Hội Đồng Quản Trị Có Được Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Không

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên & Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa Xii.
 • Khoa Học Và Công Nghệ Biển Phải Trở Thành Động Lực Phát Triển Kinh Tế Biển Xanh Ở Nước Ta
 • Viện Nghiên Cứu Biển Và Hải Đảo
 • Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng
 • Học Tập, Quán Triệt Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii
 • Trả lời:

  Điều 153. Hội đồng quản trị

  2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

  b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

  c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

  d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

  đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này;

  e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

  g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

  h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;

  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

  k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

  l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

  m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

  n) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

  o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

  p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;

  q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  Như vậy theo quy định trên, với trường hợp của công ty bạn, khi thành lập chi nhánh công ty tại Bắc Ninh thì hội đồng quản trị công ty bạn tiến hành họp và ra quyết định thành lập chi nhánh công ty tại Bắc Ninh thì đã đáp ứng được yêu cầu về hồ sơ khi thành lập chi nhánh tại Bắc Ninh. Thủ tục tiến hành họp hội đồng quản trị, hình thức lấy ý kiến của thành viên trong cuộc họp bạn có thể tham khảo tại Điều 154 Luật doanh nghiệp năm 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tỷ Lệ Thông Qua Nghị Quyết Trong Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
 • Các Bước Triệu Tập Họp Hội Đồng Quản Trị
 • Dự Thảo Án Lệ Số 19
 • Các Trường Hợp Hủy Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
 • Điều Kiện Để Được Hưởng Án Treo Theo Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022
 • Có Được Lắp Thêm Đèn Led Trợ Sáng Cho Xe Máy Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Giao Thông Vận Tải Yêu Cầu Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Định 100
 • Nghị Định 100: Tịch Thu Ô Tô Nếu Giấy Đăng Ký Xe Bị Tẩy Xóa
 • Nghị Định 100 Và Nghị Định 10 Là Điểm Sáng Trong Bảo Đảm Atgt
 • Một Số Thay Đổi Trong Nghị Định Số 100/2019/nđ
 • Không Thắt Dây An Toàn, Tài Xế Sẽ Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền?
 • Cho em hỏi xe máy của em đèn hơi tối nên em định gắn thêm đèn led trợ sáng. Như vậy có được phép không ạ?

  Căn cứ Khoản 13 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

  “Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

  13. Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng”.

  Theo đó, lắp đặt, sử dụng đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới là hành vi pháp luật nghiêm cấm.

  Bạn cho biết đèn xe máy của bạn hơi tối nên muốn gắn thêm đèn led trợ sáng. Đối chiếu với quy định nêu trên thì bạn là vi phạm luật giao thông.

  Điểm e Khoản 1 Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định cụ thể về mức phạt với hành vi này của bạn như sau:

  ” Điều 17. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông

  1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  e) Điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế”.

  Như vậy, hành vi tự ý lắp thêm đèn led được xác định là không đúng tiêu chuẩn thiết kế của xe. Do đó, bạn sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

  Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

  Tóm lại, lắp đặt, sử dụng đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất, làm thay đổi đặc tính xe là hành vi bị nghiêm cấm. Bạn bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

  Lắp thêm đèn trợ sáng cho xe máy có vi phạm luật giao thông không?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lắp Thêm Đèn Trợ Sáng Cho Xe Máy Có Vi Phạm Luật Giao Thông Không?
 • V/v Hướng Dẫn Nghị Định Số 100/2016/nđ
 • Xử Phạt Lái Xe Có Nồng Độ Cồn Dưới 0,25 Miligam/1 Lít Khí Thở: Nghị Định 100/2019 Không “vênh” Với Luật
 • Xử Phạt Hành Vi Điều Khiển Xe Ô Tô Vi Phạm Về Tốc Độ, Khoảng Cách Giữa Các Xe Khi Tham Gia Giao Thông Theo Quy Định Của Nghị Định 100/2019/nđ
 • ‘mức Phạt Nồng Độ Cồn Vì Sự Sống Còn Của Con Người’
 • Phạm Tội Đánh Bạc Lần 2 Có Được Xin Hưởng Án Treo Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phạm Tội Đánh Bạc Quy Định Tại Khoản 2 Điều 248 Và Hình Phạt Bổ Sung
 • Luật Sư Tư Vấn Đồng Phạm Tội Đánh Bạc Công Nghệ Cao.
 • Đọc Truyện: Trường Nhạc Ca
 • Trường Nhạc Ca Chương 60: Cửu Phẩm Quan Nhân Pháp
 • Đọc Truyện: Tiên Chi Cửu Phẩm Chi Ma Quan
 • Tôi đánh bạc và được hưởng án treo nhưng bị bên Viện kiểm sát kháng nghị thì có xét xử lại không?

  Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi một vấn đề như sau:

  Vào ngày 12/1/2018 tôi có tham gia đánh bạc nhưng chỉ có 700.000 đồng nên bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu. Đến nay, ngày 18/10/2018 tôi có tham đánh bạc có giá trị trên chiếu bạc là 1,7 triệu. Công an bắt và khởi tố, sau khi xét xử tôi được hưởng án treo, tuy nhiên bên Viện kiểm sát lại kháng nghị cho rằng tôi không được hưởng án treo vì trước đó tôi đã bị xử lý vi phạm hành chính, như vậy có đúng không, liệu tôi có bị xét xử lại hay không?

