Đảng Bộ Huyện Văn Chấn

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xviii
 • Yên Bái: Thi Đua Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Thành Ủy Yên Bái: Báo Cáo Kết Quả Và Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix
 • Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022
 • Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức đồng lòng khắc phục mọi khó khăn vươn lên đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đây được coi là đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra nền kinh tế của huyện được giữ vững và ngày càng phát triển, điều đó được thể hiện rõ: Trồng rừng mới đạt 4.000 ha (trồng quế 1.049/805 ha vượt 30% kế hoạch); thu ngân sách đạt 288,5/229 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch; giao thông nông thôn bê tông hóa 74,8/38 km tăng 96% kế hoạch; thành lập mới 10 hợp tác xã, 315 tổ hợp tác vượt 25% kế hoạch; trong nhiệm kỳ có thêm 19 trường đạt chuẩn Quốc gia, lũy kế đạt trường 31; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 39,5% năm 2022 xuống 10,7% vào cuối nhiệm kỳ (bình quân giảm 6%/năm vượt xa Nghị quyết Đại hội); du lịch có bước phát triển khá, thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, số lượng khách du lịch đến huyện đạt trên 90.655 lượt vượt 24% kế hoạch, doanh thu đạt 53,3 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới: Có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 8 xã so với mục tiêu Đại hội; Xã Sơn Thịnh được công nhận là thị trấn Sơn Thịnh.

  Không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội, thể dục thể thao và y tế cũng đạt được những kết quả đáng mừng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành tựu nổi bật nhất trong lĩnh vực văn hóa – xã hội phải kể đến công tác giáo dục và đào tạo. Đến nay đã hoàn thành Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao đã sắp xếp, giảm được 11 trường, 81 điểm trường (trước khi sắp xếp có 90 trường, 153 điểm trường; sau khi sắp xếp còn 79 trường, 73 điểm trường); đầu tư trên 350 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường, đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt 94,2% (tăng 11,9% so với đầu nhiệm kỳ).

  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt, trong nhiệm kỳ có 19 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở 100% xã, thị trấn; 100% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 79,6%; tỷ lệ hoàn thành cấp học tiểu học đạt 96,5%, trung học cơ sở đạt 96,7%, trung học phổ thông đạt 91% (Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó cấp trung học cơ sở vượt 3,2%).

  Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội thì công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được quan tâm. Về việc chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến: Đối với cấp huyện: 23 mô hình tập thể, 19 gương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp cơ sở: Đã lựa chọn, xây 286 mô hình tập thể và 218 gương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (trong đó, nhấn mạnh việc: Tổ chức xây dựng, ký cam kết về việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022; tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện và các địa phương, truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái cho thế hệ trẻ; thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo yêu cầu kế hoạch).

  Có được kết quả trên là nhờ các cấp ủy Đảng trong toàn thể Đảng bộ huyện thường xuyên quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương. Luôn đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

  Với những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ là động lực to lớn, là nền tảng vững chắc để huyện bước sang nhiệm kỳ 2022 – 2025 đạt nhiều thắng lợi mới trên tất cả các lĩnh vực.

  Đào Phương – Nguyễn Kế Nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giồng Trôm Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Xii Đảng Bộ Huyện
 • Văn Chấn Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đảng Bộ Cấp Cơ Sở
 • Huyện Ủy Văn Chấn Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng
 • Nhà Giáo Và Lao Động Ngành Giáo Dục Nửa Nhiệm Kỳ Phấn Đấu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội X Công Đoàn Việt Nam Và Đại Hội Xiii Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam
 • Ðiện Biên Sau Nửa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Ðại Hội Xiii Ðảng Bộ Tỉnh
 • Huyện Ủy Văn Chấn Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Chấn Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đảng Bộ Cấp Cơ Sở
 • Giồng Trôm Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Xii Đảng Bộ Huyện
 • Đảng Bộ Huyện Văn Chấn
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xviii
 • CTTĐT – Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn đã triệu tập cán bộ chủ chốt tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  Trên tinh thần đổi mới cách học tập, quán triệt Nghị quyết theo hướng nêu và gợi mở các vấn đề để các đại biểu học tập, nghiên cứu tài liệu, tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nông Thụy Sĩ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bảntrong các văn kiện tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trọng tâm là ý nghĩa, phương châm và tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới; Về phương hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; Vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng. Ý nghĩa tầm quan trọng và các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng và triển khai dự thảo chương trình hành động với các mục tiêu giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực cụ thể.Đồng thời yêu cầu các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra. Trên cơ sở điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương mình, xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Qua nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII các cán bộ chủ chốt sẽ viết bản thu hoạch nêu ra nhận thức về các nội dung trong văn kiện Đại hội XII của Đảng và chương trình hành động của Huyện ủy Văn Chấn, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

  Trần Van/Đài TT – TH Văn Chấn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhà Giáo Và Lao Động Ngành Giáo Dục Nửa Nhiệm Kỳ Phấn Đấu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội X Công Đoàn Việt Nam Và Đại Hội Xiii Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam
 • Ðiện Biên Sau Nửa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Ðại Hội Xiii Ðảng Bộ Tỉnh
 • Công Bố Các Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Tổ Chức Tốt Công Tác Thông Tin, Tuyên Truyền, Cổ Động Phục Vụ Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Vì Sao Văn Kiện Đại Hội Xiii Đặt Tầm Nhìn Đất Nước Đến Năm 2045?
 • Giồng Trôm Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Xii Đảng Bộ Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Bộ Huyện Văn Chấn
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xviii
 • Yên Bái: Thi Đua Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Thành Ủy Yên Bái: Báo Cáo Kết Quả Và Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp. 6 chương trình, 1 kế hoạch

  6 chương trình gồm: Chương trình (CT) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng huyện đạt chỉ tiêu nông thôn mới (NTM); CT Phát triển du lịch huyện giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; CT Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tổ chức lại sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu; CT Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Giồng Trôm phát triển toàn diện, góp phần phát triển bền vững đất nước; CT Xây dựng xã NTM huyện và CT Xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2025. Cùng với đó là Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025.

  Huyện tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng huyện đạt các chỉ tiêu về NTM. Huyện sẽ phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương. Huyện tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tạo ra sản phẩm có giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu xây dựng 1 mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung với quy mô khoảng 50 – 70ha. Xây dựng, hoàn thiện và phát triển 3 chuỗi giá trị sản phẩm (chuỗi dừa, bưởi da xanh, heo) trên cơ sở liên kết chặt chẽ các khâu gắn với thực hiện CT Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

  Trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, huyện chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và xây dựng con người phát triển toàn diện theo tinh thần NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng NTM; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Mục tiêu đến năm 2025, công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn NTM (Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ, Mỹ Thạnh, Tân Hào, Thuận Điền, Tân Lợi Thạnh, Lương Hòa, Phước Long); 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Châu Bình, Bình Thành, Châu Hòa, Lương Phú, Lương Quới) và xã Châu Bình đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Các xã còn lại đạt từ 15 – 17 tiêu chí.

  Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở cần thể hiện tinh thần tiến công, tâm huyết vì sự nghiệp chung của nhân dân, của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Phấn đấu kéo giảm 3 – 5% số vụ phạm pháp hình sự, kéo giảm tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông từ 5 – 10% so với giai đoạn 2022 – 2022.

  Phát huy tinh thần tiến công

  Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh, Ban Chấp hành mới vừa thể hiện được tính liên tục và kế thừa, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới và đảm bảo sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ lãnh đạo. Trên mỗi cương vị công tác được giao, từng cá nhân không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ cương trong Đảng, quyết tâm cao và phải có khát vọng trong lãnh đạo thực hiện NQ ĐH XII Đảng bộ huyện.

