Quyết Nghị Của Hội Đồng Trường Thcs Vạn Hòa Năm Học 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 6 Cuối Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Hoạt Động Của Hội Đồng Trường
 • Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Lần 3
 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 9 Cuối Năm Học 2022
 • Hội Nghị Hội Đồng Trường Phiên Thường Kỳ Lần Thứ Vii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Căn cứ Điều 20 về việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường của Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

  Căn cứ Biên bản họp thống nhất của Hội đồng trường THCS Vạn Hòa ngày 17 tháng 9 năm 2022; Hội đồng trường trường THCS Vạn Hòa nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

  QUYẾT NGHỊ

  Nơi nhận: CHỦ TỊCH

  – Các TV.HĐT

  – Lưu VT.

  Phùng Thị Dung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Hợp Được Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời
 • Hội Thảo Về Áp Dụng, Thay Đổi, Hủy Bỏ Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Tại Tand
 • Xem Xét Yêu Cầu Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Đồng Thời Với Việc Nộp Đơn Khởi Kiện
 • Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Quá Trình Giải Quyết Vụ Án Dân Sự
 • Nghị Quyết Số 20 Của Hđnd Tỉnh Yên Bái
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Huy Văn, Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nội Quy Trường Thcs, Trường Thcs, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Thcs, Mẫu Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Trường Thcs Trần Văn ơn, Lý Luận Dạy Học ở Trường Thcs, Trường Thcs Đạt Chuẩn Qg, Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Chuyên Môn Trường Thcs, Lớp 7a Trường Thcs Đức Liễu , Báo Cáo Sơ Kết Kiểm Tra Nội Bộ Trường Thcs, Điều Lệ Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Giồng ông Tố, Tài Liệu ôn Tập Trường Thcs Võ Văn Tần, Địa Chỉ Trường Thcs Đống Đa, Báo Cáo Sơ Kết Hội Đồng Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Phương Mai, Địa Chỉ Trường Thcs Tân Định, Địa Chỉ Trường Thcs Hoa Lư Quận 9, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs, Kế Hoạch 26/3 Trường Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Trường Thcs Bần Yên Nhân, Đề án Vị Trí Việc Làm Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Địa Chỉ Trường Thcs Hoàng Liệt, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Năm 2022, Địa Chỉ Trường Thcs Nguyễn Trãi, Địa Chỉ Trường Thcs Khương Thượng, Biên Bản Kiểm Tra Y Tế Trường Học Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Trần Văn ơn Quận 1, Địa Chỉ Trường Thcs Hậu Giang Quận 6, Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Bài Tham Luận Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Quy ước Xây Dựng Cơ Quan Văn Hóa Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Hội Đồng Trường Thcs, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Nội Quy Phòng âm Nhạc Trường Thcs, Thông Tư Số 12 Điều Lệ Trường Thcs, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Tham Luận Đại Hội Liên Đội Trường Thcs, Bao Cao Ket Qua Giao Dục Ki Nang Song Trương Thcs, Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Thcs, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Chu Văn An, Báo Cáo Giáo Dục Kỹ Năng Sống Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Ban Thanh Tra Nhân Dân Trường Thcs, Đề án Phát Triển Giáo Dục Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Trường Thcs, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Theo Thông Tư 18, Bài Tham Luận Đại Hội Liên Đội Trường Thcs, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Truong Thcs, Cong Tác Tư Vấn Học Sinh Trong Trường Thcs, Tiêu Chí Trường Thcs Đạt Chuân Quốc Gia Mức Độ 2, Tiêu Chí Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia, Kế Hoạch Học Tập Và Làm Theo Bác Năm 2022 Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đoàn Trường Thcs, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Đáp án Đề Khảo Sát Toán 9 Trường Thcs Ngọc Lâm, Kế Hoạch Phát Triển Văn Hóa Đọc Trường Thcs, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Hồ Sơ Công Nhận Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Trường Thcs, Thông Báo Tuyển Sinh Trường Thcs Cầu Giấy, Danh Bạ Điện Thoại Các Trường Thcs ở Hoà Bình, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Thcs, Hãy Kể Tên 6 Trường Thcs ở Quận Ninh Kiều Mà Em Biết, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Ngô Sĩ Liên, Giải Phiếu Bài Tập Số 1 Trường Thcs Thái Thịnh, Báo Cáo Kết Quả Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập Năm 2022 Trường Thcs,

  Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Huy Văn, Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nội Quy Trường Thcs, Trường Thcs, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Thcs, Mẫu Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Trường Thcs Trần Văn ơn, Lý Luận Dạy Học ở Trường Thcs, Trường Thcs Đạt Chuẩn Qg, Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Chuyên Môn Trường Thcs, Lớp 7a Trường Thcs Đức Liễu , Báo Cáo Sơ Kết Kiểm Tra Nội Bộ Trường Thcs, Điều Lệ Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Giồng ông Tố, Tài Liệu ôn Tập Trường Thcs Võ Văn Tần, Địa Chỉ Trường Thcs Đống Đa, Báo Cáo Sơ Kết Hội Đồng Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Phương Mai, Địa Chỉ Trường Thcs Tân Định, Địa Chỉ Trường Thcs Hoa Lư Quận 9, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs, Kế Hoạch 26/3 Trường Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Trường Thcs Bần Yên Nhân, Đề án Vị Trí Việc Làm Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Địa Chỉ Trường Thcs Hoàng Liệt, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Năm 2022, Địa Chỉ Trường Thcs Nguyễn Trãi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Bằng Vân Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Nghị Quyết Hội Đồng Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường
 • Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết 02/2018/nq
 • Mẫu Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Năm 2022
 • Quyết Định / Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Quy Định Về Xóa Án Tích
 • HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

  I. Thời gian:

  13 giờ 30 phút ngày tháng 09 năm 2022

  II. Thành phần:

  – Đoàn Chúc Lịch (chủ trì cuộc họp)

  – Các thành viên trong hội đồng trường: 6/6 đ/c.

  III. Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học Trịnh Tường số 1.

  IV. Nội dung:

  1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2022.

  2. Phân công nhiệm vụ đầu năm học 2022 – 2022.

  3. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2022.

  4. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2022 – 2022.

  5. Ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên trong hội đồng trường.

  V. Cụ thể:

  1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2022.

  1. Số lượng, chất lượng học sinh năm học 2014- 2022.

  Khối lớp

  Tổng số HS

  Quá trình học tập

  Năng Lực

  Phẩm chất

  58

  83

  77

  82

  2.Giáo viên.

  – Tổng số CBQL, GV : 39 đ/c

  + Cán bộ quản lý. Tổng số: 03 đồng chí.

  – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 02 đồng chí đạt 66,7%

  + Đội ngũ giáo viên tổng số: 36 đồng chí

  – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 25 đồng chí đạt 59,5%

  – Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13 đồng chí đạt 31 %

  – Hoàn thành nhiệm vụ:4 đồng chí đạt 9.5%

  * Năng lực chuyên môn:

  – Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 26 GV.

  – Giáo viện dạy giỏi cấp huyện: 9. GV.

  – Giáo viện dạy giỏi cấp tỉnh : 1. GV.

  1.3. Cơ sở vật chất:

  – Tổng số phòng học: 28 phòng

  + Phòng kiên cố : 6 phòng

  + Phòng bán kiên cố : 19 phòng

  + Phòng tạm: 3 phòng

  + Bàn nghế học sinh tổng số 218 bộ = 436 chỗ ngồi

  – Các điểm trường đều có đủ các công trình vệ sinh và đảm bảo cho việc dạy và học.

  1.4. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2014- 2022.

  a. Ưu điểm nổi bật:

  * Công tác chỉ đạo:

  – Chuyên môn nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm năm học của Bộ GD&ĐT, SGD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo đồng bộ xuyên suốt các hoạt động Giáo dục từ điểm trường chính đến các điểm trường.

  – Tổ cốt cán cấp trường, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, chia sẻ về phương pháp dạy học VNEN, Tiếng Việt CNGD, Vận dụng phương pháp VNEN vào dạy lớp ghép, PP bàn tay nặn bột, sinh hoạt chuyên môn mới và HĐ ngoài giờ lên lớp có chất lượng.

  – Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về Phương pháp dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học theo TT 30 đạt hiệu quả.

  – Đổi mới phương pháp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra đột xuất để kịp thời nắm bắt tồn tại hạn chế từ đó có các biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là chất lượng học sinh chưa đạt chuẩn KTKN.

  – Các hội thi chuyên môn của giáo viên và học sinh được đầu tư và thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao.

  – Duy trì bền vững kết quả PCGDTH – CMC và PCGDTH ĐĐT mức độ 2;

  – Duy trì lớp xóa mù ( Tại điểm Bản Tàng).

  * Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn

  – Tích cực chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt có các giải pháp cụ thể kiểm soát chất lượng dạy và học nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, tăng tỉ lệ học sinh phát triển một cách toàn diện.

  – Đội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 103/2015/qh13 Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Tổng Hợp Văn Bản Phục Vụ Môn Luật Tố Tụng Dân Sự
 • 5 Hướng Dẫn Mới Về Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022
 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Phần Quyết Định Của Bản Án Sơ Thẩm
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết 02 2004 Hđtp Tandtc
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn,

  Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết 02 2004 Hđtp Tandtc
 • Nghị Quyết Số 755 Ngày 2/4/2005
 • Đại hội Chi bộ trường THCS Quảng Long nhiệm kỳ 2022-2017 diễn ra vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2022. Tổng số đảng viên có mặt … đồng chí trên tổng số 19 đồng chí. Vắng:…….đồng chí.

  Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022-2017, Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ. Về cơ bản, Đại hội đã thống nhất Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi ủy, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

  A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2012-2015.

  I . Những ưu điểm, tiến bộ:

  – Thực hiện tốt việc huy động và duy trì sĩ số học sinh hàng năm ở tỉ lệ cho phép; Chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển.

  – Cơ sở vật chất được bổ sung, sửa chữa; nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cao. Vấn đề về an ninh, trật tự trong nhà trường được đảm bảo; chất lượng cán bộ, đảng viên, viên chức được nâng lên; công tác phát triển Đảng và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm kịp thời. Nhà trường luôn được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, Công đoàn vững mạnh, Liên đội mạnh, Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2012, 2013 và trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014.

  II. Tồn tại, hạn chế:

  Bên cạnh những ưu điểm, những thuận lợi và kết quả mà Chi bộ đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế đó là:

  – Một số đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần phê và tự phê chưa cao, chưa thẳng thắn trong đấu tranh xây dựng nhằm phát huy qui chế dân chủ cơ sở.

  – Hoạt động của các tổ chức đoàn thể tuy có nhiều kết quả song vẫn còn mang tính chất thời vụ. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thực hiện thường xuyên, nhưng vẫn chưa có nhiều hình thức phong phú. Sự kết hợp của các tổ chức, đoàn thể trong trường, gia đình và chính quyền địa phương chưa cao nên vẫn còn học sinh bỏ học, vi phạm nội quy nhà trường, tỉ lệ học sinh yếu kém còn cao.

  – Do điều kiện địa phương không có nguồn thu nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho Nhà trường còn rất hạn chế.

  – Tình hình cơ sở vật chất hiện tại của Nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu về giáo dục, chưa có các phòng học bộ môn; các phòng chức năng, nhà Hiệu bộ đã xuống cấp nghiêm trọng.

  – Đời sống của một số nhân dân còn thấp, số hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ cao nên ảnh hưởng không ít đến công tác xã hội hóa giáo dục; một số phụ huynh thiếu sự quan tâm đến việc học của con em, còn phó mặc cho Nhà trường.

  B. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2022-2017.

  I. Mục tiêu tổng quát:

  Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy, Chi bộ đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ mới; thực hiện ” Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu từ năm 2022 đến năm 2022, Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến, tiến tới đạt Tập thể lao động xuất sắc năm 2022, Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn – Liên đội vững mạnh.

  II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

  1. Những chỉ tiêu cơ bản.

  – 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức lối sống.

  – 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  100% cán bộ, đảng viên tham gia học các nghị quyết của Đảng, các hội nghị do Đảng bộ phường tổ chức;

  – 100% gia đình cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đạt gia đình văn hóa, đơn vị hàng năm đều đạt đơn vị văn hóa.

  – Từng bước tăng trưởng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, lắp đặt màn hình ti vi ở 7 phòng học nhà cao tầng, phấn đấu đạt các chuẩn về thư viện tiên tiến, mua sắm bàn ghế học sinh để thay thế những bàn ghế hư hỏng.

  – Công tác PCGD: Nâng tỷ lệ PCGD lên trên 90 % – đạt mức độ 2; công tác tuyển sinh đạt 100%; duy trì số lượng ổn định, hạn chế tối đa học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt trên 99%;

  – Chất lượng giáo dục:

  + Chất lượng đại trà: Học sinh đạt trung bình trở lên trên 95%; hạnh kiểm khá tốt đạt trên 90%, không có học sinh xếp loại yếu về đạo đức.

