Top 11 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đảng Ủy Tháng Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Đảng Ủy Tháng 9 Năm 2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

Ngày 01/9/2015, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2015.

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

– Thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

– Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong tình hình hiện nay.

– Ban hành 10 đề án nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ.

– Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban xúc tiến các hoạt động cho lễ kỷ niệm 45 năm Thành lập Trường.

– Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra rà soát hiện trạng sinh hoạt và hồ sơ Đảng viên của tất cả các chi bộ.

– Ban hành tiêu chuẩn tham gia thi tuyển viên chức.

– Mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho Tiến sĩ và cán bộ lãnh đạo.

– Bổ sung phó trưởng phòng cho phòng CTHSSV và TTPC.

– Tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch công tác tháng 8/2015, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

– Tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả trang Website nhà trường.

– Tiếp tục triển khai thực hiện quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học.

– Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, lồng ghép hoạt động với hệ thống giám sát.

– Thông báo Kế hoạch tổng thể Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

– Báo cáo quy hoạch tổng thể một số công trình xã hội hóa, động viên cựu sinh viên các khóa xây dựng và phát triển cảnh quan nhà trường.

– Đánh giá, điều chỉnh công tác rèn nghề các chuyên ngành đào tạo.

– Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và xây dựng môi trường cảnh quan nhà trường theo kế hoạch.

– Chỉ đạo các chi bộ rà soát các chương trình đào tạo theo thông tư 07;

– Xây dựng khung chuyển đổi chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng và trung cấp lên đại học.

– Xây dựng và phê duyệt chương trình đào tạo hệ VLVH (thực tập nghề nghiệp và rèn nghề).

– Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đại học năm 2015.

– Tổ chức bảo vệ đề cương cao học K22; Tích cực công tác tạo nguồn học viên cao học đợt tháng 9.

– Xây dựng đề án mở 2 ngành học chương trình đào tạo tiên tiến: Công nghệ thực phẩm, Quản trị nông nghiệp hoặc Kinh tế tài chính Nông nghiệp.

– Xây dựng 01 ngành đào tạo chất lương cao: ngành Thú y.

– Xây dựng phương án miễn thi và miễn học ngoại ngữ và tin học cho sinh viên

– Chủ trương phát triển toàn diện liên kết đào tạo cao học với các Trường ĐH khác (Ưu tiên Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội).

– Xây dựng và phê duyêt qui chế quản lý ký thúc xá K.

– Chuẩn bị tổ chức tổng kết năm học theo đúng kế hoạch.

– Giải phóng mặt bằng khu Khoa CNSHCNTP.

– Bổ sung phòng học cho TTĐT&PTQT.

– Qui hoạch phát triển thư viện, xây dựng quầy giới thiệu sản phẩm của trường tại cổng chính và cổng phụ sang ĐHTN.

– Xây dựng khung học phí cho ĐH các hệ và cao học theo mã ngành cấp 4.

Công đoàn trường đã hoàn thiện Điều lệ giải cầu lông CBVC 2015 hướng tới lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/82015).

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

Đoàn thanh niên đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016; Chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thành lập trường; Rà soát, dự kiến bổ sung ủy viên BCH Đoàn trường. Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và hành trình về nguồn báo công dâng Bác năm 2015.

Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên đã triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch tháng 8/2015.

– Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

– Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong tình hình hiện nay.

– Thu hồ sơ và xem xét kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị đợt 02/9/2015.

– Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy tiếp tục tổ chức kiểm tra rà soát hiện trạng sinh hoạt và hồ sơ Đảng viên của tất cả các chi bộ, phối hợp với chi ủy chi bộ lên kế hoạch rà soát hồ sơ, quản lý hồ sơ đảng viên của từng chi bộ.

– Tiếp tục triển khai các đề án nhiệm kỳ của Đảng ủy.

* Công tác tổ chức cán bộ:

– Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Nông.

– Rà soát hiện trạng cấp phát, sử dụng thẻ Đảng viên và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thẻ Đảng viên cho các đảng viên chính thức.

– Chuẩn bị điều kiện, thông báo và thu hồ sơ cho thi tuyển viên chức đợt 1/2015.

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

– Rà soát chương trình hành động trọng điểm năm học của các đơn vị khối phòng trung tâm năm học 2015-2016.

– Bổ sung 01 phó trưởng khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, kiện toàn cấu trúc các bộ môn trong khoa KT&PTNT.

Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch công tác tháng 9/2015, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Công tác đào tạo:

+ Rà soát và cập nhật các chương trình đào tạo theo thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, xây dựng về phê duyệt các chương trình đào tạo mới được phê duyệt.

+ Xây dựng phương án chuẩn hóa ngoại ngữ trình độ B1 cho sinh viên K47.

+ Điều tiết các môn học trên cơ sơ cân đối nguồn lực của các đơn vị đào tạo.

– Công tác HSSV:

+ Quản lý chặt sinh viên K47 ngày từ ngày đầu mới nhập học.

+ Đảm bảo công tác nhập học khoa học, gọn và thuận lợi cho sinh viên.

