Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Yên Thành Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii

Khai Mạc Phiên Thứ Nhất Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii, Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Xã Yên Thành Lần Thứ Xxvi, Nhiệm Kỳ 2022

Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Duyệt Nội Dung, Nhân Sự Đại Hội Đảng Bộ Huyện Yên Thành

Cổng Điện Tử Huyện Yên Thành

Khai Mạc Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Phú Yên Lần Thứ 17

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phúc Hợp – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số huyện.

Toàn cảnh đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, Yên Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, tạo được những dấu ấn nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2022-2020 ước đạt 9,50%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 47,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm ước đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự.

Xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, đến năm 2022 đã có 38/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững; Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của chính quyền các cấp, mặt trận tổ quốc có nhiều đổi mới…

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị tại đại hội.

Đại hội cũng đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết và kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tận dụng tốt thời cơ gắn với huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu phù hợp, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đưa Yên Thành phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Yên Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng thời đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới. Yên Thành cần tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng; gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện; Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, các nguồn tài nguyên khác gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tập trung phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, phát huy tốt các giá trị văn hoá truyền thống; Tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong mọi tình huống; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác tôn giáo, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác phát triển đảng, phát triển đảng viên ở vùng giáo. Chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc.

Các đại biểu tham dự.

Đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan sáng suốt để bầu những đồng chí đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII. Đồng thời, Đại hội cần lựa chọn những đồng chí xứng đáng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Các đại biểu trong Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đề ra được Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ sát thực thể hiện được tính tiến công của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2022 2025.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii Tổ Chức Phiên Làm Việc Thứ 2

Yên Bái: Rốt Ráo Chuẩn Bị Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Nhiệm Kỳ 2022

Văn Yên (Yên Bái) Tích Cực Phấn Đấu Hoàn Thành Các Mục Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Xv

Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022

Văn Yên (Yên Bái) Tích Cực Phấn Đấu Hoàn Thành Các Mục Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Xv

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Nhiệm Kỳ 2022

Yên Bái: Rốt Ráo Chuẩn Bị Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii Tổ Chức Phiên Làm Việc Thứ 2

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii

Khai Mạc Phiên Thứ Nhất Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii, Nhiệm Kỳ 2022

Nông dân huyện Văn Yên tích cực đưa máy cơ giới vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TL

Tìm hiểu được biết, một mục tiêu quan trọng được Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV đề ra đó là tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo thoát nghèo bền vững, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, huyện Văn Yên đã chú trọng tạo bước đột phá về phát triển nông – lâm nghiệp và chăn nuôi. Đây được xem là hướng đi phù hợp, không chỉ khai thác tiềm năng đất đai, mà còn góp phần giúp những người dân gắn bó với nghề nông – lâm nghiệp trở nên giàu có. Ngoài ra, huyện đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, như: Thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; kiện toàn, đổi mới hoạt động của các HTX nông nghiệp; tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào sản xuất. Cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện Văn Yên đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng các mô hình mới, đưa cây trồng mới vào sản xuất. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo các xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng, thay thế các giống lúa, ngô kém năng suất, chất lượng bằng những giống lúa lai, ngô lai có năng suất, chất lượng cao. Đồng thời, vận động bà con nông dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2022 đến nay, nhìn chung các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của Văn Yên đã có bước phát triển ổn định, hiệu quả. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2022, kinh tế – xã hội của huyện Văn Yên tiếp tục duy trì tốc độ phát triển; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, có 29 chỉ tiêu vượt kế hoạch (chiếm 70,7%); 12 chỉ tiêu đạt kế hoạch (chiếm 29,3%) và không có chỉ tiêu nào không đạt kế hoạch. Tính chung giai đoạn 2022 – 2022, trong 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, đã có 15 chỉ tiêu vượt mục tiêu, 4 chỉ tiêu đạt mục tiêu và không có chỉ tiêu nào không đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Điểm nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV ở Văn Yên đó là huyện đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện CHương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Đến hết năm 2022, Văn Yên đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Lâm Giang, Yên Thái, Đông An, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số xã trong toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới lên 11 xã (chiếm 42,3% tổng số xã của huyện); tổng thu ngân sách ước đạt trên 176 tỷ đồng, vượt 2,4% kế hoạch; tổ chức thành công Lễ hội Quế lần thứ 3, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và người dân trong huyện; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo; tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện được cấp trên đánh giá xuất sắc…

Theo đồng chí Vũ Quang Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2022, việc xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2022 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo cơ sở vững chắc, góp phần hoàn thành và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2020. Với tinh thần đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện Văn Yên đã tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách của tỉnh để ban hành những cơ chế hỗ trợ đặc thù của huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế từng địa phương và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, tạo ra các sản phẩm OCOP có sức cạnh tranh trên thị trường. Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí… Qua đó, tạo động lực để toàn huyện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2022 đề ra; góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trong huyện và xây dựng Văn Yên ngày một phát triển, mạnh giàu./.

Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022

Thành Ủy Yên Bái: Báo Cáo Kết Quả Và Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix

Yên Bái: Thi Đua Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xviii

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii Tổ Chức Phiên Làm Việc Thứ 2

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii

Khai Mạc Phiên Thứ Nhất Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii, Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Xã Yên Thành Lần Thứ Xxvi, Nhiệm Kỳ 2022

Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Duyệt Nội Dung, Nhân Sự Đại Hội Đảng Bộ Huyện Yên Thành

Cổng Điện Tử Huyện Yên Thành

Dự đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, thị xã Cửa Lò và 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên thuộc 82 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Thành.

Trước đó, vào chiều 17/5, tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình, nội quy đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Bước vào phiên thứ 2, đại hội nghe đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022-2020

Báo cáo nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, Yên Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế phát triển nhanh và chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2022 – 2022 ước đạt 9,50%. Trong đó: Ngành Nông – Lâm – Thủy sản tăng 3,90%; Công nghiệp – Xây dựng tăng 13,65%; Dịch vụ tăng 14,55%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 47,515 triệu đồng, tăng 182% so với năm 2022.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm (2016 – 2022) ước đạt 1.591 tỷ đồng, tăng trong kỳ là 1.400 tỷ đồng, trung bình hàng năm tăng 12,2%, đạt kế hoạch đề ra và tăng 1,8 lần so với tổng thu ngân sách giai đoạn 2011 – 2022.

Yên Thành đã từng bước phát huy thế mạnh của huyện nông nghiệp; cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng, phá thế độc canh; nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các giống mới được đưa vào sản xuất, tạo ra năng suất, giá trị gia tăng cao.

Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2022 đạt gần 7.000 tỷ đồng. Kết quả, đến năm 2022 có 38/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đại hội (27 – 29 xã), tăng 25 xã so với năm 2022. Đặc biệt, ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 524/QĐ-TTg, công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; khoa học – công nghệ; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy được sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội.

Bí thư Huyện ủy Yên Thành cũng đã trình bày phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết và kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tận dụng tốt thời cơ gắn với huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu phù hợp, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đưa huyện Yên Thành phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022 -2020 trên các lĩnh vực như: thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kiểm điểm vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc.

Từ các ưu, khuyết điểm, nguyên nhân đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm như: Xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; huy động sức mạnh trí tuệ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phù hợp với thực tiễn hoạt động; phải bám sát cơ sở, ngành, lĩnh vực, nắm chắc tình hình, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở;…

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe 6 tham luận, tập trung vào các vấn đề: Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với công nghệ cao; Công táctuyên truyền, giáo dục trong xây dựng nông thôn mới;Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Thành; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo hiểm xã hội toàn dân và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế – xã hội.

Theo ý kiến tham luận của đại biểu Nguyễn Văn Dương – Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện: “Báo cáo Chính trị Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2022-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp phấn đấu đạt 3 – 4%, đến năm 2025 tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 30-32% cơ cấu, có 6-8% diện tích sản xuất được ứng dụng công nghệ cao.

Để đạt mục tiêu trên, phải tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, chính quyền, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện công tác quy hoạch, sử dụng đất, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để hình thành cánh đồng lớn. Đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, xây dựng chuỗi liên kết bền vững, xây dựng thương hiệu hàng hóa”.

Đại biểu Thái Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thành cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục có vai trò đi trước, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, cần phải phát huy vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục; phải theo sát quá trình xây dựng ở cơ sở, nêu những cách làm hay, tuyên dương những cá nhân điển hình nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa. Nâng cao vai trò nòng cốt của tuyên truyền miệng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân, doanh nghiệp, HXT, trang trại để người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật)

Phạm Bằng – Thành Duy

Yên Bái: Rốt Ráo Chuẩn Bị Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Nhiệm Kỳ 2022

Văn Yên (Yên Bái) Tích Cực Phấn Đấu Hoàn Thành Các Mục Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Xv

Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022

Thành Ủy Yên Bái: Báo Cáo Kết Quả Và Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xix

Khai Mạc Phiên Thứ Nhất Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii, Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Xã Yên Thành Lần Thứ Xxvi, Nhiệm Kỳ 2022

Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Duyệt Nội Dung, Nhân Sự Đại Hội Đảng Bộ Huyện Yên Thành

Cổng Điện Tử Huyện Yên Thành

Khai Mạc Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Phú Yên Lần Thứ 17

Sớm Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Vào Thực Tiễn Cuộc Sống

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 17/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2022 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Huyện Yên Thành là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình, nội quy Đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội cũng lắng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Các ý kiến tham gia vào góp ý dự thảo Báo cáo chính trị cơ bản đều nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo chính trị và đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục rõ ràng, khoa học.

Nội dung báo cáo phản ánh khách quan kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế yếu kém, từ đó đưa ra nguyên nhân và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Các ý kiến thẳng thắn góp ý vào các chỉ tiêu nhiệm kỳ, định hướng phát triển kinh tế, các nhiệm vụ giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, phòng chống tham nhũng, cũng như các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội sẽ làm việc trong 3 ngày (từ ngày 17/5 đến ngày 19/5) với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành lần khóa XXVI nhiệm kỳ 2022 – 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2022; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phạm Bằng

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii Tổ Chức Phiên Làm Việc Thứ 2

Yên Bái: Rốt Ráo Chuẩn Bị Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Nhiệm Kỳ 2022

Văn Yên (Yên Bái) Tích Cực Phấn Đấu Hoàn Thành Các Mục Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Xv

🌟 Home
🌟 Top