  + Mũi nhọn học sinh giỏi văn hóa và năng khiếu hàng năm đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành đề ra.

  – Nhà trường: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, tiến tới đạt Trường tiên tiến xuất sắc vào năm 2022; Chi bộ vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Đoàn thanh niên, Đội TNTP đều đạt vững mạnh.

  2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

  2.1. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Thị ủy, Đảng ủy; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam “Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

  2.2. Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

  2.3. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới KTĐG. Duy trì và có biện pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Coi trọng việc rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao kỹ năng thực hành, thí nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

  2.4. Lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động NGLL, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao; phát động các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc diện chính sách con thương binh, liệt sỹ; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn hàng năm của đất nước.

  2.5. Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng các cấp, của Ngành Giáo dục về nhiệm vụ chính trị trong trường học.

  2.6. Công tác xây dựng Đảng:

  – Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác phát triển đảng; chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

  – Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, mỗi Đảng viên thực sự gương mẫu, tăng cường ý thức tổ chức và kỷ luật theo nguyên tắc dân chủ tập trung, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, giáo dục Đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện quy định số 47 của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

  2.7. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và tham mưu cho Đảng ủy thực hiện đúng quy trình điều lệ Đảng, luôn chấp hành nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng theo kế hoạch định kỳ, thường xuyên và đột xuất hàng năm của Đảng ủy cấp trên; tăng cường kiểm tra giám sát đảng viên trong chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

  2.8. Công tác vận động quần chúng.

  Công tác Công đoàn:

  + Chi bộ có trách nhiệm tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng vận động cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị đồng thời làm tốt chức năng giám sát hoạt động của cơ quan, tham gia giải quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ và Đoàn viên Công đoàn.

  + Công đoàn cùng với chính quyền phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng. Công đoàn là lực lượng nòng cốt, là trung tâm trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

  + Tổ chức Công đoàn tham gia, vận động và triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức dân tộc, khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  – Công tác Đoàn Thanh niên:

  + Chi bộ lãnh đạo Chi Đoàn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động Đội TNTP; hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” thăm viếng gia đình thương binh liệt sĩ; Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đặc biệt xung kích đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong việc tự học, tự rèn và sáng tạo, phấn đấu vươn lên để đáp ứng với tình hình mới.

  + Tạo điều kiện để Đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

  + Đoàn thanh niên có trách nhiệm tham gia quản lý, giám sát, thực hiện quy chế dân chủ, tham gia bảo vệ cơ quan, xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Chỉ đạo Đội TNTP tăng cường công tác giáo dục đạo đức, duy trì tốt nề nếp và các hoạt động NGLL có hiệu quả.

  2.9. Hoạt động của Cấp ủy, Chi bộ.

  – Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức, trên cơ sở đó tự giác thực hiện và động viên mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong trường học.

  – Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tâm huyết, nhiệt tình, có kỹ năng làm việc tốt. Đưa nội dung xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn làm một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ hàng tháng.

  – Gắn việc thực hiện kế hoạch năm học với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI về: “những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam “Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” vào kế hoạch chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ.

  – Tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng, các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều kiện, cơ chế để động viên, khuyến khích các tổ chức đoàn thể tham gia góp ý phê bình cán bộ Đảng viên và sự lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể.

  – Cấp ủy, Chi bộ tăng cường phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực.

  + Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi, giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để khẳng định thương hiệu của một trường thuộc trung tâm thị xã Ba Đồn.

  + Nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS tiếp tục duy trì tốt công tác số lượng, quản lý có hiệu quả việc học ở nhà, tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tăng trưởng cơ sở vật chất, tạo điều kiện phục vụ dạy và học.

  + Ban giám hiệu nhà trường chủ động sáng tạo tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền đoàn thể các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhằm thực hiện có hiệu quả lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia vào năm 2022.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

  Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi ủy gồm 03 đồng chí:

  – Đồng chí: ……………………………………………..được bầu giữ chức vụ Bí thư.

  – Đồng chí: ……………………………………………..được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

  – Đồng chí: ……………………………………………..được bầu giữ chức vụ cấp ủy viên.

