Top 12 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Tiên Phước / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Khơi dậy tiềm năng

Là địa phương có truyền thống làm vườn lâu đời, xã Tiên Mỹ tập trung phát huy thế mạnh này, đầu tư phát triển kinh tế vườn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tạo đột phá về phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp bền vững.

Ông Võ Kim Chung – Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi luôn tranh thủ các nguồn lực, cơ chế hỗ trợ, chú trọng công tác tập huấn chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ưu tiên đầu tư cho các loại cây trồng chủ lực, năng suất cao như măng cụt, tiêu, lòn bon, cau, sầu riêng, khuyến khích nhân dân đầu tư cải tạo vườn theo hướng xanh, hiệu quả. Nhờ đó, giá trị thu nhập từ kinh tế vườn tăng mạnh, kinh tế hộ ngày càng phát triển”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: Huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác lợi thế về đất đai, kinh nghiệm sản xuất, nguồn lao động tại chỗ, đồng thời đầu tư hệ thống thủy lợi, làm tốt việc chuyển giao ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao vào sản xuất, xem đây là giải pháp đột phá để phát triển ngành nông nghiệp toàn diện.

Ông Trầm Quế Hương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước cho biết, cùng với phát triển nông nghiệp, huyện cũng khai thác tốt nhất lợi thế của một huyện miền núi có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, đông dân, gần tỉnh lỵ, giao thông thuận lợi để đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Chú trọng thương mại và dịch vụ thông qua việc điều chỉnh bổ sung mới các cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng, đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cải tiến máy móc, thiết bị, mẫu mã, bao bì sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất…

Tạo bước đột phá

Nằm ở vị trí cửa ngõ của huyện với nhiều tiềm năng, lợi thế, việc phát triển Cụm công nghiệp Tài Đa, thu hút nguồn vốn đầu tư cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là mũi nhọn để xã Tiên Phong chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả. Trong 5 năm (2015 – 2020), giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của xã tăng từ 11,7 tỷ đồng lên 237 tỷ đồng. Giá trị thương mại, dịch vụ tăng tương ứng từ 9,2 tỷ đồng lên 134 tỷ đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp cũng tăng từ hơn 10 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Ty – Bí thư Đảng bộ xã Tiên Phong, cho biết: “Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ cùng với các cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp giúp người dân có nhiều lựa chọn để phát triển. Từ đó, tạo được nhiều việc làm mới, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 3,62% (năm 2014) xuống còn dưới 2% hiện nay”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước – Trầm Quế Hương, việc cơ cấu kinh tế và đầu tư công theo hướng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột phá, ưu tiên cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ không chỉ tạo sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu lao động mà còn giúp tăng năng suất, chất lượng lao động.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong 5 năm đạt 2.238 tỷ đồng. Trong đó chú trọng các công trình phục vụ dân sinh như giao thông, thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa thể thao. Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng gấp 3 lần, thương mại, dịch vụ tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, đưa thu nhập bình quân của người dân đạt 40 triệu đồng/năm, tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 14% năm 2015 xuống dưới 5% hiện nay. Toàn huyện đạt 233 tiêu chí NTM, bình quân 16,64 tiêu chí/xã; 5 xã đã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt 19/19 tiêu chí chờ công nhận.

Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Lần Thứ Xvii / 2023

(QNO) – Sáng nay 1.8, Đảng bộ huyện Tiên Phước khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tham dự có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 285 đại biểu đại diện 2.330 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội mà huyện Tiên Phước đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó nhấn mạnh, Tiên Phước đã tận dụng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; là địa phương dẫn đầu về sản phẩm OCOP. Nhiều làng quê đã trở thành hình mẫu của làng quê nông thôn Việt Nam. Tiên Phước cũng đã bước đầu hình thành một số sản phẩm du lịch sinh thái làng quê mang nét văn hóa đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng; là địa phương dẫn đầu khu vực miền núi Quảng Nam trong phong trào xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng chỉ ra những mặt tồn tại trong nhiệm kỳ qua như thương mại – dịch vụ, du lịch phát triển chưa mạnh. Việc huy động nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới có mặt còn hạn chế. Công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ rừng, tình hình an ninh trật tự xã hội, tệ nạn vẫn cần quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có mặt hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị Đảng bộ và nhân dân Tiên Phước thời gian tới cần tận dụng lợi thế riêng để chủ động quy hoạch vùng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình trọng điểm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa kinh tế – xã hội – môi trường, hướng đến lấy con người là trung tâm, là chủ thể, động lực của sự phát triển. Cùng với phát triển du lịch, Tiên Phước cần tập trung lựa chọn những sản phẩm ưu thế, vượt trội để hình thành nhiều sản phẩm OCOP độc đáo nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chuỗi sản phẩm OCOP chất lượng cao; đưa các sản phẩm đặc sản của địa phương phát triển rộng rãi ra thị trường trong nước và quốc tế…

