh Nghiệp
  • Tổng Đài Tư Vấn Pháp Luật
  • Luật Sư Tư Vấn Mua Nhà Đang Thế Chấp Ngân Hàng
  • Quyền Thừa Kế Nhà Đất Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài
  • Luật Sư Tư Vấn Tặng Cho Nhà Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Đứng Tên Dùm Nhà Đất/Căn hộ Chung Cư
  • Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Cho Việt Kiều
  • Luật Sư Tư Vấn Mua Bán Căn hộ
  • Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Của Vợ Chồng
  • Tư Vấn Pháp Luật Thừa Kế
  • Luật Sư Tư Vấn Trọn Gói Cho Doanh Nghiệp
  • Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Tại Bình Thạnh, Bình Tân, Quận 6, Gò Vấp
  • Luật Sư Sài Gòn Chuyên Bào Chữa Ở Miền Tây
  • Dịch Vụ Luật Sư Đòi Nợ
  • Luật Sư Tư Vấn Mua Đất Nền
  • Luật Sư Tư Vấn Đơn Phương Ly Hôn Tại Quận 6
  • Luật Sư Chuyên Giải Quyết Tranh Chấp Tài Sản Với Người Nước Ngoài
  • Tranh Chấp Hợp Đồng Mua Bán Đất
  • Thành Lập Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện
  • Luật Sư Tư Vấn Công Ty Cổ Phần
  • Luật Sư Chuyên Tư Vấn Khai Di Sản Thừa Kế
  • Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Thừa Kế Nhà Đất Tại Biên Hòa
  • Tranh Chấp Hợp Đồng Thuê Nhà
  • Điều Kiện Việt Kiều Mua Nhà Sài Gòn
  • Tư Vấn Bồi Thường Khi Bị Thu Hồi Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Nội Bộ Gia Đình/Doanh Nghiệp
  • Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Mua Bán Căn Hộ Chung Cư
  • Các Video Luật Sư Trần Minh Hùng Trả Lời Trên Đài Truyền Hình HTV Và THVL
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Lao Động
  • Luật Sư Tư Tranh Chấp Mua Bán Đất Nền
  • Luật Sư Tại Chợ Lớn
  • Luật Sư Tư Vấn Về Án Phí
  • Tư Vấn Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Hợp Đồng Đặt Cọc
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Ranh Giới Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Lối Đi Chung
  • Luật sư tư vấn giữ quốc tịch cho việt kiều
  • Luật sư tư vấn xác nhận nguồn gốc việt nam
  • Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn cho việt kiều
  • Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn tại sài gòn việt nam
  • Luật sư tư vấn kiện đòi nhà cho việt kiều
  • Dịch vụ luật sư nhà đất dành cho việt kiều
  • Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn tại việt nam
  • Luật sư chuyên bào chữa cho bị can bị cáo
  • Luật sư tư vấn đơn phương ly hôn và thuận tình ly hôn
  • Cần Tìm Thuê Luật Sư Giỏi Tại Tphcm
  • Luật sư tư vấn ly hôn nhanh tại bình tân, quận 6
  • Luật sư tư vấn luật thừa kế tại tphcm
  • Làm sao để dành được quyền nuôi con khi ly hôn
  • Luật sư tư vấn lập vi bằng
  • Luật sư tư vấn tố cáo vi phạm hình sự
  • Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng do covid corona
  • Luật sư tư vấn ly hôn đơn phương
  • Luật sư tư vấn tranh chấp vì dịch virus corona covid 2022
  • Luật sư chuyên tranh tụng hình sự
  • Luật sư tư vấn tranh chấp giáp ranh nhà đất
  • Luật sư tư vấn kiện hủy giấy chứng nhận sổ hồng/sổ đỏ
  • Luật sư chuyên bào chữa/tư vấn cho người bị hiếp dâm/trẻ em
  • Luật sư chuyên tư vấn luật đất đai nhà ở
  • Luật sư tư vấn thời hiệu khởi kiện thừa kế
  • Luật sư tư vấn bào chữa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • Luật sư chuyên bào chữa hình sự tại tphcm
  • Luật sư chuyên về kinh tế
  • Luật sư chuyên tư vấn khởi kiện vụ án hành chính/quyết định hành chính
  • Luật sư chuyên tư vấn kiện đòi đất
  • Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng mua bán khẩu trang/găng tay y tế
  • Luật sư tư vấn nhà đất
  • Luật sư tư vấn làm mới và gia hạn visa – Renew and extend visa
  • Luật sư tư vấn làm thẻ tạm trú – Renew/extend temporary residence
  • Luật sư tư vấn giấy phép lao động cho người nước ngoài/Working permit
  • Luật sư tư vân kết hôn với người nước ngoài
  • Luật sư chuyên bào chữa tội mua bán sử dụng tàng trữ ma túy
  • Luật Sư
  • Luật Sư Thừa kế
  • Luật Sư Riêng Cho Gia Đình Và Doanh Nghiệp
  • Báo Chí Và Chúng Tôi
  • Luật Sư Doanh Nghiệp
  • Luật Sư Nhà Đất
  • Luật Sư Di Trú
  • Luật sư Dân sự
  • Luật Sư Hình Sự
  • Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn
  • Luật Sư Tranh Tụng
  • Luật sư tư vấn luật lao động
  • Văn phòng luật sư tư vấn cho việt kiều
  • Luật sư Chuyên Kinh Tế
  • Luật Sư Giỏi Về Hình Sự
  • Luật Sư Tư Vấn Thừa Kế Nhà Đất
  • Luật Sư Tư Vấn Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp
  • Luật Sư Thi Hành Án
  • Luật Sư Tư Vấn Miễn Phí
  • Dịch Thuật Công Chứng
  • Luật Sư Riêng Cho Công Ty Nước Ngoài
  • Luật Sư Tư Vấn
  • Luật Sư Tư Vấn Hợp Đồng
  • Luật Sư Công Nợ
  • Luật Sư Chuyên Tranh Tụng Tại Tphcm
  • Luật Sư Kinh Tế
  • Luật Sư Kinh Nghiệm

