Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Quyết Định 217 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng

Tập Huấn Về Hộ Văn Hóa Nông Thôn Mới, Ấp Văn Hóa Nông Thôn Mới Theo Quyết Định Số 217/qđ

Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Sóc Trăng Tổ Chức Hội Nghị Trực Tuyến Trao Đổi Kinh Nghiệm Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và Quyết Định Số 218

Sóc Trăng: Tỉnh Nghèo 10 Năm Xây Dựng Ntm Đạt Được Những Gì?

Mỹ Tú Tập Huấn Hướng Dẫn Thực Hiện Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao

Một Công Dân Khởi Kiện Quyết Định Của Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Sóc Trăng

Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định Số 923/qĐ-ubnd.hc Ngày 30/8/2019 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Năm 2022, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Quy Định 08 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai Năm 2022, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd, Quyết Định 869/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Số 689/qĐ-ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd,

Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi,

Thành Phố Sóc Trăng Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Quyết Định Số 21 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng

Hòa Quang Bắc Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao

Qđ 1089 Của Ubnd Tỉnh Hưng Yên Ngày 13/5/2020

Quy Định Về Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật Phố Hiến (Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số: 19 /2011 / Qđ

Mẫu Xác Nhận Của Ubnd Xã

Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng

#1 Bảng Giá Đất Tỉnh Sóc Trăng Giai Đoạn 2022

Tải Bảng Giá Đất Tỉnh Kon Tum 2022 Theo Quy Định

Diện Tích Đất Ở Được Tách Thửa Tối Thiểu Trên Địa Bàn Tỉnh Kon Tum

Diện Tích Tách Thửa Đất Ở Tại Kon Tum 2022 Là Bao Nhiêu?

Triệt Phá Rừng Già Để Làm Khu Tái Định Canh

Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Năm 2022, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Khi Bạn Nhìn Thất Đèn Phía Sau Xe ô Tô Có Màu Sáng Trắng, ô Tô Đó Đang Trong Tình Trạng Như Thế Nào?, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Chuyển Địa Phương Vào Tình Trạng Có Tinh Huong, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Kon Tum, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh, Mẫu Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 06 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Văn Bản Ubnd Tỉnh Phú Thọ, Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Chỉ Thị Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh Gia Lai, Công Văn Ubnd Tỉnh, Qd 559-ubnd Tỉnh Đòng Nai, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Chỉ Thị Số 25/ct-ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Tờ Trình Của Ubnd Tỉnh, Mẫu Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Mẫu Công Văn Ubnd Tỉnh, Công Văn Ubnd Tỉnh Phú Yên, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Mẫu Thông Báo Của Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Văn Bản Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Tờ Trình Gửi Ubnd Tỉnh, Công Văn Của Ubnd Tỉnh, Kế Hoạch 566 Của Ubnd Tỉnh Hà Nam, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Đề án 3333 Của Ubnd Tỉnh Bến Tre, Văn Bản Ubnd Tỉnh An Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Số 2702/ubnd-xd Tỉnh Yên Bái, Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Đề án 844 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Hà Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Lâm Đồng, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, 06/2019 Ubnd Tỉnh Khánh Hào, Tờ Trình Xin Kinh Phí Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Hướng Dẫn 908 Của Ubnd Tỉnh Cao Bằng, Đề án 920 Của Ubnd Tỉnh Bình Thuận, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Công Điện Của Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Xin Chủ Trương Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị 65 Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn Bản Ubnd Tỉnh Điện Biên, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, 06/2019 QĐ-ubnd Tỉnh Khánh Hòa, Kế Hoạch 566 Năm 2003 Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Điện Thoại Và Địa Chỉ Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Ubnd Tỉnh Bình Dương, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Văn Ubnd Tỉnh An Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, QĐ 27/2020/qĐ-ubnd Tỉnh Đồng Nai, Văn Bản Ubnd Tỉnh Ninh Bình, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Ubnd Tỉnh Thanh Hóa Về Y Tế Trường Học,

Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Năm 2022, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Khi Bạn Nhìn Thất Đèn Phía Sau Xe ô Tô Có Màu Sáng Trắng, ô Tô Đó Đang Trong Tình Trạng Như Thế Nào?, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Chuyển Địa Phương Vào Tình Trạng Có Tinh Huong, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Kon Tum, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh, Mẫu Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 06 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Văn Bản Ubnd Tỉnh Phú Thọ, Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Chỉ Thị Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh Gia Lai, Công Văn Ubnd Tỉnh, Qd 559-ubnd Tỉnh Đòng Nai, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Chỉ Thị Số 25/ct-ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Tờ Trình Của Ubnd Tỉnh, Mẫu Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Mẫu Công Văn Ubnd Tỉnh, Công Văn Ubnd Tỉnh Phú Yên,

Hệ Số Nhân Công Máy Thi Công Tỉnh Sóc Trăng

Đơn Giá Dịch Vụ Công Ích Đô Thị Cao Bằng Theo Quyết Định 2091/qđ

Một Công Dân Khởi Kiện Quyết Định Của Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Sóc Trăng

Mỹ Tú Tập Huấn Hướng Dẫn Thực Hiện Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao

Sóc Trăng: Tỉnh Nghèo 10 Năm Xây Dựng Ntm Đạt Được Những Gì?

Viện Kiểm Sát Nhân Nhân Tỉnh Sóc Trăng

Cách Căn Lề Văn Bản Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003, Căn

Triển Khai Các Văn Bản Của Đảng Về Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ

Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Văn Bản Của Đảng Về Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ

Cương Lĩnh Là Văn Bản Pháp Lý Cao Nhất Của Đảng

Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Của Đảng

HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG TRANG IN VÀ CANH LỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN MS WORD 2003 VÀ 2010

Theo Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, thì font chữ, khổ giấy, kiểu trình bày, định lề văn bản được quy định như sau:

– Font chữ: Là Font tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, đó là font Times New Roman.

– Khổ giấy: Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy A4 (21cm x 29,7cm). Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (14,8cm x 21cm).

– Kiểu trình bày: Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4. Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể trình bày theo chiều rộng của trang giấy.

– Định lề văn bản:

+ Lề trên: cách mép trên từ 2 – 2,5 cm;

+ Lề dưới: cách mép dưới từ 2 – 2,5 cm;

+ Lề trái: cách mép trái từ 3 – 3,5 cm;

+ Lề phải: cách mép phải từ 1,5 – 2 cm.

Để thực hiện việc soạn thảo văn bản hành chính thống nhất theo Thông tư của Bộ Nội vụ, phòng TKTP & CNTT hướng dẫn các đơn vị thực hiện trên phần mềm soạn thảo văn bản MS Word như sau:

1. Chọn font chữ Times New Roman

Để mở phần tùy chọn font chữ, các đ/c vào thẻ Format/Font để vào bảng chọn Font như hình sau:

Bảng Font sẽ hiện ra:

1.2. Đối với MS Word 2007, 2010

Đối với MS Word phiên bản 2007 và 2010 thì để tùy chọn font chữ, các đ/c chọn thẻ Home trên thanh công cụ và bấm vào nút mũi tên tam giác chỉ xuống để lựa chọn font Times New Roman như hình sau:

2. Định dạng trang in A4 2.1. Đối với MS Word 2003

Các đ/c mở thẻ File trên thanh công cụ phía trên cùng góc trái của phần mềm và chọn Page Setup để mở bảng tùy chọn định dạng trang in như sau:

Giao diện bảng Page Setup:

Sau khi bảng Page Setup hiện ra, các đ/c chọn tiếp thẻ Paper, lúc này mặc định khổ giấy đang dùng là khổ giấy Letter (21,5 x 27,9 cm):

Sau khi bảng tùy chọn Page Setup hiện ra, các đ/c vào thẻ Paper để thực hiện việc chọn khổ giấy sang A4 tương tự như thực hiện ở MS Word 2003:

3. Canh lề cho văn bản hành chính 3.1. Đối với MS Word 2003

Để canh lề cho văn bản, các đ/c thực hiện mở bảng Page Setup lên tương tự như cách thực hiện việc định dạng trang in: chọn File/Page Setup hiện ra bảng sau:

Trong thẻ Margins, chúng ta sẽ nhìn thấy các tùy chọn canh chỉnh lần lượt cho Lề trên (Top) là: 2,54 cm, Lề dưới (Bottom) là: 2,54 cm, Lề trái (Left) là: 3,17 cm, Lề phải (Right) là 3,17 cm. Để tùy chọn lại các thông số này, chúng ta bấm trực tiếp vào từng ô để sửa cho phù hợp. Ví dụ nếu ta muốn Lề trên là 2,5 cm, Lề dưới là 2 cm, Lề trái là 3 cm, Lề phải là 2 cm thì bấm vào từng ô và sửa lại như sau:

Sau khi bảng Page Setup hiện ra thì việc tùy chọn các thông số canh lề được thực hiện tương tự như với MS Word 2003: các đ/c chọn thẻ Margins và sửa lại khoảng cách canh lề theo ý muốn, bấm Default/OK để hoàn tất.

Chúc các đ/c thành công!!

Phông Chữ, Khổ Giấy, Định Lề Trang Văn Bản, Số Trang Và Phụ Lục Văn Bản Của Đảng

Hướng Dẫn Số 559 Ngày02/5/2012 Của Tổng Cục Chính Trị Về Khen Thưởng Đảng Viên

Văn Bản Hướng Dẫn Khen Thưởng Của Đảng

Quy Định Thẩm Quyền Ký Tên, Ký Thay Trên Văn Bản Hành Chính

Quy Định Về Thẩm Quyền Ký Tên Trên Văn Bản Hành Chính, Pháp Lý

Tỉnh Sóc Trăng Chỉ Đạo Một Đằng, Ubnd Huyện Ngã Năm Thực Hiện…một Nẻo

Chính Quyền Tỉnh Sóc Trăng Có Mâu Thuẫn Với Chính Mình?

Tp.hcm: Tiếp Tục Dừng Hoạt Động Sân Khấu, Làm Đẹp, Quán Bar…

Tp.hcm: Nhiều Hoạt Động, Dịch Vụ Vẫn Tạm Dừng Từ Ngày 23/4

Khẩn: Về Việc Thực Hiện Phụ Cấp Ưu Đãi Đối Với Nhà Giáo Trực Tiếp Giảng Dạy Người Khuyết Tật Theo Văn Bản Số 5601/ubnd

Điều Lệ Tổ Chức Hoạt Động

Theo trình bày của của ông Quách Phước Thọ (ngụ ấp 2, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng), người được ông Nguyễn Thành Em (đã mất) ủy quyền khiếu nại cho biết, gia đình bên vợ ông Nguyễn Thành Em có phần đất diện tích 1.866,3m2 tọa lạc tại ấp 3, thị trấn Ngã Năm. Đây là phần đất được ông nội bên vợ ông Em giao cho vợ chồng ông Em quản lý, sử dụng từ trước những năm 1968 và cho ông Nguyễn Thanh Quý cất nhà ở và quản lý, sử dụng. Năm 1983, ông Quý đi bộ đội nên phần đất trên giao lại cho bà Nguyễn Thị Mai (chị vợ ông Em) coi sóc.

Đến năm 1984, ông Cao Tuấn Thanh (trưởng ấp) cho ông Chế Công Toàn và ông Diệp Tấn Hưng mượn làm nhà ở (không có giấy tờ mà chỉ nói miệng) và có thông báo cho hai ông Toàn, Hưng biết đất hai ông mượn là đất có chủ, khi nào chủ yêu cầu trả lại thì phải trả. Sau đó, ông Diệp Tấn Hưng lại cho ông Lê Thanh Hải đến cất nhà ở trên nền nhà của ông Quý và ông Hải bao chiếm thêm phần đất kế bên.

Đến năm 1987, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, thấy đất mình bị chiếm, ông Nguyễn Thanh Quý làm đơn khiếu nại đòi lại đất nhưng không được giải quyết.

Đất của ông Nguyễn Thành Em bị nhiều người chiếm cất nhà.

Năm 1994, UBND huyện Thạnh Trị (sau này tách ra thêm huyện Ngã Năm) cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Chế Công Toàn (diện tích 1.140m2) và hộ ông Lê Thanh Hải (diện tích 1.181m2) với lý do “phần đất trên trước ngày giải phóng đã bị chế độ cũ chiếm để xây dựng văn phòng Quận, đóng đồn. Do vậy đất này đã bị ngụy quân, ngụy quyền chiếm đoạt”.