  Các đồng chí trong cấp ủy, thay mặt Đại hội điều hành hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2017, thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội biểu quyết.

  Căn cứ kết quả thông qua Báo cáo tổng kết, Phương hướng, Nghị quyết Đại hội ; Cấp ủy, Chi bộ hoàn chỉnh Báo cáo và Nghị quyết ban hành, đồng thời có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hàng năm theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ và địa phương.

  Đại hội chi bộ Trường THCS Quảng Long kêu gọi toàn thể đảng viên trong chi bộ đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2017 đã đề ra.

  ĐẠI HỘI CHI BỘ

  Nhiệm kỳ 2022-2017

  Tác giả bài viết: Trần Đình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Nghị Quyết Của Hđ Trường Thcs Quảng Hải

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Về Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Trường Mn Lý Thái Tổ 2 Về Việc Liên Thông Của Các Học Sinh Mầm Non Lên Tiểu Học.
 • Hội Đồng Trường Mầm Non Công Lập Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Tổng Liên Đoàn Có Chấp Hành Nghị Quyết 19
 • Nghị Định Hướng Dẫn Đã Làm Vô Hiệu Hóa Vai Trò Hội Đồng Trường
 • Hiệu Trưởng Và Chủ Tịch Hội Đồng Trường: Ai Nắm Thực Quyền?
 • PHÒNG GD. ĐT QUANG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

  Hội đồng Trường THCS Quảng Hải Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 02/NQ-HĐT

  Quảng Hải ngày 07 tháng 08 năm 2013.

  NGHỊ QUYẾT

  Phiên họp thứ 2 Hội đồng trường THCS Quangr Hải.

  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

  – Căn cứ Điều lệ Trường Phổ thông ban hành theo thông tư 12/2011 TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011; – Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐT Trường THCS nhiệm kỳ 2010 – 2022 đã được sửa đổi bổ sung ngày 12/12/2013 của HĐT THCS

  Phiên họp thứ 2 Hội đồng trường THCS diễn ra vào chiều ngày 07 tháng 08 năm 2013. Tại văn phòng trường THCS .

  Thành phần tham dự: các thành viên trong HĐT.

  Nội dung phiên họp: các thành viên của HĐT báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ đảm trách trong học kì I, đề xuất các biện pháp thực hiện, định hướng kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học 2013 – 2014.

  1. Đối với nhiệm vụ chuyên môn:

  – Nhất trí với đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm qua báo cáo tong kết.

  – Cần tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Đặc biệt là vấn đề học lực chưa đạt được chỉ tiêu về học sinh có học lực Giỏi, cần phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này.

  – Cần chỉ đạo làm tốt việc duy trì sỹ số học sinh, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối 9 để chuẩn bị tốt cho thi vào lớp 10.

  – Tham gia có hiệu quả vào tất cả các cuộc thi còn lại cấp huyện, tỉnh.

  – Tiếp tục chỉ đạo tốt việc đổi mới SHCM theo NCBH, công tác kiểm tra đánh giá, quản lý điểm phần mềm và tổ chức tốt các đợt hội giảng còn lại trong năm.

  2. Đối với các đoàn thể bộ phận:

  – Cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp. Tiếp tục vận động sự tham gia đóng góp của cha mẹ học sinh xây dựng các loại quỹ phục vụ cho hoạt động giáo dục con em mình ( vận động các phụ huynh chưa tham gia xây dựng quỹ theo chủ trương vận động đầu năm của hội cha mẹ học sinh, với quỹ hoạt động của hội CMHS mức vận động tối thiểu là 10 000đ/1 phụ huynh, với quỹ khuyến học của hội mức vận động tối thiểu là 40 000đ/1 phụ huynh). Tuyên truyền phụ huynh học sinh làm tốt nghĩa vụ thu nộp học phí kì II năm học 2013-2014 để đảm bảo hoàn thành trong tháng 3/2014.

  – Tổ chức thực hiện Kế hoạch năm học bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của ngành phấn đấu để đạt được Trường học tiên tiến cấp Huyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 ≥ 95%; tỷ lệ học sinh lên lớp ≥ 95%; Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 hệ A đạt ≥70%. Tỷ lệ học sinh giỏi ≥ 5%.

  – Tổ chức các tốt các Lễ kỉ niệm còn lại trong năm để giáo dục truyền thống.

