Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Quý Đôn Năm Học 2022
 • Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Hồng Phong
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 • Biên Bản Mẫu Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Nghị Quyết Diễn Tập, Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt, Giấy Đề Nghị Sang Tên Hợp Đồng Mua Bán Điện Sinh Hoạt, Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết Diễn Tập Phòng Thủ, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Quyết Về Lãnh Đạo Diên Tập Phòng Thủ Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Nghị Quyết Gói An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Giấy Đề Nghị Giải Quyết Phát Sinh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Mau Lam Don Xin Chuyen Doi Dien Kinh Doanh Sang Dien Sinh Hoat, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi Tia Lửa Điện, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Mau Don De Nghi Nang Cap Cong Suat Dien Dien, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Giấy Đề Nghị Mua Điện (theo Mẫu Của Điện Lực), Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Từ Điển Sinh Học Pdf, Từ Điển Sinh Học, Từ Điển Y Sinh, Đồ án Điện Tử Y Sinh, Báo Cáo Tổng Kết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Sổ Tay Sinh Viên Đại Học Điện Lực, Sinh Học 6 Bài Giảng Điện Tử, Sinh Học 7 Bài Giảng Điện Tử, Tiêu Chí 4.1 Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Biên Bản Bầu Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt, Đơn Xin Lắp Điện 3 Pha Sinh Hoạt, Bài Giảng Điện Tử Sinh 8, Sinh Học 7 Giáo án Điện Tử, Từ Điển Sinh Học Phổ Thông, Điều Lệ Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Đơn Mua Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Xin Chuyển Điện Sinh Hoạt, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Điện Tử Y Sinh, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 4, Đề Thi Học Sinh Giỏi Kỹ Thuật Điện Lớp 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 5, Đơn Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt, Tuyển Sinh Từ Điển Tiếng ê Đê, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi, Điện Tử Y Sinh Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Điện Từ Trường Có Thể Được Sinh Ra Bởi, Từ Điển Chuyên Ngành Sinh Học, Số Điện Thoại Sinh Viên, Số Điện Thoại Sinh Viên Ftu2, Đề án Tuyển Sinh Sân Khấu Điện ảnh 2022, Đềthi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 5, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Điện Lực, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Mẫu Giấy Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt,

  Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Nghị Quyết Diễn Tập, Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt, Giấy Đề Nghị Sang Tên Hợp Đồng Mua Bán Điện Sinh Hoạt, Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết Diễn Tập Phòng Thủ, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Quyết Về Lãnh Đạo Diên Tập Phòng Thủ Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Nghị Quyết Gói An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Giấy Đề Nghị Giải Quyết Phát Sinh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Mau Lam Don Xin Chuyen Doi Dien Kinh Doanh Sang Dien Sinh Hoat, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi Tia Lửa Điện, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A Của Tỉnh Bình Phước
 • Nghị Quyết 36A: Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử Tại Việt Nam Dần Đi Vào Thực Chất
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A
 • Hà Giang: Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30A/2008/nq
 • Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Ban Đại Diên Cmhs Trường Ban Dai Dien Cmhs Doc
 • Nghị Quyết Truong Thpt Dai Ngai Doc
 • Nghị Quyết Hội Cha Mẹ Trẻ Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường
 • Quy Che Ban Dai Dien Cha Me Hoc Sinh Quy Che Hoat Dong Cua Ban Ddcmhs Docx
 • Ban đại diện cha mẹ học sinh

  Viết bởi Administrator

  QUI CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA

  NHÀ TRƯỜNG VÀ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

  Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

  Căn cứ Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT, ngày 01/3 /2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

  Nay trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng xây dựng qui chế phối hợp công tác giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh (ĐDCMHS) cụ thể như sau:

  I. NGUYÊN TẮC CHUNG

  -Quan hệ giữa nhà trường và Ban ĐDCMHS là quan hệ phối hợp, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của mỗi tổ chức, nhằm làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục vì sự phát triển của sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương nhằm thực hiện được các mục tiêu phát triển giáo dục.

  -Tạo sự nhất trí và đồng thuận cao khi đề ra các giải pháp, xây dựng các điều kiện thiết yếu hỗ trợ, phục vụ cho công tác giáo dục với mục đích tạo môi trường giáo dục tốt nhất để thực hiện dạy tốt, học tốt; phát huy hiệu quả vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của địa phương.

  II. NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ SỰ PHỐI HỢP

  1. Phối hợp trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức Ban ĐDCMHS hàng năm

  Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch họp toàn thể hội viên toàn trường theo từng lớp.