  Đội ngũ Luật sư giỏi tại Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn luật

  Luật sư hàng đầu tại tphcm

  ĐIỆN THOẠI HẸN GẶP

  LUẬT SƯ TƯ VẤN:

  0972238006 – 028.38779958

  Hỗ trợ trực tuyến:

  Yahoo:

  Skype:

  0972238006

  Chúng tôi tư vấn cho tất cả các khách hàng tại quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tân bình, phú nhuận, Bình Thạnh, bình tân, tân phú, bình chánh… và các tỉnh trong cả nước. Chúng tôi tư vấn tận nhà, tận công ty nếu quý khách có nhu cầu thì liên hệ các luật sư gần nhất địa điểm quý vị đang sinh sống.

  Trụ sở: 402A Nguyễn Văn Luông, P.12, Quận 6, chúng tôi (bên cạnh Phòng công chứng số 7).

  Chi nhánh tại Biên Hòa, Đồng Nai: 5/1 Nguyễn Du, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai (đối diện Toà án Tp. Biên Hòa).

  68/147 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1.

  Luật Sư Trần Minh Hùng, Trưởng văn phòng, điện thoại:

  0972238006 – Bàn: 028.38779958

  Để thuận tiện cho quý vị muốn gặp trực tiếp luật sư, vui lòng điện thoại trước cho luật sư khi quý vị đến văn phòng chúng tôi. Trân trọng cảm ơn.