  – Tham mưu địa phương và lãnh đạo cấp trên kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạt Chuẩn quốc gia.

  – Tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo đối với các diện học sinh của các khối lớp.

  – Phụ đạo học sinh khối lớp 9 ngay từ giữa tháng 5 để chuẩn bị tốt kiến thức thi vào THPT.

  .Đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các tổ chuyên môn:

  – Với tổ chủ nhiệm: Cần tăng cường công tác phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp; vai trò trách nhiệm của Anh (Chị) phụ trách. Tích cực quan tâm đến học sinh để duy trì được sỹ số học sinh.

  – Với các tổ chuyên môn tăng cường hướng dẫn GV vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn trường. Tổ chức các hoạt động theo quy định của ngành và Điều lệ trường phổ thông. Tổ chức tốt hơn công tác BD HSG các nội dung thi còn lại cho các đội tuyển để tham gia thi cấp huyện, tỉnh.

  – Đội TNTP HCM trong năm phối hợp tổ chức các hội thi: Thi đấu TDTT chào mừng ngày 26/3; tham gia thi Tổng phụ trách giỏi do Hội đồng đội huyện tổ chức…

  – Công đoàn trường: Tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả đạt được trong thời gia qua, xây dựng biện pháp thực hiện trong năm học mới. Tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan trường học theo quy định. Phối hợp cùng nhà trường xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho Công đoàn viên.

  Điều 2 : Căn cứ vào các chỉ tiêu, nội dung công việc đã được thống nhất trong Nghị quyết này BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện triển khai trong các kì họp cơ quan để thực thi kế hoạch đạt yêu cầu.

  Điều 3 : BGH Trường THCS Tam Đa, BCH Công Đoàn, các đoàn thể, bộ phận Trường THCS Tam Đa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

  T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  CHỦ TỊCH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Năm Học 2022
 • Kì Họp Thứ Tư Của Hội Đồng Trường Thông Qua Nhiều Nội Dung Quan Trọng
 • Phiên Họp Lần Thứ Ba Của Hội Đồng Trường
 • Hội Nghị Hội Đồng Trường Phiên Thường Kỳ Lần Thứ Vii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 9 Cuối Năm Học 2022
 • Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết 02/2018/nq
 • Mẫu Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Năm 2022
 • Quyết Định / Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Quy Định Về Xóa Án Tích
 • Hướng Dẫn Trình Tự, Thủ Tục Xóa Án Tích ? Hồ Sơ Xin Xóa Án Tích ?
 • Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Định Số 203/hĐbt Của Hội Đồng Bộ Trưởng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Tranh Chấp Biển Đông Và Chủ Trương Giải Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Dòng Họ, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Số 04 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Số 03 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 02 Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 04 2005 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phân Tích Hoạt Động Xuất Khẩu Lao Động Trong Môn Thị Trường Lao Động, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết, Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ , Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Phường,

  Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Định Số 203/hĐbt Của Hội Đồng Bộ Trưởng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Tranh Chấp Biển Đông Và Chủ Trương Giải Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Dòng Họ, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Đồng Trường
 • Nghị Quyết 103/2015/qh13 Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Tổng Hợp Văn Bản Phục Vụ Môn Luật Tố Tụng Dân Sự
 • 5 Hướng Dẫn Mới Về Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022
 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Phổ Thông Dtnt Thcs Huyện Duyên Hải

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Hoạt Động Quĩ Khuyến Học
 • Quy Chế Văn Hóa Công Sở Tại Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước
 • Khối Dân Vận Đảng Ủy
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Công Khai Theo Thông Tư 36/2017/tt
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Công Khai Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Vạn Thọ
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI

  PHÒNG GD&ĐT DUYÊN

  HẢI            CỘNG HÒA XÃ HỘI

  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  DTNT                      Độc

  lập – Tự do – Hạnh phúc

  THCS HUYỆN DUYÊN

  HẢI

   

                                                                                 Ngũ Lạc, ngày 31 tháng  12 năm 2022

               

   

  QUY CHẾ

  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI

  NHIỆM KỲ 2016 2021

   

   

  CHƯƠNG I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

            Quy

  chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường phổ thông DTNT THCS huyện

  Duyên Hải nhiệm kỳ 2022 – 2022,

  mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi bộ Trường, với Hiệu trưởng và

  với các bộ phận chức năng của trường phổ thông DTNT THCS huyện Duyên Hải.

