Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Quy Luật Hải Quan Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Luật Hải Quan Là Gì ? Tìm Hiểu Quy Định Về Luật Hải Quan

Thủ Tục Hải Quan Trong Luật Hải Quan

Hải Quan Tiếng Anh Là Gì? Danh Mục Từ Tương Ứng Với Hải Quan Tiếng Anh?

【Giải Đáp】Chi Cục Hải Quan Tiếng Anh Là Gì?

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Và Đáp Án Luật Hải Quan 2014

Trị Giá Hải Quan Là Gì? Quy Định Về Tờ Khai Trị Giá Hải Quan

Luật hải quan là đạo luật quy định có hệ thống về chính sách hải quan, tổ chức và hoạt động của ngành hải quan, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải quan được Quốc hội Khoá X, kì họp thứ 9 thông qua ngày 29.6.2001, có hiệu lực từ ngày 01.01.2002.

Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, ngày 20.02.1990, Pháp lệnh hải quan đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01.5.1990. Pháp lệnh này là cơ sở pháp lí điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực hải quan về quản lí nhà nước đối với hàng hoá, hành lí, ngoại hối, tiền Việt Nam, bưu kiện, bưu phẩm, các đồ vật và tài sản khác xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, mượn đường Việt Nam.

Qua hơn 10 năm thực hiện, Pháp lệnh hải quan cần được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới và nâng thành một đạo luật đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế. Luật hải quan năm 2001 được ban hành nhằm mục tiêu góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của ngành hải quan.

Đối tượng và phạm ví điều chỉnh của Luật là các quan hệ xã hội xuất hiện trong lĩnh vực quản lí nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, các phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của ngành hải quan.

Về bố cục, Luật có 8 chương, 82 điều với những nội dung cơ bản như sau: những quy định chung về các chính sách hải quan, phạm vi điều chỉnh, đối lượng áp dụng; quy định về nhiệm vụ, tổ chức của hải quan: nguyên tắc tổ chức và hoạt động hệ thống tổ chức, công chức ngành hải quan; quy định về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và các chế độ ưu đãi, miễn trừ…, quy định về trách nhiệm của hải quan trong việc phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; quy định về tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; quy định về quản lí nhà nước về hải quan; quy định về khen thưởng và xử lí các vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Đây là đạo luật đầu tiên quy định có hệ thống về cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của ngành hải quan cũng như các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải quan. Đạo luật này là cơ SỞ pháp lí để xây dựng các văn bản pháp luật khác theo cơ chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Luật Hải Quan Sửa Đổi 2005

Luật Số 29/2001/qh10 , Hải Quan, Hàng Hóa, Hành Lý Của Người Xuất Nhập Cảnh, Nhập Khẩu Hàng Hóa,

Toàn Bộ Văn Bản Pháp Luật Về Hải Quan Năm 2022

Đề Cương Ôn Tập Nghiệp Vụ Hải Quan 2022

08 Quy Định Về Thủ Tục Hải Quan Năm 2022

Quy Định Mới 2022 Về Lưu Trữ Hồ Sơ Hải Quan ? Mức Phí Hải Quan ?

Mẫu Hợp Đồng Đại Lý Hải Quan 2022

Biểu Thuế Xuất Khẩu, Bt Nhập Khẩu, Song Ngữ Việt Anh 2022

Luật Sư Người Mỹ Gốc Việt Được Chính Quyền Trump Bổ Nhiệm Làm Lãnh Đạo Ice

Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Hải Quan Năm 2005

Luật Hải Quan Sửa Đổi Năm 2005

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản là tất cả những vật không tiêu hao.

Như vậy giữa A, B và C đã có thỏa thuận cho muợn khuôn để sản xuất linh kiện nên việc cơ quan hải quan không chấp nhận bản hợp đồng này là không có căn cứ pháp luật.

Như vậy, trong trường hợp này, việc mua khuôn ở nước ngoài mà không thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan được coi là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trường hợp này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP như sau:

Như vậy, khuôn do A mua từ nước ngoài và không làm thủ tục hải quan mà chuyển thẳng sang nhà máy của C, nếu công ty C không nằm trong khu phi thuế quan thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1000.000 đồng. Nếu công ty C nằm trong khu phi thuế quan thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 1000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Hiện nay theo hướng dẫn tại Nghị quyết 144/2016/QH13 , lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự 2022 , nay vẫn áp dụng quy định tại Bộ luật hình sự 1999 và Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 .

Đối với hành vi không khai báo hải quan khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự 1999 . Tuy nhiên, Bộ luật hình sự 1999 chỉ quy định trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, không quy định trách nhiệm hình sự đối với tổ chức do đó, công ty bạn chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi không khai báo hải quan khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế – Công ty Luật Minh Khuê

Tổng Hợp Văn Bản Về Thủ Tục Hải Quan 2022

Pháp Luật Về Đại Lý Hải Quan Và Thực Tiễn Áp Dụng Tại Việt Nam

Đề Tài Hoàn Thiện Pháp Luật Về Đại Lý Hải Quan Điểm Cao

Lào Cai Đình Chỉ Công Tác Cán Bộ Hải Quan Nghi Tiếp Tay Xuất Lậu Khẩu Trang

Hải Quan Lào Cai Ban Hành Các Quyết Định Ấn Định Thuế Là Thực Hiện Đúng Kết Luận Của Kiểm Toán Nhà Nước

Luật Hải Quan Mới Nhất

Văn Bản Luật Kinh Tế 2014

Top 8 Bộ Sách Về Văn Bản Luật Kinh Tế Được Nhiều Người Tìm Đọc Nhất Hiện Nay

Luật Khiếu Nại Tố Cáo Và Văn Bản Hướng Dẫn Năm 2022

Thông Tư Hướng Dẫn Luật Khiếu Nại Tố Cáo

Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Viên Chức

Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Mới Nhất, Dự Thảo Luật Sĩ Quan Quân Đội Mới Nhất, Luật Hải Quan Mới Nhất, Luật Sĩ Quan Mới Nhất, Dự Thảo Luật Dân Quân Tự Vệ Mới Nhất, Dự Thảo Luật Sĩ Quan Mới Nhất, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Vai Trò Quan Trọng Nhất Trong Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Mặt Đối Lập Biện Chứng Là Quan Niệm Đúng Đắn Nhất, Luật Dân Sự Mới Nhất, Luật Đầu Tư Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Hợp Nhất, Bộ Luật Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Là Năm Nào, Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản, Văn Bản Hợp Nhất Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Bộ Luật Dân Sự Sửa Đổi Mới Nhất, Hiệp ước Quân Sự Mỹ Nhật, Thủ Tục Xin Visa Đại Sứ Quán Nhật, Thủ Tục Xin Visa ở Đại Sứ Quán Nhật, Nguyên Tắc Nhất Quán, Thủ Tục Xin Visa Tại Đại Sứ Quán Nhật, Thủ Tục Xin Visa Tại Đại Sứ Quán Nhật Bản, Bộ Luật Bhxh Mới Nhất, Luật Kế Toán Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Năm 2022, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Có Hiệu Lực, Dự Thảo Luật Thú Y Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất 2022, Luật Giáo Dục Sửa Đổi Mới Nhất, Văn Bản Hợp Nhất 01 Bộ Luật Hình Sự, Quy Định Luật Đất Đai Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Việt Nam Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Cao Nhất, Bộ Luật Hình Sự Nhật Bản, Bộ Luật Dân Sự Có Hiệu Lực Mới Nhất, Bộ Luật Hình Sự Của Nhật Bản, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất, Điều 50 Luật Đất Đai Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Đất Đai, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất, Bộ Luật Lao Đông Sửa Đổi Mới Nhất, Luật Thương Mại Mới Nhất, Dự Thảo Luật Dân Số Mới Nhất, Bộ Luật Hình Sự Hợp Nhất, Bộ Luật Hình Sự Văn Bản Hợp Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai Mới Nhất, Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất, Bộ Luật Kế Toán Mới Nhất, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Phạm Trù Kết Quả Là Quan Niệm Đúng Nhất, Báo Cáo Tài Chính Quan Trọng Nhất Là Gì, Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Mới Nhất, Từ Vựng Quần áo Tiếng Nhật, Luận án Quan Hệ Mỹ- Trung – Nhật, Nguyên Tố Nào Quan Trọng Nhất, 5 Kỹ Năng Mềm Quan Trọng Nhất, Về Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Và Chấp Hành Kỷ Luật Trong Quân Doi, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, A Na Luật (thiên Nhãn Đệ Nhất), Văn Bản Pháp Luật Hình Sự Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất ở Nước Ta Là Gì, Dự Luật Mới Nhất Về Thẻ Xanh Định Cư, Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán, Văn Bản Hợp Nhất Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất 2022, Luật Giao Thông Mới Nhất, Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất, Luật Giáo Dục Mới Nhất 2022, Luật Viên Chức Mới Nhất, Dự Thảo Luật Xây Dựng Mới Nhất, Dự Thảo Luật Bhxh Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Luật Lao Đông Việt Nam Mới Nhất, Luật Lao Đông Mới Nhất 2022, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Bộ Luật Công Đoàn Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất Năm 2013, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2022, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2014, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2013, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Cao Nhất, Điều 138 Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất, Luật Phòng Chống Hiv Mới Nhất, Lãi Suất Cao Nhất Trong Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2022, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2022, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất Hiện Nay, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất Năm 2022,

Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Mới Nhất, Dự Thảo Luật Sĩ Quan Quân Đội Mới Nhất, Luật Hải Quan Mới Nhất, Luật Sĩ Quan Mới Nhất, Dự Thảo Luật Dân Quân Tự Vệ Mới Nhất, Dự Thảo Luật Sĩ Quan Mới Nhất, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Vai Trò Quan Trọng Nhất Trong Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Mặt Đối Lập Biện Chứng Là Quan Niệm Đúng Đắn Nhất, Luật Dân Sự Mới Nhất, Luật Đầu Tư Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Hợp Nhất, Bộ Luật Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Là Năm Nào, Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản, Văn Bản Hợp Nhất Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Bộ Luật Dân Sự Sửa Đổi Mới Nhất, Hiệp ước Quân Sự Mỹ Nhật, Thủ Tục Xin Visa Đại Sứ Quán Nhật, Thủ Tục Xin Visa ở Đại Sứ Quán Nhật, Nguyên Tắc Nhất Quán, Thủ Tục Xin Visa Tại Đại Sứ Quán Nhật, Thủ Tục Xin Visa Tại Đại Sứ Quán Nhật Bản, Bộ Luật Bhxh Mới Nhất, Luật Kế Toán Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Năm 2022, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Có Hiệu Lực, Dự Thảo Luật Thú Y Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất 2022, Luật Giáo Dục Sửa Đổi Mới Nhất, Văn Bản Hợp Nhất 01 Bộ Luật Hình Sự, Quy Định Luật Đất Đai Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Việt Nam Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Cao Nhất, Bộ Luật Hình Sự Nhật Bản, Bộ Luật Dân Sự Có Hiệu Lực Mới Nhất, Bộ Luật Hình Sự Của Nhật Bản, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất, Điều 50 Luật Đất Đai Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Đất Đai, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Mới Nhất,

Nguồn Của Luật Hiến Pháp Nước Ngoài

Quy Phạm Pháp Luật Luật Hiến Pháp

Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Liên Quan Đến Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Van Ban Phap Quyloc Ppt

Tính Thống Nhất Của Luật Giáo Dục Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam

Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Trẻ Em

Hướng Dẫn Luật Hải Quan 2014

Minh Bạch Pháp Luật Thống Kê Hải Quan Về Xuất Nhập Khẩu

Hướng Dẫn Mới Về Hải Quan Với Hàng Hóa Xuất, Nhập Khẩu Qua Biên Giới

Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến Bị Xem Xét Kỷ Luật

Mndo: Hải Quân Kỷ Luật Tổ Chức

Thủ Tướng Kỷ Luật Nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23-6-2014 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2015. Trong khoảng thời gian này, Tổng cục Hải quan phải xây dựng 3 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng và 13 Thông tư để hướng dẫn Luật…

Đây là khối lượng công việc lớn, với mục tiêu vừa đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, chi tiết theo quy định của Luật, vừa kết nối đồng bộ các văn bản để giúp đưa Luật vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu.

Giảm thủ tục, bớt giấy tờ không cần thiết

Luật Hải quan 2014 ra đời sẽ đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế… Xác định việc xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn minh bạch, chi tiết chính là một cách hỗ trợ DN thiết thực nhất, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 929/CT-TCHQ ngày 25-7-2014 yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Luật Hải quan, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí cho cơ quan Hải quan và DN XNK.

Việc triển khai Luật Hải quan sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động hải quan, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của DN, tăng trưởng kinh tế, tạo nên hình ảnh tốt đẹp về Hải quan Việt Nam trong nước và quốc tế…

Trên cơ sở định hướng của Luật, nội dung dự thảo Nghị định và các Thông tư hướng dẫn Luật đang được xây dựng theo hướng đổi mới phương pháp quản lý, giảm thiểu các thủ tục và giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN hoạt động XNK nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý của cơ quan Hải quan.

Sở dĩ có tới 13 Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan là bởi Tổng cục Hải quan xây dựng theo hướng mỗi loại hình hoạt động chỉ tra cứu tại 1 văn bản pháp luật, giúp thuận tiện cho hoạt động của DN.

Tại các Hội thảo lấy ý kiến của DN góp ý vào dự thảo các Thông tư và Nghị định hướng dẫn Luật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã nhiều lần khẳng định: Cơ quan Hải quan mong muốn giảm bớt các thủ tục hành chính, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động XNK.