  Giáo viên chủ nhiệm lớp chủ trì phiên họp toàn thể hội viên lớp mình để bầu chọn những người uy tín vào Ban ĐDCMHS lớp.

  Nhà trường lên kế hoạch họp với Trưởng, Phó ban các lớp trong toàn trường để cử Ban ĐDCMHS cấp trường và thống nhất công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương theo từng năm.

  Ban ĐDCMHS trường sau khi đã được bầu chọn tiến hành phiên họp đầu tiên để quyết định số lượng và bầu các chức danh trưởng, phó ban, uỷ viên thường trực.

  3. Phối hợp trong việc giáo dục học sinh.

  a. Đối với nhà trường:

  – Chủ động, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Hàng tháng, hết mỗi học kỳ và hết năm, nhà trường có trách nhiệm thông báo kết quả học tập, mức độ tiến bộ của từng học sinh cho từng gia đình biết thông qua tin nhắn và các cuộc họp định kỳ.

  – Tạo mọi điều kiện để Ban ĐDCMHS, cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn trong các hội đồng: Hội đồng giáo dục nhà trường, Hội đồng kỹ luật học sinh…

  – Mỗi năm giáo viên chủ nhiệm họp với toàn thể phụ huynh 3 lần vào đầu- giữa- cuối năm học để xây dựng kế hoạch thực hiện của lớp, thông báo kết quả học tập, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết đầu năm. Ban giám hiệu dự họp với Thường trực của Ban mỗi năm 3 lần trước khi các lớp tiến hành họp ( trừ phiên họp đột xuất), để phối hợp với Ban đại diện và cha mẹ học sinh về công tác quản lý xây dựng của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh; góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh.

  b. Đối với Ban ĐDCMHS

  – Đôn đốc, nhắc nhở cha mẹ học sinh phải có trách nhiệm theo dõi tình hình học tập, công tác rèn luyện ở nhà của học sinh. Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

  – Phối hợp với nhà trường vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh như: hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khoá nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

  – Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương hỗ trợ nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh, động viên tuyên dương những gia đình có con em học tập tốt để đề nghị Hội khuyến học và các cấp khen theo định kỳ hàng năm.

  5. Tổ chức thực hiện

  Nhà trường và Ban ĐDCMHS căn cứ Qui chế để phối hợp hoạt động và giữ mối quan hệ tốt nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học và kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương .

  Qui chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau góp ý để có sự điều chỉnh phù hợp .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Chủ Tịch Nước Trăn Trở Về Hòa Hợp Dân Tộc
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Về Công Tác Đối Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Chuẩn Bị Hội Nghị Tổng Kết 6 Năm Nghị Quyết 36 Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Nghị Quyết 36 Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài Đã Đi Vào Cuộc Sống
 • Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Hồng Phong

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 • Biên Bản Mẫu Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

  Số: 01/NQ- BĐDCMHS

  NGHỊ QUYẾT

  CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

  NĂM HỌC 2022 – 2022

  chúng tôi ĐẠI DIỆN CMHS

  TRƯỞNG BAN

  (Đã ký)

  Phạm Thị Hồng

  BAN ĐẠI DIỆN CMHS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

  DỰ TOÁN

  THU-CHI QUỸ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG

  NĂM HỌC 2022-2021

  A. DỰ TOÁN THU

  984 HS X 144.000 đ = 141.696.000 đ

  Bằng chữ:(Một trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm chín sáu ngàn đồng)

  B. DỰ TOÁN CHI

  – Chi hành chính, thăm hỏi của Ban đại diện CMHS trường: 7.084.800 đ

  – Chi khen thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc: 13.000.000 đ

  – Chi hỗ trợ học sinh tham gia các Hội thi cấp tỉnh: 35.000.000 đ

  – Chi hỗ trợ Giải Bơi lội học sinh toàn trường: 7.500.000 đ

  – Chi hỗ trợ Giải bóng đá học sinh: 10.000.000 đ

  – Hỗ trợ học sinh giao lưu các Đoàn trường: 15.000.000 đ

  – Hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật: 10.000.000 đ

  – Hỗ trợ học sinh bắn đạn thật: 4.000.000 đ

  – Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 27.000.000 đ

  – Hỗ trợ đoàn viên học sinh tham gia Đại hội đoàn trường: 6.000.000 đ

  – Dự phòng: 7.111.200 đ

  Di Linh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

  TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG

  TRƯỞNG BAN

  (đã ký)