  Giấy phép số: 41.01.1999/TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp Tphcm cấp 03/06/2013, chủ sở hữu website: Văn phòng luật sư Gia Đình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Luật Sư Giỏi Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Văn Phòng Luật Sư Giỏi Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Top 10 Văn Phòng Luật Sư Giỏi Tại Tphcm
 • Luật Sư Giỏi Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Và 5 Cách Tìm Ra Họ
 • Luật Sư Giỏi Tại Tp Hcm
 • Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 4: Đường Lối Đối Ngoại Tích Cực, Chủ Động, Tạo Thế Và Lực Mới Cho Đất Nước
 • Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta
 • Những Điểm Mới Và Những Nội Dung Cốt Lõi Của Đường Lối Đối Ngoại Trong Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng
 • Những Điểm Mới Về Đối Ngoại Trong Văn Kiện Đại Hội Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Và Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trên Địa Bàn Tỉnh Khánh Hòa
 • Tài liệu sinh hoạt hội viên: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII (2017 – 2022)

  TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN

  Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2022)

  Ban Tuyên giáo TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  PHẦN I: NỘI DUNG SINH HOẠT HỘI VIÊN

  2. Điểm mới:

  Sáng tạo khởi nghiệp là nội dung mới của nhiệm kỳ XII thể hiện quan điểm của Hội là đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong hoạt động phát triển kinh tế nhằm xác định nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội trong góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ bắt nhịp với yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, với những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế.

  – Khởi nghiệp gắn với đổi mới, sáng tạo; thúc đẩy khởi sự kinh doanh thông qua các hoạt động phối hợp và thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đây là hoạt động mới, khó; đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo, tổ chức, phối hợp thực hiện của các cấp Hội nhằm đạt các chỉ tiêu của Đề án.

  3. Để thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động của nhiệm vụ 2, mỗi hội viên và phụ nữ cần:

  a. Phụ nữ là người sản xuất, kinh doanh, lao động trong các doanh nghiệp…:

  – Chủ động, tích cực tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác tại địa phương, các mô hình chuỗi giá trị (sản xuất – chế biến – tiêu thụ), các mô hình kinh tế hợp tác để tăng năng suất, giá trị lao động, có nguồn thu nhập ổn định.

  – Vận động các thành viên trong gia đình tích cực lao động sản xuất, chủ động học nghề và hướng nghiệp cho con học nghề phù hợp.

  – Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong cộng đồng, cam kết đảm bảo “sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch”.

  – Chủ động, mạnh dạn khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình.

  – Tích cực có sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất; chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo sản phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt.

  b. Phụ nữ là chủ doanh nghiệp, trang trại…:

  – Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trong phát triển sản xuất; tổ chức sản xuất, chế biến ngay tại các địa bàn nông thôn, tạo điều kiện thu hút lao động nữ, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Nông thôn mới.

  – Chủ động cập nhật thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng và các mô hình sinh kế để ứng phó với biến đổi khí hậu, thích ứng với những thay đổi bất thường của khí hậu gây ra (lũ lụt, hạn hán, lũ ống, xâm nhập mặn…).

  c. Chị em phụ nữ cần:

  – Thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa tại khu dân cư.

  – Chủ động tiết kiệm, tạo nguồn vốn cho chính gia đình mình và giúp những chị em đang gặp khó khăn trong cộng đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

  – Tích cực thực hiện hành động bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi; không chặt cây, phá rừng; không sử dụng các sản phẩm làm từ động thực vật quí hiếm,…); tuyên truyền đến người thân, giáo dục con cái cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;

  Câu hỏi 9: Hãy nêu nội dung chính và điểm mới của nhiệm vụ 3. Hội viên, phụ nữ cần làm gì để triển khai hiệu quả nội dung hoạt động nhiệm vụ 3?

  Trả lời:

  1.Nội dung chính của nhiệm vụ 3 gồm:

  • Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
  • Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham mưu đề xuất chính sách; thực hiện giám sát và phản biện xã hội
  • Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế

  1. Đối với tổ chức Hội: khiển trách, cảnh cáo, giải thể;
  2. Đối với tổ chức thành viên: khiển trách, thôi công nhận;
  3. Đối với cán bộ Hội: khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc thôi đảm nhiệm chức danh (đối với cán bộ Hội không phải là cán bộ, công chức);
  4. Đối với hội viên: khiển trách.
   Thông tin chung về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

  [1] Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Và Tập Huấn Công Tác Đảng Năm 2022
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 01
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 12 Đại Hội Đảng 2022
 • Những Điểm Mới Trong Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội 12 Của Đảng
 • Những Điểm Mới Trong Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100