Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Huy Văn, Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nội Quy Trường Thcs, Trường Thcs, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Thcs, Mẫu Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Trường Thcs Trần Văn ơn, Lý Luận Dạy Học ở Trường Thcs, Trường Thcs Đạt Chuẩn Qg, Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Chuyên Môn Trường Thcs, Lớp 7a Trường Thcs Đức Liễu , Báo Cáo Sơ Kết Kiểm Tra Nội Bộ Trường Thcs, Điều Lệ Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Giồng ông Tố, Tài Liệu ôn Tập Trường Thcs Võ Văn Tần, Địa Chỉ Trường Thcs Đống Đa, Báo Cáo Sơ Kết Hội Đồng Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Phương Mai, Địa Chỉ Trường Thcs Tân Định, Địa Chỉ Trường Thcs Hoa Lư Quận 9, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs, Kế Hoạch 26/3 Trường Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Trường Thcs Bần Yên Nhân, Đề án Vị Trí Việc Làm Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Địa Chỉ Trường Thcs Hoàng Liệt, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Năm 2022, Địa Chỉ Trường Thcs Nguyễn Trãi, Địa Chỉ Trường Thcs Khương Thượng, Biên Bản Kiểm Tra Y Tế Trường Học Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Trần Văn ơn Quận 1, Địa Chỉ Trường Thcs Hậu Giang Quận 6, Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Bài Tham Luận Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Quy ước Xây Dựng Cơ Quan Văn Hóa Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Hội Đồng Trường Thcs, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Nội Quy Phòng âm Nhạc Trường Thcs, Thông Tư Số 12 Điều Lệ Trường Thcs, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Tham Luận Đại Hội Liên Đội Trường Thcs, Bao Cao Ket Qua Giao Dục Ki Nang Song Trương Thcs, Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Thcs, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Chu Văn An, Báo Cáo Giáo Dục Kỹ Năng Sống Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Ban Thanh Tra Nhân Dân Trường Thcs, Đề án Phát Triển Giáo Dục Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Trường Thcs, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Theo Thông Tư 18, Bài Tham Luận Đại Hội Liên Đội Trường Thcs, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Truong Thcs, Cong Tác Tư Vấn Học Sinh Trong Trường Thcs, Tiêu Chí Trường Thcs Đạt Chuân Quốc Gia Mức Độ 2, Tiêu Chí Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia, Kế Hoạch Học Tập Và Làm Theo Bác Năm 2022 Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đoàn Trường Thcs, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Đáp án Đề Khảo Sát Toán 9 Trường Thcs Ngọc Lâm, Kế Hoạch Phát Triển Văn Hóa Đọc Trường Thcs, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Hồ Sơ Công Nhận Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Trường Thcs, Thông Báo Tuyển Sinh Trường Thcs Cầu Giấy, Danh Bạ Điện Thoại Các Trường Thcs ở Hoà Bình, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Thcs, Hãy Kể Tên 6 Trường Thcs ở Quận Ninh Kiều Mà Em Biết, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Ngô Sĩ Liên, Giải Phiếu Bài Tập Số 1 Trường Thcs Thái Thịnh, Báo Cáo Kết Quả Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập Năm 2022 Trường Thcs,

  Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Huy Văn, Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nội Quy Trường Thcs, Trường Thcs, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Thcs, Mẫu Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Trường Thcs Trần Văn ơn, Lý Luận Dạy Học ở Trường Thcs, Trường Thcs Đạt Chuẩn Qg, Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Chuyên Môn Trường Thcs, Lớp 7a Trường Thcs Đức Liễu , Báo Cáo Sơ Kết Kiểm Tra Nội Bộ Trường Thcs, Điều Lệ Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Giồng ông Tố, Tài Liệu ôn Tập Trường Thcs Võ Văn Tần, Địa Chỉ Trường Thcs Đống Đa, Báo Cáo Sơ Kết Hội Đồng Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Phương Mai, Địa Chỉ Trường Thcs Tân Định, Địa Chỉ Trường Thcs Hoa Lư Quận 9, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs, Kế Hoạch 26/3 Trường Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Trường Thcs Bần Yên Nhân, Đề án Vị Trí Việc Làm Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Địa Chỉ Trường Thcs Hoàng Liệt, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Năm 2022, Địa Chỉ Trường Thcs Nguyễn Trãi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Bằng Vân Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Kh An Toàn Về An Ninh Trật Tự 2022
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Quý 1 Chuyen De Antt Doc
 • Đảm Bảo Công Tác An Ninh Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Ix (2005
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp, Làm Tốt Hơn Nữa Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Sổ Tay An Ninh Trật Tự An Toàn Trường Học, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trong Trường Học, Bản Đăng Ký Nhà Trường Đạt Tiêu Chuẩn An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phục Hồi Chức Năng Trẻ Trật Khớp Háng Bẩm Sinh, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Công Điện Đảm Bảo Trật Tự Atgt Dịp Nghỉ Lễ 30/4 – 1/5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Nghị Quyết An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết Gói An Sinh Xã Hội, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Giấy Đề Nghị Giải Quyết Phát Sinh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Nghiên Cứu Tác Động Của Hạt Nano Kim Loại Lên Khả Năng Tái Sinh, Sinh Trưởng, Phát Triển Và Tích Lũy, Nghiên Cứu Tác Động Của Hạt Nano Kim Loại Lên Khả Năng Tái Sinh, Sinh Trưởng, Phát Triển Và Tích Lũy, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sơ Yếu Lý Lịch Học Sinh, Sinh Viên Trường Đại Học Hutech, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt,

  Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Sổ Tay An Ninh Trật Tự An Toàn Trường Học, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trong Trường Học, Bản Đăng Ký Nhà Trường Đạt Tiêu Chuẩn An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phục Hồi Chức Năng Trẻ Trật Khớp Háng Bẩm Sinh, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Công Điện Đảm Bảo Trật Tự Atgt Dịp Nghỉ Lễ 30/4 – 1/5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Nghị Quyết An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết Gói An Sinh Xã Hội, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Công Tác Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự An Toàn Xã Hội
 • Nghị Quyết Về Xây Dựng Trường Học Đạt Tiêu Chuẩn “an Toàn Về An Ninh, Trật Tự” Năm 2014
 • Gia Lai: 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 32/2007/nq
 • Sự Cần Thiết Của Nghị Quyết 32/2007/nq
 • Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Chỉ Thị Số 18
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự
 • Nghị Quyết Chi Bộ Về Xd Trt]Ờng Học An Toàn Về Antt
 • Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30A/2008/nq
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Sổ Tay An Ninh Trật Tự An Toàn Trường Học, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Chính Trị Trật Tự An Toàn Xã Hội, Bài Tham Luận Về Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luân Ve An Ninh Trật Tư O Thôn Buan,

  Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Địa Phương Năm 2022.
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022
 • Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết 12 Về Tăng Cường Bảo Đảm Trật Tự Atgt Và Chống Ùn Tắc Của Chính Phủ
 • Tin Giao Thông Đường Bộ Tin Giao Thông Đường Bộ
 • Nghị Quyết An Toàn Giao Thông
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Địa Phương Năm 2022.
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự
 • Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự
 • Nghị Quyết Chi Bộ Về Xd Trt]Ờng Học An Toàn Về Antt
 • Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Tham Luận An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Sổ Tay An Ninh Trật Tự An Toàn Trường Học, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bai Tham Cua Cong An Xa Du Hoi Nghi Tong Ket An Ninh ưquoc Phong Nam 2022, Kế Hoạch Giám Sát Tình Hình An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Cụm Giáp Ranh,

  Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết 12 Về Tăng Cường Bảo Đảm Trật Tự Atgt Và Chống Ùn Tắc Của Chính Phủ
 • Tin Giao Thông Đường Bộ Tin Giao Thông Đường Bộ
 • Nghị Quyết An Toàn Giao Thông
 • Sơn La: Ghi Nhận Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Về Giảm Nghèo Nhanh Và Bền Vững
 • Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia
 • Báo Cáo Trường Học An Toàn Về An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trường Học
 • Resolution 954/2020/ubtvqh14 Changes To Personal Income Tax Exemptions
 • Cập Nhật Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Mới Và Một Số Chính Sách Quan Trọng Về Thuế
 • Nâng Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Lên 11 Triệu Đồng/tháng Từ Ngày 01/07/2020
 • Từ Hôm Nay 1/7, Thu Nhập 11 Triệu Đồng Mới Phải Đóng Thuế Tncn
 • Mẫu báo cáo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự

  Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự. Đây là mẫu báo cáo lập vào cuối năm để tổng kết lại công tác triển khai và xây dựng an ninh trật tự trong trường học. Mời các bạn tham khảo.

  Báo cáo tổng kết công tác an ninh trật tự

  1. Báo cáo an ninh trật tự trong trường học số 1

  BÁO CÁO Kết quả công tác an ninh trường học năm học …………. 1. Thời gian và địa điểm:

  Thực hiện Công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, PGD&ĐT ………… về việc thực hiện công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học năm học ………….. Kế hoạch số 69/KH-ANTT-MNMH ngày 05/8/2019 về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường mầm non ………… năm học ………….. Trường mầm non ………… xin báo cáo kết quả công tác an ninh trường học năm học …………. như sau:

  – Thời gian: …………..

  2. Thành phần tham dự:

  – Địa điểm: Tại văn phòng trường mầm non ………….

  II. Kết quả công tác an ninh: 1. Đánh giá tình hình an ninh, trật tự an toàn trường học:

  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non ………….

  – Đã tổ chức, phổ biến và quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về pháp Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học nhằm tiếp tục tăng cường nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học cho CB,GVNV và học sinh của nhà trường.

  – Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động tổ chức các chuyên đề, đã giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ đúng mực, có niềm tin và có hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng CS&GD trẻ trong nhà trường, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Do vậy trong thời gian qua trên địa bàn của đơn vị không bị xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự như: trộm cắp tài sản, cháy nổ, đánh nhau… gây mất an toàn.

  2. Công tác phòng chống tai nạn thương tích:

  – Nhà trường đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ. Giáo dục, tuyên truyền mạnh mẽ trong CB-GV-NV, phụ huynh và các cháu về việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ; Phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, uống rượu, bia trước khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép,…). Do vậy 100% CB,GV,NV toàn trường đều chấp hành tốt luật lệ ATGT khi tham gia giao thông trên đường và tích hợp lồng ghép GD LLATGT cho các cháu trong các hoạt động học tập tại trường.

  Ngay từ đầu năm học nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch về công tác phòng chống tai nạn, thương tích và triển khai thực hiện tới toàn thể CB,GV,NV trong trường năm được và cùng phối hợp tham gia. Do đó toàn trường trong năm qua đã không bị xảy ra các vụ tai nạn gây thương tích gây hậu quả nặng cho CB,GV,NV và các cháu trong nhà trường.

  Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của nhà trường để xây dựng kế hoạch của đơn vị, tổ chức chỉ đạo thực hiện Kế hoạch; sơ kết, tổng kết công tác kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và tổng hợp kết quả báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  – Đã tổ chức triển khai thực hiện, quán triệt và kí cam kết thực hiện Chỉ thị 01/CT/UB ngày 02/01/2015 của UBND Thành phố Hà Nội giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với nhà trường và giữa nhà trường với Phòng GD&ĐT, nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh của trường thấy rõ tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; trong đó, chú trọng hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học sinh trong nhà trường nhằm thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Đồng thời đã nâng cao ý thức tự giác trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về thực hiện pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, sống trung thực, tự trọng, lành mạnh thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2022”.

