Top 5 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Hai Bà Trưng Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Athena4me.com

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Hai Bà Trưng Lần Thứ Xxvi Nhiệm Kỳ 2022

Ngày 03 và 04 tháng 8 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Trung tâm chính trị quận, số 8 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nôi; đồng chí Phạm Quang Nghị – Nguyên uỷ viên Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nôi; đồng chí Trần Văn Tuấn – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các đồng chí thành viên trong tổ chỉ đạo đại hội Đại hội của Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận các thời kỳ cùng 243 Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 20 nghìn Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Những nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận Hai Bà Trưng trong tình hình mới.

2. Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng; đồng thời, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thu nhập của nhân dân.

3. Thực hiện và quản lý nghiêm qui hoạch; xây dựng hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tang kỹ thuật cho phát triển đô thị theo qui hoạch; đảm bảo trật tự và văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường.

4. Tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Xây dựng cộng đồng xã hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, tiến bộ. Từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

5. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tang cường củng cố quốc phòng. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại.

Các khâu đột phá:

1. Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

3. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, quan tâm tới cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXVI gồm 41 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nam được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy khoá XXVI. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai bà Trưng khóa XXVI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Các đồng chí Trần Quyết Thắng – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy và đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch UBND quận được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khoá XXVI. Với những kết quả nêu trên, có thể khẳng định Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã thành công rực rỡ. Thành công của Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận tạo sự đoàn kết, niềm tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận. Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu do Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Nguyễn Như Cẩn- Phòng VH&TT quận

Đại Hội Đại Biểu Mttq Việt Nam Quận Hai Bà Trưng Lần Thứ Xv, Nhiệm Kỳ 2022

Các đồng chí lãnh đạo TP và quận tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Báo cáo chính trị của Đại hội đã

đánh giá tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội. Những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2014 – 2019; biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động, giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2024. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ XV, dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; đóng góp đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đại hội đã có 08 tham luận của các tổ chức thành viên và MTTQ cơ sở làm rõ thêm những kết quả, cách làm và bài học kinh nghiệm của từng nội dung công tác trong thời gian qua. Ô

ng Vũ Đại Phong – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu ý kiến với nội dung về

Th

ực hiện chương tr

ình ph

ối hợp c

ông tác hàng năm c

ủa ch

ính quy

ền với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai B

à Trưng.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã phát biểu chỉ đạo Đại hội, cùng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn quận; đồng thời cũng yêu cầu một số nhiệm vụ và nội dung mà Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cần quan tâm trong xây dựng và triển khai nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2019-2024; trao tặng Đại hội những lẵng hoa tươi thắm và bức trướng của Quận ủy với dòng chữ “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả”. Đại hội đã tiến hành lựa chọn, hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số lượng 65

vị, bảo đảm tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực; cử đoàn đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 –

2024 với tổng số 07 đại biểu. Hội nghị lần thứ Nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV đã hiệp thương cử 04 vị trong Ban Thường trực với 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực. Đồng chí Nguyễn

Quang Trung – UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV đã thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ban Thường trực khóa mới phát biểu cảm ơn Đại hội.

Đại hội cũng đã tặng hoa và quà tới đồng chí Lâm Anh Tuấn – UVTV Quận ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019 cùng 14 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận là đại diện các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu không tiếp tục tham gia tái cử khóa mới.

Sau

hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc,

trách nhiệm, với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới và hiệu quả”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.

Nhiệm vụ của mỗi đại biểu tham dự đại hội, của mỗi tổ chức thành viên Mặt trận là tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội. Thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ XV đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của hệ thống Mặt trận quận. Với tin tưởng và quyết tâm cùng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh và hiện đại./.

Trà My – Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng

Phát Triển Quận Hai Bà Trưng Ngày Càng Giàu Đẹp

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, đối mặt với việc giải quyết khối lượng công việc không chỉ lớn về mặt quy mô mà còn có những việc mới, việc khó, vấn đề phát sinh so với dự báo đầu nhiệm kỳ, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25 với những kết quả nổi bật.

Quận Hai Bà Trưng phấn đấu trở thành quận phát triển bền vững theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cụ thể, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXV đề ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức (có 05 chỉ tiêu hoàn thành và về đích trước từ 1 – 2 năm). Kinh tế trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ – công nghiệp. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ có những bước phát triển mạnh, phát triển nhiều loại hình dịch vụ chất lượng cao phục vụ đô thị và sản xuất.

