Top 21 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Của Đảng Có Phải Văn Bản Pháp Luật Không / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không / 2023

Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Văn Bản Pháp Luật Phải Chính Xác, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường Như Thế Nào, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , ăn Dặm Không Phải Là, Không Phải Giả Vờ Đâu, Nghị Quyết Có Coi Là Chế Độ Mật Không, Tác Giả Không Phải Dạng Vừa Đâu, Sỹ Quan Có Phải Gác Đêm Không, Tác Giả Không Phải Đậu Vừa Rang, Không Phải Nộp Báo Cáo Tài Chính, Nghị Quyết Có Viết Hoa Không, Đáp án Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Rắn Hổ Mang, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến, Gia Không Phải Bệnh Kiều, Biển Nào Không Cho Phép Rẽ Phải, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Pdf, Không Phải Truyện Cổ Tích, ăn Dăm Không Phải Cuộc Chiến, Hợp Đồng 68 Có Phải Là Công Chức Không, Điều Lệ Có Phải Ký Từng Trang Không, Tài Liệu ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến, Sách ăn Dặm Không Phải Cuộc Chiến, Lý Luận Không Phải Là Một Cái Gì Cứng Nhắc, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Slideshare, Nhận Định Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Khu Vực Tây Nam á, Tính Chất Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Tia X ?, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Download, Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Giấy ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không, Dàn ý Kẻ Mạnh Không Phải Là Kẻ Giẫm Lên Vai Người Khác, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Không Phải Là Kim Loại Kiềm, Nhóm Iiia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Khái Niệm Nào Sau Đây Không Phải Là Điện Toán Đám Mây, Chất Không Phải Điều Hoà Sinh Trưởng, Trong Nhóm Iia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Phải Của Đacuyn, Tiểu Thuyết Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Sách Nuôi Con Không Phải Cuộc Chiến, Hợp Đồng ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Trong Nhóm Iiia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Học Thuyết Nào Cho Thấy Nguyên Tử Không Phải Là Phần Tử Nhỏ Nhất Của Vật C, Theo Hướng Bên Phải Có Được Phép Đỗ Xe Dừng Xe Không?, Đãi Ngộ Người Lao Động, Không Phải Nhóm Siêu Giàu, Hoá Đơn Bán Hàng Thông Thường Có Phải Kê Khai Thuế Không, Phương án Nào Không Phải Là Đặc Điểm Của Sự Lan Truyền Xung Thần Kinh, Nguyên Tố Nào Thuộc Nhóm Iiia Không Phải Là Kim Loại, Khi Gặp Biển Này, Xe Lam Và Xe Mô Tô 3 Bánh Có Được Phép Rẽ Trái Hay Rẽ Phải Không, Biển Nào Dưới Đây Không Phải Là Bảo Mật Thông Tin Trong Hệ Cơ Sở Dữ Liệu, Quyết Định Trái Pháp Luật, Phương án Nào Không Phải Là Dấu Hiệu Nhận Biết Máy Tính Bị Nhiễm Mã Độc, Tại Ngã Ba Hoặc Ngã Tư Không Có Đảo An Toàn, Người Lái Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng, Hãy Giải Thích Ngắn Gọn Vì Sao Nói Hạnh Phúc Không Phải Là Một Đích Đến Mà , Phương án Nào Không Phải Là Thế Mạnh Đánh Bắt Thủy Sản Của Vùng Duyên Hải , Biên Bản Về Việc Người Phải Thi Hành án Không Thực Hiện Bản án, Phương án Nào Dưới Đây Không Phải Là Thế Mạnh Đánh Bắt Thủy Sản Của Vùng, Quan Niệm Nào Không Phải Của Đacuyn Mà Là Của Thuyết Tiến Hóa Tổng Hợp, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Trái Pháp Luật, Quyết Định Hủy Thông Tư Trái Pháp Luật, Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Tại Ngã Ba Hoặc Ngã Tư Không Có Đảo An Toàn, Người Lái Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng Tron, Tại Ngã Ba Hoặc Ngã Tư Không Có Đảo An Toàn, Người Lái Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng Tron, Phương án Nào Không Phải Là Đặc Điểm Truyền Xung Thần Kỉnh Trên Sợi Trục Kh, Mẫu Đơn Xin Rút Tiền Đặt Cọc Khi Không Đi Được Xuất Khẩu Lao Động Khi Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Người Giàu Không Nhất Thiết Phải Có Bằng Cấp Đàng Hoàng, Nghị Quyết Số 49 Về Cải Cách Tư Pháp, 7 Giải Pháp Nghị Quyết 36, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Pháp Luật, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, 4 Nhóm Giải Pháp Nghị Quyết Tw4, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại,

Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Văn Bản Pháp Luật Phải Chính Xác, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường Như Thế Nào, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , ăn Dặm Không Phải Là, Không Phải Giả Vờ Đâu, Nghị Quyết Có Coi Là Chế Độ Mật Không, Tác Giả Không Phải Dạng Vừa Đâu, Sỹ Quan Có Phải Gác Đêm Không, Tác Giả Không Phải Đậu Vừa Rang, Không Phải Nộp Báo Cáo Tài Chính, Nghị Quyết Có Viết Hoa Không, Đáp án Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Rắn Hổ Mang, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến, Gia Không Phải Bệnh Kiều, Biển Nào Không Cho Phép Rẽ Phải, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Pdf, Không Phải Truyện Cổ Tích, ăn Dăm Không Phải Cuộc Chiến, Hợp Đồng 68 Có Phải Là Công Chức Không, Điều Lệ Có Phải Ký Từng Trang Không, Tài Liệu ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến, Sách ăn Dặm Không Phải Cuộc Chiến, Lý Luận Không Phải Là Một Cái Gì Cứng Nhắc, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Slideshare, Nhận Định Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Khu Vực Tây Nam á, Tính Chất Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Tia X ?, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Download, Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Giấy ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không,