Bên cạnh đó, cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, có tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Bình Phước, Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng; góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ.

Tiếp tục chương trình Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư Đoàn cơ sở, chiều ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, các biểu hiện của “tự biến biễn”, “tự chuyển hóa”. 

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được Đ/c Phan Duy Khiêm – Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó Trưởng phòng Thông tin – Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những nội dung cơ bản việc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Phan Duy Khiêm – Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó Trưởng phòng Thông tin – Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung bài giảng.

Qua đó, trong thời gian tới, mỗi tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong toàn tỉnh và mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ cần đẩy mạnh việc xây dựng thế hệ thanh niên Bình Phước phát triển toàn diện, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, có sức khỏe, tri thức, nghề nghiệp, sống có văn hóa, nghĩa tình, có trách nhiệm với cộng đồng, có kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Tập trung triển khai các Chương trình hành động cụ thể, định hướng thanh niên chủ động tu dưỡng rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích thanh niên tích cực tham gia xây dựng hệ tri thức Việt số hóa bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khơi dậy khát vọng, niềm đam mê khoa học, công nghệ. Một việc rất quan trọng là đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ cũng cần “đề kháng” tốt trước thông tin tiêu cực, bịa đặt làm ảnh hưởng đến niềm tin, lý tưởng và hoài bão của tuổi trẻ; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội các cấp ngày càng vững mạnh theo phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”.

Toàn cảnh Hội trường Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư Đoàn cơ sở.

Các cấp bộ Đoàn tạo phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; góp phần tăng cường đoàn kết, dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng./.

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Cần Giờ Lần Thứ Ix (2005 / 2023

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ IX có 175 đại biểu chính thức thay mặt cho 958 đảng viên tiến hành từ ngày 29/9/2005 đến ngày 02/10/2005, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Đại hội có mặt 175 đại biểu trên tổng số 175 đại biểu được triệu tập.

Tại Đại hội các đại biểu đã nghe :

– Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII.

– Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VIII.

– Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hộiĐảng bộ Thành phố lần thứ VIII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng .

Cũng tại Đại hội, các đại biểu vinh dự được nghe phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Đại hội đã nhận định đánh giá cao thành quả đạt được trong 5 năm qua của toàn Đảng bộ, của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, tạo sự phát triển và tăng trưởng về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tạo động lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ huyện Cần Giờ với tốc độ cao hơn, bền vững hơn trong giai đoạn 2005 – 2010.

Đại hội cũng đã phân tích cho rằng 5 năm tới nhiệm vụ của Đảng bộ là rất nặng nề với những mục tiêu, chỉ tiêu rất quan trọng nhằm đáp ứng lại lòng mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Huyện nhằm phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng kinh tế, xã hội ở địa phương để không ngừng cải thiện và quyết tâm nâng cao rõ rệt mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân lao động trên địa bàn.

. Một là, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng;

. Hai là, nâng cao năng lực của Đảng bộ;

. Ba là, giữ vũng ổn định chính trị;

. Bốn là, nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

. Năm là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá trong phát triển giao thông;

. Sáu là, tích cực giảm nghèo;

. Bảy là, giải quyết đồng bộ các vấn đề xã hội;

. Tám là, đảm bảo cải thiện và nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân;

. Chín là, thực hiện công bằng, dân chủ, văn minh;

. Và cuối cùng là, giữ vững an ninh quốc phòng.