  Tư tưởng chỉ đạo cốt lõi, nhất quán của huyện vẫn là “Phát huy tinh thần Đồng khởi; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển nhanh kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, đưa Giồng Trôm vào nhóm phát triển trung bình của tỉnh”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện NQ ĐH, các CT, kế hoạch chuyên đề, với tinh thần tiến công cách mạng, “Đồng khởi” trong triển khai, thực hiện NQ ĐH, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

  Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ các CT, kế hoạch của Huyện ủy, các ngành đề ra đầu việc cụ thể, phân công trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân phụ trách, định ra thời gian thực hiện hoàn thành. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, làm việc với các Đảng ủy xã nắm tình hình và định hướng nhiệm vụ.

  “Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt những nội dung cốt lõi của NQ, các CT, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện NQ vào ngày 14-9-2020 và chỉ đạo cơ sở triển khai quán triệt trong nội bộ hoàn thành vào cuối tháng 9-2020, ra nhân dân hoàn thành tháng 10-2020”.

  (Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Chấn Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đảng Bộ Cấp Cơ Sở
 • Huyện Ủy Văn Chấn Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng
 • Nhà Giáo Và Lao Động Ngành Giáo Dục Nửa Nhiệm Kỳ Phấn Đấu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội X Công Đoàn Việt Nam Và Đại Hội Xiii Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam
 • Ðiện Biên Sau Nửa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Ðại Hội Xiii Ðảng Bộ Tỉnh
 • Công Bố Các Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Về Xử Lý Nợ Xấu Phải Ban Hành Trước 15/8/2017
 • Nghị Quyết Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Có Hiệu Lực Từ Ngày 15/8/2017 ” Tin Tuc Onlie
 • Hơn 138 Nghìn Tỷ Đồng Nợ Xấu Đã Được Xử Lý Theo Nghị Quyết 42
 • Dự Thảo Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu Chuẩn Bị Trình Quốc Hội
 • QUYẾT NGHỊ I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2022) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2022 – 2022 nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội: 1- Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới

  Năm năm qua (2011 – 2022), bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm; khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực; diễn biến phức tạp trên Biển Đông,… đã tác động bất lợi đến nước ta. Trong nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cùng với những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những hạn chế, khiếm khuyết vốn có của nền kinh tế, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội ngày càng cao. Đồng thời, chúng ta phải dành nhiều nguồn lực để bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và đạt được những thành quả quan trọng.

  Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

  Tuy nhiên, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2022 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm.

  Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

  Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

  2- Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2022 – 2022

  Năm năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á đã trở thành một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa – kinh tế – chính trị chiến lược ngày càng quan trọng; đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt.

  Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,…

  Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau:

  Mục tiêu tổng quát:

  Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

  Các chỉ tiêu quan trọng:

  – Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2022, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2022 đạt 38 – 40%.

  – Về xã hội: Đến năm 2022, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/năm.

  – Về môi trường : Đến năm 2022, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.

  Các nhiệm vụ trọng tâm:

  Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  (2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

  (3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

  (4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

  (5) Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

  (6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

  II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội XII.

  Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

  III- Thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

  Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII hướng dẫn, quy định cụ thể và tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng.

  IV- Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  V- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết. VI- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội XII.

  Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 (Khóa Xii) Và Các Nghị Quyết Quy Định Của Đảng
 • Nét Mới Nghị Quyết Tw4 (Khóa Xii) Của Đảng
 • Không Thể Xuyên Tạc Nghị Quyết Tw4, Khóa Xii Của Đảng
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5, Khóa Xii Của Đảng
 • Lđlđ Tỉnh Bình Dương: Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xii Của Đảng
 • Văn Chấn Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đảng Bộ Cấp Cơ Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Giồng Trôm Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Xii Đảng Bộ Huyện
 • Đảng Bộ Huyện Văn Chấn
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xviii
 • Yên Bái: Thi Đua Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Đồng chí Chu Đình Ngữ – Bí thư Huyện ủy Văn Chấn chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Nậm Búng.

  Trước đại hội, công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết được triển khai chu đáo đã tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi tại mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương.

  Ông Hà Đình Bốn, người dân thị trấn Sơn Thịnh cảm nhận: “Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tôi thấy đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ này thật sự ý nghĩa. Mỗi đại hội đều nhận được sự quan tâm không chỉ của cán bộ, đảng viên mà còn toàn thể nhân dân bởi mọi người hiểu đây không chỉ là lúc đánh giá tổng kết những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ tới mà đại hội còn bầu ra bộ máy đầu não có đủ phẩm chất, năng lực để tổ chức lãnh đạo thực hiện”.

  Đánh giá về thành công đại hội chi, đảng bộ cơ sở, đồng chí Chu Đình Ngữ – Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: “Các đại hội đều đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

  Thực tế diễn biến tại đại hội 51 chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ huyện Văn Chấn cho thấy, do có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng văn bản điều hành; đoàn chủ tịch có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể nên công tác điều hành trong các đại hội diễn ra nhịp nhàng, giữ được không khí trang nghiêm; đồng thời, rút ngắn được thời gian đại hội (trong 1 ngày) nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành toàn bộ các nội dung theo chương trình đề ra.

  Việc điều hành của đoàn chủ tịch, hoạt động của ban kiểm phiếu, đoàn thư ký về cơ bản đảm bảo yêu cầu. Một số nội dung mới trong Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy chế bầu cử trong Đảng đã được quán triệt thực hiện đúng quy định. Hoạt động của đảng viên (đại biểu) trong suốt quá trình đại hội đảm bảo nội quy, quy chế với tinh thần trách nhiệm cao.

  Về văn kiện, do bám sát hướng dẫn, chỉ đạo, góp ý của Huyện ủy nên báo cáo chính trị của cả 51 chi, đảng bộ được chuẩn bị đầy đủ, công phu, cơ bản đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022 – 2022, chỉ ra được khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xây dựng được mục tiêu tổng quát, các mục tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

  Nội dung các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2025 đều phù hợp với đặc điểm thực tiễn xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, có tính liên thông, đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu của huyện, ngoài ra còn bổ sung một số chỉ tiêu đặc thù của địa phương. Báo cáo kiểm điểm đã đánh giá đầy đủ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, phương hướng khắc phục trên tinh thần tự phê bình cao.

  Các báo cáo chuyên đề đã làm rõ hơn kết quả phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

  Với phương châm phát huy dân chủ, giữ đúng nguyên tắc, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, nhiều tham luận đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ như: việc phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an ninh – quốc phòng; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

  Một thành công không thể không nói đến đó là công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội. Thực hiện quy định của Đảng, trên cơ sở phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, các chi, đảng bộ cơ sở đã tiến hành công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cơ bản đảm bảo đúng quy định cũng như định hướng, thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

  Theo đó, bầu được tổng số 420 cấp ủy viên, 294 đồng chí tái cử, bằng 70%; tham gia lần đầu 126 đồng chí, bằng 30%. Tại các đại hội, đại đa số các nhân sự được giới thiệu ứng cử đều có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên; những đồng chí trúng cử vào cấp ủy phần lớn đạt tỷ lệ phiếu bầu cao (cao nhất đạt 100%, thấp nhất đạt 60%).

  Đáng chú ý, các đồng chí là cán bộ được Huyện ủy điều động, luân chuyển từ huyện về xã đều trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ xã với tỷ lệ phiếu bầu rất cao, trung bình đạt 96,4%, thấp nhất đạt trên 90%, cao nhất đạt tỷ lệ 100%; các đồng chí luân chuyển từ xã sang xã đạt tỷ lệ phiếu bầu trung bình 94,3%.

  Tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất, những cán bộ được Huyện ủy điều động, luân chuyển đều được bầu tham gia ban thường vụ và bầu giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

  Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ đương chức và trong dự nguồn quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ có triển vọng phát triển. Chính vì vậy, chất lượng cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 được nâng lên một bước so với nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Cụ thể, tỷ lệ cấp ủy viên là nữ đạt 22,85%, tăng 3,15%; tuổi trẻ đạt 41,9%, tăng 21,1%; có trình độ THPT đạt 97,14%, tăng 13,84%; có trình độ cao đẳng, đại học đạt 70,5%, tăng 33,9%; cấp ủy viên có trình độ thạc sĩ đạt 3,8%, tăng 2,69%; cấp ủy có trình độ trung cấp lý luận chính trị đạt 76,7%, tăng 11,6%; có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị đạt 9,3%, tăng 4,5%.

  Các đại hội cũng đã bầu 219 đồng chí đại biểu chính thức và 14 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo số lượng, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc, tôn giáo theo Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy với tỷ lệ tín nhiệm cao, đa số trên 90%.

  Đáng chú ý, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, các chi, đảng bộ đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đại hội; tổ chức kiện toàn chức danh bộ máy HĐND và chính quyền.

  Đại hội của 51 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Chấn đã thành công tốt đẹp. Đây chính là tiền đề để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI thành công rực rỡ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Huyện Ủy Văn Chấn Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng
 • Nhà Giáo Và Lao Động Ngành Giáo Dục Nửa Nhiệm Kỳ Phấn Đấu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội X Công Đoàn Việt Nam Và Đại Hội Xiii Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam
 • Ðiện Biên Sau Nửa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Ðại Hội Xiii Ðảng Bộ Tỉnh
 • Công Bố Các Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Tổ Chức Tốt Công Tác Thông Tin, Tuyên Truyền, Cổ Động Phục Vụ Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Đại Hội Điểm Đảng Bộ Huyện Văn Chấn, Yên Bái: Tập Trung, Dân Chủ, Đúng Qui Định Của Điều Lệ Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Vksnd Huyện Văn Chấn Tổ Chức Thành Công Đại Hội Chi Bộ Lần Thứ 4 Nhiệm Kỳ 2022
 • Hội Lhpn Tỉnh Yên Bái Tổ Chức Thành Công Đại Hội Điểm Phụ Nữ Cơ Sở
 • Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Yên Bái: Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Định Lần Thứ Xxvi, Nhiệm Kỳ 2022 – 2025 “Đoàn Kết
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Phú Yên Lần Thứ Xvii, Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan, Doanh Nghiệp Tỉnh Phú Yên Lần Thứ Lần Thứ Viii, Nhiệm Kỳ 2022
 •  Dự đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh… cùng 221 đại biểu đại diện cho trên 7 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

  Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn khóa mới gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Mộc tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện uỷ. Đại hội cũng bầu 33 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

  Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh của huyện nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đảng bộ huyện sẽ tập trung phát triển kinh tế bền vững, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển công nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, phù hợp với lợi thế từng vùng, từng địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tiếp tục thu hút đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng về phát triển du lịch… Đồng thời, chú trọng phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học, công nghệ, chăm lo giải quyết vấn đề lao động việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng, củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ huyện Văn Chấn phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, có tính chuyên nghiệp cao; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng huyện Văn Chấn phát triển toàn diện và bền vững.

  Trong 5 năm qua, huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng: Tốc độ phát triển kinh tế bình quân 5 năm đạt 15%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 22 triệu đồng/người/năm, gấp gần 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân mỗi năm, Văn Chấn giảm được 4% hộ nghèo… Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Hàng năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 85%. Mỗi năm, Đảng bộ huyện kết nạp được trên 350 đảng viên mới.

  Chiều 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh Yên Bái đã rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội điểm này. Cụ thể như: Các đảng bộ cần giải quyết tốt chính sách cho cán bộ không tái cử; kiện toàn, phân công hợp lý cán bộ ngay sau đại hội trên tinh thần nắm vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, đúng qui định của Điều lệ Đảng. Báo cáo chính trị phải bám sát thực tế từng địa phương, phù hợp với xu thế và định hướng phát triển của tỉnh, với tính phấn đấu cao. Công tác nhân sự phải chuẩn bị chu đáo, đúng qui trình, công tâm, khách quan, trọng người hiền tài, bảo đảm cơ cấu nữ, dân tộc thiểu số, tuổi trẻ. Lựa chọn các đồng chí tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu phải thạo việc, có khả năng xử lý tốt các vấn đề mới phát sinh. Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, gắn với xử lý những vấn đề mới nảy sinh trước đại hội. Đối với vấn đề khó, phức tạp cần lấy công tác vận động quần chúng là chính, lắng nghe ý kiến người dân để ổn định chính trị địa phương./.

  Theo TTXVN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xi Về Các Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng
 • Đại Hội Liên Minh Htx Việt Nam Lần Thứ Vi: “Hợp Tác
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Đắk Song Lần Thứ V, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đăk Hà – Quán Triệt Các Chỉ Thị, Kết Luận Của Trung Ương Và Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Vi
 • Trung Tâm Y Tế Tiên Yên: Phổ Biến, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv, Nhiệm Kỳ 2022 – 2025
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Thiệu Hóa Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăk Hà Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống
 • Sơn Động: Quán Triệt, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện
 • Phong Điền: Quyết Tâm Đạt 16 17 Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện
 • Chợ Mới Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống
 • Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ huyện Thiệu Hóa họp từ ngày 24 đến ngày 26 – 7 – 2022 tại Trung tâm Hội nghị huyện (thị trấn Vạn Hà). 257 đại biểu chính thức thay mặt cho 8.410 đảng viên của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022 – 2022

  *

  Số 01- NQ/ĐH

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Thiệu Hóa, ngày 26 tháng 7 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA

  LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022 – 2022

  Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ huyện Thiệu Hóa họp từ ngày 24 đến ngày 26 – 7 – 2022 tại Trung tâm Hội nghị huyện (thị trấn Vạn Hà). 257 đại biểu chính thức thay mặt cho 8.410 đảng viên của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

  QUYẾT NGHỊ

  I- Tán thành những nội dung cơ bản đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2022 nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII trình tại Đại hội:

  1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2022, Đại hội khẳng định:

  Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng có không ít khó khăn tác động đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong huyện tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện.

  1.1. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; kết cấu hạ tầng được tăng cường. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2011 – 2022 đạt 11,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 23,1 triệu đồng; vượt kế hoạch 1,6 triệu đồng và gấp 2,3 lần năm 2010. Tỷ trọng giá trị ngành nông nghiệp trong tổng sản phẩm của huyện giảm từ 43% năm 2010 xuống còn 36,4% năm 2022; công nghiệp – xây dựng tăng từ 26% lên 30%, dịch vụ tăng từ 31,1% lên 33,6%. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, đã và đang phát huy tác dụng.

  1.2- Văn hoá – xã hội, khoa học – công nghệ, môi trường có nhiều tiến bộ, kết hợp hài hoà với phát triển kinh tế. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Học sinh hoàn thành chương trình, tốt nghiệp các cấp học luôn đạt 98,5% trở lên. Kết quả thi học sinh giỏi một số năm đạt khá. Tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học bình quân đạt 55% số dự thi. Cơ sở vật chất và các điều kiện phát triển giáo dục được tăng cường. Có thêm 22 trường đạt chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 56/88 (63,6%).

  Chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số – kế hoạch hóa gia đình có bước tiến bộ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 60% năm 2010 lên 66,5% năm 2022. Đến nay, 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001 – 2010 (trong đó 46,4% đạt chuẩn giai đoạn đến năm 2022). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,6%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng còn 9%, giảm 6,5% so với năm 2010.

  Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tỷ lệ thôn, đơn vị, gia đình văn hóa tiếp tục tăng. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp.

  Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công luôn được chăm lo thực hiện hiệu quả. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thường xuyên chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đã huy động hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 ước còn dưới 5%, giảm 17% so với năm 2010, đạt kế hoạch đề ra.

  Lĩnh vực KHCN, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Một số tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất từng bước được nhân ra diện rộng. Vệ sinh môi trường ở hầu hết các xã, thị trấn cơ bản bảo đảm. 5 xã đã đạt tiêu chí môi trường theo chuẩn nông thôn mới.

  1.3- Nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt; các cơ quan nội chính hoạt động ngày càng hiệu quả. 1.5- Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên 1.8- Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế, khuyết điểm: 1.9- Thống nhất 3 bài học kinh nghiệm nêu trong Báo cáo chính trị 2.1- 2.2- 1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,5% trở lên. Trong đó khu vực nông nghiệp, thủy sản tăng 5,1%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 16,7%; khu vực dịch vụ tăng 18,9%. Thống nhất phư ơ ng châm hành động: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển Thống nhất phư ơ 9. Tỷ lệ số xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 75% số xã, 90% số thôn. ng hướng chung: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá, xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. . Đại hội nhấn mạnh phải luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền phải toàn diện, thường xuyên chăm lo những vấn đề chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những cơ sở yếu kém, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng có sai phạm. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm không đạt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung toàn tỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu; dự án đầu tư vào địa bàn huyện còn ít. Chất lượng một số lĩnh vực văn hoá – xã hội còn thấp: Chất lương giáo dục toàn diện còn hạn chế; số trường đạt chuẩn quốc gia không đạt chỉ tiêu kế hoạch; công tác đào tạo nghề hiệu quả thấp; chất lượng công tác khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân có thời điểm chưa tốt; số trạm y tế có bác sĩ không đạt chỉ tiêu kế hoạch; chất lượng hoạt động của một số thôn, làng, đơn vị văn hóa chưa cao; tình trạng vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; công tác chính sách và an sinh xã hội có nơi thực hiện chưa tốt. Một số mặt công tác quốc phòng – an ninh chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi chưa chuyển biến tốt; một số tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, tín dụng đen còn xảy ra, tai nạn giao thông còn cao. Chất lượng một số mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả hạn chế. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hình thức. Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa rõ nét. Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Chất lượng quy hoạch cán bộ còn hạn chế, nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ khó khăn. Quản lý đảng viên đi làm ăn xa chưa tốt. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra, giám sát cấp uỷ viên cùng cấp và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý còn hạn chế. Việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vẫn còn chậm. Hoạt động giám sát của HĐND có nơi còn hình thức. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND có việc chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, còn để chậm tiến độ, nhất là trong quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, thực hiện các kết luận sau thanh tra. Công tác vận động quần chúng chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số chi hội, chi đoàn còn thấp. . Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới, nhất là luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm quy định. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thường xuyên được quan tâm. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt việc kết hợp bảo đảm quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế – xã hội, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. An ninh trên các lĩnh vực được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách tư pháp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh.

  2. Cơ cấu các ngành kinh tế theo giá trị sản xuất: nông, lâm nghiệp và thủy sản 23,5%; công nghiệp – xây dựng 43,4%; dịch vụ 33,1%.

  3. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 112 nghìn tấn.

  4. Giá trị sản phẩm trên một ha là 130 triệu đồng.

  5. Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu 15 triệu USD.

  6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm đạt 10.000 tỷ đồng.

  7. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 40 triệu đồng trở lên.

  8. Thu ngân sách tăng 15% so với dự toán tỉnh giao.

  10. Tỷ lệ đô thị hóa 18% trở lên.

  11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 100% (không tính quốc lộ và tỉnh lộ).

  2.4- Thống nhất 1. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thực hiện 3 chư 2.5.1 Rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện tốt quy hoạch. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 5,4%/năm; đTiếp tục tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi. Vận động nhân dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tăng cường tập huấn khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Kêu gọi đầu tư hình thành một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Hỗ trợ, khuyến khích đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa đồng bộ trong tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ sản xuất, kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp, liên kết thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác. Chăm lo phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hình thành, phát triển các tổ hợp tác kiểu mới và các mô hình kinh tế tập thể theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, phát triển sản xuất. ến năm 2022, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 47% giá trị sản xuất nông nghiệp2.5.3- Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, phấn đấu đứng vào tốp huyện có thành tích cao trong tỉnh, học sinh đỗ đại học, cao đẳng hàng năm đạt trên 60% số dự thi (quan tâm học các trường nghề). Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia để đến năm 2022 có 90% số trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; trong đó 100% trường mầm non, tiểu học (có 50% đạt mức độ II) và 75% trường THCS, 50% trường THPT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, tạo nguồn lao động trong huyện, trong tỉnh và xuất khẩu lao động. Quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế được tham gia học nghề, tăng cơ hội việc làm, tự tạo việc làm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Bảo đảm các đối tượng đặc biệt khó khăn được trợ giúp để có cuộc sống ổn định và hoà nhập tốt hơn với cộng đồng. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Quan tâm giảm nghèo bền vững, phấn đấu mỗi năm giảm 2% hộ nghèo trở lên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Quan tâm quy hoạch phát hiện, tuyển chọn, trọng dụng những người có đức, có tài. Kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực, phẩm chất đạo đức kém, vi phạm kỷ luật. Phát huy vai trò nền tảng và hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng. Đổi mới phương thức sinh hoạt của các chi bộ đảng nhằm phát huy trí tuệ, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống . Tích cực tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2022, định hướng đến năm 2025. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thếNâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp. XTiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và đoàn thể theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. VI- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn. ây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đẩy mạnh cải cách hành chính.Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến. . Nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông. Xác định lộ trình, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện Quy hoạch mở rộng không gian thị trấn Vạn Hà, phấn đấu đến năm 2022 cơ bản hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, trở thành vùng kinh tế động lực tạo sự lan tỏa đối với các vùng trong huyện. Hoàn chỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng thị trấn Hậu Hiền. Xúc tiến quy hoạch thị trấn Thiệu Giang. Phát triển thị tứ tại trung tâm các xã Thiệu Chính, Thiệu Lý, Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Duy. – Tiếp tục xây dựng mới và rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại ơ ng trình trọng tâm:

  12. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,6%.

  13. 90% số trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

  14. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2022 là 23%.

  15. 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2022.

  16. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9%.

  17. Có 95% trở lên số thôn, cơ quan, trường học đạt đơn vị văn hóa; 75% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 88% gia đình văn hóa.

  18. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 2%.

  19. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75% trở lên.

  20. Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm là 15.000 người.

  21. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 75%.

  22. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 14,3% trở lên.

  23. Tỷ lệ che phủ rừng: 1%.

  24. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt 95%.

  25. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.

  26. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 80%.

  27. Hàng năm có từ 45% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

  28. Mỗi năm kết nạp 160 đảng viên trở lên.

  2- Chương trình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, làng nghề, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

  3- Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề và xuất khẩu lao động

  Đến năm 2022, có 100% đường liên thôn, liên xã được rải nhựa và bê tông hoá; 100% đường thôn, xóm được bê tông hoá; tu sửa, nâng cấp các công trình đầu mối tưới, tiêu; cơ bản hoàn thành kiên cố hoá kênh mương nội đồng; nâng cấp Nhà máy nước sạch Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Trung và có thêm 3 nhà máy nước sạch đi vào hoạt động.

  Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2022 có 75% số xã nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

  Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng thời kỳ 2022 – 2022 đạt 18,3%. Tập trung nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hiện có như may mặc, tơ tằm, vật liệu xây dựng, đồ đồng, hàng thủ công mỹ nghệ, mộc dân dụng, nông sản… Bên cạnh đó, chủ động kêu gọi, tạo mọi điều kiện thuận lợi đầu tư các dự án lớn để phát triển những sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường, các ngành công nghiệp mới như: chế biến thức ăn gia súc, sản xuất hàng tiêu dùng, gia dụng, điện tử, công nghiệp cơ khí phụ trợ, máy nông nghiệp.

  Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng hàng năm 18,9%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 10 triệu USD năm 2022. Thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị tại Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Đô. Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý chợ và thực hiện văn minh thương mại. Triển khai xây dựng các chợ theo quy hoạch: chợ đầu mối nông sản, thủy sản, giết mổ tập trung. Tạo điều kiện để nhân dân đầu tư và thu hút đầu tư phát triển hệ thống kho bãi, dịch vụ vận tải dọc Quốc lộ 45, từng bước trở thành trung tâm vận tải hàng hóa, hành khách cho khu vực các huyện phía Tây của tỉnh. Mở rộng, phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ khí, sửa chữa, viễn thông, ngân hàng, tài chính. Tăng cường quảng bá, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, từng bước khai thác dịch vụ du lịch sinh thái dọc sông Chu gắn với tham quan các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng và các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện.

  Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia trong công tác vận động, xúc tiến đầu tư, thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện.

  Quản lý tốt các nguồn thu, có kế hoạch nuôi dưỡng, tạo nguồn thu mới, chống thất thu ngân sách. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất cho đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả chi ngân sách.

  Quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch. Đến năm 2022 có 98% trở lên số hộ sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện nghiêm túc Luật Tài nguyên, môi trường. Không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép, lãng phí tài nguyên. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Bảo đảm 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đúng quy định và phấn đấu đến năm 2022, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 90%.

  Không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thu hút bác sĩ công tác tại trạm y tế xã đi đôi với quy định rõ cơ chế trách nhiệm đối với cán bộ các cơ sở y tế được cử đi đào tạo nâng cao trình độ. Đến năm 2022 đạt tỷ lệ 85% trở lên dân số tham gia bảo hiểm y tế.

  Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đẩy mạnh xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Hàng năm có 85% số gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

  Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ.

  Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới việc ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường tổng kết thực tiễn. Chủ động định hướng dư luận; tích cực đấu tranh, bác bỏ các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; làm tốt công tác phòng, chống sự suy thoái về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. Quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự chính sách cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

  Cấp uỷ các cấp phải tích cực, chủ động và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát gắn với công tác thanh tra, xử lý sai phạm; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh. Qua kiểm tra, giám sát phải có đánh giá, kết luận sát thực, kịp thời để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo của cấp uỷ.

  Đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và đời sống của nhân dân. Tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

  Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để khắc phục, xử lí, giải quyết dứt điểm những việc tồn đọng và những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Cụ thể hoá nội dung lãnh đạo tập thể, tăng trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; không để xảy ra tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay. Xây dựng tác phong nói đi đôi với làm. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng mở rộng dân chủ, thiết thực, hiệu quả, kịp thời.

  III- Thông qua Báo cáo tổng kết kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIX tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, gương mẫu trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  Nơi nhận:

  – Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);

  – Văn phòng, các ban Tỉnh ủy (để b/c);

  – Thường trực HĐND, UBND huyện;

  – Các đ/c Huyện ủy viên;

  – Các đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện;

  – Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện;

  – Các tổ chức cơ sở đảng trong huyện;

  – Lưu Văn phòng Huyện ủy.

  T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

  BÍ THƯ

  Hoàng Văn Toản

  Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ huyện Thiệu Hóa họp từ ngày 24 đến ngày 26 – 7 – 2022 tại Trung tâm Hội nghị huyện (thị trấn Vạn Hà). 257 đại biểu chính thức thay mặt cho 8.410 đảng viên của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022 – 2022

  *

  Số 01- NQ/ĐH

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Thiệu Hóa, ngày 26 tháng 7 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA

  LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022 – 2022

  Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ huyện Thiệu Hóa họp từ ngày 24 đến ngày 26 – 7 – 2022 tại Trung tâm Hội nghị huyện (thị trấn Vạn Hà). 257 đại biểu chính thức thay mặt cho 8.410 đảng viên của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

  QUYẾT NGHỊ

  I- Tán thành những nội dung cơ bản đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2022 nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII trình tại Đại hội:

  1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2022, Đại hội khẳng định:

  Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng có không ít khó khăn tác động đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong huyện tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện.

  1.1. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; kết cấu hạ tầng được tăng cường. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2011 – 2022 đạt 11,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 23,1 triệu đồng; vượt kế hoạch 1,6 triệu đồng và gấp 2,3 lần năm 2010. Tỷ trọng giá trị ngành nông nghiệp trong tổng sản phẩm của huyện giảm từ 43% năm 2010 xuống còn 36,4% năm 2022; công nghiệp – xây dựng tăng từ 26% lên 30%, dịch vụ tăng từ 31,1% lên 33,6%. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, đã và đang phát huy tác dụng.

  1.2- Văn hoá – xã hội, khoa học – công nghệ, môi trường có nhiều tiến bộ, kết hợp hài hoà với phát triển kinh tế. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Học sinh hoàn thành chương trình, tốt nghiệp các cấp học luôn đạt 98,5% trở lên. Kết quả thi học sinh giỏi một số năm đạt khá. Tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học bình quân đạt 55% số dự thi. Cơ sở vật chất và các điều kiện phát triển giáo dục được tăng cường. Có thêm 22 trường đạt chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 56/88 (63,6%).

  Chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số – kế hoạch hóa gia đình có bước tiến bộ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 60% năm 2010 lên 66,5% năm 2022. Đến nay, 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001 – 2010 (trong đó 46,4% đạt chuẩn giai đoạn đến năm 2022). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,6%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng còn 9%, giảm 6,5% so với năm 2010.

  Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tỷ lệ thôn, đơn vị, gia đình văn hóa tiếp tục tăng. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp.

  Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công luôn được chăm lo thực hiện hiệu quả. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thường xuyên chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đã huy động hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 ước còn dưới 5%, giảm 17% so với năm 2010, đạt kế hoạch đề ra.

  Lĩnh vực KHCN, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Một số tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất từng bước được nhân ra diện rộng. Vệ sinh môi trường ở hầu hết các xã, thị trấn cơ bản bảo đảm. 5 xã đã đạt tiêu chí môi trường theo chuẩn nông thôn mới.