  Theo như nội dung bạn trình bày, bạn đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, sau đó lại tiếp tục có hành vi đánh bạc với giá trị là 1,7 triệu. Vậy trong trường hợp này theo đúng quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2022 sửa đổi 2022 bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Tiếp đó, để được hưởng án treo bạn phải có đủ điều kiện bao gồm:

  + Khung hình phạt không quá 3 năm

  + Có các tình tiết giảm nhẹ

  + Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

  Tuy nhiên, như bạn trình bày thì bạn đã được hưởng án treo nhưng đang bị kháng nghị do trước đó bạn đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2022 nếu bị xử phạt vi phạm hành chính thì điều kiện hưởng án treo quy định như sau:

  Luật sư cho em hỏi đánh bạc có bị đi tù không ạ? Em xin cảm ơn

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề.

  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc sau đây:

  a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật;

  c) Cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác;

  d) Bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề.

  3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác;

  b) Che giấu việc đánh bạc trái phép.

  4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây:

  b) Dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc;

  c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép;

  d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.

  5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây:

  b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề;

  d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền.

  6. Hình thức xử phạt bổ sung:

  Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tịch thu tiền do vi phạm hành chính mà có đối với hành vi quy định tại Khoản 1; Khoản 2; Điểm a Khoản 3; Điểm b, c, d Khoản 4 và Khoản 5 Điều này.

  7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2.Đánh bạc còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Theo Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2022 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 xử lý về tội đánh bạc như sau:

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  a) Có tính chất chuyên nghiệp;

  b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

  d) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

  Như vậy đối với hành vi đánh bạc lần đầu dưới nhiều hình thức mà tang vật thu được tại chiếu bạc dưới 5 triệu sẽ bị xử lý hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, nếu vi phạm đánh bạc tiếp thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Bố tôi đã tham gia đánh bạc cùng bốn người khác và bị công an bắt khởi tố trách nhiệm hình sự. Bố tôi mới phạm tội lần đầu, trước không có tiền án tiền sự và chấp hành tốt nghĩa vụ công dân. Trong lúc bị bắt đánh bạc công an đã thu về 6 triệu đồng trên chiếu bạc và 1 triệu đồng thu trên người một người khác nữa. Vậy tôi muốn hỏi là tội của bố tôi thì bị xét xử thế nào? Bố tôi có thể được hưởng án treo không? Xin chân thành cảm ơn các Luật sư đã tư vấn giúp tôi!

  Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2022, sửa đổi bổ sung năm 2022 thì:

  Điều 2. Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  a) Có tính chất chuyên nghiệp;

  b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

  c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. ”

  Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần buộc phải chấp hành hình phạt tù.

  Điều kiện được hưởng án treo được quy định trong Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo:

  Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

  2. Có nhân thân tốt.

  Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

  3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

  Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

  4. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

  Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  5. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Như những gì bạn trình bày thì bố bạn có thể được án treo theo quy định của pháp luật.

  Theo Điều 321 của Bộ luật Hình sự 2022 sửa đổi bổ sung 2022 quy định về Tội đánh bạc: “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

  Như vậy, tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự mức tối thiểu là từ 5.000.000 đồng trở lên. Việc xác định số tiền này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định tội.

  Bố tôi có bị bắt vì tội đánh bạc cùng 4 người khác. Lúc đó trên chiếu bạc có 5.020.000đ. Trước đây không phạm tội gì, tuân thủ tốt mọi quy định hỏi có được hưởng án treo không ?

  Trong trường hợp này, do số tiền trên chiếu bạc đã lớn hơn 5 triệu đồng nên bố bạn đã phạm tội đánh bạc theo quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự 2022 sửa đổi bổ sung 2022.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Bộ luật hình sự 2022 sửa đổi, bổ sung 2022 về Án treo, thì người phạm tội được hưởng án treo khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

  Tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, để được hưởng án treo, người phạm tội phải đáp ứng các điều kiện sau:

  Như vậy, nếu hành vi đánh bạc của bố bạn không phải hành vi đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp thì bố bạn sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, và nếu bố bạn luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng thì bố bạn sẽ được xem xét cho hưởng án treo theo quy định của pháp luật.

  Xin chào Luật sư! Tôi có vấn đề cần luật sư tư vấn cụ thể như sau: Tôi có chơi cá độ bóng đá trên mạng World Cup 2014 và đến năm 2022 thì bị cơ quan điều tra công an phát hiện bị xử phạt về tội đánh bac theo điều 248 “Bộ luật hình sự 2022” với hành vi đánh bạc qua mạng internet. Cụ thể: trong biên bản làm việc ghi các trận đấu cá độ: trận 1: 500.000 đ, trận 2: 1.000.000 đ ; trận 3: 1.500.000 đồng. Trận 1 và 2 tôi thua, trận 3 thắng. Mà theo luật hình sự cá độ từ 2 triệu đồng trở lên thì bị xử phạt hình sự về tội đánh bạc. Đến tháng 7/2015 tội bị khởi tố về tội đánh bạc ( bộ công an ) và phê chuẩn tội đánh bạc (viện kiểm sát) đến nay tháng 4/2016 tôi chưa nhận được cáo trạng của viện kiểm sát và tòa chưa tiến hành xử án. Hiện nay Bộ luật hình sự 2022 được thông qua thì trường hợp của tôi có được miễn truy tố trách nhiệm hình sự với luật mới là đánh bạc dưới 5 triệu đồng không. Xin luật sư tư vấn giúp. tôi xin cám ơn!

  3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.”

  1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.

  1. Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự năm 2022) được áp dụng như sau:

  a) Tất cả các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2022 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022;

  b) Các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2022 xóa bỏ một tội phạm, xóa bỏ một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích;”

  Như vậy, có ba trường hợp được áp dụng quy định của luật mới là:

  + Hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện;

  + Đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

  Điều 321. Tội đánh bạc

  + Đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích.

