Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu

--- Bài mới hơn ---

 • Khởi Động Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ảo Fese 15
 • Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu
 • Học Kinh Tế Ra Làm Gì? Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào?
 • Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào
 • Luật Bao Gồm Những Chuyên Ngành Nào
 • Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Kinh Doanh Quốc Tế , Đề Thi Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Ou, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quôc Tế Đại Học Mở Tp Hcm, Đề Cương Kinh Doanh Quốc Tế, Chuẩn Đầu Ra Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Huflit Kinh Doanh Quốc Tế, Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đăng Kí Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch Học Tập Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Bài Tập Tình Huống Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Phương án Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Nghành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Pdf, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Chương Trình Khung Kinh Doanh Quốc Tế, Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tam Quốc Và Những Bí Quyết Trong Quản Lý Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Doanh Nghiệp, Luật Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh, Danh Sách Sinh Viên Lớp Kinh Doanh Quốc Tế Khoá 2022, Bộ Luật Kinh Doanh Thương Mại, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Bảo Hiểm Kinh Doanh, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Pháp Luật Quốc Gia, Văn Bản Pháp Luật Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quốc Gia, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp, Luật Kinh Tế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Pháp Luật Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Kinh Tế, Pháp Luật Kinh Tế, Đề Thi Môn Pháp Luật Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Điều 49 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Điều 44 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Luật Kinh Doanh, Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000, Điều 8 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Định Luật 80/20 Trong Kinh Doanh, Bộ Luật Công Pháp Quốc Tế, Pháp Luật Điều ước Quốc Tế, Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Văn Bản Pháp Luật,

  Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Kinh Doanh Quốc Tế , Đề Thi Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Ou, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quôc Tế Đại Học Mở Tp Hcm, Đề Cương Kinh Doanh Quốc Tế, Chuẩn Đầu Ra Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Huflit Kinh Doanh Quốc Tế, Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đăng Kí Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch Học Tập Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Bài Tập Tình Huống Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Phương án Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Nghành Kinh Doanh Quốc Tế,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Seminar Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin Hubt
 • Giới Thiệu Về Khoa Luật Kinh Tế
 • Hubt Trao Bằng Tốt Nghiệp Cho 348 Cử Nhân Ngành Luật Kinh Tế
 • Luật Kinh Tế 2 Hubt
 • Luật Kinh Tế 1 Hubt
 • Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Kinh Tế Ra Làm Gì? Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào?
 • Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào
 • Luật Bao Gồm Những Chuyên Ngành Nào
 • Khối A Gồm Những Ngành Nào? Môn Thi Gì & Trường Gì?
 • Khối C03 Gồm Những Môn Gì, Gồm Những Ngành Nào 2022?
 • Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh Ftu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, 239 Đáp án Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Quốc Tế, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Câu Hỏii Và Bài Tập Trắc Nghiệm Có Đáp án Môn Kinh Tế Quốc Tế, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án Theo Chương, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, 700 Cau Trăc Nghiệm Pháp Luật, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Thương Mại Quốc Tế, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, 700 Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Trắc Nghiệm Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế Phần Trọng Tài Thương Mại, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, An Ninh Nguồn Nước Và Phát Triển Kinh Tế Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm ý Cho Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Trac Nghiem Phap Che, Trắc Nghiệm Y Pháp, Trắc Nghiệm Pháp Y, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Chế Dược Có Đáp án, Đề Thi Trắc Nghiệm Phật Pháp, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học, Bài Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô, Trắc Nghiệm Kinh Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô Có Đáp án, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Vĩ Mô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Kinh Tế Vi Mô, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Bài Trung Quốc, Đề Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tes, Đề Thi Trắc Nghiệm Thương Mại Quốc Tế, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11, Trắc Nghiệm Quốc Phòng, Trắc Nghiệm Tài Chính Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Pháp Y, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Phương Pháp Nghiên Cứu, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh,

  Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh Ftu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, 239 Đáp án Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Quốc Tế, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Câu Hỏii Và Bài Tập Trắc Nghiệm Có Đáp án Môn Kinh Tế Quốc Tế, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án Theo Chương, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, 700 Cau Trăc Nghiệm Pháp Luật, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Thương Mại Quốc Tế, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khởi Động Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ảo Fese 15
 • Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu
 • Seminar Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin Hubt
 • Giới Thiệu Về Khoa Luật Kinh Tế
 • Hubt Trao Bằng Tốt Nghiệp Cho 348 Cử Nhân Ngành Luật Kinh Tế
 • Một Số Tình Huống Về Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Phép Kinh Doanh Là Gì ? Quy Định Về Giấy Phép Kinh Doanh
 • Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện Là Gì ?quy Định Pháp Luật Như Thế Nào
 • Kinh Doanh Là Gì Và Bản Chất Của Hoạt Động Kinh Doanh
 • Giấy Phép Kinh Doanh Là Gì? Để Làm Gì? Đăng Ký Ở Đâu? Bao Nhiêu Tiền?
 • Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Tiếng Anh: Law On Real Estate Trading
 • FANCY88 – saga (Sưu tầm)

  Nội dung sự việc 1:

  Tàu được thuê khứ hồi theo mẫu hợp đồng ASBATANK VOY để chở dầu thô đến cảng đến và nhận dầu fuel để vận chuyển về cảng xuất phát. Trong hợp đồng các bên đã thoả thuận là thời gian bắt đầu làm hàng phải được tính ngay sau khi tàu trao TBSS hợp lệ.

  Tại cảng đến, sau khi dỡ xong dầu thô, thuyền trưởng đã trao TBSS vào hồi 10h ngày 29/6 nhưng trong thực tế vào thời gian đó tàu vẫn chưa sẵn sàng xếp hàng vì các tăng chứa dầu vẫn còn chưa được tẩy rửa xong hoàn toàn.

  8h 30 ngày 5/7 thuyền trưởng điện báo cho đại lý và người nhận hàng (đồng thời cũng là người phải xếp lô hàng mới) với nội dung sau: “Tàu đã thu gom tất cả những hàng còn sót lại trên tàu, sau khi đã làm vệ sinh tẩy rửa các tăng có thể chứa được 300m¬¬¬3. Sẵn sàng giao tại bờ khi tàu vào cầu để bù vào số lượng đã báo thiếu như đã thoả thuận với các ông khi hoàn thành dỡ hàng”.

  Giữa hai bên xảy ra tranh chấp về việc tính thời gian bắt đầu làm hàng. Chủ tàu cho rằng thời gian làm hàng sẽ được tính từ khi trao TBSS còn người thuê không đồng ý vì khi ddó tàu chưa tẩy rưae xong lô hàng cũ. Tranh chấp được đưa ra trọng tài London.

  Phán quyết của trọng tài:

  – Tàu được coi là sẵn sàng xếp hàng để có thể trao được TBSS hợp lệ khi các tăng chứa dầu đã được tẩy rửa sạch sẽ, nước và cặn dầu thô đã được thu dọn vào các tăng chứa riêng.

  – Thuyền trưởng đã trao TBSS vào ngày 29/6. Tuy nhiên, từ thời gian này trở đi, người xếp hàng cũng như đại lý đều biết rằng tàu đang neo đậu và tẩy rửa các tăng chứa dầu trước khi nhận lô hàng mới xếp xuống tàu theo hợp đồng đã dự kiến. Hơn nữa, vào ngày 5/7, thuyền trưởng lại gửi cho đại lý va người xếp hàng (cũng là người đã nhận lô dầu thô tàu dã chở tới trước đó) bức điện như đã trích dẫn ở trên. Với bức điện này, thuyền trưởng đã tự nhận là tàu chưa được tẩy rửa cho tới ngày 5/7.

  – Trong thực tế thì tàu chỉ sẵn sàng xếp lô dầu fuel ngay trước khi bức điện ngày 5/7 được gửi đi. Do vậy, TBSS xếp hàng trao ngày 29/6 là không hợp lệ mà bức điện ngày 5/7 mới được coi là TBSS.

  Đây là một trường hợp “giấu đầu hở đuôi”. Thuyền trưởng đã trao TBSS vào ngày 29/6 và cố chứng minh là mọi hoạt động chuẩn bị để tàu có thể trao TBSS đã hoàn thành vào chiều tối ngày 28/6. Nhưng đến ngày 5/7 thuyền trưởng lại đánh đi bức điện có nội dung trái ngược hẳn và như vậy chính họ đã tự nhận rằng TBSS trước đó không hợp lệ.

  Nội dung sự việc 2:

  Tàu NOTOS được thuê chuyến theo mẫu STB để chở dầu từ vịnh Pecxich đi Mohamedia (Maroc). Theo điều 6 của hợp đồng thuê tàu, tàu được phép trao TBSS ngay sau khi đến cảng dỡ, bất luận có cầu hay không có cầu (berth or not berth). Điều 8 nói rõ thêm nếu vì nguyên nhân bất kỳ nào đó ngoài ý muốn của người thuê, tàu không làm hàng được thì thời gian đó không được tính như thời gian chờ cầu.