  Phạm Thị Hồng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Quý Đôn Năm Học 2022
 • Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A Của Tỉnh Bình Phước
 • Nghị Quyết 36A: Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử Tại Việt Nam Dần Đi Vào Thực Chất
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A
 • Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Che Ban Dai Dien Cha Me Hoc Sinh Quy Che Hoat Dong Cua Ban Ddcmhs Docx
 • Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Quy Định Về Việc Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần
 • Ngày Làm Việc Thứ Hai, Kỳ Họp Thứ 8, Hđnd Tỉnh Khoá Xvii::thông Qua Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Lấy Phiếu Tín Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Hđnd Huyện Yên Dũng: Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Huyện
 • KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Năm học 2022 – 2022

  Căn cứ vào Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2011;

  Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2022 của trường TH Trần Phú;

  Căn cứ biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học 2022-2020 của trường TH Trần Phú, nay ban đại diện cha mẹ học sinh trường phối kết hợp cùng nhà xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2022 – 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

  A. Đặc điểm tình hình chung :

  I. Những thuận lợi, khó khăn :

  1. Thuận lợi :

  Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Bắc Sơn, các tổ chức chính trị đoàn thể và cơ quan cấp trên. Trường TH Trần Phú đã đi vào hoạt động có kỷ cương nề nếp, có nhiều tiến bộ về chất lượng giáo dục tiểu học.

  Cha mẹ học sinh và các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp lãnh đạo luôn quan tâm và đầu tư cho nhà trường về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục .

  Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp chính quyền tạo ra sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

  2. Khó khăn :

  1. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường : 3 người

  – Ông Lê Văn Hùng – Trưởng ban

  – Nguyễn Ngọc Điệp – Phó trưởng ban

  – Tạ Thị Kiều – ủy viên

  Cùng với nhà trường tuyên truyền, tổ chức, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. T iếp tục thực hiện phong trào ” và việc “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực,” thực hiện Đổi mới công tác quản lý giáo dục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Học tập và và theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

  Phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý và giáo dục đạo đức học sinh. Tạo mọi điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh với mục đích hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho con em.

  Đề xuất với nhà trường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nắm vững kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường.

  – Duy trì sĩ số đạt 100 %.

  – Hoàn thành chương trình lớp học 99%. trở lên

  – Hoàn thành chương trình tiểu học 100%.

  Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng nhà trường chăm lo động viên các thầy cô giáo từ đó xây dựng đội ngũ giáo viên là một tập thể sư phạm gương mẫu, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là tấm gương giáo dục đạo đức lối sống, nhân cách cho học sinh noi theo.

  Phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh chăm chỉ, tự giác, vượt khó và có ý thức vươn lên trong học tập, chấp hành tốt nội qui trường lớp, không vi phạm pháp luật.

  Phụ huynh thì luôn gương mẫu trong cuộc sống và nêu cao tinh thần học tập, tạo mọi điều kiện chăm lo đến việc học hành của con cái. Động viên, khuyến khích tạo dựng cho con ý thức tự giác, tự thân vận động, quyết tâm phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, là dân có ích cho xã hội.

  Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp cần xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng quý cử đại diện đến dự sinh hoạt với lớp hoặc gặp gỡ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của học sinh.

  Phụ huynh phối kết hợp với nhà trường tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh để phát triển nhân cách học sinh. Xây dựng cho học sinh ý thức tự lực, tự quản để học sinh bộc lộ và phát huy năng lực làm chủ và quản lí ngay từ khi mới vào trường.

  Quản lí tốt việc học tập và rèn luyện của học sinh ở mọi nơi, mọi lúc. Động viên, khuyến khích, khơi dậy niềm tin, ước mơ trong mỗi học sinh giúp các em hoà mình vào tập thể, tạo niềm đam mê và hăng say phấn đấu trong học tập, lao động.

  Phụ huynh và học sinh cam kết thực hiện tốt phong trào “3 không 3 đủ“: “Không vi phạm Luật giao thông – Không có bạo lực gia đình – Không nghỉ học và bỏ học tùy tiện”; “Đủ ăn – Đủ mặc – Đủ sách vở”.

  Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội đặc biệt là Ma tuý /HIV-AIDS. Giáo dục cách phòng chống các dịch bệnh, cách giữ gìn và chăm sóc sức khỏe bản thân.