  Tuy nhiên bạn lưu ý rằng kể từ ngày 01/7/2016 mới áp dụng quy định của luật mới trong ba trường hợp này.

  “1.Kể từ ngày 09-12-2015 (ngày công bố Bộ luật hình sự năm 2022) đến hết ngày 30-6-2016, đối với người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc chưa bị kết án về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc nhưng đã được xóa án tích, nếu vụ án đang trong giai đoạn xét xử thì Tòa án phải mở phiên tòa và căn cứ vào Điều 25 “Bộ luật hình sự năm 2022″ miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.”

  Như vậy, trường hợp thực hiện đánh bạc dưới 5 triệu và đang bị xét xử trong khoảng thời gian từ ngày 09/12/2015 đến ngày 30/6/2016 mới được miễn trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp của bạn, bạn đã thực hiện hành vi đánh bạc trước ngày 09/12/2015, và hiện giờ đang trong giai đoạn xét xử nên bạn không được miễn trách nhiệm hình sự.

  Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2022 sửa đổi bổ sung 2022 quy định về tội đánh bạc như sau:

  Theo đó, với hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Đối với các hành vi đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm hoặc tiền và hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

  Áp dụng vào trường hợp của anh, do anh không nêu cụ thể về hành vi cũng như nhân thân nên chúng tôi không rõ anh có thuộc vào trường hợp tái phạm hay có tính chát chuyên nghiệp hay không, và cũng không rõ về số tiền và giá trị hiện vật dùng đánh bạc trị giá bao nhiêu nên việc xác định mức hình phạt với anh cũng sẽ không được cụ thể. Tuy nhiên, anh có thể căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2022 sửa đổi bổ sung 2022 và nhận định cụ thể về hành vi của bản thân để có thể xác định mức phạt mà mình đang bị áp dụng.

  Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có rủ bạn bè lại nhà người khác đá gá với hình thức 1 trận gà ăn thua khoảng 500 ngàn đồng. Vậy cho tôi hỏi mức phạt cao nhất là bao nhiêu? Và có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Cảm ơn luật sư!

  Đánh bạc được hiểu là hình thức tham trò chơi được thua bằng tiền, tài sản hoặc bất kỳ hình thức nào. Hình thức đánh bạc rất đa dạng có thể là tổ tôm, số lô, số đề, tú lơ khơ, tam cúc…

  Bất kỳ hành vi đánh bạc nào được thua bằng tiền, tài sản và không được sự cho phép của nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tùy từng hành vi, giá trị tài sản đánh bạc mà mức độ trách nhiệm trước pháp luật khác nhau.

  Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2022 sửa đổi bổ sung năm 2022 về tội đánh bạc như sau:

  1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  a) Có tính chất chuyên nghiệp;

  b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

  c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

  d) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

  Như vậy, nếu số tiền dùng để đánh bạc trên 5 triệu hoặc dưới 5 triệu nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2022.

  Còn nếu không thuộc trường hợp nêu trên thì bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đá ga theo điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP và bị phạt từ 1 triệu – 2 triệu đồng.

  Em có tham gia đánh bạc cách đây 2 năm. Bị một người khác quay Clip. Hôm nay người ấy tung clip tố cáo. Theo luật sư em có bị xử lý hay không? Em hiện là một đảng viên. Cảm ơn.

  Bạn có nêu cách đây 2 năm bạn tham gia đánh bạc và bị một người khác quay clip. Hiện, người ấy tung clip tố cáo bạn. Trong trường hợp này clip quay cảnh bạn tham gia đánh bạc là cơ sở để cơ quan công an điều tra xem xét và gọi bạn lên để lấy thông tin. Theo quy định tại Điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự 2022 thì việc xác định dấu hiệu tội phạm sẽ dựa trên một trong các cơ sở sau: Tố giác của cá nhân; Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước; Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm; Người phạm tội tự thú.

  Ở đây, bạn không trình bày số tiền đánh bạc tại thời điểm đó là bao nhiêu nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác trách nhiệm của bạn trong trường hợp này. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo các quy định sau để biết được mức phạt của mình. Cụ thể, theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2022 sửa đổi bổ sung 2022 về tội đánh bạc:

  Như vậy, nếu số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2022 sửa đổi bổ sung 2022.

  Nếu hành vi đánh bạc của bạn dưới 5.000.000 đồng chưa từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc thì bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép như sau:

  Như vậy, việc bạn có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không phải qua quá trình điều tra, xác minh của cơ quan công an thì tùy vào mức độ vi phạm thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  Mặt khác, bạn là Đảng viên thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Quyết định số 181-QĐ/TW quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định như sau:

  Như vậy, theo như quy định trên bạn có hành vi đánh bạc thì sẽ bị khai trừ khỏi Đảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phạm Tội Đánh Bạc Lần Đầu Có Bị Ở Tù Không ?
 • Phạm Tội Đánh Bạc Lần Đầu Đặt Đồng Có Bị Đi Tù Không?
 • Cách Để Không Vi Phạm Bản Quyền Youtube ? Cùng Lá Rách ” Youtube Để Kiếm Tiền !
 • Đừng Làm Youtube Nữa Nếu Bạn Chưa Biết 10 Vấn Đề Cơ Bản Về Bản Quyền Này
 • Các Hành Vi Vi Phạm Quyền Tác Giả
 • Sổ Nghị Quyết Chi Bộ Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Sổ Nghị Quyết Hướng Dẫn Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2022
 • Thanh Mẫu Trong Tiếng Trung Là Gì
 • Bí Quyết Học Tiếng Trung
 • Chỉ Thị Là Gì? Thẩm Quyền Ban Hành Chỉ Thị?
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Học Tập, Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Đảng
 • Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