  Ngay sau khi đến cảng dỡ, tàu trao TBSS, nhưng vì đang có bão tố trong khu vực nên tàu không cập cầu dỡ hàng được. Thời kỳ (I) này kéo dài trong suốt 20 ngày.

  Sau khi thời tiết cho phép, chiếc cầu chuyên dụng duy nhất của cảng đó lại bị một tàu khác chiếm mất 3 ngày – thời kỳ (II). Sau 3 ngày đó, tàu NOTOS mới chính thức được vào cầu dỡ hàng.

  Tiếp theo thời kỳ (III) biển lại động và tàu NOTOS phải rời cầu ra phao chờ mất 5 ngày. Sau đó thời tiết trở lại bình thường, tàu mới vào cầu lại được và dỡ hết hàng.

  Thời gian làm hàng vượt quá thời gian cho phép. Chủ tàu đòi người thuê phải trả tiền phạt trên cơ sở tính cả 3 thời kỳ nói trên vào thời gian làm hàng. Ngược lại, người thuê không đồng ý nên vụ việc được đưa ra trọng tài.

  Trọng tài đã xem xét mọi tình tiết và kết luận rằng chủ tàu không được tính thời kỳ (I) vào thời gian làm hàng nhưng được tính toàn bộ thời kỳ (II) và 1/2 thời kỳ (III).

  Theo luật Anh năm 1975 về trọng tài hàng hải, hai bên tiếp tục kháng án lên toà sơ thẩm. Toà đồng ý với cách xét xử của trọng tài về thời kỳ (I) và (II), nhưng thời kỳ (III) không được tính vào thời gian làm hàng.

  Chủ tàu kháng án lên đến toà chung thẩm và tiếp đó lên toà tối cao Hoàng gia. Kháng án của chủ tàu bị bác bỏ và toà tối cao y án của toà sơ thẩm.

  Toà án ở cả 3 cấp đều nhất trí trong việc đánh giá hiệu lực của điều khoản 6 và 8 trong hợp đồng thuê tàu. Theo đó, người thuê được miễn trách trong hai thời kỳ (I) và (III), riêng thời kỳ (II) cầu bị tàu khác chiếm, coi như ùn tàu, thời gian chờ được tính vào thời gian làm hàng.Trong vụ tranh chấp trên, người thuê tàu đã gặp 3 tình huống bất lợi dẫn đén 3 thời kỳ không tiến hành việc dỡ hàng được. Dựa trên các điều khoản trong hợp đồng, trọng tài và toà án đã quyết định thời kỳ nào được tính vào thời gian làm hàng, thời kỳ nào không tính. Ngoài 3 tình huống trên (tàu không vào được cầu để dỡ hàng), có trường hợp tàu vào được cầu rồi nhưng do đình công nên cũng không thể xếp hàng được như vụ tranh chấp sau:

  Nội dung sự việc 3:

  Ngày 4/11/1988, BLACK SWAN ký hợp đồng với người thuê tàu là CASTLE SUPPLY &MARKETING Inc để cho thuê con tàu ALTUS chở dầu thô từ Skikda (Angieria) đi Mỹ. Hợp đồng được ký theo mẫu ASBATANKVOY.

  Vào lúc 6 giờ 36 phút ngày 6/11, tàu đã đến và neo ở vùng Skikda nhưng tại thời điểm đó xảy ra một cuộc đình công của đội tàu lai dắt, tất cả các hoạt động ở cảng đều ngừng.

  Ngày 9/11, thuyền trưởng tàu ALTUS đã thông báo cho chủ tàu (BLACK SWAN) là trong các cầu cảng, không có đội tàu nào làm hàng và hiện nay có 5 tàu khác đang neo đậu đợi đến lượt vào cầu.

  Thuyền trưởng đã trao thông đạt sẵn sàng vào lúc nửa đêm ngày 11/11. Thời gian xếp dỡ bắt đầu tính từ lúc 6.00 giờ ngày 12/11. Vào lúc này, người cung cấp (người bán) đã tuyên bố bất khả kháng với người thuê tàu (người mua) vì đình công.

  Đình công chấm dứt lúc 8.00 giờ ngày 14/11. Tàu cuối cùng trong số những tàu vào trước tàu ALTUS đã rời cầu lúc 19.00 giờ ngày 16/11. Nhưng việc vào cầu của tàu ALTUS đã bị chậm trễ đến 7.40 giờ sáng hôm sau, do cảng hạn chế hoạt động vào ban đêm.

  Sau khi hoàn thành việc xếp dỡ, người thuê tàu (CASTLE) đã từ chối trả tiền phạt theo hoá đơn thu của chủ tàu. Tại phiên xét xử của trọng tài thì chủ tàu đòi người thuê tàu phải trả tiền phạt 25920 USD. Trên cơ sở tính cả thời gian đình công của đội tàu lai dắt.

  Người thuê tàu đã bác bỏ khiếu nại của chủ tàu với lập luận rằng vì có đình công cho nên thời gian chậm trễ do ùn tàu tăng lên cũng không được tính vào. Do vậy, người thuê tàu không bị phạt.

  Điều 6 của hợp đồng quy định rằng: khi tàu đến vùng neo quy định tại mỗi cảng…, thuyền trưởng hoặc đại lý của chủ tàu phải thông báo cho người thuê hoặc đại lý của người thuê tàu… là tàu sẵn sàng xếp hàng hoặc dỡ hàng, bất luận có cầu hay không có cầu. Thời gian làm hàng sẽ bắt đầu tính sau 6 giờ kể từ khi người thuê hoặc đại lý của người thuê nhận được thông đạt sẵn sàng hoặc khi tàu đã vào cầu tuỳ theo điều kiện nào xảy ra trước.Tuy nhiên tàu bị chậm vào cầu sau khi trao NOR vì bất kỳ nguyên nhân nào đó ngoài sự kiểm soát cuả người thuê tàu, thì sự chậm trễ đó sẽ không được coi là thời gian làm hàng đã sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào người thuê tàu sẽ được hưởng 6 giờ sau khi trao NOR tại cảng xếp và dỡ ngay cả trong trường hợp tàu đang bị phạt.

  Trong khi đó điều 8 quy định rằng: người thuê tàu phải trả tiền phạt cho toàn bộ thời gian xếp và dỡ nếu vượt quá thời gian làm hàng cho phép. Tuy nhiên, nếu bị phạt do nguyên nhân đình công trong hoặc xung quanh nhà máy của người thuê tàu mức phạt sẽ được giảm đi một nửa. Người thuê tàu sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản tiền phạt nào vì chậm trễ gây ra bởi đình công, bế xưởng, lãn công của thuyền trưởng, sĩ quan, thuỷ thủ của tàu hoặc tàu lai dắt hoặc các hoa tiêu.

  Trọng tài cho rằng: bản thân điều khoản loại trừ đình ccong chỉ được áp dụng khi thời gian làm hàng đã chấm dứt và tàu đang bị phạt. Trọng tài tuyên bố rằng điều 6 quy định thời gian làm hàng ngừng tính vì tàu chậm vào cầu do những nguyên nhân ngoài sự kiểm soát của người thuê sẽ không được áp dụng cho đình công bởi vì không thể ngừng tính thời gian làm hàng khi mà thời hạn cho phép đã hết rồi.

  Hội đồng trọng tài cho rằng người thuê tàu không được quyền loại trừ thời gian đình công ra khỏi laytime theo điều khoản 6. Họ chỉ ra rằng việc loại trừ đình công của điều khoản 6 là nhằm bảo vệ quyền lợi của người thuê tàu đối với một số trường hợp không biết và không đoán trước được vào thời gian ký hợp đồng. Trong khi đó theo điều khoản 8 các bên đã đưa ra biện pháp rõ ràng nhằm xử lý tình huống này.

  Vấn đề trọng tâm là liệu điều khoản 8 chỉ áp dụng cho khoảng thời gian đình công hay còn có nghĩa là boa gồm cả hậu qủa của cuộc đình công. Hội đông trọng tài đã xác định cụm từ “chậm trễ gây ra bởi đình công” không nên hiểu là bao gồm tất cả những hậu quả của một cuộc đình công, kể cả ùn tàu ở cảng do đình công.

  Cách diễn đạt cho dễ hiểu hơn về cuộc đình công qua cụm từ “trong hoặc xung quanh nhà máy” đã không được sử dụng đối với các cuộc đình công của tàu lai dắt.

  Hội đồng trọng tài đã công nhận toàn bộ tiền phạt trong khiếu nại của chủ tàu.

