Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội

--- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Kịp Thời, Sát Thực Tế Các Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Hà Tĩnh
 • Giới Thiệu Các Nghị Quyết Quy Phạm Pháp Luật Đã Được Hđnd Tỉnh Kon Tum Khóa Xi Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 7
 • Kỳ Họp Thứ 15, Hđnd Tỉnh Khánh Hòa Khóa Iv Thông Qua 27 Nghị Quyết
 • Hđnd Tỉnh Lai Châu Họp Bất Thường Thông Qua Các Nghị Quyết Quan Trọng
 • Hđnd Tỉnh Cà Mau Xem Xét, Thông Qua 26 Báo Cáo Và 16 Nghị Quyết
 • Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Bao Ho Lao Dong, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Thành Lập Hội Đồng Quân Nhân, Quy Chế Hoạt Động Của Ban Thanh Tra Nhân Dân, Biên Bản Quyết Toán Thanh Lý Hợp Đồng, Trong Máy Thu Thanh Vô Tuyến, Bộ Phận Dùng Để Biến Đổi Trực Tiếp Dao Động Điện Thành Dao Động âm, Văn Bản Đề Nghị Thanh Lý Hợp Đồng, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhân Công, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Công Văn Đề Nghị Thanh Lý Hợp Đồng, Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng, Đơn Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng, Danh Sách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Giáo Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng, Chuong Trinh Hoat Dong Ban Thanh Tra Nhan Dan Co Quan, Theo Em De Tro Thanh Nguoi Lao Dong Moi Ca Nhan Can Ren Luyen Nhung Gi, Quyết Định Thành Lập Ban Kiểm Phiếu Lấy ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Nghị Quyết 15 Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết Của Thành ủy Hà Nội, Đề Nghị Đóng Tài Khoản Thanh Toán Vietinbank, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Thanh Toán, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Thanh Tra Nhân Dân, Những Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Thanh Toán Quốc Tế, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Huế, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Thanh Toán Agribank, Giấy Đề Nghị Hợp Đồng Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán, Công Văn Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh, Đắc Nhân Tâm Và Bí Quyết Kinh Doanh Thành Công, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân Violet, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Định Ban Thanh Tra Nhân Dân, Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán Agribank, Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Có Thành Tích, Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán Cho Tổ Chức, Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Thanh Toán Ngân Hàng Eximbank, Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán, Nghi Quyet So 12 Ngay 21/7/2014 Tinh Uy Thanh Hoa, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Quá Trình Hình Thành Đọi Ngũ Công Nhân Viên Chức Và Lao Động Quốc Phòng Việt Nam,

  Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Bao Ho Lao Dong, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Thành Lập Hội Đồng Quân Nhân, Quy Chế Hoạt Động Của Ban Thanh Tra Nhân Dân, Biên Bản Quyết Toán Thanh Lý Hợp Đồng, Trong Máy Thu Thanh Vô Tuyến, Bộ Phận Dùng Để Biến Đổi Trực Tiếp Dao Động Điện Thành Dao Động âm, Văn Bản Đề Nghị Thanh Lý Hợp Đồng, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhân Công, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Công Văn Đề Nghị Thanh Lý Hợp Đồng, Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Mục Các Nghị Quyết Của Hđnd Huyện Ba Chẽ Khóa Xix, Nhiệm Kỳ 2022
 • Kiên Giang: Triển Khai Kỳ Họp Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bất Thường Thông Qua Nhiều Nghị Quyết Quan Trọng
 • Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang
 • Gia Lai: Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thông Qua Các Nghị Quyết Quan Trọng
 • Cần Thực Hiện Đúng Quy Trình Xây Dựng Chính Sách Trong Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ 15, Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hải Phòng: Thi Đua Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ Xvi
 • Thông Cáo Báo Chí Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ Xvi Sáng Ngày 15/10/2020
 • Hải Phòng Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ 15
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Lần Thứ Xxi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Chào Mừng Thành Công Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng:nghị Quyết: Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2022
 • (Trích đăng toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XV)

  Thi hành Điều lệ Đảng khóa 11; thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TƯ ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị “Về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”, Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 9-9-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố “Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022 – 2022”; được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2020 được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24 – 10 – 2022 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp, thành phố Hải Phòng. 350 đại biểu chính thức đã thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.

  ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ I. NHẤT TRÍ CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ 15 ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LÀ:

  “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng” và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.”

  II. NHẤT TRÍ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 14, NHIỆM KỲ 2010-2015

  Đại hội khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; trong đó có những khó khăn, thách thức gay gắt, vượt xa so với dự báo; song, được sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, đạt được những kết quả quan trọng; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và có đột phá.

  Thế và lực thành phố được nâng lên, khẳng định được vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của miền Bắc, là một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát huy ngày càng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố; chủ động hơn trong hội nhập quốc tế, không gian kinh tế được mở rộng. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả bước đầu quan trọng.Kết cấu hạ tầng giao thông – đô thị và hạ tầng kinh tế – xã hội được tập trung đầu tư, nhất là một số dự án lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; tạo điều kiện cho sự phát triển đột phá trong thời gian tới. Thu hút đầu tư có khởi sắc ở cả thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là thu hút nguồn vốn FDI. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị có tiến bộ. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được quan tâm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả rõ nét. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, quản lý và bảo vệ môi trường được tăng cường.

  Các lĩnh vực văn hoá xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được kết quả khá toàn diện. Đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, có nhiều nét mới,có sức lan tỏa; kế thừa, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, đậm bản sắc Hải Phòng. Giáo dục – đào tạo có bước phát triển về quy mô và chất lượng. Tiềm lực khoa học và công nghệ được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân,chăm sóc người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thường xuyên, có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

  Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hoạt động đối ngoại được mở rộng và đạt được kết quả tích cực.

