Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân

--- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyển Chọn Và Gọi Công Dân Nhập Ngũ
 • Thành Ủy Chỉ Đạo Tăng Cường Lãnh Đạo Công Tác Tuyển Quân Năm 2022
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyển Chọn, Gọi Công Dân Nhập Ngũ Hiện Nay
 • Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng Ủy Xã
 • Đảng Ủy Xã Tả Thanh Oai: Quán Triệt Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường
 • Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Nvqs Của Xã, Phường, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Huấn Của Đảng, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghị Quyết Về Tổ Chức Bộ Tuyên Truyền Và Công Tác Tuyên Truyền, Nghị Quyết Về Chấn Chỉnh Công Tác Tuyên Huấn, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Bai Tie Luan Ve Cong Tác Tuyen Quan, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Tuyển Quân, Bài Phát Biểu Về Công Tác Tuyển Quân, Báo Cáo Rút Kinh Nghiệm Công Tác Tuyển Quân, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Bài Tham Luận Tổng Kết Công Tác Tuyển Quân, Bài Dự Thi Tuyên Truyền Đưa Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Công Văn Số 05/tsqs-nt Của Ban Tuyển Sinh Quân Sự Bộ Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Đơn Đề Nghị Xét Tuyển Công Chức, Công Văn Đề Nghị Tuyển Dụng, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Thuyết Trình Về Tuyên Truyền Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Bài Tham Luận Của Phòng Y Tế Trong Công Tác Khám Tuyển Nghĩa Vụ Quân Sự, Mẫu Giấy Triệu Tập Công Dân Chống Lệnh Gọi Khám Tuyển Nghĩa Vụ Quân Sự, Nghị Định Dịch Vụ Công Trực Tuyến, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân Vào Phục Vụ Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghi Quyet 51 Trong Quan Doi, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, 6 Quan Điểm Của Nghị Quyết 35, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2022, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Nghị Quyết Quân Đội Năm 2012, Báo Cáo Nghi Quyết 765 Của Quân ủy Trung ưng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân Phục Vụ Trong Quân Đ, Thông Tư Liên Tịch Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân Vào Phục Vụ Trong Quân Đội Nhân, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Nghi Quyet Huan Luyen Dan Quan, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết 55, Quán Triệt Một Nghị Quyết Của Cấp Trên, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Kế Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Trong Quân Đội, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương,

  Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Nvqs Của Xã, Phường, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Huấn Của Đảng, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghị Quyết Về Tổ Chức Bộ Tuyên Truyền Và Công Tác Tuyên Truyền, Nghị Quyết Về Chấn Chỉnh Công Tác Tuyên Huấn, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Bai Tie Luan Ve Cong Tác Tuyen Quan, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Tuyển Quân, Bài Phát Biểu Về Công Tác Tuyển Quân, Báo Cáo Rút Kinh Nghiệm Công Tác Tuyển Quân, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Bài Tham Luận Tổng Kết Công Tác Tuyển Quân, Bài Dự Thi Tuyên Truyền Đưa Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Công Văn Số 05/tsqs-nt Của Ban Tuyển Sinh Quân Sự Bộ Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Đơn Đề Nghị Xét Tuyển Công Chức, Công Văn Đề Nghị Tuyển Dụng, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Thuyết Trình Về Tuyên Truyền Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Bài Tham Luận Của Phòng Y Tế Trong Công Tác Khám Tuyển Nghĩa Vụ Quân Sự, Mẫu Giấy Triệu Tập Công Dân Chống Lệnh Gọi Khám Tuyển Nghĩa Vụ Quân Sự, Nghị Định Dịch Vụ Công Trực Tuyến, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân Vào Phục Vụ Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Lãnh Đạo Công Tác Tuyển Quân
 • Nq Về Tạo Nguồn Phát Triển Đảng
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Đến Giảm Nghèo Bền Vững Các Quận, Huyện Trong Thành Phố Cần Thơ
 • Tx. Long Khánh: Sau Một Năm Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Giúp Hộ Nghèo Thoát Nghèo Bền Vững
 • Một Số Giải Pháp Hướng Tới Mục Tiêu Giảm Nghèo Nhanh Và Bền Vững Ở Quảng Nam
 • Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Giấy Đề Nghị Xét Duyệt Bổ Sung Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Đơn Đề Nghị Chuyển Trại Giam, Thủ Tục Chuyển Đổi Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Ttinhj Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Công Tác Giám Sát Chuyên Đề Của Ubkt, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo Bền Vững, Kết Quả Giảm Nghèo Của Huyện Thạch Hà, Báo Cáo Tổng Kết Lĩnh Vực Giảm Nghèo, Tài Liệu Tham Khảo Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Báo Cáo Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Giảm Nghèo ở Việt Nam, Hướng Dẫn Thực Hiện Mô Hình Giảm Nghèo, Taif Liệu Về Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Giảm Nghèo Tại Huyện Thạch Hà, Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Mẫu Đơn Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Giám Định Y Khoa Bệnh Hiểm Nghèo Sinh Con Thứ 3, Các Chương Trình Và Chính Sách Giảm Nghèo ở Việt Nam, Những Thách Thức Đối Với Giảm Nghèo Nông Thôn Tại Việt Nam, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Biên Chế, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết Giảm Trừ Gia Cảnh, Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Nghị Quyết Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, 6 Bí Quyết Giảm Cân Thành Công, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết Về Chương Trình Giám Sát Năm 2022, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Công Văn Đề Nghị Giảm Giá, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Nghị Quyết Liên Tịch Về Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Giám Sát Công Tác Tiếp Công Dân Và Niêm Yết Các Thủ Tục Hành Chính Trên, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Giám Sát Công Tác Tiếp Công Dân Và Niêm Yết Các Thủ Tục Hành Chính Trên, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh,

  Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Công Tác Xã Hội Với Giảm Nghèo Bền Vững, Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Giấy Đề Nghị Xét Duyệt Bổ Sung Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Đơn Đề Nghị Chuyển Trại Giam, Thủ Tục Chuyển Đổi Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Ttinhj Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2022, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Công Tác Giám Sát Chuyên Đề Của Ubkt, Khái Niệm Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Chính Sách Giảm Nghèo, Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Là Gì, Bài Thuyết Trình Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Kế Hoạch Xóa Đói Giảm Nghèo Cấp Huyện,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tập Chuyên Đề Năm 2022 “tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”
 • Chuyên Đề Năm 2022 “xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”
 • Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Năm 2022 Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V
 • Chuyên Đề 2: Một Số Vấn Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng Và Công Tác Cán Bộ Hiện Nay
 • Nghị Quyết Lãnh Đạo Công Tác Tuyển Quân

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyển Chọn Và Gọi Công Dân Nhập Ngũ
 • Thành Ủy Chỉ Đạo Tăng Cường Lãnh Đạo Công Tác Tuyển Quân Năm 2022
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyển Chọn, Gọi Công Dân Nhập Ngũ Hiện Nay
 • Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng Ủy Xã
 • YBĐT – Sáng 14/12/2011, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2011 và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân năm 2012.

  Đồng chí Phạm Duy Cường – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐNVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

  Đồng chí Phạm Duy Cường – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh chỉ đạo hội nghị.

  Năm 2011, HĐNVQS tỉnh đã chỉ đạo các thành viên, các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định về công tác tuyển quân. Đặc biệt, các đại phương đơn vị đã tổ chức tốt công tác thâm nhập cơ sở, bảo đảm thực hiện tròn khâu trong tuyển quân theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

  Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, chỉ đạo các cơ sở xã, phường, thị trấn thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một cách chặt chẽ đúng qui trình. Kết quả tỉnh Yên Bái đã tuyển chọn và bàn giao đủ 100% chỉ tiêu giao tân binh cho các đơn vị quân đội, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

  Hội nghị cũng đã làm rõ một số điểm tồn tại trong công tác tuyển quân trong năm đó là: công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với cơ sở còn hạn chế; số lượng công dân nhập ngũ của các dân tộc còn ít; quá trình sơ tuyển khám sức khỏe chưa chính xác nên khi giao quân cho các đơn vị còn có trường hợp bị loại trả và đổi bù.

  Thực hiện chỉ tiêu giao quân năm 2012, HĐNVQS tỉnh dự kiến giao 1.200 tân binh cho các đơn vị của Quân khu II và Quân chủng Phòng không- Không quân. Thời gian giao nhận quân được tổ chức thành 2 đợt. Đến ngày 5/12, các địa phương đã tổ chức khám tuyển và phân loại sức khỏe xong.