  Nội dung sự việc 4:

  Cuối năm 1994, Tổng công ty VSC Việt Nam nhập của hãng ROY ở Châu Âu 1470 tấn thép góc. Hàng được mua theo điều kiện CIF – INCOTERMS 1990 cảng HP.

  Sau khi hợp đồng mua bán bắt đầu có hiệu lực, ROY thuê tàu GAN của hãng tàu CHER ở Châu Âu chở số hàng trên sang Việt Nam. 1470 tấn thép góc được xếp trên 4 sà lan, sau đó 4 sà lan này được bốc lên tàu GAN. Trước khi tàu đến Việt Nam, Tổng công ty VSC đã mở thư tín dụng qua Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) để thanh toán toàn bộ tiền hàng trong đó ghi rõ chứng từ phải nộp bao gồm cả vận đơn “cước trả trước”.

  Khi hàng được bốc lên tàu, dù chưa nhận được tiền cước nhưng chủ tàu vẫn cấp vận có dấu “cước đã trả” cho hãng ROY và hãng này chuyển cho NH để được thanh toán.

  Khi tàu đến Hải Phòng, Tổng công ty VSC xuất trình vận đơn cùng các chứng từ hợp lệ khác để nhận hàng thì chủ tàu từ chối giao hàng với lý do là họ chưa nhận được tiền cước mặc dù vận đơn ghi rõ cước đã trả trước. Họ còn cho biết rằng sở dĩ cước chưa thu xong vì người thuê tàu yêu cầu đẩy nhanh tốc độ bốc hàng rồi sẽ trả đủ cước nên chủ tàu đồng ý ghi vào vận đơn là cước đã trả. Sau này qua điều tra chủ tàu cho biết hãng ROY đang trên bờ vực thẳm phá sản, vì vậy họ khó lòng thanh toán cước cho chủ tàu. Xuất phát từ tình hình đó hãng CHER quyết định bắt giữ toàn bộ 1470 tấn thép của VSC tại Hải Phòng và yêu cầu VSC trả toàn bộ tiền cước thì mới nhận được hàng.

  Với hành dộng bắt giữ hàng như trên chủ tàu đã mắc phải một sai lầm vì theo thông lệ hàng hải quốc tế, một khi vận đơn đã ghi rõ cước trả trước rồi và đã chuyển giao cho người mua thì chủ tàu không còn quyền nói là cước chưa trả (dù cho trên thực tế chủ tàu có thể chưa thu được cước. Cũng vì thế mà chủ tàu không được phép bắt giữ hàng.

  Việc ghi cước đã trả trên vận đơn là việc của chủ tàu à người thuê, còn người nhận hàng không cần biết quan hệ thanh toán đó thực hư ra sao. Điều 94 Bộ luật hàng hải Việt Nam quy định nếu hàng hoá được chuyên chở theo vận đơn thì người nhận hàng chỉ phải thanh toán các chi phí như đã ghi trong vận đơn. Trong trường hợp này, vận đơn nói rõ cước đã trả rồi (freight ppaid) vì vậy VSC không có nghĩa vụ phải trả bất cứ một khoản nào nữa.

  Tổng công ty VSC đã nhiều lần thuyết phục CHER trả hàng song họ vẫn khăng khăng từ chối. Ngoài ra VSC còn cử một đoàn cán bộ sang tận trụ sở chủ tàu CHER ở Châu Âu đấu tranh trực tiếp voứi chủ tàu yêu cầu trả ngay 1470 tấn hàng cho mình. Trước những lý luận sắc bến, hợp lý hợp tình của VSC chủ tàu đã xuống thang đồng ý trả hàng trên 3 sà lan song vẫn giữ lại 371 tấn trên sà lan thứ tư và tuyên bố chỉ trả nốt 371 tấn hàng khi nào thu hồi được toàn bộ tiền cước.

  Trước tình hình nói trên, với sự giúp đỡ của các chuyên gia luật hàng hải VIAC, VSC đã khởi kiện hãng tàu CHER tại toà án Hải Phòng về việc bắt giữ hàng trái luật. Ngày 14/10/1995, bằng Quyết định số 101/QĐ Toà án Hải Phòng đã ra lệnh cưỡng chế yêu cầu hãng tàu CHER và đại lý của họ tại Việt Nam phải trả hàng cho Tổng công ty VSC. Cho đến nay quyết định nói trên của toà án đã được các bên thi hành nghiêm chỉnh.

  Nội dung sự việc 5:

  Tàu Fupitar chở 17 ô tô từ Boocđô đến Đácca. Người chuyên chở là DELMAS, người nhận hàng là PAYRISME. Trên vận đơn ghi “kiện để trần”. Khi nhận hàng, cả 17 ô tô bị bẹp và bong sơn. PAYRISME kiện tại toà án. Ngày 1/4/1960, tòa án SEINE xử DELMAS thua phải bồi thường 2109 Fr.

  DELMA đã chống án với lý lẽ: chữ thiếu sót của bao bì không có nghĩa là không có hoặc thiếu bao bì; mà theo điều 4 khoản 5 luật 1936 của Pháp thì người chuyên chở được miễn trách về thiếu sót của bao bì. Do đó, DELMAS được miẽn trách.

  Chủ hàng là người hiểu biết rõ tính chất của hàng hoá của mình, và khi đã quyết định chở ô tô để trần tức là đã chấp nhận trách nhiệm về những rủi ro xảy ra do ô tô để trần. Câu “kiện để trần” được ghi vào vận đơn tức là người chuyên chở đã đề phòng sự sơ xuất cuả chủ hàng chứ không phải là lỗi của người chuyên chở. Người chủ hàng không chứng minh được lỗi của người chuyên chở thì Carrier được miễn trách.

  DELMAS còn viện lẽ rằng câu ghi chú “kiện để trần” trong vận đơn là một nhận xét về thực trạng hàng hoá, có tác dụng về pháp lý và đảo ngược nghĩa vụ chứng minh lỗi. Nghĩa là đáng lý ra tà phải chứng minh không có lỗi, nhưng vì có câu ghi chú đó vào vận đơn, nên chủ hàng phải chứng minh tàu có lỗi.

  Theo điều 9 luật năm 1936, thì tất cả những điều khoản nào của vận đơn có ý định giảm nhẹ trách nhiệm cho người chuyên chở hoặc làm đảo ngược nghĩa vụ chứng minh trái với pháp luật, coi như vô giá trị. Như vậy, câu ghi “kiện để trần” trong vận đơn chỉ đơn thuần là một nhận xét rằng hàng không có bao bì mà thôi, nó không có tác dụng làm đảo ngược nghĩa vụ chứng minh.

  Toà phúc thẩm y án sơ thẩm, buộc DELMAS bồi thường cho PAYRISME 2109 Fr.

  SOURCE: WWW.SAGA.VN

  (Khuyến nghị: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật và chủ trương của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Người dùng khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Sửa Đổi Trong Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2022
 • Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2022: Những Quy Định Đáng Chú Ý Nhất
 • Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Năm 2022
 • Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
 • Cập Nhật Luật Kinh Doanh Bđs, Môi Giới Nhà Đất 2022
 • Viện Kinh Tế Và Pháp Luật Quốc Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Trang Tuyển Sinh Đại Học Bình Dương
 • Luật Kinh Tế Trong Tiếng Tiếng Anh
 • 220+ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật
 • Sự Khác Nhau Giữa Luật Học Và Luật Kinh Tế
 • Pháp Luật Kinh Tế Là Gì ? Khái Niệm Về Luật Kinh Tế
 • Cập nhật tình hình phát triển đô thị thông minh và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó COVID-19

  Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh (ASCN) ASEAN lần thứ 4 sẽ cập nhật tình hình phát triển đô thị thông minh và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch COVID-19 tại các đô thị thành viên; trao đổi với các đối tác ngoài Mạng lưới về khả năng đóng góp các sáng kiến trong cơ hội hợp tác chung để thúc đẩy hiện thực hóa đô thị thông minh.

  ‘Góp triệu ngôi sao’ tiếp sức các hộ kinh doanh nhỏ ở TPHCM chịu ảnh hưởng dịch bệnh

  Mỗi hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn TPHCM đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 sẽ nhận được khoảng 5 triệu đồng tiền mặt khi hình ảnh ngôi sao quen thuộc trên lá cờ Việt Nam được lan toả trên mạng xã hội.

  Khẩn trương xác minh thông tin mì Hảo Hảo, miến Good chứa chất cấm

  Kết quả thi hành án dân sự đạt hơn 38,6 nghìn tỷ đồng

  Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; chú trọng việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp giải quyết hiệu quả trong thi hành án dân sự (THADS).

  Ngành tài chính: Khai thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH đất nước*

  Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945 – 28/8/2021), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có bài viết về chặng đường phát triển cũng như những định hướng phát triển để ngành vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

  Khởi tố 12 bị can trong vụ án khai thác, mua bán than trái phép

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Bảo Lãnh Đi Mỹ Diện Đồng Tính (Lgbt)?
 • Bấy Lâu Nay Bạn Đã Hiểu Sai “Quy Luật” Của Xổ Số Vietlott
 • Luật Đan Mạch Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hành Vi Đốt Tiền Có Bị Xử Lý Hình Sự?
 • Tiền Ảo Và Một Số Vấn Đề Pháp Lý Đặt Ra Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Ảnh Hưởng Của Môi Trường Pháp Luật Trong Kinh Doanh Quốc Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Pháp Luật Thương Mại Uy Tín Luật Quốc Huy
 • Trọng Tài Thương Mại Là Gì? Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Mục Đích Chính Trị Và Sự Phản Khoa Học Từ Bài Tập Luyện Của Pháp Luân Công
 • Phân Tích Mục Đích, Ý Nghĩa Của Hệ Thống Hoá Pháp Luật
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Và Vai Trò Của Hoạt Động Tư Vấn Pháp Luật
 • Trước trào lưu hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều cơ hội để phát triển song cũng gặp không ít khó khăn. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường quốc tế phải đối mặt với vô số những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Một trong những yếu tố nan giải nhất là pháp luật. Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế phụ thuộc phần lớn vào doanh nghiệp có am hiểu các chính sách, các luật lệ của nước sở tại hay không. Cho dù doanh nghiệp đóng ở đâu cũng bị ảnh hưởng của hệ thống luật pháp và các chính sách của chính phủ nước đó.

  Thất bại trong việc nghiên cứu yếu tố môi trường pháp luật và các ảnh hưởng của nó đến các hoạt động kinh doanh của mình sẽ dẫn đến những hậu quả không lường trên thị trường quốc tế. Trên thực tế đã có nhiều bài học đau đớn xảy ra đối với các doanh nghiệp làm công tác xuất khẩu không nghiên cứu kỹ môi trường pháp luật:

  Thời báo Kinh tế Việt Nam số ra ngày 12.1.2001 đưa tin: Đêm ngày 5.1.2001 cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 3 giám đốc điều hành của công ty bột ngọt lớn nhất của Nhật đóng tại Indonesia PT Ajinomoto vì đã sử dụng một loại enzim của lợn để sản xuất mì chính, vi phạm quy định về thực phẩm của đạo Hồi. Công ty này đã bị đình chỉ hoạt động trong 3 tuần. Chính phủ Indonesia và Hội đồng Hồi giáo Ulamad Indonesia (MUI) đã quyết định buộc công ty PT Ajnomoto phải mua lại toàn bộ số mì chính đang lưu hành trên thị trường (khoảng 3.000 tấn). Vụ này đã gây thiệt hại cho công ty hàng chục tỷ Rupiad và còn bị đe doạ rút giấy phép hoạt động tại Indonesia và vào thời điểm đó giá cổ phiếu của hãng Ajinomoto tại thị trường chứng khoán Tokyo đã sụt tới 30 điểm.

  Một bài học khá đau đớn đối với một công ty XNK Đà Nẵng là khi xuất khẩu một lô hàng mây tre đan sang Australia mà không biết quy định về pháp lý là hàng hoá phải được hun trùng trước khi đưa vào cảng Australia. Kết quả là toàn bộ lô hàng không được chấp nhận và bị bắt huỷ tại chỗ. Thiệt hại ở đây không chỉ đối với hàng hoá mà doanh nghiệp còn phải chịu toàn bộ chi phí huỷ lô hàng. Chi phí này lớn hơn trị giá lô hàng. Những quy định về pháp lý đối với hàng hoá đưa vào Australia rất nghiêm ngặt nhất là hàng tươi sống.

  Một xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu ở chúng tôi trong nhiều năm cố gắng mà vẫn chưa khai thông được xuất khẩu vịt đông lạnh sang Hàn Quốc cho dù có sự can thiệp của nhiều bộ, nhiều ngành. Khi nghe tin vịt ở Việt Nam bị mắc dịch bệnh, phía Hàn Quốc đã cho người kiểm tra và phát hiện một số con vịt bị dính bệnh. Hàn Quốc lập tức không cho nhập khẩu vịt đông lạnh từ Việt Nam do những quy định rất nghiêm ngặt về vệ sinh thực phẩm ở Hàn Quốc. Sau đó, mặc dù cơ quan thú y Việt Nam đã có thông báo xác nhận không còn tình trạng dịch bệnh gia súc, gia cầm tại chúng tôi và Xí nghiệp chế biến vịt đông lạnh này đã đạt tiêu chuẩn vệ sinh song phía Hàn Quốc vẫn không chấp nhận nhập khẩu trở lại.

  Trường hợp 480 tấn dưa hấu của Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia bị trả lại cũng là do không biết về quy định pháp lý đối với hàng hoá tươi sống nhập khẩu vào Indonesia. Hàng hoá tươi sống nhập khẩu vào Indonesia phải có giấy chứng nhận của Công ty giám định Thuỵ Sĩ (SGS). Nhưng khi đưa dưa hấu vào Indonesia, Việt Nam lại lấy chứng nhận của Công ty giám định Việt Nam VINACONTROL.

  Ví dụ về những bài học thất bại nêu trên của các doanh nghiệp Việt Nam cho chúng ta thấy tầm quan trọng của yếu tố pháp luật trong kinh doanh quốc tế. Việc nghiên cứu và hiểu rõ môi trường pháp luật trong nước, môi trường pháp luật ngoài nước, môi trường pháp luật quốc tế và đặc biệt là việc nghiên cứu ảnh hưởng của nó đến các hoạt động kinh doanh quốc tế trở nên cấp thiết đối với các nhà hoạt động kinh doanh muốn thành công trên thương trường quốc tế.

  Bài viết này phân tích ảnh hưởng của những quy định của pháp luật trong nước, ngoài nước và những quy định của pháp luật quốc tế đến các quyết định trong kinh doanh quốc tế theo quan điểm marketing mà các nhà hoạt động kinh doanh quốc tế cần quan tâm đúng mức để tránh những tổn thất như những ví dụ nêu trên.

  1. Luật pháp và marketing hỗn hợp

  Luật lệ của các chính phủ đưa ra cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của xã hội. Các luật lệ này một mặt duy trì cạnh tranh, mặt khác lại bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Những luật lệ như vậy không những làm tăng chi phí kinh doanh của các công ty mà còn làm ảnh hưởng đến chiến lược marketing ở bất kỳ khâu nào trong bốn khâu (product, price, place, promotion) của marketing hỗn hợp.

  1.1 Khâu sản phẩm

  Có rất nhiều sản phẩm không được luật pháp cho phép nhập vào hầu hết các nước. Ví dụ tiền giả, thuốc phiện, sách báo phim ảnh khiêu dâm, thiết bị phục vụ hoạt động tình báo gián điệp v.v… Hoa quả tươi, súc vật sống thông thường không được phép nhập khẩu, trừ phi có giấy chứng nhận quy định đi kèm theo. Một số sản phẩm phải thay đổi, sửa sang hoặc là về hình thức hoặc là về nội dung kỹ thuật trước khi thâm nhập vào một thị trường mới.

  1.2 Khâu kênh phân phối

  Ở hầu hết các nước, nhà sản xuất không được quyền lựa chọn nhiều kênh phân phối, nhưng ở Mỹ nhà sản xuất lại được phép. ở châu Âu, các nhà kinh doanh độc lập buôn bán máy tính cá nhân nhưng luật lệ của EC lại hạn chế việc quản lý phân phối máy loại cỡ trung của công ty IBM. Kết quả là IBM buộc phải sử dụng đại lý bán hàng độc lập ăn hoa hồng, một loại kênh phân phối sản phẩm không hiệu quả lắm. Các doanh nhân ở Tây Ban Nha đã gặp không ít khó khăn do lệnh cấm chuyển những gói quà đến tận nhà người nhận. Người tiêu dùng Tây Ban Nha phải đến tận bưu điện trung tâm để nhận, như vậy đã hạn chế rất nhiều việc gửi quà bằng bưu điện.

