Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954

--- Bài mới hơn ---

 • :: Lich Su Viet Nam ::
 • Đường Lối Trong Giai Đoạn 1954
 • Đường Lối Kháng Chiến Toàn Quốc
 • Định Hướng Chiến Lược Cách Mạng Miền Nam Sau Năm 1954
 • Đáp Án Vcnet Tuần 16 Tìm Hiểu 90 Năm Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo 2022
 • Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Nghị Quyết 9/1954, Em Hãy Phân Tích ý Nghĩa Lịch Sử Của Chiến Thắng Điện Biên Phủ Năm 1954, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Ta Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ 1954 Nhằm Mục Đíc, A Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ (1954) Nhằm Mục Đí, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Quyết Toán Thu Chi Tài Chính CĐcs 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30 Tháng 3 Năm 2012 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 438/qĐ-tct, Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Tổng Cục Chính Trị, Tải Quyết Định Số 438 Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Tổng Cục Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022”, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022 Quyết Định Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu,

  Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Nghị Quyết 9/1954, Em Hãy Phân Tích ý Nghĩa Lịch Sử Của Chiến Thắng Điện Biên Phủ Năm 1954, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Ta Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ 1954 Nhằm Mục Đíc, A Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ (1954) Nhằm Mục Đí, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Quyết Toán Thu Chi Tài Chính CĐcs 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Văn 98/2003/khxx Của Toà Án Nhân Dân Tối Cao Về Việc Giải Quyết Bồi Thường Thiệt Hại Theo Nghị Quyết 388/2003/nq
 • Công Văn 98/2003/khxx Của Toà Án Nhân Dân Tối Cao Ban Hành Ngày 05/08/2003
 • Hướng Dẫn Về Bồi Thường Thiệt Hại Tai Nạn Giao Thông ?
 • Những Điểm Mới Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
 • Quy Định Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng ?
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 02
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Mầm Non Tháng 2 Năm 2022
 • Bán Sổ Họp Chi Bộ Giá Rẻ Chất Lượng Uy Tín Tại Tp. Hcm
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 8 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2022, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2022, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Nghị Quyết 84 2022, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ, Nghi Quyêt Tw 5 2022, Nghị Quyết Năm 2022, Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết 68/nq-cp 2022, Nghị Quyết 02 2022, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết 132/2020, Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Dự Toán 2022, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2022, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết 84 2022 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Thông Tư Số 138/2020/tt-bqp Ngày 10 Tháng 11 Năm 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3,

  Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2022, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2022, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Nghị Quyết 84 2022, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ, Nghi Quyêt Tw 5 2022, Nghị Quyết Năm 2022, Nghị Quyết 01 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Công An Phường Quyết Tiến Lần Thứ Iii
 • Thành Lập Chi Bộ Công An Xã, Tăng Cường Vai Trò Bảo Đảm Antt Ở Cơ Sở
 • Kiện Toàn Chi Bộ Công An Xã Chính Quy
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 09
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 1/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Tháng 01 Năm 2022
 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ, Biên Bản Sinh Hoạt Chi Bộ 2022
 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Theo Chuẩn 2022
 • Quy Trình Xét Chuyển Đảng Chính Thức
 • ĐẢNG BỘ XÃ KHÔI KỲ

  CHI BỘ TIỂU HỌC

  *

  Số: 01-NQ/CBTH

   

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

  Khôi Kỳ, ngày 03 tháng 01 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 1/2019

   

  I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 12

  1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị

  – Tuyên truyền thông qua các hoạt động về rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Nghị quyết TW 4- khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.)

  – Tuyên truyền hưởng ứng tốt các cuộc vận động, thi đua của ngành, của nhà trường.Tuyên truyền giáo dục tốt về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giáo dục pháp luật. An toàn giao thông về sử dụng mũ bảo hiểm.

  – Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 12 của chi bộ và Đảng bộ cấp trên.

  2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ: Trong tháng 12 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  – Cán bộ, đảng viên tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

  – Nhà trường đã tổ chức tốt kế hoạch dự giờ thăm lớp, giáo án, kiểm tra đồ dùng học tập, kiểm tra nề nếp HS duy trì và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần trên lớp.

  – Tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề Đạo đức lớp 3

  – Chỉ đạo tốt việc tham dự Hội thi E-learning.