  Để phối hợp và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả với nhà trường thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiểu năm học 201 9 -20 20 , Ban đại diên cha mẹ học sinh nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

  – Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Kịp thời phát hiện những tồn tại của giáo viên trong quá trình giảng dạy cũng như kết quả học tập của các em học sinh. Từ đó cùng với nhà trường có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng học tập ở tất cả các lớp.

  – Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em tại gia đình, nhắc nhở, giúp đỡ con em học tập ở nhà. Giáo dục ý thức tự phục vụ bản thân cho con em: Tự ăn, tự mặc, tự sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, không đưa con đến tận cửa lớp…Phụ huynh chỉ kiểm tra để tạo thành nếp sinh hoạt, học tập cho con em.

  – Ủng hộ và đóng góp kinh phí hỗ trợ các hoạt động giáo dục để nhà trường hỗ trợ phong trào học tập, các cuộc giao lưu của học sinh, Hội khỏe Phù Đổng; các hội thi văn nghệ, TDTT,.. động viên khen thưởng kịp thời cả về tinh thần và vật chất đối với học sinh, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

  Phối hợp cùng nhà trường đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực “; Cuộc vận động “Dân Chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

  – Tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông phấn đấu xây dựng mô hình cổng trường an toàn : Phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không dựng xe dưới lòng đường trước cổng trường . Phòng chống tai nạn đuối nước….

  – Khi đến trường đưa đón con hoặc gặp gỡ thầy cô giáo: Trang phục phải chỉnh tề, cư xử giao tiếp đúng mực, hành vi phải lịch sự khi trao đổi công việc với thầy cô giáo. Khi đón con phụ huynh phải dừng lại trước cổng trường .

  – Giáo dục học sinh ý thức tự giác bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh.

  – Cùng nhà trường nghiên cứu tìm hiểu, mở rộng các hoạt động ngoại khoá và phong trào thi đua trong học sinh.

  – Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng thể trong năm.

  – Chi hội phụ huynh các lớp cùng ban đại diện cha mẹ hoc sinh trường bằng nhiều hình thức chủ động tổ chức các hoạt động chúc mừng, thăm hỏi động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong trường nhân các ngày lễ tết, ngày kỷ niệm trong năm, thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ… đảm bảo trang trọng, thân tình.

  – Biết và hiểu con em mình để từ đó hiểu và thông cảm với công việc của người giáo viên.

  – Phối hợp cùng với nhà trường để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh tài năng vượt khó.

  – Hướng dẫn lựa chọn những hội viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc vào ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Ban thường trực cha mẹ học sinh trường.

  – Phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên trong Ban thường trực trường.

  – Thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều với các chi hội, với hội viên để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của học sinh, CMHS.

  – Tham gia đầy đủ các hoạt động do hội CMHS Trường tổ chức và phát động

  – Cùng nhà trường quản lý, giám sát và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, đạt hiệu quả cao các nguồn kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Cha Mẹ Trẻ Năm Học 2022
 • Nghị Quyết Truong Thpt Dai Ngai Doc
 • Nghị Quyết Ban Đại Diên Cmhs Trường Ban Dai Dien Cmhs Doc
 • Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh
 • Nguyên Chủ Tịch Nước Trăn Trở Về Hòa Hợp Dân Tộc
 • Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Quý Đôn Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Hồng Phong
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 • Biên Bản Mẫu Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh
 • BĐDCM HỌC SINH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2022-2019

  Căn cứ kết quả Đại hội CMHS năm học 2022-2019, được tổ chức ngày 23/9/2018, Đại hội đã bầu thường trực Ban Đại diện CMHS Trường THPT Lê Quý Đôn với 19 thành viên, một trưởng ban, hai phó ban, kế toán và thư ký Ban ĐDCMHS trường. Ngoài ra còn có những anh, chị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động như: Anh Lâm, anh Điệp…

  Để hoạt động của Ban ĐDCMHS đúng theo thông tư 55/BGDĐT và sự đồng thuận của các bậc cha mẹ học sinh. Ban Đại diện CMHS của trường đề ra Nghị quyết nhằm tích cực phối hợp với Ban giám hiệu, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cả về vật chất và tinh thần quyết tâm tổ chức đầy đủ các hoạt động cho năm học 2022-2019, đạt được những kết quả chỉ tiêu đề ra:

  1-Phấn đấu 100% học sinh khối 10 và 11 lên lớp thẳng, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

  2-Phấn đấu trong năm học (2018-2019) 100% học sinh không vi phạm luật giao thông đường bộ, không vi phạm các tệ nạn xã hội, không có học sinh bỏ học.