  Điều 1. Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:

            Hội

  đồng trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:

  – Căn cứ Thống

  tư số 12/2011/TT-BGDDT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

  Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung

  học phổ thông có nhiều cấp học.

  – Quyết định số 315/QĐ-PGDĐT  ngày 29 tháng 12

  năm 2022

  của Phòng GD&ĐT huyện Duyên Hải  về việc thành lập hội đồng trường  Trường phổ thông

  DTNT THCS huyện Duyên Hải giai đoạn 2022 – 2022.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

            Hội

  đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

             2.1 Quyết nghị về mục tiêu chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và  phát triển của trường trong từng giai đoạn và

  từng năm học.

             2.2 

  Quyết nghị về tổ chức , nhân sự, tài chính, tài sản của

  nhà trường , giới thiệu người để bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ

  quan có thẩm quyền;

             2.3 

  Giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc

  thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện qui chế dân chủ

  trong các hoạt động của nhà trường.

  Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng trường:

             3.1  

  Hội đồng trường gồm có 11  thành viên Hội đồng, do Phòng GD&ĐT huyện Duyên Hải  ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Trường phổ thông DTNT THCS huyện Duyên Hải.

             3.2 

  Chủ tịch Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành

  viên Hội đồng bầu, thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.  

  Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh

             3.3

  Thư ký Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên

  Hội đồng bầu, Chủ tịch Hội đồng trường ra quyết định công nhận.

  Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh

  vực: tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường; chuẩn

  bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý

  văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường; đảm bảo

  hoạt động của Hội đồng trường.

  3.4  Các thành viên

  khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm.

  Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng

  trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa hai phiên họp,

  mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các các Quyết nghị

  của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của trường.

   

   

  CHƯƠNG II

  LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Điều 4. Nguyên tắc chung:

            Hội

  thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra các quyết định trong phạm vi

  các nhiệm vụ đã được quy định. Chủ tịch Hội đồng trường không tự mình đưa ra

  quyết định.

  Điều 5. Chế độ hội họp:

            Hội đồng trường họp thường kỳ 03 lần

  /năm. Khi cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, của Hiệu

  trưởng, hoặc của trên 50% tổng số thành viên Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng

  trường có thể triệu tập cuộc họp Hội đồng trường bất thường.

            Các

  cuộc họp của Hội đồng trường phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham

  dự.

            Khi

  cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời thêm đại diện của các cơ quan,

  tham gia biểu quyết.

  Điều 6. Quyết nghị của Hội đồng:

            Mỗi

  kỳ họp của Hội đồng đều phải thông qua Quyết nghị về những vấn đề mà Hội đồng

  2/3  tổng số thành viên Hội đồng nhất trí

  thông qua.

            Việc

  thông qua Quyết nghị của Hội đồng được thực hiện bằng biểu quyết.

            Các

  thông qua các quyết nghị của Hội đồng. Những thành viên có ý kiến khác với

  quyết nghị của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái với

  những quyết nghị của Hội đồng đã thông qua.

            Quyết

  Điều 7. Chế độ giải quyết công văn giấy tờ:

            Công

  văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Hội đồng trường được Thư ký tập hợp,

  đề xuất và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng trường cho ý kiến giải quyết.

            Công

  văn, giấy tờ của Hội đồng trường gửi đến các cơ quan bên ngoài phải được quyết nghị, kết luận của Hội đồng hoặc ý

  kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng, thư

  ký hội đồng dự thảo công văn đi và trình Chủ

  tịch Hội đồng ký thay mặt Hội đồng.

  Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo:

            Các

  thành viên của Hội đồng được các bộ phận chức năng của Trường thông báo tình

  hình hoạt động của Nhà trường và các thông tin cần thiết. Nếu trong các phiên

  tài liệu, thông tin trước khi họp ít nhất 03 ngày để có thời gian nghiên cứu,

  đóng góp ý kiến.

            Các

  bộ phận chức năng của Trường có trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp thông tin chính

  xác, kịp thời theo yêu cầu của Hội đồng để các thành viên Hội đồng trường có

  Điều 9. Điều kiện và kinh phí hoạt động:

            Kinh

  phí hoạt động của Hội đồng trường thực hiện trong kinh phí

  hoạt động của nhà trường.