  Hiện nay các đơn vị đang lập và xét duyệt hồ sơ theo qui định. Ngoài tiêu chuẩn tuyển chọn về văn hóa, sức khỏe, chính trị, phấn đấu mỗi xã có từ 2 công dân nhập ngũ trở lên, tất cả các dân tộc trong địa phương đều có người nhập ngũ.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Cường – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐNVQS tỉnh đã yêu cầu cơ quan thường trực Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2012 bảo đảm đạt kết quả cao.

  HĐNVQS các huyện, thị, thành phố, và các ngành, đoàn thể thành viên tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tuyển chọn, nhất là công tác khám tuyển, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, trang thiết bị cần thiết phù hợp và kết luận phân loại sức khỏe chính xác từng trường hợp có đủ hoặc không đủ điều kiện nhập ngũ; xét duyệt hoàn chỉnh hồ sơ, phiếu khám sức khỏe theo qui định.

  Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu cao ý thức trách nhiệm của nhân dân về thực hiện NVQS; kiểm tra, giúp đỡ các địa phương trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhằm tuyển chọn được những công dân có trình độ, sức khỏe tốt vào quân đội, đồng thời nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo nghề, thực hiện chế độ chính sách cho quân nhân xuất ngũ khi về địa phương có điều kiện phát triển cuộc sống gia đình.

  Huy Văn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nq Về Tạo Nguồn Phát Triển Đảng
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Dân Vận
 • Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Trong Điều Kiện Hiện Nay
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng
 • Chuyên Đề 2: Một Số Vấn Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng Và Công Tác Cán Bộ Hiện Nay
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V
 • STO – Chiều ngày 7-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

  Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện, trưởng các ban xây dựng Đảng của cấp ủy cấp huyện.

  Thời gian qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc viết thu hoạch cá nhân và xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác nắm tư tưởng, chú trọng nắm bắt tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hầu hết người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm đổi mới phong cách, lề lối làm việc; xây dựng kế hoạch tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

  Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và chỉ đạo thực hiện khá nghiêm túc nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế cấp ủy đi cơ sở; phân công cán bộ thường xuyên tham dự sinh hoạt ở một số chi bộ ấp, tổ dân phố và một số chi bộ cơ quan, ban ngành, đoàn thể để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quy hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời có những ý kiến chỉ đạo cụ thể trên các mặt của công tác xây dựng Đảng.

  Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chuyên đề năm 2022 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

  Thực hiện tốt việc giải quyết miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên đúng theo quy định tại Khoản 7.1, Mục 7 của Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; chấn chỉnh việc giải quyết cho đảng viên hưu trí miễn sinh hoạt đảng không đúng quy định. Tiếp tục thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  Đối với những chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có từ 30 đảng viên trở lên thành lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2022 và thành lập các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2022 ở những nơi đủ điều kiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo gợi ý kiểm điểm và thành lập các đoàn dự kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có vấn đề dư luận bức xúc, góp phần cảnh cáo, răn đe cán bộ, đảng viên sai phạm.

  Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  Q.K

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Gắn Với Việc Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Đảng Bộ Công An Trung Ương .công An Tra Vinh
 • Triển Khai Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Xây Dựng Đảng
 • Đam Rông: Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Đảng
 • Ban Cán Sự Đảng Bộ Lao Động
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng
 • Hiệu Quả Từ 2 Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng
 • Kế Hoạch Sinh Hoạt Chi Bộ 2022
 • Tổng Kết Các Nghị Quyết Chuyên Đề Của Huyện Ủy
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai
 • Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, đầu năm 2011 Huyện ủy Cờ Đỏ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về “Xây dựng chi bộ ấp và đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh toàn diện” và Nghị quyết số 04-NQ/HU về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ giai đoạn 2011-2015 (NQ 04). Qua gần 5 năm thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề này, huyện Cờ Đỏ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

  Đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt nghị quyết chuyên đề

  của BTV Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng.