  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, hoàn thành toàn diện có chất lượng các nhiệm vụ và đạt hiệu quả rõ nét. Đoàn kết trong Đảng được coi trọng, dân chủ được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc vàcác đoàn thể chính trị – xã hội thành phố có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

  Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để Hải Phòng phát triển đột phá trong những năm tiếp theo.

  Những hạn chế, yếu kém:

  Phát triển của thành phố vẫn chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Quy mô nền kinh tế thành phố và sức tác động lan toả của một thành phố trung tâm vùng Duyên hải Bắc bộ còn hạn chế. Còn 6 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Thu ngân sách còn thấp. Môi trường đầu tư còn bất cập; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ. Thành phố chưa có nhiều doanh nghiệp trong nước mạnh. Kinh tế tập thể còn yếu.

  Việc quy hoạch phát triển đô thị còn thiếu đồng bộ. Công tác quản lý đô thị còn nhiều sơ hở, tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn xảy ra ở nhiều địa phương.

  Hoạt động văn hóa còn những bất cập. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa được cải thiện. Thành phố còn ít công trình văn hoá, tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm với truyền thống và thành tích chung. Những tiến bộ trong giáo dục đào tạo chưa đều khắp và bền vững. Khoa học công nghệ chưa phát huy tốt vai trò là động lực phát triển kinh tế-xã hội. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; một số tệ nạn xã hội khắc phục chưa thật hiệu quả.

  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn có mặt hạn chế, còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, sai phạm và bị xử lý kỷ luật. Công tác cán bộ chưa ngang tầm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp còn một số hạn chế. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả không cao.

  III. NHẤT TRÍ MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU, CÁC ĐỊNH HƯỚNG LỚN VÀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2022

  1. Mục tiêu

  Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế,đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế,nâng cao sức cạnh tranh,đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá,tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế và khoa học – công nghệ của vùng Duyên hải Bắc bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng – an ninh; có tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại.

  2. Chỉ tiêu chủ yếu bình quân/năm và đến năm 2022

  *Các chỉ tiêu kinh tế

  -Tăng trưởng GDP đạt bình quân 10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp – xây dựng tăng 10%/năm, nông- lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%/năm.

  – Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14%/năm.

  -GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2022 đạt 5.600 USD/người.

  – Tỷ trọng GDP nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp – xây dựng và nông – lâm – ngư nghiệp đạt tương ứng 57%; 37,7% và 5,3%.

  -Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2022-2020đạt khoảng12-17 tỷ USD.

  -Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đến năm 2022 đạt 110 triệu tấn/năm.

  -Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2022-2020 đạt 440.000 tỷ đồng.

  – Đến năm 2022, thu hút 7,5 triệu lượt khách du lịch/năm.

  – Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến năm 2022 đạt trên 80.000 tỷ đồng/năm, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm.

  – Phấn đấu đến năm 2022, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

  – Tỷ trọng năng suất tổng hợp TFP đóng góp vào tăng trưởng đạt 40%.

  * Các chỉ tiêu xã hội

  – Tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%. Thời gian làm việc của lao động nông thôn là 85%.

  – Tạo 52.000 việc làm mới/năm.

  – Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%.

  – Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%.

  – Tuổi thọ trung bình đạt 77 tuổi.

  – Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm 0,7%-1%/năm.

  * Các chỉ tiêu môi trường

  – Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh: đô thị đạt 100%; nông thôn đạt 90%.

  – Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

  – Bảo đảm 100% số khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

  *Các chỉ tiêu xây dựng Đảng

  – Phấn đấu 50% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh (theo quy định của Trung ương); cơ bản không còn cơ sở Đảng yếu kém.

  – Kết nạp từ 18.000 đến 18.500 đảng viên; trong đó kết nạp đảng viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm sau cao hơn năm trước.

  – Phấn đấu hằng năm thành lập từ 35 đến 40 tổ chức Đảng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

  3. Một số định hướng lớn

  (1) Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề ra đường lối phát triển phù hợpvới tiềm năng, lợi thế và vị thế của thành phố; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khả năng cạnh tranh; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo sự phát triển đột phá cho thành phố.

  (2) Có những quyết sách nhanh nhạy để tận dụng thời cơ lịch sử từ quá trình hội nhập quốc tế với những vận hội to lớn cho thành phố Cảng trong giai đoạn mới; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ, Xin-ga-po,… Tăng nhanh số lượng các doanh nghiệp có thương hiệu, tham gia vào chuỗi quản trị, chuỗi dịch vụ, có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

  (3) Xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và thông minh. Tiếp tục thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh cải cách hành chính.

  (4) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

  (5) Phát triển văn hoá – xã hội mang bản sắc của Hải Phòng. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội, bảo đảm môi trường sống an toàn, môi trường sinh thái tốt, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân thành phố.

  (6) Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

  (7) Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thường xuyên củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các cấp chính quyền địa phương hoạt động với hiệu lực, hiệu quả cao; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố có tâm, nhiệt huyết và có tri thức hiện đại ngang tầm với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

  4. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

  4.1. Về phát triển kinh tế

  Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tận dụng cơ hội mới về mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; phát huy hiệu quả lợi thế vị trí địa kinh tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội, nhất là cảng biển, cảng hàng không quốc tế, hệ thống đường ô tô cao tốc. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn, có sức cạnh tranh cao, được xác định là nhiệm vụ, giải pháp đột phá.