Vụ việc chưa giải quyết xong, ông Toàn đã bán phần lớn đất cho hộ ông Dương Văn Lý và bà Trần Thị Nở; còn ông Hải bán hết cho bà Nguyễn Lệ Thủy. Ông Nguyễn Thành Em khiếu nại lên UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 7/8/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có công văn số 156/CTUBND-KN giao cho Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng kiểm tra lại việc cấp sổ đỏ cho ông Toàn và ông Hải; tổ chức họp dân để xác định nguồn gốc đất, quyền sử dụng hợp pháp là của ai.

Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 30/8/2008, Sở TN-MT Sóc Trăng đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng của thị trấn, của huyện và các nhân chứng ở địa phương.

Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, ngày 23/4/2008, Sở TN- MT Sóc Trăng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và đề xuất: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Ngã Năm thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ của ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải; giao lại phần đất có diện tích 1.708,5m2 (trong đó có mồ mả) cho gia đình ông Nguyễn Thành Em quản lý, sử dụng; ổn định cho ông Chế Công Toàn phần đất đang ở có diện tích 157,8m2.

Tiếp đó, ngày 4/6/2008, UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản số 102/CTUBND-KN gửi UBND huyện Ngã Năm chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm xem xét, ban hành quyết định giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả đến UBND tỉnh trong tháng 6/2008.

Ngày 5/3/2009, ông Phan Văn Mai- Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm ban hành quyết định 05/QĐKN-CTUBND với nội dung: “Bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Em; Hủy bỏ GCNQSDĐ của ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải; Động viên bà Trần Thị Ly Lan (vợ ông Chế Công Toàn) và ông Lê Thanh Hải chừa lối vào nền mộ (của gia đình ông Nguyễn Thành Em) ngang 4m, dài đến nền mộ giao cho gia đình ông Em quản lý, sử dụng”.

Nói về quyết định trái khoáy của UBND huyện Ngã năm, ông Đoàn Tấn Khoa – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng – khẳng định: “Tôi thấy quyết định của UBND huyện Ngã Năm là không đúng pháp luật, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Em. Tôi xin nhấn mạnh, gia đình vợ ông Em có người chú ruột tên là Nguyễn Bá Tước, nguyên Tỉnh ủy viên dự khuyết, Chủ nhiệm chính trị Tỉnh đội Gò Công, hy sinh năm 1968, là liệt sĩ. Tôi đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét, trả lại đất gắn liền mồ mả cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Bá Tước”.

Ông Cao Tuấn Thanh – nguyên Trưởng ban Nhân dân ấp lúc đó nói: “Hồi đó ông Toàn, ông Hưng đến hỏi mượn tạm cất nhà ở, tôi có nói với họ là đất này có chủ đàng hoàng, bây giờ mấy ông chưa có chỗ ở thì tôi tạm thời chấp nhận, mai mốt chủ họ yêu cầu trả lại thì phải trả cho họ chứ không ai cấp cho mấy ông đâu. Lúc đó ông Toàn, ông Hưng cũng chấp nhận, nhưng sau này lấy luôn là không thể được. Ai đời mồ mả ông bà người ta ở trên đó mà chính quyền cứ nói đất không phải của họ thì thật là vô lý. Tôi là người biết rõ vụ việc này nên tôi đề nghị phải trả lại đất cho gia đình bên vợ ông Nguyễn Thành Em chứ không thể làm khác được”.

Còn một cán bộ ở Sở TN-MT Sóc Trăng nói: “UBND huyện Ngã Năm nói là đất bỏ trống, không ai quản lý là không thuyết phục bởi trên đó đã có mồ mả ông bà người ta từ hồi nào đến giờ. Có ai lại đi lấy đất mồ mả người này giao cho người khác sử dụng hay không. Vô lý vậy mà Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm vẫn ký được”.

Ông Nguyễn Thành Em cầm đơn đi khiếu nại từ lúc còn sống cho đến khi mất vẫn chưa được giải quyết.

Qua báo cáo xác minh của Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng, ngày 23/9/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 166/CTUBND-KN với nội dung: “Giao Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ của ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải; xem xét ban hành quyết định giải quyết giao lại diện tích đất cho ông Nguyễn Thành Em quản lý, sử dụng.