  4. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn XH và vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong nhà trường:

  5. Đánh giá chung:

  – Nhà trường đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn XH và công tác vệ vinh môi trường, vệ sinh trường học và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong CB-GV-NV toàn trường. Tăng cường công tác phối hợp giữa cán bộ địa phương, nhân dân và đặc biệt là hội phụ huynh với nhà trường, không để tình trạng tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng và cùng phối hợp thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho các cháu và đặc biệt là việc đảm bảo tuyệt đối về VSATTP trong nhà trường. Do vậy trong nhiều năm qua nhà trường đã không bị xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm đối với CB,GV,NV và các cháu.

  III. Những kiến nghị và đề xuất:

  Do nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an ninh trật tự và triển khai nghiêm túc đến toàn thể CB,GV,NV toàn trường, vì vậy nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn thể CB,GV,NV của nhà trường đều thực hiện và chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường và cấp trên đề ra, luôn có tư tưởng cảnh giác, phòng chống các vụ trộm cắp tài sản, các vụ việc gây mất trật an ninh, công tác phòng chống tai nạn thương tích, chấp hành tốt luật lệ ATGT. Tham gia và thực hiện tốt công tác tuyên truyền GD pháp luật, phòng chống ma túy. HIV/AIDS, các tệ nạn XH. Đồng thời thực hiện nghiêm túc kế hoạch “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2022”, chủ động ký cam kết thực hiện…

  Đề nghị cấp trên quan tâm tạo điều kiện cấp kinh phí cho nhà trường mua sắm thêm một số thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị.

  1. Phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới:

  – Thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho CB,GV,NV được đi tập huấn.

  – Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn ……….à triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  – Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình, nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng ở trong và ngoài trường học.

  – Phối hợp, tổ chức để CB-GV-NV toàn trường được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt nhân dịp tết âm lịch.

  – Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật chất, cơ chế, …) để các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

  – Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ CB-GV-NV mạnh dạn đóng góp ý kiến để hình thành nhận thức mới. Từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

  – Đưa các hoạt động lồng ghép GD trẻ về mất an ninh trật tự, GD đạo đức, tư tưởng, lối sống văn hoá trong các hoạt động GD trẻ hàng ngày.

  – Tăng cường công tác vận động trong CB-GV-NV và phụ huynh, tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: ” Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo“, cuộc vận động: ” Hai không” và cuộc vận động: ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh.

  – Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Hãy nói không với ma tuý; Hãy dành cho các cháu một môi trường không có tệ nạn xã hội“…

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT” NĂM …….

  2. Báo cáo an ninh trật tự trong trường học số 2

  Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

  Căn cứ Điều 8. Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

  PHẦN I:

  Căn cứ quyết đinh số 885/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 về việc Quy định tiêu chuẩn Khu dân cư, xã, phường , thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn an ninh trật tự.

  Nay trường ……………………..báo cáo công tác triển khai, thực hiện xây dựng” trường học an toàn về ANTT” năm 2022 như sau:

  * Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường :

  + Ban giám hiệu:……………………..

  + Tổ chức Đảng: ……………………..

  + Tổ chức đoàn thể: ………………….

  + Các tổ chuyên môn:………………..

  1. Thuận lợi:

  – Tổng số CBGV-NV:……..

  – Tổng số học sinh:……….

  Được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, các ban ngành đoàn thể, các Hội. Đặc biệt Ban công an xã, BCĐ của trường rất quan tâm đến công tác đảm bảo công tác ANTT trong trường học và trên địa bàn xã.

  Phối hợp các ban ngành địa phương, với các đoàn thể trong nhà trường để tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh về bảo đảm ANTT.

  Nề nếp thực hiện ANTT trong thời gian qua khá ổn định.

  Lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng tới công tác ANTT trường học.

  Nhà trường đã đầu tư xây dựng nơi làm việc của các phòng, ban, phòng học, các phòng thực hành đầy đủ, tiện nghi. Nhà trường có khu nội trú cho giao viên, đảm bảo cho số giáo viên ở xa ở lại an tâm khi công tác.