  * Về phát triển các ngành dịch vụ

  * Về phát triển ngành công nghiệp

  Tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ triển khai thêm, mở rộng diện tích của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp từ 4.000 đến 5.000 ha, sử dụng chủ yếu đất bãi bồi ven sông, ven biển. Chủ động chuẩn bị toàn diện để thu hút đầu tư trong thời kỳ mới, khi các Hiệp định kinh tế – thương mại song phương và đa phương có hiệu lực.

  Trong quá trình thu hút đầu tư, ưu tiên những ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, chú trọng thu hút các lĩnh vực công nghiệp mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động. Kiên quyết không chấp nhận đầu tư các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

  * Về phát triển ngành nông nghiệp, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

  Tập trung thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, áp dụng công nghệ sinh học, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

  Tiếp tục hỗ trợ việc dồn điền, đổi thửa mở rộng các vùng sản xuất tập trung, hình thành các cánh đồng mẫu lớn. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã để góp vốn liên doanh liên kết với nông dân, nhằm ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

  Song song với việc phát triển sản xuất, tập trung nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 100% số xã trên địa bàn thành phố hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2022.

  Đẩy mạnh khai thác thuỷ sản xa bờ; ưu tiên các lĩnh vực sản xuất giống, thức ăn, chế biến, xuất khẩu thuỷ sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Phấn đấu Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, một trọng điểm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

  4.2. Xây dựng, phát triển, quản lý đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại

  * Tập trung cao thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên cơ sở tầm nhìn của một thành phố cảng biển văn minh, hiện đại, mang tính quốc tế cao trong thời kỳ hội nhập

  Thiết lập đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc. Triển khai các giải pháp đồng bộ để chỉnh trang, giữ gìn các công trình văn hóa, kiến trúc có giá trị, bảo vệ cảnh quan đô thị khu trung tâm thành phố. Đẩy mạnh việc phát triển, mở rộng không gian đô thị mới theo ba hướng:

  – Hướng Đông Nam gắn với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, nhằm tạo bước đột phá về phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cảng biển.

  – Hướng Bắc gắn với phát triển xây dựng Trung tâm hành chính, chính trị thành phố, Trung tâm thương mại, Tài chính, Ngân hàng, nhằm tạo ra một diện mạo mới của đô thị thành phố hiện đại.

  – Hướng Tây Nam, tập trung phát triển đô thị sinh thái hai bờ sông Lạch Tray và Đồ Sơn.

  Huy động mọi nguồn lực đầu tưphát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại với các công trình, dự án mang tầm quốc gia và khu vực, tạo bước đột phá về phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị quốc tế.

  * Tập trung đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại

  Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng như: Cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh… Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn, xác định là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

  Song song với việc vận hành, khai thác hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng đã và sắp hoàn thành, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trung ương triển khai các thủ tục đầu tư, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để sớm khởi công các công trình mới như: Đường cao tốc ven biển, Đường sắt cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cầu Nguyễn Trãi, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Vũ Yên. Đồng thời chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, khu công viên cây xanh, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt quan tâm tới các công trình di tích văn hoá – lịch sử, các tượng đài.

  4.3. Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành Trung tâm Khoa học công nghệ, Y tế, Giáo dục- đào tạo của vùng Duyên hải Bắc bộ

  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển khoa học công nghệ, viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

  Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo của thành phố, trước hết có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục- đào tạo.Phấn đấu đến năm 2022 Hải Phòng trở thành Trung tâm giáo dục- đào tạo của vùng Duyên hải Bắc bộ.

  Huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của nhân dân thành phố. Tậptrung nguồn lực, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các bệnh viện mới, bảo đảm ngang tầm với các bệnh viện hiện đại ở các thành phố lớn trong nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ, tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

  4.4. Phát triển văn hoá, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

  Phát triển văn hoá mang bản sắc truyền thống của Hải Phòng. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, văn nghệ, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Hướng hoạt động văn hoá, văn nghệ đi vào giáo dục tính nhân văn, tính cộng đồng và đạo đức truyền thống dân tộc.

  Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội trước sự biến động của cơ cấu lao động và dân số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Tích cực huy động nguồn lực phục vụ cho việc giảm nghèo.

  4.5. Tăng cường quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và tăng cường liên kết vùng

  Tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối quân sự của Đảng, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố. Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố an toàn, thân thiện. Xây dựng các lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, đa dạng hoá, đa phương hoá kinh tế quốc tế, lấy hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực cho thành phố.

  Tăng cường liên kết vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa với quá trình phát triển chung của các địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Hình thành các liên kết phát triển phù hợp, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, dịch vụ vận tải đa phương tiện, logistics, bảo vệ môi trường…

  4.6. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ là giải pháp cơ bản và cấp bách

  Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng. Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; là trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố và của cả hệ thống chính trị. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng đối với cán bộ đảng viên.

  Đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác phát triển Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn.

  Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, bảo đảm đúng thực chất, khắc phục bệnh thành tích. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, đặc biệt phải gương mẫu, có khát vọng, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố.

  Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát. Các cấp ủy phải tăng cường kiểm tra về phẩm chất, đạo đức, dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức Đảng, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

  Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền các cấp.

  Xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quy chế, quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; về phương thức lãnh đạo của Thành uỷ, các cấp uỷ đối với hoạt động của cơ quan chính quyền, tổ chức mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

  4.7. Củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, bảo đảm quyền giám sát của nhân dân thông qua cơ quan đại diện được thực hiện có hiệu quả, bảo đảm không khí dân chủ, công khai, minh bạch tại các kỳ họp của HĐND.

  Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của UBND các cấp, bảo đảm hoạt động của UBND các cấp phải làm tốt vai trò kiến tạo, thể chế hoá, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển. Đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính, trước hết là thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn và năng động hơn.

  Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cấp dưới, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, trước hết là thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý. Xem xét chuyển một số công việc và dịch vụ công cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhận, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ vừa tiết kiệm nguồn chi ngân sách, vừa cải thiện thu nhập cho người lao động.

  Đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp. Tăng cường chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh.

  Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  4.8. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đoàn kết toàn dân

  Các cấp ủy phải thực hiện nghiêm cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan chính quyền, bảo đảm quyền giám sát của nhân dân và quyền làm chủ của nhân dân một cách thực chất.

  Nâng cao chất lượng chính trị của giai cấp công nhân, nông dân và trí thức, chú trọng phát triển đội ngũ doanh nhân. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ. Tăng cường bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của đội ngũ cựu chiến binh; tạo điều kiện cho người cao tuổi hưởng thụ văn hoá, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

  Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

  IV. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA 14, NHIỆM KỲ 2010-2015 TRÌNH ĐẠI HỘI V. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐẢNG

  Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo, gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đúng quy định.

  VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 căn cứ Nghị quyết Đại hội và trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng- Quyết thắng”; đoàn kết, nghĩa tình; năng động, sáng tạo; khắc phục mọi khó khăn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ thành phố đề ra, góp phần tích cực cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng trong thời kỳ mới.

  T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH Lê Văn Thành

  admin.ngoquyen admin.ngoquyen7125

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Đảng Bộ Tp. Hải Phòng Lần Thứ 15: Tạo Đột Phá Trong Công Tác Cán Bộ
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ Xvi Thành Công…
 • Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội 15 Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng: Đột Phá Trên Mọi Lĩnh Vực (Kỳ 1): Từ Tổng Kết Thực Tiễn
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Xã Mễ Sở, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Lần Thứ Xii Đảng Bộ Phường Phước Mỹ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Án Khách Sạn 5 Sao 12 Trần Phú: Dân Kiện Ubnd Tp Hải Phòng, Toà Bác Đơn
 • Tp Hcm: 1 Đồng Vốn Ngân Sách Thu Hút Được 13,45 Đồng Từ Xã Hội
 • Hội Nghị Phổ Biến Quyết Định Số 50/2015/qđ
 • Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư Của Tp.hcm: Hỗ Trợ Ngành Gd
 • Quyết Định 163/đkvn Năm 2006 Hướng Dẫn Kiểm Tra Chất Lượng Xe Máy Chuyên Dùng Nhập Khẩu Theo Quyết Định 50/2006/qđ
 • Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 40 Về Thanh Niên Xung Phong, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyet Định Khen Thưởng Tập Thể Cá Nhà Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Phong Trào, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Định 34 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quy Trình Giải Quyết Công Việc Văn Phòng Ubnd, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Quyết Định Ubnd Xã, Quyết Định Số 886/qĐ-ubnd, Quyết Định 869/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Ubnd, Quyết Định Của Ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Hà Nội, Quyết Định Số 688/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 689/qĐ-ubnd, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định 688/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 522/qĐ-ubnd, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Huế, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 5441/ubnd-kt, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 72/2014/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 77/2014/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 30/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 30/2019/qĐ – Ubnd, Quyết Định 44/2017/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 3023/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 267/qĐ.ubnd-tĐkt, Quyết Định Số 07/2016/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 1308/ubnd-vx, Quyết Định 66/2012/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 41/2016/qĐ-ubnd, Quyết Định Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Số 54/2016/qĐ-ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Số 3384/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 10/2017/qĐ-ubnd, Quyết Định 64/2009/qĐ-ubnd, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 06/2013/qĐ-ubnd, Quyết Định 88/2008/qĐ-ubnd, Quyết Định 96/2014/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 1198/qĐ-ubnd, Quyết Định 20/2016/qĐ-ubnd, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2020/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 6541 QĐ Ubnd, Quyet Dinh Cua Ubnd Nam 1999cua Xa, Quyết Định 04/2020/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tp Cần Thơ,

  Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 40 Về Thanh Niên Xung Phong, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyet Định Khen Thưởng Tập Thể Cá Nhà Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Phong Trào, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Định 34 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quy Trình Giải Quyết Công Việc Văn Phòng Ubnd, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố,

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20 Người Tiếp Xúc F1 Với Bệnh Nhân Số 50 Mắc Covid
 • Hà Nội: Bệnh Nhân Dương Tính Covid
 • Hỗ Trợ Chăn Nuôi Nông Hộ
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Hà Nam Áp Dụng 05 Năm (2015
 • Hỏi Về Việc Ra Hạn Bầu Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ Dân Phố
 • Văn Phòng Luật Sư Tại Thành Phố Hải Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự, Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự Tại Hải Phòng
 • Luật Sư Tư Vấn Hình Sự Tại Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 • Vụ Luật Sư Trần Hồng Lĩnh
 • Văn Phòng Luật Sư Trần Hải Đức
 • Văn Phòng Luật Sư Hải Âu
 • Quý khách hàng đang sống tại Hải Phòng có nhu cầu tìm kiếm văn phòng luật sư tại thành phố Hải Phòng? Quý khách không biết nên chọn văn phòng nào trong số các văn phòng luật sư tại thành phố Hải Phòng? Công ty Luật 24H sẽ tư vấn cho quý khách địa chỉ văn phòng uy tín.

  Công ty Luật 24H – Thuộc Đoàn luật sư Hà Nội là một trong những công ty luật uy tín hàng đầu cả nước. Công ty luật 24H cam kết giải đáp MỌI THẮC MẮC của quý khách hàng, tư vấn nhanh, phục vụ 24/7. ” Hãng luật của Mọi người – Mọi nhà “, có hệ thống chi nhánh phủ khắp cả nước, có nhiều luật sư giỏi, dày kinh nghiệm, có đội ngũ chuyên viên pháp lý hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi, tư vấn tận tình, giải quyết mọi lo lắng của Quý khách hàng.