Và điều này đã được thể hiện rất rõ trong các quy định tại các dự thảo Thông tư. Cụ thể, tại dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK (Thông tư chung) đã thể hiện rõ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng các quy định: Bãi bỏ hàng loạt các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan (5 loại chứng từ với hàng XK và 4 loại chứng từ với hàng NK).

Không chỉ có thế, nội dung về khai hải quan đã được đơn giản hơn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, kiểm tra thực tế vận chuyển hàng hóa , thời gian sửa chữa tờ khai, thời gian thực hiện hủy tờ khai…), cải cách công tác giám sát quản lý tại cảng biển, đơn giản hóa hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế, cải cách thủ tục hải quan và công tác quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Một trong những thay đổi lớn trong quản lý hải quan là quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất XK và hoạt động của doanh nghiệp chế xuất (DNCX)… tại dự thảo Thông tư về vấn đề này. Theo đó, đã tạo điều kiện cho DNCX tự lưu định mức và xuất trình khi cơ quan Hải quan yêu cầu (như đối với DN nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, gia công cho đối tác nước ngoài). Hay quy định khi mua bán, thanh lý DNCX không phải làm thủ tục hải quan trong trường hợp hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc NK từ nước ngoài đã nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Đặc biệt, quy định còn tạo điều kiện hơn về thủ tục gia công giữa 2 DNCX, không yêu cầu phải làm thủ tục hải quan khi giao nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, tuy nhiên phải báo cáo nhập – xuất – tồn đối những hàng hóa này định kỳ cùng với báo cáo nhập – xuất – tồn nguyên liệu, vật liệu NK theo mục đích sản xuất.

Bên cạnh đó, quy định về phân loại hàng hóa XNK và cách tính trị giá hải quan cũng được thay đổi. Nhiều quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn cách phân loại và áp dụng mức thuế (thuế tuyệt đối và thuế theo tỷ lệ) đối với hàng hóa XNK đã kết hợp nhiều quy định trong phần chú giải và các ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) vốn được coi là các tài liệu tham khảo chính thống để phân loại hàng hóa của ngành Hải quan. Điều này sẽ giúp tăng cường tính thống nhất trong việc phân loại hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động XNK.

Hay những quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan cũng đã chuẩn hóa các nguyên tắc định giá của Tổ chức Thương mại thế giới là sử dụng trị giá giao dịch trong định giá hải quan để hỗ trợ các DN và cơ quan Hải quan trong việc xác định trị giá tính thuế, đồng thời giảm thiểu các khả năng tranh chấp.

Có thể thấy, những nỗ lực để đổi mới toàn diện hoạt động hải quan đã được Tổng cục Hải quan chuẩn hóa bằng những văn bản pháp luật để hướng dẫn Luật Hải quan 2014.

Đảm bảo sự đồng bộ, khả thi

Có thể thấy, những thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN đã được quy định rõ ràng trong các dự thảo và đã được cộng đồng DN công nhận. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình xây dựng những dự thảo Nghị định, Thông tư này thì quả là một quá trình đầy công phu và nỗ lực của thành viên các tổ soạn thảo.

Chỉ cần đọc ra số lượng văn bản cần phải xây dựng để triển khai Luật cũng đủ thấy đó là một “núi” công việc, đó là chưa kể đến khoảng thời gian rất hẹp (chưa đầy 5 tháng kể từ khi Luật Hải quan được thông qua đến khi có hiệu lực, và trừ đi 45 ngày theo đúng quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Có thể nói, đây là một áp lực không nhỏ.

Bên cạnh đó, để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, ngành Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác phối hợp. Bởi lẽ, yêu cầu đặt ra với các cán bộ, công chức được giao soạn thảo văn bản phải vừa chuyên sâu về mỗi mảng nghiệp vụ, vừa bao quát được các mảng nghiệp vụ khác để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Các dự thảo Thông tư cũng được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến rộng của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội DN, các đơn vị trong ngành..

Có thể thấy, để triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả những quy định của Luật Hải quan trong hoạt động quản lý hải quan, việc xây dựng kế hoạch chi tiết (theo tuần, tháng) triển khai việc soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện công việc theo kế hoạch này đã được Tổng cục Hải quan xây dựng chi tiết và triển khai đúng tiến độ. Điều này cho thấy, ngành Hải quan đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện để sớm đưa Luật Hải quan vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Bà Phùng Thị Bích Hường- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan):

Việc xây dựng hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với 3 Nghị định và 1 Quyết định của Thủ tướng để triển khai Luật Hải quan đã được Tổng cục Hải quan triển khai khẩn trương. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã trình Chính phủ dự thảo 3 Nghị định và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan đã đề ra. Dự kiến 15-11 sẽ ban hành các Nghị định này.