  – Tình hình học sinh năm học 2022-2018

  • Học sinh xếp loại hạnh kiểm kém: 0%
  • Học sinh cá biệt: 0%
  • Học sinh bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: 0%

  PHẦN II. TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT. 1. Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ngoài nhà trường trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

  2. Khó khăn:

  • Trường đóng trên địa bàn có dân cư rộng nên khó khăn cho việc quản lý và theo dõi các hoạt động.
  • Đường liên xã đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đường giao thông không đảm bảo.
  • Trường có các chi điểm lẻ nên còn ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà trường.

  Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, hội cựu chiến binh, hội cựu giáo chức… nhằm tạo ra ra sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phối hợp giáo dục con em biết nhận thức đúng đắn tránh bị lừa gạt, dụ dỗ, gây mất đoàn kết, tránh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

  BCĐ đã phối hợp với lực lượng Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một số văn bản về bảo đảm ANTT:

  Các văn bản trên được BCĐ phổ biến, tuyên truyền qua nhiều hình thức:

  + Đối với học sinh: Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong các môn học như môn Giáo dục công dân, tuyên truyền qua hoạt động của “Đội phát thanh măng non” Liên đội trong các buổi sinh hoạt đầu giờ và giữa giờ. Phối hợp với Liên đội tổ chức các hoạt động các cuộc thi tìm hiểu luật ATGT, tổ chức hoạt đọng ngoại khóa nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm về bảo đảm ANTT và giúp các em tránh xa với các tệ nạn xã hội. Tổ chức kí cam kết trong học sinh và giáo viên không vi phạm ATGT-ANTT .

  3. Các nội quy, quy chế phối hợp của BCĐ về công tác đảm bảo ANTT trong trường học.

  + Đối với giáo viên: Thông qua các cuộc họp giao ban, họp tổ CM, họp hội đồng toàn trường tổ chức phổ biến và tuyên truyền trong giáo viên các văn bản để giáo viên kịp thời nắm bắt và có kế hoạch giáo dục học sinh đúng mực.

  – Chi bộ, BGH nhà trường phải thật sự gương mẫu, là lực lượng tiên phong đi đầu trong các hoạt động, thường xuyên quan tâm quán triệt cho CBGV-Vn và học sinh chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều hành các hoạt động giáo dục của Nhà trường thực hiện đúng nội quy, quy định.

  – Thực hiện tốt nội qui, quy chế chi tiêu nội bộ, cũng như thực hiện nghiêm túc Nghị định 71/1998 NĐ-CP, ngày 08/9/1998 của Chính Phủ về Quy chế dân chủ trong cơ quan, đảm bảo phân định rõ ràng trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của cán bộ, công chức, những việc cán bộ, công chức phải được biết, những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định, những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra, để thực sự thực hiện nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là cụ thể hóa “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm không ngừng xây dựng khối đoàn kết.

  – Ngay từ đầu năm học nhà trường tiến hành họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh, quán triệt trong toàn bộ giáo viên và học sinh việc thực hiện nội quy, quy định của đơn vị và được BĐDCMHS nhất trí đưa vào phương hướng hoạt động của Hội CMHS năm học 2022-2018 số 01/KH-BDDCMHS ngày 18 tháng 9 năm 2022.

  – Tại các đại hội Chi bộ, hội nghị CBCC, đại hội Chi đoàn, Liên đội… cũng đã nhất trí việc thực hiện các nội dung trong quy chế của đơn vị.

  PHẦN III. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT NĂM 2022.