  Gần 20 năm hoạt động, Luật 24H là đơn vị đi đầu trong việc tư vấn và tranh tụng, bảo vệ quyền lợi của hàng trăm nghìn khách hàng trong nhiều vụ việc, vụ án khác nhau.

  Luật 24H cung cấp dịch vụ, hỗ trợ pháp lý trong nhiều lĩnh vực pháp luật đa dạng, định hướng chính xác, giải quyết khoa học, triệt để, dự liệu được mọi vấn đề phát sinh và tránh mọi rủi ro không đáng có cho khách hàng, áp dụng pháp luật thông minh nhất, có lợi nhất và hiệu quả nhất để bảo vệ khách hàng.

  Trụ sở chính của Công ty: số 4 ngõ 139, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

  + Các dịch vụ hỗ trợ tư vấn pháp luật

  Công ty Luật 24H cung cấp dịch vụ tư vấn trên nhiều lĩnh vực, cụ thể:

  – Tư vấn pháp luật dân sự

  – Tư vấn pháp luật hình sự

  – Tư vấn pháp luật đất đai

  – Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội

  – Tư vấn pháp luật lao động

  – Tư vấn pháp luật doanh nghiệp – thương mại

  – Tư vấn pháp luật thuế – tài chính – kế toán

  – Tư vấn pháp luật đấu thầu

  – Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự

  – Tư vấn pháp luật giao thông

  – Tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác

  – Dịch vụ đại diện tranh tụng, thực hiện thủ tục hành chính và các dịch vụ pháp lý khác…

  Tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại:

  Quý khách có thể gặp Luật sư trực tiếp để được hỗ trợ đại diện tranh tụng, tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ theo số hotline 19006574 để đặt lịch hẹn hoặc đến trực tiếp tại trụ Sở chính số 4 ngõ 139, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được các Luật sư có trình độ chuyên môn giỏi nhất tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng.

  – Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

  – Chi phí hợp lý nhất thị trường;

  – Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

  – Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  Trụ sở chính : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

  Email : [email protected]

  Website : luat24h.net

  Facebook : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

  Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Phòng Luật Sư Phạm Hồng Hải Và Cộng Sự
 • Các Trường Hợp Cấp Giấy Chứng Nhận Sử Dụng Đất (Sổ Đỏ)
 • Luật Sư Tư Vấn Đất Đai Tại Hải Phòng
 • Mánh Khóe Lửa Đảo Và Rủi Ro Mua Bán Nhà Đất
 • Tư Vấn Luật Đất Đai, Giải Quyết Tranh Chấp Nhà Đất Tại Hải Phòng
 • Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỳ Họp Thứ 14 (Chuyên Đề)
 • Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái
 • Nghị Quyết Số 10 Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Quyết Số 18/nq
 • Nghị Quyết Số 20 Của Hđnd Tỉnh Yên Bái
 • Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Quá Trình Giải Quyết Vụ Án Dân Sự
 • Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, A Sách Quyết ý Đồng Nhân, Nghị Quyết Dòng Họ, Đơn Xin Nghỉ Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Don Xin Nghỉ Hôi Dong Nhan Dan, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân, Đơn Xin Nghỉ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Số 03 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Số 02 Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 04 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Luận Văn Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 04 2005 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Nghị Quyết Kinh Tế Tư Nhân, Nghị Quyết Số 09 Về Doanh Nhân, Nghị Quyết Số 02 Về Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Quyết Số 35 Về Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2022, Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ , Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết, Tham Luận Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Nhân Viên Chức Lao Động, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Số 20 Về Giai Cấp Công Nhân, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Nghị Quyết Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2022, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Nghị Quyết Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Công Ty, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Phường, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Về Kinh Tế Tư Nhân, Nhan Thức Của Bản Thân Sau Khi Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân,

  Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, A Sách Quyết ý Đồng Nhân, Nghị Quyết Dòng Họ, Đơn Xin Nghỉ Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Don Xin Nghỉ Hôi Dong Nhan Dan, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân, Đơn Xin Nghỉ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Số 03 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Số 02 Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Đảm Bảo Chế Độ Bhxh, Quyền Lợi Của Người Lao Động Khi Nghỉ Việc Theo Nghị Quyết Số 31 Của Hđnd Tỉnh
 • Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh Về Việc Sửa Đổi Một Số Nội Dung Nghị Quyết Số 37/2011/nq
 • Thực Hiện Giảm Số Lượng Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Theo Nghị Quyết Số 22/2017/nq
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền, Phổ Biến Triển Khai Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh
 • Hải Phòng Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ 15

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Lần Thứ Xxi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Chào Mừng Thành Công Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng:nghị Quyết: Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Lần Thứ Xvii
 • Đại Hội Đảng Bộ Tp Đà Nẵng Lần Thứ Xxii Thành Công Tốt Đẹp
 • Công Tác Tuyên Giáo Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xxi Đảng Bộ Thành Phố
 • (Xây dựng) – Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15 được tiến hành vào tháng 10/2015 đã mở ra hướng đi cho một giai đoạn mới, với những cơ hội mới của Hải Phòng đối với phát triển kinh tế – xã hội. Các nhóm nhiệm vụ giải pháp được Nghị quyết Đại hội 15 đề ra cho cả nhiệm kỳ đã được triển khai đồng bộ và toàn diện, phát triển kinh tế được xác định là đột phá.

  Diện mạo đô thị thay đổi từng ngày.