  – Hoàn chỉnh điều tra cập nhật số liệu PCGD – XMC năm 2022 .

  – Hoàn chỉnh các hồ sơ báo cáo và cập nhật thông tin đúng tiến độ.

  – Tổ chức khám sức khỏe cho HS toàn trường.

  – Kiểm tra chất lượng học sinh theo kế hoạch

  – Đã tổng vệ sinh trong khuôn viên Trường, đón thẩm định nông thôn mới.

  Hạn chế:

  – Vẫn còn hiện tượng học sinh ăn quà vặt vứt rác bừa bãi.

  – Học sinh đọc chưa thông viết chưa đúng vẫn còn.

  – Chất lượng một số lớp còn thấp qua khảo sát chất lượng

  3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

  a. Lãnh đạo Công đoàn:

  Đã hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định. Dự tập huấn CĐ tại TN.

  Đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm.

  Đã thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.

  Đã hoàn thành báo cáo sơ kết theo quy định.

  b. Lãnh đạo Đoàn chúng tôi Đội TNTPHCM:

  Đã tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 22/12

  Đã hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

  Đội tổ chức cho GV và HS thắp hương tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ tại nghĩa trang xã để chào mừng ngày 22/12.

  4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

  1. Tạo điều kiện tốt cho CBGV đi học các lớp bồi dưỡng CBQL và cán bộ nguồn.

  5. Công tác xây dựng Đảng

  – Tuyên truyền, triển khai quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

  – Đã bình xét, phân loại các đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2022.

  – Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên theo đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Nghị quyết TW 4- khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.)

  III. Triển khai Nghị quyết của chi bộ tháng 1 năm 2022

  1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị

  – Tuyên truyền thông qua các hoạt động về rèn luyện đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Nghị quyết TW 4- khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.).

  Chỉ đạo nghỉ tết Dương lịch đúng quy định.

  Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua.

  Tuyên truyền giáo dục về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giáo dục pháp luật. An toàn giao thông.

  – Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tháng 1 của Đảng cấp trên.

  2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ: Trong tháng 1 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  – Chỉ đạo việc học và dạy bù nghỉ Tết Dương lịch theo quy định.

  – Duy trì tốt nề nếp dạy và học, nề nếp thể dục vệ sinh, nề nếp truy bài đầu giờ.

  – Tổ chức ra đề và kiểm tra cuối kỳ I theo đúng KH;

  – Chỉ đạo việc dánh giá học sinh theo đúng TT30/2014 và TT22/2016.

  – Thực hiện chương trình học kỳ II đúng theo kế hoạch thời gian năm học.

  – Tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề môn Toán lớp 5, kiểm tra ký duyệt giáo án giáo viên tháng 1.

  – Tăng cường công tác kiểm tra: Toàn diện 03 GV, CM: 05 GV; Sổ tổng hợp kết quả; kiểm tra việc thực hiện chương trình học kỳ II.

  – Tiếp tục cập nhật các phần mềm quản lý.

  – Tiếp tục hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định về công tác kiểm định chất lượng của trường tiểu học. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng năm 2022-2019.

  – Hoàn thành mọi báo cáo theo quy định của nhà trường và của ngành.

  – Tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ I năm học 2022-2019 (dự kiến ngày 18/1/2019)

  – Tổ chức sơ kết Tổ chuyên môn, công đoàn, đội, nhà trường.

  – Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường thông qua đảng viên phụ trách.

  – Tích cực tham mưu cho UBND và các ngành hổ trợ cho công tác dạy và học.

  – Tổng vệ sinh trong khuôn viên Trường, lớp phòng chống dịch bệnh.

  3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

  a. Lãnh đạo Công đoàn

  – Chỉ đạo tốt việc thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” năm 2022.

  – Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.

  – Thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.

  – Thực hiện sơ kết công tác công đoàn.

  – Làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.

  b. Lãnh đạo Đoàn chúng tôi Đội TNTPHCM

  – Tổ chức tốt phong trào “Hũ gạo tình thương” gây quỹ giúp bạn nghèo nhân dịp Tết nguyên đán.

  – Tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm.

  – Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

  – Đội có kế hoạch mua áo ấm tặng HS nghèo, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (7HS).

  – Thực hiện sơ kết công tác Đội. Tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thi đua.