  Theo đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, từ khi thực hiện NQ 03, BTV Đảng ủy các xã, thị trấn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, đảng viên; xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp với MTTQ và các đoàn thể; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân; đổi mới phong cách và lề lối làm việc của CB, đảng viên nhất là CB chủ chốt; thực hiện tốt quy chế dân chủ; thường xuyên duy trì họp lệ định kỳ các thường trực, ban chấp hành, BTV đảng ủy, làm việc định kỳ với MTTQ các đoàn thể; quan tâm công tác phát triển đảng viên… Nhờ vậy, việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ xã, thị trấn và chi bộ ấp được nâng lên. Năm 2014, có 8/10 đảng bộ xã, thị trấn đạt trong sạch vững mạnh, có 62/79 chi bộ ấp đạt TSVM (tăng hơn 14 chi bộ so với năm 2010).

  Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ

  Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ CB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nên năm 2011 BTV Huyện ủy Cờ Đỏ đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng CB giai đoạn 2011-2015 (NQ04). Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phú, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, sau khi NQ 04 ban hành, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, ổn định bộ máy từ huyện đến cơ sở trên cơ sở biên chế thành phố giao. Đến nay, tổ chức bộ máy biên chế từ huyện đến cơ sở đã bố trí 426/457 biên chế, cơ bản đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung nguồn CB lãnh đạo, quản lý. Từ đó đã giúp các địa phương, đơn vị chủ động được đội ngũ CB kế cận, phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ 2022-2020 và chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2022-2021; khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong lựa chọn nhân sự; chuẩn bị được đội ngũ CB trước mắt và lâu dài.

  Trên cơ sở quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp, gần 5 năm qua, các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ CB. Đồng chí Bùi Văn Kiệt, Bí thư Đảng ủy xã Thới Hưng, cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy xã đã cử và tạo điều kiện cho 67 lượt CB đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt. Trong đó, cao cấp lý luận chính trị 1 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 19 đồng chí; đại học chuyên môn 15 đồng chí. Đến nay, trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn của CB, công chức của xã được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Nguyễn Thị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hưng, thực hiện NQ 04 của Huyện ủy, hàng năm Đảng ủy xã căn cứ theo quy hoạch đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch đào tạo theo chiêu sinh của trên. Tính từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy xã đã cử và tạo điều kiện cho 25 CB đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (đại học 17, trung cấp 8); tạo điều kiện cho 34 CB đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị (cao cấp 2, trung cấp 32). Đến nay, đa phần CB, công chức xã đạt chuẩn trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn theo quy định.

  Theo báo cáo của BTV Huyện ủy, thực hiện NQ 04, từ năm 2011 đến nay, huyện đã cử 469 CB học nâng cao trình độ lý luận chính trị (trong đó trung cấp 48 đồng chí, cao cấp 51 đồng chí); cử 191 CB đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (trong đó, đại học 165 đồng chí, sau đại học 26 đồng chí). Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo CB nên đến nay 97,5% CB, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ ĐH trở lên (cao hơn đầu nhiệm kỳ 28,23%) và 60,7% CB, công chức, viên chức huyện có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (cao hơn đầu nhiệm kỳ 24,5%); 76,7% CB, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên (cao hơn 56,75% so với đầu nhiệm kỳ) và 63,9% CB, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (cao hơn đầu nhiệm kỳ 32,3%). Cũng nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo nên 226 cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2022-2020 đều bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu theo quy định (trong đó nữ chiếm 14,16%, trẻ chiếm 23,45%); các CB được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2020 tất cả có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, đa phần có trình độ cao cấp chính trị và bảo đảm tỷ lệ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số theo quy định.

  Có thể nhận thấy, sau gần 5 năm thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề nêu trên, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ ấp ở huyện Cờ Đỏ dần đi vào nền nếp theo hướng chất lượng và hiệu quả hơn; trình độ đội ngũ cán bộ đã được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị tổng kết 2 nghị quyết chuyên đề này vừa qua, trên cơ sở kiến nghị đề xuất của các cấp ủy đảng, đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu, ghi nhận và khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện sáng tạo hơn nữa 2 nghị quyết chuyên đề này trong nhiệm kỳ tới.

