Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Huy Văn, Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nội Quy Trường Thcs, Trường Thcs, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Thcs, Mẫu Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Trường Thcs Trần Văn ơn, Lý Luận Dạy Học ở Trường Thcs, Trường Thcs Đạt Chuẩn Qg, Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Chuyên Môn Trường Thcs, Lớp 7a Trường Thcs Đức Liễu , Báo Cáo Sơ Kết Kiểm Tra Nội Bộ Trường Thcs, Điều Lệ Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Giồng ông Tố, Tài Liệu ôn Tập Trường Thcs Võ Văn Tần, Địa Chỉ Trường Thcs Đống Đa, Báo Cáo Sơ Kết Hội Đồng Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Phương Mai, Địa Chỉ Trường Thcs Tân Định, Địa Chỉ Trường Thcs Hoa Lư Quận 9, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs, Kế Hoạch 26/3 Trường Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Trường Thcs Bần Yên Nhân, Đề án Vị Trí Việc Làm Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Địa Chỉ Trường Thcs Hoàng Liệt, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Năm 2022, Địa Chỉ Trường Thcs Nguyễn Trãi, Địa Chỉ Trường Thcs Khương Thượng, Biên Bản Kiểm Tra Y Tế Trường Học Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Trần Văn ơn Quận 1, Địa Chỉ Trường Thcs Hậu Giang Quận 6, Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Bài Tham Luận Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Quy ước Xây Dựng Cơ Quan Văn Hóa Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Hội Đồng Trường Thcs, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Nội Quy Phòng âm Nhạc Trường Thcs, Thông Tư Số 12 Điều Lệ Trường Thcs, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Tham Luận Đại Hội Liên Đội Trường Thcs, Bao Cao Ket Qua Giao Dục Ki Nang Song Trương Thcs, Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Thcs, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Chu Văn An, Báo Cáo Giáo Dục Kỹ Năng Sống Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Ban Thanh Tra Nhân Dân Trường Thcs, Đề án Phát Triển Giáo Dục Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Trường Thcs, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Theo Thông Tư 18, Bài Tham Luận Đại Hội Liên Đội Trường Thcs, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Truong Thcs, Cong Tác Tư Vấn Học Sinh Trong Trường Thcs, Tiêu Chí Trường Thcs Đạt Chuân Quốc Gia Mức Độ 2, Tiêu Chí Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia, Kế Hoạch Học Tập Và Làm Theo Bác Năm 2022 Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đoàn Trường Thcs, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Đáp án Đề Khảo Sát Toán 9 Trường Thcs Ngọc Lâm, Kế Hoạch Phát Triển Văn Hóa Đọc Trường Thcs, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Hồ Sơ Công Nhận Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Trường Thcs, Thông Báo Tuyển Sinh Trường Thcs Cầu Giấy, Danh Bạ Điện Thoại Các Trường Thcs ở Hoà Bình, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Thcs, Hãy Kể Tên 6 Trường Thcs ở Quận Ninh Kiều Mà Em Biết, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Ngô Sĩ Liên, Giải Phiếu Bài Tập Số 1 Trường Thcs Thái Thịnh, Báo Cáo Kết Quả Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập Năm 2022 Trường Thcs,

  Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Huy Văn, Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nội Quy Trường Thcs, Trường Thcs, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Thcs, Mẫu Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Trường Thcs Trần Văn ơn, Lý Luận Dạy Học ở Trường Thcs, Trường Thcs Đạt Chuẩn Qg, Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Chuyên Môn Trường Thcs, Lớp 7a Trường Thcs Đức Liễu , Báo Cáo Sơ Kết Kiểm Tra Nội Bộ Trường Thcs, Điều Lệ Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Giồng ông Tố, Tài Liệu ôn Tập Trường Thcs Võ Văn Tần, Địa Chỉ Trường Thcs Đống Đa, Báo Cáo Sơ Kết Hội Đồng Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Phương Mai, Địa Chỉ Trường Thcs Tân Định, Địa Chỉ Trường Thcs Hoa Lư Quận 9, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs, Kế Hoạch 26/3 Trường Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Trường Thcs Bần Yên Nhân, Đề án Vị Trí Việc Làm Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Địa Chỉ Trường Thcs Hoàng Liệt, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Năm 2022, Địa Chỉ Trường Thcs Nguyễn Trãi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Bằng Vân Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8,9

  --- Bài mới hơn ---

 • Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8
 • Chi Bộ 3 Tổ Chức Kết Nạp Đảng Viên Mới
 • Kịch Bản Chương Trình Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới
 • Thị Xã Quảng Yên: Đại Hội Đảng Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xii:chi Bộ Khu Phố Rặng Thông: Đưa Nghị Quyết Vào Cuộc Sống
 • Quy Trình Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ Ba
 • ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨC BÌNH

  CB TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1

  Số: 01/ KH-CU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Đức Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 8/ 2022

  I. Đánh giá công tác thực hiện nghị quyết tháng 7 năm 2022.

  1/ Tư tưởng chính trị:

  * Các đồng chí CB,ĐV, GV có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

  * Tham gia đầy đủ các lớp học tập, chỉ thị, nghị quyết của đảng và nhà nước.

  * Tham gia và đóng góp đầy đủ các khoản quy định nơi cư trú.

  * Thực hiện theo nghị định 71 của chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

  * CB,ĐV,GV,CNV phải luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

  * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh. Cụ thể là việc nêu gương.

  – Cán bộ, Đảng viên, giáo viên, công nhân viên thực hiện đi làm việc đúng giờ. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo

  2/ Công tác đội:

  – Thực hiện theo sự chỉ đạo của ngành bàn giao học sinh cho xã đoàn.trong thời gian nghỉ hè về sinh hoạt tại địa phương.

  3/ Công tác phổ cập:

  – Cập nhật hồ sơ kịp thời theo đúng quy định.

  – Kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trên toàn địa bàn của thị trấn và toàn trường vận động học sinh ra lớp.

  4/ Công đoàn:

  – Động viên các đồng chí công đoàn viên nghỉ hè theo đúng quy định của ngành.

  – Tổ chức thăm hỏi công đoàn viên ốm đau .

  – Thực hiện tốt công tác KHHGĐ .

  – Phối hợp với nhà trường giám sát việc cấp chế độ cho CB,GV,CNV và học sinh.

  – Có bảng chấm công đầy đủ . Chấm công hàng ngày .

  5/ Công tác xây dựng Đảng:

  – Các đồng chí đảng viên được phân công gíup đỡ quần chúng tốt; Tiếp tục theo dõi giúp đỡ.

  II/ Nghị quyết tháng 8/2017.

  1/ Tư tưởng chính trị:

  * Các đồng chí CB,ĐV, GV có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

  * Tiếp tục ổn định tổ chức các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường chuẩn bị cho năm học mới 2022-2018. Ngày tựu trường 21/8/2017; ngày học chính thức 28/8/2018

  * Tham gia đầy đủ các lớp học tập, chỉ thị, nghị quyết của đảng và nhà nước.

  * Tham gia và đóng góp đầy đủ các khoản quy định nơi cư trú.

  * Triển khai đến CB-GV-CNV Thực hiện theo nghị định 71 của chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

  * Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW của ban chấp hành trung ương (Khóa XI)..

  * Phân công chuyên môn.

  * CB,ĐV,GV,CNV phải luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

  * Triển khai các công văn, chỉ thị của các cấp.

  *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh. Cụ thể là việc nêu gương.

  – Cán bộ, Đảng viên, giáo viên, công nhân viên thực hiện đi làm việc đúng giờ. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

  2/ Công tác chuyên môn:

  – Làm công tác tư tưởng để phân công chuyên môn năm học 2022-2018.

  – Lên thời khoá biểu áp dụng theo từng tuần.

  – Sau khi nhận lớp giáo viên mượn sách tại thư viên chuẩn bị cho năm học 2022-2018.

  – Thời gian vào học Nhà trường sẽ dán trên bảng thông báo.

  – Sổ báo giảng treo tại bảng quy định.

  – Kế hoạch rời dán trên bảng.

  3/ Công tác đội:

  – Ổn định nề nếp học sinh.

  – Tập cho học sinh bài trống chào cờ, chào mừng. chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

  – Kết hợp với văn thể tập bài hát quốc ca, các bài thể dục cho các em học sinh.

  4/ Công tác phổ cập :

  – Cập nhật hồ sơ kịp thời .

  – Thu nhận hồ sơ của mẫu giáo đối với các em học sinh đến độ tuổi vào lớp 1.

  – Kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trên toàn địa bàn của xã và toàn trường vận động học sinh ra lớp.

  Hòan thành công tác tuyển sinh. Báo cáo công tác phổ cập chống mù chữ, PCGDĐĐT.

  5/ Công đoàn:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2022
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết 02 2004 Hđtp Tandtc
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn,

  Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Chi Bộ Tháng 8/2020
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 7/2020
 • ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  (DỰ THẢO) , ngày 03/08/2020

  Nghị quyết chi bộ tháng 8/2020 II / Kiểm điểm công tác lãnh đạo tháng 07/2020 1. Công tác tư tưởng chính trị

  – Chi bộ tiếp tục lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học trước mắt là thực hiện việc hoàn tất điểm số và kết thúc năm học 20/07/2020

  – Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cấp trên và pháp luật nhà nước.

  – Chi bộ đã tập trung lãnh đạo công tác an ninh trật tự cơ quan trong tình hình mới, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu trước học sinh trong nhận thức tư tưởng, thể hiện lòng yêu nước đúng đắn, không phát ngôn thiếu trách nhiệm đi ngược với lợi ích toàn dân.

  2. Công tác tổ chức – xây dựng , phát triển Đảng

  – Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị tham gia học tập chính trị hè và an ninh quốc phòng trong tình hình mới nghiêm túc. Giáo dục tư tưởng hs tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” Yêu thương và biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, qua ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

  – Ban tuyển sinh tiếp tục làm công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

  – Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết. Đoàn kết trung thực trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê. Gương mẫu trong tư tưởng và lối sống đi đầu trong mọi công tác, gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thể hiện bản lĩnh vững vàng trong mọi tình huống, không giao động và phát ngôn không đúng với quan điểm đường lối của Đảng và Nhà Nước.

  – Tiếp tục có biện pháp hỗ trợ giúp các hộ nghèo thoát nghèo do Quận Uỷ giao.

  – Chi ủy chi bộ tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đối tượng Đảng để phục vụ công tác phát triển Đảng viên mới 2022.

  Công tác kiểm tra – Giám sát:

  – Chi ủy chi bộ kiểm tra, giám sát tư tưởng, phát ngôn và hành động của mỗi đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng cũng như những điều ĐV không được làm và giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

  – BCH CĐ phối hợp với BGH chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách, điều kiện giảng dạy, học tập đối với GV, NV nhà trường trong năm học mới.

  – Ngày: 17+18+19/07/2020 BCH-CĐ Phối hợp với HĐQT tổ chức nghỉ mát trong hè tại Vũng tàu cho cán bộ, gv, nv nhà trường vui vẻ, đầm ấm, thoải mái…

  – BCH Công Đoàn động viên quần chúng lao động tích cực hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đề ra, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc bị thiên tai lũ lụt….Sinh hoạt và tham dự hội họp các cấp đầy đủ.

  – Quan tâm củng cố công tác văn nghệ, TDTT và các hoạt động phong trào khác để tạo không khí sôi động trong học sinh với tinh thần vui để học…

  – Bổ sung nhân sự và ra mắt BCH Chi đoàn giáo viên

  – Đoàn trường động viên đoàn viên thanh niên đồng phục nghiêm túc không vi phạm nội quy nhà trường.

  5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – BGH tổ chức cho khối lớp: 12 học và ôn thi THPT

  – Ngày 01/07/2020 Hoàn tất việc chấm bài lên điểm

  – 04/07/2020: Hoàn tất mọi điểm số trên hệ thống

  – 04/07/2020: Thi nghề phổ thông khối 11 tại 2 Hội đồng (Hồng Đức và An Lạc)

  – 07/07 2022: Thi nghề phổ thông lớp 8

  – Từ 02 đến 09/07/2020: Các tổ chuyên môn họp bình bầu thi đua

  – 11h00′ ngày 11/07/2020: Họp HĐTĐ

  27+28/07/2020: Tổ chức kiểm tra lại

  – 13h00′: Tổng kết trong HĐSP

  – 14/07/2020: Họp Cụm thi đua 13

  – Chuẩn bị TKB và nhân sự cho các lớp nhập học từ: 03/08/2020

  – BGH nhà trường quan tâm đến giáo dục ý thức chấp hành nội quy và chuyên cần trong học tập cho hs cho đến tận cuối năm (Không đi trễ, chú ý nghe giảng học bài làm bài tập đầy đủ…).

  – Đầu năm BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và cư xử có văn hóa.

  II / Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 08/2020 1/ Công tác tư tưởng chính trị:

  – Chi bộ lãnh đạo toàn trường triển khai kế hoạch năm học mới 2022-2021 cho tất cả các khối lớp.Tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đôi với làm”.

  – Chi ủy thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên.

  – Xây dựng lối sống dản dị, có tinh thần khiêm tốn cầu thị tiến bộ, biết lắng nghe, thẳng thắn đấu tranh lên án thói kiêu căng tự mãn cá nhân, coi thường tập thể.

  – Xây dựng tổ chuyên môn đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

  2/ Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Đảng

  – Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945 (Văn nghệ, tuyên truyền trên bảng tin…)

  – BGH tuyển dụng một số giáo viên mới theo yêu cầu của công tác nhân sự.

  Công tác phát triển Đảng

  – Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng Đảng, chỉ đạo Công đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

  – Cán bộ đảng viên gương mẫu chấp hành mọi nội quy quy định của nhà trường, tự nguyện tự giác đi đầu các phong trào do đoàn thể cũng nhà trường tổ chức. Đến trường làm việc đúng giờ quy định (Trừ trường hợp con nhỏ được cho phép đến trễ, về sớm 15 phút) vào và ra lớp theo hiệu lệnh của nhà trường.

  – Chi bộ kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ.

  – BGH thực hiện tốt việc giám sát lao động trong toàn thể đơn vị, người tốt phải được biểu dương, người vi phạm kỷ luật lao động phải được nhắc nhở kịp thời. Quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trên cơ sở xây dựng đội ngũ ngày càng chất lượng.

  3/Công tác lãnh đạo đoàn thể:

  – CĐ phối hợp với BGH chuẩn bị các công tác tổ chức đầu năm như khai giảng 5/9, hội nghị người lao động….Quán triệt nội quy cơ quan, tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học mới. Quan tâm đến đời sống tinh thần của Công đoàn viên.

  Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác trong do Quận đoàn chỉ đạo.

  Chuẩn bị kế hoạch cho công tác Đoàn năm học mới. Từ công tác tổ chức Đại hội đến công tác phát triển Đoàn viên, và các phong trào văn nghệ TDTT, giúp đỡ nhau trong học tập….

  Thông qua các phong trào cũng như hoạt động của Đoàn phát hiện và bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn tương lai.

  Trợ lý Đoàn thanh niên là hướng dẫn viên, là tham mưu, là cố vấn cho phong trào Đoàn phải đầu tư thời gian và công sức hơn nữa để lực lượng Đoàn thực sự là tổ chức nòng cốt năng động đi đầu các phong trào trong học sinh. Chủ động sáng tạo đề xuất những sáng kiến, dự kiến về công tác đoàn thanh niên có sức hút, sức hấp dẫn học sinh góp phần đưa nhà trường đi lên.

  4/Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – GVCN 8+9+11+12: nhanh chóng ổn định tổ chức lớp.

  – GVCN sinh hoạt nội quy với học sinh.

  – Ôn tập cho HS 12 thi THPT (08+09/2020)

  – BGH dự giờ thăm lớp theo dõi chuyên môn.

  – Triển khai công tác kiểm tra tập trung theo kế hoạch.

  – Kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường để sửa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học mới. (Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo…)

  – Thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ, phun thuốc diệt khuẩn theo định kỳ phòng chống CoVid 2

  – Triển khai triệt để công tác đo thân nhiệt, rửa tay cho mọi đối tượng khi vào trường.

  – Tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc.

  – Hoàn tất việc lắp đặt trần thạch cao cho tầng 3 khu A để đưa vào sử dụng.

  – Kịp thời sửa chữa bảo trì một số máy lạnh phòng học bị nổ và hư…

  – Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, ý thức tự giác chấp hành nội quy của học sinh ngay từ đầu năm học.

  Công tác an ninh nội bộ và giáo dục quốc phòng

  BGH và nhân viên y tế tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thật tốt. Kiểm tra bếp ăn tập thể căn tin, đặc biệt chú trọng nguồn gốc thực phẩm và khâu chế biến, lưu mẫu thức ăn trong ngày.

  – BGH phối hợp chặt chẽ với công an quận BT và CA phường BTĐ-B giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường học. Triển khai các biện pháp để ngăn ngừa không để học sinh gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

  – Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 8.

  chúng tôi ủy chi bộ đến dự đông đủ, đúng giờ.

  Xin cảm ơn!

  HÀ VĂN VY

  Tải file đính kèm: du_thao_nghi_quyet_chi_bo_8-2020_58202014.doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Vi Của Đảng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Nghị Quyết Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết 112/2015/qh13 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 27/11/2015
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Mầm Non Tháng 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bán Sổ Họp Chi Bộ Giá Rẻ Chất Lượng Uy Tín Tại Tp. Hcm
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 8 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 9 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Công Tác Chi Bộ Năm 2022
 • – Tổ chức sinh hoạt định kỳ, Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết tháng 1/2019 nội dung phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ GD.

  – Tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ năm 2022 Triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  – Tham gia học tập và viết thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII

  -Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường.

  – Tiếp tục thực hiện kế hoạch ” xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến” phát huy tính tiên phong của Đảng viên, động viên, giúp đỡ quần chúng có tài, có đức, có khả năng lôi cuốn vận động, mọi người cùng tham gia thực hiện. Tập trung vào một số điển hình tiêu biểu: Tấm gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn; Gương Dạy tốt, học tốt; Gương đổi mới, sáng tạo trong dạy học (giai đoạn 2022-2020)

  – Tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Trần Thị Thu Hà

  – Giám sát việc thu nộp đảng phí tháng 1/2019

  2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2019

  -Tổ chức sơ kết học kỳ I đúng thời gian quy định.

  – Chỉ đạo chuyên môn tổ chức thành công Hội Thi ” Sắc màu tuổi thơ ” và ngày hội “Bé vui hội xuân”

  – Thực hiện ngiêm túc quy chế chuyên môn, Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra toàn diện 1 đ/c: Trần Thị Thu Hà xếp loại xuất sắc

  – Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường; Hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin, đúng theo kế hoạch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, duy trì tốt công tác vệ sinh nhóm, lớp và vệ sinh cá nhân cho trẻ đảm bảo 100% trẻ được sử dụng nước ấm trong sinh hoạt hàng ngày.

  – Nhà bếp chấp hành tốt quy trình chế biến đảm bảo VSATTP, lưu hủy mẫu thức ăn đúng quy định.

  – Chỉ đạo kế toán báo cáo tài chính năm 2022, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

  II. Nhiệm vụ tháng 2/2019

  – Tổ chức sinh hoạt định kỳ, Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết tháng 2/2019 nội dung phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ GD.

  – Xin ý kiến chi bộ làm hồ sơ đề nghị kết nạp 2 quần chúng ưu tú : Trần Thị Thanh Phương, Đặng Thị kim Oanh vào đảng.

  – Phân công đảng viên Đỗ Thị Hoài An theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú Hà Thị Khánh Ly (đã có chứng nhận cảm tình Đảng chuyển từ Đảng bộ phường Chùa Hang) .

  – Giám sát việc thu nộp đảng phí tháng 2/2019

  2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2019

  – Tập chung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tới toàn thể CBGVNV đảm bảo nghỉ tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm, Phân công trực tết theo quy định; Tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo, vật liệu nổ, chất ma tuý; Chú trọng chăm lo đời sống cho CBGVNV và các cán bộ hưu trí, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều được đón tết vui vẻ.

  – Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của cấp trên:

  + Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/20189 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng Giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

  – Thực hiện nghỉ tết từ ngày 02/02 đến hết ngày 10/02/2019

  Các lớp vệ sinh, cất gọn đồ dùng đồ chơi, ngắt các thiết bị điện, nước … niêm phong nghỉ tết vào chiều ngày 01/02/2019.

  – Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tết

  – Tham dự lễ phát độngTết trồng cây năm 2022.

  – Chỉ Đạo chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

  – Kiểm tra toàn diện đ/c Chu Thị Huyền

  – Nhà bếp chú ý đảm bảo an toàn VSTP, chấp hành tốt nội quy phòng chống cháy nổ, kiểm tra, báo cáo kịp thời những nguy cơ mất an toàn để có biện pháp khắc phục ngay.

  – Y tế phối hợp cùng với các lớp vệ sinh, khử trùng lớp học phòng tránh dịch bệnh cho trẻ sau thời gian nghỉ dài.

  – Đón đoàn thực tập Sư phạm 2 của trường Đại học sư phạm thời gian thực tập là 7 tuần từ ngày 11/02 – 29/3/2019.

  – Chuyên môn tổ chức học Bồi bưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

  – Mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất: mua đồ dùng vệ sinh tháng 2, Sửa chữa điện, nước, máy tính, tủ đựng đồ cá nhân cho trẻ, nạo vét cống rãnh, sửa bể phốt khu nhà 6 phòng bị rò rỉ…

  – Xét nâng lương, thâm niên cho CBGV, NV.

  – Ban giám hiệu, kế toán báo cáo kê khai tài sản trước hội đồng sư phạm nhà trường

  – Chỉ đạo công đoàn có kế hoạch chăm lo đời sống cho CBGVNV trong dịp tết đặc biệt là những đ/c có hoàn cảnh khó khăn.

  – Đoàn thanh niên duy trì sinh hoạt định kỳ theo tháng, tham gia các hoạt động do Chi đoàn xã và nhà trường phát động; Tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường vào chiều thứ 2 hàng tuần.

  3. Đề xuất: Không

  – Cấp ủy chi bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

  – Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị Quyết cụ thể theo từng nhiệm vụ.

  – Các đoàn thể, tổ chuyên môn tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia.

  Nghị quyết này được phổ biến đến toàn đảng viên trong chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 02
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020
 • Đại Hội Chi Bộ Công An Phường Quyết Tiến Lần Thứ Iii
 • Thành Lập Chi Bộ Công An Xã, Tăng Cường Vai Trò Bảo Đảm Antt Ở Cơ Sở
 • Kiện Toàn Chi Bộ Công An Xã Chính Quy
 • Kế Hoạch Chi Bộ Tháng 8/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 7/2020
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 07
 • I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 7/2020; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

  1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 7/2020:

  – Chỉ đạo tổ chức tốt bữa ăn bán trú cho trẻ; 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng, ATVSTP cho trẻ;

  – Lãnh chỉ đạo các khối thực hiện kế hoạch giáo dục của từng nhóm lớp và kết thúc chương trình vào ngày 4.7 đối với khối 5 tuổi và ngày 8.7 đối với khối 2,3,4 tuổi.

  – Gư­ơng mẫu đi đầu và đôn đốc quần chúng thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn cũng như­ nội quy của nhà trường

  – Chỉ đạo tổ chức lễ chia tay cho trẻ 5 tuổi và tổng kết năm học.

  – Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và tổ chức các hoạt động trong hè cho trẻ.

  – Duy trì các hoạt động của các đoàn thể

  – Chỉ đạo công đoàn thiện hồ sơ thi đua đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu cá nhân tập thể.

  – Đảm bảo ổn định, không xảy ra hiện tượng bất thường.

  – Duy trì sinh hoạt đảng định kỳ và thu đảng phí theo quy định.

  – Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

  – Tạo điều kiện cho 2 đồng chí đảng viên theo học lớp trung cấp lý luận chính trị.

  – 100% đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ.

  – 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

  3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên,GV,NV.

  – Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Tinh thần phê và tự phê của một số đảng viên còn chưa cao.

  Nguyên nhân: Do một số đảng viên trẻ còn chưa mạnh dạn.

  Gư­ơng mẫu đi đầu trong phong trào thi đua và các cuộc vận động; Cuộc vận động ” Mỗi thầy cô giáo là 1 tấm g­ương tự học và sáng tạo”, cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  Xây dựng tập thể sư­ phạm đoàn kết găn bó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trung thực thẳng thắn Nghiêm cấm các hành vi quát măng trách phạt và xúc phạm trẻ.

  Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới.

  Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

  Tạo điều kiện cho các đồng chí đảng viên tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Vi Của Đảng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Nghị Quyết Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 7/2020
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 07
 • Mẫu Nghị Quyết Xét Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên (Mẫu 06
 • Mẫu Nghị Quyết Xét Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2022, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2022, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết 02 2022, Nghị Quyết Năm 2022, Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết 68/nq-cp 2022, Nghi Quyêt Tw 5 2022, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 84 2022, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Nghị Quyết 84 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Dự Toán 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2022, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Thông Tư Số 138/2020/tt-bqp Ngày 10 Tháng 11 Năm 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết Ngân Sách 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954,

  Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2022, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2022, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết 02 2022, Nghị Quyết Năm 2022, Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết 68/nq-cp 2022, Nghi Quyêt Tw 5 2022, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8
 • Kế Hoạch Chi Bộ Tháng 8/2020
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Vi Của Đảng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 02
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Mầm Non Tháng 2 Năm 2022
 • Bán Sổ Họp Chi Bộ Giá Rẻ Chất Lượng Uy Tín Tại Tp. Hcm
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 8 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2022, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2022, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Nghị Quyết 84 2022, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ, Nghi Quyêt Tw 5 2022, Nghị Quyết Năm 2022, Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết 68/nq-cp 2022, Nghị Quyết 02 2022, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết 132/2020, Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Dự Toán 2022, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2022, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết 84 2022 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Thông Tư Số 138/2020/tt-bqp Ngày 10 Tháng 11 Năm 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3,

  Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2022, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2022, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Nghị Quyết 84 2022, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ, Nghi Quyêt Tw 5 2022, Nghị Quyết Năm 2022, Nghị Quyết 01 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Công An Phường Quyết Tiến Lần Thứ Iii
 • Thành Lập Chi Bộ Công An Xã, Tăng Cường Vai Trò Bảo Đảm Antt Ở Cơ Sở
 • Kiện Toàn Chi Bộ Công An Xã Chính Quy
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 09
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01 Năm 2022 : Trường Mầm Non Quảng Hải

  --- Bài mới hơn ---

 • Khoa Kinh Tế Họp Chi Bộ Tháng 8 Năm 2022
 • Tin Ủy Ban Nhân Dân
 • Thẩm Quyền Của Chi Bộ Trong Xem Xét, Xử Lý Đảng Viên Vi Phạm
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Thôn Đào Lạng
 • Chi Bộ Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Huyện Cái Bè: Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ (2015
 • ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢICHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  *Số:   – NQ/ CBMN

               Quảng Hải, ngày 30 tháng 12 năm 2022

   

                                                NGHỊ QUYẾT CHI BỘ  THÁNG 01 NĂM 2022

   

                        NỘI DUNG:

  1. Thông qua một số công văn hướng dẫn

  – Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng ủy xã Quảng Hải ngày 20/12/2019

            II.Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết tháng 12 năm 2022 của chi bộ

  1. Về tư tưởng chính trị

            – Tập thể cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, đạo đức lối sống trung thực lành mạnh.

  – Thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra.

  1. Kết quả của chi bộ:

  –  Đánh giá xếp loại đảng viên, chi bộ năm 2022. Đảng viên tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.

  – Tham gia dự các Hội nghị và tổng kết các ban ngành của xã: Dự kỳ Họp thứ 9, khóa XIX của HĐND xã Quảng Hải.

  – BCH chi ủy tham gia Hội nghị cốt cán toàn xã tham gia dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã lần thức XXV, nhiệm kỳ 2022- 2025.

  – BCH chi ủy tổ chức họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2022

  – Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, hoàn thành hồ sơ nộp lên Đảng ủy đúng thời gian quy định.

  – BCH chi ủy xây dựng báo cáo hồ sơ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2022.

  1. Công tác chuyên môn

  – Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện chương trình đúng tiến độ và đúng theo kế hoạch. Chú trọng chất lượng giảng dạy. Qua đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học được đoàn kiểm tra của phòng GD&ĐT đánh giá cao.

  – Nhà trường đã tổ chức tốt kế hoạch kiểm tra dự giờ thăm lớp như kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất

  – Chỉ đạo 2 lớp lớn tổ chức đánh giá trẻ MG 5 tuổi theo Bộ chuẩn đợt 2 một cách chính xác và tổng hợp báo cáo, kết quả: Đạt trên 84% ở cả 4 lĩnh vực. Chỉ đạo việc đánh giá hàng ngày và đánh giá theo giai đoạn một cách có hiệu quả

  – Cán bộ, đảng viên tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

  – Chỉ đạo các nhóm lớp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

  – Hoàn chỉnh các hồ sơ báo cáo và cập nhật thông tin đúng tiến độ.

  1. Công tác

            * Hạn chế:

  – Tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đôi khi còn hình thức lồng ghép

  – Hoạt động tập thể dục buổi sáng chưa thường xuyên; giờ học thể dục giáo viên ít cho trẻ ra sân đối với những ngày thời tiết đẹp.

  – Nội dung bảng tuyên truyền một số lớp chưa sáng tạo hình thức chưa đẹp

  – Tổ chuyên môn và các nhóm lớp chưa nộp báo cáo lên BGH nhà trường đúng quy định (Nhắc mới nộp)

  – Công tác đón trẻ còn kéo dài rãi rác, lớp trực cổng chưa thực hiện đóng cổng đúng thời gian quy định.

  III. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2020

  1. Về tư tưởng chính trị:

  – Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức tới toàn thể CBGV, NV và đảng viên trong toàn  trường, chi bộ.

  – Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

  – Tuyên truyền CBG,NV ký cam kết việc không đốt pháo, ma tuý trong dịp tết Nguyên Đán.

  1. Công tác chuyên môn:

  – Chỉ đạo sơ kết học kỳ 1 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ học kỳ 2.

  – Chỉ đạo các lớp thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

  – Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

  – Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân trẻ, và đồ dùng phục vụ công tác VS.

  – Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ

  – Chỉ đạo các lớp chăm sóc trẻ chu đáo đảm bảo an toàn về mọi mặt, không được xâm phạm đến thân thể của trẻ, cần thương yêu gần gũi trẻ như con đẻ của mình.

  – Chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc vườn rau, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

  – Tổ chức lồng ghép các hoạt động vui hội xuân 2022 để dạy trẻ

  – Chỉ đạo tập duyệt 2 tiết mục văn nghệ chào mừng kỹ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-03/02/ 2022) gắn với mừng xuân Canh Tý năm 2022.

  1. Công tác Đảng:

  – BCH chi ủy Hoàn thành hồ sơ Đại hội chi bộ chuẩn bị tham dự duyệt các nội dung Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2022.

  – Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, nghị quyết đề ra, nghỉ tết và đi làm đúng quy định.Chấp hành trực trường theo lịch đã được phân công, phiên ai trực phải trực tiếp điện báo cáo về phòng kịp thời theo quy định.

  – Tiếp tục theo dõi bồi dưỡng  quần chúng Cao Thị Thủy. Theo dõi phát hiện đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

  – Xây dựng kế hoạch công tác của chi bộ năm 2022.

   

  Nơi nhận:   

  – Toàn ĐV trong CB (để th/h);                                                      T/M CHI BỘ

      – Chủ tịch CĐCS (để th/h);                                                                      BÍ THƯ

      – Lưu: HS.

                                             

                                                                                                              Hoàng Thị Lành  

            

                          

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 1
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 12
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 3/2019
 • “chìa Khóa” Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Chi Bộ Khu Dân Cư Số 1 Tổ Chức Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 8 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 9 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Công Tác Chi Bộ Năm 2022
 • Danh Mục Các Biểu Mẫu Dùng Trong Đảng
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kì 2022
 • CHI BỘ TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN Nhuận Phú Tân, ngày tháng 7 năm 2022 BÁO CÁO Thực hiện Nghị quyết chi bộ tháng 7 năm 2022 và đề ra Nghị quyết tháng 8 năm 2022

  Chi bộ trường THCS Nhuận Phú Tân báo cáo việc thực hiện Nghị quyết tháng 7 năm 2022 và đề ra Nghị quyết tháng 8 năm 2022 như sau:

  I. Kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 7 năm 2022: 1. Công tác tư tưởng:

  – CBĐV,GVNV thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

  – Đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

  – Đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển.

  – Sống và làm việc theo pháp luật.

  – Không hút thuốc lá nơi làm việc.

  Nhìn chung cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công.

  2. Công tác tổ chức:

  – Đảng viên 27, 14 nữ

  – Tiếp tục rà soát nguồn phát triển Đảng tại đơn vị.

  – Rà soát lí lịch vào đảng của GVNV.

  – Phân công đảng viên giúp đỡ 3 đối tượng đảng mới

  + C. Thư ( L.Thúy phụ trách).

  + C. Nhung (H. Thúy phụ trách).

  + C. Hằng (C. Lắm phụ trách).

  – Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng.

  – Sắp xếp, cập nhật, lưu trữ hồ sơ Chi bộ.

  – Đảng viên dự sinh hoạt nơi cư trú.

  3. Công tác kiểm tra, giám sát:

  – Tiếp tục kiểm tra đảng viên chấp hành theo lịch tháng 7.

  – Giám sát Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, điều lệ đảng, những điều Đảng viên không được làm, thực hiện nghị quyết Chi bộ…

  Nhìn chung đảng viên chấp hành tốt nhiệm vụ được phân công. Không có đảng viên biểu hiện vi phạm.

  4. Công đoàn, Đoàn thanh niên:

  – Đoàn thanh niên:

  + Đoàn thanh niên hỗ trợ liên đội tổ chức có hiệu quả các hoạt động phong trào, chỉnh chu khâu vệ sinh môi trường, trồng hoa.

  + Tổ chức tham gia hoạt động phong trào hè năm 2022, hội thao, sinh hoạt hè…

  + Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công đoàn viên.

  + Tổ chức tham quan biển Thạnh Phú; tổ chức tham gia hoạt động TDTT cấp huyện cho đoàn viên.

  5. Chuyên môn:

  – Ôôn tập cho học sinh thuộc diện thi lại trong hè.

  – Hoàn thành báo cáo tự đánh giá KĐCLGD.

  – Sửa chữa xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

  – Tuyển sinh vào lớp 6, tuyển sinh chương trình Tiếng anh mới.

  – Triển khai bồi dưỡng giáo viên.

  II. Nghị quyết Chi bộ tháng 8 năm 2022: 1. Công tác xây dựng Đảng: 1.1. Chính trị tư tưởng:

  -CBĐV chấp hành đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

  – Gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

  – Đoàn kết nội bộ, hợp tác thân thiện.

  – Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đúng cam kết năm 2022. Mở sổ cho đảng viên đăng kí học tập thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ được phân công. Học theo Bác ở phong cách khiêm tốn, thân thiện, cởi mở.

  1.2. Tổ chức cán bộ:

  – Thực hiện đúng qui định trong sinh hoạt Đảng và tham mưu, báo cáo kịp thời về Đảng ủy.

  – Hướng dẫn 3 giáo viên mới học xong lớp đối tượng đảng tháng 6/2019 hoàn thành lí lịch nộp Đảng ủy xác minh(C. Thư, Nhung, Hằng).

  – Tiếp tục rà soát nguồn phát triển Đảng tại đơn vị.

  – Đảng viên tham gia học lớp sơ cấp (Lắm. H. Thúy).

  1.3. Kiểm tra, giám sát:

  Tiếptục kiểm tra thường xuyên đảng viên chấp hành, chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của của Hồ Chí Minh; thực hiện cam kết năm 2022. Tổng kết, đánh giá theo tháng kết quả đăng kí học tập của từng Đảng viên.

  – Giám sát thường xuyên theo phân công: Giám sát hoạt động của Công đoàn và BGH trường trong thực hiện chế độ cho CBGVNV, trong khâu chuẩn bị xây dựng trường chuẩn Quốc gia, phân công trực bảo quản CSVC.

  2. Công đoàn và Đoàn thanh niên:

  – Công đoàn: đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên.

  – Đoàn thanh niên hỗ trợ liên đội tổ chức cho HS tham gia hoạt động hè.

  – Công đoàn và Đoàn thanh niên: thực hiện đầy đủ và đúng yêu cầu theo kế hoạch cấp trên giao.

  3. Chuyên môn:

  – Ôn tập cho học sinh thuộc diện thi lại trong hè.

  – Hoàn thành báo cáo tự đánh giá CLGD trên phần mềm.

  – giám sát thi công các hạng mục trong trường.

  – Tuyển sinh vào lớp 6, tuyển sinh chương trình Tiếng anh mới.

  TM. CHI ỦY CHI BỘ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bán Sổ Họp Chi Bộ Giá Rẻ Chất Lượng Uy Tín Tại Tp. Hcm
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Mầm Non Tháng 2 Năm 2022
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 02
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020
 • Đại Hội Chi Bộ Công An Phường Quyết Tiến Lần Thứ Iii
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100