  1.3- Nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt; các cơ quan nội chính hoạt động ngày càng hiệu quả. 1.5- Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên 1.8- Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế, khuyết điểm: 1.9- Thống nhất 3 bài học kinh nghiệm nêu trong Báo cáo chính trị 2.1- 2.2- 1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,5% trở lên. Trong đó khu vực nông nghiệp, thủy sản tăng 5,1%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 16,7%; khu vực dịch vụ tăng 18,9%. Thống nhất phư ơ ng châm hành động: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển Thống nhất phư ơ 9. Tỷ lệ số xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 75% số xã, 90% số thôn. ng hướng chung: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá, xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. . Đại hội nhấn mạnh phải luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền phải toàn diện, thường xuyên chăm lo những vấn đề chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những cơ sở yếu kém, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng có sai phạm. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm không đạt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung toàn tỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu; dự án đầu tư vào địa bàn huyện còn ít. Chất lượng một số lĩnh vực văn hoá – xã hội còn thấp: Chất lương giáo dục toàn diện còn hạn chế; số trường đạt chuẩn quốc gia không đạt chỉ tiêu kế hoạch; công tác đào tạo nghề hiệu quả thấp; chất lượng công tác khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân có thời điểm chưa tốt; số trạm y tế có bác sĩ không đạt chỉ tiêu kế hoạch; chất lượng hoạt động của một số thôn, làng, đơn vị văn hóa chưa cao; tình trạng vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; công tác chính sách và an sinh xã hội có nơi thực hiện chưa tốt. Một số mặt công tác quốc phòng – an ninh chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi chưa chuyển biến tốt; một số tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, tín dụng đen còn xảy ra, tai nạn giao thông còn cao. Chất lượng một số mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả hạn chế. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hình thức. Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa rõ nét. Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Chất lượng quy hoạch cán bộ còn hạn chế, nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ khó khăn. Quản lý đảng viên đi làm ăn xa chưa tốt. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra, giám sát cấp uỷ viên cùng cấp và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý còn hạn chế. Việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vẫn còn chậm. Hoạt động giám sát của HĐND có nơi còn hình thức. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND có việc chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, còn để chậm tiến độ, nhất là trong quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, thực hiện các kết luận sau thanh tra. Công tác vận động quần chúng chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số chi hội, chi đoàn còn thấp. . Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới, nhất là luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm quy định. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thường xuyên được quan tâm. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt việc kết hợp bảo đảm quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế – xã hội, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. An ninh trên các lĩnh vực được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách tư pháp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh.

  2. Cơ cấu các ngành kinh tế theo giá trị sản xuất: nông, lâm nghiệp và thủy sản 23,5%; công nghiệp – xây dựng 43,4%; dịch vụ 33,1%.

  3. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 112 nghìn tấn.

  4. Giá trị sản phẩm trên một ha là 130 triệu đồng.

  5. Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu 15 triệu USD.

  6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm đạt 10.000 tỷ đồng.

  7. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 40 triệu đồng trở lên.

  8. Thu ngân sách tăng 15% so với dự toán tỉnh giao.

  10. Tỷ lệ đô thị hóa 18% trở lên.

  11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 100% (không tính quốc lộ và tỉnh lộ).

  2.4- Thống nhất 1. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thực hiện 3 chư 2.5.1 Rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện tốt quy hoạch. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 5,4%/năm; đTiếp tục tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi. Vận động nhân dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tăng cường tập huấn khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Kêu gọi đầu tư hình thành một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Hỗ trợ, khuyến khích đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa đồng bộ trong tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ sản xuất, kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp, liên kết thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác. Chăm lo phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hình thành, phát triển các tổ hợp tác kiểu mới và các mô hình kinh tế tập thể theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, phát triển sản xuất. ến năm 2022, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 47% giá trị sản xuất nông nghiệp2.5.3- Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, phấn đấu đứng vào tốp huyện có thành tích cao trong tỉnh, học sinh đỗ đại học, cao đẳng hàng năm đạt trên 60% số dự thi (quan tâm học các trường nghề). Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia để đến năm 2022 có 90% số trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; trong đó 100% trường mầm non, tiểu học (có 50% đạt mức độ II) và 75% trường THCS, 50% trường THPT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, tạo nguồn lao động trong huyện, trong tỉnh và xuất khẩu lao động. Quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế được tham gia học nghề, tăng cơ hội việc làm, tự tạo việc làm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Bảo đảm các đối tượng đặc biệt khó khăn được trợ giúp để có cuộc sống ổn định và hoà nhập tốt hơn với cộng đồng. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Quan tâm giảm nghèo bền vững, phấn đấu mỗi năm giảm 2% hộ nghèo trở lên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Quan tâm quy hoạch phát hiện, tuyển chọn, trọng dụng những người có đức, có tài. Kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực, phẩm chất đạo đức kém, vi phạm kỷ luật. Phát huy vai trò nền tảng và hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng. Đổi mới phương thức sinh hoạt của các chi bộ đảng nhằm phát huy trí tuệ, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống . Tích cực tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2022, định hướng đến năm 2025. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thếNâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp. XTiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và đoàn thể theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. VI- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn. ây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đẩy mạnh cải cách hành chính.Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến. . Nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông. Xác định lộ trình, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện Quy hoạch mở rộng không gian thị trấn Vạn Hà, phấn đấu đến năm 2022 cơ bản hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, trở thành vùng kinh tế động lực tạo sự lan tỏa đối với các vùng trong huyện. Hoàn chỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng thị trấn Hậu Hiền. Xúc tiến quy hoạch thị trấn Thiệu Giang. Phát triển thị tứ tại trung tâm các xã Thiệu Chính, Thiệu Lý, Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Duy. – Tiếp tục xây dựng mới và rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại ơ ng trình trọng tâm:

  12. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,6%.

  13. 90% số trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

  14. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2022 là 23%.

  15. 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2022.

  16. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9%.

  17. Có 95% trở lên số thôn, cơ quan, trường học đạt đơn vị văn hóa; 75% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 88% gia đình văn hóa.

  18. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 2%.

  19. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75% trở lên.

  20. Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm là 15.000 người.

  21. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 75%.

  22. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 14,3% trở lên.

  23. Tỷ lệ che phủ rừng: 1%.

  24. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt 95%.

  25. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.

  26. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 80%.

  27. Hàng năm có từ 45% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

  28. Mỗi năm kết nạp 160 đảng viên trở lên.

  2- Chương trình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, làng nghề, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

  3- Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề và xuất khẩu lao động

  Đến năm 2022, có 100% đường liên thôn, liên xã được rải nhựa và bê tông hoá; 100% đường thôn, xóm được bê tông hoá; tu sửa, nâng cấp các công trình đầu mối tưới, tiêu; cơ bản hoàn thành kiên cố hoá kênh mương nội đồng; nâng cấp Nhà máy nước sạch Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Trung và có thêm 3 nhà máy nước sạch đi vào hoạt động.

  Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2022 có 75% số xã nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

  Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng thời kỳ 2022 – 2022 đạt 18,3%. Tập trung nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hiện có như may mặc, tơ tằm, vật liệu xây dựng, đồ đồng, hàng thủ công mỹ nghệ, mộc dân dụng, nông sản… Bên cạnh đó, chủ động kêu gọi, tạo mọi điều kiện thuận lợi đầu tư các dự án lớn để phát triển những sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường, các ngành công nghiệp mới như: chế biến thức ăn gia súc, sản xuất hàng tiêu dùng, gia dụng, điện tử, công nghiệp cơ khí phụ trợ, máy nông nghiệp.

  Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng hàng năm 18,9%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 10 triệu USD năm 2022. Thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị tại Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Đô. Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý chợ và thực hiện văn minh thương mại. Triển khai xây dựng các chợ theo quy hoạch: chợ đầu mối nông sản, thủy sản, giết mổ tập trung. Tạo điều kiện để nhân dân đầu tư và thu hút đầu tư phát triển hệ thống kho bãi, dịch vụ vận tải dọc Quốc lộ 45, từng bước trở thành trung tâm vận tải hàng hóa, hành khách cho khu vực các huyện phía Tây của tỉnh. Mở rộng, phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ khí, sửa chữa, viễn thông, ngân hàng, tài chính. Tăng cường quảng bá, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, từng bước khai thác dịch vụ du lịch sinh thái dọc sông Chu gắn với tham quan các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng và các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện.

  Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia trong công tác vận động, xúc tiến đầu tư, thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện.

  Quản lý tốt các nguồn thu, có kế hoạch nuôi dưỡng, tạo nguồn thu mới, chống thất thu ngân sách. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất cho đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả chi ngân sách.

  Quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch. Đến năm 2022 có 98% trở lên số hộ sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện nghiêm túc Luật Tài nguyên, môi trường. Không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép, lãng phí tài nguyên. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Bảo đảm 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đúng quy định và phấn đấu đến năm 2022, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 90%.