  Về bán lẻ, không phải lúc nào cũng luôn sẵn có những nhà bán lẻ của các loại mặt hàng. Nếu có thì hiệu quả cũng bị hạn chế. Ở Nhật Bản, dưới sự bảo trợ của luật pháp, các cửa hiệu nhỏ chiếm lĩnh ngành công nghiệp bán lẻ. Luật pháp cho phép các cửa hàng bán lẻ lân cận có quyền không chấp nhận bất kỳ một kế hoạch mở cửa hàng mới nào có diện tích lớn hơn 27.000 feet vuông (2.508,3 m 2) hay kế hoạch mở rộng các cửa hàng sẵn có. Quy định hạn chế việc phát triển và mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ và siêu thị này đã buộc các nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu phải bán hàng qua các cửa hiệu bán lẻ nhỏ – một loại kênh phân phối có chi phí khá lớn. Nhiều người cho rằng luật pháp đã hình thành bức rào cản trở thương mại vì các nhà bán lẻ nhỏ ít có khả năng dự trữ hàng và bán hàng nhập khẩu.

  Ở một số nước, bán hàng lẻ còn bị ảnh hưởng bởi cái gọi là hệ thống “Luật xanh” cổ điển. Luật này không cho phép các cửa hiệu mở cửa vào các ngày chủ nhật. Ở Anh và Wales, vào ngày chủ nhật người ta được phép mua một quyển sách đồi trụy nhưng không được phép mua một quyển sách kinh thánh; được phép mua rượu whisky hay rượu gin, nhưng không được phép mua sữa khô ở trong thùng; được phép mua bưu thiếp, nhưng không được mua thiếp chúc mừng sinh nhật; được phép mua rau quả tươi chứ không được mua rau quả hộp; được phép mua thức ăn cho ngựa, nhưng không được mua thức ăn cho chó, mèo. Vấn đề mở cửa hiệu vào ngày chủ nhật hay không do một vài ngụ ý tôn giáo hay tín ngưỡng đã gây nên những tranh luận trong công chúng, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

  1.4 Khâu giá

  Không phải mọi lúc, mọi nước đều áp dụng hệ thống thị trường tự do. Chứng minh cho điều này là ngành công nghiệp dược phẩm của các nước EU. Do luật sức khoẻ của từng nước và cơ chế quản lý giá đã tạo ra một sự khác biệt khoảng 600% về giá giữa nước EU này và nước EU khác. Quản lý giá là chính sách chung của nhiều nước. ở Mỹ, tuy không phổ biến, nhưng chính sách này đôi khi cũng được áp dụng. Mục đích chung của chính sách quản lý giá là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và kiềm chế lạm phát. Nhìn chung các doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác mà phải tuân thủ chính sách quản lý giá và lương của chính phủ.

  2. Sự thay đổi thường xuyên của pháp luật

  Nếu luật pháp giữ mãi không đổi, các nhà làm luật sẽ nhanh chóng bị thất nghiệp. Vì vậy, luôn có những luật mới ra đời, có những thay đổi trong luật cũ và những văn bản dưới luật giải thích mới cho luật hiện hành. Những thay đổi này có thể gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp.

  Những luật mới thường đưa ra những trở ngại và thách thức mới. Những nhà kinh doanh quốc tế luôn phải sẵn sàng đối phó với những thử thách mới, cơ hội mới khi có luật mới ban hành cùng với những thay đổi thường xuyên và nhanh chóng trong các tiêu chuẩn về kinh tế – xã hội, và các tiêu chuẩn về pháp luật. Một thị trường đã bị đóng có thể đột nhiên được mở cửa v.v… do sự thay đổi của luật pháp.

  Mãi đến những năm đầu 80, Đức và các nước châu lục vẫn còn do dự không cho phép phát hành thẻ gia hạn tín dụng ngân hàng, vì họ không muốn mất quyền kiểm soát mức cho vay tín dụng và mức cung tiền – hai nhân tố gây lạm phát. Kết quả là chỉ có thẻ đảm bảo séc hay thẻ du lịch (Ví dụ: thẻ American Expss và Diner’s Club) được phép phát hành. Các nước Hà Lan, Bỉ và Lucxembua trước đây ngân hàng trung ương của họ không được phép phát hành thẻ tín dụng, thì bây giờ, do có luật mới ban hành, nên đã có thể phát hành thẻ VISA (VISA CARDS) và các loại thẻ gia hạn tín dụng khác.

  3. Những kẽ hở của luật pháp

  Mặc dù các doanh nghiệp phải tuân thủ mọi pháp luật hiện hành, song không thể hoàn toàn phó mặc hoàn cảnh mà cần phải tìm cách khắc phục. Chính sách “ba không” của Đài Loan: không quan hệ, không đàm phán và không nhượng bộ với Trung Quốc đã không ngăn cản Đài Loan buôn bán với Trung Quốc khoảng 2 tỷ USD một năm. Họ đạt được kim ngạch như vậy bằng con đường chuyển tải hàng hoá qua Hồng Kông và các cảng của nước thức ba khác.

  Một công ty đa quốc gia có thể rời bỏ một nước nếu như luật nước đó gây quá nhiều khó khăn phức tạp không bù đắp lại được những chi phí bỏ ra trong kinh doanh. Nếu việc rời bỏ không thực tiễn hay ngoài ý muốn của nước sở tại thì công ty có thể tác động nhằm thay đổi luật. Trong một vài trường hợp, luật pháp có thể cố tình hay vô tình để một vài kẽ hở về mặt kỹ thuật. Các công ty đa quốc gia với mạng lưới kinh doanh quốc tế thường có khả năng lợi dụng những sơ hở của luật pháp để làm lợi cho mình.

  4. Pháp quyền và đặc quyền

  Không có đạo luật quốc tế nào áp dụng cụ thể cho các hoạt động kinh doanh của công ty trên vũ đài quốc tế, chỉ có luật quốc gia của các nước khác nhau. Vì vậy, khi chuẩn bị hợp đồng cần phải quy định rõ khi có tranh chấp thì sẽ vận dụng hệ thống luật nào và toà án nào. Các công ty cần luôn luôn nhớ rằng thắng một vụ kiện ở toà án nước mình là một chuyện nhưng để bắt đối phương nước ngoài thi hành phán quyết đó thì lại hoàn toàn là một chuyện khác. Việc thi hành phán quyết thật là khó khăn, trừ phi đối tác nước ngoài vẫn muốn tiếp tục làm ăn ở nước đưa ra phán quyết đó.

  Việc đưa ra toà án một vụ tranh chấp ở nước người bị cáo thường là cần thiết. Để đảm bảo chắc chắn rằng toà án nước ngoài có quyền xử những vụ tranh chấp này, hợp đồng phải bao gồm điều khoản cho phép công ty có thể thưa kiện ở nước mình hay nước ngoài (nước sở tại).

  Đáp lại lệnh cấm của Tổng thống Reagan năm 1986, cấm các công ty Mỹ buôn bán với Libi sau những vụ khủng bố ở Vienna và các sân bay ở Rome, các công ty Mỹ phải tuân thủ những lệnh này, nhưng lại không cấm các chi nhánh và công ty con của mình ở nước ngoài làm ăn với Libi như thường lệ với lý do là các nhân viên người Mỹ không đóng ở đó.

  Khi một quốc gia có ý định áp dụng những văn bản đặc biệt, nó có thể làm phật lòng các bạn hàng và các đồng minh chính trị. Trước đây, Mỹ đã nhiều lần bị đặt vào thế rất khó xử. Mỹ làm Canada phải tức giận khi chính phủ Mỹ cố ngăn chặn việc các công ty con của các công ty Mỹ đóng tại Canada bán hàng cho Cuba. Mỹ còn tạo ra một làn sóng giận dữ ở châu Âu khi Mỹ cấm các chi nhánh của mình ở châu Âu tham gia vào dự án đường ống dẫn dầu của Liên Xô (cũ). Từ những bài học đắt giá này, hiện nay Mỹ có ý định tránh những tranh chấp về hiệu lực của những văn bản này. Trong lệnh cấm vận về thương mại chống lại Nicaragua, Mỹ rất thận trọng không gây nên những xung đột không cần thiết với các đồng minh ở Trung Mỹ, bởi vì Nicaragua có kim ngạch buôn bán khá lớn với 4 nước khác của khối thị trường chung Trung Mỹ (Guatemela, El Salvador, Honduras và Costa Rica). Mỹ không muốn gây ra những gián đoạn về thương mại làm tổn thương đến nền kinh tế của những nước này và các nước đồng minh khác. Kết quả là Nicaragua vẫn có thể mua được phụ tùng của Mỹ qua đường Canada và Mêhicô. Vậy là lệnh cấm vận của Mỹ chỉ mang tính chất chính trị hơn là cấm vận về kinh tế.