  Phát triển toàn diện

  5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có những khó khăn, thách thức gay gắt, vượt xa so với dự báo, nền kinh tế thế giới không những phục hồi chậm, mà gần đây còn suy giảm mạnh do tác động của đại dịch Covid-19. Nhưng đối với riêng Hải Phòng, những kết quả đạt được có thể coi là ngoạn mục, tạo ra tiếng vang lớn, nhất là việc khẳng định tiềm năng, vị thế, là đầu tàu kinh tế cấp vùng, là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW về “xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

  Đánh giá về điều này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần khẳng định: “Hải Phòng mấy năm gần đây thực sự là hiện tượng, đã trở thành điểm sáng về tốc độ phát triển của cả nước”.

  Nhìn lại giai đoạn 2022 – 2022, các nhóm nhiệm vụ giải pháp được Nghị quyết Đại hội 15 đề ra cho cả nhiệm kỳ đã được triển khai đồng bộ và toàn diện, phát triển kinh tế được xác định là đột phá.

  Trong đó, nhiều chỉ tiêu về đích trước thời hạn, điển hình như thu ngân sách hoàn thành trước 3 năm; 3 chỉ tiêu là hàng hóa qua cảng, thu hút khách du lịch và kim ngạch xuất khẩu hoàn thành trước 2 năm; 3 chỉ tiêu là tổng sản phẩm GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 1 năm…

  Có thể nói, sự chủ động và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng kinh tế và giao thông, là công tác chuẩn bị kỹ để tạo đà cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố đã hướng tới những mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, tận dụng cơ hội mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững.

  Kết quả, tăng trưởng kinh tế cao và liên tục, quy mô kinh tế được mở rộng, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Đặc biệt, Hải Phòng đã trải thảm đỏ thu hút đầu tư. Trong các giải pháp cơ bản mà Hải Phòng áp dụng, nổi bật là hiệu quả từ việc vận dụng chính sách hợp tình hợp lý, kết hợp cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tham gia dân vận làm rõ ý nghĩa của công cuộc phát triển. Đồng thời cũng kiên quyết xử lý những hành vi trục lợi, sách nhiễu, thiếu ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

  Hàng loạt dự án lớn đến từ các nước phát triển lần lượt được xây dựng và đưa vào sản xuất hiệu quả. Dẫn đầu phải kể đến các dự án công nghệ cao của Tập đoàn LG tại Khu công nghiệp Tràng Duệ với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD, góp phần đưa Hải Phòng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI.

  Đồng thời cũng góp phần để các chỉ tiêu kinh tế thành phố phát triển đột phá trong 5 năm qua. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 22,17%/năm, gấp 1,58 lần mục tiêu đề ra (14%/năm), gấp 2,28 lần so với giai đoạn 2010 – 2022 và gấp hơn 2 lần tốc độ tăng chung cả nước; Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 34,39%/năm; Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng bình quân 17,53%/năm…

  Không chỉ dừng ở đó, 5 năm qua cũng là thời gian chứng kiến nguồn chảy đầu tư chưa từng có của các doanh nghiệp nội địa, với hơn 200 nghìn tỷ đồng được hiện thực hóa bằng các dự án lớn.

  Trong đó có thể kể các dự án của Tập đoàn Vingoup như: Khu nghỉ dưỡng và giải trí đảo Vũ Yên, khu nông nghiệp công nghệ cao Vineco (Vĩnh Bảo), trung tâm thương mại VinMart, bệnh viện Vinmec, khu đô thị Vinhomes Riverside và Vinhomes Marina, Tổ hợp sản xuất ôtô Vinfast; Tập đoàn SunGroup mà ấn tượng là dự án du lịch ở huyện đảo Cát Hải; Tập đoàn Him Lam, FLC đối với các dự án ở khu du lịch Đồ Sơn…

  Và gần đây nhất là trung tâm thương mại AeonMall (Nhật Bản) và nhà máy chế biến rau củ quả của Tập đoàn Lavifood. Đây là những dự phản ánh rõ nét sự hoàn thiện mang tính toàn diện của bản đồ kinh tế thành phố.

  Xây dựng đô thị văn minh, kết nối đồng bộ

  Theo Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thể hiện khát vọng tạo ra đột phá lớn cho Hải Phòng.

  Hải Phòng đã chú trọng và đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, vốn dĩ luôn được coi là tiền đề phát triển mọi lĩnh vực. Tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn này là 88.117 tỷ đồng với 69 dự án, gấp 3,1 lần so với giai đoạn, trước đó. Bên cạnh việc tranh thủ nguồn lực của Trung ương, hoàn thiện đưa vào khai thác các công trình lớn như đường ôtô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, nâng cấp Quốc lộ 10…

  Các chỉ tiêu kinh tế thành phố phát triển đột phá trong 5 năm (2015 – 2022).

  Về hạ tầng đô thị, thành phố đã quyết liệt khai thông các “nút nghẽn” trong tư duy quản lý, với nhiều quyết định táo bạo. Đột phá đáng kể nhất có lẽ chính là quyết định tổng rà soát, triển khai xây dựng lại hơn 200 khu chung cư xuống cấp. Với khối lượng công việc rất lớn, liền lúc vừa vận động, vừa tổ chức khu ở tạm lánh cho người dân vùng ảnh hưởng, vừa tập trung nguồn lực và triển khai thi công…

  Có thể nói, đây là động thái không chỉ để chỉnh trang bộ mặt đô thị, mà còn thể hiện tinh thần an sinh xã hội sâu sắc. Bên cạnh đó, hạ tầng khu đô thị cũ tiếp tục được đầu tư cải tạo nâng cấp với nhiều dự án quy mô lớn như: Chỉnh trang sông Tam Bạc; khởi công xây dựng các khách sạn 5 sao; quy hoạch xây dựng các khu vui chơi, giải trí công cộng; đầu tư xây dựng một số khu đô thị mới, hiện đại, đặc biệt là khẩn trương tiến hành việc xây dựng khu đô thị mới tại bắc sông Cấm.

