Top 12 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội X Hội Sinh Viên Việt Nam / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Đại Hội X Hội Sinh Viên Việt Nam Đã Thành Công Tốt Đẹp / 2023

02:07 11/12/2018 12256

Hoạt động Hội, Đội Web.ĐTN: Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X đã diễn ra buổi Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa X Bùi Quang Huy đã thông tin với các cơ quan báo chí về kết quả của Đại hội.

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11/12/2018, với 690 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên trong và ngoài nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp.

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”, Đại hội quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 -2023 “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hoá, ứng xử văn minh; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế”.

Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Các đại biểu tham dự đại hội cũng thống nhất cao với 11 chỉ tiêu trọng tâm đặt ra cho nhiệm kỳ mới; quyết định tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” với 6 nhóm giải pháp và phát động hai chương trình mới là Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Tại Đại hội, 98 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương hội khoá X. Hội nghị BCH Trung ương Hội lần thứ nhất khoá X đã bầu 30 đồng chí vào Ban Thư ký Trung ương Hội; 15 đồng chí vào Ban Kiểm tra Trung ương Hội; bầu đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá X và 05 đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tham dự phiên trọng thể của Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của sinh viên Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng cũng đặt ra 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ các cấp bộ Hội cần tập trung thực hiện.

Đó là: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên, hình thành thế hệ thanh niên mới có những phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động, có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện. Tiếp tục chăm lo, xây dụng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh; đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của Hội theo hưóng sinh động hơn, hấp dẫn hơn để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên tham gia.

Tại Đại hội, lần đầu tiên Hội đồng đồng hành với sinh viên, Hội Sinh viên đã ra mắt. Hội đồng gồm 8 thành viên đều là những tấm gương ưu tú, tiêu biểu, đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực, có sức lan toả và truyền lửa đối với giới trẻ.

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; đánh giá những kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 – 2018, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Các chỉ tiêu trọng tâm được xác định gồm:

(1)- 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội;

(2)- 100% Hội sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên;

(3)- Ít nhất 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 10.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường;

(4)- 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học;

(5)- Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến;

(6)- 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên;

(7)- 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế;

(8)- Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện;

(9)- Giới thiệu việc làm cho 01 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định;

(10)- Hội Sinh viên các cấp vận động ít nhất 250 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên;

(11)- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500.000 hội viên.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam đang học tập trong, ngoài nước: Hãy nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chế độ Xã hội chủ nghĩa thông qua những việc làm cụ thể. Mỗi sinh viên hãy đề cao tinh thần cầu thị, ham học hỏi: Học ở thầy cô, học ở nhà trường, học ở bạn bè và những điều tốt đẹp trong cuộc sống; hãy lan tỏa tinh thần chia sẻ, tình nguyện vì cộng đồng, xã hội.

Mỗi sinh viên là một câu chuyện đẹp trong cuộc sống, trong các hoạt động tình nguyện, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của đơn vị, địa phương. Từ Đại hội này, các hội viên, sinh viên hãy chung sức cùng Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2018-2023, vì sự phát triển của sinh viên Việt Nam, vì sự thịnh vượng của đất nước.

Phát biểu tại buổi họp báo, tân Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X thành công tốt đẹp với nhiều điểm mới, sáng tạo. Đại hội quyết định triển khai phong trào sinh viên 5 tốt cùng 2 chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Đặc biệt, lần đầu tiên, tại Đại hội của Hội sinh viên có ứng dụng di động dành riêng cho đại biểu. Lần đầu tiên, Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên được thành lập với mục đích phát huy tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học trong công tác tư vấn, hỗ trợ các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam./.

Kiều Anh

Chào Mừng Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Hội Sinh Viên Việt Nam Lần Thứ X / 2023

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, Hội Sinh viên Việt Nam luôn là người bạn đồng hành tin cậy, gần gũi của sinh viên, là cầu nối giữa sinh viên với Đảng và Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần tạo điều kiện vật chất, tinh thần, cổ vũ, khích lệ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, hình thành nhân cách người sinh viên thời đại mới.

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên. Tham dự Đại hội có 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên sinh viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội Sinh Viên Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi Tổ Chức Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội / 2023

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng là nhiệm vụ trọng tam của các cấp bộ Đoàn năm học 2018 – 2019. Tại Hội nghị, cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên chủ chốt các Trường Đại học, Cao đẳng đã được nghe đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh báo cáo những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các nội dung trao đổi tại Hội nghị xoáy sâu vào các vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ 2012 – 2018 một cách tổng quan và cụ thể theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, trong đó, then chốt là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên; đồng thời tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn liền với các phong trào hành động cách mạng phù hợp với điều kiện thực tế của từng Trường, phù hợp với thời đại mới.

(Đ/c Cao Lê Tùng Nghĩa – Chủ tịch HSVVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nổ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ Đoàn Trường học, Hội Sinh viên từ tỉnh đến cơ sở trong nhiệm kỳ qua; đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là nhằm giúp mỗi cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên chủ chốt tại các Trường Đại học, Cao đẳng nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội, tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, sinh viên toàn tỉnh với tinh thần “Trí tuệ – Sáng tạo – Xung kích – Khởi nghiệp – Hội nhập” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo tin HSVVN tỉnh Quảng Ngãi

Hải Dương: Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Hội Sinh Viên Việt Nam Các Cấp Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

08:12 26/04/2019 669

Hoạt động Hội, Đội Web.ĐTN: Ngày 25/4, tại trụ sở Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đã triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X, Đại hội Hội Sinh viên tỉnh lần thứ III tới Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên các trường Đại học Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, cụ thể các nội dung về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên, xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Ánh – Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương yêu cầu, các đơn vị tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023 và vận động hội viên, sinh viên tham gia hội thi học tập Nghị quyết trực tuyến do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đang tổ chức.

Đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cũng cho biết, trong thời gian tới Hội Sinh viên tỉnh sẽ có các chuyên đề bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ Hội trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí cũng đề nghị các trường quan tâm hơn đến công tác Hội và cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các hoạt động trong năm để ngày càng có nhiều các sân chơi sáng tạo, không mang tính hình thức dành cho sinh viên.

Cùng ngày, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh lần thứ 2, khoá III.

Nghị quyết Đại hội, Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh khoá III.

CTV Phan Hiền – TĐ Hải Dương(PL)