  Bài, ảnh: ANH DŨNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Cao Đẳng Kinh Tế
 • Hà Nội: Mỗi Thành Ủy Viên Phải Dành Ít Nhất 1/3 Thời Gian Đi Cơ Sở Nắm Tình Hình
 • Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Nhất Là Người Đứng Đầu Đáp Ứng Với Yêu Cầu Giai Đoạn 2022
 • Báo Cáo Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ
 • Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Bộ Quân Sự Phường Cam Thuận Tổ Chức Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Chi Bộ Quân Sự Phường 1 Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự Quốc Phòng Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự
 • Hướng Dẫn Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Hàng Tháng Và Chuyên Đề
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Nghi Quyet Chuyen Đề Về Tăng Cương Quan Ly Đat Đai, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghỉ Phép Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Dự Thảo Nghị Định Về Cơ Quan Chuyên Môn Cấp Huyện, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, 4 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Chuyên Đề 1 Nghị Quyết Trung ương 8, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đè Huấn Luyện Cấp Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giải Phóng Mặt Bằng, Chuyên Đề 2 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Di Chuyển Mồ Mả Nhỏ Lẻ Về Nghĩa Trang Tập Trung, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Phát Triển Kinh Tế, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Chuyên Đề 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Phòng Chống Dịch Covid-19, Tiểu Luận Về Gải Quyết Tình Huống Liên Quan Đến Giáo Dục Ngạch Chuyên Viên, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2022, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Nghi Quyet 51 Trong Quan Doi, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết, 6 Quan Điểm Của Nghị Quyết 35, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b, Nghị Quyết Quân Đội Năm 2012, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Báo Cáo Nghi Quyết 765 Của Quân ủy Trung ưng, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2022, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Quán Triệt Một Nghị Quyết Của Cấp Trên, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương,

  Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Nghi Quyet Chuyen Đề Về Tăng Cương Quan Ly Đat Đai, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghỉ Phép Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Dự Thảo Nghị Định Về Cơ Quan Chuyên Môn Cấp Huyện, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, 4 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Chuyên Đề 1 Nghị Quyết Trung ương 8, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đè Huấn Luyện Cấp Xã,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Mới Trong Xây Dựng Cấp Uỷ Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Tổ Chức Chi Bộ Quân Sự Xã Phường
 • Để Chi Bộ Quân Sự Thực Sự Là Hạt Nhân Lãnh Đạo Công Tác Qs
 • Xây Dựng Và Hoạt Động Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn Hiện Nay
 • Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề 2: Một Số Vấn Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng Và Công Tác Cán Bộ Hiện Nay
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V
 • Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Năm 2022 Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh
 • Chuyên Đề Năm 2022 “xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”
 • Học Tập Chuyên Đề Năm 2022 “tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”
 • (LSĐT) – Sáng ngày 29/8/2019, Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy được phân công theo dõi huyện Lạc Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an, Quân sự huyện và Bí thư chi bộ cơ sở.

  Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung xây dựng, cụ thể hóa 57 văn bản (gồm 03 đề án, 01 quy chế, 01 nghị quyết, 25 kế hoạch, 07 hướng dẫn, 08 quyết định, 02 quy định, 9 công văn, 01 kết luận) để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 02/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ.

  Về công tác xây dựng, rà soát quy hoạch; luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý: Tính từ năm 2012 đến nay, toàn huyện đã luân chuyển, điều động 51 lượt cán bộ lãnh đạo; các đồng chí đều đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện đúng quy trình và hướng dẫn, quy định. Có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tín nhiệm, sức khỏe và có triển vọng phát triển, có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, được luân chuyển, điều động đến vị trí công tác mới để vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa đào tạo, rèn luyện theo quy hoạch cán bộ.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện. Đồng chí đề nghị cần tổ chức kiểm tra, giám sát theo 82 biểu hiện suy thoái; quan tâm sâu sắc đến công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa…./.

  Thùy Nương (Ban Tổ chức HU)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Trong Điều Kiện Hiện Nay
 • Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Dân Vận
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Gắn Với Việc Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Đảng Bộ Công An Trung Ương .công An Tra Vinh
 • Triển Khai Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Xây Dựng Đảng
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Nq Về Tạo Nguồn Phát Triển Đảng
 • Nghị Quyết Lãnh Đạo Công Tác Tuyển Quân
 • Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân
 • Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Mai Hoa, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thường trực, trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; một số sở, ngành, đoàn thể chính trị -xã hội của tỉnh.

  Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên từ nay đến hết năm 2022 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng vì vậy ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên phụ trách địa bàn, cơ quan, đơn vị thường xuyên sâu sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Phấn đấu đến hết tháng 11/2020, các Đảng bộ cơ bản đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao năm 2022 với phương châm coi trọng chất lượng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần quyết liệt, có cách làm sáng tạo, để phát hiện nguồn, tạo điều kiện bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng, trong đó quan tâm đối tượng kết nạp đảng viên là người có đạo, là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng là công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Quan tâm đến trưởng thôn, xóm, bản, tổ dân phố chưa là đảng viên còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, phấn đấu cơ bản các trưởng thôn, xóm, bản, tổ dân phố là đảng viên. Bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên, phát hiện bồi dưỡng nhân tố tích cực, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2022 là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2022.

  Về chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 2022-2025 (phấn đấu kết nạp 1.600 đảng viên trở lên/năm), đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đảm bảo phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

  Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới
 • Chi Bộ 2 Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh “luôn Có Phương Pháp Ứng Xử Văn Hóa Khéo Léo, Mềm Mỏng, Hiệu Quả Các Tình Huống Giao Tiếp…”.
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019 Và Phương Hướng Tháng 6/2019
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Đảng, Nhất Là Sinh Hoạt Chuyên Đề Gắn Với Thực Hiện Nhiệm Vụ Chuyên Môn Nghiệp Vụ
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Hưng Yên Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới
 • Nghị Quyết Nông Thôn Mới
 • Bch Đảng Bộ Tỉnh Ban Hành Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2022, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cao Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ , Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn 12 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Doi Moi Va Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Thon, Chỉ Thị Mới Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoạt Chi Doan, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Nông Thôn, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuyết Trình Ve Nang Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bo, Bài Thuyết Tính Năng Cao Chất Lương Sinh Hoạt , Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Huong Dan 1677 Cua Tccc Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Về Nâng Cao Chât Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, ướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt , Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2016 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2022 – 2022, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Chất Lượng Nư�- C Sinh Hoạt, Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Nânc Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chất Lượng Nước Sinh Hoạt, Quy Chuẩn Chất Lượng Nước Sinh Hoạt, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chuyên Đề 8 Thanh Kiểm Tra Một Số Hoạt Động Đảm Bảo Chất Lượng Trường Học, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn, Bao Cao Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hjoat Chi Bo, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạ, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Nâng Cao Chất Lượng Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành, Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Chuyên Đề 9. Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn Và Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Trong Trường Thpt, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Hoạt Động Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Công Bố Cam Kết Chất Lượng Chuẩn Đầu Ra Đối Với Sinh Viên Hệ Đại Học, Nghiên Cứu Của Lê Minh Hiệp (2016) Với Đề Tài “nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ, Nghiên Cứu Của Lê Minh Hiệp (2016) Với Đề Tài “nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Hướng Dẫn Số 1677-hd/ct Của Tcct Ngày 28/9/2018 Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạ, Hướng Dẫn Số 1677- Hd/ct Của Tcct Ngày 28/9/2018 Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Ho, Đổi Mới Công Tác Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn, Phiếu Khảo Sát Chất Lượng Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Quản Trị Nhà Trường, Công Tác Đổi Mới Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn, Bài Tham Luận Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Công An, Nghị Quyết 55 Năng Lượng, Nghị Quyết Năng Lượng, Nghị Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình,

  Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2022, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cao Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ , Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn 12 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Doi Moi Va Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Thon, Chỉ Thị Mới Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoạt Chi Doan, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Nông Thôn, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuyết Trình Ve Nang Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bo, Bài Thuyết Tính Năng Cao Chất Lương Sinh Hoạt , Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Huong Dan 1677 Cua Tccc Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Về Nâng Cao Chât Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, ướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt , Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2016 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2022 – 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Gắn Với Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)
 • Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết Về Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Quốc Gia Năm 2022
 • Đảng Ủy Tct Triển Khai Các Nghị Quyết Lãnh Đạo Năm 2022 Thành Công
 • Thị Xã Cửa Lò Chưa Có Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạo Đột Phá Về Cải Cách Hành Chính
 • Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Công Tác Cải Cách Hành Chính, Ứng Dụng Công Nghệ Năm 2022
 • Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Về Phong Cách Nêu Gương
 • Nội Dung Sinh Hoạt Chuyên Đề Năm 2022 Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
 • (Baonghean.vn) – Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Sở Nội vụ với UBND thị xã Cửa Lò theo chương trình kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã chiều ngày 30/6.