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 13,2%/năm, dịch vụ tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mục tiêu Đại hội và kết quả đạt được của giai đoạn 2011-2015. Dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế quận. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 46.228 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với giai đoạn 2011-2015. Nếu năm 2015, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đứng thứ 7/30 quận, huyện thì từ năm 2018, quận luôn đứng tốp đầu về số thu ngân sách trong 30 quận, huyện của Thành phố.

Hệ thống chính trị của quận Hai Bà Trưng thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều cố gắng và đổi mới trong tổ chức, hoạt động; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của quận Hai Bà Trưng trong những năm tới, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố. Với những kết quả toàn diện đó, Đảng bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hai năm liền (2018, 2019), Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2020, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và mở rộng dân chủ; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Xây dựng hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ. Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, quận Hai Bà Trưng cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung cho phát triển đô thị theo quy hoạch, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – công nghiệp và xây dựng trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không có hộ nghèo; đến năm 2030 trở thành Quận có hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, là điểm sáng về trật tự văn minh đô thị, dịch vụ phát triển với tỷ trọng ngày càng cao; đến năm 2045, trở thành quận phát triển bền vững theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô.

Những nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận Hai Bà Trưng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng; đồng thời, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thu nhập của nhân dân. Tiếp tục thực hiện và quản lý nghiêm qui hoạch; xây dựng hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho phát triển đô thị theo qui hoạch; đảm bảo trật tự và văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Xây dựng cộng đồng xã hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, tiến bộ. Từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội. Cuối cùng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại.

Trong các nhiệm vụ trên, quận Hai Bà Trưng xác định đột phá vào ba khâu gồm: Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

Phương Bùi

Nguồn :

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 – 2010) đã tiến hành trong 3 ngày 21, 22 và . Tham dự đại hội, ngoài 159 đại biểu đảng viên được triệu tập còn có sự quan tâm đến dự của đồng chí Lê Hoàng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, sở, ngành thành phố, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các ban ngành, đoàn thể trong quận, đại biểu các quận bạn cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung vào các nội dung:

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí.

Góp ý, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ quận đối vớidự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

QUYẾT NGHỊ I/ Về cơ bản, nhất trí với các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

Báo cáo đánh giá tình hình chính trị – kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống tổ chức, phát triển lực lượng chính trị trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên trong 2 năm (2004 – 2005) và phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị của quận và cơ sở 5 năm (2005 – 2010).

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ quận.

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII.

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (2006 – 2010).

Đại hội đã nhất trí thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2005- 2010 như sau:

Tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 75% cơ cấu kinh tế.

Tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 25% cơ cấu kinh tế.

Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ít nhất là 14%.

Phấn đấu hoàn thành cơ bản chương trình bê tông xi măng, nhựa hoá các tuyến đường, hẻm.

Phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành phổ cập bậc trung học.

Phấn đấu90% gia đình đạt gia đình văn hoá.

Phấn đấu có ít nhất50% khu phố đạt khu phố văn hoá.

Phấn đấu 02 phường được công nhận phường văn hoá.

Phấn đấu đến cuối năm 2007 cơ bản xoá hộ nghèo (theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm).

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về an ninh quốc phòng hàng năm.

Chương trình, công trình trọng điểm:

1. Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 2005-2010 có tính đến năm 2020.

2. Chương trình xoá hộ nghèo giai đoạn 2006-2010.

3. Chương trình phổ cập bậc trung học và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học.

4. Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ở cấp phường.

5. Chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

1. Xây dựng Trung tâm y tế, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Nhà văn hoá công nhân, Nhà thiếu nhi.

2. Mở rộng đườngLũy Bán Bích.

3. Hoàn thành giai đoạn một khu liên hợp văn hoá – thể thao quận.

4. Hình thành Trung tâm kinh tế – thương mại – dịch vụ (Âu Cơ – Thoại Ngọc Hầu – Lũy Bán Bích).

90% Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt “trong sạch vững mạnh”.

Phấn đấu 85% – 90% chi bộ khu phố đạt “trong sạch vững mạnh”.