   

  CHƯƠNG III

  MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

  Điều 10. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Chi bộ

  trường:

            Chi

  bộ trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua các chủ trương của Đảng,, Nghị quyết của

  Đảng uỷ xã và của chi ủy, chi bộ trường.

  Điều 11. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng:

            Hiệu

  trưởng Nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận

  của Hội đồng trường trong phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng trường. Nếu không nhất

  trí với quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo và

  xin ý kiến của Phòng GD&ĐT huyện Duyên Hải

            Hiệu

  trưởng Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trường

  thực hiện nhiệm vụ của mình, báo cáo tình hình và kế hoạch hoạt động của Nhà

  trường tại các phiên họp của Hội đồng trường; chỉ đạo các bộ phận chức năng

  cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật

  chất, kinh phí  để Hội đồng trường hoạt động bình thường.

            Quan

  hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp công tác,

  thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ trường THCS .

   

  .Điều

  12. Điều khoản thi hành:

            Quy

  chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng trường nhất trí quyết nghị thông qua.

  Trong quá trình hoạt động, nếu có điều gì vướng mắc sẽ được sửa đổi và trình

  Hội đồng xem xét ở kỳ họp gần nhất.

            Quy

  chế này được Hội đồng trường trường phổ thông DTNT THCS huyện Duyên Hải nhất trí thông

  qua./.

   

  Nơi nhận:

  -

  Phòng GD&ĐT

  -

  Các thành viên HĐT;

  -

  Lưu :VT.

  TM HỘI ĐỒNG

  TRƯỜNG

  CHỦ TỊCH

  (Đã kí) 

   

     

   

  HT: Lê Thanh Liêm

   

   

  Tin khác

  • Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân Năm học 2022 – 2022

  • Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của nhà trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Duyên Hải

  • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG QUĨ KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Bộ Phận Tiếp Nhận Và Trả Kết Quả Ubnd Xã Xuân Giang
 • Quy Chế Dân Chủ Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Thực Hành Hoa Sen Năm Học 2022 – 2022
 • Quy Chế Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở An Tây B Năm Học 2022
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Thứ năm – 09/01/2020 16:07

  ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS BẮC LỆNH

  Được sự nhất trí của Đảng ủy phường Bắc Lệnh, ngày 08 tháng 01 năm 2022, Chi bộ trường THCS Bắc Lệnh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quốc Ngưu – Phó Bí UVBCH Đảng ủy – Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Lệnh.

  ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS BẮC LỆNH NHIỆM KỲ 2022 – 2022

  Được sự nhất trí của Đảng ủy phường Bắc Lệnh, ngày 08 tháng 01 năm 2022, Chi bộ trường THCS Bắc Lệnh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quốc Ngưu – Phó Bí UVBCH Đảng ủy – Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Lệnh.

  Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2022 và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2022 do đồng chí Hoàng Thị Quý – Bí thư chi bộ trình bày. Nhiệm kỳ 2022-2020, Chi bộ trường THCS Bắc Lệnh đã lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên vì mục tiêu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển giáo dục. Chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của Đảng bộ phường. Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh và được Đảng ủy Phường Bắc Lệnh tặng giấy khen ; Chi bộ có 18 đảng viên, 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Đ/c Phạm Quốc Ngưu – UVBCH Đảng ủy – Phó chủ tịch UBND Phường Bắc Lệnh phát biểu tại đại hội.

  Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất chính trị vững vàng bầu vào Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2022 -2022gồm ba đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu các chức danh Bí thư và phó Bí thư chi bộ theo đúng quy định.

  Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Lương

  Nguồn tin: Trường THCS Bắc Lệnh – TP Lào Cai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Bằng Vân Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Mỏ Cày Nam: Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Của Bchtw (Khóa X) Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự
 • Quan Hệ Phối Hợp, Kiểm Soát Giữa Cơ Quan Điều Tra Và Viện Kiểm Sát Trong Khởi Tố, Điều Tra Vụ Án Hình Sự
 • Cần Có Văn Bản Hướng Dẫn Thống Nhất Về Tư Cách Bị Can Theo Quy Định Của Bltths
 • Hưỡng Dẫn Về Khởi Tố Bị Can, Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Trong Tố Tụng Hình Sự
 • Khởi Tố Bị Can Là Gì?
 • Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân,

  Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Nh 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường
 • Quyết Định Khen Thưởng Cuối Năm Học 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Cuối Năm
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100