  Bán Sổ nghị quyết chi bộ mẫu nghị quyết chi bộ mới giá rẻ Sổ Nghị Quyết do Nhà Xuất Bản Chính Trị in ấn giúp cho các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững, vận dụng thực hiện tốt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

  (dành cho cấp uỷ và đảng viên), giá 80.000 đồng/cuốn

  Sổ tay đảng viên dày 250 trang được trình trang nhã, bìa cứng bọc da, đẹp, in trên giấy tốt, khổ 16x24cm, gồm 3 phần:

  – Trang thông tin cá nhân

  B. Nội dung (hơn 50 trang)

  2. Quy định của Ban chấp hành Trung ương số 47-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 về những điều đảng viên không được làm

  3. Quy định của Ban Bí thư số 109-QĐ/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2022 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  4. Chỉ thị của Ban Bí thư số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

  5. Quy định của Ban Bí thư số 127-QĐ/TW, ngày 01 tháng 03 năm 2022 chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

  6. Quy định số 08-QĐI/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2022 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương

  7. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (trích Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII)

  8. Chỉ thị của Ban Bí thư số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2022 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

  C. Phần dùng để ghi chép (gần 200 trang)

  Quy định về tiếp nhận đơn thư, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng

  Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Ðảng trong công tác cán bộ, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành như: Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-09-2019 Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Quy định 13-QĐ/UBKTTW ngày 18-09-2019 Về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân, Quy định 12-QĐ/UBKTTW ngày 11-06-2019 Về việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng…

  Để các cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:

  Nội dung sách gồm các phần sau đây:

  Phần thứ nhất. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

  Phần thứ hai. QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIÁM SÁT, XỬ LÝ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

  Phần thứ ba. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

  Phần thứ tư. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈNH ĐỐN VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG

  Phần thứ năm. NGHỊ QUYẾT MỚI NHẤT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  Website: http://sachphapluat.com.vnEmail: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Của Đảng Và Tập Huấn Công Tác Đảng
 • Triển Khai Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Nhà Bè Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022
 • Nâng Cao Chất Lượng Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Đảng
 • Hội Nghị Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 11 Khóa Xii
 • Quán Triệt Là Gì? Cách Dùng Như Thế Nào Cho Chính Xác?
 • Bóng Không Đánh Được Trong Bẫy Cát

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Iii Các Luật Chơi Gôn
 • Luật Golf “Bẫy Nước”, “Cọc Vàng – Đỏ” Và “Khu Vực Thả Bóng”
 • Nguyên Tắc Ứng Xử Và Luật Golf Cơ Bản
 • Luật Đánh Team Trong Golf Và 6 Thể Thức Thi Đấu
 • Cá Cược Trong Golf, Bạn Đã Hiểu Rõ Về Nó?
 • 04:32 – 22/09/2020

  (GolfViet) – Người chơi sẽ có những lựa chọn giải thoát nào trong trường hợp bóng không đánh được (Unplayable Ball) tại khu vực bẫy cát của sân golf?

  Bên cạnh vùng cỏ rough, bẫy nước, những bunker (bẫy cát) trên fairway hay xung quanh green luôn là bài kiểm tra thách thức nhất về kỹ năng của golfer. Dù không phổ biến nhưng trong nhiều trường hợp, bạn sẽ bắt gặp quả bóng bị găm sâu vào thành miệng bunker hay lún vào trong cát. Và nếu không tự tin có thể cứu bóng ra ngoài mà không “ngốn” thêm ít nhất 3 gậy, người chơi có thể lựa chọn các phương án giải thoát đối với bóng không đánh được trong bẫy cát (Luật 19.3a của Luật Golf 2022).

  Golfer có bốn phương án khi bóng không đánh được trong bẫy cát (Ảnh: Trọng tài Phan Ngọc Tâm)

  Tương tự như bộ luật trước đó, người chơi sẽ nhận một gậy phạt khi quyết định bóng không đánh được và đánh lại từ vị trí của cú đánh trước đó (giải thoát gậy và khoảng cách); Thực hiện giải thoát dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí của bóng gốc về phía sau hoặc chọn giải thoát ngang. Tuy nhiên, với hai lựa chọn ở sau, bóng được thả phải ở trong khu vực giải thoát thuộc bẫy cát và không gần cờ hơn.

  Ngoài ra ở luật mới, nếu muốn thả bóng bên ngoài bunker mà không phải trở lại điểm ban đầu, golfer có thể chấp nhận phương án giải thoát thêm với tổng cộng là hai gậy phạt (video trên). Lúc này, điểm thả bóng thuộc đường thẳng hướng đến hố qua vị trí bóng gốc ở ngoài bunker, trong bán kính một gậy và không gần cờ hơn.

  Thanh Bình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Golf Trên Green Mà Golfer Nào Cũng Nên Biết Khi Chơi Golf
 • Nắm Rõ Luật Golf Trên Green Để Có Những Cú Putt Hoàn Hảo Nhất
 • Hội Đồng Trọng Tài Golf Quốc Gia Khai Giảng Lớp Đào Tạo Luật Golf Đầu Tiên Trong Năm 2022.
 • 16 Tình Huống Luật Và Cách Xử Lý Đúng
 • Tải Luật Golf 2022 – Bản Dịch Tiếng Việt Đầy Đủ – Giang Fj
 • Không Có Giấy Quyết Định Thôi Việc Có Hưởng Tctn Được Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương 2022
 • Năm 2022, Hồ Sơ Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Cần Những Giấy Tờ Gì ?
 • Công Ty Không Gửi Quyết Định Thôi Việc Có Phải Bồi Thường Tiền Trợ Cấp Thất Nghiệp Và Tiền Những Ngày Không Được Làm Việc Cho Người Lao Động Không?
 • Thủ Tục Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Theo Quy Định Năm 2022 ?
 • Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc 2022
 • Cho em hỏi tý với ạ, em tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm 1 tháng và em mới nghỉ hồi tháng 9 thì có đủ điều kiện hưởng thất nghiệp không? Trường hợp em không có giấy quyết định thôi việc có hưởng TCTN được không ạ? Em phải nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm hay ở đâu ạ? Cho em xin địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh với ạ. Em cảm ơn!