Đối với 13 đề án Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật đang được các đơn vị trong Tổng cục Hải quan gấp rút thực hiện. Đây là khối lượng lớn văn bản, điều chỉnh tới tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, để thay thế tất cả các văn bản hiện hành. Theo đó, các dự thảo vừa phải bám sát tinh thần của Luật, vừa phải đảm bảo tính thống nhất ngay trong các dự thảo Thông tư, vì vậy Tổng cục Hải quan sắp xếp thứ tự ưu tiên ban hành để đảm bảo việc triển khai Luật một cách hiệu quả, những Thông tư nào có tác động rộng rãi sẽ được ưu tiên ban hành trước, kịp thời đưa vào áp dụng từ 1-1-2015.

Bà Đặng Thị Bình An (chuyên gia về lĩnh vực hải quan trong Dự án GIG – dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện):

Dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK đã được Tổng cục Hải quan xây dựng theo hướng giảm thiểu cho DN về chứng từ một cách thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, những quy định về cách tính thuế theo cảng nhập đầu tiên, cho DN khai lại, khai bổ sung với thủ tục đơn giản… đã tạo thuận lợi cho DN rất nhiều.

Bà Đặng Phương Dung – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam:

Với quy định mới về thủ tục hải quan, thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, hàng hóa là nguyên liệu vật tư NK để sản xuất XK sẽ bỏ quy định về định mức gia công, quy định về thông báo mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm XK. Bỏ quy định về thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công… Những quy định này đã được đổi mới theo hướng đơn giản hóa tại dự thảo Thông tư đã được Tổng cục Hải quan xây dựng nhằm thuận lợi hơn cho DN.

Ông Phạm Văn Vinh – Công ty Deloitte:

Với quy định tại dự thảo Thông tư sẽ bãi bỏ hàng loạt các chứng từ, cơ bản chỉ còn lại tờ khai hải quan trong bộ hồ sơ hải quan (khi thực hiện Luật Hải quan 2014 từ ngày 1-1-2015), theo phản ánh chung từ phía cộng đồng DN, việc loại bỏ 5 loại chứng từ đối với hàng XK, 4 chứng từ với hàng NK ra khỏi bộ hồ sơ hải quan mà DN phải nộp khi thực hiện XNK hàng hóa là một quy định rất “mở”… Đây là việc cải cách thủ tục hành chính thiết thực nhất để tạo thuận lợi hơn cho DN trong hoạt động XNK, là hướng sửa đổi về thủ tục hải quan rất tích cực, rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà DN đang bị những gánh nặng về giấy phép chuyên ngành. Quy định mới này sẽ giúp DN giảm thiểu đáng kể thời gian trong khâu chuẩn bị các giấy tờ trong bộ hồ sơ hải quan.

Đại diện Công ty Panasonic:

Nhiều điểm mới đối với loại hình gia công, sản xuất XK tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, hàng hóa là nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất XK đã tháo gỡ được nhiều khó khăn mà DN đã gặp phải, như quy định về thanh khoản định mức, phần chênh lệch trong thanh khoản… trước đây đều là những vấn đề DN thường phải đau đầu.

Theo ông Phí Văn Cương – Đại diện Công ty Samsung Việt Nam:

Quy định về mẫu báo cáo mới tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, hàng hóa là nguyên liệu vật tư NK để sản xuất XK sẽ giúp DN đơn giản hơn rất nhiều về thủ tục. Nếu trước đây DN phải tốn chi phí và thời gian để in rất nhiều chứng từ nộp cho cơ quan Thuế và Hải quan thì nay theo quy định mới DN được nộp và lưu các chứng từ điện tử, theo đó DN sẽ không còn phải tốn chi phí và thời gian in nhiều giấy tờ bởi mẫu báo cáo đơn giản hơn.

Theo Báo Hải quan

Hải Quan Kiểm Tra Hàng Hóa

Hợp Nhất Hai Thông Tư Về Đại Lý Làm Thủ Tục Hải Quan

Cơ Sở Pháp Lý Mới Cho Cải Cách, Hiện Đại Hóa: Nhìn Từ Luật Hải Quan (Sửa Đổi)

4 Điểm Mới Của Luật Hải Quan Sửa Đổi

Hải Quan Bình Dương:triển Khai Hướng Dẫn Về Những Điểm Mới Của Pháp Luật Đến Doanh Nghiệp

🌟 Home
🌟 Top