Ngày 7/10/2009, ông Phan Văn Mai – Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm tiếp tục ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ của ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Điều đáng nói, khi ban hành các quyết định này, UBND huyện Ngã Năm đã cố tình vi phạm về hình thức ban hành văn bản để hợp thức hóa sai phạm của mình. Cụ thể, khi ban hành quyết định, UBND huyện Ngã Năm đã không dựa vào quy định của pháp luật về đất đai mà chỉ dựa vào Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh nên các quyết định đó bị ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải khởi kiện ra TAND huyện Ngã Năm. Tại phiên tòa xét xử ngày 7- 8/6/2011, TAND huyện Ngã Năm đã tuyên hủy các quyết định thu hồi, hủy bỏ sổ đỏ của UBND huyện Ngã Năm đối với ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải. Dù bị thua kiện nhưng UBND huyện Ngã Năm cũng không kháng cáo, không có ý kiến gì khác ngoài việc ra về trong im lặng. Và sổ đỏ cấp sai luật của ông Toàn, ông Hải vẫn có giá trị pháp lý.

Ông Nguyễn Thành Công – Chánh Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng cho rằng: UBND huyện Ngã Năm đã cố tình ban hành văn bản không đúng quy định và chấp nhận thua kiện để hợp thức hóa sai phạm của mình, giúp các hộ dân trên chiếm và bán đất gia đình ông Nguyễn Thành Em cho người khác. Vụ khiếu kiện lại bị rối tung bởi “ma trận” quyết định của Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm.

Ngày 5/9/2011, Tổ công tác của UBND tỉnh Sóc Trăng do ông Huỳnh Văn Sum (Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng) làm Tổ trưởng đã tiến hành xác minh và kết luận: Đất tranh chấp giữa gia đình ông Nguyễn Thành Em với ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải là đất của ông Nguyễn Chánh Phấn (ông nội vợ ông Nguyễn Thành Em); UBND huyện Thạnh Trị (và huyện Ngã Năm sau này) cấp sổ đỏ cho ông Toàn và ông Hải là trái với quy định của Luật đất đai; ông Toàn, ông Hải chuyển nhượng đất cho người khác là vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp cho ông Toàn và ông Hải; đồng thời giải quyết lại vụ tranh chấp giữa gia đình ông Nguyễn Thành Em với gia đình ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải.

Ngày 1/8/2012, Thanh tra huyện Ngã Năm cũng có văn bản kết luận như kết luận của Tổ công tác UBND tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, Thanh tra huyện này kiến nghị UBND huyện Ngã Năm ban hành quyết định thu hồi 2 GCNQSDĐ của ông Toàn và ông Hải.

Ngày 13/8/2012, Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm tiếp tục ban hành quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Chế Công Toàn và ông Lê Thanh Hải với lý do “Đất còn tranh chấp, chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thời điểm tranh chấp xảy ra trước khi cấp GCNQSDĐ”.

Tuy nhiên, cho đến nay, khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Thành Em chưa được giải quyết. Mồ mả bố mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Tước vẫn bị “giam” trong vòng vây của các hộ chiếm đất, có nguy cơ bị phá hoại bởi đất đang trong tay người chiếm đoạt.

Dư luận ở Ngã Năm rất bức xúc với quyết định của Chủ tịch UBND huyện Ngã năm. Người dân đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng cần có biện pháp kiên quyết đối với hành vi “trên bảo dưới không nghe” của Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm.

Chấn Chỉnh Lãnh Đạo Huyện Vì “không Tiếp Dân Khiếu Nại”

Gia Lai: Yêu Cầu Ubnd Huyện Chư Sê Khắc Phục Các Sai Phạm

Gia Lai: Yêu Cầu Xử Lý Lại Vụ Cách Chức Chủ Tịch Xã Hbông, Chư Sê

Ubnd Huyện Chư Sê Bị Ubnd Tỉnh Gia Lai Nhắc Nhở Vì Không Tiếp Công Dân

Vụ 2,5 Tỉ Đồng Lắp Camera An Ninh Ở Gia Lai: Bác Ý Kiến Của Huyện Chư Sê

🌟 Home
🌟 Top