  Thứ nhất, về điều kiện hưởng TCTN

  Căn cứ Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

  Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm 1 tháng và bạn mới nghỉ hồi tháng 9 thì bạn vẫn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu bạn đáp ứng các điều kiện theo quy định trên. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm?

  Thứ hai, hưởng TCTN khi không có quyết định nghỉ việc

  Căn cứ Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

  “1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

  2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

  a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

  d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

  đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

  Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

  Trường hợp không có giấy quyết định thôi việc của công ty thì bạn vẫn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu bạn có một trong các giấy tờ sau đây:

  – Quyết định sa thải;

  – Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

  – Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

  Thứ ba, về nơi hưởng TCTN

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

  1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

  Theo đó, bạn sẽ phải nộp hồ sơ hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mà bạn muốn nhận trợ cấp.

  Thứ tư, về địa chỉ nhận TCTN tại TP. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 802 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

  Điện thoại liên hệ: 0283.7153288 – Trưởng chi nhánh: Võ Văn Năm.

  Địa chỉ: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (028) 38969021 – Phụ trách chi nhánh: .

  Địa chỉ: 743/34 đường Hồ Bàng, Phường 6, Quận 6

  Điện thoại: (028) 39600050 – Truởng chi nhánh: Trần Nguyễn Bích Huyền.

  Địa chỉ: 249 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4

  Điện thoại: (028) 39415841 – Trưởng chi nhánh: Cao Ngọc Phong

  Địa chỉ: 456 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình.

  Điên thoại: (028)38426154 – Truởng chi nhánh: Nguyễn Thái Anh Đức.

  Địa chỉ: Đường 9, Phường Phước Bình, Quận 9.

  Điện thoại: (028) 37431373 – Trưởng chi nhánh: Nguyễn Thị Thủy

  Địa chỉ: 108 Đường 458, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi

  Điện thoại: (028) 37975424, 38928259 – Trưởng chi nhánh: Nguyễn Phi Hùng

  Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Nhân Viên Chuyên Nghiệp Nhất
 • Học Kế Toán Thiên Ưng Có Tốt Như Bạn Nghĩ?
 • Thủ Tục Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2022
 • Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Khi Không Có Quyết Định Thôi Việc
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Thôi Việc Cho Người Lao Động Là Bao Lâu?
 • Không Có Quyết Định Thôi Việc Có Lấy Bhxh Một Lần Được Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Đối Với Cán Bộ, Công Chức
 • Không Có Quyết Định Thôi Việc Có Được Rút Bhxh Một Lần?
 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc 2022 Và Những Quan Trọng Cần Biết
 • Quyết Định Cho Thôi Việc Với Giáo Viên Xin Ra Khỏi Biên Chế
 • Tin Giáo Dục : Hiệu Trưởng Ra Lại Quyết Định “buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo
 • Chào anh chị tư vấn, em muốn hỏi vấn đề không có quyết định thôi việc lấy BHXH một lần được không? Em đóng bảo hiểm từ tháng 3/2006 đến hết tháng 3/2018 thì em xin thôi việc. Em muốn rút bảo hiểm 1 lần nhưng tờ giấy quyết định thôi việc của em bị mất. Giờ chỉ còn hộ khẩu, CMND và sổ bảo hiểm, không có quyết định thôi việc thì em có lãnh được bảo hiểm 1 lần hay không. Xin luật sư tư vấn cho em.

  2.Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính). 3.Đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm một trong các giấy tờ sau: 3.1. Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam; 3.2. Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của một trong các giấy tờ sau đây: 3.2.1. Hộ chiếu do nước ngoài cấp; 3.2.2. Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; 3.2.3. Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. 4.Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.”

  Như vậy, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thì không có quyết định thôi việc. Do đó, việc bạn làm mất quyết định thôi việc không ảnh hưởng gì đến việc hưởng bảo hiểm 1 lần của bạn. Bạn chỉ cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

  – Sổ bảo hiểm xã hội

  – Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần theo mẫu số 14-HSB

  – Khi đi, bạn mang theo bản chính Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú và CMND, Giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu

  Ngoài ra, bạn cần lưu ý: Theo Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

  “ĐIều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

  1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;”

  Như vậy, phải sau một năm từ khi nghỉ việc mà không tham gia bảo hiểm xã hội thì mới có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.

  Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần theo ủy quyền

  Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

  Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sau Khi Có Quyết Định Chấm Dứt Hđlđ, Thì Thời Gian Trả Sổ Bhxh Và Thanh Toán Tiền Trợ Cấp Thôi Việc Là Bao Lâu ?
 • Giấy Chứng Nhận Nghỉ Việc Hưởng Bhxh: 5 Điều Cần Biết
 • Chốt Sổ Bhxh Có Cần Phải Có Quyết Định Thôi Việc Không?
 • Mất Quyết Định Nghỉ Việc Có Được Hưởng Bhxh 1 Lần?
 • Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh Chỉ 15 Phút Nếu Biết Những Điều Này
 • Báo Giá Đánh Máy Văn Bản, Đánh Máy Vi Tính Rẻ Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Đĩa Gốm 1.000 Chữ Long Viết Bằng Thư Pháp Của Gốm Chu Đậu Được Vinh Danh Kỷ Lục Guiness Thế Giới
 • Cách Đếm Số Ký Tự, Số Dòng, Số Trang Trong Văn Bản Word
 • Tin Học 10 Bài Tập Và Thực Hành 7: Định Dạng Văn Bản
 • Cách Luyện Gõ 10 Ngón Nhanh, Tập Gõ Văn Bản Bằng 10 Ngón Tay, Tập Đánh
 • Luyện Kỹ Năng Gõ Văn Bản 10 Ngón Nhanh Nhất
 • Danhmayvanphong.com cam kết mang đến sự hài lòng về chất lượng cũng như dịch vụ cho khách hàng với mức giá tốt nhất, thời gian hoàn thiện nhanh nhất và đặc biệt hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu không hài lòng về dịch vụ. Với mức giá đánh máy trung bình hiện nay mà chúng tôi đang cung cấp có giá từ 3000 Đ đến 6000 Đ trên một trang A4.