  -Sau khi được thành lập BCĐ nhanh chóng phân công trách nhiệm, có kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, có biện pháp phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tác hại tiêu cực trong việc sử dụng Internet, game mạng có nội dung xấu và không lành mạnh trong học sinh.Kịp thời kiến nghị với công an huyện, công an xã và chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý những biểu hiện phức tạp về ANTT, gây tác động xấu đến HS. Gắn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với công tác giáo dục dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua giảng dạy các môn học từ giáo dục công dân, hướng nghiệp dạy nghề đến việc tích hợp vào các môn học khác, cũng là một trong các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học hằng năm của nhà trường.

  – Tổ chức phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường trong các ngày lễ, tết để đảm bảo an toàn trường học.

  * Báo cáo số liệu:

  – Trong năm học 2022 – 2022 theo thống kê của BCĐ tại đơn vị không có trường hợp CBGV-NV và học sinh vi phạm nội quy, quy định của đơn vị, các hiện tượng gây rối trật tự, các tệ nạn xâm nhập học đường được ngăn chặn kịp thời, không có trường hợp nghiện ma túy hay các tệ nạn xã hội khác tại đơn vị. Vi phạm về ATGT trong trường không xảy ra, con người và tài sản của nhà trường và học sinh được đảm bảo an toàn. Tập thể CBGV-NV luôn luôn có ý thức khi tham gia giao thông, lập đội tự vệ trong trường học, các tổ chức đoàn thể hoạt động có kế hoạch bảo đảm linh hoạt và bảo vệ tài sản nghiêm túc an toàn, sinh hoạt tập thể lành mạnh nhằm tạo thành một tập thể đoàn kết vững mạnh về mọi mặt.

  – BCĐ hoạt động khá nghiêm túc, kết hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để củng cố, xây dựng khối đoàn kết vững chắc.

  * Những sáng kiến, mô hình mới trong việc xây dựng “Trường học an toàn về ANTT

  – Để nâng cao ý thức trách nhiệm của các CBGV-VN cũng như học sinh trong trường học về công tác bảo đảm ANTT trong trường học, ngay từ đầu năm học BGH nhà trường quán triệt và xây dựng một số mô hình:

  + Xây dựng “Khu nội trú văn minh,an toàn”

  + Mô hình “Cổng trường ATGT”

  + Mô hình “Lớp học tự quản”

  + Xây dựng các tổ tự quản: Đội TNTP xung kích, Đội cờ đỏ … hoạt động nghiêm túc.

  + Liên đội tổ chức các câu lạc bộ ” Vui để học”, các hội thi “Rung chuông vàng” “Đố vui”, thi vẽ tranh về nội dung ATGT.

  2. Kiến nghị đề xuất

  – Do địa bàn dân cư của rộng, một số thôn như xóm ………có vị trí cách xa trường học hàng chục km nên việc quản lý, theo dõi học sinh trong các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

  – Công tác phối hợp giữa nhà trường và ban Công an địa phương, ban Đại diện CMHS chưa kịp thời.

  HIỆU TRƯỞNG

  – Đề nghị ban công an xã tổ chức phối hợp với nhà trường để thường xuyên trao đổi về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội, tình hình trật tự ATGT hiện nay để CBGV-NV và học sinh nắm bắt kịp thời và nâng cao ý thức trách nhiệm trong lối sống của cá nhân và tập thể.

  – UBND xã đặc biệt là Ban công an xã phối hợp với BCĐ đơn vị có kế hoạch kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm túc các hoạt động làm ảnh hưởng đến học tập, rèn luyện của học sinh và ANTT trường học./.

  – Phòng GD-ĐT(Để báo cáo)

