Top 11 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Chi Bộ Văn Phòng Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Chi Bộ Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Huyện Cái Bè: Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ (2015

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Cái Bè: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Chi bộ (2015-2020); Sinh hoạt Chi bộ tháng 10/2018

Đồng chí Lê Thị Kiều Dung thông qua Chương trình làm việc gồm: Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Cái Bè, nhiệm kỳ 2015-2020; Triển khai và trao Quyết định của Huyện ủy về chỉ định bổ sung chi ủy viên Chi bộ; Họp lệ tháng 10/2018. Đảng viên Chi bộ thống nhất với Chương trình làm việc của đồng chí Bí thư Chi bộ vừa thông qua.

Đánh giá trong nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra khá tốt. Cụ thể:

– Chi bộ đã tổ chức tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết quả được đánh giá hàng năm đạt yêu cầu; 100% đảng viên trong Chi bộ có xác nhận giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

– Chỉ tiêu về phát triển Đảng: đến nay đã kết nạp 4/1 đảng viên mới, đạt 400% so Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nửa nhiệm kỳ, Chi bộ có 5 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đang lập thủ tục đề nghị khen thưởng 30 năm tuổi Đảng (đợt 07/11/2018) cho 2 đồng chí.

– Chỉ tiêu về phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng: 100% đảng viên trở lên đạt mức xếp loại mức II – “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”/năm hành chính;  Có từ 04 đảng viên trở lên đạt mức xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”/năm hành chính; Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh năm 2015; 02 năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” (2016, 2017)

– Công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đưa đào tạo, bồi dưỡng trong năm: 4/1 đ/c học lớp Cao cấp lý luận chính trị, đạt 400% chỉ tiêu; 3/2 đ/c học lớp Trung cấp Lý luận chính trị, đạt 150%; 3/2 đ/c học lớp quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết. Ngoài ra còn đưa đào tạo 1 đ/c học lớp quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên; 3 đ/c học lớp Sơ cấp Lý luận chính trị, 5 đ/c họp lớp Bồi dưỡng đảng viên mới, 5 quần chúng học lớp nhận thức về Đảng; đồng thời, phân công 1 đ/c trong chi ủy tham dự thông tin thời sự hàng tháng.

– Chỉ đạo tổ chức Công đoàn: quan tâm, thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ, công chức và nhân viên khi ốm, đau, hữu sự gia đình; tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể giao do Liên đoàn lao động huyện phát động; chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa – phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nguyên; giữ vững các danh hiệu hàng năm: Cơ quan văn hóa, Công đoàn cơ sở vững mạnh, Cơ quan an toàn về An ninh trật tự, Cơ quan không khói thuốc. Tạo điều kiện cho đoàn viên sinh hoạt Chi đoàn liên cơ quan đầy đủ.

Đồng chí Trần Anh Thông – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện triển khai và trao Quyết định của Huyện ủy về việc chỉ định bổ sung chi ủy viên Chi bộ cho đồng chí Nguyễn Thanh Sang.

Tiếp đến, đồng chí Nguyễn Hoàng Vân – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo hoạt động của Chi bộ tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thị Kiều Dung - Bí thư Chi bộ yêu cầu toàn thể Chi bộ nổ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ: Về công tác chính trị, tư tưởng; nhiệm vụ chuyên môn; công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể…./.

Nguyễn Hoàng Vân

Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC LINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC *Số: 09 -NQ/CB -PGD Đức Linh, ngày 10 tháng 5 năm 2010

QUYẾT NGHỊ:

1.Thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi ủy khóa XII trình Đại hội Chi bộ lần thứ XIII; Đại hội Chi bộ phòng Giáo dục lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 ban hành Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, cụ thể:

A-Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII (2005-2010): Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, đạt được một số kết quả trên các mặt như sau:-Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị: Về quy mô, mạng lưới trường học cơ bản giữ ổn định, số trường ngoài công lập tăng. Chỉ đạo việc tổ chức dạy và học theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông từ việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, đến việc đổi mới trong giảng dạy và theo chương trình đổi mới trong giảng dạy và học tập một cách nghiêm túc và đầy đủ. Chất lượng giáo dục được giữ vững. Công tác giáo dục đạo đức, xây dựng nhân cách, rèn luyện những thói quen tốt cho học sinh ngày càng được nhà trường và cha mẹ học sinh quan tâm.Phong trào thi đua “hai tốt” được tập trung chỉ đạo đều, sâu và rộng trong phạm vi toàn ngành, nhiều danh hiệu cao quý được Nhà nước trao tặng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động dạy và học tại các trường; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hàng năm thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.Công tác phổ cập giáo dục THĐĐT và PCGD THCS được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Từ năm 2006 đến nay, huyện luôn giữ vững được chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tại 13/13 xã, thị trấn.Đã tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bước đầu tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội, nên việc triển khai thực hiện thuận lợi và hiệu quả, đưa hoạt động động tại các trường ngày càng đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh ngày càng gắn bó với trường lớp hơn.Công tác tham mưu xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường học kiên cố được chi bộ tập trung chỉ đạo.Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại-tố cáo cũng được tập trung chỉ đạo thực hiện khá kịp thời, tất cả các đơn thư gởi đến phòng Giáo dục và Đào tạo đều được chỉ đạo xác minh, giải quyết và kiến nghị với cấp trên xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.-Công tác xây dựng Đảng: Chi bộ thường xuyên tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học tập đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, tạo tiền đề thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giáo viên trong toàn ngành. Chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc phù hợp; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ; thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng – nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình và tự phê bình trong cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở trong các hoạt động của nhà trường. Công tác đánh giá cán bộ luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và đề bạt CBQL được chi bộ lãnh đạo toàn diện, đảm bảo đúng quy trình quy định. Công tác đánh giá xếp

Đại Hội Chi Bộ Phòng Tổng Hợp, Đảng Bộ Văn Phòng Tỉnh Ủy Nhiệm Kỳ 2022

Chiều ngày 27/02, Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh,  Nguyễn Thanh Hà – Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và các đồng chí bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Chi bộ Phòng Tổng hợp được thành lập từ tháng 8/2019 (hợp nhất chi bộ Phòng Tổng hợp và Chi bộ Phòng Kinh tế), Chi bộ được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy sinh hoạt tại chi bộ, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chi bộ thường xuyên, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, cộng sự, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi bộ xác định các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 100% đảng viên được học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của cấp ủy cấp trên; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15 -20% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 30% cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Xây dựng ít nhất 01 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đại hội đã được nghe các tham luận về nâng cao kỹ năng làm việc; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề; thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thự hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu;

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định vị trí, vai trò của Chi bộ Phòng Tổng hợp đối với hệ thống chính trị toàn tỉnh và ghi nhận công tác chuẩn bị đại hội, các báo cáo và tham luận trình bày trong đại hội rất cụ thể, chi tiết, sát với chỉ đạo của đảng bộ cấp trên; đồng chí đề nghị chi bộ làm rõ vai trò hạt nhân chính trị của đảng viên, của chi bộ; phát huy sức mạnh tập thể để đổi mới, sáng tạo, nâng cao sức chiến đấu, năng lực công tác; đề ra các đột phá, trọng tâm của Nghị quyết đại hội và mong muốn xây dựng Chi bộ Tổng hợp là chi bộ điểm trong vai trò nêu gương.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự đại hội và đề nghị Chi ủy khóa tới phát huy những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục để lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp; nâng cao chất lượng biên tập, thẩm định các văn bản do Tỉnh ủy ban hành. Tăng cường tự kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của từng đảng viên và của Chi bộ.  

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Cách Ra Nghị Quyết Chi Bộ

Cách Ra Nghị Quyết Chi Bộ, Cách Đọc Nghị Quyết Đại Hội, Cách Viết Sổ Nghị Quyết Chi Bộ, Nghị Quyết Giãn Cách Xã Hội, Nghị Quyết Số 49 Về Cải Cách Tư Pháp, Cách Đánh Số Nghị Quyết, Nghị Quyết Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết Về Cải Cách Tiền Lương, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết Về Cải Cách Hành Chính, Nghị Quyết Nào Của Đảng Có ý Nghĩa Lịch Sử To Lớn Đã Mở Đường Cho Cách M, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2020, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Có Quyết Định Cách Ly Xã Hội, Cách Đọc 1 Quyết Định, Quyết Định Cách Ly Xã Sơn Lôi, Có Quyết Định Cách Ly, Quyết Định Về Giãn Cách Xã Hội, Tuổi Thơ Quyết Định Cách Yêu, Cách Trình Bày 1 Quyết Định, Có Quyết Định Cách Ly Xã Hội Nữa Không, Cách Viết Quyết Định, Quyết Định Giãn Cách Xã Hội Đến 30/4, 4 Phong Cách Ra Quyết Định, Cách Quyết Định Số Phận, Quyết Định Cách Ly Tập Trung, Quyết Định Giãn Cách Xã Hội, Ra Quyết Định Theo Phong Cách Dân Chủ, Tính Cách Quyết Định Số Phận Pdf, Có Quyết Định Cách Ly Tiếp Không, Cách Ra Quyết Định Quan Trọng, Quyết Định Dừng Giãn Cách Xã Hội, Tính Cách Quyết Định Số Phận, Cách Làm Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5, Cách Làm 1 Văn Bản Đề Nghị, Cách Làm Một Văn Bản Đề Nghị, Cách Làm Văn Bản Đề Nghị, Tính Cách Quyết Định Số Phận Ebook, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Cách Viết Đơn Xin Tạm Nghỉ Học, Cách Làm Giấy Đề Nghị Lớp 7, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lop 6, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5, Nghị Định Cách Ly, Cách Viết Đơn Đề Nghị Lớp 7, Cách Viết 1 Đơn Đề Nghị, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 8, Cách Viết Đơn Đề Nghị, Cách Viết 1 Lá Đơn Xin Nghỉ Học, Cách Soạn Bài Văn Bản Đề Nghị, Cách Viết Đơn Đề Nghị Lớp 5, Nghị Định Cách Ly Xã Hội, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Tuyển Đặc Cách, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ ôm, Cách Viết Đơn Xin Nghĩ Làm Bí Thư Chi Đòn, Văn Lớp 6 Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Y Nghi A Cài Cach Thi Tic Hanh Chinh, Hội Nghị Đào Tạo Về Cách Bảo Vệ Nguồn Nước , Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc, Cách Viết 1 Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, Cách Viết 1 Bài Văn Nghị Luận, Cách Viết Bài Văn Nghị Luận, Cách Viết 1 Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Cách Viết Giấy Đề Nghị Lớp 7, Cách Viết Văn Nghị Luận, Cách Viết 1 Công Văn Đề Nghị, Cách Viết Xin Nghỉ Việc, Nghị Định Giãn Cách Xã Hội, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Cách Xin Nghỉ Tranh Thủ Của Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Trưởng Thôn, Cách Viết Giấy Đề Nghị Mua Séc Vietinbank, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc 1 Ngày, Cách Viết Mail Xin Nghỉ Phép, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng,

Cách Ra Nghị Quyết Chi Bộ, Cách Đọc Nghị Quyết Đại Hội, Cách Viết Sổ Nghị Quyết Chi Bộ, Nghị Quyết Giãn Cách Xã Hội, Nghị Quyết Số 49 Về Cải Cách Tư Pháp, Cách Đánh Số Nghị Quyết, Nghị Quyết Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết Về Cải Cách Tiền Lương, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0, Nghị Quyết Về Cải Cách Hành Chính, Nghị Quyết Nào Của Đảng Có ý Nghĩa Lịch Sử To Lớn Đã Mở Đường Cho Cách M, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2020, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Có Quyết Định Cách Ly Xã Hội, Cách Đọc 1 Quyết Định, Quyết Định Cách Ly Xã Sơn Lôi, Có Quyết Định Cách Ly, Quyết Định Về Giãn Cách Xã Hội, Tuổi Thơ Quyết Định Cách Yêu, Cách Trình Bày 1 Quyết Định, Có Quyết Định Cách Ly Xã Hội Nữa Không, Cách Viết Quyết Định, Quyết Định Giãn Cách Xã Hội Đến 30/4, 4 Phong Cách Ra Quyết Định, Cách Quyết Định Số Phận, Quyết Định Cách Ly Tập Trung, Quyết Định Giãn Cách Xã Hội, Ra Quyết Định Theo Phong Cách Dân Chủ, Tính Cách Quyết Định Số Phận Pdf, Có Quyết Định Cách Ly Tiếp Không, Cách Ra Quyết Định Quan Trọng, Quyết Định Dừng Giãn Cách Xã Hội, Tính Cách Quyết Định Số Phận, Cách Làm Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5,