  Đánh Máy Văn Phòng Cam Kết

  HOÀN TIỀN 100% NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ

  Email: [email protected]

  SĐT/Zalo: 0914 854 269 (có thể liên lạc bằng SMS).

  Fanpage: https://www.facebook.com/dichvudanhmaythue86/

  Báo giá chi tiết dịch vụ đánh máy vi tính

  – Giá dịch vụ đánh máy thuê công thức toán học, vật lý, hóa học

  (Đánh máy bằng Mathtype hoặc Latex tùy theo yêu cầu của khách hàng)

  Giá đánh máy công thức: 5000 – 7000 Đ/A4

  – Giá đánh máy thuê sách, ebook, file pdf (chữ viết Tiếng Việt) :

  + Từ 1 – 500 trang : 4000Đ/A4

  + Từ 500 – 1000 trang : 3500 Đ/A4

  + Từ 1000 – 1500 trang : 3000Đ/A4

  Note: Tài liệu có hình ảnh + 1000Đ/trang, có công thức + 1000Đ/ trang

  – Giá đánh máy thuê sách, ebook, file pdf (chữ viết Tiếng Anh):

  + Từ 1 – 500 trang : 5000Đ/A4

  + Từ 500 – 1000 trang : 4500 Đ/A4

  + Từ 1000 – 1500 trang : 4000Đ/A4

  + Từ 1500 trang trở nên : 3500Đ/A4

  Note : Tài liệu có hình ảnh + 1000Đ/trang, có công thức + 1000Đ/ trang

  Lưu ý : Đây là báo giá đánh máy văn bản để khách hàng tham khảo. Giá cả đánh máy sẽ còn phụ thuộc vào yêu cầu định dạng, độ nét, loại chữ, loại văn bản mà khách hàng giao cho chúng tôi.

  Phương thức làm việc và thanh toán tại Đánh Máy Văn Phòng

  Phương thức làm việc

  1. Khách hàng có thể giao tài liệu trực tiếp.

  2. Khách hàng có thể gửi tài liệu qua Email, Zalo, Messenger.

  3. Khách hàng gửi qua bưu điện hoặc gửi chuyển phát đến văn phòng đánh máy.

  Phương thức thanh toán

  1. Khi nhận được file chúng tôi sẽ gửi mail báo giá sau khi nhận được phản hồi sẽ tiến hành đặt cọc 40% và làm việc .

  2. Khi chúng tôi làm xong rồi thì sẽ thông báo để nhận 60% còn lại và tiến hành gửi toàn bộ file đã hoàn thành.

  Cam kết từ chúng tôi

  1. Đánh máy nhanh, chuẩn, đúng định dạng, đúng thời gian yêu cầu đã cam kết.

  2. Cam kết mang tới mức giá cả phù hợp nhất cho khách hàng.

  3. Cam kết hỗ trợ sau đánh máy tới 30 ngày khi khách hàng có yêu cầu.

  4. Luôn tiếp nhận mọi đóng góp của khách hàng để luôn hoàn thiện về chất lượng dịch vụ.

  Dịch vụ đánh văn bản thuê hiện nay với số lượng cộng tác viên đông đảo, dày dặn kinh nghiệm và nhiệt tình cam kết đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cũng như giá dịch vụ đánh máy thuê với mức giá rẻ nhất.

  Email: [email protected].com

  SĐT/Zalo: 0914 854 269 (có thể liên lạc bằng SMS).

  Fanpage: https://www.facebook.com/dichvudanhmaythue86/

  “CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA KHÁCH HÀNG ĐỂ CÓ THỂ HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MỘT CÁCH TỐT NHẤT”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Truyện Ngắn 1200 Chữ: Má Đi Chợ
 • Viết Văn Bản Viết Chữ 1000 Chữ
 • Soạn Bài Tính Chuẩn Xác Hấp Dẫn Của Văn Bản Thuyết Minh (Chi Tiết)
 • Lý Thuyết: Định Dạng Văn Bản Trang 108 Sgk Tin Học 10
 • Soạn Bài Văn Bản Văn Học (Siêu Ngắn)
 • Cách Sửa Lỗi Unikey Không Gõ Được Tiếng Việt Có Dấu Trên Máy Tính, Lap

  --- Bài mới hơn ---

 • Cần Làm Gì Khi Không Gõ Được Tiếng Việt Trong Word
 • Bài Tập Đọc Hiểu Văn Bản Lớp 8
 • Ubnd Tp Quảng Ngãi Vi Phạm Luật Quy Hoạch
 • Oceanbank Sai Phạm 5 Năm, Ban Kiểm Soát Không Biết?
 • Tuyển Dụng [Bac A Bank
 • Từ trước cho tới nay, Unikey luôn là trợ thủ đắc lực giúp chúng ta trong việc soạn thảo văn bản. Nhưng nếu như Unikey không gõ được tiếng Việt sẽ khiến cho việc soạn văn bản trở nên khó khăn, mất nhiều thời gian. Vậy làm sao sửa lỗi Unikey không gõ được tiếng Việt có dấu trên máy tính.