  -Ban công an xã

  – Lưu VT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Năm Học 2022
 • Hội Đồng Nhân Dân Huyện Kỳ Anh: Khảo Sát Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Số 30/2012/nq
 • Hội Nghị Ban Thường Vụ Thành Ủy: Thảo Luận, Cho Ý Kiến Thông Qua Các Nghị Quyết Về Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng, Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự.
 • Nâng Cao Vai Trò Tiếp Công Dân Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo
 • Cổng Điện Tử Đại Biểu Dân Cử Tỉnh Bắc Giang
 • Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Sửa Đổi Nghị Định 167 Để Tránh Thất Thoát Tài Sản Công
 • Định Hướng Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định 167 Về Sắp Xếp, Xử Lý Tài Sản Công
 • Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Về Sắp Xếp Xử Lý Tài Sản Công
 • Định Hướng Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định Số 167/2017/nđ
 • Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Lộn Xộn, Chồng Chéo
 • Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Kế Hoạch Giám Sát Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Atxh Nam 2022, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Bài Tham Luận Về Tình Hình An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trong Trường Học, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Cụm Giáp Ranh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Chính Trị Trật Tự An Toàn Xã Hội,

  Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đẩy Lùi Nạn Mê Tín Dị Đoan, Tà Đạo
 • Xử Lý Nghiêm Hành Vi Mê Tín, Dị Đoan, Trục Lợi Tâm Linh
 • Kỳ Cuối: Bài Trừ Nạn Mê Tín Dị Đoan
 • Hành Nghề Mê Tín Dị Đoan Bị Xử Phạt Thế Nào?
 • Mức Xử Phạt Nào Cho Người Hành Nghề Mê Tín Dị Đoan?
 • Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trường Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Resolution 954/2020/ubtvqh14 Changes To Personal Income Tax Exemptions
 • Cập Nhật Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Mới Và Một Số Chính Sách Quan Trọng Về Thuế
 • Nâng Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Lên 11 Triệu Đồng/tháng Từ Ngày 01/07/2020
 • Từ Hôm Nay 1/7, Thu Nhập 11 Triệu Đồng Mới Phải Đóng Thuế Tncn
 • Đại Hội Đồng Cổ Đông (General Meeting Of Shareholders) Là Gì?
 • PHÒNG GD-ĐT GIAO THỦYTRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HÒA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:

  Bình Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2022

  ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022 – 2022

  Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về việc xây dựng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”:

  Căn cứ vào kế hoach năm học và tình hình thực tế của nhà trường năm học 2022-2017.

  1. Mục đích, yêu cầu:
  2. Xây dựng Nhà trường “An toàn về an ninh trật tự” nhằm tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học tại các trường học, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
  3. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh; huy động sự phối hợp,giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ.
  4. Nâng cao hơn nữa chất lượng việc tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ của giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh.
  5. Củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, Công an xã, Ban an ninh trật tự và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật trong học sinh trên địa bàn.
  6. Xác định trách nhiệm giáo dục, phòng ngừa những vi phạm là chính; xây dựng môi trường giáo dục rộng khắp đến tận gia đình là biện pháp cơ bản.
  7. Các tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

  Tiêu chí 1:

  – Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết; Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

  – Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

  – Có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục học sinh; phòng, chống cháy, nổ.

  – Có 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong nhà trường.

  Tiêu chí 2:

  – Triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường đề ra.

  – Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh.

  – Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường.

  Tiêu chí 3:

  – Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.

  – Không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường.

  – Không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, HS phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

  – Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

  – Không để xảy ra mất trộm tài sản và tài sản khác trong nhà trường.

  Tiêu chí 4:

  – Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

  – Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

  Tiêu chí 5:

  Có 70% Tổ thi đua trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

  III. Nội dung, biện pháp

   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ CB – GV – NV và HS toàn trường

  Tổ chức kí cam kết xây dựng nhà trường “An toàn về ANTT” giữa các lớp học, các chi đội, gắn với từng học sinh, kí cam kết về ATGT, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, quy định của nhà trường.

  – Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.

  – Thành lập Đội Xung kích thanh niên, Đội Xung kích học sinh, Đội Cờ đỏ các lớp

  – Quy định nhiệm vụ cụ thể của lực lượng bảo vệ, lực lượng xung kích, đội Cờ đỏ

   Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và các cơ quan, tổ chức về “An toàn về ANTT

  – Phối hợp chặt chẽ với các gia đình học sinh trong quản lý, giáo dục con em mình. Duy trì thường xuyên việc gặp gỡ Hội Cha mẹ học sinh để nắm tình hình học tập rèn luyện của từng em tại trường học cũng như tại gia đình để kịp thời có phương hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.