  5. Các hình thái tổ chức hợp pháp của công ty

  Khi kinh doanh trên thị trường quốc tế các công ty cần chú ý đến các loại hình tổ chức công ty trước khi đi đến quyết định nên làm ăn với loại công ty nào. Ở Anh có 3 loại hình tổ chức công ty hợp pháp: chi nhánh Anh, công ty hữu hạn, công ty hợp danh. Nếu lựa chọn công ty hữu hạn thì phải quyết định giữa công ty trách nhiệm hữu hạn công cộng hay công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn công cộng được phép bán cổ phiếu hay trái phiếu cho công chúng để hùn vốn và phải đáp ứng được một số yêu cầu đề ra như cơ cấu vốn (phải có ít nhất 50.000 bảng Anh), đăng ký, phát hành cổ phiếu, lợi nhuận và tài sản theo quy định. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân thì không được quyền phát hành cổ phiếu hay trái phiếu.

  Ở Mỹ các doanh nhân quốc tế có thể lựa chọn những loại hình công ty sau: công ty tự doanh, công ty hợp danh và công ty cổ phần. Nhưng thông thường người ta chọn công ty cổ phần do trách nhiệm hữu hạn, cơ cấu tổ chức ổn định tương đối lâu dài và có khả năng hùn vốn bằng cách bán cổ phiếu và trái phiếu. Hầu hết các công ty của Mỹ đều mang danh viết tắt Corp. (công ty cổ phần) hay Inc. (trách nhiệm hữu hạn) như một phần của tên giao dịch. Viết tắt của các công ty trách nhiệm hữu hạn ở các nước khác nhau thường được biểu thị khác nhau. Ở Anh là Ltd. ở Pháp là SARL. ở Đức, Thuỵ Sĩ ký hiệu AG là công ty cổ phần, GmbH là công ty hữu hạn…

  Bằng sáng chế được coi là bị vi phạm khi bằng đó được sử dụng trong thương mại như copy hay bắt chước mà không có sự đồng ý của chủ nhân với ý đồ lừa bịp hay làm lẫn lộn công chúng. Ví dụ: Công ty Texas Instruments đã kiện 8 công ty Nhật sản xuất bộ nhớ dựa vào bằng sáng chế của công ty này sau khi đã hết hạn giấy phép. Công ty Mỹ này đã bắt những công ty Nhật trả gần 300 triệu USD cho tiền bản quyền.

  Khi một công ty phát minh ra một sáng kiến thì cần phải có được bằng sáng chế. Mục đích của việc lấy bằng sáng chế là để có khả năng sử dụng phát minh của mình trong thương mại và ngăn chặn những công ty khác quấy nhiễu. Không phải mọi sáng kiến đều được cấp bằng sáng chế. Bằng sáng chế chỉ được cấp khi mặt hàng phát minh đó thoả mãn được một số tiêu chuẩn như mới, có ích, sáng tạo và có hiệu quả kinh tế.

  Chú thích:

  (1) Nguồn: Enforcement of Foreign Arbitral Awards Under the UN Convention của Ovidio M. Giberga, 1981, tr. 27-37

  (2) Nguồn: Gene-Spliers Brace for a Brawl over Patents, Tạp chí Business Week số 12.1984, Chính trị, tr. 28

  1. Gerald Albaum and et al., International Marketing and Export Management, Addison- Wesley publishing company, Inc. 1995.

  2. Michael R. Czinkota, Georgetown University, International Marketing, Harcourt Brace and company, 1995.

  3. Phillip Kotler & Gary Armstrong, Principles of Marketing, Fifth edition, Prentice- Hall International Editions, 1991.

  4. Phillip R.Cateora, University of Colorado, International Marketing, Irwin/Mcgraw-Hill, 1997.

  5. Sak Onkvisit & John Shaw, International Marketing Analysis & Strategy, Maxwell Macmillan International Editions, 1990.

  6. Gene-Spliers, Brace for a Brawl over Patents, Business Week, No 2/1984.

  7. Ovidio M. Giberga, Enforcement of Foreign Arbitral Awards Under the UN Convention, 1981.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Môi Trường Pháp Luật Và Các Dòng Luật
 • Môi Trường Là Gì ? Vai Trò Của Môi Trường Là Gì ? Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường ?
 • Phân Tích Ví Dụ Về Hành Vi Sai Lệch Chuẩn Mực Xã Hội
 • Bài Tập Học Kỳ Xã Hội Học Pháp Luật
 • Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Chuẩn Mực Pháp Luật Và Chuẩn Mực Đạo Đức
 • Aibl: Hiệp Hội Luật Sư Kinh Doanh Quốc Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Đào Tạo Luật Sư Thương Mại Quốc Tế
 • Tư Vấn Luật Thương Mại Quốc Tế Miễn Phí Tại Luật Quốc Huy
 • Đề Án Đào Tạo Luật Sư Thương Mại Quốc Tế Có Khả Thi?
 • Luật Sư Tư Vấn Luật Thương Mại Quốc Tế, Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế
 • Học Viện Tư Pháp Đào Tạo Luật Sư Phục Vụ Hội Nhập Quốc Tế
 • AIBL có nghĩa là gì? AIBL là viết tắt của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của AIBL được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài AIBL, Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

  AIBL = Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế

  Tìm kiếm định nghĩa chung của AIBL? AIBL có nghĩa là Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của AIBL trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của AIBL bằng tiếng Anh: Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

  Như đã đề cập ở trên, AIBL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Trang này là tất cả về từ viết tắt của AIBL và ý nghĩa của nó là Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Xin lưu ý rằng Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế không phải là ý nghĩa duy chỉ của AIBL. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của AIBL, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của AIBL từng cái một.

  Ý nghĩa khác của AIBL

  Bên cạnh Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế, AIBL có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của AIBL, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Iln: Luật Sư Quốc Tế Mạng
 • Luật Sư Gia Đình Nói Về Vụ Bằng Lái Quốc Tế?
 • Luật Sư Tư Vấn Về Quyền Được Xét Xử Công Bằng Giữa Luật Quốc Tế Và Luật Việt Nam ?
 • Đào Tạo Luật Sư Có Trình Độ Quốc Tế
 • Diễn Đàn Rao Vặt Tổng Hợp: Luật Sư Trọng Tài Quốc Tế Là Gì?
 • Pháp Luật Kinh Tế ( Doanh Nghiệp Tư Nhân )

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Kinh Tế: Công Ty Hợp Danh
 • Luật Kinh Tế (P3: Các Loại Hình Doanh Nghiệp)
 • Chuyên Ngành Luật Kinh Tế
 • Tuyển Sinh Ngành Luật 2022
 • Học Luật Kinh Tế Ở Đh Duy Tân Không Lo Thiếu Việc Làm
 • Successfully reported this slideshow.