  3-Phấn đấu trên 100% đạt TN THPT QG; phấn đấu trên 70% được tuyển vào ĐH ít nhất một trong các khối thi (A; B; D;A1) nếu có điểm sàn, kết quả tính trên điểm sàn.

  4-Tiếp tục vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ vật chất, tiền…để phát thưởng, tổng kết năm học và Giải thưởng Lê Quý Đôn

  5-Thực hiện việc thu, chi quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh đúng như kế hoạch được trình trước Đại hội CMHS năm học 2022-2019, ngày 23/09/2018 (có bản kế hoạch chi tiết kèm theo). Hoạt động phí của Ban đại diện do phụ huynh tự nguyện đóng góp (không thu đối với những em có sổ hộ nghèo và chỉ thu 1 suất đối với những trường hợp có 2 hoặc 3 anh em cùng học chung trường) để hỗ trợ các hoạt động dạy và học của các em học sinh trong năm học 2022-2019.

  Đại hội đã biểu quyết nhất trí giao BĐD.CMHS trường, phối hợp cùng Ban giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội năm học (2018-2019) đặt ra./.

  TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS

  – Các thành viên BĐD (19b);

  – BGH trường Lê Quý Đôn (3b);

  – Lưu: BĐD – CMHS, thư ký trường (K.Khoa)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A Của Tỉnh Bình Phước
 • Nghị Quyết 36A: Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử Tại Việt Nam Dần Đi Vào Thực Chất
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A
 • Hà Giang: Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ
 • Hội Nghị Đại Biểu Cha Mẹ Học Sinh Trường Tiểu Học Đức Ninh Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Qua 6 Nghị Quyết Và Bầu Bổ Sung Chức Danh Ủy Viên Ubnd Tỉnh
 • Cách Tính Mức Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng
 • Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng: Những Điều Cần Biết
 • Thực Tiễn Xét Xử: Tranh Chấp Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Được Tòa Án Giải Quyết Như Thế Nào?
 • Bồi Thường Oan Sai: Con Đường Nhọc Nhằn
 • Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022, Trường Tiểu học Đức Ninh đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022 – 2022

  Đến dự với Hội nghị có cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường.

  Đại biểu tham dự Hội nghị

  Đại biểu tham dự Hội nghị

  Sau những tiết mục văn nghệ vui vẻ của các đại biểu, Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022 – 2022 do ông Hoàng Ngọc Anh – Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trình bày với những nhiệm vụ cụ thể: Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và Hội, giữa các thành viên trong Ban đại diện Hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường; Quan tâm hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là các phong trào thi đua của nhà trường.

  Ông Hoàng Ngọc Anh – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh báo cáo trước Hội nghị

  Hội nghị được nghe cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường khái quát lại những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 -2018. Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và khẳng định: Có được những kết quả tốt đẹp trên chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB, GV, NV nhà trường đồng thời cũng là sự thể hiện biết bao công sức, tâm huyết của các bậc phụ huynh đã đồng tâm, đồng lòng, đồng sức hỗ trợ động viên cả vật chất lẫn tinh thần cho nhà trường, nhất là sự năng nổ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học vừa qua.

  Cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trước Hội nghị

  Các tiết mục văn nghệ của giáo viên và phụ huynh rất hào hứng và sôi nổi đã đem đến cho Hội nghị một bầu không khí thân mật và vui vẽ.

  Hội nghị ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của các vị đại diện Hội trong năm qua và thống nhất giữ lại Ban thường trực hội Cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2022 gồm 3 vị:

  1. Ông Hoàng Ngọc Anh – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 2 1

  2. Ông Lê Quang Trung – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 4 4

  3. Bà Đặng Thị Thương – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 5 1

  Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2022

  Với sự đồng lòng nhất trí cao về Nghị quyết, Hội nghị Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2022-2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự đồng sức, đồng lòng với những nhiệm vụ đặt ra của nhà trường trong năm học là nguồn động viên lớn đối với tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên để các thầy cô giáo rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Sự gắn kết chặt chẽ, khăng khít giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS, sự quan tâm của cha mẹ học sinh, tin tưởng rằng nhà trường sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm học 2022 – 2022.