  – Triển khai kế hoạch hoạt động Đội trong học kỳ  II.

  – Bám sát chương trình hành động theo nghị quyết Đại hội liên đội đề ra để thực hiện hiệu quả và nghiêm túc, tích cực tham gia mọi hoạt động.

  – Tham gia bảo vệ môi trường, tham gia tốt các phong trào đề ra.

  – Tuyên truyền vận động đội viên giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

  – Tuyên truyền đội viên tham gia giao thông đúng qui định.

  – Xây dựng kế hoạch lao động và công tác chăm sóc bảo vệ bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.

  – Tổ chức múa hát và tập thể dục giữa giờ.

  – Tổ chức cho đội viên tham gia tốt các trò chơi dân gian và hát các bài hát dân gian, truyền thống của quê hương.

  4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

  – Phân công dạy thay (Khi GV nghỉ ốm, tập huấn,..)

  5. Công tác xây dựng Đảng

  – Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

  – Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Cá nhân Đảng viên, Ban Chi ủy, cá nhân các đ/c trong Ban chi ủy.

  – Đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo; Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với Ban Chi ủy, các đ/c trong Ban Chi ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

  – Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên theo đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Nghị quyết TW 4- khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.)

  – Tổ chức tổng kết chi bộ năm 2022.

  – Xây dựng kế hoạch hoạt động chi bộ trong năm 2022.

   

                                                                                                                                                         BÍ THƯ CHI BỘ

   

   

                                                                                                                                                         Lê Thị Thu Hà

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 2
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 01
 • Chi Bộ Công An Phường, Đảng Bộ Phường Ninh Hiệp Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Gia Lai: Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Công An Cấp Xã
 • Đảng Ủy Công An Tỉnh Triển Khai, Quán Triệt Và Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa Xii) .công An Tra Vinh
 • Nghị Quyết Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Về Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Nghị Quyết Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Về Tích Tụ, Tập Trung Đất Đai Để Phát Triển Nông Nghiệp Quy Mô Lớn, Công Nghệ Cao Đến Năm 2025, Định Hướng Đến Năm 2030
 • Nghị Quyết Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thường Kỳ Tháng 8 Năm 2022
 • Báo Cáo Kiểm Điểm Ban Chấp Hành Đảng Bộ Nhiệm Kỳ Iv Trước Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Tân Bình Lần Thứ V
 • Nghị Quyết 05 Của Bch Đảng Bộ Tỉnh
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 20/7/2005, Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Nq/tw 20-7-2005 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Bộ Chính Trị, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2013, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 40 Của Bộ Chính Trị Năm 2004, Nghị Quyết Số 51 Cua Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vướng Mắc Trong Áp Dụng Pháp Luật Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
 • Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
 • Kỳ Họp Thứ 14, Hđnd Khóa Xvii::thông Qua Các Nghị Quyết Và Bầu Bổ Sung Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Bầu Bổ Sung 2 Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị
 • Nội Dung, Phương Thức Lãnh Đạo Đấu Tranh Tư Tưởng Của Cấp Ủy Và Lực Lượng Tuyên Giáo Các Cấp Hiện Nay
 • Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết 35/2017/qh14 Chương Trình Giám Sát Của Quốc Hội Năm 2022
 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Quốc Hội Về Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình Năm 2000
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết Chính Phủ Số 30/2008, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyet Lanh Dao Hau Can Tai Chinh Cua Chi Bo, Nghị Quyết Chính Phủ Hỗ Trợ Covid, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 20/7/2005, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2013, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Mở Rộng, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35 Mẫu
 • Cần Thơ: Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Triển Khai Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 29
 • Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị
 • Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 08 Về Đổi Mới Và Phát Triển Du Lịch
 • Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia; Triển Khai Nghị Quyết 40/bct Về Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Công Tác Công An Trong Tình Hình Mới
 • Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia
 • Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghi Quyet So 08 – Bo Chinh Tri Ngay 17/12/1998, Nghị Định Số 25/1998/nĐ-cp Ngày 05/5/1998 Của Chính Phủ, Quyết Định Số 61 Ngày 6 Tháng 11 Năm 1998, Nghị Quyết 08 Ngày 17/12/1998, Nghị Định Số 25/1998/nĐ-cp Ngày 05/5/1998 Về Huy Động Lực Lượng Dự Bị …, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định 95/1998/nĐ-cp Ngày 17/10/1998, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30 Tháng 3 Năm 2012 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 438/qĐ-tct, Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Tổng Cục Chính Trị, Tải Quyết Định Số 438 Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Tổng Cục Chính Trị, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022”, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghi Quyet 08 1998, Nghị Quyết 58/1998, Nghi Quyet 08/bct 1998, Nghị Quyết 08 Năm 1998 Của Bct, Nghị Quyết 08 Bct 17/12/1998, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Số 58/1998/nq-ubtvqh10, Bao Cao Tong Ket Nghi Quyet 08/1998, Nghi Quyet So 08nam 1998, Nghị Quyết 08 Nhày 17-12-1998, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Trung ương 8 Năm 1998, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022 Quyết Định Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2008-nq/tw Ngày 22/9/2008, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Ngày 20/7/2005, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet So 51-nq/tw Ngay 20/7/2005 Của Bo Chính Trị, Nghị Quyết 28 Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/09/2008 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 40/nq-tw Ngày 8/11/2004 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 75/nq-cp Ngày 09/8/2017 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Ngày 10/12/2015 Của Chính Phủ , Nghị Quyết 51 Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị?, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22/9/2008của Bộ Chính Trị, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Toàn Văn Nghị Quyết Số 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix, Toàn Văn Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Ngày 20/7/2005, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Nghị Định Số 78/2013/nĐ-cp Ngày 17 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ Về Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ,

  Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghi Quyet So 08 – Bo Chinh Tri Ngay 17/12/1998, Nghị Định Số 25/1998/nĐ-cp Ngày 05/5/1998 Của Chính Phủ, Quyết Định Số 61 Ngày 6 Tháng 11 Năm 1998, Nghị Quyết 08 Ngày 17/12/1998, Nghị Định Số 25/1998/nĐ-cp Ngày 05/5/1998 Về Huy Động Lực Lượng Dự Bị …, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định 95/1998/nĐ-cp Ngày 17/10/1998, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30 Tháng 3 Năm 2012 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 438/qĐ-tct, Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Tổng Cục Chính Trị, Tải Quyết Định Số 438 Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Tổng Cục Chính Trị, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022”, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghi Quyet 08 1998, Nghị Quyết 58/1998, Nghi Quyet 08/bct 1998, Nghị Quyết 08 Năm 1998 Của Bct, Nghị Quyết 08 Bct 17/12/1998, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Số 58/1998/nq-ubtvqh10, Bao Cao Tong Ket Nghi Quyet 08/1998, Nghi Quyet So 08nam 1998, Nghị Quyết 08 Nhày 17-12-1998, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng
 • Nghị Quyết Trung Ương 04, Khóa Xii
 • Điện Biên: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 04
 • Án Lệ Là Gì ? Quy Trình Lựa Chọn Án Lệ ? Cách Thức Áp Dụng Án Lệ Hiện Nay ?
 • Mẫu Đề Nghị Bổ Sung Tài Liệu, Chứng Cứ Về Việc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Nhiệm Vụ Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Bình Thạnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Bình Chánh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Hà Nội Lần Thứ Xvi
 • Tháng 1 năm 2022

  I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 12/2018

  – Triển khai thực hiện Nghị Quyết của ban chấp hành đảng bộ xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2018.

  -Tổ chức sinh hoạt định kỳ nghiêm túc, nội dung sinh hoạt phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Triển khai và thực hiện nghị quyết tháng 12 của chi bộ.

  – Tổ chức họp kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2022.

  – Tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII.

  -Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường.

  – Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động ” mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” đã tổ chức bình xét suy tôn tập thể nhà trường đạt xuất sắc, 1 cá nhân tiêu biểu.

  – Thu nộp đảng phí tháng 12/2018 đúng quy định.

  2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018

  – Phát động phong trào thi đua thao giảng chào mừng ngày 22/12

  – Tổ chức đăng cai thành công “Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố” tại nhà trường; 4/4 đ/c tham dự thi đều đạt GVG cấp thành phố, đoàn đạt giải Khuyến Khích.

  – Kiểm tra toàn diện 1 đ/c An xếp loại xuất sắc.