  Không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thu hút bác sĩ công tác tại trạm y tế xã đi đôi với quy định rõ cơ chế trách nhiệm đối với cán bộ các cơ sở y tế được cử đi đào tạo nâng cao trình độ. Đến năm 2022 đạt tỷ lệ 85% trở lên dân số tham gia bảo hiểm y tế.

  Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đẩy mạnh xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Hàng năm có 85% số gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

  Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ.

  Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới việc ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường tổng kết thực tiễn. Chủ động định hướng dư luận; tích cực đấu tranh, bác bỏ các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; làm tốt công tác phòng, chống sự suy thoái về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. Quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự chính sách cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

  Cấp uỷ các cấp phải tích cực, chủ động và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát gắn với công tác thanh tra, xử lý sai phạm; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh. Qua kiểm tra, giám sát phải có đánh giá, kết luận sát thực, kịp thời để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo của cấp uỷ.

  Đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và đời sống của nhân dân. Tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

  Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để khắc phục, xử lí, giải quyết dứt điểm những việc tồn đọng và những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Cụ thể hoá nội dung lãnh đạo tập thể, tăng trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; không để xảy ra tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay. Xây dựng tác phong nói đi đôi với làm. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng mở rộng dân chủ, thiết thực, hiệu quả, kịp thời.

  III- Thông qua Báo cáo tổng kết kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIX tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, gương mẫu trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  Nơi nhận:

  – Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);

  – Văn phòng, các ban Tỉnh ủy (để b/c);

  – Thường trực HĐND, UBND huyện;

  – Các đ/c Huyện ủy viên;

  – Các đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện;

  – Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện;

  – Các tổ chức cơ sở đảng trong huyện;

  – Lưu Văn phòng Huyện ủy.

  T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

  BÍ THƯ

  Hoàng Văn Toản

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Yên Sở Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Quảng Lạc Thành Công Tốt Đẹp
 • Phú Thịnh Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã
 • Tân Phúc Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Vào Cuộc Sống
 • Đại Hội Điểm Đảng Bộ Xã Việt Thành Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Bình Chánh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Hà Nội Lần Thứ Xvi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Liên Đội
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010- 2022 với tinh thần “Chung sức chung lòng, đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển”, cùng với phương châm hành động “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời” được tiến hành từ chiều ngày 06/5 đến hết ngày 07/5/2010 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt , Thành phố Hà Nội.

  Tham dự Đại hội có 150 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu đương nhiên và 130 đại biểu được bầu từ các Đại hội Đảng bộ và Chi bộ, đại diện cho 17 chi- đảng bộ cơ sở và trực thuộc, thay mặt cho 315 đảng viên hiện đang sinh hoạt trong Đảng bộ Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam.

  I – Kết quả đánh giá:

  Giai đoạn 2007-2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả thể hiện trên các mặt sau:

  a. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: – Kết quả sản xuất kinh doanh: + Tổng sản lượng điện ước tính đến hết năm 2010: đạt 22.960 triệu kWh; + Tổng doanh thu ước tính đến hết năm 2010: đạt 23.678 tỷ đồng; + Nộp ngân sách nhà nước ước tính đến hết năm 2010: đạt 674 tỷ đồng;

  + Thu nhập bình quân: Trung bình các năm là 12 triệu đồng/người/tháng;

  + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của dịch vụ tư vấn điện là 54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 03 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ tư vấnquản lý dự án điện đạt 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 13 tỷ đồng; doanh thu của dịch vụ kỹ thuật điện là 1.936 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25,4 tỷ đồng;

  – Công tác đầu tư xây dựng: Bên cạnh các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 đã đi vào vận hành an toàn và hiệu quả, các dự án đang triển khai xây dựng với tổng công suất 2.258 MW, tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng.

  – Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượngvới nhiều loại hình đào tạo đa dạng, từ đào tạo cơ bản đến đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực khác nhau. Công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực vận hành các Nhà máy điện đang được đặc biệt quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện.

  – Công tác cải cách hành chính, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp đã phát huy được hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

  Công tác xây dựng Đảng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được coi trọng và đạt được những kết quả tích cực; Công tác tổ chức các cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên từng bước đổi mới và phát huy hiệu lực; Công tác quản lý, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường:Đảng ủy Tổng công ty thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng; Nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội trong toàn Đảng bộ; xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban chấp hành, của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, quy chế quản lý, tổ chức và quy hoạch cán bộ theo đúng quy định của Đảng ủy Tập đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ được tiến hành thường xuyên, đã từng bước đưa hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty đi vào nề nếp.

  c. Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng và công tác an ninh quốc phòng:

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Tổng công ty đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

  Công tác an sinh – xã hội luôn được các cấp lãnh đạo Tổng công ty quan tâm thực hiện thường xuyên và được toàn thể cán bộ công nhân viên hưởng ứng tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng được nâng cao.

  Công tác an ninh – quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể của Tổng công ty chú trọng và quan tâm.

  Các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 trước năm 2010 hoạt động chưa hết công suất so với khả năng phát điện thực tế đã ảnh hưởng tới chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty;

  Quá trình triển khai một số dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giai đoạn đầu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; việc chỉ đạo, điều hành chưa thật sự quyết liệt nên tiến độ một số dự án bị chậm so với kế hoạch ban đầu;

  Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng còn hạn chế; sự phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu đơn vị chưa được thể hiện rõ; việc tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa được tiến hành thường xuyên;

  – Việc đầu tư vào con người và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác vận hành an toàn, cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất điện các Nhà máy điện chưa thỏa đáng;

  -Việc lãnh đạo công tác tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể ở một số đơn vị còn hạn chế. Một số đồng chí cán bộ làm công tác Đảng chưa giành nhiều thời gian đầu tư thỏa đáng cho công tác Đoàn thể.

  Đầu tư phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện đa năng, luôn giữ vững vị trí thứ hai trong nước về phát triển điện; phấn đấu chiếm khoảng 20 – 25% thị trường điện năng toàn quốc vào năm 2022 và khoảng 25 – 30% vào năm 2022 – 2025, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

  2. Mục tiêu cụ thể từng lĩnh vực: a. Về sản xuất điện:

  – Tổng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 118 tỷ kWh, tương đương 15,0% nhu cầu toàn hệ thống;

  – Tổng công suất đến năm 2022 đạt 9.200 MW, chiếm khoảng 22% công suất các nhà máy điện cả nước;

  – Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015 đạt 29%/năm.

  b. Dịch vụ kỹ thuật điện:

  – Phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVPS) trở thành đơn vị mạnh, hàng đầu ở Việt Nam về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện; đến năm 2022 đảm nhận được 60 – 80% dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện của toàn Tổng công ty.

  – Tổng doanh thu dự kiến đến cuối năm 2022 đạt trên 5.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 9%/năm.

  d. Sản xuất kinh doanh thiết bị điện:

  – Tìm kiếm đối tác nước ngoài đủ mạnh để thành lập Công ty chuyên sản xuất thiết bị phong điện, thiết bị cơ khí thủy công và các thiết bị phi tiêu chuẩn của các nhà máy nhiệt điện khí, điện than.

  – Sản lượng bình quân năm là 100 thiết bị (tuabin gió)/năm với tổng công suất là 210 MW/năm.

  – Lợi nhuận sau thuế:4.793 tỷ đồng;

  – Tổng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015:118 tỷ kWh, tương đương15,0% nhu cầu toàn hệ thống;

  – Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 95%;

  – Đảng bộ Tổng công ty hàng năm đạt tiêu chuẩn Đảng bộ TSVM;

  – Các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.