  Theo Đặng Thị Loan – Trường Tiểu học Đức Ninh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2022
 • Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về Công Tác Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Đẩy Mạnh Nghị Quyết Về Công Tác Đối Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Tiếng Vọng Từ Nghị Quyết 36
 • Xây Dựng Kế Hoạch Tổng Thể Và Kế Hoạch 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 36
 • Nghị Quyết Hội Cha Mẹ Học Sinh Nq Hoi Cha Me Hs Tham Khao Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi
 • Nghị Quyết Hội Nghị Công Chức, Viên Chức
 • Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện
 • Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên
 • 【Havip】Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12 Của Đảng Viên 2022
 • TRƯỜNG THCS XÃ PHƯỚC LONG

  Số: 01 NQ /BĐD THCSPL

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THCS XÃ PHƯỚC LONG

  1. Nhất trí thông qua các báo cáo của Ban đại diện CMHS đã trình trong Hội nghị .Thống nhất tư tưởng và nhận thức trong việc chăm lo giáo dục cho con em với nền tảng là sự phối hợp chặt chẽ ba môi trường: G ia đình – N hà trường – X ã hội. Trong đó, môi trường giáo dục gia đình giữ vai trò quyết định. Quan điểm “Trăm sự nhờ Thầy” giao khoán con em mình cho nhà trường, thoát ly vai trò giáo dục của gia đình không còn phù hợp với tình hình xã hội ngày nay. Không ai có quyền cấm đoán sự chăm lo của CMHS đối với con em mình dưới mọi góc độ.

  b) Mục đích sinh hoạt:

  – Nắm bắt tình hình hoạt động và các ý kiến đề xuất của Trường, GVCN và của Cha Mẹ HS để kịp thời giải quyết, hỗ trợ nhà trường trong cô ng tác dạy – học – hoạt động văn, thể, mỹ , xã hội, giáo dục truyền thống … và kip thời động viên khen thưởng CB – GV- CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  – Kịp thời động viên, khen thưởng những học sinh đạt thành tích tốt trong học tập – rèn luyện đạo đức – tham gia các hoạt động TDTT, văn nghệ , xã hội … Đồng thời phối hợp với nhà trường giáo dục những học sinh chưa ngoan, ham chơi, lười học, có ý định bỏ học …

  * Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động:

  – Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học.

  – Chú trọng việc cá thể hóa và xây dựng kỷ năng sống cho HS ” Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình”.

  – Đổi mới quản lý tài chí nh, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục.

  – Thực hiện có hiệu quả việc phòng chống lưu ban, bỏ học công bằng trong giáo dục.

  – Không có HS yếu, kém về hạnh kiểm – HS bỏ học < 2%.

  – Đủ điều kiện xét TN/THCS : 100%

  – Thi tuyển lớp 10: Đủ điểm đạt nguyện vọng vào các trường công lập: 95%

  Hội nghị nhất trí với với các khoản dự thu năm học 201 3 – 201 4 đã được trình bày trong phương hướng hoạt động năm học 201 3 – 201 4 của Ban đại diện CMHS.

  – CB-GV-CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Gồm : – Các hoạt động phong trào, chuyên đề, hội thảo, hội giảng …

  – Tăng cường CSVC, trang thiết bị phục vụ việc dạy học …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Thuế Thu Nhập Cá Nhân Lên 11 Triệu Đồng
 • Nghị Quyết Giảm Trừ Gia Cảnh
 • Nghị Quyết 954/2020/ubtvqh14 Điều Chỉnh Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Của Thuế Thu Nhập Cá Nhân
 • Giảm 30% Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2022
 • Giảm 30% Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Cho Doanh Nghiệp Có Doanh Thu Dưới 200 Tỷ Đồng
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8/2019
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Công Đoàn Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Tiểu Luận Tình Huống Trong Lanh Dao, Quan Ly O Truong Tieu Hoc, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4 Trường Tiểu Học, Đánh Giá Ngoài Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3 Trường Tiểu Học, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Tiểu Luận Vi Phạm Thu Chi Trương Trường Học, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường , Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Tiêu Chuẩn Thiết Kế Trường Tiểu Học, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Trường Tiểu Học, Tiểu Luận Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Tiểu Học, Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1 Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học Mức 1, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Hồ Sơ Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Tiểu Luận Về Văn Thư Trường Tiểu Học, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Kich Ban Hoi Nghi Bau Truong Ban, Pho Truong Ban, Tiêu Chí Môi Trường, Đơn Xin Vào Trường Tiểu Học, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Tiểu Học, Trường Tiểu Học, 5 Nội Quy Trường Tiểu Học, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Tiểu Học, Đồ án Trường Tiểu Học, Nội Quy Của Trường Tiểu Học, Đơn Xin ăn Bán Trú ở Trường Tiểu Học,

  Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Hội Cha Mẹ Trẻ Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường
 • Quy Che Ban Dai Dien Cha Me Hoc Sinh Quy Che Hoat Dong Cua Ban Ddcmhs Docx
 • Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Quy Định Về Việc Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần
 • Ngày Làm Việc Thứ Hai, Kỳ Họp Thứ 8, Hđnd Tỉnh Khoá Xvii::thông Qua Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Lấy Phiếu Tín Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ TRẺ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT Hội cha mẹ trẻ Năm học 2022-2018

  Số: …../NQ-HCMT Đại Hòa, ngày tháng năm 2022

  Hôm nay, vào lúc 7 h30′ ngày 22 tháng 09 năm 2022, Ban đại diện cha mẹ trẻ Trường MN Đại Hòa tổ chức Đại hội cha mẹ trẻ nhằm đánh giá hoạt động của Hội trong năm học 2022-2017 và đề ra kế hoạch hoạt động của Hội năm học 2022 – 2022.

  1. Phối hợp cùng nhà trường tập trung thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua:
  2. a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/ TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”:

  Hội cha mẹ trẻ hỗ trợ đắc lực về các điều kiện tinh thần, vật chất để giúp CBVC thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phong trào thi đua: xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

  Toàn trường có 2 cụm, 10 lớp học:

  Cụm Hòa Thạch: 9 lớp (3 lớn, 3 nhỡ, 2 bé, 1 nhà trẻ)

  Cụm Bộ Bắc: 1 lớp bé

  * Phát triển số lượng: .

  Huy động học sinh ra lớp 289/400 cháu, tỉ lệ: 72,25 %

  Chia theo từng độ tuổi:

  Trong đó: Nhà trẻ: 25/124 cháu. Đạt tỷ lệ: 20%.

  Mẫu giáo: 264/276.cháu. Đạt tỷ lệ: 95,7%.

  Chia ra: + 3 tuổi: 75/79 cháu. Đạt tỷ lệ: 95 %.

  + 4 tuổi: 87/95 cháu. Đạt tỷ lệ: 91,5%

  + 5 tuổi:102/102 cháu. Đạt tỷ lệ:100%.

  III. Nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc – giáo dục trẻ:

  Học sinh bán trú: Nhà trẻ: 25/25, tỉ lệ: 100%. MG: 264/264 cháu, tỉ lệ: 100 %.

  Phấn đấu đến cuối năm trẻ nhà trẻ có cân nặng bình thường 96 – 98%; trẻ suy dinh dưỡng nhẹ, thấp còi: 2- 4%;

  Trẻ mẫu giáo có cân nặng bình thường đạt từ 96-97%, trẻ SDD nhẹ đạt từ 3-4%, hạn chế trẻ bị béo phì.

  100% trẻ có nề nếp, thói quen trong ăn, ngủ, hoạt động vệ sinh, môi trường.

  Không có trẻ bị tai nạn thương tích, không xảy ra ngộ độc thức ăn.

  Thống nhất mức tiền ăn 12.000đ/ngày/trẻ (không kể gas, phụ thu tiền điện…) được chia như sau:

  + Sữa sáng: 3500đ; bữa trưa: 5500đ; ăn phụ: 3000đ; gạo: 1,3lạng/ xuất/ ngày.

   Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

  Phối hợp với nhà trường cho các cháu đi học chuyên cần, giáo dục lễ giáo phấn đấu cuối năm chuyên cần đạt từ 95 -100%, tỷ lệ bé ngoan đạt 85 – 95%.

  Phấn đấu đến cuối năm các độ tuổi đạt tiêu chí phát triển 4, 5 lĩnh vực:

  -Trẻ 2 tuổi đạt từ 80- 85%

  -Trẻ 3 tuổi đạt từ 83-90%

  -Trẻ 4 tuổi đạt: 85-95%

  -Trẻ 5 tuổi đạt: 87-97%

  -Giữ vững thành quả phổ cập đã đạt được ở các năm trước và tập trung thực hiện tốt công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi tại đơn vị năm 2022.

  Tạo điều kiện để nhà trường thực hiện đảm bảo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1.Thu theo qui định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

   Thống nhất với các khoản thu của nhà trường như sau :

  -Tiền học phí ( thu theo Nghị quyết số 13/ 2022/ NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam ngày 19 tháng 07 năm 2022) 45.000đ / tháng .