  – Báo cáo Sơ kết học kỳ I đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

  – Công tác VSATTP,VSMT,công tác phòng tránh tai nạn thương tích được đảm bảo, không để sảy ra dịch bệnh tại nhà trường

  – Chỉ Đạo Y tế tổ chức cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng lần 2 cho trẻ giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể từ 8.8% còn 3.2%.

  – Đội ngũ CBGV,NV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ.

  – Bộ phận nhà bếp chấp hành đúng quy định VSATTP, dán niêm phong, lưu hủy mẫu thức ăn đúng quy định.

  – Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các đoàn viên công đoàn.

  Chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức thành công đại đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022 20228 bầu 5 đ/c vào BCH.

  – Một số trẻ mất đồ dùng cá nhân tại lớp: Áo, giày, dép.. GV sử lý tình huống chưa khéo khiến phụ huynh chưa hài lòng.

  – Một số cá nhân chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm vẫn còn tình trạng đi muộn, về sớm làm việc chua đủ 8 tiếng, tinh thần phối hợp của một số bộ phận còn chưa cao, chưa tự giác.

  – Cô giáo phải tuyên truyền tới phụ huynh, giáo dục trẻ kiểm tra kỹ đồ dùng cá nhân của mình tránh lấy của bạn; đồng thời giờ trả trẻ cô giáo phải trực tiếp quan sát kiểm tra nhắc trẻ lấy đúng, đủ tránh nhầm của bạn.

  – Các cá nhân trước tiên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong công việc, BGH tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

  – Tổ chức sinh hoạt định kỳ, nội dung phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ GD của ngành.

  -Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết tháng 1/2019, phù hợp sát với thực tế.

  – Tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia học lớp “cảm tình đảng”

  – Viết thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII ( viết tay nộp ngày 15/1/2019 cho Đ/c Ngọc)

  -Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường.

  – Tiếp tục thực hiện kế hoạch ” xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến” phát huy tính tiên phong của Đảng viên, động viên, giúp đỡ quần chúng có tài, có đức, có khả năng lôi cuốn vận động, mọi người cùng tham gia thực hiện. Tập trung vào một số điển hình tiêu biểu: Tấm gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn; Gương Dạy tốt, học tốt; Gương đổi mới, sáng tạo trong dạy học (giai đoạn 2022-2020)

  – Giám sát việc thu nộp đảng phí tháng 1/2019

  – Triển khai thực hiện việc kê khai tài sản đúng theo quy định.

  2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2019

  -Tổ chức sơ kết học kỳ I (kết thúc học kỳ I vào ngày 11/1/2019); Thực hiện chương trình giáo dục học kỳ II bắt đầu từ ngày 14/1/2019.

  – Chỉ đạo chuyên môn tổ chức Hội Thi ” Sắc màu tuổi thơ lần thứ 2″; Xây dựng kế hoạch, phối hợp với đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức ” Bé vui hội xuân” tạo được không khí vui tươi phấn khởi, đảm bảo an toàn cho trẻ và quan tâm đến các hoạt động trải nghiệm của trẻ trong ngày hội.

  – Thực hiện ngiêm túc quy chế chuyên môn, Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra toàn diện 1 đ/c: Trần Thị Thu Hà.

  – Cử cán bộ Quản lý đi tập huấn theo lịch của Sở, Phòng.

  – Rà soát các thiết bị đồ dùng đồ chơi, bổ xung các đồ dùng còn thiếu để đảm bảo các hoạt động chăm sóc Giáo dục trẻ. Tạo cảnh quan môi trường giáo dục trong và ngoài Xanh-sạch- đẹp an toàn cho trẻ.

  – Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường; Hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin, đúng theo kế hoạch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, duy trì tốt công tác vệ sinh nhóm, lớp và vệ sinh cá nhân cho trẻ đảm bảo 100% trẻ được sử dụng nước ấm trong sinh hoạt hàng ngày.

  – Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra chuyên đề của Phòng GD.

  – Nhà bếp tuyệt đối chấp hành đúng quy định VSATTP, lưu hủy mẫu thức ăn đúng quy định.

  – Chỉ đạo kế toán báo cáo tài chính năm 2022, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

  – Chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tháng triển khai tới đoàn viên, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức, công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ GV, NV trong dịp tết Nguyên Đán.

  – Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tặng quà cho Học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên Đán.

  – Cấp ủy chi bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

  – Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị Quyết cụ thể theo từng nhiệm vụ.

  – Các đoàn thể, tổ chuyên môn tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia.

  Nghị quyết này được phổ biến đến toàn đảng viên trong chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường./.

  BÍ THƯ Lý Thị Quyên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết Hỗ Trợ Trực Tiếp Người Dân Khó Khăn Do Dịch Covid
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Nhiệm Kỳ 2022
 • 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • Nghị Quyết Về Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2/2014

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Với Các Địa Phương Tháng 6/2019
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019
 • Thông Qua Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Phát Triển Kinh Tế
 • Nghị Quyết 100/2015/qh13 Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia 2022
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải tại phiên họp Chính phủ tháng 2. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

  Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét khả năng điều chỉnh giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và lạm phát phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình cho vay thí điểm phục vụ cho phát triển nông nghiệp theo các nội dung ưu tiên: các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp, các mô hình sản xuất áp dụng khoa học và công nghệ cao, các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ phương án hạ lãi suất và nâng mức cho vay đối với các hộ nghèo và cận nghèo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu duy trì ổn định tỷ giá và thị trường vàng.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai thu mua tạm trữ lúa gạo thực hiện cơ cấu sản xuất lúa gạo phù hợp với tình hình thị trường để bảo đảm hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh phối hợp với Bộ Công Thương dự báo và triển khai biện pháp khơi thông các thị trường để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, nhất là lúa gạo, cá tra, rau quả tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch cúm gia cầm, đặc biệt là việc vận chuyển, buôn lậu gia cầm qua biên giới.

  Bộ Giao thông vận tải rà soát, bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông tăng cường giám sát, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật đối với các loại phương tiện tham gia giao thông chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm.

  Bộ Y tế tăng cường thực hiện phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh ở người, đặc biệt là cúm A(H5N1), bệnh chân tay miệng, dịch sởi đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện công tác tiêm phòng để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh cảnh báo sớm và ngăn chặn các bệnh nguy hiểm xâm nhập vào Việt Nam thực hiện giám sát an toàn thực phẩm, nhất là việc sử dụng hóa chất bảo quản, chế biến thực phẩm đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện, khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối.

  Theo Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động – Thương binh và Xã hội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

  Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước chỉ đạo quyết liệt để cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đã có đề án được phê duyệt tiếp tục rà soát số doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn hoặc giữ cổ phần chi phối, xây dựng đề án bổ sung để thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2015
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8 Năm 2012
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2012
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2020
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 4
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 05
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 5
 • Biên Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị + Nghị Quyết Đề Nghị Chuẩn Y Đảng Viên Chính Thức
 • Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết 84 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Bản Mô Tả Chương Trình Đào Tạo E-pmp Phiên Bản 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2022, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2022, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2022, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Nghị Quyết 68/nq-cp 2022, Nghị Quyết 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 01 2022, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2022, Nghi Quyêt Tw 5 2022, Nghị Quyết 84 2022, Nghị Quyết 132/2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2022, Nghị Quyết Năm 2022, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 02 2022, Quyết Toán Thu Chi Tài Chính CĐcs 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Định 28/2020 Của Chính Phủ, Thủ Tục Hành Chính Phiền Hà, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm,

  Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết 84 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2022, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Tháng 10 Nghi Quyet Chi Bo Thang 10 Doc
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 10
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7/2016
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 08
 • Chi Bộ Ii, Đảng Bộ Cơ Quan Tỉnh Đoàn Tổ Chức Sinh Hoạt Tháng 8/2020
 • Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Chính Trị Ra Nghị Quyết Định Hướng Hợp Tác Fdi Đến 2030
 • Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị
 • Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết 22 Của Bộ Chính Trị Đã Giải Đáp Hàng Loạt Câu Hỏi Lớn
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 24
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyet Lanh Dao Hau Can Tai Chinh Cua Chi Bo, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Số 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Cua Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2005, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Download Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị 20-7-2005, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51/2005 Của Bộ Chính Trị, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 20/7/2005,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)
 • Hội Thảo Về Thực Hiện Nghị Quyết 51
 • Triển Khai Nghị Quyết Số 08
 • Đồng Nai Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Phát Triển Du Lịch Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Hà Nội Quán Triệt Nghị Quyết 08
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100