Văn Bản Của Cơ Quan Đảng Ban Hành Có Phải Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không? / 2023

Hiện đang là sinh viên năm 2 Khoa Luật trường Đại học Huế, có thắc mắc sau bạn chưa nắm rõ, bạn mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể thắc mắc của bạn như sau: Văn bản của cơ quan đảng ban hành có phải văn bản quy phạm pháp luật không?

Theo quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, có quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong đó có:

– Hiến pháp.

– Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

– Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

– Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

– Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

– Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, theo quy định trên thì văn bản do cơ quan Đảng ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Hiến Pháp Không Phải Là Văn Bản Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất / 2023

Hầu như trong chúng ta ai cũng cho rằng Hiến pháp là văn bản pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới Hiến pháp là Luật, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản dưới luật. Cách nghĩ này hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ điều 146 Hiến pháp 1992 có quy định: “Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp”. Như vậy, mọi văn bản khác nếu trái với Hiến pháp đều là vi hiến và sẽ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thực tiễn pháp lý nước nhà hoàn toàn ngược lại. Một khi cho rằng cái gì ở vị trí cao nhất thì nó đã là “đỉnh của đỉnh”, nên chỉ có “đỉnh” mới có quyền “chạm” tay vào nó. Những thứ dưới “đỉnh” không được quyền tùy tiện phán xét chỉnh sửa cái “đỉnh” ấy. Vậy mà, Nghị quyết của Quốc hội lại ngỗ ngược sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; điều này rõ ràng vi hiến cũng như trái với đạo lý “tôn ti trật tự” ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam.

Nghị quyết 51/2001/QH10 của Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992. Đáng lẽ ra Nghị quyết 51 sẽ bị hủy bỏ, toàn bộ nội dung không được thực thi, vậy mà cơ quan lập pháp và hành pháp cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc nhiên tuân theo mệnh lệnh của Nghị quyết 51 như là bản Hiến pháp sửa đổi, bổ sung.

Nếu như Nghị quyết của Quốc hội ngang nhiên được quyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp thì điều 146 Hiến pháp 1992 giờ nằm nơi đâu?

“Biết sai nên sửa” thì tốt biết bao! Nhưng thay vì hành vi tích cực khắc phục sai lầm thì nhiều người biện minh cho sự ngớ ngẩn đó bằng cánh lý giải vô cùng ngây ngô: “Hiến pháp, Nghị Quyết của Quốc hội do cùng một cơ quan ban hành nên Nghị quyết 51 có quyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, đây là điều hoàn toàn hợp lý”.

Với những lời lẽ ngụy biện đó đã ăn sâu vào suy nghĩ bao thế hệ học sinh, sinh viên làm cho nhiều người nhầm tưởng và coi đó là chân lý không thể chối cải.

Nếu theo dòng tư duy logic đó thì một ngày nọ Luật của Quốc hội có quyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Thậm chí Luật không cần nói rõ là sẽ sửa Hiến pháp, mà quy định tùy tiện trái với Hiến pháp thì cũng được áp dụng. Bởi Luật cũng do Quốc hội ban hành.

Như vậy, thử hỏi Hiến pháp có phải là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất hay không?

Văn Bản Hợp Nhất Có Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật? / 2023

Hỏi: Tôi tìm đọc văn bản trên trang thông tin điện tử, thấy có nói đến văn bản hợp nhất. Xin cho biết đây có là văn bản quy phạm như các văn bản đăng công báo không và việc sử dụng thông tin trên văn bản này thế nào?

Nguyễn Minh Hằng (Cam Lâm)

Trả lời: Văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Luật Ban hành VBQPPL dẫn ra hệ thống VBQPPL tại Điều 4 với 15 khoản được liệt kê không có loại văn bản hợp nhất.

Một văn bản được cơ quan thẩm quyền ban hành, quá trình thực thi do tác động của nhiều yếu tố kinh tế – xã hội mà có những quy định không còn phù hợp nên cơ quan này đã ban hành văn bản khác để sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản hiện hành. Có văn bản được sửa đổi, bổ sung không chỉ 1 lần. Như vậy với trường hợp văn bản luật không bị sửa đổi, bổ sung thì ta chỉ phải đọc trên 1 văn bản đó, nếu có sửa đổi, bổ sung ta phải đọc cùng lúc nhiều văn bản, cái ban hành lần đầu, cái sửa lần hai, cái sửa lần ba… Việc đó gây khó cho người tra cứu, sử dụng. Luật Ban hành VBQPPL đã yêu cầu: VBQPPL sửa đổi, bổ sung phải được hợp nhất với VBQPPL được sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Và năm 2012 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh hợp nhất VBQPPL.

Văn bản hợp nhất là văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, thông qua một quy trình kỹ thuật do Pháp lệnh quy định, nó không làm thay đổi nội dung của văn bản được hợp nhất.

Văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên khi dẫn ra một điều luật tại văn bản này phải nói nó được quy định tại văn bản được sửa đổi, bổ sung.

Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG