Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019

--- Bài mới hơn ---

 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8,9
 • Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8
 • Chi Bộ 3 Tổ Chức Kết Nạp Đảng Viên Mới
 • Kịch Bản Chương Trình Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới
 • (DỰ THẢO) Bình Tân, ngày 31/07/2019

  Nghị quyết chi bộ tháng 8/2019 II / Kiểm điểm công tác lãnh đạo tháng 07/2019

  – Chi bộ đã tập trung lãnh đạo công tác an ninh trật tự cơ quan trong tình hình mới, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải gương mẫu trước học sinh trong nhận thức tư tưởng, thể hiện lòng yêu nước đúng đắn, không phát ngôn thiếu trách nhiệm đi ngược với lợi ích toàn dân.

  – Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học trước mắt là thực hiện việc giảng dạy 4 khối lớp: 8 + 9+11+12.

  – Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cấp trên và pháp luật nhà nước.

  2.Công tác tổ chức – xây dựng , phát triển Đảng

  – BGH đã phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm các lớp: 8+9+11+12 và xếp thời khóa biểu tiến hành học tập từ 03/7/2019

  – Ban tuyển sinh tiếp tục làm công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

  – Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tham gia học tập chính trị hè và an ninh quốc phòng trong tình hình mới nghiêm túc. Giáo dục tư tưởng hs tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” Yêu thương và biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, qua ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

  – Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên cần gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết. Đoàn kết trung thực trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê, đi đầu trong mọi công tác, gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thể hiện bản lĩnh vững vàng trong mọi tình huống, không giao động và phát ngôn không đúng với quan điểm đường lối của Đảng và Nhà Nước.

  – Chi bộ tiếp tục có biện pháp hỗ trợ giúp các hộ nghèo thoát nghèo do Quận Uỷ giao.

  – Chi ủy chi bộ tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đối tượng Đảng để phục vụ công tác phát triển Đảng viên mới 2022.

  – Chi ủy chi bộ đã kiểm tra, giám sát tư tưởng, phát ngôn và hành động của mỗi đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng cũng như những điều ĐV không được làm và giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (Chủ đề: Trách nhiệm với công việc)

  – BCH Công Đoàn động viên quần chúng lao động tích cực hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đề ra, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc bị thiên tai lũ lụt….Sinh hoạt và tham dự hội họp các cấp đầy đủ.

  – BCH CĐ phối hợp với BGH chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách, điều kiện giảng dạy, học tập đối với GV, NV nhà trường trong năm học mới.

  – Đoàn trường động viên đoàn viên thanh niên đồng phục nghiêm túc không vi phạm nội quy nhà trường.

  – Tham gia công tác hè rất tốt tại địa phương.

  5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – BGH đã tổ chức cho 4 khối lớp: 8+ 9+11+12 học văn hóa từ 03/7/2019.

  – BGH sẽ kiểm tra sĩ số, sổ sách của từng lớp và dự giờ nắm tình hình từ đầu năm.

  – Chuẩn bị TKB và nhân sự cho các lớp còn lại nhập học từ 05/08/2019

  – Di chuyển bảng tên lớp học cho các lớp đúng với sơ đồ bố trí năm học mới 2022-2020

  – Đầu năm BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và ứng xử thân thiện có văn hóa.

  – BGH nhà trường quan tâm đến giáo dục ý thức chấp hành nội quy và chuyên cần trong học tập cho hs (Không đi trễ, chú ý nghe giảng học bài làm bài tập đầy đủ…).

  II / Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 08/2019 1/ Công tác tư tưởng chính trị:

  – Chi bộ tiếp tục lãnh đạo toàn trường triển khai kế hoạch năm học mới 2022-2020 cho tất cả các khối lớp.Tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm, tôn trọng Dân, hết lòng phục vụ Dân”.

  – Xây dựng lối sống dản dị, có tinh thần khiêm tốn cầu thị tiến bộ, biết lắng nghe, thẳng thắn đấu tranh lên án thói kiêu căng tự mãn cá nhân, coi thường tập thể.

  – Xây dựng tổ chuyên môn đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

  – Chi ủy thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên.

  2/ Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Đảng

  – Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945 (Văn nghệ, tuyên truyền trên bảng tin…)

  – Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng Đảng, chỉ đạo Công đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

  – Cán bộ đảng viên gương mẫu chấp hành mọi nội quy quy định của nhà trường, tự nguyện tự giác đi đầu các phong trào do đoàn thể cũng nhà trường tổ chức. Đến trường làm việc đúng giờ quy định (Trừ trường hợp con nhỏ được cho phép đến trễ, về sớm 15 phút) vào và ra lớp theo hiệu lệnh của nhà trường.

  – Chi bộ kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ.

  – BGH thực hiện tốt việc giám sát lao động trong toàn thể đơn vị, người tốt phải được biểu dương, người vi phạm kỷ luật lao động phải được nhắc nhở kịp thời. Quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trên cơ sở xây dựng đội ngũ ngày càng chất lượng.

  3/Công tác lãnh đạo đoàn thể:

  – CĐ phối hợp với BGH chuẩn bị các công tác tổ chức đầu năm như khai giảng 5/9, hội nghị người lao động….Quán triệt nội quy cơ quan, tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học mới. Quan tâm đến đời sống tinh thần của Công đoàn viên.

  – Thông qua các phong trào cũng như hoạt động của Đoàn phát hiện và bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn tương lai.

  – Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác trong do Quận đoàn chỉ đạo.

  – Chuẩn bị kế hoạch cho công tác Đoàn năm học mới. Từ công tác tổ chức đại hội đến công tác phát triển Đoàn viên, và các phong trào văn nghệ TDTT, giúp đỡ nhau trong học tập….

  – Trợ lý Đoàn thanh niên là hướng dẫn viên, là tham mưu, là cố vấn cho phong trào Đoàn phải đầu tư thời gian và công sức hơn nữa để lực lượng Đoàn thực sự là tổ chức nòng cốt năng động đi đầu các phong trào trong học sinh. Chủ động sáng tạo đề xuất những sáng kiến, dự kiến về công tác đoàn thanh niên có sức hút, sức hấp dẫn học sinh góp phần đưa nhà trường đi lên.

  4/Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – GVCN nhanh chóng ổn định tổ chức lớp.

  – GVCN sinh hoạt nội quy với học sinh.

  – BGH dự giờ thăm lớp theo dõi chuyên môn.

  – Triển khai công tác kiểm tra tập trung theo kế hoạch.

  – Kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường để sửa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học mới. (Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo…)

  – Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, ý thức tự giác chấp hành nội quy của học sinh ngay từ đầu năm học.

  v Công tác an ninh nội bộ và giáo dục quốc phòng

  BGH tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thật tốt.

  – BGH phối hợp chặt chẽ với công an quận BT và CA phường BTĐ-B giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường học. Triển khai các biện pháp để ngăn ngừa không để học sinh gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

  v Hoạt động ngoài giờ lên lớp- Hướng nghiệp

  – Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 8.

  chúng tôi ủy chi bộ bộ sẽ được triệu tập vào 11h10′ Thứ 2 đến dự đông đủ, đúng giờ.

  Tải file đính kèm: du_thao_nghi_quyet_chi_bo_8-2019_128201914.doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2022
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 1/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Tháng 01 Năm 2022
 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ, Biên Bản Sinh Hoạt Chi Bộ 2022
 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Theo Chuẩn 2022
 • Quy Trình Xét Chuyển Đảng Chính Thức
 • ĐẢNG BỘ XÃ KHÔI KỲ

  CHI BỘ TIỂU HỌC

  *

  Số: 01-NQ/CBTH

   

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

  Khôi Kỳ, ngày 03 tháng 01 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 1/2019

   

  I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 12

  1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị

  – Tuyên truyền thông qua các hoạt động về rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Nghị quyết TW 4- khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.)

  – Tuyên truyền hưởng ứng tốt các cuộc vận động, thi đua của ngành, của nhà trường.Tuyên truyền giáo dục tốt về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giáo dục pháp luật. An toàn giao thông về sử dụng mũ bảo hiểm.

  – Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 12 của chi bộ và Đảng bộ cấp trên.

  2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ: Trong tháng 12 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  – Cán bộ, đảng viên tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

  – Nhà trường đã tổ chức tốt kế hoạch dự giờ thăm lớp, giáo án, kiểm tra đồ dùng học tập, kiểm tra nề nếp HS duy trì và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần trên lớp.

  – Tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề Đạo đức lớp 3

  – Chỉ đạo tốt việc tham dự Hội thi E-learning.

  – Hoàn chỉnh điều tra cập nhật số liệu PCGD – XMC năm 2022 .

  – Hoàn chỉnh các hồ sơ báo cáo và cập nhật thông tin đúng tiến độ.

  – Tổ chức khám sức khỏe cho HS toàn trường.

  – Kiểm tra chất lượng học sinh theo kế hoạch

  – Đã tổng vệ sinh trong khuôn viên Trường, đón thẩm định nông thôn mới.

  Hạn chế:

  – Vẫn còn hiện tượng học sinh ăn quà vặt vứt rác bừa bãi.

  – Học sinh đọc chưa thông viết chưa đúng vẫn còn.

  – Chất lượng một số lớp còn thấp qua khảo sát chất lượng

  3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

  a. Lãnh đạo Công đoàn:

  Đã hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định. Dự tập huấn CĐ tại TN.

  Đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm.

  Đã thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.

  Đã hoàn thành báo cáo sơ kết theo quy định.

  b. Lãnh đạo Đoàn chúng tôi Đội TNTPHCM:

  Đã tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 22/12

  Đã hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

  Đội tổ chức cho GV và HS thắp hương tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ tại nghĩa trang xã để chào mừng ngày 22/12.

  4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

  1. Tạo điều kiện tốt cho CBGV đi học các lớp bồi dưỡng CBQL và cán bộ nguồn.

  5. Công tác xây dựng Đảng

  – Tuyên truyền, triển khai quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

  – Đã bình xét, phân loại các đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2022.

  – Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên theo đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Nghị quyết TW 4- khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.)

  III. Triển khai Nghị quyết của chi bộ tháng 1 năm 2022

  1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị

  – Tuyên truyền thông qua các hoạt động về rèn luyện đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Nghị quyết TW 4- khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.).

  Chỉ đạo nghỉ tết Dương lịch đúng quy định.

  Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua.

  Tuyên truyền giáo dục về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giáo dục pháp luật. An toàn giao thông.

  – Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tháng 1 của Đảng cấp trên.

  2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ: Trong tháng 1 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  – Chỉ đạo việc học và dạy bù nghỉ Tết Dương lịch theo quy định.

  – Duy trì tốt nề nếp dạy và học, nề nếp thể dục vệ sinh, nề nếp truy bài đầu giờ.

  – Tổ chức ra đề và kiểm tra cuối kỳ I theo đúng KH;

  – Chỉ đạo việc dánh giá học sinh theo đúng TT30/2014 và TT22/2016.

  – Thực hiện chương trình học kỳ II đúng theo kế hoạch thời gian năm học.

  – Tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề môn Toán lớp 5, kiểm tra ký duyệt giáo án giáo viên tháng 1.

  – Tăng cường công tác kiểm tra: Toàn diện 03 GV, CM: 05 GV; Sổ tổng hợp kết quả; kiểm tra việc thực hiện chương trình học kỳ II.

  – Tiếp tục cập nhật các phần mềm quản lý.

  – Tiếp tục hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định về công tác kiểm định chất lượng của trường tiểu học. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng năm 2022-2019.

  – Hoàn thành mọi báo cáo theo quy định của nhà trường và của ngành.

  – Tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ I năm học 2022-2019 (dự kiến ngày 18/1/2019)

  – Tổ chức sơ kết Tổ chuyên môn, công đoàn, đội, nhà trường.

  – Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường thông qua đảng viên phụ trách.

  – Tích cực tham mưu cho UBND và các ngành hổ trợ cho công tác dạy và học.

  – Tổng vệ sinh trong khuôn viên Trường, lớp phòng chống dịch bệnh.

  3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

  a. Lãnh đạo Công đoàn

  – Chỉ đạo tốt việc thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” năm 2022.

  – Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.

  – Thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.

  – Thực hiện sơ kết công tác công đoàn.

  – Làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.

  b. Lãnh đạo Đoàn chúng tôi Đội TNTPHCM

  – Tổ chức tốt phong trào “Hũ gạo tình thương” gây quỹ giúp bạn nghèo nhân dịp Tết nguyên đán.

  – Tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm.

  – Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

  – Đội có kế hoạch mua áo ấm tặng HS nghèo, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (7HS).

  – Thực hiện sơ kết công tác Đội. Tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thi đua.

  – Triển khai kế hoạch hoạt động Đội trong học kỳ  II.

  – Bám sát chương trình hành động theo nghị quyết Đại hội liên đội đề ra để thực hiện hiệu quả và nghiêm túc, tích cực tham gia mọi hoạt động.

  – Tham gia bảo vệ môi trường, tham gia tốt các phong trào đề ra.

  – Tuyên truyền vận động đội viên giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

  – Tuyên truyền đội viên tham gia giao thông đúng qui định.

  – Xây dựng kế hoạch lao động và công tác chăm sóc bảo vệ bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.

  – Tổ chức múa hát và tập thể dục giữa giờ.

  – Tổ chức cho đội viên tham gia tốt các trò chơi dân gian và hát các bài hát dân gian, truyền thống của quê hương.

  4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

  – Phân công dạy thay (Khi GV nghỉ ốm, tập huấn,..)

  5. Công tác xây dựng Đảng

  – Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

  – Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Cá nhân Đảng viên, Ban Chi ủy, cá nhân các đ/c trong Ban chi ủy.

  – Đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo; Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với Ban Chi ủy, các đ/c trong Ban Chi ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

  – Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên theo đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Nghị quyết TW 4- khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.)

  – Tổ chức tổng kết chi bộ năm 2022.

  – Xây dựng kế hoạch hoạt động chi bộ trong năm 2022.

   

                                                                                                                                                         BÍ THƯ CHI BỘ

   

   

                                                                                                                                                         Lê Thị Thu Hà

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 2
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 01
 • Chi Bộ Công An Phường, Đảng Bộ Phường Ninh Hiệp Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Gia Lai: Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Công An Cấp Xã
 • Đảng Ủy Công An Tỉnh Triển Khai, Quán Triệt Và Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa Xii) .công An Tra Vinh
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Trường Mầm Non Mỹ Hưng Năm 2022
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm,

  Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 3 Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019
 • Giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chi Minh Ở Giai Đoạn Hiện Nay
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 10/2019
 • Yên Bái: Bí Thư Chi Bộ Đồng Thời Là Trưởng Thôn, Bản, Tổ Dân Phố
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 6/2019
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019 Và Phương Hướng Tháng 6/2019
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ
 • Chi Bộ 2 Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh “luôn Có Phương Pháp Ứng Xử Văn Hóa Khéo Léo, Mềm Mỏng, Hiệu Quả Các Tình Huống Giao Tiếp…”.
 • Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm,

  Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ 1, Trung Tâm Y Tế Quận Tân Bình Lần Ii Nhiệm Kỳ 2022
 • Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Tại Đại Hội Chi Bộ Trạm Y Tế Nhiệm Kỳ 2022
 • Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đảng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Nghi Quyet Chi Bo 20222020 Doc
 • Chi Bộ Trạm Y Tế Phường 3 Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Trường Mầm Non Mỹ Hưng Năm 2022
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm,

  Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 3 Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã
 • Xây Dựng Và Hoạt Động Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn Hiện Nay
 • Để Chi Bộ Quân Sự Thực Sự Là Hạt Nhân Lãnh Đạo Công Tác Qs
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Tổ Chức Chi Bộ Quân Sự Xã Phường
 • Hướng Mới Trong Xây Dựng Cấp Uỷ Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn
 • ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  (DỰ THẢO) , ngày 24/08/2019

  Nghị quyết chi bộ tháng 9/2019 II / Kiểm điểm công tác lãnh đạo tháng 08/2019 1/ Công tác tư tưởng chính trị:

  – Chi bộ đã lãnh đạo toàn trường triển khai kế hoạch năm học mới 2022-2020 cho tất cả các khối lớp.Tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đôi với làm, tôn trọng Dân, hết lòng phục vụ Dân”.

  – Chi ủy thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên.

  – Xây dựng lối sống giản dị, có tinh thần khiêm tốn cầu thị tiến bộ, biết lắng nghe, thẳng thắn đấu tranh lên án thói kiêu căng tự mãn cá nhân, coi thường tập thể.

  – Xây dựng tổ chuyên môn đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

  2/ Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Đảng

  – Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945 (Văn nghệ, tuyên truyền trên bảng tin…)

  Công tác phát triển Đảng

  – Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng Đảng, chỉ đạo Công đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

  – Cán bộ đảng viên đã gương mẫu chấp hành mọi nội quy quy định của nhà trường, tự nguyện tự giác đi đầu các phong trào do đoàn thể cũng nhà trường tổ chức. Đến trường làm việc đúng giờ quy định (Trừ trường hợp con nhỏ được cho phép đến trễ, về sớm 15 phút) vào và ra lớp theo hiệu lệnh của nhà trường.

  – Chi bộ đã kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ.

  – BGH thực hiện tốt việc giám sát lao động trong toàn thể đơn vị, người tốt phải được biểu dương, người vi phạm kỷ luật lao động phải được nhắc nhở kịp thời. Quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trên cơ sở xây dựng đội ngũ ngày càng chất lượng.

  3/Công tác lãnh đạo đoàn thể:

  – CĐ phối hợp với BGH chuẩn bị các công tác tổ chức đầu năm như khai giảng 5/9, hội nghị người lao động….Quán triệt nội quy cơ quan, tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học mới. Quan tâm đến đời sống tinh thần của Công đoàn viên.

  Thông qua các phong trào cũng như hoạt động của Đoàn phát hiện và bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn tương lai.

  Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác trong do Quận đoàn chỉ đạo.

  Chuẩn bị kế hoạch cho công tác Đoàn năm học mới. Từ công tác tổ chức đại hội đến công tác phát triển Đoàn viên, và các phong trào văn nghệ TDTT, giúp đỡ nhau trong học tập….

  Trợ lý Đoàn thanh niên là hướng dẫn viên, là tham mưu, là cố vấn cho phong trào Đoàn phải đầu tư thời gian và công sức hơn nữa để lực lượng Đoàn thực sự là tổ chức nòng cốt năng động đi đầu các phong trào trong học sinh. Chủ động sáng tạo đề xuất những sáng kiến, dự kiến về công tác đoàn thanh niên có sức hút, sức hấp dẫn học sinh góp phần đưa nhà trường đi lên.

  4/Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – GVCN nhanh chóng ổn định tổ chức lớp.

  – GVCN sinh hoạt nội quy với học sinh.

  – BGH dự giờ thăm lớp theo dõi chuyên môn.

  – Triển khai công tác kiểm tra tập trung theo kế hoạch.

  – Kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường để sửa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học mới. (Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo…)

  – Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, ý thức tự giác chấp hành nội quy của học sinh ngay từ đầu năm học.

  Công tác an ninh nội bộ và giáo dục quốc phòng

  BGH tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thích hợp, hiệu quả.

  – BGH phối hợp chặt chẽ với công an quận BT và CA phường BTĐ-B giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường học. Triển khai các biện pháp để ngăn ngừa không để học sinh gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

  1. Công tác tư tưởng chính trị

  – Lãnh đạo toàn trường đoàn kết, thực hiện tốt kế hoạch tháng 9/2019. Đưa toàn trường vào nề nếp giảng dạy cũng như học tập nghiêm túc ngay từ đầu năm.

  – Chi bộ lãnh đạo tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm phấn khởi lao động tích cực công tác. Chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, pháp luật nhà nước.

  – Lãnh đạo toàn trường phấn khởi tự hào kỷ niệm long trọng Quốc khánh 2/9. Lãn đạo toàn trường tiếp tục học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

  2. Công tác tổ chức – xây dựng, phát triển Đảng

  – Tổ chức tốt lễ khai giảng theo sự chỉ đạo của SGD và HĐQT (5/9/2019)

  – Tiếp tục triển khai công tác nhân sự cho năm học mới, không để xáo trộn tư tưởng xảy ra trong đội ngũ. Kịp thời thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

  – Làm công tác chuẩn bị cho các hội nghị như Đại hội CMHS vào 08/09/2019; “Đại hội Đoàn trường vào tháng 10/2019”; “Hội nghị người lao động tháng 10/ 2022”.

  – Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập chính trị do Quận ủy tổ chức.

  – Trong sinh hoạt chi bộ Đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết.

  – Chi bộ phân công Đảng viên tiếp tục theo dõi giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng theo danh sách dười đây:

  DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN THEO DÕI GIÚP ĐỠ

  – Tiếp tục giới thiệu: Thạch Chính và Nguyễn Tấn Hoàng vào nhóm đối tượng và cử đi học lớp đối tượng khi có lớp.

  – Chi bộ thực hiện việc Kiểm tra giám sát Nhà trường thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 9/2019. Nghiêm túc đúng tiến độ, đúng chương trình.

  – Giám sát việc tu dưỡng phấn đấu của các đối tượng Đảng và công tác phát triển Đảng của Chi bộ đảm bảo chất lượng.

  – Giám sát các đ/c Đảng viên với vai trò nêu gương tron mọi lĩnh vực.

  – Chỉ đạo Tổ GDCD phối hợp với công an địa phương tổ chức nói chuyện dưới cờ về luật giao thông đường bộ; Tác hại của ma tuý; thuốc lá cho hs.

  – Giáo dục ý thức chuyên cần học tập cho Đoàn viên, thanh niên.

  – Công Đoàn phát động phong trào thi đua 2 tốt trong đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường, kêu gọi và động viên quần chúng lao động tích cực thi đua hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đã đề ra.

  – BCH CĐ Làm công tác chuẩn bị các tiêu chí thi đua cho năm học mới 2022-2020. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là khâu đóng bảo hiểm, nâng lương…

  – Sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn và chất lượng. Tặng quà sinh nhật cho cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

  5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  • – Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tháng 9/2019 của nhà trường. Chế độ kiểm tra cho điểm, giáo án sổ sách tài liệu giảng dạy mới đầy đủ.

   – Tổ trưởng chuyên môn và GVBM tham dự họp tổng kết năm học 2022-2019 và triển khai phương hướng năm học 2022-2020 ở cả 2 cấp THCS – THPT đầy đủ.

   – Triển khai ngay việc bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9-12

   – Các tổ hoàn tất kế hoạch giảng dạy năm học, tài liệu ôn tập.

   – Thống nhất trọng tâm trình Hiệu Trưởng duyệt.

   – BGH và tổ trưởng chuyên môn tăng cường dự giờ thăm lớp theo kế hoạch.

  • Cơ sở vật chất và kỷ luật học đường

   – Bộ phận quản lý học sinh tiếp tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành nội quy của hs, kể cả thường trú và bán trú. Đặc biệt quan tâm đến hs nội trú.

   – Tăng cường Kiểm tra và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và cư xử có văn hóa trong hs, đặc biệt là biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc.

   – Giáo dục ý thức chuyên cần trong học tập cho hs (Không đi trễ, chú ý nghe giảng, học bài làm bài tập đầy đủ…). Tổ chức triển khai hướng dẫn phương pháp học tập từng bộ môn cho hs.

  • Công tác an ninh và giáo dục quốc phòng

   – Thường xuyên củng cố khâu bảo vệ, chủ động kiểm tra, linh hoạt nhắc nhở người ra vào cổng tôn trọng nội quy của nhà trường xuống xe dắt bộ mỗi khi ra vào cổng. Ngăn chặn từ hàng rào những hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào nhà trường (Hàng hóa, vật dụng, văn hóa phẩm phản động, hung khí, kẻ gian, kẻ mạo danh….) ngăn ngừa mọi hậu quả có thể xảy ra do khâu bảo vệ lỏng lẻo. Đặc biệt là vấn đề an ninh mạng cũng như trang mạng xã hội

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp – Hướng nghiệp

  – Đoàn trường phối hợp với ban tổ chức chuẩn bị và tổ chức tốt lễ khai giảng vào 5/9/2019

  Ý thức tổ chức kỷ luật khi dự lễ, văn hóa ứng xử, văn hóa vỗ tay…

  – Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng năm và tháng an toàn giao thông

  – Tổ chức phát thanh, đăng bài trên bảng tin và tuyên truyền dưới cờ về các ngày lễ trong tháng ( 2/9..)

  – Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp của ban chỉ đạo giáo dục ngoài giờ lên lớp đã đề ra trong tháng 9/2019.

  – Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 9.

  chúng tôi ủy chi bộ đến dự đông đủ, đúng giờ.

  Tải file đính kèm: du_thao_nghi_quyet_chi_bo_9-2019_298201916.doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngã Năm: Đảng Ủy Quân Sự Thị Xã Ra Nghị Quyết Thực Hiện Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2022
 • Vân Canh: Xây Dựng Chi Bộ Quân Sự Cấp Xã Vững Mạnh
 • Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2022
 • Sớm Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tphcm Vào Cuộc Sống
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lần Thứ Xi
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Trường Mầm Non Mỹ Hưng Năm 2022
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm,

  Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 3 Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019
 • Giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chi Minh Ở Giai Đoạn Hiện Nay
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 10/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chi Minh Ở Giai Đoạn Hiện Nay
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019
 • Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 3 Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 4/2019
 • ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  (DỰ THẢO) , ngày 30/09/2019

  Nghị quyết chi bộ tháng 10/2019 1. Công tác tư tưởng chính trị

  – Chi bộ đã lãnh đạo toàn trường phấn khởi tự hào kỷ niệm long trọng Quốc khánh 2/9. Lãn đạo toàn trường tiếp tục học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

  – Lãnh đạo toàn trường đoàn kết, thực hiện tốt kế hoạch tháng 9/2019. Đưa toàn trường vào nề nếp giảng dạy cũng như học tập nghiêm túc ngay từ đầu năm.

  – Chi bộ lãnh đạo tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm phấn khởi lao động tích cực công tác. Chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, pháp luật nhà nước.

  2. Công tác tổ chức – xây dựng, phát triển Đảng

  – BGH đã tổ chức tốt lễ khai giảng theo sự chỉ đạo của SGD và HĐQT (5/9/2019)

  – Tiếp tục triển khai công tác nhân sự cho năm học mới, không để xáo trộn tư tưởng xảy ra trong đội ngũ. Kịp thời thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

  – Làm công tác chuẩn bị cho các hội nghị như Đại hội CMHS vào 08/09/2019; “Đại hội Đoàn trường vào tháng 10/2019”; “Hội nghị người lao động tháng 10/ 2022”.

  – Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập chính trị do Quận ủy tổ chức.

  – Trong sinh hoạt chi bộ Đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết.

  – Chi bộ đã phân công Đảng viên tiếp tục theo dõi giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng theo danh sách dười đây:

  DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN THEO DÕI GIÚP ĐỠ

  – Cấp uỷ đã giới thiệu: Thạch Chính và Nguyễn Tấn Hoàng vào nhóm đối tượng và cử đi học lớp đối tượng khi có lớp.

  – Giám sát việc tu dưỡng phấn đấu của các đối tượng Đảng và công tác phát triển Đảng của Chi bộ đảm bảo chất lượng.

  – Giám sát các đ/c Đảng viên với vai trò nêu gương tron mọi lĩnh vực.

  – Chi bộ thực hiện việc Kiểm tra giám sát Nhà trường thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 9/2019. Nghiêm túc đúng tiến độ, đúng chương trình.

  – BGH đã phối hợp với công an Bình tân tổ chức nói chuyện dưới cờ về luật giao thông đường bộ cho hs và ký cam kết thực hiện.

  – Giáo dục ý thức chuyên cần học tập cho Đoàn viên, thanh niên.

  – BCH CĐ Làm công tác chuẩn bị các tiêu chí thi đua cho năm học mới 2022-2020. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là khâu đóng bảo hiểm, nâng lương…

  – Sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn và chất lượng. Tặng quà sinh nhật cho cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

  – Công Đoàn phát động phong trào thi đua 2 tốt trong đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường, kêu gọi và động viên quần chúng lao động tích cực thi đua hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đã đề ra.

  5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – Tổ trưởng chuyên môn và GVBM tham dự họp tổng kết năm học 2022-2019 và triển khai phương hướng năm học 2022-2020 ở cả 2 cấp THCS – THPT đầy đủ.

  – Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tháng 9/2019 của nhà trường. Chế độ kiểm tra cho điểm, giáo án sổ sách tài liệu giảng dạy mới đầy đủ.

  – BGH và tổ trưởng chuyên môn đã tăng cường dự giờ thăm lớp theo kế hoạch.

  – BGH đã triển khai việc bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9-12

  – Các tổ chưa hoàn tất kế hoạch giảng dạy năm học, tài liệu ôn tập thống nhất trọng tâm trình Hiệu Trưởng duyệt.

  – Tổ Anh văn đã tổ chức triển khai hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn thiết thực và hiệu quả.

  – Tăng cường Kiểm tra và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và cư xử có văn hóa trong hs, đặc biệt là biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc.

  – Bộ phận quản lý học sinh tiếp tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành nội quy của hs, kể cả thường trú và bán trú. Đặc biệt quan tâm đến hs nội trú.

  – Giáo dục ý thức chuyên cần trong học tập cho hs (Không đi trễ, chú ý nghe giảng, học bài làm bài tập đầy đủ…).

  – BGH đã chủ động thành lập đội GV tình nguyện ghi nhận, nhắc nhở và xử lý những HS đế trường không mang nón bảo hiểm và đi xe phân khối lớn bước đầu đã kéo giảm số lượng HS vi phạm.

  – Thường xuyên củng cố khâu bảo vệ, chủ động kiểm tra, linh hoạt nhắc nhở người ra vào cổng tôn trọng nội quy của nhà trường xuống xe dắt bộ mỗi khi ra vào cổng. Ngăn chặn từ hàng rào những hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào nhà trường (Hàng hóa, vật dụng, văn hóa phẩm phản động, hung khí, kẻ gian, kẻ mạo danh….) ngăn ngừa mọi hậu quả có thể xảy ra do khâu bảo vệ lỏng lẻo. Đặc biệt là vấn đề an ninh mạng cũng như trang mạng xã hội

  – Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng năm và tháng an toàn giao thông

  – Tổ chức đăng bài trên bảng tin và tuyên truyền dưới cờ về các ngày lễ trong tháng ( 2/9..)

  – Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp của ban chỉ đạo giáo dục ngoài giờ lên lớp đã đề ra trong tháng 9/2019.

  – Đoàn trường phối hợp với ban tổ chức chuẩn bị và tổ chức tốt lễ khai giảng vào 5/9/2019

  Ý thức tổ chức kỷ luật khi dự lễ, văn hóa ứng xử, văn hóa vỗ tay…

  II/ Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 10/2019

  – Cấp Uỷ Chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường “học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gương mẫu thi hành và vận động gia đình cũng như quần chúng nơi cư trú chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

  – Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách HCM

  – Giáo dục ý thức chấp hành nội quy cơ quan kỷ luật lao động cho đội ngũ cán bộ nhân viên và người lao động. Tuyên truyền sâu rộng luật giao thông đường bộ trong nhà trường.

  – Chi ủy Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên.

  – Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt hội nghị người lao động và Đoàn trường tổ chức đại hội các cấp nghiêm túc.

  – Tiếp tục củng cố việc bồi dưỡng, phù đạo học sinh yếu buổi tối.

  – Chi Uỷ tiếp tục hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ lý lịch và cử quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng do Quận ủy tổ chức.

  – Cấp uỷ và tập thể chi bộ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng Đảng

  – Chi bộ tiếp tục kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ. “hết lòng vì nhân dân phục vụ” của các đ/c cán bộ chủ chốt và cấp ủy. Mỗi Đảng viên phải tự mình rèn luyện và nâng cao năng lực làm tốt công tác dân vận.

  – Tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho GV-NV (theo kế hoạch phòng y tế)

  – Cử đoàn cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia hội thi thể thao do CĐ ngành tổ chức chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11

  – BCH-CĐ phối hợp với BGH chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị người lao động 05/10 và chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

  • Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác do Quận đoàn chỉ đạo và nghị quyết 10/2019 của chi bộ.
  • Chuẩn bị cho Đại hội đoàn trường và chuẩn bị ĐH Đoàn các lớp năm học mới.
  • Thực hiện nghiêm túc sự hướng dẫn chỉ đạo của chi Uỷ Chi bộ về công tác Đoàn
  • Phát động phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.

  – Tham dự thi HSG lớp 9 (28/09/2019)

  – Tổ chức bồi dưỡng hs giỏi các cấp và phụ đạo hs yếu kém khối 12

  – Tiếp tục hướng dẫn phương pháp học tập cho hs, kể cả giờ truy bài của HS nội trú.

  – Thông báo kết quả học tập hs cho PH

  – Triển khai các tổ chuyên môn chuẩn bị và tổ chức thao giảng cấp Cụm

  – Triển khai việc viết sáng kiến kinh nghiệm.

  – Đăng ký thi đua lên Sở GD

  – BGH thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyên môn tháng 10/2018

  – Triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên môn

  – Tích cực tham gia các cuộc thi do Phòng giáo dục tổ chức

  – Thực hiện kiểm tra tập trung như kế hoạch.

  – Khám sức khỏe tổng quát cho học sinh (theo kế hoạch cụ thể của phòng y tế)

  – Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, ý thức tự giác chấp hành nội quy trong việc sử dụng các trang thiết bị dạy và học, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của học sinh.

  – Tiếp tục Kiểm tra, sửa chữa nhỏ CSVC nhà trường để bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. (Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo…)

  – BGH phối hợp chặt chẽ với Công an phường BTĐ-B giữ gìn an ninh trật tự trường học.

  BGH tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thật tốt.

  – Tổ chức dạy học môn giáo dục quốc phòng nghiêm túc và hiệu quả.

  – Tổ chức cho học sinh học tập ngoại khoá (Ngày 20/10/2019 và 27/10/2019 tại Long Hải Tiền Giang Bến tre)

  – Tổ chức giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên

  – Giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao và sinh hoạt chủ nhiệm giữa các lớp

  – Tiếp tục tuyên dương gương người tốt, việc tốt dưới cờ hàng tuần.

  – Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 10.

  – Chi uỷ, chi bộ quan tâm đặc biệt đến các công tác trọng tâm: Hội Nghị người lao động; Triển khai ôn tập cho học sinh yếu của các lớp còn lại. Triển khai ngoại khoá cho HS…

  – Công tác quản lý học sinh nội trú; Công tác chấp hành nội quy của học sinh.

  TM. Chi ủy chi bộ HÀ VĂN VY

  Tải file đính kèm: du_thao_nghi_quyet_chi_bo_10-2019_210201911.doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Yên Bái: Bí Thư Chi Bộ Đồng Thời Là Trưởng Thôn, Bản, Tổ Dân Phố
 • Đại Hội Chi Bộ 11 Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Chi Bộ Thôn Suối Môn
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 3 Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, 7 Tháng Năm 2022 … Số: /2019/tt-bca … Thông Tư Này Quy Định Về Công Tác Thi, Đua Khen Thưởng Tro, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm,

  Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chi Minh Ở Giai Đoạn Hiện Nay
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 10/2019
 • Yên Bái: Bí Thư Chi Bộ Đồng Thời Là Trưởng Thôn, Bản, Tổ Dân Phố
 • Đại Hội Chi Bộ 11 Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Chi Bộ Thôn Suối Môn
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THAN UYÊN

  CHI BỘ 14

  *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Than Uyên, ngày 08 tháng 12 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

  I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ năm 2022

  1. Ưu điểm:

  Trong thời gian qua, công tác Đảng của chi bộ có nhiều chuyển biến cả về nội dung, phương thức tổ chức và đội ngũ cán bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống, nếp sống cho đảng viên có nhiều đổi mới và có chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và nâng cao một bước, đã phát huy vai trò của tổ chức Đảng và của đảng viên trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trạm Y tế.

  Chi bộ đã triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy, giai đoạn 2022-2020, văn bản của Đảng, Nhà nước tới đảng viên trong chi bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với việc thực hiện quy tắc ứng xử của người cán bộ y tế, xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn đạo đức cơ quan với đạo đức nghề nghiệp; giúp cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có đảng viên nào vi phạm các điều đảng viên không được làm.

  Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND-UBND về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

  2. Tồn tại

  Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh không lây nhiễm có chiều hướng tăng như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, tai nạn thương tích… trong khi đó khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế nhất là khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng chưa đáp ứng được với nhu cầu ngày càng cao của người dân.

  Kỹ năng truyền thông của một số cán bộ y tế và nhân viên y tế khu còn hạn chế, hiệu quả truyền thông chưa cao. Công tác truyền thông chưa sâu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn ở mức cao, còn tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3. Công tác tham mưu lập kế hoạch và triển khai hoạt động chương trình y tế của một số chuyên trách còn chậm, chất lượng chưa cao.

  Trình độ nhận thức của một bộ phận người dân về chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là lĩnh vực Dân số còn hạn chế

  II. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2022

  1. Phương hướng chung.

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

  Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục về y đức, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

  2. Công tác xây dựng Đảng

  Duy trì sinh hoạt Đảng đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình của mỗi đảng viên trong chi bộ. Chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt quy định 76-QĐ/TW ngày 15/06/2000 của Bộ chính trị về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú.

  Phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đăng ký tập thể đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Trong năm cử 01 quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng.

  Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng điều lệ, chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng cao. Tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể tham gia ý kiến, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

  3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  3.1. Công tác tham mưu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Trường Mầm Non Mỹ Hưng Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100