  – Tăng cường công tác quản lý đối với nhân viên bảo vệ, trách nhiệm tổ hành chính, trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giửa các lớp, các tổ chức, bộ phận trong trường học. Phát huy hết tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tốt tài sản nhà trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, vi phạm pháp luật trong học sinh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trường học.

   Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật xung quanh trường học

  – Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo ANTT khu vực xung quanh trường học, đề xuất địa phương cho các hàng quán kinh doanh ăn uống, nước giải khát, Internet, ký cam kết không bán bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác cho học sinh. Tăng cường kiểm tra, không để học sinh bỏ học, bỏ tiết để la cà hàng quán hoặc thực hiện các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường.

  – Thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát ANTT quanh trường học, triệt xóa các điểm thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập gây rối trật tự công cộng, ATGT; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chặn đường xin đểu học sinh, đánh học sinh…bảo vệ các em khỏi bị những đối tượng xấu lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn cho học sinh khi đến trường.

  TM nhà trường

  HIỆU TRƯỞNG Phạm Ngọc Lân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Trường Học An Toàn Về An Ninh Trật Tự
 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Năm Học 2022
 • Hội Đồng Nhân Dân Huyện Kỳ Anh: Khảo Sát Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Số 30/2012/nq
 • Hội Nghị Ban Thường Vụ Thành Ủy: Thảo Luận, Cho Ý Kiến Thông Qua Các Nghị Quyết Về Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng, Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự.
 • Nâng Cao Vai Trò Tiếp Công Dân Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết 02 2004 Hđtp Tandtc
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn,

  Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Về Xd Trt]Ờng Học An Toàn Về Antt
 • Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30A/2008/nq
 • Hà Giang: Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ
 • Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Tham Luân Ve Cong Tấc An Ninh Trật Tu, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Phối Hợp Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Vùng Giáp Ranh, Tham Luan Viec Phoi Họp Trong Cong Tac Dam Bao An Ninh Trật Tu Tai Xã Bien Giơi, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Tham Quản Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Công Điện Đảm Bảo Trật Tự Atgt Dịp Nghỉ Lễ 30/4 – 1/5, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Sổ Tay An Ninh Trật Tự An Toàn Trường Học, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự,

  Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Tham Luân Ve Cong Tấc An Ninh Trật Tu, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Phối Hợp Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Vùng Giáp Ranh, Tham Luan Viec Phoi Họp Trong Cong Tac Dam Bao An Ninh Trật Tu Tai Xã Bien Giơi, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Tham Quản Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự
 • Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Địa Phương Năm 2022.
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022
 • Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết 12 Về Tăng Cường Bảo Đảm Trật Tự Atgt Và Chống Ùn Tắc Của Chính Phủ
 • Tin Giao Thông Đường Bộ Tin Giao Thông Đường Bộ
 • Nghị Định An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Giấy Chứng Nhận An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96/2016/nđ
 • Nghị Định Quy Định Việc Bảo Vệ An Toàn Lưới Điện Cao Áp
 • Những Điểm Mới Của Nghị Định 40 Về Bảo Vệ Môi Trường
 • Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước
 • Nghị Định Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước
 • Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Phương án An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Cụm Giáp Ranh, Kế Hoạch Giám Sát Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luân Ve Cong Tấc An Ninh Trật Tu, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Chính Trị Trật Tự An Toàn Xã Hội, Tham Luân Ve An Ninh Trật Tư O Thôn Buan, Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Atxh Nam 2022,

  Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2022, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Phương án An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định An Toàn Lưới Điện Cao Áp
 • Nghị Định An Toàn Điện
 • Thủ Tục Ban Hành Nghị Định
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Luật
 • Phân Biệt Luật, Nghị Định, Thông Tư, Nghị Quyết?
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100