  Ông Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

  Chiều 30/6Sở Nội vụ có cuộc làm việc với UBND thị xã Cửa Lò theo chương trình kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2022

  Ông Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc làm việc. Về phía thị xã có các ông Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thị xã.

  Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND thị xã Cửa Lò và đối với 2 phường Nghi Thu, Nghi Hương, niên độ từ ngày tháng 01/2016 đến 31/05/2017, đoàn công tác của Sở Nội vụ ghi nhận, công tác cải cách hành chính được UBND thị xã và cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên các khâu.

  Công tác xây dựng, ban hành văn bả QPPL, tự kiểm tra và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được chú trọng. Riêng năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2022, thị xã đã tự kiểm tra, rà soát 582 văn bản. Thị xã đã tiến hành rà soát, kiện toàn ổn định bộ máy; gắn với ban hành quy chế làm việc của UBND thị xã, nhiệm kỳ 2022 – 2022; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã.

  Việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” liên thông hiện đại tại UBND thị xã và “một cửa” tại UBND phường cơ bản giải quyết nhanh, trước và đúng hẹn với tổ chức, cá nhân. Thị xã cũng có nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra công vụ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Riêng năm 2022, thị xã đã tiến hành kiểm tra tại 15 phòng, ban, đơn vị và 7/7 phường.

  Ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã thừa nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Ảnh: Mai Hoa

  Tuy nhiên, tại cuộc làm việc, đoàn công tác của Sở Nội vụ cũng phân tích, làm rõ một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính của thị xã. Ông Phạm Văn Lương – Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, cho rằng: Mặc dù Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nhưng thị xã chưa cụ thể hóa bằng Nghị quyết chuyên đề riêng của Thị ủy.

  Việc rà soát các văn bản chưa kịp thời, bởi có khá nhiều văn bản mà hiệu lực của các văn bản để làm căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực nhưng vẫn đang còn áp dụng. Việc rà soát và công bố bộ thủ tục hành chính chưa kịp thời. Đơn cử tại 2 phường được kiểm tra, gồm Nghi Thu và Nghi Hương, mỗi địa phương có 120 và 121 thủ tục được ban hành năm 2009, trãi qua 7 năm thực hiện, thực tiễn đã khác nhưng hiện vẫn đang thực hiện bộ thủ tục hành chính này.

  Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vẫn còn một số hạn chế, như còn chậm về thời gian, thông tin ghi chép trong hồ sơ chưa đầy đủ;..

  Quang cảnh cuộc làm việc

  Thừa nhận những hạn chế, tồn tại mà đoàn công tác chỉ ra, ông Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cũng nêu lên một số nội dung sẽ thị xã tập trung, như xác định vị trí việc làm, gắn với nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức từ thị xã đến cơ sở.

  Đánh giá và kiên quyết điều chuyển những cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, nhất là ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Song song với đó là tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ của chính quyền các cấp….

  Kết luận tại cuộc làm việc, ông Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND thị xã tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại mà đoàn chỉ ra; gắn với tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 26/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị só 10/2013/CT-UBND của UBND tỉnh và Chỉ thị 17/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn việc xếp loại cán bộ, công chức hàng năm với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo bước chuyển tích cực trong công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước; nâng cao niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã.

  Minh Chi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Liên Quan Tới Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Pccc 2014
 • Tiếp Tục Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Giám Sát Chuyên Đề Và Chất Vấn
 • Nghị Quyết 61/2018/qh14 Thành Lập Đoàn Giám Sát Thực Hiện Quy Hoạch, Quản Lý, Sử Dụng Đất Tại Đô Thị
 • Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Về Giám Sát Chuyên Đề, Chất Vấn
 • Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100