  – Giải pháp chung gồm: Giải pháp về tổ chức quản lý; giải pháp về đầu tư và vốn; giải pháp về khoa học, công nghệ và đào tạo phát triển nhân lực; giải pháp về an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; giải pháp về an ninh quốc phòng.

  – Giải pháp về đột phá gồm:

  + Đột phá về con người: Coi công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu. Đào tạo phát triển nhanh đủ số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học và công nhân kỹ thuật ở đơn vị có năng lực, trình độ để điều hành các hoạt động phát triển điện năng với hiệu quả kinh tế cao.

  + Đột phá về khoa học công nghệ: Mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất điện, đặc biệt là công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và hệ thống quản lý tài liệu kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, hạ giá thành sản xuất điện và giảm thiểu tác động môi trường.

  + Đột phá về quản lý: Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý tổ chức theo mô hình Công ty mẹ – công ty con theo hướng tăng cường phân cấp tối đa các đơn vị, tạo chủ động và nâng cao trách nhiệm cá nhân cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao; cải cách và đổi mới triệt để phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao năng lực điều hành bộ máy quản lý các cấp với phương châm “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời”.

  + Đột phá về đầu tư và vốn: Triển khai xây dựng chiến lược tăng tốc phát triển ngành điện của Tổng công ty theo hướng tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có; đi tắt, đón đầu việc ứng dụng khoa học- công nghệ để đầu tư các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng thời thực hiện công tác cổ phần hóa các nhà máy điện khi đưa vào vận hành, trong năm 2010 hoàn thành công tác cổ phần hóa Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

  – Trong nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện đổi mới, sáng tạo để triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức Đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, với một số nội dung chính như sau:

  + Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, để tổ chức Đảng thực sự là nhu cầu, hạt nhân, là động lực phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD và các mục tiêu chính trị.

  + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Di chúc của Bác theo hướng thiết thực; coi đây vừa là mục tiêu, vừa là hành động, vừa là giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác của các đơn vị trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là trong sinh hoạt Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên và công nhân viên.

  + Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưởng cán bộ; trọng dụng lao động chất lượng cao, có đức, có tài. Thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ theo đúng quy định. Tăng cường cán bộ nữ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý trên cơ sở kết hợp các độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển.

  + Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong mọi hoạt động của Đảng ủy các cấp; xây dựng quy chế phối hợp giữa các thành viên trong hệ thống chính trị Tổng công ty cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp. Phát huy tính chủ động, chất lượng tham mưu của các ban Đảng và vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên.

  Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên , Hội Cựu chiến binh theo hướng gọn nhẹ, đa dạng, thiết thực; gắn hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội này vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vào các hoạt động an sinh – xã hội, văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện Cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Tổng công ty.

  Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa mới tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các bài tham luận của các đại biểu tại Đại hội, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

  Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm: 21 đồng chí ( có danh sách kèm the o) có đủ ủy tín, năng lực để điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

  – Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt gồm: 09 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết ( có danh sách kèm theo).

  Đại hội đã thống nhất thông qua ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI như nội dung do BCH Đảng bộ Tổng công ty tổng hợp và báo cáo trước Đại hội.

  Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ I là Đại hội “Đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, Xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trở thành nhà sản xuất kinh doanh điện năng hàng đầu Việt Nam”. Với tinh thần đó, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tổng công ty phát huy những kết quả đã đạt được, đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ và vận hội để xây dựng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng vững mạnh .

  ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2010-2015

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Bình Thạnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Nhiệm Vụ Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết Hỗ Trợ Trực Tiếp Người Dân Khó Khăn Do Dịch Covid
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Cần Giờ Lần Thứ Ix (2005

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix. Nghi Quyet Dai Hoi Dai Bieu Dang Bo Tphcm Lan Thu Ix Doc
 • Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Tám
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ Quận 8
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Khóa Vi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cq&dn Tỉnh Thanh Hóa
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ IX có 175 đại biểu chính thức thay mặt cho 958 đảng viên tiến hành từ ngày 29/9/2005 đến ngày 02/10/2005, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

  Đại hội có mặt 175 đại biểu trên tổng số 175 đại biểu được triệu tập.

  Tại Đại hội các đại biểu đã nghe :

  – Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII.

  – Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VIII.

  – Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hộiĐảng bộ Thành phố lần thứ VIII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng .

  Cũng tại Đại hội, các đại biểu vinh dự được nghe phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

  Đại hội đã nhận định đánh giá cao thành quả đạt được trong 5 năm qua của toàn Đảng bộ, của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, tạo sự phát triển và tăng trưởng về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tạo động lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ huyện Cần Giờ với tốc độ cao hơn, bền vững hơn trong giai đoạn 2005 – 2010.

  Đại hội cũng đã phân tích cho rằng 5 năm tới nhiệm vụ của Đảng bộ là rất nặng nề với những mục tiêu, chỉ tiêu rất quan trọng nhằm đáp ứng lại lòng mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Huyện nhằm phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng kinh tế, xã hội ở địa phương để không ngừng cải thiện và quyết tâm nâng cao rõ rệt mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân lao động trên địa bàn.

  . Một là, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng;

  . Hai là, nâng cao năng lực của Đảng bộ;

  . Ba là, giữ vũng ổn định chính trị;

  . Bốn là, nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

  . Năm là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá trong phát triển giao thông;

  . Sáu là, tích cực giảm nghèo;

  . Bảy là, giải quyết đồng bộ các vấn đề xã hội;

  . Tám là, đảm bảo cải thiện và nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân;

  . Chín là, thực hiện công bằng, dân chủ, văn minh;

  . Và cuối cùng là, giữ vững an ninh quốc phòng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăk Pxy Thực Hiện Đạt Và Vượt Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Lần Thứ Ix Đề Ra
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix
 • Công Văn Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua Yêu Nước Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ Ix
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ X (*)
 • Ngành Giáo Dục Quận 9 Vượt Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ X
 • Đăk Hà Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơn Động: Quán Triệt, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện
 • Phong Điền: Quyết Tâm Đạt 16 17 Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện
 • Chợ Mới Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống
 • Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn
 • (kontumtv.vn) – Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2020, huyện Đăk Hà đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

  Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2022-2020, trong đó tập trung vào việc thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống – công nghiệp chế biến hàng nông sản, giai đoạn 2022-2020.

  Huyện uỷ Đăk Hà đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh, chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động nhân dân tăng gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa. Ông Lê Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đăk Hà cho biết: ” Đảng bộ thị trấn đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung lãnh đạo nhân dân về đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nhà ở theo mô hình nhà ở đô thị. Thứ hai là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở các khu dân cư với phương châm “doanh nghiệp và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ”. Thứ ba là xây dựng chương trình phát triển các dịch vụ thương mại, đặc biệt là chuyển đổi ngành nghề cho lao động ở khu dân cư, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại”.

  Với tinh thần tạo sự chuyển động và giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho cả 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá V đã tập trung kiện toàn bộ máy cán bộ đảm bảo hoạt động hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị là cơ sở thống nhất hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng. Ông A Vượng, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà nói: “Đảng bộ huyện khóa V khẳng định và đưa ra nhiệm vụ là tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng; thu hút đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh”.

  Đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng lòng ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới không chỉ tạo khí thế thi đua phấn khởi trong toàn Đảng bộ mà còn là động lực để huyện Đăk Hà thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2022 đề ra, phấn đấu xây dựng Đăk Hà phát triển toàn diện, bền vững.

  CTV Thu Hương – Quang Mạnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Thiệu Hóa Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Yên Sở Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Quảng Lạc Thành Công Tốt Đẹp
 • Phú Thịnh Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã
 • Tân Phúc Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Vào Cuộc Sống
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100