  Published on

  1. 1. LOGO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Lớp D01A21 Nhóm 2
  2. 2. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DNTN QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ TÀI SẢN CỦA DN CHO THUÊ, BÁN DNTN NỘI DUNG ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM SO SÁNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
  3. 3. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM LÀM CHỦ BẰNG TOÀN BỘ TS CỦA MÌNH VỀ MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA DN KHÁI NIỆM MỘT CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM
  4. 4. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM 1. 2. 3. 4. Chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ trong kinh doanh Do một cá nhân bỏ vốn đầu tư,1 người chỉ được thành lập 1 DNTN DNTN không có tư cách pháp nhân Không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào
  5. 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DNTN CƠ CẤU QUẢN LÝ * Trực tiếp hoặc thuê người quản lý * Một cá nhân làm chủ * Có toàn quyền quyết định việc kinh doanh * Chủ DNTN là đại diện theo pháp luật của DN Điều 185, Luật DN 2014
  6. 6. Điều 184, Luật DN 2014 QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ TÀI SẢN CỦA DN Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ doanh nghiệp tự đăng kí. Toàn bộ vốn và tài sản phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  7. 7. Được quy định trong hợp đồng cho thuê Có quyền cho thuê toàn bộ Quyền và trách nhiệm Theo thỏa thuận của hai bên Có đầy đủ các thủ tục cần thiết (bản sao hợp đồng cho thuê…. Chủ doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm trước pháp luật 3.4.1 Cho thuê CHO THUÊ, BÁN DNTN Điều 186, Luật DN 2014
  8. 8. Vẫn chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ chưa thực hiện Có quyền bán DN của mình Quyền và trách nhiệm Trong vòng 15 ngày Chủ doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh (tên, dịa chỉ ,số nợ…) 3.4.1 Bán doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về luật lao động, người mua phải đăng ký KD theo quy dịnh của luật DN CHO THUÊ, BÁN DNTN Điều 187, Luật DN 2014
  9. 9. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM Ưu điểm * Chủ DNTN có quyền định đoạt đối với tài sản doanh nghiệp cũng như quyền tổ chức quản lí doanh nghiệp để hoạt động có hiệu quả nhất. * Toàn bộ lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân sẽ thuộc về một mình chủ doanh nghiệp. * Có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư.
  10. 10. chúng tôi ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM 1 Không có tư cách pháp nhân 2 Phải chịu mọi rủi ro trong kinh doanh mà không thể yêu cầu người khác gánh đỡ những rủi ro này. 3 Chủ DNTN sẽ phải chịu chế độ trách nhiệm vô hạn. *Không được phát hành chứng khoán * Chủ doanh nghiệp chỉ được thành lập một doanh nghiệp khi doanh nghiệp đó còn tồn tại. NHƯỢC ĐIỂM
  11. 11. SO SÁNH DNTN CTY TNHH CTY CỔ PHẦN CTY HỢP DANH Đặc điểm * Do 1 cá nhân bỏ vốn. * Chịu trách nhiệm vô hạn. * Có thể tự hoặc thuê người điều hành nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm. * Do 1 hay nhiều thành viên sở hữu(cá nhân hoặc tổ chức) * Chịu trách nhiệm hữu hạn. * Vốn được chia thành nhiều phần không bằng nhau. * Không được phát hành cố phiếu. * Chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. * Vốn chia thành các phần bằng nhau. * Có quyền phát hành CK. * Huy động vốn nhanh chóng. * Phải có ít nhất 2 thành viên sở hữu. * Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. * Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn. * Không được phát hành CK
  12. 14. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG Ông A đứng ra thành lập DNTN “Hoàng Nam” kinh doanh ở lĩnh vực điện tử với số vốn đầu tư ban đầu là 500 triệu đồng. Ông A có người bạn là B rất am hiểu lĩnh vực kinh doanh này nên A đã mời B đến làm việc và giao cho chức vụ giám đốc thay A điều hành doanh nghiệp. Sau 1 thời gian kinh doanh DNTN ” Hoàng Nam” bị thua lỗ phát sinh số nợ 700 triệu đồng . a. Trách nhiệm về việc thanh toán các khoảng nợ của DNTN thuộc về ai? Vì sao? b. Trường hợp B làm trái với sự phân công của A thì trách nhiệm thanh toán thuộc về ai? Biết rằng ngoài vốn kinh doanh ra thì A còn có tài sản trị giá 300 triệu đồng, B có có tài sản trị giá 100 triệu đồng.
  13. 15. TRẢ LỜI  A phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của DN. Vì A là chủ DNTN và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động kinh doanh. (Theo khoản 2, điều 185 của luật DN 2014)  + TH B làm trái với sự phân công của A thì A vẫn chịu trách nhiệm thanh toán với chủ nợ. ( Vì theo khoản 4, điều 185 của luật DN 2014)  + B chịu trách nhiệm về việc làm của mình do trái với sự phân công của A ( Việc này được giải quyết dựa theo hợp đồng lao động đã được kí kết giữa A và B theo bộ luật dân sự)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nếu Không Muốn Thất Nghiệp Hãy Học Ngành Luật Kinh Tế
 • Ngành Luật Kinh Tế Và Cơ Hội Việc Làm Chợ Thông Tin
 • Cơ Hội Việc Làm Của Sinh Viên Ngành Luật Kinh Tế Ở Việt Nam
 • Ngành Luật Kinh Tế: Cơ Hội Việc Làm Và Mức Lương Sau Khi Ra Trường
 • Liên Thông Luật Kinh Tế
 • Văn Bản Pháp Luật Về Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế – Luật Việt An

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 2. Thao Tác Với Tệp Tin
 • Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 9/2019
 • Chính Sách Mới Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ Tháng 9
 • Những Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 9
 • Luật Phòng Cháy Chữa Cháy 2022 Quan Trọng Ai Cũng Cần Phải Biết
 • 09/2017/QH14

  LUẬT DU LỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Du lịch. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch;…»

  LUẬT DU LỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Du lịch. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch;…» Chi tiết

  09/2017/QH14

  LUẬT DU LỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Du lịch. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch;…»

  LUẬT DU LỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Du lịch. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch;…» Chi tiết

  Đăng ký nhãn hiệu cho phương tiện giao thông trên bộ

  Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay thì xe cộ là phương tiện không thể thiếu, giúp con người di chuyển, vận chuyện hàng hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Việc sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này đòi hỏi có vốn lớn và cần thiết phải tạo nên uy…»

  Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay thì xe cộ là phương tiện không thể thiếu, giúp con người di chuyển, vận chuyện hàng hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Việc sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này đòi hỏi có vốn lớn và cần thiết phải tạo nên uy…» Chi tiết

  Thông tư Số: 26/2014/TT-BVHTTDL

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2014/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ,…»

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2014/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ,…» Chi tiết

  Nghị định số 92/2007/NĐ-CP

   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 92/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm  2001; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của…»

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 92/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của…» Chi tiết

  Nghị định Số: 180/2013/NĐ-CP

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 180/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH…»

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 180/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH…» Chi tiết

  Thông tư số: 34/2014/TT-NHNN

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ Căn cứ…»

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ Căn cứ…» Chi tiết

  Thông tư số 48/2010/TT-BTC

  THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 48/2010/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TTẾ, CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT…»

  THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 48/2010/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TTẾ, CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT…» Chi tiết

  Thông tư Số: 89/2008/TT-BVHTTDL

  Luật du lịch số 44/2005/QH11

  LUẬT DU LỊCH CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 44/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001…»

  LUẬT DU LỊCH CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 44/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001…» Chi tiết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Khai, Minh Bạch Trong Lĩnh Vực An Sinh Xã Hội
 • Top 6 Bài Soạn “Mạch Lạc Trong Văn Bản” Lớp 7 Hay Nhất
 • Phân Tích Chi Tiết Tác Phẩm Mẹ Tôi
 • Đọc Hiểu Văn Bản: “Mẹ Tôi” Của Et
 • Bài Văn: Soạn Bài: Mẹ Tôi (1)
 • Kinh Doanh Quốc Tế Thi Khối Nào

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thi Khối Gì, Trường Nào Tốt?
 • 102 Câu Hỏi Bán Trắc Nghiệm Luật Doanh Nghiệp (Có Đáp Án)
 • Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Doanh Nghiệp
 • Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Doanh
 • Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh
 • 1, Ngành kinh doanh quốc tế thi khối nào ở các trường đại học phía bắc:

  Ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội không phải là ngành mũi nhọn. Chương trình đào tạo ngành kinh doanh quốc tế của trường thuần tuý lý thuyết theo chương trình của bộ.

  – Khối thi: A00, A04, A09, D01

  – Học phí: 6.000.000/kỳ

  – Chỉ tiêu tuyển sinh của toàn trường:

  + Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2022 để xét tuyển, 2.825 chỉ tiêu;

  + Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12), 2.675 chỉ tiêu.

  – Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Ngành mũi nhọn của Đại học FPT là Công nghệ thông tin. Do vậy, ngành kinh doanh quốc tế là ngành đào tạo thêm của nhà trường. Nhằm mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

  – Khối thi của ngành kinh doanh quốc tế: D01, A00, A01, D96

  – Học phí: Phí đăng ký nhập học (4.600.000 vnđ)+ học phí tiếng anh (10.350.000) + học phí kỳ 1 (25.300.000 vnđ) + Khoản khác. Tổng học phí gần 400 triệu.

  – Chỉ tiêu xét tuyển: 1000 chỉ tiêu của khoa Quản trị kinh doanh

  – Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội

  Ngành kinh doanh tại Đại học Thương mại là một trong những ngành mũi nhọn của trường. Điểm chuẩn đầu vào tương đối cao, do vậy cần phải có sự nỗ lực rất lớn trong quá trình học tập.

  – Khối thi ngành kinh doanh quốc tế: A00, A01, D01

  – Học phí:

  + Chương trình đại trà: 15.750.000 đ/1 năm

  + Chương trình chất lượng cao: 30.450.000đ/1 năm

  – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 sinh viên

  – Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

  2, Ngành kinh doanh quốc tế thi khối nào ở các trường đại học Miền trung:

  – Khối thi: A00, A01, D01, D90

  – Học phí:

  + Ngành Nhóm I gồm: Kinh tế, Quản trị nhân lực, Thống kê, Quản lý nhà nước có học phí là 12.500.000 vnđ.

  + Ngành nhóm II gồm: chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị du lịch dịch vụ và lữ hành, Quản trị khách sạn, chuyên ngành Tài chính công, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Luật kinh tế có học phí là 16.500.000 vnđ.

  + Ngành nhóm III gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán có học phí là 20.500.000 vnđ.