  Điều quan trọng nhất là Hải Phòng đã tháo bỏ được những “nút nghẽn” để phát triển bứt phá. Thành công trên lĩnh vực này đã minh chứng cho chủ trương đúng của Hải Phòng, khi tập trung cao độ tinh thần và trách nhiệm vào giải phóng mặt bằng các dự án. Con số khoảng 5.000ha đất mặt bằng được giải phóng và mức độ ảnh hưởng tới trên 70 nghìn hộ dân để phục vụ các dự án đã được Hải Phòng thực hiện, chính là hình ảnh ấn tượng phản ánh rõ điều đó.

  Trên nền tảng phát triển kinh tế, thành phố đã tập trung trở lại cho nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, để người dân được hưởng lợi một cách thiết thực những thành quả do mình đóng góp. Bứt phá mang đầy tính sáng tạo nữa là thành phố đã ban hành những cơ chế rất mới như hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trong khu vực nội thành. Đặc biệt là là cơ chế hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng.

  Việc đầu tư mạnh mẽ vào công tác an sinh xã hội thể hiện rõ nét kinh tế của thành phố, là kết quả từ quan điểm phát triển đồng bộ, thiết thực với mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, an toàn, thân thiện.

  Mỹ Hạnh – Hải Nguyên

  Theo

  Link gốc:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Cáo Báo Chí Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ Xvi Sáng Ngày 15/10/2020
 • Hải Phòng: Thi Đua Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ Xvi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ 15, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đảng Bộ Tp. Hải Phòng Lần Thứ 15: Tạo Đột Phá Trong Công Tác Cán Bộ
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ Xvi Thành Công…
 • Văn Phòng Luật Sư Dragon Tại Hà Nội Nhận Được Giấy Mời Và Quyết Định Của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Sư Tranh Tụng Nhà Đất
 • Tư Vấn Luật Đất Đai, Giải Quyết Tranh Chấp Nhà Đất Tại Hải Phòng
 • Mánh Khóe Lửa Đảo Và Rủi Ro Mua Bán Nhà Đất
 • Luật Sư Tư Vấn Đất Đai Tại Hải Phòng
 • Các Trường Hợp Cấp Giấy Chứng Nhận Sử Dụng Đất (Sổ Đỏ)
 • ( Giấy mời luật sư với vai bào chữa bảo vệ cho các bị cáo Thương và Hiền )

  Ngày 18 tháng 03 năm 2013, Văn phòng luật sư Dragon – Đoàn Luật sư Hà nội chính thức nhận được giấy mời và quyết định của Tòa án nhân dân Tp Hải Phòng về việc Quyết định đưa vụ án xét xử sơ thẩm hình sự đối với các Bị cáo Đoàn Văn Vươn cùng các đồng phạm bị VKS Hải phòng truy tố về tội ” Giết Người” theo Điểm d, Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra Phạm thị Báu và Nguyễn Thị Thương bị VKS nhân dân thành phố Hải phòng truy tố về tội” Chống người thi hành công vụ” Theo điểm d, khoản 2, Điều 257 của Bộ luật hình sự. Thời gian mở phiên tòa từ ngày 02 đến 05 tháng 4 năm 2013. Địa điểm mở phiên tòa xét xử công khai tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải phòng.

  Luật sư Bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Hiền và Nguyễn Thị Thương do đơn mời luật sư Nguyễn Minh LongCông ty Luật Dragon – Đoàn Luật sư Hà nội tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 bị cáo.

  ( Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho Bị Hại )

  Cùng ngày Luật sư Nguyễn Minh Long ký nhận giấy mời và quyết định của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tham gia tại phiên Tòa xét xử sơ thẩm trong một vụ án khác, Vụ án Hình sự đối với Nguyễn Văn Khanh cùng các bị cáo khác bị Viện Kiểm Sát Nhân dân thành phố Hải phòng truy tố về tội ” Hủy hoại tài sản’ quy định tại khoản 2, 2, Điều 143 Bộ luật Hình sự và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại khoản 1, Điều 285 Bộ luật Hình sự. Luật sư bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người bị hại Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu tức ( Hiền ). Thời gian mở phiên tòa từ ngày 08/04/2013 đến ngày 10/04/2013 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải phòng. Địa chỉ Đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Tp Hải phòng.

  CÔNG TY LUẬT DRAGON

  Liên kết Google + để được tư vấn luật miễn phí : https://plus.google.com/u/0/104254156573875488267/posts

  Luật sư chuyên Tư vấn luật hôn nhân gia đình, thu hồi nợ, tư vấn doanh nghiệp, đai diện ủy quyền, luật sư tranh tụng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bế Giảng Lớp Đào Tạo Nghề Luật Sư Khóa 19 Tại Hải Phòng
 • Văn Phòng Luật Sư Huỳnh Hải Đăng
 • Công Ty Luật, Văn Phòng Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Tại Chí Linh
 • Văn Phòng Luật Sư Á Đông
 • Văn Phòng Luật Sư, Công Ty Luật Tư Vấn Pháp Luật Uy Tín Ở Tỉnh Hải Dương
 • Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Vinh Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư 88 Công Trình Dự Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 17, Hđnd Tỉnh Khoá Xiii:về Phê Duyệt Điều Chỉnh Chủ Trương Đầu Tư Một Số Dự Án Đầu Tư Công
 • Trình Tự Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Đầu Tư Công
 • #1 Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Tháp Giai Đoạn 2022
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Tháp Áp Dụng 05 Năm (2015
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Tháp 2022
 • Chiều 26/10, HĐND thành phố Vinh khóa XXI đã tổ chức kỳ họp bất thường . Dự kỳ họp có đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Mai Hoa

  Bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố

  Tại kỳ họp, trên cơ sở Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố Vinh, HĐND thành phố đã tiến hành bầu bổ sung và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2022 – 2022 đối với 4 ông, bà.

  Bao gồm: bà Ngô Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ UBND thành phố Vinh; ông Nguyễn Hoàng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm Chánh Thanh tra thành phố; ông Hà Thái Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Kinh tế UBND thành phố; bà Lê Thị Thúy – Trưởng phòng Tư pháp UBND thành phố.

  Trước đó, HĐND thành phố cũng đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2022 đối với bà Nguyễn Thị Nga, nguyên Trưởng phòng Tư pháp UBND thành phố Vinh, nay chuyển công tác mới.

  Cho chủ trương đầu tư 88 công trình, dự án

  Tại kỳ họp, HĐND thành phố Vinh đã dành thời gian đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh; đồng thời cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách thành phố.

  Theo kế hoạch đầu tư công năm 2022, thành phố có tổng 218 công trình đang thi công và khởi công mới, với tổng kinh phí 620 tỷ đồng. Kết quả 9 tháng đầu năm 2022 có 92 công trình hoàn thành; 71 công trình đang thi công đúng tiến độ; 17 công trình đang vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng; 33 công trình chưa triển khai và 5 công trình rút vốn do không thực hiện được.

  Kết quả giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm đạt 55%. Riêng vốn từ ngân sách tỉnh giải ngân đạt 86,2%; tuy nhiên hiện có 2 dự án chưa giải ngân, gồm dự án chống ngập úng cục bộ trọng điểm trên địa bàn thành phố và dự án đường giao thông đô thị theo đường tàu cũ, phường Trung Đô.

  Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách thành phố, tại kỳ họp, HĐND thành phố quyết định tập trung nguồn vốn thực hiện 6 nhóm công trình trọng điểm và theo thứ tự ưu tiên các công trình, dự án: chống ngập úng, trường học, mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang đô thị, đối ứng dự án ODA; hỗ trợ phát triển kinh tế.

  Ngoài ra còn có các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường giao thông, mương thoát nước, vệ sinh môi trường, đèn tín hiệu giao thông, điện chiếu sáng; hạ tầng xã hội gồm: nhà làm việc cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa.

  Từ quan điểm đầu tư trong năm 2022 lựa chọn các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm, tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã quyết định chủ trương đầu tư đối với 88 công trình, dự án cụ thể.

  Mai Hoa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Chỉnh Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Thủ Tướng Chính Phủ, Ubnd Cấp Tỉnh Đối Với Dự Án Đầu Tư Không Thuộc Diện Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư
 • Thủ Tục Điều Chỉnh Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Đối Với Dự Án Đầu Tư Không Thuộc Diện Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư
 • Thẩm Quyền Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Theo Quy Định Tại Luật Đầu Tư 2014
 • Thẩm Quyền Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Ra Nước Ngoài
 • Dự Án Nào Bắt Buộc Phải Xin Chủ Trương Đầu Tư
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ Xvi Thành Công…

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Đảng Bộ Tp. Hải Phòng Lần Thứ 15: Tạo Đột Phá Trong Công Tác Cán Bộ
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ 15, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hải Phòng: Thi Đua Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ Xvi
 • Thông Cáo Báo Chí Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ Xvi Sáng Ngày 15/10/2020
 • Hải Phòng Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ 15
  1. Trang chủ
  2. Chính trị – Quân sự
  3. Tin tức – Sự kiện
  4. 16/10/2020 07:36:00
  5. 526

  Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

  Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng XVI xác định mục tiêu: Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; để trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; là trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

  Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

  Để thực hiện mục tiêu trên, cùng với nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, Đảng bộ thành phố đề ra phát triển 3 trụ cột chủ yếu: Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh bền vững, trụ cột chính của tăng trưởng kinh tế thành phố với trọng tâm là phát triển công nghệ cao; Tập trung phát triển, hiện đại hóa cảng biển, dịch vụ logistic; Phát triển du lịch – thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

  Đồng chí Lê Văn Thành phát biểu bế mạc

  Đại hội tiến hành bầu 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Khoá XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy Khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố khoá XV và ông Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Khóa XV giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Khóa XVI. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

  Tin, ảnh: Xuân Hương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội 15 Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng: Đột Phá Trên Mọi Lĩnh Vực (Kỳ 1): Từ Tổng Kết Thực Tiễn
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Xã Mễ Sở, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Lần Thứ Xii Đảng Bộ Phường Phước Mỹ Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Phường Hà Lầm Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Hồ Chí Minh Lần Thứ X Nhiệm Kỳ 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang
 • Hoàn Thiện Pháp Luật Về Đề Nghị Xây Dựng Nghị Quyết Của Hđnd Cấp Tỉnh
 • Cần Thực Hiện Đúng Quy Trình Xây Dựng Chính Sách Trong Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Gia Lai: Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thông Qua Các Nghị Quyết Quan Trọng
 • Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang
 • Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa,

  Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỳ Họp Thứ 9, Hđnd Tỉnh Cao Bằng Khóa Xvi Thông Qua 7 Nghị Quyết
 • Kết Quả Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Hải Bối 6 Tháng Đầu Năm 2022
 • Hđnd Thành Phố Cần Thơ Thông Qua Nhiều Nghị Quyết Quan Trọng
 • Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi
 • Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 4, Hđnd Tỉnh Khóa Xii: Thông Qua 29 Nghị Quyết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100