  Cách này giúp bạn:

  – Có được link tải Unikey mới

  – Sửa lỗi không gõ tiếng Việt trên Unikey

  *Xem video hướng sửa lỗi phía dưới

  Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi Unikey không gõ được tiếng Việt có dấu trên PC

  Như các bạn đã biết, ban đầu VietKey người dùng đã quá quen thuộc, sau đó khi Unikey ra mắt, nó đã trở thành một công cụ không thể thuyết trong việc gõ văn bản. Tuy nhiên, không vì thế mà nhiều phần mềm khác không được sử dụng. Dù ra đời sau VietKey, GoTiengViet nhưng Unikey lại có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn, dẫu vậy trong một số trương hợp Unikey vẫn có thể bị lỗi khi gõ tiếng việt, số lượng này là cá biệt và phụ thuộc vào 1 số yếu tố mà chúng tôi sẽ chỉ cho bạn.

  Còn với GoTiengViet, tuy ra đời cách đây không lâu nhưng phần nào cũng đã khẳng định được giá trị của mình với nhiều tính năng hữu ích mà người dùng không thể bỏ qua. Cài GoTiengViet cũng là một biện pháp hiệu quả dành cho bạn nếu như Unikey bị lỗi.

  Nếu đang dùng Windows 10, bạn xem bài viết: Sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trong Windows 10

  Hướng dẫn sửa lỗi Unikey không gõ được tiếng Việt (Update)

  Bước 2: Với các hệ điều hành, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải kiểm tra xem bảng mã đã là Unicode và kiểu gõ đã là Telex hay chưa. Mặc dù không phải 100% đều sử dụng kiểu gõ này nhưng các văn bản thịnh hành hiện nay đều sử dụng, vì thế bạn cần đưa nó về chuẩn này để sử dụng nó đơn giản nhất có thể.

  Bước 3: Nếu như bấm mở rộng chúng ta có thể kiểm tra được thêm xem đã bật kiểm tra chính tả, tự động khôi phục phím với từ sai hay chưa, đây là 2 tính năng rất quan trọng.

  Còn với riêng hệ điều hành Windows 10 chúng ta cần biết thêm khi bạn khởi động Unikey cần chỉnh ngôn ngữ gõ về Vietnamese / Vietnamese keyboard để không bị lỗi Unikey không gõ được tiếng Việt có dấu.

  Nếu có thể bạn nên kiểm tra thêm phần Typing Settings bằng cách mở StartMenu typing Settings và truy cập vào nó.

  Trong này bạn chỉ cần tắt toàn bộ tính năng đang để ON lên là được.

  Hướng dẫn khắc phục sửa lỗi Unikey không gõ được tiếng Việt

  Bước 1: Trước khi cài đặt Unikey vào máy tính, bạn cần lựa chọn phiên bản Unikey phù hợp với hệ điều hành mà mình đang dùng. Đối với máy tính cài hệ điều hành

  Với Windows 7 nên dùng Unikey 4.0.

  Với Windows XP bạn tải phiên bản Unikey 3.6

  Với Win Vista: bạn tải Unikey Vista

  Còn Windows 8/8.1 hay Windows 10 dùng Unikey 4.2 RC1 32 bit hoặc Unikey 4.2 RC1 64bit tùy vào cấu hình cài đặt của máy tính là 32 bit hay 64 bit.

  Bước 3: Xem lại xem bạn đã khởi động tiện ích Unikey trên máy tính chưa, bằng cách kiểm tra ở dưới thanh Taskbar của hệ thống sẽ xuất hiện icon Unikey khi tiện ích được mở.

  Bước 5: Không nên sử dụng đồng thời 2 bộ gõ tiếng Việt cùng lúc, nó có thể bị xung đột. Chẳng hạn như bạn đang khởi động cả Unikey và Vietkey thì tốt nhất nên tắt Vietkey đi, nếu như bạn đã Vietkey để sử dụng.

  Bước 6: Cấu hình lại kiểu gõ của Unikey: Bảng mã (Unicode), Kiểu gõ (Telex)

  Cách 1: Nhấn chuột phải vào biểu tượng Unikey ở khay hệ thống, chọn Unicode dựng sẵn và kiểu gõ Telex

  Cách 2: Nhấn chuột phải vào biểu tượng Unikey ở khay hệ thống, chọn Bảng điều khiển… [CS+F5]

  Chọn Bảng mã Unicode và kiểu gõ Telex

  Ngoài ra với một số bản windows 8, win 8.1, windows 10, bạn cần Bỏ chế độ kiểm tra chính tả của Unikey như bên dưới

  Với windows 10 khi bị lỗi tiếng việt , bạn tắt chế độ kiểm tra chính tả theo các bước bên dưới để tránh xung đột.

  Mẹo Cách gõ tiếng Việt có dấu (Kiểu gõ Telex)

  Mẹo Mở Unikey nhanh hơn

  Video hướng dẫn khắc phục unikey bị lỗi không gõ được tiếng việt

  Sử dụng Unikey nhiều bạn sẽ không thấy biểu tượng Unikey trên thanh Taskbar, vấn đề này không có nghiêm trọng cả, bạn tham khảo cách sửa lỗi mất biểu tượng unikey trên taskbar để biết cách khắc phục.