  – Chỉ tiêu: 205 sinh viên

  – Địa chỉ: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

  3, Ngành kinh doanh quốc tế thi khối nào ở các trường đại học Miền Nam:

  e, Thông tin Ngành Kinh doanh quốc tế tại ĐH Kinh tế – Luật – ĐH QG:

  f, Khối xét tuyển vào Ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Sài Gòn:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Pháp Luật Về Thương Mại Điện Tử
 • Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Website Thương Mại Điện Tử Bán Hàng
 • Điều Kiện Kinh Doanh Hoạt Động Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam
 • Một Số Quy Định Của Pháp Luật Về Hoạt Động Thương Mại Điện Tử
 • Điều Kiện Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử
 • Đại Học Luật Và Kinh Doanh Quốc Tế Tlbu: Top 1% Hàn Quốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Luật Hà Nội Có Gì Đặc Biệt?
 • Ngành Luật Và Ngành Luật Kinh Tế Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Nghiệp Vụ Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
 • Tăng Cường Kiểm Tra, Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
 • Bộ Công Thương Yêu Cầu Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
 • Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế TLBU: Tên Tuổi Mới Trong TOP Visa Thẳng 2022

  • Tên tiếng Hàn: 국제법률경영대학원대학교
  • Tên tiếng Anh: TLBU Graduate School of Law
  • Loại hình: Tư thục
  • Địa chỉ: TLBU, 230, Naeyu-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi
  • Website: http://www.tlbu.ac.kr/

  Nhận Visa Thẳng Mã Code 2022 Cùng TLBU : Lựa chọn an toàn khi phỏng vấn visa du học ngày càng khó!

  Theo thông báo chính thức của Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 03.3.2020, Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế (TLBU) lọt vào danh sách 1 trong 39 trường visa thẳng duy nhất. Hơn thế, TLBU còn khẳng định sẽ ra mã code thay vì thư mời, tức là visa của sinh viên sẽ được xin tai Cục Xuất Nhập Cảnh nơi trường tọa lạc.

  Điều này có nghĩa là sinh viên sẽ giảm thiểu hoặc không phỏng vấn tại Đại Sứ Quán Hàn Quốc – Hà Nội, Tổng Lãnh Sự Quán Hà Quốc – TPHCM, khi được Đại Học Luật & Kinh Doanh Quốc Tế (TLBU) chấp nhận và gửi mã code.

  Trong điều kiện quá trình phỏng vấn xin visa du học diễn ra có nhiều thay đổi so với năm 2022, mã code visa thẳng là một đảm bảo vàng cho tấm visa du học Hàn Quốc dù bạn nộp hồ sơ tại Hà Nội hay TPHCM.

  Hai kỷ lục về học phí rẻ và điều kiện tuyển sinh nhiều ưu đãi trong TOP 39 trường visa thẳng

  Là năm đầu tiên góp mặt trong TOP visa thẳng, Đại Học Luật & Kinh Doanh Quốc Tế (TLBU) nắm giữ hai “kỷ lục” đáng chú ý về học phí và điều kiện tuyển sinh.

  Trong khi mức học phí trung bình của các trường 1%, đặc biệt là các trường mã code đều từ 5 triệu Won/năm trở lên, sinh viên chỉ phải nộp 4.8 triệu Won/năm cho hệ tiếng Hàn tại Trường Đại Học Luật & Kinh Doanh Quốc Tế (TLBU).

  98% các trường mã code yêu cầu sinh viên có điểm trung bình từ 7.0, trong khi Đại Học Luật & Kinh Doanh Quốc Tế (TLBU) đồng ý nhận học sinh có điểm trung bình từ 6.5 trở lên nếu có ý thức học tập tốt.

  Cùng MAP điểm qua danh sách 39 trường top 1% visa thẳng năm 2022

  Goyang: Thành phố Idols chỉ cách Seoul 20′ đi tàu

  Thành phố Goyang, nơi TLBU đặt học xá chính, là một trong những thành phố vệ tinh sầm uất nhất chỉ cách Seoul 20′ di chuyển bằng tàu điện ngầm, tuyến Seoul số 3.

  Với hơn 1 triệu dân, Goyang là quê nhà thân yêu của những Idols sáng nhất Hàn Quốc. Nhiều tên tuổi đến từ Goyang khiến fan quốc tế nức lòng như tay bass huyền thoại Lee Jung Shin – CN Blue, tay trống Kang Min Hyunk – CN Blue, thủ lĩnh nhóm Highlight Yoon Doo-joon, Kwom Yuri của Girls’ Generation hay hai thành viên Super Junior là Eunhyuk và Sungmin…

  TLBU – Tên tuổi lớn trong hệ thống giáo dục sau đại học tại Hàn Quốc

  Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế (TLBU) là trường Luật hệ sau đại học duy nhất tại Hàn Quốc có trụ sở quốc tế tại Paris – Pháp và Maryland – Mỹ. Với tham vọng trở thành một trong những đại học hàng đầu tại Châu Á về chuyên ngành Luật và Kinh Doanh,

  TLBU có cơ chế học bổng hào phóng cho sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển tại Đông Nam Á. Hiện nay, cựu sinh viên của trường đều nắm giữ chức vụ quan trọng trong hệ thống tư pháp của các quốc gia tại Châu Á, trong đó có Việt Nam.

  Bên cạnh danh tiếng về ngành Luật, TLBU Graduate School of Law còn được đánh giá cao với Viện Ngôn Ngữ Quốc Tế, chuyên giảng dạy tiếng Hàn chất lượng cao cho sinh viên quốc tế.

  Với 100% giảng viên có trình độ từ Thạc Sỹ trở lên, với ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn, Trường Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế (TLBU) không chỉ giúp sinh viên giỏi bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn nắm bắt vững vàng phương pháp học đại học và sau đại học đặc thù của giảng đường Hàn Quốc.

  Cập Nhật Chương Trình Đào Tạo Tiếng Hàn

  Điều Kiện Nhập Học Hệ Tiếng Hàn tại Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế

  • Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên
  • Tốt nghiệp ĐH, THPT không quá 3 năm
  • Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 1
  • Không xét duyệt Hộ khẩu miền Trung

  Học Phí – Ký Túc Xá – Bảo hiểm

  Ký Túc Xá Chuẩn Quốc Tế tại Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế

  • Phòng KTX: 2.800.000 KRW/năm
  • Mỗi phòng đều được trang bị bàn học, ghế, sử dụng chung Wifi. Chăn, gối, ga trải giường sẽ được cung cấp khi sinh viên chuyển vào
  • Có phòng tự học, sinh hoạt chung, bếp, phòng ăn, phòng máy tính, phòng tập gym, phòng giặt

  Lịch Học 4 Kỳ Tại Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế

  • Mỗi kỳ học 10 tuần, tương đương 200 giờ học.
  • Học từ thứ 2 – thứ 6, mỗi ngày 4 tiếng, ca sáng từ 9:00-12:50, ca chiều từ 14:00-17:50.

  8 Bước Quy trình nhập học Tại TLBU Graduate School of Law

  Hồ Sơ Nhập Học Tại TLBU

  * Lưu ý: Hồ sơ nộp bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn do cơ quan biên phiên dịch được công nhận.

  Học Bổng Hệ Sau Đại Học Tại TLBU

  Chương trình Học bổng thường niên tại Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế

  Đối tượng nhận học bổng

  Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp cử nhân luật tại một trong các trường đại học sau đây ở Việt Nam: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật chúng tôi Khoa Luật Đại học Quốc gia (Hà Nội), Học viện Ngoại Giao, Đại học Kinh tế Luật (Hồ Chí Minh), Khoa Luật Đại học Ngoại Thương (Hà Nội, Hồ Chí Minh).

  Điều kiện nhận học bổng

  Học lực tốt, Khả năng tiếng Anh tốt (Chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 6.5 trở lên; hoặc TOEFL quy đổi tương đương)

  Ưu Đãi Từ Du Học MAP Khi Nhập Học Tại Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế TLBU

  Là đại diện tuyển sinh chính thức của Trường Đại Học Luật và Kinh Doanh (TLBU) tại Việt Nam, Du Học MAP gửi đến du học sinh tương lai các ưu đãi nổi bật: Miễn nộp đặt cọc khi nộp hồ sơ, Chỉ nộp tiền khi được TLBU nhận, miễn phí khóa học Tiếng Hàn lên đến 6 tháng, Miễn phí KTX lên đến 6 tháng tại Hà Nội và TP HCM.

  Kết luận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ổ Dịch Ở Ký Túc Xá Đh Luật Hà Nội Khiến 11 Sinh Viên Đồng Loạt Mắc Sốt Xuất Huyết
 • 7 Lưu Ý Khi Kinh Doanh Ký Túc Xá Tư Nhân Mini Cho Thuê
 • Khi Sinh Viên Khởi Nghiệp Với Hệ Thống Sinh Thái Ký Túc Xá Đầu Tiên Ở Việt Nam
 • Biến Căn Hộ Cao Cấp Thành Ký Túc Xá, Đau Đầu Bỏ Trăm Triệu Thu Tiền Lẻ
 • Nghị Định Khai Thác Kinh Doanh Khoáng Sản 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100