– Khoa học công nghệ:

+ Hoàn thiện xây dựng chiến lược khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 và định hướng 2030, chuẩn bị tốt các đề án chuyển giao KHCN với Bộ NN&PTNT và thành phố Thái Nguyên.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị – xã hội

– Quan hệ quốc tế: Trung tâm ĐT&PTQT tích cực giải quyết vấn đề bằng tương đương cho các chương trình liên kết.

– Quản trị phục vụ: Xây dựng khu giới thiệu sản phẩm tại cổng trường (theo qui hoạch đã được phê duyệt) theo hướng đảm bảo cảnh quan, trật tự có thu nhập cho đơn vị và nhà trường.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường xây dựng kịch bản chi tiết các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập trường (Hội trại + văn nghệ); Thành lập các Câu lạc bộ định hướng nghề nghiệp; Tiếp tục kiện toàn BCH Đoàn trường; Tổ chức chương trình “Thiếu nhi vui tết trung thu ” tại Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên.

Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên tiếp tục triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch tháng 9/2015.

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

Đảng Ủy Quân Chủng Hải Quân Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo 6 Tháng Cuối Năm…

Trang chủ

Chính trị – Quân sự

Tin tức – Sự kiện

30/06/2020 18:25:00

2,486

Tham dự, có các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng; Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, 5 vùng Hải quân và Học viện Hải quân.

Tại hội nghị, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam quán triệt Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân chủng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống trên biển; triển khai đề án xây dựng Quân chủng hiện đại; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đảng ủy triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; triển khai hiệu quả nhiệm vụ SSCĐ; lãnh đạo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật có nhiều chuyển biến mới. Hoạt động đối ngoại quốc phòng ngày càng rộng mở, đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Công tác xây dựng đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Đảng bộ Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; lãnh đạo Quân chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân chủng xác định 8 phương hướng, mục tiêu và 2 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo; đột phá vào các mặt công tác: SSCĐ; kiện toàn tổ chức, biên chế; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; bảo đảm an toàn và cải cách hành chính.

6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Toàn Quân chủng nâng cao chất lượng huấn luyện; chủ động rà soát chất lượng chính trị, nắm chắc tư tưởng bộ đội, định hướng và giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính; bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ tàu, xe, máy bay, VKTBKT đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của Quân chủng và các lực lượng khác…

Tin, ảnh: Duy Khánh

Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm

Chiều 12/6, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2025, ĐUQS tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chăm lo xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, TCĐ và đội ngũ CBĐV. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nâng cao cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ xây dựng TCĐ, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ĐUQS tỉnh thống nhất: Tập trung lãnh đạo hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, hoàn thành thắng lợi công tác QS, QPĐP năm 2019, các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm công tác QS, QPĐP và xây dựng đảng có nhiều nhiệm vụ quan trọng, khối lượng công việc lớn. Do vậy, để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, ĐUQS tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu. Trong đó, tiếp tục làm tròn vai trò tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về nhiệm vụ QS, QPĐP. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thực hiện các dự án xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ theo Đề án 23 của UBND tỉnh; Nâng cao trình độ SSCĐ của các lực lượng; Bám sát địa bàn tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị; tổ chức hội thi, hội thao; lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng đảng. Triển khai các chỉ thị, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội Nghị Sơ Kết Công Tác Đảng 6 Tháng Đầu Năm Và Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2022 Của Đảng Ủy Trường

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 13/8/2019, Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các đồng chí đại diện các tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường; báo cáo viên Đảng ủy trường.

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT

Thay mặt Đảng ủy, Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và chương trình công tác quý 3 năm 2019. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về các mặt hoạt động trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các đoàn thể.

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy trường đã đề ra một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức tiếp nhận tân sinh viên khóa 45; hoàn thành công tác điều chỉnh chương trình đào tạo đại học và sau đại học, đẩy mạnh đào tạo sau đại học bằng tiếng Anh; triển khai tốt kiểm định Trường theo tiêu chuẩn AUN-QA; chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; triển khai xin chủ trương về việc tiếp nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Long An trở thành cơ sở trực thuộc Trường ĐHCT; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 96-NQ/ĐU và Nghị quyết số 31-NQ/ĐU của Đảng ủy; hoàn thành dự án khu nhà ở, đất ở của cán bộ giáo viên Trường; tiếp tục thực hiện tạo nguồn phát triển đảng, chú trọng phát triển đảng viên là giảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình,…

Đ/c Trần Trung Tính báo cáo tiến độ và tình hình thực hiện Dự án ODA

Đ/c Nguyễn Hồng Dân chia sẻ tình hình thực hiện dự án khu nhà ở, đất ở của cán bộ giáo viên

   

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Phát biểu tổng kết hội nghị, Đ/c Trần Thị Thanh Hiền nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần lưu ý thêm trong năm học 2019-2020 như tăng cường kiểm tra giám sát theo đúng kế hoạch của ủy ban kiểm tra, nghiên cứu triển khai Luật Phòng chống tham nhũng, kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất; tích cực triển khai công tác phát triển Đảng để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2019; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. Đồng thời sẽ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và thống nhất bổ sung những ý kiến này vào Nghị quyết 6 tháng cuối năm của Đảng ủy Trường.

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)