  Ngoài ra, sử dụng phần mềm gõ tiếng Việt Vietkey cũng vậy, việc không thấy icon vietkey trên thanh taskbar sẽ khiến người dùng hoang mang, không biết mở ở đâu, cách sửa lỗi mất biểu tượng vietkey trên taskbar sẽ giúp bạn hiển thị lại icon Vietkey trên taskbar của mình.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/khac-phuc-loi-khong-go-duoc-tieng-viet-tren-unikey-2527n.aspx

  Skype là phần mềm chat phổ biến hiện nay, Skype được sử dụng nhiều để tiện liên lạc, trao đổi công việc trong các công ty, doanh nghiệp, tuy nhiên, cũng giống như nhiều phần mềm khác, đôi lúc Skype cũng gặp lỗi không gõ được tiếng Việt, nếu bạn gặp trường hợp này, tham khảo cách sửa lỗi gõ tiếng việt trên Skype để biết cách khắc phục.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khắc Phục Lỗi Unikey Không Gõ Được Tiếng Việt
 • Các Tổ Hợp Phím Tắt Thông Dụng Trong Word
 • Những Lỗi Sai Cơ Bản Trong Soạn Thảo Văn Bản
 • Ký Nháy Là Gì? Người Ký Nháy Chịu Trách Nhiệm Như Thế Nào?
 • Hình Thức Ký Tắt, Ký Nháy, Ký Chính Thức Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Cách Đơn Giản Để Học Đánh Máy Nhanh Không Cần Nhìn Phím

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Giúp Bạn Tập Gõ Bàn Phím Máy Tính Bằng 10 Ngón Tay
 • Soạn Bài Phú Sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
 • Soạn Bài Phú Sông Bạch Đằng
 • Soạn Bài Lớp 10: Phú Sông Bạch Đằng
 • Soạn Bài Phú Sông Bạch Đằng (Bạch Đằng Giang Phú)
 • Đánh máy nhanh giúp bạn tăng tốc gõ phím, giảm thời gian soạn thảo văn bản và thao tác trên bàn phím. Nếu bạn đang tìm cách luyện tập để gõ phím nhanh hơn thì bạn đến đúng nơi rồi. Bí kíp đánh máy nhanh mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây sẽ giúp tăng tốc độ đánh máy của bạn một cách rõ rệt.

  Bắt đầu học đánh máy nhanh

  Trước khi bắt đầu học Touch Typing, điều quan trọng đầu tiên là bạn phải thành thạo việc đánh máy bằng 10 ngón. Cách tốt nhất để chinh phục kỹ năng này là sử dụng các công cụ dạy đánh máy dưới dạng phần mềm tải về hoặc chương trình trực tuyến, chẳng hạn như Typing Trainer hay 10fastfingers. Nếu đã biết cách đánh máy 10 ngón thì bạn có thể bỏ qua bước này để tìm hiểu những nội dung tiếp theo. [ Muốn cải thiện tốc độ đánh máy, truy cập 5 trang web này]

  Các nguyên tắc quan trọng của Touch Typing

  1. Đảm bảo không có gì cản trở quá trình luyện tập của bạn: Đây là nguyên tắc rất quan trọng mà ai cũng cần chú ý. Bạn không thể nào tập trung khi móng tay quá dài hay vừa đeo găng tay vừa luyện đánh máy không nhìn phím được.

  2. Không nhìn xuống bàn phím: Đây có thể là điều khó nhất nhưng nếu không làm vậy, bạn sẽ không bao giờ học được Touch Typing. Bản chất của Touch Typing chính là ngón tay của bạn, hay nói chính xác là bạn phải cảm nhận được vị trí của các phím mà không dựa vào mắt. Khi ngón tay đã quen dần, bạn sẽ đánh máy nhanh hơn. Nếu thi thoảng vẫn liếc xuống bàn phím thì bạn có thể sử dụng mẹo này để hạn chế: dùng một miếng dán, một tấm vải hoặc thứ gì đó tương tự để che bàn phím lại.

  3. Đặt ngón tay vào các vị trí cơ bản: Bàn tay trái (ngón út, ngón đeo nhẫn, ngón giữa và ngón trỏ) sẽ đặt theo thứ tự vào các phím A, S, D và F. Bàn tay phải sẽ đặt vào các phím J, K, L và phím “;”.

  4. Nếu nhấn phím cuối cùng (phím chữ hoặc dấu chấm câu) bằng bàn tay trái thì hãy sử dụng ngón cái (bàn tay trái) để nhấn phím cách và ngược lại. Điều này rất thuận tiện. Khi dừng đánh máy, đặt ngón tay cái nằm nhẹ lên phím cách.

  5. Khi cần nhấn vào một phím, hãy sử dụng ngón tay gần đó nhất và sau đó đặt ngón tay đó về vị trí bắt đầu. Đối với các chữ hoa, giữ phím SHIFT bằng ngón tay út và nhấn phím chữ tương ứng bằng ngón tay gần nhất với nó.

  6. Đừng cố gắng ghi nhớ vị trí các phím: Điều quan trọng nhất bạn cần nắm được đó là với mỗi chữ muốn nhập thì nên sử dụng ngón tay nào sao cho thuận tiện nhất. Khi đã luyện tập đủ nhiều, bạn có thể không cần nhìn phím mà vẫn đánh máy được, đơn giản chỉ là dựa vào cảm nhận của ngón tay đối với vị trí các phím mà thôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Cách Gõ Phím 10 Ngón Nhanh Nhất Cho Người Dùng
 • Hướng Dẫn Gõ Văn Bản Bằng 10 Ngón
 • Bài Thơ Tỏ Lòng (Thuật Hoài)
 • Bài Soạn Lớp 10: Tỏ Lòng
 • Soạn Bài Ngữ Văn Lớp 10: Tỏ Lòng (Thuật Hoài).
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100