  2.Thu thỏa thuận với cha mẹ trẻ 2.1.Tiền ăn trưa của trẻ và phụ phí:

  (Hộ nghèo miễn 100%; hộ cận nghèo: 50%).

  -Tiền ăn trưa: 12.000đ/ 1 ngày/ 1 trẻ;

  -Gạo 1.3 lạng/ 1 xuất/ 1 trẻ.

  -Tiền gas, phụ thu điện, phụ phí 2000đ/ 1 xuất/ 1 trẻ

   Phí phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ:

  -Trẻ Nhà trẻ: 70.000đ/ trẻ/ tháng

  -Trẻ mẫu giáo: 35.000đ/ trẻ/ tháng

  III.Các hoạt động tổ chức trong năm học:

   Mua đồ dùng phục vụ các hoạt động của trẻ và đồ dùng bán trú: 210.000đ/trẻ/ năm.

  Phối hợp chặt chẽ với nhà trường thực hiện tốt việc Chăm sóc giáo dục các cháu cụ thể: Các chi hội tham gia đầy đủ các cuộc họp phụ huynh ở lớp 3 lần /năm, trao đổi thống nhất nội dung, phương pháp giáo dục các cháu.

  Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trong việc giáo dục chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, phòng tránh tai nạn, thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ ở trường, lớp và gia đình.

  Vận động phụ huynh tự nguyện đóng góp đầy đủ các khoản theo qui định của nhà trường.

  Phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức tốt ngày hội ngày lễ; Hội thi văn nghệ; giáo viên giỏi trường; trang trí lớp; biểu diên đêm văn nghệ ” Mùa xuân tuổi thơ” theo kế hoạch của nhà trường.

  Cùng với nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục các cháu, góp phần cùng nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

  Thực hiện thu, chi nguồn quỹ hội đúng mục đích, đúng nguyên tắc tài chính, không lãng phí theo Thông tư 55/ 2011/ TT- BGDĐT ngày 22/11/2011.

  Xây dựng mối quan hệ mật thiết, thân thiện giữa nhà trường các bậc cha mẹ, các tổ chức xã hội để có sự thống nhất về phương pháp chăm sóc- giáo dục trẻ thích hợp .

  Đại diện nhà trường chúng tôi đại diện cha mẹ học sinh Hiệu trưởng

  100% phụ huynh thống nhất các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Truong Thpt Dai Ngai Doc
 • Nghị Quyết Ban Đại Diên Cmhs Trường Ban Dai Dien Cmhs Doc
 • Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh
 • Nguyên Chủ Tịch Nước Trăn Trở Về Hòa Hợp Dân Tộc
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Về Công Tác Đối Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8,9
 • ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨCHƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HƯƠNG

  Trong 3 năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh của tập thể sư phạm, phong trào hoạt động chung của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành t ích nổi bật tạo tiền đề và điều kiện cho bước phát triển của thời kỳ mới.

  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, GV được làm thường xuyên liên tục nên 100% Đảng viên nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lập trường chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  1. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục được chú trọ ng . Tỷ lệ HS giỏi năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng đại trà được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ cập giáo dục TH đạt mức độ 2
  2. Công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên được củng cố, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, nội dung sinh họat khá phong phú
  3. Cơ sở vật chất trường học có nhiều khởi sắc. Đồ dùng phục vụ dạy học khá đầy đủ.

  Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện của chi bộ đó là:

  Phong trào hoạt động đang còn mang tính thời vụ, chủ điểm

  Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay .

  Công tác phát triển Đảng còn chậm chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

  II . Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 201 5 – 2 01 7 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

  – Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học 98-100%,

  – Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

  – 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, 60% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 20% giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 7% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ;

  – 80% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

  – Phấn đấu đạt: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

  – Công đoàn vững mạnh xuất sắc

  – Đoàn đội: Xuất sắc

  – Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 một cách vững chắc

  – Giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1

  – Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

  * Công tác xây dựng đảng:

  – Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng

  – Kết nạp và chuyển chính thức 2 đ/c

  – Cử đi học cảm tình Đảng: 2 quần chúng

  III . Đại hội kêu gọi tập thể cán bộ, giáo viên hãy đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 201 5 – 201 7 đề ra. Đưa trường TH Đức Hương giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I ở mức vững chắc và từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II trong những năm tiếp theo.

  IV . Đại hội giao cho cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 201 5 – 201 7 căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này

  ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỨC HƯƠNG NHIỆM KỲ 201 5 – 201 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100