Nam Định Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh

--- Bài mới hơn ---

 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Bắc Giang Lần Thứ Xxii
 • Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bến Tre Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Đại Hội Đảng Bộlần Thứ X
 • Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ X: Gắn Với Các Chương Trình Đột Phá Của Tp
 • Tham dự Đại hội có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cùng các Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

  Theo báo cáo tại Đại hội, 5 năm qua cả 2 Đảng bộ đều chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2020 đã đề ra. Khối các cơ quan tỉnh đã có 100% cán bộ diện quản lý của cấp ủy các cấp đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo quy định; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm trong cả nhiệm kỳ là 97,5%.

  Hàng năm trên 75% số doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối đảm bảo sản xuất, kinh doanh có lãi; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6-7%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 92% trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 935 đảng viên.

  Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; tích cực nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; tham gia, phối hợp kịp thời, có hiệu quả với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, cải thiện đời sống người lao động, phát triển doanh nghiệp.

  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối tiếp tục được đổi mới, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được khẳng định và nâng cao; ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương chuyển biến theo hướng tích cực. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới về hình thức, phương pháp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào nề nếp, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao.

  Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, phòng ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, doanh nghiệp. Công tác nội chính, quốc phòng, an ninh được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của các đoàn thể được phát huy, động viên được đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển cơ quan, doanh nghiệp bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị tập trung thực hiện tốt một số giải pháp. Cụ thể là, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương.

  Tăng cường phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tự phê bình và phê bình; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh để phát triển kinh tế – xã hội, nhất là công tác cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

  Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, gắn với thực hiện văn hóa nơi công sở. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đặc biệt, chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch Covid-19.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bắc Ninh: Bầu Trực Tiếp Bí Thư Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh
 • Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh Lần Thứ Xviii
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Bắc Ninh: Bầu Trực Tiếp Bí Thư Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nam Định Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh
 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Bắc Giang Lần Thứ Xxii
 • Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bến Tre Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Đại Hội Đảng Bộlần Thứ X
 • Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan và Đoàn Chủ tịch đại hội. (Ảnh: Xuân Anh)

  Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được coi trọng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

  Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt đại hội. (Ảnh: Xuân Anh)

  Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đánh giá cao những thành tích, kết quả của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị tập thể Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng; kịp thời có giải pháp xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và khoa học

  Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2025; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Bí thư Đảng ủy Khối, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Khối. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối khóa VIII được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy khối khóa IX.

  Đại hội đã bầu 45 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh Lần Thứ Xviii
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Tiên Lập Tổ Chức Hội Thi “tuyên Truyền Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Tiên Lập Lần Thứ Xv; Nghị Quyết Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Lần Thứ Xvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022
 • Thuận An: Tổ Chức Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ X (2015
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ Xi Thành Công Tốt Đẹp
 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tp.hải Dương Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hải Dương Tích Cực Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố
 • Phóng viên (P.V): Thưa đồng chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức vào trung tuần tháng 7 và thành công tốt đẹp. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm qua kỳ Đại hội lần này?

  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

  Những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm qua kỳ Đại hội lần này đó là: Sự tích cực, chủ động, chuẩn bị sớm tất cả các phương án từ việc rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, tổ chức thực hiện đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu chủ yếu Đảng bộ Khối đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở, đảm bảo tiến độ và rút kinh nghiệm ngay sau tổ chức đại hội điểm; chủ động rà soát, đánh giá, quy hoạch và chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp ủy.

  Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị – xã hội và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sự đổi mới; phát động các phong trào thi đua, các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ Đại hội.

  Đặc biệt là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và Tổ công tác của tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ và sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2022-2020.

  P.V: Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết, trong đó có nội dung quan trọng là đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025. Xin đồng chí cho biết những nội dung chính?

  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Đại hội đã thống nhất Quyết nghị: Nhất trí với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022 – 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội. Đây là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ trong thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

  Về phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội nhất trí: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội.

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2025 với 7 mục tiêu chủ yếu cùng 3 khâu đột phá.

  Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tập trung vào 5 nhóm: Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và của tỉnh. Tăng cường đổi mới công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính.

  P.V: Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Đảng ủy Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

  Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp phát triển, tổ chức chính trị – xã hội cơ sở vững mạnh.

  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Ngay sau Đại hội, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết; hoàn thiện chương trình hành động để triển khai thực hiện. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá có lộ trình và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  Phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ; tập trung đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, với các hình thức đa dạng, phong phú; quan tâm chỉ đạo xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Xuân Trường

  Việc triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025 là rất nặng nề. Với sự thành công của Đại hội, với quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, tôi tin tưởng rằng sẽ tạo ra luồng gió mới, dấu ấn mới của Đảng bộ Khối; nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

  P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Các Cơ Quan Tỉnh Nhiệm Kỳ 2022
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Triển Khai, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh Lần Thứ I
 • Phấn Đấu Hoàn Thành Thắng Lợi Các Mục Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Xii Và Chuẩn Bị Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Doanh Nghiệp Tp Hà Tĩnh Được Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Triển Khai, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh Lần Thứ I

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Các Cơ Quan Tỉnh Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022
 • Thuận An: Tổ Chức Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ X (2015
 • Chiều 31/8/2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

  Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; báo cáo viên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra; lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội cấp Khối; các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ theo dõi Đảng bộ Khối và cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối.

  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt hội nghị

  Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2025; triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

  Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm được kết quả, kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2022 – 2022; phương hướng, mục tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ đó xác định quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

  Đinh Thiện Đông, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phấn Đấu Hoàn Thành Thắng Lợi Các Mục Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Xii Và Chuẩn Bị Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Doanh Nghiệp Tp Hà Tĩnh Được Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Kim Bảng Sau 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Xã Đăk Long Cụ Thể Hóa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ 2022
 • Triển Khai, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Nhiệm Kỳ 2022
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Ninh Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xx Và Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xvi Đảng Bộ Tỉnh Kon Tum
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Kon Tum Lần Thứ Xv
 • Kon Tum Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Về Công Tác Phát Triển Đảng
 • Đồng chí Nguyễn Quang Anh – TUV, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Khối triển khai học tập, quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả

  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025; chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; kết quả Kỳ họp thứ Chín – Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị 28 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện dân chủ trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

  Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm được kết quả, kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2022; phương hướng, mục tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, từ đó xác định quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

  Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Khối cần triển khai học tập, quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

  Đồng chí nhấn mạnh đây phải là trách nhiệm chung của cán bộ, đảng viên với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cq&dn Tỉnh Thanh Hóa
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Khóa Vi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ Quận 8
 • Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Tám
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix. Nghi Quyet Dai Hoi Dai Bieu Dang Bo Tphcm Lan Thu Ix Doc
 • Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan

  --- Bài mới hơn ---

 • Bắc Ninh: Bầu Trực Tiếp Bí Thư Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh
 • Nam Định Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh
 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Bắc Giang Lần Thứ Xxii
 • Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bến Tre Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Nhiệm kỳ qua, bằng các chủ trương, phương thức lãnh đạo đúng đắn, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đạt nhiều kết quả quan trọng. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

  Công tác tổ chức xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Thường xuyên quan tâm củng cố cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, phát triển tổ chức đảng và đảng viên; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện có thực chất, đúng quy định.

  Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

  Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh là một Đảng bộ rất đặc thù, bao gồm các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và các doanh nghiệp quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, với lực lượng đảng viên ưu tú, nắm giữ các nhiệm vụ quan trọng trong khối Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

  Nhiều tổ chức cơ sở đảng có số đảng viên chiếm tỷ lệ cao so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nhiều Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Khối và giữ cương vị quan trọng của tỉnh. Phần lớn đảng viên được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Chính vì vậy, kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Khối thông qua phát huy vai trò của từng chi bộ, đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên có tác động lớn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

  Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự báo trong 5 năm tới, cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng sẽ là thời kỳ mà thời cơ và thách thức đan xen lẫn nhau, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sẽ tạo ra nhiều thời cơ nhưng đồng thời cũng không ít thách thức, tác động nhiều chiều đến công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và Đảng ủy Khối.

  Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng viên trong Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

  Tập trung công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

  “Đảng ủy Khối phải nhận diện đầy đủ các thách thức và cơ hội; phải biến thách thức thành cơ hội để nâng cao sức mạnh tổng hợp cho Đảng ủy Khối, xây dựng Đảng bộ Khối thành một khối thống nhất thông qua vai trò đầu mối, kết nối, phối hợp của Đảng ủy Khối, giữa một bên là người ban hành, chỉ đạo và một bên là người thực thi chính sách; giữa các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và giữa các doanh nghiệp với nhau…”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý.

  Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 28 đồng chí, đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 52 đại biểu chính thức và 3 dự khuyết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh Lần Thứ Xviii
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Tiên Lập Tổ Chức Hội Thi “tuyên Truyền Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Tiên Lập Lần Thứ Xv; Nghị Quyết Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Lần Thứ Xvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Lần Thứ Xvii
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Ninh Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xx Và Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xvi Đảng Bộ Tỉnh Kon Tum
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Kon Tum Lần Thứ Xv
 • Kon Tum Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Về Công Tác Phát Triển Đảng
 • Hội Nghị Trực Tuyến Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi
 • Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • (BTV) Sáng 3/11, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 – 2025).

  Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toán, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài làm báo cáo viên, trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 – 2025) tới các cán bộ, đảng viên là đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Trong đó, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 27 chương trình hành động cụ thể nhằm ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung nghiên cứu sâu và làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá và các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với chương trình hành động cụ thể.

  Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết là nội dung quan trọng, thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Đai Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Qua đó nắm chắc, hiểu rõ để vận dụng vào công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 – 2025) đã đề ra…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Nhiệm Kỳ 2022
 • Triển Khai, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh
 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cq&dn Tỉnh Thanh Hóa
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Khóa Vi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ Quận 8
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Các Cơ Quan Tỉnh Bắc Giang Lần Thứ Xviii

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Bố Trạch Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2022 – 2025 Đã Thành Công Tốt Đẹp
 • Quảng Bình: Đảng Bộ Huyện Bố Trạch Tổ Chức Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lạng Giang Lần Thứ Xxii
 • Tài Liệu Hỏi Đáp Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Chi Bộ Tỉnh Đoàn Tổng Kết Năm 2022, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xi Gắn Với Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022
 • Ngày 20/8, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

  Cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ và 246 đại biểu chính thức đại diện cho 4.587 đảng viên thuộc 77 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

  Quang cảnh Đại hội. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

  Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy. Với đặc thù là Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở không có chính quyền cùng cấp, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh. Đến nay, toàn Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 37 chi bộ cơ sở, 40 đảng bộ cơ sở, với 4.587 đảng viên.

  5 năm qua, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, bất cập, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đề ra.

  Trong 5 năm, đã có 989 việc của tập thể, 68.281 việc của cá nhân đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

  Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có những chuyển biến tích cực. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, những khó khăn trong nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

  Đồng chí Thân Minh Quế – Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2022 phát biểu tại Đại hội.

  Ảnh:BGP/Nguyễn Miền

  Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2022 nhấn mạnh, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều là hạt nhân chính trị trong các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, có chức năng lãnh đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh.

   

  Đồng chí Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả, thành tựu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2022 – 2022, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

  Phát huy tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm huy động, khai thác tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2025.

   

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao… Do đó, Đảng bộ phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo khách quan, dân chủ; làm tốt công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

  Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả và nền hành chính thực sự phục vụ nhân dân…

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương triển khai quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động và các Chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảm bảo cụ thể, trên cơ sở bám sát thực tế để tổ chức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

   

  Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

  Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 24 đồng chí; bầu 06 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025; bầu 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 40 đại biểu và 03 đại biểu dự khuyết. 

  Đồng chí Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2022 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Khổng Đức Thanh và Hoàng Xuân Tùng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

   

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

  DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVIII (24 đồng chí)

  1. Đ/c Hoàng Xuân Tùng - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  2. Đ/c Khổng Đức Thanh - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  3. Đ/c Đặng Thị Khánh Vân - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  4. Đ/c Dương Thanh Tùng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

  5. Đ/c Thân Minh Quế – Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVII;

  6. Đ/c Từ Quốc Hiệu – Giám đốc Sở Y tế;

  7. Đ/c Nguyễn Quang Đông – Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

  8. Đ/c Vương Đức Đông - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  9. Đ/c Nguyễn Văn Hanh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

  10. Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

  11. Đ/c Nguyễn Quang Tuấn - Kho bạc Nhà nước tỉnh;

  12. Đ/c Trần Văn Đức – Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang;

  13. Đ/c Phạm Văn Thịnh - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

  14. Đ/c Nguyễn Thị Thêm - Công đoàn Viên chức tỉnh;

  15. Đ/c Nguyễn Mạnh Tùng - Đoàn Thanh niên CCQ tỉnh;

  16. Đ/c Nguyễn Quang Hùng - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  17. Đ/c Nguyễn Văn Lượng - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

  18. Đ/c Vũ Văn Tưởng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

  19. Đ/c Nguyễn Văn Thêm – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

  20. Đ/c Tạ Thế Hùng - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  21. Đ/c Đỗ Thị Thu Hà - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  22. Đ/c Nguyễn Trọng Bắc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  23. Đ/c Phạm Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

  24. Đ/c Đỗ Văn Minh - Đảng ủy CCQ tỉnh.

  DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHÓA XVIII (6 đồng chí)

  1. Đ/c Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;

  2. Đ/c Khổng Đức Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;

  3. Đ/c Hoàng Xuân Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;

  4. Đ/c Vương Đức Đông - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  5. Đ/c Đặng Thị Khánh Vân - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  6. Đ/c Nguyễn Văn Hanh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

  DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY (5 đồng chí)

  1. Đ/c Vương Đức Đông - Đảng ủy CCQ tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy;

  2. Đ/c Tạ Thế Hùng - Đảng ủy CCQ tỉnh;

  3. Đ/c Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh;

  4. Đ/c Đào Văn Chính - Đảng ủy CCQ tỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lục Ngạn: Hơn 6.000 Đảng Viên Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Bắc Giang Khóa Xix, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang Lần Thứ Xvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Thông Qua Các Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ 19
 • Công Bố Toàn Văn Các Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Web Site Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hải Dương
 • Đảng Ủy Khối Ơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh Tổ Chức Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Vii, Đại Hội Đại Hội Đảng Bộ Khối Lần Thứ V, Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Trọng Tâm Tập Trung Lãnh Đạo Thành Công Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam Lần Thứ Xv Và Các Chương Trình Công Tác Toàn Khóa Của Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Hội Cựu Giáo Chức Huyện Lần Thứ Iv, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Hội Cựu Giáo Chức Trường Đhnn, Đhqghn Lần Thứ Iv, Nhiệm Kỳ 2022 – 2025
 • Đại Hội Hội Cựu Giáo Chức Huyện Sơn Động Lần Thứ Iv, Nhiệm Kỳ 2022
 • Ngày 25/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025.

  Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt những nội dung trọng tâm của NQ  Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025.

  Hội nghị đã được nghe bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt những nội dung trọng tâm của NQ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian làm rõ những thuận lợi, thách thức của BR-VT trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; các giải pháp thực hiện 3 khâu đột phá, chỉ tiêu thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh….

                                                                                                                                                      TIn bài, ảnh: Trích nguồn Báo Bà Ria – Vũng Tàu.

             MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VII, Đ

  ẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ V

   

  Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự hội nghị và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII

   

   

   Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Đồng chí Lương Thị Lệ Hằng- UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí Thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

  Đồng chí Bùi Mạnh Diễn – UVBTV Trưởng ban TG-DV-TH, Báo cáo viên Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.

    

   

  Đại biểu dự Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025

                                                                                                                                                                                                                                          Ảnh Đoàn Sơn -BTW

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Khối Dntw Lần Thứ Iii
 • Điều Lệ Hội Nông Dân Việt Nam Trang Điện Tử Hội Nông Dân Tỉnh Thanh Hóa
 • Đại Hội Chi Đoàn Trường Mầm Non Phú Cường Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Chi Đoàn Trường Mầm Non Thạch Cầu Nhiệm Kỳ 2022
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Thành Phố Lần Thứ Xiv, Nhiệm Kỳ 2022
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Các Tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hưng Yên Và Khối Cơ Quan Kinh Tế Trung Ương

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Chi Bộ
 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đảng Ủy Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Công Ích Quận 4 Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hoa Dân Vận Quận 4: Nhanh Chóng Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Đi Vào Cuộc Sống
 • Sáng nay 19/12, tại thị xã Cao Bằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI đã chính thức khai mạc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2001 – 2006), dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Cao Bằng đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

  * Sáng nay, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã khai mạc Đại hội lần thứ 16. Đồng chí Nguyễn ĐìnhPhách, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã phát biểu nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH -HĐH, tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ. HưngYên cần chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, khảo sát nghiên cứu đề án nâng cấp phát huy hiệu quả hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, khuyến khích phát triển trang trại, hợp tác sản xuất. Tỉnh cần khai thác tốt lợi thế là vị trí phía Bắc Thủ đô. Phát triển công nghiệp nhanh, bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. Chăm lo đời sống của công nhân các KCN, làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết việc làm cho nông dân sau khi thu hồi đất cho KCN, quan tâm quy hoạch sử dụng đất đai KCN, Cụm công nghiệp làng nghề gắn với phát triển khu đô thị, khu dân cư mới…

  * Tại Đại hội Đảng bộ khối cơ quan kinh tế Trung ương lần thứ IV khai mạc sáng nay ở Hà Nội, đồng chí Võ Đức Huy, Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế trung ương đọc Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2001 – 2005 và nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đảng bộ phải nhận thức đầy đủ về vị trí của các cơ quan tham mưu quan trọng và các doanh nghiệp có vị trí then chốt, chủ lực của nền kinh tế. Trong Đảng bộ đảng viên là cán bộ chủ chốt của các bộ, ngành, tổng công ty, nhiều chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi, toàn đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội theo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Cao Bằng Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022
 • Tỉnh Ủy Cao Bằng: Tổng Kết 6 Chương Trình Trọng Tâm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xviii Nhiệm Kỳ 2022
 • Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Cao Bằng Khóa Xvii Tại Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xviii
 • Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xviii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bình Phước Lần Thứ Vi (Nhiệm Kỳ 1997
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100